Kronik

Den kærlige hyrde er skiftet ud med fangevogteren

Den ophedede debat om kontanthjælpsmodtagere og fattigdom har ført til en omskrivning af de argumenter, som bruges til at fastlægge kursen over for landets arbejdsløse. Nu drejer det sig ikke længere om at give dem et kærligt skub ud på arbejdsmarkedet, men om at sikre sig, at de ikke stikker fingrene i fællesskabets kagedåse
Lisbeth Frederiksen har i årevis levet af kontanthjælp. I fattigdomsdebatten fremstilles hun i stigende grad som en krænker af middelklassens rettigheder og moral.

Lisbeth Frederiksen har i årevis levet af kontanthjælp. I fattigdomsdebatten fremstilles hun i stigende grad som en krænker af middelklassens rettigheder og moral.

Jakob Dall

Debat
4. januar 2012

Målt i realpolitiske alen ser den seneste tids hidsige debat om fattigdom og personligt ansvar ikke ud til at få den store effekt. Udgangen på miseren synes at være, at der nu skal strammes op over for landets kontanthjælpsmodtagere og lægges mere vægt på deres pligter. Ifølge beskæftigelsesministeren vil kravene til landets kontanthjælpsmodtagere således blive skærpet ved en snarligt kommende reform på området.

Det er der, for nu at sige det på fransk, ikke så fandens meget nyt i. Kontanthjælpsmodtageres pligter er blevet skærpet løbende i de godt og vel 20 år, der er gået fra vi fik Nyrup-regeringens første store arbejdsmarkedsreform.

Alligevel ser efterårets debat ud til at have haft en vis betydning. Dét vendepunkt, som besøget hos Carina og den efterfølgende debat kommer til at markere, er bare ikke så meget af realpolitisk, men snarere af ideologisk karakter. Der er ved at ske noget bemærkelsesværdigt med de argumenter som politikere tager i brug for at forsvare politikken på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Skiftet er så voldsomt, at det måske ligefrem giver mening at dele den socialpolitiske tidstabel op i en før- og en efter-Carina-æra.

Generøse trædesten

Før-Carina-æraen var kendetegnet af en stærk trang hos politikere til at begrunde enhver skærpelse af arbejdsløses pligter og nedsættelse af ydelser ved at henvise til, at den forøgede mængde pligter var til for den arbejdsløses eget bedste.

Det fintmaskede net af pligter, kontrol og sanktioner, som løbende blev strikket sammen til de arbejdsløse, blev fremstillet som en slags gave, man af pure medmenneskelighed måtte uddele til sociale klienter. Ingen kontrolforanstaltning var for indgribende til at blive fremstillet som omsorg. Ingen nedsættelse af ydelser for voldsom til at blive fremstillet som velment motivation.

Starthjælpen indtager en prominent plads i denne før-Carina-æra, fordi denne særligt lave ydelse alene ved sit navn er søbet ind i en kraftig symbolsk odeur, der dufter dejligt af ædle hensigter.

Politikere på stribe har på skift givet den et par ekstra pift. Venstres Flemming Oppfeldt må her huskes for en af de smukkeste formuleringer, da han som arbejdsmarkedsordfører tilbage i 2002 beskrev starthjælpen som »en generøs trædesten.« Skiftende politikere, senest Inger Støjberg i sommer, har i samme ånd udråbt den til at være »et kærligt skub i den rigtige retning.«

Denne type af argumentation er ikke forbeholdt borgerlige politikere. Den nuværende beskæftigelsesminister har ved en stribe lejligheder gjort brug af lignende argumenter. Det skete eksempelvis, da hun i sommer beskrev den såkaldte »nytteaktivering«, hvor unge kontanthjælpsmodtagere sendes ud for at samle skrald langs strande eller i parker, som »værdig«, og uddybende forklarede, at »alle mennesker har et grundlæggende behov for at gøre nytte.«

Før-Carina-æraen kendetegnes således af argumenter, der skriver stramninger ind i næstekærlighedens moralfortælling: Den arbejdsløse er et offersubjekt, samfundet som den gode hyrde må skride til handling overfor og lede på rette vej.

Middelklassen som offer

I efter-Carina-æraens fortælling indtager den arbejdsløse ikke længere rollen som nødstedt offer. Han eller hun er blevet en moralbryder.

I denne nye fortælling er det den arbejdende middelklasse, der indtager rollen som det nødstedte offersubjekt, der skal reddes af det beskæftigelsespolitiske apparat.

Middelklassen udnyttes af en krævende, nassende og, med beskæftigelsesministerens ord, »stærkt provokerende« masse af sociale klienter, der ser samfundet som et tagselvbord.

Stramninger og skærpelser af arbejdsløses pligter søsættes stadig som en redningsaktion, men det, der skal reddes, er ikke længere den arbejdsløse selv, men derimod vores incitament til at gå på arbejde og vores følelse af ret og rimelighed.

