Kommentar

Feministerne bruger selektive ørepropper

Feministerne klager over, at mænd ikke gider at deltage i ligestillings-debatten. Men vi er masser, der gerne åbner munden. Men det tæller tilsyneladende ikke, hvis vi ikke deler femi-nisternes synspunkter
Debat
5. januar 2012

Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen hævder i deres kronik »Danske kvinder

venter stadig på far« d. 29. december, at vi mænd »glimrer ved [vores] fravær« i ligestillingsdebatten, en debat, de i øvrigt klandrer for, »ikke at gavne ligestillingsprojektet.«

Faktum er, at vi er en del mænd, der blander os i debatten, og som gør det igen og igen på et sagligt grundlag. Som aktiv debattør og kronikør på området får jeg skudt i skoene af Mac og Michaelsen, at det ikke er en diskussion, mændene ønsker at deltage i, og at vi ikke er solidariske.

»Vi hører i hvert fald ikke fra dem,« hævder skribenterne og spørger, hvorfor mændene ikke »åbner munden som enkeltpersoner.« Så må jeg spørge dem: Er I sikre på, I hører efter? Vi argumenterer, vi svarer, vi råber op. Hvorfor bliver vi ikke hørt?

Jeg tror, svaret hænger sammen med skribenternes brug af begrebet »ligestillingsprojekt.« Hvis ligestilling opfattes som et projekt med et specifikt mål i sigte, så er man næppe rummelig over for bidrag, der kritiserer eller ligefrem dekonstruerer projektets grundlag.

Blind accept

En lignende præmis ses i Dansk Kvindesamfunds propagandakampagne ’Tag stilling, mand’, hvis erklærede mål er et forbud mod sexkøb.

Gruppen af mænd, der har ’taget stilling’ defineres som værende de mænd, der er enig med kampagnens stiftere i dens præmis og erklærede mål. At man ikke er enig sidestilles med, at man endnu ikke har ’taget stilling.’

Det paradoksale i denne tankegang er, at stillingtagen bliver defineret som dens egen diametrale modsætning: blind accept.

Om det er blind accept, Mac og Michaelsen efterlyser, er ikke sikkert, men nogle af deres udsagn kunne tyde på en stærk normativ tankegang, hvis ikke en alvorlig virkelighedsforvrængning. »Kvinder har måttet lære sig at begå sig på arbejdsmarkedet. Nu er det mandens tur til at lære de nye spilleregler i hjemmet — og mange yngre mænd er da i stigende grad deres ansvar bevidst,« skriver de.

Ikke nok med at vi mænd har tilegnet os alt i hjemmet på nær evnen til at amme et barn, mens de fleste kvinder stadig savner en mand til at skifte bilens olie eller lappe cyklen. Nej, den ’solidaritet’, Mac og Michaelsen efterlyser synes at gå ud på at efterabe kvinden i hjemmet, at påtage sig alle hendes værdier, tærskler og prioriteter, at erkende alt fra samme vinkel og øjenhøjde som hun gør.

Er disse ideelle yngre mænd i deres såkaldte ansvarsbevidsthed, ligesom Dansk Kvindesamfunds ’stillingstagere,’ ikke snarere nogle yes men?

»Arbejdsmarkedet bør ikke være så domineret af så ensidigt maskuline logikker, at det tvinger kvinderne til at skulle vælge mellem at blive som mænd eller at stikke af fra det hele,« raser skribenterne i en kronik, hvor de påstår, at samfundet er mandsdomineret, og at mænd er ligeglade med ligestilling. Som modargument vil jeg lige citere min egen kronik »Den røde feminisme er fundamentalistisk,« der udkom i sommers på Damefrokosten. dk: »…er det ikke snarere opgaven, der definerer, hvad et job indebærer, om det er leder, håndværker, advokat, pædagog eller præst?

Kan man gøre sygepleje mere tiltalende for mænd ved at fjerne kravet om omsorg? Næppe, for omsorg ligger centralt i opgaven. Er det ikke snarere deltagelse og engagement, der ændrer vilkår indefra?

