Kronik

Politiet er stadig for optaget af sigøjnertyper

Vendinger som ’gerningsmanden var en sigøjnertype’ eller ’røveren havde angiveligt indvandrerbaggrund’ forekommer hyppigt, når politiet udtaler sig til medierne. Den slags uvaner skal lægges på hylden, hvis politiet skal bevare befolkningens tillid i et moderne multikulturelt samfund
Skal ungerne her have tillid til politiet, skal politiet holde op med at dømme på hudfarven.

Skal ungerne her have tillid til politiet, skal politiet holde op med at dømme på hudfarven.

Jens Nørgaard Larsen

24. januar 2012

»Han var sådan en, man virkelig vil håbe dukker op, hvis ens familie nogensinde får brug for hjælp.« Sådan sagde en kollega i New York Police Department om betjenten Peter Figoski, der blev skudt i tjeneste i december 2011.

Udover at være en hyldest til den afdøde, er det også kernen i det, vi som medborgere ønsker af et velfungerende politi — at vi kan være sikre på, at politiet er der for os, hvis vi får brug for hjælp. Vi har — og skal have — store forventninger til politiet.

Som samfund giver vi politiet monopol på magtanvendelse i den gode sags tjeneste. Det betyder omvendt, at politiet har et stort ansvar for at forvalte den tillid, vi viser dem, herunder at politiet naturligvis er alle borgeres politi. Når ambulancen skal frem giver vi med glæde politiet magten til at stoppe trafikken, så den tilskadekomne kan komme under behandling straks. Men hvad nu hvis politi eskorten kun var for en begrænset gruppe f.eks. de hvide eller de velhavende, så ville tilliden være væk. Det samme ville respekten for den autoritet, politiet udgør. Det er derfor, at politiet er til for alle borgere uanset etnisk oprindelse, religion m.v.

Blandt andet derfor har Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC) i hele sin levetid haft særlig opmærksomhed på politiets arbejde. Det er bestemt ikke, fordi politifolk er mere fordomsfulde end andre borgere! Det er, fordi vi er imod diskrimination, og fordi Danmark gennem vores lovgivning har gjort politiet til den centrale aktør i bekæmpelsen af diskrimination og hadforbrydelser. Det er med andre ord politiet, der i det daglige skal sikre borgere mod overgreb pga. deres hudfarve eller etniske oprindelse, og derfor er det helt centralt, at politifolk ikke giver udtryk for diskriminerende holdninger eller udøver diskriminerende adfærd i deres arbejde.

Langfingrede sigøjnere

Hvis alle borgere skal have tillid til, at de kan forvente den samme behandling fra politiets side, er det en nødvendig forudsætning, at politifolk udtaler sig på en måde, så de ikke kan tages til indtægt for at generalisere om bestemte befolkningsgrupper.

Desværre sker dette ikke desto mindre nærmest dagligt. Det kan illustreres med et nyligt eksempel fra Frederiksborg Amts Avis. I artiklen ’Lommetyve på spil — måske’ fremgår det, at to mænd er fulgt efter en kvinde ind i en boghandel:

» ... politiet i Frederikssund beskriver (dem) som »sigøjnertyper«. Da boghandleren spurgte de to mænd om han kunne hjælpe, svarede de på et udenlandsk sprog og forsvandt fra butikken.«

»Der skete ikke noget, men det er en fremgangsmåde vi har set før,« udtaler politiet til avisen.

Det vrimler med disse små notitser i forskellig lokale aviser, hvor politiet mener at vide, at de potentielle ’gerningsmænd’ er »sigøjnere«. Men hvor ved de det fra? Og selv om der intet kriminelt er sket, er politiet alligevel helt bevist om, at sigøjnerne er her for at stjæle.

Hvis man er roma, bryder man sig nok ikke om at blive kaldt ’sigøjner’. Endnu værre er det dog, at man sandsynligvis begynder at tvivle på, hvad man kan forvente fra politiets side, hvis man skulle få brug for hjælp i forbindelse med diskrimination eller en anden forbrydelse.

Forskningen viser da også, at etniske minoriteter i betydelig grad underrapporterer de overgreb, de har været udsat for, til politiet. Det kan skyldes mange ting, men en oplevelse af unfair behandling må ikke være en af dem.

I sager som den om de formodede lommetyve drejer det sig ikke om, at politiet skal udvise politisk korrekthed. Det drejer sig om manglende fakta i sagen. Der er ikke begået noget kriminelt, og der er derfor heller ikke blevet pågrebet nogen gerningsmand, hvis etnicitet vi kan fastslå. Politiet var ikke selv tilstede i butikken, så forudsætningen for at omtale dem som »sigøjnertyper« er alene baseret på andenhånds kilder.