Det beskæftigelsespolitiske system skal, en kende paradoksalt, ikke først og fremmest servicere den arbejdsløse, men alle os andre ved at tage lidt hårdere fat om de ikkearbejdende moralforbrydere. De skal have det tilstrækkeligt dårligt til, at det ikke krænker os.

Ved at sanktionere Carina og co. signalerer politikerne, at de honorerer den arbejdende befolknings krav om retfærdighed, efter nøjagtig samme logik som den, der i andre sager har ledt til en udvidelse af strafferammen for voldtægter eller til en sænkelse af den kriminelle lavalder. Den slette moral afstraffes uagtet straffens effekt på den afstraffede.

Næstekærlighedens søforklaring er således udskiftet med en ny forklaringsmodel, som mere direkte anerkender systemets afstraffende metoder.

Stærkt folkeligt mandat

Det bliver mere og mere klart, at denne nye fortælling bygger på et skræmmende stærkt folkeligt mandat. Var det dybe suk, der jog igennem det danske folkekadaver efter besøget hos Carina, ikke et udtryk for, at politikerne har lige præcis dette mandat? ’Åh hvor er hun irriterende — hun har det jo slet ikke slemt nok!’

Det er slående, at debatten i kølvandet på besøget hos Carina satte ny kommentarrekord i Ekstra Bladets debatforum Nationen. På én dag kommenterede mere end 6.000 historien.

Hans H. erklærede, at han nu ville sige sit job op, fordi det bedre kunne betale sig for ham at gå arbejdsløs. Gunnar F. fik »lange løg af at læse om sådan en nasser.« Carsten J. mente, at Carina led af angst for at arbejde. Og Peter H. håbede på, at der nu kunne blive taget hånd om problemet med manglen på »godt gammeldags ansvar.« Som en blogger på B.dk opsummerende udtrykte det: »Carina burde jo være fattig.«

Megafons store juleundersøgelse af danskernes krævementalitet, hvori hver anden adspurgte svarede, at det i særligt grad er de arbejdsløse, som kræver for meget, har blot bekræftet dette billede.

Kentaur-staten

I efter-Carina-æraen bakker både befolkning og politikerne således åbenlyst op omkring dét, den franske sociolog Loïc Wacquant i bogen Punishing the Poor rammende har døbt kentaur-staten.

Kentauren er fabeldyret med en menneskelig overkrop og en hests underkrop. For den franske sociolog er dette fabeldyr et rammende billede på den moderne, vestlige socialstat, fordi den i stigende grad er ’let i toppen og tung i bunden’. I toppen, hos de veluddannede og økonomisk stærke, møder staten sine borgere med masser af kærlighed og frihed. Men jo længere mod bunden man bevæger sig, desto mere formynderisk, frihedsindskrænkende og mistroisk ser den på sine borgere. Og kommer man helt ned til kontanthjælpsmodtageren, finder man et fintmasket net af pligter, kontrol og sanktioner, der holdes stramt omkring kroppen på den enkelte ved hjælp fra hele hestens tyngde.

Debatten om fattigdom og ansvar har omskrevet den salgstale, der skal afsætte strammerpolitikken. Den gode fårehyrde har smidt kappen, der viste sig blot at være et fåreklæde. Frem på scenen er i stedet trådt en småmasochistisk fangevogter, som opererer til offentligt skue i kentauerstatens tjeneste.

Skiftet er ideologisk, men de potentielle realpolitiske konsekvenser uhyggelige. Det er blåstemplingen af straffens logik, ikke bare som muligt instrument, men som selve det bærende princip for socialpolitikken.

Vi klapper og hujer i øjeblikket af fangevogteren, som er trådt frem på scenegulvet. Ret beset burde vi snarere byde ham en varm kop shut the fuck up.

 

Magnus Paulsen Hansen og Mathias Herup Nielsen er begge uddannede cand.scient.adm. med speciale i velfærdsanalyse

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En stor tak til Magnus Paulsen Hansen, Mathias Herup Nielsen og Information for denne rammende og vigtige diskursanalyse.

Heinrich R. Jørgensen

Engang var fattige også mennesker. 1930'ernes socialreformer afspejler den opfattelse. Tiggerstave skulle væk -- det var inhumant og fornedrende for alle og enhver (samfundet) hvis enhvers scepter og støttepind blev brugt til betleri. Tiggerstavene var et synligt på samfundets (alle menneskers) fallit.

Samfundet blev et et andet. Eller rettere: noget andet. Samfundet, c'est nous, sagde den selvudnævnte politiker-kastes medlemmer. Det nye aristokrati mente de var noble og ædle, og at de lavere kaster var deres fåreflokke. Det gamle aristokrati var blevet afskaffet ved Lex Poebulus i 1915, da ingen i riget skulle have forrang og privilegier. Den nye kaste var både lovgiver, fyrste og biskop. Stave blev igen populære. Denne gang med snoet top, som religiøse ledere har for vane. Med venlig omsorg skulle fårene have venlige puf, så de valgte rette vej.