Hvis samfundet stadig er for ’mandligt’ indrettet, hvad har kvinder så egentligt brugt stemmeretten til i snart 100 år? Hvis lighed for loven, lige rettigheder og lige indflydelse ikke er tilstrækkelige vilkår til, at kvinder sætter deres præg på samfundet, hvad skal der så til? Påhviler det mænd at gøre samfundet tilstrækkeligt hunkønsvenligt, så kvinderne gider at engagere sig i det? Det bliver lige lovlig absurd nok.«

Ligestillet kloakarbejde

Mac og Michaelsen har som andre feministiske debattører tilsyneladende selektive ørepropper i. Mændene bidrager til diskussionen, men vores udsagn bliver ikke ført til protokollen, hvis den siger feministerne, med deres forestillinger og faste ligestillingsprojekt, imod. I en TV-debat i 2011 spurgte Søren Fauli, hvorvidt kønskvotering, ud over fordeling af bestyrelsesposter, også skulle gælde for kloakarbejde. Det var der ikke nogen feminister, der ville diskutere.

I deres kronik fortæller Mac og Michaelsen til gengæld, at forfatterinden Fay Weldon nu erklærer sig stærk nok til at anerkende, at kønnene er forskellige. Denne bagatel hyldes som et stykke visdom, tilsyneladende i kraft af, at den opstår blandt feministernes egne rækker.

Man får det indtryk, at Mac og Michaelsen efterlyser mandlige ’debattører,’ der taler feministerne efter munden, på samme måde som Dansk Kvindesamfund efterlyser ’stillingstagere’, der blot giver dem ret.

Er det mændenes bidrag, I savner, eller blot flere mænd på samme side?

Jeg spørger bare.

Phil Nice er liberal debattør og kunstner

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Men hvor skal barnet så være?"
Jamen, faderen har jo ret til barselsorlov i den periode.
Og hvis hans arbejdsgiver sætter sig imod det, så er den måske en bedstemor, der kan træde til.
Noget andet er, hvorfor skal man dog tilskynde forældrene til at skynde sig tilbage på arbejde allerede 2 uger efter fødslen? Har barnet godt af det?

Bag det hele ligger en eller anden tanke om, at moderen mister noget i karriereforløbet.
Måske gør hun det, men hvis faderen tager den barsel, han har ret til, mister han lige så meget.
Og den omstændighed, at kvinder for det meste ikke stiger så hurtigt opad i karrieren, som mænd gør, gælder også for barnløse kvinder.

Der er en vis gruppe af kvinder, som er meget karriere-mindede. Men det er ofte kvinder, som overhovedet ikke stifter familie.

Anne Marie Pedersen

Den slap du let om. Det er IKKE sådan, at far bare kan tage barsel fra uge 3 og resten af året med løn eller dagpenge kompensation. Hvad blev der af dine slagord fra andre tråde om, at familier selv skal kunne bestemme?

Og hvem i al verden har fortalt dig, at jeg mener, at det bare handler om, at kvinder kommer bagud. Det handler vel lige så meget om dit højt besungne frie valg, som er fraværende. Og om fædres manglende ret til at få sig en laaang barsel.

"Hvis faderen tager barsel mellem uge 3 og 14, så fratrækkes det de 32 uger."
Nåja, men en af forældrene kan jo så udskyde 8 til 13 uger af deres barsel til senere. Det vil sige at hvis blot de accepterer, at i en periode inden for det første år er kun én af forældrene hjemme på barsel, så kan den anden forælder tage barsel efter udløb af de 32 uger.
Og ærlig talt - hvor vigtigt er det nu lige, at begge forældre absolut begge er til stede samtidig igennem hele perioden på 32 uger? Hvorfor kan de ikke tidsforskyde deres barsel lidt, hvis det er mest praktisk?
Det kan med andre ord godt lade sig gøre at få tingene til at fungere igennem det første år, hvis forældrene er enige om at arrangere sig fornuftigt.
Jeg kan stadig virkelig ikke se nogen væsentlig strukturel barriere. Og jeg kan slet ikke se noget, der eventuelt kan forklare forskellene på mænds og kvinders position på arbejdsmarkedet.
Noget andet er, at dækningen med daginstitutioner er meget vigtig. Den skal være usvigeligt til stede. Og her mener jeg at de kommunale besparelser, hvor kommunen pludselig med kort varsel suspenderer åbningstiden i daginstitutionen og laver `lukkedage´ eller hvad det nu hedder, er en uacceptabel svinestreg over for de mange dobbeltarbejdende par, der er hårdt spændt for.