Det er ganske enkelt dårligt politiarbejde, og hvis formålet skulle være at advare borgerne mod lommetyve, så kan man sagtes gøre det helt generelt uden at stemple en bestemt gruppe. Der kunne jo også være lommetyve, der så danske ud, og så får de nemt spil, når borgerne alene går rundt og er på udkik efter sigøjnertyper.

Ser stort på racisme

Pga. faren for diskrimination fra politiets side, ser vi i DRC indførelsen af visitationszoner, som et særligt problem. I vores Rapport En afrikaner med røde øjne, har vi påpeget en række problemer forbundet med politiets overfokusering på etniske minoritetsunge.

Selv om undersøgelser viser, at etniske minoriteter generelt har tillid til politiet, står det også klart, at gruppen af unge mænd opvokset i Danmark skiller sig ud fra dette billede. Det er netop den gruppe, som er overrepræsenteret i forbindelse med politiets brug af visitationer.

Udover visitationszoneproblematikken kan der opstå problemer i forbindelse med de sager, hvor politiet står for opklaringen af overgreb mod etniske minoriteter. For det første kan det være svært at søge bistand fra politiet i forbindelse med eksempelvis en diskriminerende afvisning ved et diskotek, hvis man har fået den (fejlagtige?) opfattelse, at politiet selv optræder diskriminerende. For det andet har der været eksempler på, at politiet har svigtet fatalt i efterforskningen.

Et eksempel er sagen, hvor et avisbud af tyrkisk oprindelse blev slået ihjel på Amager. Københavns Politi kunne efter få dages efterforskning meddele, at der intet racistisk motiv var bagved kølleoverfaldet på det 16-årige bud. Da ingen seriøs efterforskning kan gennemføres på så kort tid, fik politiet desværre sendt det katastrofale signal, at man ikke tager hadforbrydelser alvorligt. Siden er det kommet frem, at gerningsmanden sagde: »hvad glor du på perkersvin,« inden han slog ofret ihjel. I en bog om bl.a. denne sag har anklager da også udtalt, at hun ikke kan se noget andet motiv, end at ofret var »perker«.

DRC fører nu sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på vegne af drengens mor, fordi vi opfatter politiets mangelfulde indsats i efterforskningen af et muligt racistisk motiv som i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. På denne baggrund er det afgørende, at politiet inddrager det civile samfund, hvis ikke afstanden mellem borgere (med minoritetsbaggrund) og politiet skal blive større.

Lærevilligt politi

Hvis politiet vil mistilliden til livs, bør politiuddannelsen inddrage de erfaringer NGO’er, som DRC høster gennem vores arbejde med at bistå personer, der føler sig udsat for diskrimination. Ikke fordi vi er klogere på, hvordan man skal lave politiarbejde, men fordi vi kan hjælpe med at afværge nogle af de konflikter, der ellers kan opstå.

Hos DRC er vi overbeviste om, at den enkelte betjent er interessent i at opnå de færdigheder og redskaber, der skal til for at arbejde med disse særlige problemstillinger. Den overbevisning bygger vi bl.a. på det faktum, at DRC i slut 1990’erne har samarbejdet med politiskolen og Københavns Politi og holdt kurser for mere end 100 betjente i vores medborgerhus på Nørrebro.

Som en organisation med manglende ressourcer har vi desværre ikke haft mulighed for noget tilsvarende gennem de seneste 10 år, men her kan vi og andre NGO’ere jo kun håbe, at en ny regering vil prioritere anderledes.

Fremtidens politiuddannelse må derfor afspejle den virkelighed, at dansk politi — ligesom New Yorks — arbejder i et multietnisk og multikulturelt samfund, og at alle betjentene ideelt set bør være sådan nogle, man virkelig vil håbe dukker op, hvis ens familie nogensinde får brug for hjælp.

 

Niels-Erik Hansen er centerleder hos Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC)

Serie

Seneste artikler

  • Nej, sagde politiet, og borgeren tav

    18. januar 2012
    Borgere, der stiller kritiske spørgsmål til politiets efterforskning, mødes med rungende tavshed. Ansøgninger om aktindsigt besvares næsten pr. automatik med et nej. Heller ikke statsadvokaten skal man vente hjælp fra — han er politiets advokat snarere end den objektive myndighed, der søger retfærdige løsninger
  • Klassiske politiopgaver på private hænder

    12. januar 2012
    Det var ikke kun politiets struktur og organisering, der ændrede sig med politireformen. Også normer og opgavefokus blev forandret. I dag står symbolsk efterforskning i internationale netværk højt på dagsordenen. Imens overtager det private erhvervsliv flere og flere af de klassiske politiopgaver
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Henrik Darlie

"alle betjentene ideelt set bør være sådan nogle, man virkelig vil håbe dukker op, hvis ens familie nogensinde får brug for hjælp."