Hyrderne blev udskiftet, og de nye var stadigt mindre duelige. Genneriet mistede sig formål, og blev målet i sig selv. Genneriet tog til i omfang og styrke, og den stressede fåreflok blev jagtet tamt. Som dog undervejs blev belært om, at ikke alle var får. Nogle var bukke. Et subtilt budskab om, at nogen skal have kniven; flokkens ulykke er ikke de uduelige hyrder, men at fårene er for mange og er årsag til hinandens ulykke. De docile nyttedyr bræger: så brug dog stokkemetoder!

Hvad bliver mon det næste?

Kirsten Svejgaard

Ja, hvad bliver det næste?

Måske er vi på vej endnu flere århundreder tilbage:

"De, der var blevet forjaget gennem opløsningen af de feudale grupper af følgesvende og den stødvise, voldelige ekspropriation fra jord og hjem, dette rets- og ejendomsløse, "frie" proletariat, kunne umuligt blive opsuget af den fremvoksende manufaktur i samme takt, som det kom til verden. På den anden side kunne de, der pludseligt var blevet slynget ud af deres vante livsbane, ikke lige så pludseligt finde ind i den nye tilstands disciplin. I massemålestok forvandledes de til tiggere, røvere, vagabonder, til dels af tilbøjelighed, i de fleste tilfælde under omstændighedernes tvang. Fra slutningen af det 15. og under hele det 16. århundrede var der derfor i hele Vesteuropa en blodtørstig lovgivning mod vagabondering. Den nuværende arbejderklasses fædre blev først tugtet, fordi man havde forvandlet dem til vagabonder og paupere. Lovgivningen behandlede dem som "frivillige" forbrydere og forudsatte, at det afhang af deres gode vilje at arbejde videre under de gamle forhold, der ikke længere eksisterede..." (Karl Marx, Kapitalen).

jens peter hansen

Magnus Paulsen Hansen og Mathias Herup Nielsen er begge uddannede cand.scient.adm. med speciale i velfærdsanalyse.

Vi klapper og hujer i øjeblikket af fangevogteren, som er trådt frem på scenegulvet. Ret beset burde vi snarere byde ham en varm kop shut the fuck up
.
I toppen, hos de veluddannede og økonomisk stærke, møder staten sine borgere med masser af kærlighed og frihed.
Skriver ovenstående akademikere.
En gratis omgang.

Martin Bæksgaard Jakobsen

Fremragende og ikke mindst vigtig artikel!

Lise Lotte Rahbek

Analysen er udmærket.

Spørgsmålet er: Hvad kan der gøres for at modvirke denne tendens?
Det er jo i allerhøjeste grad lykkedes at lukke munden på kontanthjælpsmodtagerne nu, fordi de i resten af befolkninhgens øjne ikke er fatiige eller stakkels NOK. Man kunne få den utilstedelige tanke, at det projelt - med at lukke munden på de nederste i hierarkiet - faktisk er lykkedes over enhver forventning.

Nogen gange er ord simpelthen ikke nok.

Vibeke Nielsen

Jeg er ikke sikker på, at der er historisk belæg for at hævde eventyret om den gode hyrde, der nu er erstattet af en fangevogter.

Disciplinering af arbejdsløse og fattige er ikke en ny opfindelse. Der er dem, som hævder - og med rette, tror jeg desværre - at socialpolitikken overfor arbejdsløse også har det formål, at holde den arbejdende befolkning til ilden. De skal se, at de får et dårligt liv, hvis de ikke løber lidt stærkere på arbejdspladsen. De skal kunne føle vinden fra pisken, når de ser andre få den. Ellers finder de sig ikke i så meget.

Så målet med den politik er ikke at hjælpe de svage eller at få arbejdsløse i arbejde, men at skræmme den øvrige befolkning til at finde sig i mere, i stedet for at skride fra skodjobbet og smække med døren. Den arbejdende befolkning får så de små gevinster, som består i løn og alle de andre materielle goder, der er at hente i et job + retten til at revse de andre. Men de små gevinster får de i bytte for at skulle finde sig i urimeligheder og leve i et inhumant samfund og i evig frygt for at blive hele samfundets mobbeofre, hvis de selv skulle ende under en "social" paragraf.

Mikael Velschow-Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Øllgaard

Og det sørgerlige er, at den tendens er fremherskende under en socialdemokratisk regering.
Hvem kan komme i tanker om socialdemokrater, der har stået op for at forsvare kontanthjælpsmodtagerne?
Ja, der findes måske nogle i baglandet, men i hert fald ikke blandt toppen af partiet.

Er den folkelige surhed over Carina sagen, nu i virkligheden at hun ikke er fattig nok?

Eller er der opstået et "så er det sgu nok"som følge af, at der i rigtig mange år er blevet givet det ene efter det andet privilege til grupper som bare klynkede højt nok.