Anne Marie Pedersen

Det er da mega vigtigt, at far ikke kan tage hele barslen. Det er da ikke ligestilling. Det er da ikke frihed for den enkelte familie.

Anne Marie Pedersen

Og hvad er det for noget vrøvl, at de "bare" skal arrangere tingene. Hvad med regelforenkling: Far og mor kan tage lige den del de har lyst til. Eller del del lige mellem hver.

Og folk er godt klar over at engang mente man at Gud bestemte, at der skulle være nogen som mere end andre i samfundet. Og at det var derfor nogen var født til at herske over andre. I dag bruger man blot biologien og naturen til at bevise, at nogle er mere intelligente end andre og derfor naturligvis bør have en studentereksamen og en uni-uddannelse.

Og det kan godt være, at du Kåre, ikke har intentioner om dette, men det er der altså andre, især politikere, der har. Dagens politikere leder, som jeg ser det, bare efter (endnu) en undskyldning for en gang til at indføre tvungen sterilisering af undermålere, døgenigte og åndssvage. På den måde kan staten nemlig spare penge.

Og nej, der er aldeles ikke gjort nok for at gøre noget ved uligheden. Flere og flere undersøgelser viser en vis eller ligefrem en stærk sammenhæng mellem den kost vi spiser og intelligensen. Og mennesker i arbejderklassen f.eks. hvor stadig usund mad, sammenhængen mellem natarbejde mm. og usund mad er vist bevist til fulde. Eller sagt på en anden måde: den mad vi spiser er også med til at forme vor intelligens - hvad det så end er for en størrelse...

Jan Aage Jeppesen

@Anne Marie Pedersen

Hvis du ikke forstår forskellen mellem det klassiske lighedsprincip om formel lighed - lighed for loven - og det socialistiske og feministiske lighedsprincip om faktuel lighed, så er det nok vanskelig at komme videre i diskussionen.

Dette nye lighedsprincip som feminister kæmper for retter sig også imod ubevidste handlingstilskyndelser, fordi disse resulterer i strukturer, der betegnes som diskriminerende. Således opfattes diskrimination i dag ikke kun som direkte diskrimination (apartheid), men i langt mere relevant forstand som såkaldt indirekte eller strukturel diskrimination, hvor vaner og traditioner har en tendens til at danne sociale og kulturelle mønstre, selv om disse ikke er eksplicit tilsigtede. Der kan konstateres en øget tendens til, at der i officielle kampagner mod diskrimination lægges stor vægt på ikke kun at bekæmpe den åbenlyse og direkte diskrimination, men også at eleminere de vaner, traditioner og tankebaner, der resulterer i mønstrene.

Derved bliver antidiskriminations-kampagner i høj grad til angreb på selve det civile samfund, fordi dette består af summen af alle vore ubevidste handlingspræferencer, fordomme, sympatier og antipatier, samfund og foreninger. Så bliver konsekvensen tankekontrollen, hvor det gælder om at bearbejde folks holdninger. En førhen harmløs livsindstilling bliver nu genstand for bearbejdelse.

Folkeopdragelse og ensretning har altid været et socialistisk projekt som går ud på at skabe reel lighed, men det sker altid på bekostning af friheden.

Tilsyneladende er modsætningerne mellem frihed og lighed uforenelige. Men dette gælder kun for den snævre logiske betragtning der tænker i enten-eller-baner. Modsætningerne er ganske vist uforenelige i den betydning at de ikke kan bringes til at gå op i en højere logisk enhed, en egentlig syntese, af den simple grund at de til syvende og sidst er bestemt af psykologiske indstillinger. Socialisterne prioriterer ligheden og trygheden over friheden og dynamikken, mens liberalisterne gør det modsatte.