Kan jeg klart tilslutte mig. Det er noget skidt hvis politi og borgere ser hinanden som modsætninger.
Det kræver arbejde, først og fremmest fra dem der har magten.

Kim Houmøller

Hvis en mand er sort er det et signalement på lige fod med køn, alder samt højde m. m. Ikke alle fra Østeuropa er kriminelle, men alt for mange af vore turister derfra er.

Vibeke Svenningsen

Bo:

Et af retsstatens bærende principper er, at mennesket dømmes og ses som et individ, og behandles derefter, og ikke dømmes eller ses på afhængig af forskellige statistiske stereotyper, man kan diske op med. Når man ophæver dette princip, bliver hele fundamentet for denne individuelle tilgang jo netop eroderet og man evt blindhed overfor påvirkning af egne fordomme, og hvad de evt. kan medføre af uhensigtsmæssigheder. Det er jo først rigtig farligt, når disse statistikker virkelig bliver fast forankrede som entydige sandheder i dem, som vi har givet fx. voldsmonopolet - og om nogen skal de gå i front med hele tiden at forholde sig refleksivt til den fare, den faktuelle viden man må besidde på et mere generelt og statistisk plan.

Så nej, man skal ikke finde en balance mellem disse to hensyn, men skal vagt om det, retsstaten bygger på.

@Bo
"fakta (ifølge Rockwoolfondens rapport begår mandlige, ikke-vestlige efterkommere 300 pct. mere kriminalitet end danskere) i øjnene."

- mange danskere er "ikke-vestlige efterkommere"
- mange danskere er af "anden etnisk herkomst end dansk"

selv er jeg "1. g indvandrer" og udlændning - ups!

"ifølge Rockwoolfondens rapport begår mandlige, ikke-vestlige efterkommere 300 pct. mere kriminalitet end danskere"

Hvis politiet visiterede unge mænd med lyserød hud lige så ofte og ihærdigt som dem med lyse- og mørkebrun hud, tror jeg også antallet af narko- og våbenforbrydelser ville stige voldsomt for denne gruppe. Der er i min optik ikke noget særligt overraskende i at det er dem man holder mest øje med der oftest bliver nappet.

Vibeke Svenningsen

Det er direkte at forvrænge billedet at man med statistik i hånd kan begrunde et udsagn med, at indvandrer er kriminelle osv. Det er nærmest misbrug af, hvad kriminalstatistik er, kan og skal bruges til. Men det ses i den grad ofte, at det bruges således fremfor i en præventiv indsats, hvor det kan være konstruktivt. hvor det brugt på den anden måde bliver kontraproduktivt iht. en samlet folkelig tillid til politiets evne til at møde borgerne som individer - hvorfor de ofte vil have svært ved at få visse befolkningsgrupper i tale, da de ikke har den tillid, dette kræver - så bliver hele opklaringsarbejdet langt svære, og dermed bliver disse statistisk begrundede fordomme kontraproduktive iht. politiets arbejde - og derudover bare skide usympatiske.

Jeg har en veninde, der er gift med en gennemført retskaffen mand som hun selv også er. Hvad dette bare helt almindelig par kan fortælle om af oplevelser. Det er altså alarmerende, at de samstemmende kan fortælle, hvor ofte de lige stoppes til et tjek, når de færdes rundt i bil i byen - helt ærligt, det sker sgu da aldrig for mig. Men jeg har jo heller ikke en mand med et arabisk udseende ved min side.

jens peter hansen

Jeg har en veninde, der er gift med en gennemført retskaffen mand som hun selv også er.

Skriver Vibeke Svenningsen
meget interessant.

Ole Brockdorff

Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) har gennem mange år sat deres troværdighed som anerkendt upolitisk institut over styr i befolkningens øjne, fordi centrets arbejdskoncept udelukkende går ud på, at berette om de racistiske og diskriminerende handlinger, som etniske og religiøse minoriteter bliver udsat for af etniske danskere. Alt imens DRC overhovedet ikke forholder sig til den racisme og diskrimination, som majoritetsbefolkningen af etniske danskere bliver udsat for i hverdagen af etniske og religiøse mindretalsgrupper.