Og samtidig udviste den største ligegyldighed med dem som hjalp eller afgav privilegier for at stoppe deres klynkerri.

Jeg tror at årsagen til den store folkelige, "så er det sgu nok" ligger i, at idealiseringen af klynkerne og negligeringen af dem som hjælper og afgiver privilegier er blevet så grotesk så selv den mest velmenende er ved at udvikle horn i panden.

Jeg mener at se, at Carina sagen blot er en lynaflederfor noget helt andet og forudser at der kommer en del flere syndebukke inden grundproblemet bliver adresseret og håndteret.

Basisindkomst nu, tak.

Sat på spidsen måske. Men det er ikke bar' løgn, at den hovedløse debat om fattigdom har stemplet hele gruppen af kontanthjælpsmodtagere som en flok krævende, dovne og ynkende borgere, der i det store hele ligger som de har redt. Underligt som mennesket nogle gange glemmer at vi livet igennem balancere på et knivsæg. Tillid praktiseret i en solidarisk ånd er mere konstruktiv frem for nidkærhed og mistillid og jeg vil gerne mødes med dette den dag, jeg af en eller anden grund har brug for en håndsrækning fra vores fælles kasse. -Jeg tror ikke det er så anderledes for mange andre.

Anders Poulsen

Enlige mødre på kontanthjælp = de nye perkere.

Folk bliver jo nødt til at have en syndebuk, det er de jo blevet vænnet til i de sidste 10 år. De må jo have afløb for deres indestængte galle ellers brander de jo sammen, ætser op indefra.

Og så kan alle folk passende rende og pege fingre af landets aller fattigste mennesker, imens der bliver brugt svimlende summer på at føre krig og om 100 år skal man sikkert besøge Danmark med ubåd hvis man vil se hvor ens familie kom fra. Men det kan folk ikke holde ud at forholde sig til, det er meget nemmere at puste hadet i folk og så ellers liste af med de sidste store lønposer der bliver råd til inden hele lortet for alvor brænder sammen.
Måske er det i virkeligheden et udtryk for at de har givet op inde på borgen og sådan har det vist været længe.
Tag dog for helvede og lad de svageste mennesker få lidt fred og så tag jer sammen og fokuser på de virkelige problemer.
Men problemet er jo nok langt fra kun politikerene, de er jo nærmest bare at sammenligne med lemlinge som fare forvirret rundt efter de blå lejesvendes taktstok dygtigt ført en en lang række kujoner som ikke har andet end egne interesser oppe i ærmet. Og som i virkeligheden nok også er bange for at miste jobbet hvis de skulle komme til at skrive en artikel eller lave et tv program som rent faktisk gav mening og ikke bare handler om at brække sig ud over andre mennesker.

Det er for svagt og alt for nem en manøvre af en hel klasse af borgere som bryster sig af en masse ædle egenskaber, som mildest talt ikke er til at få øje på nogle steder. Tag jer sammen inden i alle for brug for et sikrings rum eller hva det nu er sådan et hønsebur hedder.

Marianne Rasmussen

Teknikken er ældgammel - giv offeret skylden!

Lars Henning Osvaldsen

Nu ser jeg at Joakim B Olsen også er ude efter Folkepensionisterne .. De lever for længe !!

Er der nogle der undrer sig over hvordan Hitler fik forledt det tyske Folk kan man bare følge hetzen herhjemme ..

Venstrefløjens bred-funderende regeringsbærende demokratiske opbakningsdynamo, : 'den sociale forargelse', er ikke død, den lugter bare underligt. men det er der heller intet nyt i ...
I 70'erne hed det 'samfundsnassere', - der er ikke noget nyt i at begrebet får en revival når de ærligt udbyttedes parti styrer slaget, og sådanne findes i øvrigt faktisk ganske udbredt - i alle lag.
I 80ernes verden af langtidsledighedspermanens og yuppie-careless blev det acceptabelt at 'nasse' sig til guldure og nmw'er med hurtige tricks.
International kulturberigende forfladigelse har forstærket den tendens.
Men accepten af at det fandtes i alle lag var kombineret med en tolerance deraf, som der nu forsøges at gøre op med ved at 'indkredse og fokusere' på sædvanlig klodset de-evolutionær maner med magt-manipulative undertoner.

Vil man angribe det problem skal man jo beskæftige sig med grådighed som et psykologisk fænomen udover som et evt.som et karakteristika hos en system-ghettoiseret social klasse.

Men hvilken 'tobin-skat' skal man pålægge kontanthjælpsmodtagerens grådighed udover et loft over ydelser ?
Man kan anbefale at enlige mødre i kommende generationer stopper med at ville være begge dele på een gang. Verden har ikke specielt brug for deres børn,
....selvom det siges at det blonde gen er 'truet' ;-D

Og kan man diagnosticere en drivkraft for vækst og progression i erhvervs-og-karriere-livet iøvrigt ? Der er jo magthavere iblandt ...
Eller må en høfligste anmodning om skat på international valutaspekulation være nok når 'de syge' samfundsnassere slår sig løs med økonomiske massakrer eller folkepsykisk spin ?