Vejen ud af dette logiske dilemma hedder komplementariteten. Det er muligt at betragte friheden og ligheden (trygheden) som komplementære fænomener, der aldrig kan bringes på fælles kompatibilitetsformel, men de kan til gengæld bibeholdes som forskellige, hver for sig nyttige og nødvendige betragtningsmåder der aldrig ophæver modsætningerne, men tværtimod sikrer deres spænding og dermed dynamik.

Det er socialisternes grundfejl at de har så svært ved at acceptere friheden fordi de drømmer om lighed og tryghed, og det er liberalisternes grundfejl at de drømmer om at alle begrænsninger af friheden vil bortfalde, så initiativet kan få fulde udfoldelsesmuligheder uanset følgerne for fællesskabet eller de svage.

I fortsættelse af Ole Hartling:
Vi ved at mennesker er forskellige, med forskellige evner, karaktertræk og interesser. Det betyder at hvis mennesker gives lige vilkår, så vil deres liv forme sig forskelligt. Nødvendigvis. Ens vilkår for alle - dvs. fuld ligeret for alle - vil nødvendigvis føre til at folks liv bliver forskelligt.
Omvendt kan man mene, at alle menneskers liv bør være lige gode. Vi skal f.eks. alle have samme sundhed, og derfor alle spise samme sunde fødevarer. Og mænd og kvinder skal have lige meget barsel, og der skal være lige mange kvindelige og mandlige kloakarbejdere.
Det kan IKKE lade sig gøre, hvis alle får samme vilkår. Det kan kun lade sig gøre, hvis nogen udsættes for tvang.
Vi kan enten få ligeret, eller vi kan få ligestilling. De to ting er og bliver forskellige. Jeg går ind for ligeret, men absolut ikke for ligestilling.

@ Anne Marie Pedersen:
"Hvad med regelforenkling: Far og mor kan tage lige den del de har lyst til. Eller del del lige mellem hver."

Nu forstår jeg dig slet ikke mere. Lige for lidt siden kritiserede du mig for at tale om, at forældrene selv kunne aftale, hvordan de vil dele barselen imellem sig.

Jeg synes vi er nede i noget flueknepperi her. Det kan godt være at loven ikke er helt smart, og burde være lidt anderledes. Men jeg kan virkelig ikke se, at den er så skæv, at den kan forklare nogen forskelle i kønnenes position på arbejdsmarkedet. Tværtimod synes jeg, at man er gået MEGET vidt med hensyn til at ligestille kønnene.
Der resterer godt nok en skjult intention i loven om, at man ser helst, at Mor går hjemme i uge 3 til 14. Er der noget forkert i det? Det er jo nu engang hende der kan amme, og modermælk er sundere for barnet end flaskemælk. Så der er en vis tilskyndelse her til at hun ammer barnet selv; det kan jeg ikke se noget forkert i.

Marianne Mandoe

Jeg undres en smule.....

Hvorfor er der ingen mænd der bliver helligt forargede over at kvinder der tager barsel får 80% af dagpenge i godtgørelse og INGEN pension, mens mænd der tager barsel får 100% af dagpenge i kompensation OG pension?
Eller at mænd kan fordele deres 32 uger ganske som det passer dem indtil barnet fylder 9 år?
Altså hvis de vælger at tage dem.

Bare en strøtanke når nu så meget af debatten drejer sig om barsel og privilegier...

Bare et underdanigt lille pip, en strøtanke - skylder feministerne os ikke snart en liste over ting, de er tilfredse med ...

Marianne Mandoe

@ Jan

Du kan slet ikke se det absurde i at mænd kompenseres bedre, både på dagpenge og på pension, end kvinder når nu llgestillingsloven siger at der ikke må gøres forskel?