Da en enlig dansk mor fra Ishøj i slutningen af 1990`erne grædende henvendte sig til DRC i frustration og vrede over, at hun dagligt blev udsat for racistiske tilråb fra mandlige unge og ældre muslimske naboer, grinede centrets medarbejdere hende nærmest åbenlyst op i ansigtet og sagde, at det kunne de skam ikke gøre noget ved. Hver dag på vej til og fra sit arbejde med sin lille datter i hånden, stod de muslimske naboer og råbte blandt andet, ”at der går den lille hvide luder med sin horeunge – og nu skal hun sikkert hjem og bolle sig en ny horeunge til”.

Datteren var afskåret fra at opholde sig i fritiden på områdets udendørsarealer sammen med andre børn, fordi de muslimske forældre ikke ville have, at deres poder havde kontakt med en lille etnisk dansk pige. Politiet nægtede at efterforske den grove daglige racistiske chikane mod kvinden og datteren, men sagde blot til hende, at hun jo bare kunne finde et andet sted at bo, for der kunne under ingen omstændigheder blive tale om at rejse sigtelse for racisme mod de muslimske naboer.

Kvinden gik tudbrølende ind til redaktionen på Ekstra Bladet, som i deres opfølgende reportage kunne berette efter samtaler med DRC-ledelsen, at instituttet overhovedet ikke fokuserer på den racisme og diskrimination, som etniske og religiøse mindretal udsætter os etniske danskere for i hverdagen, fordi instituttet udelukkende koncentrerer sig om etniske danskeres racistiske adfærd over for især muslimer.

Dette eksempel samt mange andre har gjort sit til, at et stort flertal i befolkningen overhovedet ikke har tillid og tro på, at DRC kæmper mod racisme og diskrimination begge veje. Hvilket bedst kan illustreres med situationen for et par år siden, hvor ti grønlandske familier og syv enlige mænd blev truet og chikaneret ud af Gellerup-planen ved Århus, udelukkende fordi deres muslimske naboer ikke brød sig om øldrikkende mennesker.

Her var DRC fuldstændig væk i offentligheden med hensyn til fordømmelse af den racisme og diskrimination, som grønlænderne blev udsat for af etniske og religiøse minoriteter i Gellerup-planen. Men instituttet kan godt bruge masser af skatteyderpenge på at føre en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på vegne af en myrdet tyrkisk drengs mor, fordi man er utilfreds med dansk politis manglende efterforskning.

Begreber som racisme og diskrimination samt hadforbrydelser begås i sandhed også i stor udstrækning af de forskellige etniske og religiøse minoritetsgrupper, hvilket beretningen om den enlige mor og hendes datter i Ishøj tydeligt dokumenterer. Og der findes stribevis af eksempler på intimidering, trusler, overfald og hadforbrydelser mod etniske danskere fra etniske og religiøse mindretalsgrupper, som politiet aldrig nogensinde har gjort noget som helst for at opklare med henblik på forfølgelse af straf.

Så, kære DRC, husk lige på i jeres arbejde i hverdagen, at racisme og diskrimination skal modvirkes begge veje, og ikke bare ensidigt den ene vej. At udvise mangfoldighed og tolerance over for andre mennesker gælder i sandhed også for samtlige etniske og religiøse mindretal, der er kommet til Danmark som indvandrere og flygtninge gennem de sidste 30 år. Og der er nok at tage fat på af sager overalt i landet, blandt andet den aktuelle sag i bydelen Vollsmose i Odense, hvor etniske danskere udsættes for en racistisk indbruds-hetz af etniske og religiøse minoriteter.

http://www.bt.dk/krimi/danskere-udsaettes-for-indbruds-hetz-i-vollsmose

Michael Guderup

Ja, hvis politiet da bare, meget oftere, kunne visitere på beboerne på plejehjem, hele kontorbygninger ved havnefronten eller måske storme et nonnekloster eller to, så ville ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres kriminalitet helt sikkert blive sat i relief.

Bare den dumme presse så også samtidig kunne lade være med at give signalementer. Ja, måske endda gå skridtet videre, som de kloge svenskere gør, og pixelere ikke bare mistænktes ansigter, men også deres hudfarve.

Som prikken over i´et, kunne DST så sluttelig lade være med at registrere kriminalitet efter oprindelsesland.

Og så kunne vi jo allesammen tage blomster i håret, en let bomuldskjole på kroppen og danse hånd i hånd, sammen med enhjørningerne, udover det multikulturelles uendelige marker af evige velsignelser.

Mødte vi nogen der ville os det ondt, ville vi bare henskrive dette til socioøkonomiske faktorer, og danse ubesværet videre i vores lykkelige uvidenhed.

Vibeke Svenningsen

Og selvfølgelig skal man lytte efter, hvad andre fortæller en af om deres oplevelser herunder grønlændere, når man skønner, om der måske kunne være noget om det. Hvis man er en tåbe, der ikke lytter på erfaringer, så er man da et underligt menneske - og ja, mange med arabisk udseende oplever ret ofte at blive stoppet af politiet, hvilket er hvad denne artikel handler om, hvorfor det er, hvad jeg skriver om - ikke grønlændere osv.