Mads Kjærgård

Det er jo fordi, det er EU der bestemmer og Danmark skal til at tilpasse sig den Kontinentale velfærdsmodel og dette er netop en "Hitler" taktik, små små skridt af gangen indtil det abnorme er dagligdag. Mht. Joakim B. Olsen, så er han en af 179 højt betalte offenligt ansatte der ikke yder en disse til samfundet, så han burde holde sin.... og sove videre. Men han er jo et symptom på den forråelse der er sket i Danmark. Man forstår det ikke, manden har selv modtaget støtte til sin sport, hvorfra kommer det åbenlyse had til velfærdsstaten, som han udviser!

Mads Kjærgård

Man får forøvrigt indtrykket af, at hele Carina sagen måske er et "setup" for at regeringen nu kan gennemføre sin politik! Eller også er det lige som branden i Rigsdagsbygningen, det kommer bare på et heldigt tidspunkt!

Anders Poulsen

Man kunne jo passende sætte alle folketingsmedlemmer på starthjælp og med godt kommunal ekspertise overvåge dem og sørge for at at de ikke tiltusker sig et måltid hos venner og bekendte alt for tit. Holde øje med hvem de knepper med og hvorfor. Og selvfølgelig føre det hele til protokolds så man til evig tid kan fremdrage informationer om deres gøren og laden. Hvis det kniber med midlerne må de jo overnatte i snapstinget på luftmadrasser og der vil ikke være servering men kun gulvplads til alle de skidne nasserøve.
Hvis der er nogle som bliver taget i at spise eller sove for meget på upassende steder vil de øjeblikkeligt blive smidt på porten uden mulighed for benådning, eller i virkeligheden burde de nok bare blive udvist til det land som Danmark for tiden som det naturligste i verden bekriger med næb og klør.

Hele misseren skal selvfølgelig overvåges nidkært af samtlige efterretnings tjenester som med vanlig omhu indsamler informationer om alt fra hvad der står på kontoen til om vedkommende fjerne kønsbehåring og evt. røvskæg. Hvad deres ynglings porno perversioner er og alt hvad de siger og skriver med alle de kender. Samtidig vil der selvfølgelig være mulighed for at manipulere med hvilke informationer der er til rådighed når de nidkære politikere endelig for nosset sig sammen til at gå ned og benytte en computer på biblioteket, for der kan da ikke være tale om at de skal have råd til den slags luksus apparater sådan uden videre. (Det meste af det sidste afsnit er jo i virkeligheden allerede en realitet)

Hvis der er utilfredshed med paragrafferne må man jo justere på tingene så forholdene bliver tålelige eller lære at sætte pris på de ovenstående forhold som jo i virkeligheden bare er sådan for deres eget bedste. Det er jo deres forgængere som bare har villet dem det bedste man kan forstille sig i hele den vidunderlige verden.

Og hvis de bliver for næsvise og uforskammede, så står der altid et hønsebur parart i kulisen så kan de sgu komme ind og ruske tremmer de skide lømler.

Bommen vil blive sænket og alle der vil passere skal som minimum have en analprobe så vi for vished for at de lever det sunde og smukke liv som de har pligt til. Alle andre skulle jo nødig blive kede af det fordi naboen er så sjusket så vedkommende er gået hen og er blevet en smule tyk.

For der kan ikke være tale om at nogle skal gå rundt og være kede af det for der er jo ingen fattige her til lands og så har man bare at smile kækt når man trisser rundt om den tomme bankbog, den er jo kun tom for ens eget bedste.

anne-marie monrath

Tak for dette fremragende skriv.

Jeg er socialrådgiver og jeg er grædefærdig.

Det værste er næsten, at Carina sagen er fikset godt og grundigt.
Joakim fik ordnet det sådan, at en dansk familie der var på starthjælp sagde fra, han var så ubehøvlet overfor dem at de ikke ville være med.
I Carina sagen overdrev han nogle tal, så hendes "indkomst" kom over 15.000 kr.. En børneydelse blev lidt større end den reelt er.
Derudover er nogle udgifter ikke regnet med.
Desuden er det ikke rigtigt at sammenlinge de 15.000 med egen indtægt.
I beløbet er medregnet alle børneydelser og en høj boligsikring pga høj husleje.
Dvs, for at kunne sammenligne med en lavtlønnet skal man faktisk trække disse beløb fra, for en lavtlønnet i samme familiesituation og boligsituation, har ret til akkurat de samme ydelser.
Så når man skal sammenligne egen situation med Carinas, skal man sammenligne med hendes bruttoindtægt, de ca 13.000 en enlig med børn kan få.
Så hele historien er et mega spin lavet af LA og Joakim. Det er desværre lykkedes udover alle grænser. Og det har allerede haft uhyggelige konsekvenser for fattige.
Ingen ønsker at stille op for at fortælle om deres liv som fattige. Og det er helt forståeligt.
Carina er sikkert ikke den samme mere, efter at de her to pilitikere kom ind i hendes liv.
Når jeg hører Mette Frediksen nu, så er det som at høre Hjorten brøle fra hendes indre......