Jeg kan da godt forstå at mange mænd måske har brug for det ekstra lille hip for at tage deres del af slæbet med en ny tilføjelse til familien, men det er bare et eksempel på at for at få mænd til at acceptere ligestilling så skal de i princippet stilles bedre end kvinder....

Marianne Mandoe

Og Jan...

Måske er der ikke så forfærdeligt meget at være tilfreds med.

Vi kan jo tage uddannelse.
Til trods for at kvinder er overrepræsenterede på de videregående uddannelser, så er de stadig underrepræsenterede hvad angår løn-beløb og i ledelser.

@Marianne,

" ... mænd kompenseres bedre ..." - kunne der følge et bevis med for denne påstand ...

Og hvem overkompenseres helt klart i en skilsmissesituation - rigtigheden af dette faktum understøttes af - domspraksis ...

Og Marianne,

hvis utilfredsheden er så pyramidalsk, som du påstår, er det vel på tide at gå ind i politik ...

Marianne Mandoe

@ Jan...

Og måske har jeg et ønske om IKKE at dø af stress inden jeg er 60 ;-)

Anne Marie Pedersen

Kåre Fog

Jamen forældrene kan jo heller ikke frit lægge barslen som de vil. Jeg kritiserer dig for at tolke reglerne sådan.

VIL du bare ikke forstå mig? Du kan sagtens kalde det flueknepperi, men jeg kalder det for diskriminering, at der ikke gælder de samme regler for mor og far. Hvorfor i al verden kan du ikke bare enten skrive, at du også ønsker, at mor og far kan fordele barslen som de vil ELLER at du synes det er fint, at den enkelte familie ikke selv kan bestemme over uge 3 til 14, hvis de altså ikke lige har råd til at miste barselsdagpenge senere.

Anne Marie Pedersen

Marianne Mandoe

Jeg ved godt, at jeg stædigt holder fast i, at barslen er så vigtig. Men et eller andet sted, så er det vel også lige præcis når baby ankommer, at ligestillingen fejler. Det er her, at far og mor bliver forhindret i at fordele opgaverne mellem sig. Nutidens mænd (ja i hvert fald alle dem jeg kender) de vil rigtig gerne deres børn.

Min mand fortæller tit, når han har haft luftet barne eller klapvognen, hvordan ældre kvinder kommer hen og fortæller, hvor dejligt det er at se nutidens unge mænd tage sig af børn. Ja, det er faktisk sket en del gange. Og det siger noget om den ændring, der rent faktisk er sket.
Men mænd holdes systematisk væk fra barslen. Det kan godt være, at man kan gøre alle mulige krumspring for at give far en del af barslen, men det er besværligt. Hvis man i stedet havde en mere lige ordning med lige meget øremærket og lige meget til deling. I dag får mor automatisk al barsel og far skal søge om at få det overført til sig. Hvis man i stedet automatisk giver halvdelen til hver, og at de to parter så skal overføre til hinanden herfra, ja så skal familier reflektere mere over valget. I dag er det nemme valg at mor bare tager det hele.

Og så kan jeg simpelt hen ikke se, at nogen kan være uinteresseret i at ændre på de her regler. Alle, der går ind for det frie valg, ja de kan da ikke mene noget med deres ord, hvis de ikke går ind for et reelt frit valg.

Marianne Mandoe

@ Jan

Men er faderen ansat i finanssektoren eller offentligt ansat, vil han dog typisk have mulighed for at holde orlov i op til 12 uger med fuld løn. Og på den største del af arbejdsmarkedet er det efterhånden sådan, at de fleste mænd har mulighed for at kunne holde deres 14 dages fædreorlov med fuld eller næsten fuld løn.

Så mænd kan holde barsel med FULD LØN.
Kvinder bliver helt pr. automatik smidt på dagpenge.

Marianne, jeg kan ikke hjælpe dig her, min viden om disse specifikke ordninger rækker ikke til ...