"Ja, hvis politiet da bare, meget oftere, kunne visitere på beboerne på plejehjem, hele kontorbygninger ved havnefronten eller måske storme et nonnekloster eller to, så ville ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres kriminalitet helt sikkert blive sat i relief."

Det var jo nemlig lige præcis det jeg mente - eller noget. Jeg håber du selv synes det var et morsomt og indsigtsfuldt indlæg; for mig at se ligner det mest af alt en stor stråmand.

Vibeke Svenningsen

Det er lidt tankevækkende, hvis man fx. tilrettelægger sin efterforskning efter en statistisk overrepræsentation på fx. 2% - man behøves ikke være noget ørn til at se, hvor uhensigtsmæssigt det også er iht. at finde en evt. gerningsmand.

Forleden dag hørte jeg Ungdomsværelset på P1, hvor det handlede om unge mænd, der uretmæssigt var blevet anklaget for voldtægt. Og her var det blevet undersøgt, hvorfor nogle kvinder kunne finde på disse falske anklager - og i forbindelse med omtalen af disse falske anklager var det samtidigt kendetegnet ved, at den opdigtede gerningsmand, hvis anklagen ikke var rettet mod en specifik mand, så blev imaginære gerningsmand beskrevet som en ung mand med anden etnisk baggrund end dansk - altså vi tænker i disse stereotyper. Det faldt altså disse kvinder hurtigst ind, at det virkede rigtigste at beskrive en gerningsmand på den måde - altså en gerningsmand, som var pure opdigtet.

Hasse Gårde-Askmose

Ok.
Så er det altså heller ikke racediskrimination, hvis politiet efterlyser en person:
Mørklødet,
stor ørnenæse
stort sort krøllet hår og
mørke stikkende øjne.

Brian Pietersen

Hasse
nu taler du om hudfarve. osv osv, så, det er ikke det samme, som at du beskriver en udfra beklædning?? ved ikke hvor du vil hen.

Carsten Hansen

Kommer det til en efterlysning, hvor borgeres hjælp er efterspugt, vil det være fuldkomment vanvittigt ikke at oplyse om hudfarve !.
(hvad de har gang i Sverige, forstår jeg ikke)

Noget andet er antagelser og fordomme om bestemte etniciteters sansynlige indvolvering i bestemte former for kriminalitet.
At statistikker viser en overrepræsentation angående voldskriminalitet blandt indvandrere/flygtninge/efterkommere, kan man selvfølgelig ikke bruge til at stemple alle.

Vibeke Svenningsen

Carsten:

Det er jo noget andet, når det handler om efterlysning af en helt konkret mistænkt i en sag, hvor det handler om en efterlysning udarbejdet efter vidneudsagn.

Den overrepræsentation i statistikkerne der end måtte være, mener den er på 20-40%, hvilket jo ikke er noget særligt i sig selv, kan tilskrives den ekskluderende tone som det fascistoide og racistiske DF har lagt for dagen. Pia K., Morten M og de sorte fætre har født an med hadsk tale og pisket en forfærdelig og inhuman stemning op imod udlændinge som racistiske Hansen og Jensen har slugt. Tæt forfulgt af lige så tåbelige V og K.

Man har på 10 år skabt et rum af overdreven had til alt der komme udefra og givet plads til at racismen i alle afskygninger har kunne blomstre.

Hvis det ikke havde været for DF og den åndssvage "udlændingedebat", så ville de være lige så kriminelle som almindelige danskere måske endda underrepræsenterede, fordi andre grupper oftest er mindre kriminelle end danskerne.

Så til Politiet! Drop signalementerne for Niels Erik-Hansen har fat i det helt rigtige! Jeg ved, at RV og Ø tidligere har udtrykt beklagelse over at politiet går ud med signalementer. Skriv til SF og A. Vi må presse på og få folketinget til at vedtage en lov om at det skal være slut med de racistiske signalementer.

Det nytter ikke noget kun at opfordre til det. Vil man have en reel forandring i samfundet, så må man brug lovgivningsværktøjet. Udlændinge lider allerede nok under den inhumane tone og behandling, der kommer fra politiet, pressen og "systemet". Vi skal have gjort op med den institutionelle racisme, der gennemsyrer alt efter 10 mørke år. Vi skal ud af skyggen og væk fra de racistiske tider, der kunne have endt helt galt!