Jens Overgaard Bjerre

Hattedamerne Frederiksen og Thorning skulle selv prøve at være fattig og i systemets vold.

Men de går mere op i nytårkure og pengepugning for dem selv og andre velbjærgede.

Jeg kommer mig aldrig over, at de har taget Socialdemokratiet som gidsel for deres borgerlige politik.

Heinrich R. Jørgensen

Kirsten Svejgaard:
"Ja, hvad bliver det næste?"

Det sædvanlige formål med at skille får og bukke, plejer at have sigte på at den ene halvdel får lov til at græsse videre, mens den anden må bukke under som følge af akut opstået blodmangel.

Er det ikke sådan personer, der er opvokset i et landbrugssamfund, vil være tilbøjelige til at tænke?

Så galt går det forhåbentligt ikke. Men besynderligt og bekymrende er det, at befolkningen opfordres til at dele sig efter hvorvidt de mener at være får eller buk. Uden i øvrigt at angive, hvad eller hvem der er hvad...

Under alle omstændigheder er det værd at bemærke, at efter at dyr er blevet jagtet grundigt rundt i en manege, plejer afslutningen på legen at være fatal for den ene part. Også her er der flere traditioner. Hvis nogen partout skal tyres, er den nu hedengangne spanske tradition måske værd at reflektere over...

jens peter hansen

Det skete eksempelvis, da hun i sommer beskrev den såkaldte »nytteaktivering«, hvor unge kontanthjælpsmodtagere sendes ud for at samle skrald langs strande eller i parker, som »værdig«, og uddybende forklarede, at »alle mennesker har et grundlæggende behov for at gøre nytte.«

Skriver de to unge akademikere.
Nu er der jo ret mange i den branche: rengøringsmedhjælpere, skraldemænd, kloakrensere, fejemænd, pedelmedhjælpere, ejendomsfunktionærer etc., men det er klart at de to universitetsdrenge ikke kender dem, da de sikkert aldrig ser dem. De er usynlige for de fleste. Derfor er den slags arbejde altså nedværdigende for de vakse fyre.
Man kan jo også undre sig over, hvorfor ikke nogle flere studerer velfærd på universitetet i stedet for at være afhængig af den. På den anden side ville de to jo ikke have nogle at skrive speciale om og det var jo heller ikke så godt.

Martin Haastrup

Kanonisk Kannibalisme.

Jens Overgaard Bjerre

Da jeg læste anne-marie monraths indlæg slog det mig, at det er journalisterne og deres redaktionschef som er de medskyldige i Carinasagen og dens fejlberegninger. F.eks., at en lavtlønnet også får børnetilskud m.m.

Men hvorfor gik tv-journalisterne med på at lade en startshjælpfamile slippe?

Martin Haastrup

Nogen skal tømmermændene jo gå ud over.

Grethe Preisler

Tak til socialrådgiver Anne-Marie Monrath for at forklare de ophidsede gemytter, hvordan den arme politisk misbrugte "Carinas" bruttoindkomst i form af en kontanthjælp på ca. 13.000 kr. (satsen for enlige forsørgere) behændigt blev tryllet om til et månedligt rådighedsbeløb efter skat på mere end 15.000.

Det var på tide, at en person med faglig indsigt i og erfaring med administration af sociallovgivningens viderværdigheder blandede sig i debatten i nærværende tråd, hvor debattørernes følelser og mavefornemmelser (som vanligt i medierne) vægter mere end økonomiske realiteter og nøgterne fakta.

Når "Carina" om nogle år ikke er længere har forsørgerstatus, fordi hendes søn fylder l8, vil hendes kontanthjælp blive nedsat med mere end. 3.000 kr. pr. måned.

Derudover mister hun, som anført af dig, både børnepengene, det forhøjede og ekstra børnetilskud til enlige forsørgere og sandsynligvis det meste af sin boligydelse.

Og hvad har hun så tilbage at leve for efter mere end 20 års parkering på kontanthjælp? En ydelse der aldrig har været tænkt som andet end en hjælpeforanstaltning for mennesker, der midlertidigt var ude af stand til at forsørge sig selv og deres børn p.g.a. indtrufne sociale begivenheder, så som sygdom, arbejdsløshed og tab af forsørger ved død eller skilsmisse.