Marianne Mandoe

@ Jan

Som tidligere fagforeningssekretær har jeg ikke ligefrem brug for hjælp til at bedømme og fortolke dagpengeregler. ;-)

Anne Marie Pedersen

Marianne, du har helt ret. Men jeg tror primært, at årsagen til, at mænd for større kompensation end kvinder er, at der typisk gives fuld kompensation for fx 14 uger. Resten er på dagpengesats. Og når mænd så holder markant færre uger, ja så vil deres kompensation også være størst.

Sikke en gang pindehuggeri - jeg synes, mænd er forfærdeligt smålige, må jeg indrømme.

Jan Aage Jeppesen

Jeg tror ikke at smålighed er bundet til køn. Du fremkommer med en temmelig kønsracistisk bemærkning Peter. ;-)

Marianne Mandoe

Jeg tror du har ret Ole.
At smålighed ikke er kønsbestemt.

Men til gengæld tror jeg også at kvinder i langt højere grad er opdraget til ikke at give udtryk for deres smålighed, og dermed også æde de uretfærdigheder der følger med ikke at sige sin mening og give udtryk for smålighed.

Jens Sørensen

Nu briger Marianne jo selv finansektoren som eksempel.
Lad os så se hvad finanssektoren SELV siger om reglerne.

http://www.finansforbundet.dk/default.asp?mId=213&ArtId=12654

Finansforbundet IKKE det samme som Marianne.

Kort fortalt er reglerne :

kvinden for fuld løn 4 uger før fødsel + 14 uger efter fødsel.
Manden har kun ret 4 ugers fuld løn, der skal afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Derudover kan enten mor eller far få yderligere 12 ugers barsel med fuld løn.

Altså kvinden har ret til i alt 18 ugers barsel med fuld løn, mens manden kun har ret til 4 uger med fuld løn.
De sidste 12 uger med fuld løn, er op til familien selv.

Hvis mor eller far herudover ønsker at have yderligere barsel er det for BEGGES vedkommende til dagpenge-satsen.

Men tjek selv linket. Det står faktisk ret klart

Jens Sørensen

Og hvis man i finanssektoren ønsker at forlænge barselperioden udover 1 år, ja så gælder følgende vilkår om pension :

Indbetaling af pensionsbidrag

Hvis du ønsker at holde orlov uden løn, skal du meddele det til din arbejdsgiver inden otte uger efter fødslen.

"Hvis du holder barselorlov uden løn fra virksomheden, betaler virksomheden både dit og virksomhedens normale pensionsbidrag. Dog ikke længere end 60 uger efter fødslen."

Så al den hylen om barslens indvirkning på pensionsindbetaling er noget overdrevet. I hvert fald hvis man, som Marianne gør, bruger finanssektoren som eksempel.

Anne Marie Pedersen

Jens Sørensen

Frit efter hukommelsen mener jeg, at det handler om, at den sidste del af mandens barsel ikke hedder barsel men fædreorlov. Og her kan manden så få fuld kompensation.

Marianne Mandoe

@ Jens

Det er i den grad en skævvredet fortolkning af reglerne.

Den korrekte fremlægning er:
Kvinden har ret til 18 uger med fuld løn under barsel,
Manden har ret til 16 uger med fuld løn under barsel, MED MINDRE han vælger at give de 12 af ugerne til kvinden.
Dette gælder dog kun hvis BEGGE forældre er medlem af finansforbundet. Hvis ikke det er tilfældet er det reglerne i det fagforbund hvor kvinden er medlem der gælder hvis manden vælger at afstå de 12 uger til kvinden.

Hvis du skal fortolke reglerne, Jens, så skal du gøre det korrekt, og ikke ifølge hvad du selv lige mener lyder bedst.

Hans Jørgen Lassen

På den side, som Jens henviser til, står der bl. a. følgende:

Mor og far

Derudover har I ret til uafbrudt fravær i op til 12 uger med fuld løn, som I efter eget valg kan placere i perioden uge 15-60 efter fødslen. I kan placere orloven i en sammenhængende periode eller i 2 x 6 uger.

Jens Sørensen

Marianne,

Hvordan kan man mistolke nedenstående tekst, taget direkte fra Finansforbundet's hjemmeside ?