I Sverige har man netop afsluttet en stor undersøgelse, og lagt den ud på nettet, der viser at udlændinge ikke er værre end en gennemsnitlig etnisk svensker. Hvis svenskerne kan, så kan vi også. Der er håb endnu!

Folk skal holde op med at være så fuldstændig hensynsløse over for et offer for en forbrydelse. Jeg kan huske da min venindes lille søn på 8 år blev overfaldet af to pakistanske drenge, der ville det være komplet idioti ikke at advare området om netop disse to unge mænd med beskrivelse af udseende og så videre.

Bare at skrive: Overfaldsmænd huserer. De har et udseende ville være komplet debilt.

Drengen er i dag hjerneskadet og kommer aldrig til at få det bedre end han har det nu (det er to år siden til marts måned). De to mænd blev udpeget på baggrund af signalementet (som inkluderede hudfarve og etnicitet, "indisk/pakistansk af udseende").

Op i røven med de idioter der vil beskytte overfaldsmænd ved at dølge deres udseende. Skam jer.

Vibeke Svenningsen

Erika:

Du forstår det virkeligt - det handler ikke om de reelle gerningsmænd, men om alt dem, der ses som nogle sådanne ene og alene grundet deres etniske tilhørsforhold.

Ole Brockdorff

Ordet ”racisme” har i sin fundamentale betydning intet at gøre med et signalement af en person, men er alene forbundet til mennesker, der konsekvent er imod andre individers hudfarve og etnicitet, og som hele verden så det praktiseret af den hvide befolkning i Sydafrika frem til 1989, hvor man havde en officiel apartheid-politik gående ud på, at hvide og sorte mennesker under ingen omstændigheder måtte omgås hinanden.

Men desværre er ordet ”racisme” gennem de sidste 20 år blevet anvendt herhjemme i bredt omfang af kulturradikale politikere og politiserende debattører til at dæmonisere enhver borger, der tilfældigvis kommer med nogle kritiske holdninger til nationens førte udlændingepolitik og retspolitik overfor indvandrere og flygtninge – eller islam som lovreligion for sine troende – også selvom religionskritik aldrig nogensinde har været et spørgsmål om race.

Og dèt ødelægger den liberale og fordomsfrie debat.

FN har godkendt udvidelsen af racisme-begrebet, Ole.

Dig og dine repræsenterer nemlig en vanskabt national fundamentalisme, der overhælder muslimer med skidtspande dagligt. Derfor racisme!

Brian Pietersen

vibeke...

statistik fejler som sådan ingenting, det er vores manipulation med dem som er meget farlig.

man kan så la vær at bruge dem de steder hvor det kan være farligt at bruge dem, da det kan være krævende at se de "fejl" som kan "laves" i disse.

Brian Pietersen

Jon
det startede i 80erne, hvor politikerne ikke hørte på befolkningen.

vi havde mange problemer, men de blev ved med at ville have indvandring, det resulterede i at mange sociale mennesker begyndte at stemme på Pia.... sørgelig udvikling.

Brian Pietersen

tænk sig, i dag stemmer mange på borgerlige partier, hvor de ødelægger deres egen eksistensgrundlag, men, vi må ned i lortet før folk fatter hvad de har gang i, desværre går det ud over en masse der kæmper forgæves imod det.

Hasse Gårde-Askmose

Min respekt for organisationer som
Amnesti International
Institut for menneskerettigheder ( minus deres plat og svindel)
og
Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC) .

Men de er med til at undergrave deres egen troværdighed med udtalelser og kommentarer både i tide og utide. I deres jagt på publicity (eller fondspenge?).

Eksempler? Ja "man" kan jo bare læse "nogle af" de indlæg, der er i denne tråd.

Om menneskerettighedsbegrebet udtalte nu afdøde professor Isi Foigel en gang: "begrebet er efterhånden blevet så udvandet, at det kan svært at tage alvorligt". Mener, at det er 15-20 år siden!!

Lars R. Hansen

Når politiet kommer til at bruge udtryk som 'sigøjnertype' eller 'indvandrertype' - så er det ikke racisme, men blot en måde hurtigt at beskrive de mistænkte eller eftersøgte, og det skaber et ret præcist billede af hvem politiet omtaler - også selvom sigøjnertypen måtte vise sig ikke at være roma eller indvandreren viste sig at være efterkomme, asylansøger eller noget tredje.

Og det er ikke politets lejlighedsvise brug af sådanne beskrivende ord (sigøjner, østeuropæer, indvandrer mv.), der skaber fordomme i befolkningen vendt mod pågældende grupper - lige så lidt som det skaber fordomme i befolkningen mod etniske danskere, når politiet efterlyser sådanne med et 'etnisk signalement' - men derimod pågældende gruppers optræden og opførelse i al almindelighed.