Det virkeligt forargelige er efter min ringe mening, at kontanthjælpsordningen i alle disse år er blevet misbrugt af kommunalforvaltningerne som parkeringsplads for "Carinaer", der havde været bedre tjent med en hjælpende hånd til at få en uddannelse og blive selvførsørgende eller, hvis deres evner og kræfter ikke rakte til mere, at få tildelt en helbredsbetinget førtidspension.

Se, der var noget at tage fat på for Mette Frederiksen og andre socialpolitiske hattedamer, som aldrig har haft deres gang andre steder end på universiteterne, i partikontorerne og bag Borgens skærmende mure.

anne-marie monrath

Jens, det skete inden medierne kom ind over (jeg kender et medlem af starthjælps familien, en dansk familie, hjemvendt fra udlandet).
Det var i forbindelse med en gennemgang af deres økonomi han var ubehøvlet.

anne-marie monrath

Jeg bryder ikke nogen tavshedspligt ved at fortælle det, et medlem af familien har selv skrevet om de her ting på offentligt tilgængelige sider.

anne-marie monrath

Jeg bryder ikke nogen tavshedspligt ved at fortælle det, et medlem af familien har selv skrevet om de her ting på offentligt tilgængelige sider.

Det er for så vidt ligegyldigt med sandheden om Carinas situation, - den er blevet oprullet og analyseret flere gange her i Informations debat.

Problemet er derimod, at selvom selv vi "almindelige" debattører er i stand til at påvise det misvisende i situationens fremstilling, så var der ingen medier der af egen kraft anså det for nødvendigt at understrege dette, da diskussionen var på sit højeste.

Journalister og redaktører er jo også kun mennesker, og når flertallet i befolkning og regering er blevet shanghaijet af liberalisternes moderne "religion", så gælder det samme naturligvis for mediearbejderne.

Som tydeliggørelse af dette, kan man jo blot observere hvor mange spaltemillimeter den anklagede (modtageren af overførselsindkomst) får til at forsvare sig mod angrebet, - de få gange det sker, så skal det helst være en person med ringe formuleringsevne, mentale problemer, osv..

Måske burde man genopstille gabestokke på byernes torve?

Så kan folket afreagere på os der kun nyder, og intet yder. En næstekærlig kæp i røven!

anne-marie monrath

Sven Karlsen, her var "Aftenshowet" en af de største syndere, journalisten derfra, hende der tog historien, gjorde det imod bedrevidende. Hun arbejder selv frivilligt imod fattigdom og for fattige.
Hun kunne faktisk, i modsætning til Öslem, gennemskue sagen og dens mulige konsekvenser.
Men hun valgte at lave historien uden ændringer alligevel, for historiens skyld, hun har fortrudt det, men det er lidt sent, ikke sandt?
Jeg kunne også med det samme, da jeg så regnestykket se at den var helt gal. Allermest fordi det blev fremstillet helt forkert. Det var meningen at det blå spin skulle forføre os.......

Grethe Preisler

Akkurat Anne-Marie - hun (journalisten) kunne faktisk i modsætning til Özlem gennemskue sagen og dens mulige konsekvenser. Det var ikke særlig svært for nogen, der havde sat sig blot en smule ind i sociallovgivningen.

Det pinlige var, at det kunne SF's socialordfører så bare ikke. Hun landede i spinaten med begge ben, og nu sidder hun med røde ører, mens kuglestøderne i LA gnider sig i deres små fedtede hænder og får applaus i medierne og medvind på cykelstierne, hvis man ellers kan fæste lid til meningsmålingerne.

Øv, øv og atter øv. Med sådanne venner på tinge behøver enlige forsørgere og andre fattigrøve ingen fjender.

Nogen må jo være ualmindeligt utilfredse med det liv, de har; men de har i modsætning til kontanthjælpsmodtagerne langt bedre mulighed for at gøre noget ved det.

Set fra nit udsigtstårn er masken endelig faldet. Staten afslører nu endelig sit mål, den totale overvågning af alle borgere, begyndende med dem på kontanthjælp, som beskyldes for at være snydere, bedragere og nasserøve. Og folk på kontanthjælp bor altså i dag i høj grad særlige steder, f.eks. i Vollsmose, i Gellerup-parken, i Tingbjerg mv.

Man kan knap give kontanthjælpsmodtagerne dårligere forhold. Hvordan vil man stramme skruen herfra?

Jeg kan kun se nogle ganske få muligheder, såsom tvangsarbejde og derfra direkte internering i arbejdslejre, og så kommer vi hen omkring noget som vi ikke har set i Europa siden '30-'40.
Men det er måske heller ikke utænkeligt?

Henrik Darlie

anne-marie monrath siger:

"Joakim fik ordnet det sådan, at en dansk familie der var på starthjælp sagde fra, han var så ubehøvlet overfor dem at de ikke ville være med."

Det ku da ligne ham, kun jakkesættet adskiller ham tilsyneladende fra lavere primater.

Stor tak til Magnus Paulsen Hansen & Mathias Herup Nielsen, for en fremragende artikel.