"Mor og far

Derudover har I ret til uafbrudt fravær i op til 12 uger med fuld løn, som I efter eget valg kan placere i perioden uge 15-60 efter fødslen. I kan placere orloven i en sammenhængende periode eller i 2 x 6 uger."

Der står SOLEKLART, at de 12 uger vælger man efter EGET valg. Altså ikke øremærket til manden.
Kan du ikke lige vise mig, hvor i Finansforbundets egne regler (ikke dine, ikke mine), der stor at manden SKAL ha' de 12 uger. Ja bare hvor der står, at manden skal afgive de 12 uger.

Jeg kan kun opfordre alle til selv at læse linket til Finansforbundets hjemmeside. Det står bare så knivskarpt.

Jens Sørensen

Undskyld Hans Jørgen,

Du kom mig i forkøbet !!

Jeg synes at vi er ude i de små detaljer her.

Som jeg skrev i går, så går jeg ind for ligeret for alle. Det betyder, at loven om barsel selvfølgelig også bør være helt symmetrisk for de to køn på alle felter, undtagen lige i de uger, hvor biologien spiller en særlig afgørende rolle (4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen). Her finder jeg det OK, at loven tilskynder til at moderen bliver hjemme hos barnet, men dog er lempelig nok til, at det kan lade sig gøre for hende at komme ud på arbejde igen hurtigt, hvis det er meget vigtigt for hende.
Hvis loven ikke i alle detaljer lever op til dette, så bør man da ved lejlighed rette disse detaljer.
Men debatten her opfatter jeg sådan, at de deltagende feminister med vold og magt VIL være utilfredse. De søger med lys og lygte efter en eller anden lille detalje, som ikke er perfekt, og så blæser de den op til at fylde hele billedet.
Det, jeg opfatter, når jeg læser indlæggene, kan oversættes til

Brok-brok-brok-brok.
Brook- brook- brok-brok.
Brooook, brok-brok. Broook-brok-brok.
Broooook. Brok-brok-brok-brok-brok.
Brook-brook-brook.

Gad vide hvorfor feminister har så negativt et image?

Og så kan jeg i øvrigt stadig ikke få øje på nogen væsentlige strukturelle barrierer.

Jens Sørensen

AMP

Det som finansforbunder kalder fædreorlov er netop de 4 uger jeg omtaler.
Det står ligeledes lysende klart på finansforbundets hjemmeside.

Jens Sørensen

Kåre og Hans Jørgen,

Grunden til at i ikke kan få listet de såkaldte strukturelle barrierer, er selvfølgelig at der ikke er nogen.

Anne Marie Pedersen

Jens Sørensen

Det er helt sikket interessant at gå ind i detaljer omkring fagforeningers barselsoverenskomster - men det er måske for vidt for diskussionen her og det fører i hvert fald ingen vegne at inddrage den fagforening, der har ry for at have de aller, aller bedste regler for mænd. (Tjek selv statistiken ud, bank og computermænd er dem, der holder mest barsel).

Jeg holder fast på mine synspunkter omkring problemerne med barselsdagpenge - og det er dem der også betyder noget i forhold til reffusion for virksomheder.

Kåre

Og hvorfor i alverden spiller biologien en rolle i 14 uger efter fødslen. Det er gak-gak, at der er uligestilling her. Men det er da dejligt, at du går ind for ligestilling for resten af barslen. Så kan vi være enige om, at kommuner ikke burde lade mor få dem som default.

Hans Jørgen Lassen

""Og hvorfor i alverden spiller biologien en rolle i 14 uger efter fødslen."

Ja, måske, fordi kvinder med deres brystmælk kan give børn en god og sund start på livet.

Her er vi mænd uhjælpeligt underlegne.

Hans Jørgen Lassen

Nu mangler vi bare den der med, at "køn" er en social konstruktion!

Anne Marie Pedersen

Det er der ingen der siger HJL, det handler om gender. Og hvad så med alle dem, der ikke ammer? Og har du hørt om at malke ud? Og har du hørt om dem, der faktisk arbejder hjemmefra?