Den totalitære multikulturalisme, som Niels-Erik Hansen bliver betalt af staten for at fremme i vores samfund, under dække af anti-racisme - falder til jorden når den møder virkeligheden - befolkningen vil naturligvis ikke få mere tillid til politiet, hvis politiet forsøger at skjule personers etnicitet i deres efterlysninger - men derimod mindre.

Vibeke Svenningsen

Morten :

Ved du hvad - du skulle tage en slapper med dit hadske udfald mod et fremmed menneske på en debat på nettet.

Vibeke Svenningsen

Og så tænket mn lige to sekunder ovet, hvad uskyldige jævnligt må stå model til, da de er en bestemt type - jojo!

Niklas Monrad

"DRC fører nu sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på vegne af drengens mor, fordi vi opfatter politiets mangelfulde indsats i efterforskningen af et muligt racistisk motiv som i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

Der er altså ikke tale om, at politiet, af racistiske årsager undlader at efterforske og løse en sag, nej.

Gerningsmanden er fanget og dømt. Men det er ikke nok.

Det er måden hvorpå manden er fanget og dømt ofrets moder vil sagsøge politiet for.

Det er en helt igennem grotesk situation!

Stig Rasmussen

Jon Petersen: Nu eksisterede DF jo ikke før start 1990erne og allerede dengang blev der registreret en voldsom repræsentation af kriminalitet hos indvandrere af Mellemøstlig og asiatisk herkomst.

Det er desuden også rent løgn hvad du skriver om Sverige, alle undersøgelser viser at det er nøjagtigt de samme udfordringer de har med overrepræsentation af indvandrere i forhold til deres antal.

Prøv at gennemlæs politiets døgnrapporter på : http://www.politi.dk/koebenhavn/da/servicemenu/forside/
Hvis man trak statistik på hvor mange kriminalitet omhandlende voldelige røverier, giver beskrivelsen "af anden etnisk herkomst"..
Og blandt de jubel forslag der har været indtil videre er at politet skal undlade at nævne signalement og hudfarve?..., det vil jo helt sikkert hjælpe opklaringen..

Vibeke Svenningsen

Det er slet ikke den statistiske overrepræsentation, jeg anfægter - den er der, men igen kan det ikke helt fastslås hvor stor, da det meget kommer an på opgørelsesmetode, definitioner osv. Det handler jo om, at man fordrejer det reelle billede, hvis man fx. via en overrepræsentation på 4% baserer sin efterforskning og syn på forskellige former for kriminalitet på dette - det kan der slet ikke findes belæg for at gøre i statistikkerne - hvor det mig bekendt stadig handler om procentsatser på under 5%, og er faldende over tid.

Det vil så sige, at hvis man lægger det til grund og præges af dette, når man går ud i konkrete sager, så holder det ikke i sit møde med grupper ude på gaden - man får bygger nogle fordomme op bygger op få tilfælde ift. den store lovlydige gruppe, som dog stadig tillægges disse statistisk baserede sandheder om den etniske slagside mht. kriminalitet. Kriminalitet begås stadig af mennesker med alle mulige farver - og går politiet pr. automatik udfra, at det sandsynligvis er den ene *farve*, så kan der på ingen måde findes belæg herfor i diverse statistikker. På ingen måde - og når man retorisk italesætter det som den absolutte samtale, så sker meget bare på formodning om, at det er sådan.

Det vil som nævnt i artiklen have den kontraproduktive virkning, at politiet støder mange af de lovlydige med anden etnisk baggrund fra sig, da de inddirekte skal stå på mål for denne såkaldte statistiske sandhed, som de jo helt på ingen måde har andel i nogen som helst statistik.

Det handler ikke om, at man ikke skal nævne signalement, når det er baseret på vidneudsagn osv. men om, at det ikke skal ske på automatreaktion - og hvorledes disse minoriteter omtales. Det kan da ikke være så svært at forstå, politiet har en interesse i, at alle befolkningsgrupper har grundlæggende tillid til politiet.

Stig Rasmussen

Vibeke: nu er det jo ikke sådan at politiet stopper ældre herrer eller muslimske kvinder af anden etnisk herkomst, det er jo en specifik undergruppering, der omhandler segmentet 18-30 årige unge hankøn der går i gangster/hiphop tøj.

For dem er der nok større chance for at blive stoppet, men det er der jo også for store skaldede fyre eller hættetrøje klædte skikkelser ved Maria kirken.