Den beskriver i uhyggelig grad de faktiske forhold for mennesker i DK, der er kommet i klemme, enten ved arbejdsløshed og eller sygdom, og endnu mere i uhyggelig grad vore medmenneskers accept og støtte til denne heksejagt, mennesker som fra den ene dag til den anden selv, kan ende i samme situation.

Jeg vil kalde det social terrorisme.

randi christiansen

Hvem er samfundets cancer ?

I lørdagspolitiken den 24.12 tilbyder filosofiprofessor Ole Thyssen igen sin analyse af et af velfærdssamfundets problemer : ”… der er gået cancer i systemet. Det vokser og vokser. ” Denne cancer mener han – i lighed med af Megafon adspurgte 1164 respondenter : 57% af den danske befolkning – udgøres af kontanthjælpsmodtagere !

Dagen efter kan man erfare – via en undersøgelse foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd v. professor Jesper Jespersen – at Danmarks 220.000 rigeste modtager 3.4 milliarder årligt i bl.a. børnetilskud, pension og dagpenge – i pension alene 1.7 milliarder.

Hvem er canceren : de, som modtager penge fra det offentlige uden at behøve dem, eller de, for hvem offentlige ydelser er eksistensgrundlaget ?

Ole Thyssen, Eva Selsing og mange flere – støtter en virkelig ussel analyse af et samfund, hvor arbejdsmarkedet er styret af ekskluderende mekanismer og det finansielle marked fungerer efter et såkaldt frit princip – som dog ikke er mere frit, end at det er de få, som kontrollerer størsteparten af ressourcerne.

Og i et Danmark hvor flertallet af befolkningen får magt, som de åbenbart – godt hjulpet på vej af Ole Thyssen, Eva Selsing o.a. – har agt, og hvor Socialdemokratiet ikke vil ændre på disse forhold, ser det sort ud for f.eks. en ´Carina´og hendes børns mulighed for at leve et normalt liv – undgå fattigdom og heraf følgende udelukkelse og stigmatisering. Hvor smart er det lige, altså også i samfundsøkonomisk henseende ?

Skal vi i 2012 stadig være underlagt et primitivt konkurrencesamfund, der har bekendt sig til uhæmmet vækst og den stærkes ret i kampen om ressourcerne ? Skal det igen være de svage – som jo bare kan tage sig sammen og fremtrylle et arbejde – der skal ofres ?

Eller kunne vi måske omsider løfte fællesskabet til intelligente, omsorgsfulde og for overlevelse mere hensigtsmæssige niveauer.

Pressen må tilskrives ansvaret for ikke at leve op til sit ansvar. En nuanceret dækning af basale funktioner i samfundet, må være absolut minimum.

Kirsten Svejgaard

Jeg har lige læst Anders Poulsens indlæg kl. 14.13.

Lige mine ord fra før valget! Nemlig: Hele bundtet (af folketingspolitikere) skulle fyres og tvinges til at leve på starthjælp i et år. Derefter kunne de avancere til almindelig kontanthjælp med den omfattende kontrol, dette medfører. Det tredje år kunne de så tildeles ufaglærte jobs, og det fjerde kunne de tillades at søge jobs inden for deres fag (hvis de har et). Efter 4 år skulle de så være modne til at genopstille med en helt anderledes forståelse af det samfund, de vil regere.

Kirsten Svejgaard

* Kl. 14.13 i går.

Thorsten Lind

Pressen er blevet tandløs....@Jesper Wendt
Skarpheden er en saga blot.
Bistandshjælpen* til medierne,
har trukket tænderne ud på journalistikken.
Derfor serverer de kun havregrød! Th

*Mediestøtten, 6,3 milliarder, så vidt jeg husker.

Freddy Andersen

Anders Andkjær siger Bla: Jeg kan kun se nogle ganske få muligheder, såsom tvangsarbejde

Det er skam allerede indført

Freddy Andersen

Vi mangler kun gabestokken

Freddy Andersen

Det var ikke for meget om Information sendte en journalist på kontanthjælp i et års tid så tingene kunne blive belyst på en ordentlig måde.

Freddy, helt enig - som Günter Wallraff.
Gad vide om vi nogensinde ser journalister gå til den på dét niveau? Det kunne der ellers godt være brug for, specielt i lyset af, hvor langt væk de er kommet fra nedre niveauer af samfundet.

Freddy Andersen

Tak Anders kunne ikke huske hans navn

Sandheden er at Özlem er så himmelråbende naiv og uvidende om hvordan almindelige folk lever og har det. Enhver anden ville på forhånd have lavet bedre research og ikke brugt et gammel og dårligt eksempel, der er i den grad har sat almindelige menneskers "pis i kog". Det er ufatteligt at hun kan være SF´s repræsentant og formand for Folketingets socialudvalg. Men de stiller vel op med det "skarpeste knive i skuffen" - så mere kan man ikke forvente sig fra den side.

Sider