Anne Marie Pedersen

Tænk at man kan have noget imod det frie valg. Sjovt, som de herrer ikke kan lide det.

Jens Sørensen

AMP

Nu var det jo ikke mig, der brugte finansforbundet som eksempel på at kvinder bliver diskrimineret.
Det var jo Marianne.
Jeg tillod mig bare, at påpege at oplysningerne var direkte forkerte.
Det er vel OK.
Det sjove er vel nærmest at eksemplet jo egentlig beviser artiklens kerne.
Nemlig de "selektive ører"

Man hører det man VIL høre.
Fakta er underordnet, bare de udokumenterede påstande passer ind det feministiske verdensbilled.

Jens Sørensen

AMP

Hvad sker der ?

Så vidt jeg forstår, så gå "de herrer" ind for det frie valg.
Hvis du også er enig, er vi jo alle enige !!

HURRA

Kunne vi iøvrigt ikke få følgende påstand dokumenteret :
"Du kan slet ikke se det absurde i at mænd kompenseres bedre, både på dagpenge og på pension, end kvinder når nu llgestillingsloven siger at der ikke må gøres forskel?"

Anne Marie Pedersen

Jens Sørensen

Kåre og Hans Jørgen mener IKKE, at der skal være lige adgang til barsel for mor og far mellem uge 3 og 14. Så nej, de mener ikke, at der skal være frit valg.

Og det sidste af din kommentar må være henvendt til Marianne

Hans Jørgen Lassen

Anne Marie,

jeg har overhovedet ikke udtalt mig om, hvordan barselsorlov skal fordeles mellem mor og far. Aldrig nogen sinde i mit liv. Og jeg har ingen planer om at gøre det.

Endnu et eksempel på de der "selektive ørepropper".

@ Anne Marie Pedersen
"Men det er da dejligt, at du går ind for ligestilling for resten af barslen. Så kan vi være enige om, at kommuner ikke burde lade mor få dem som default."

Måske. Hvis vi så samtidig kan få fastslået, at mor ikke skal have forældreretten ved skilsmisse som default.

Jan Weis 12.35 - God lille historie, som i sit princip gælder i mange andre forhold.
Kvinder kan multitaske siger man. Er det noget positivt ? Se på resultaterne, når du møder dem.

Og så lagde jeg mærke til, at alle anbefalende til artiklen er mænd ! !

Jan Weis 12.35 - God lille historie, som i sit princip gælder i mange andre forhold.
Kvinder kan multitaske siger man. Er det noget positivt ? Se på resultaterne, når du møder dem.

Og så lagde jeg mærke til, at alle anbefalende til artiklen er mænd ! !

Jens Sørensen

AMP

Står der nogle steder i loven at kvinder er tvunget til barsel uge 3-14 ?

Jeg er helt enig med HJL. I don't care.
Det må være op til den enkelte familie.

Morten Sørensen

Hvad hulen er der sket med ligestillingen? Hvorfor er det smukkeste projekt i nyere historie endt som kønnenes kamp med rabiate raserier pro et contra. Maskulinum, femininum plus neutrum!
Det danske sprog har heldigvis forlængst anerkendt fælleskønnet, mens intetkønnet dog stadig tilhører barnet.
Ja, ja. I Sverige vil man gerne udslette den benævnende forskel helt. Her bør ingen længere være hverken det ene eller andet. Men hvem og hvad nytter sådanne absurde tiltag, at nomen reduceres til ukendelighed? Hvor fjollet kan det blive?

Anne Marie Pedersen

Jens Sørensen

Ja, der står faktisk i loven, at mænd ikke kan tage denne del af barslen selv uden at familien totalt set kommer til at bøde for det økonomisk. Så det er noget vrøvl at sige "Det må være op til den enkelte familie".

Arg, kan du ikke læse inden ad. I dag er det netop IKKE op til den enkelte familie. Faldt ti-øren?

Mener du, at reglerne bør være ens for mor og far eller ej? Hvis du mener, at de bør være ens og at der skal være frit valg, så er du imod de nuværende regler.

Sider