Vibeke Svenningsen

Stig:

Ja, politiet stoppe yngre muslimsk mænd i høj grad, som for største delen er lovlydige borgere. Jeg har dælme svært ved at forstå, det er så svært at se, det er et problem, hvis man ønsker et tillidsfuld forhold til alle landets borgere. Helt ærligt - det er også i den gruppe, politiet måske kunne få hjælp til megen efterforskning, men de er tavse som graven, når det kommer til politiet, da de på ingen måde har tillid til dem.

Stig Rasmussen

Vibeke: Hvis en gruppe hætteklædte typer går rundt på Blågårds plads mener du så at dette netop vil være diskrimenation at visitere dem efter en episode?
Hvis en venstrefløjs demonstration er blevet angrebet af nynazister, er det så også politisk ukorrekt at visistere en gruppe hærdebrede tatoverede skaldede fyre i folehaven?

Vibeke Svenningsen

Stig:

Det er ikke de hætteklædt, der her er tale om, hvilket du også godt ved. Det er dem, hvor der er absolut ingen funderet mistanke what so ever udover deres etniske tilhørsforhold og alder.

Hasse Gårde-Askmose

Vibeke Svenningsen "....politiet har en interesse i, at alle befolkningsgrupper har grundlæggende tillid til politiet.."

Ja. det har politiet...skulle man tro.

Men et spørgsmål, som nok ligger udenfor emnet i denne tråd:
Har BEFOLKNINGEN nu denne tillid????

Det vil jeg nok sætte et spørgsmålstegn ved.

Martin Haastrup

Blot et suppl til Vibeke Svenningens flere meget fine og varme humane kommentarer:

Ethvert individ, ethvert menneske, er isoleret set, uanset hudfarve, race, etnisk herkomst, sexuel orientering, køn, alder, social status, og hvad det ellers hedder altsammen - Ethvert menneske er alt uanset, isoleret set, et MINDRETAL => Et potentielt offer for ethvert andet umiddelbart nærværende flertals evt. hadforbrydelser og diskrimination.

Tak til Vibeke Svenningsen for mange sobre og saglige anstændige kommentarer.

Ole Brockdorff

Politiet visiterer altså også i tide og utide etniske unge danske mænd, hvis de tilfældigvis har brede skuldre og store overarme på grund af daglig styrketræning i fitnesscentret, og fordi ordensmagten umiddelbart tror, at de har relationer til rockerbanderne hos Hells Angels eller Bandidos, og dèt emne har trods alt været nævnt flere gange i medierne.

Unge etniske danske uskyldige mænd lider imidlertid den ekstra tort, at de også i tide og utide bliver passet op af kriminelle indvandrerbander på blandt andet Nørrebro, der helt uforskammet visiterer dem uden lovhjemmel som for nylig, da en af mine venner – en selvstændig vognmand – skulle aflevere nogle møbler fra Jysk Sengetøjslager på en adresse på Blågårds Plads, og hvor politiet stod under 30 meter derfra og kiggede på, uden at gribe ind over for denne selvtægt.

Vi er desværre nok kommet så langt ud herhjemme gennem de sidste 20 år med hensyn til kriminalitet, at den brede lovlydige befolkning ikke længere tror på ordensmagten som garanten for opretholdelsen af en anstændig retsstat, hvor man altid kan tro og stole på, at politifolkene optræder videst muligt retfærdigt over for enhver borger – uanset etnisk og religiøs baggrund – for dertil er forråelsen i samfundet blevet for stor.

Og det er ikke kun de etniske danskeres skyld.

Anders Jensen

Uden tvivl en interessant artikel, hvis altså præmissen var rigtig.

Har googlet "gerningsmanden var en sigøjnertype" og "røveren havde angiveligt indvandrerbaggrund" uden andre hits end denne tråd.

Så at det forekommer hyppigt, når politiet udtaler sig til medierne er næppe helt korrekt.

En gang imellem kan det betale sig at skelne mellem hvad der rent faktisk siges, og hvordan man selv tolker det.

Når det er sagt, er det naturligvis uacceptabelt at gerningsmand eller offers etniske eller religiøse udseende/baggrund har betydning for efterforskning af evt. kriminalitet. Er der nogle der kan dokumentere (eller blot sandsynliggøre) dette er en generel tendens som artiklen lægger op til ?

Niels Engelsted

Ordet diskrimination er nøglen i denne diskussion. Diskrimination betyder i første omgang skelnen og herfra forfordeling.

Stereotypier--det var en sort, en rocker, en autonom, en sigøjner, en metroseksuel cafétype,osv--fører til hurtigere identifikation (diskrimination i den første betydning), hvilket fører til flere opklaringer. Hvilket vi alle bifalder. Det fører også til diskrimination i den anden betydning og til flere falske positive, som vi alle er imod.

Nogen simpel løsning på denne modsigelse, er der nok ikke.

Sider