Kommentar

ACTA blokerer ikke for livsvigtig medicin

Læger uden Grænser behøver ikke bekymre sig. ACTA står ikke i vejen for, at syge i udviklingslandene kan få medicin på rimelige vilkår
Debat
20. februar 2012

Læger uden Grænser rejser i Information den 11. februar 2012 en alvorlig bekymring for, at ACTA – den internationale aftale om bekæmpelse af piratkopiering – vil ende med at koste liv, fordi den angiveligt skulle hindre udviklingslandenes adgang til livsvigtig medicin. Jeg er glad for at kunne sige, at den bekymring heldigvis er ubegrundet.

ACTA ændrer ikke ved de muligheder, som eksisterer for at give udviklingslandene adgang til livsvigtig medicin på rimelige vilkår, så vi bl.a. kan hjælpe de mange hiv/aids-syge. Hvad ACTA-traktaten derimod gør, er at give virksomhederne og enkeltpersoner en række muligheder for bedre at håndhæve deres immaterielle rettigheder, som patenter, varemærker og ophavsrettigheder i en række tredjelande uden for EU. Det er baggrunden for, at regeringen støtter aftalen.

Læger uden Grænser rejser spørgsmål om, hvorvidt producenter af originalmedicin får mulighed for at nedlægge fogedforbud mod producenter af generisk medicin, alene på en mistanke om, at deres patentrettigheder bliver krænket.

Ingen ændringer

For at kunne besvare spørgsmålet er det nødvendigt først at redegøre for hovedlinjerne i tre væsentlige begreber: 1) Patentbeskyttet medicin = Medicinalprodukt, der er beskyttet af et gældende patent. 2) Generika medicin = Lovlig produktion/salg af et medicinalprodukt, hvor patentet er udløbet eller lovlig produk­tion/salg i lande, som ikke er omfattet af patentbeskyttelsen. Og 3) Kopimedicin = Ulovlig produktion/salg af et medicinalprodukt, der krænker et patent og/eller et varemærke.

I mange tilfælde anvendes begrebet kopimedicin også for lovlig generika medicin, hvilket giver anledning til misforståelser, såfremt man ikke samtidig angiver, at der er tale om lovligt produceret kopimedicin, altså generika medicin. Generika medicin er ikke beskyttet af et patent og kan derfor ikke gøres til genstand for et fogedforbud under henvisning til en patentkrænkelse. Det skal tilføjes, at fogedforbud ikke kan nedlægges blot på grundlag af en mistanke, og at det ikke er producenten, men en domstol, der på baggrund af en begæring fra producenten vurderer, om der skal nedlægges fogedforbud.

ACTA ændrer heller ikke på de regler, som toldmyndighederne i EU anvender, når det gælder formodede kopivarer. Rådets forordning 1383/2003 giver mulighed for, at toldmyndighederne kan tilbageholde formodede kopivarer.

Respekterer sikkerhed

Så rejser Læger uden grænser spørgsmålet, om ACTA går længere i forhold til rettighedshavers privilegier, end tilfældet er i TRIPS-aftalen uden at tilbyde tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Til det er der at sige, at det har hele tiden været hensigten, at ACTA­-aftalen skal respektere de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, der allerede gælder i internationale traktater og aftaler, uden at ACTA skal gengive disse ord for ord. ACTA-aftalens artikel 6 foreskriver, at der skal være et rimeligt forhold mellem krænkelsens omfang, tredjeparters interesser og de foranstaltninger, retsmidler og sanktioner, som finder anvendelse. Denne proportionalitetsbestemmelse er på linje med de tilsvarende bestemmelser i TRIPS artikel 7 og 8.

Der kan endvidere henvises til en erklæring fra ACTA­-landene fra april 2010, hvori de udtalte, at: »ACTA ikke vil berøre medlemslandenes mulighed for at beskytte deres borgeres grundlæggende rettigheder og være i overensstemmelse med TRIPS-aftalen og respektere TRIPS-erklæringen og den offentlige sundhed.«

I en senere pressemeddelelse fra juli 2010 gik man videre og udtalte, at »parterne ikke vil forhindre grænseoverskridende transit af lovlig generisk medicin, samt at patenter ikke vil være omfattet af afsnittet om grænseforanstaltninger.«

Til sidst fremfører Læger uden Grænser en bekymring for, at ACTA åbner mulighed for, at kopiproducenter kan idømmes ekstremt store bøder, hvilket i praksis vil afholde flere generiske producenter fra at gå ind i de dele af markedet, hvor patentreglerne i forvejen er uklare.

Skal ikke indføre bøder

Men ACTA pålægger alene stater – i de tilfælde hvor der er tale om forsætlig varemærkeforfalskning, piratkopiering af ophavsretsligt materiale eller materiale beskyttet af beslægtede rettigheder i kommerciel målestok – at fastsætte sanktioner som blandt andet bøder, der er tilstrækkelig store til at virke afskrækkende på kommende rettighedskrænkelser i overensstemmelse med niveauet for sanktioner, der anvendes ved forbrydelser af tilsvarende alvor, jf. artikel 23, stk. 1 og artikel 24.

Stater er således ikke ifølge ACTA forpligtede til at indføre bødesanktioner for patentkrænkelser, men derimod alene for forsætlig vare­mærkeforfalskning eller piratkopiering af ophavsretsligt materiale eller materiale beskyttet af tilsvarende rettigheder i kommerciel målestok.

debat@information.dk

Pia Olsen Dyhr (SF) er handels- og investeringsminister 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bekymringen fra Læger uden Grænser er juridisk/fagligt et af de svageste argumenter mod ACTA, så hvad er svaret på de øvrige ( og mere kvalificerede / komplicerede ) bekymringer ???

John Rohde Jensen

Jeg kan ikke lade være medt at undre mig over, hvorfor ministeren er så fanatisk i sin kamp for ACTA. En kamp, hvor både den tidligere og den nuværende regering har insisteret på at holde alt indenfor lukkede døre.

Samtidigt er ACTA helt åbentlyst, ineffektiv overfor de problemer den er sat i verden for at løse og som ministeren hele tiden hiver frem.

Derfor kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad er det virkelige formål med ACTA? Hvorfor er ACTA så vigtig for ministeren?

Når jeg ellers kigger på listen over, hvilke organisationer, som støtter ACTA så er det en imponerende liste ubehagelige organisationer.

Hvorfor insisterer ministeren på at deltage i det selskab?

Pia Olsen Dyhr og SF går storkapitalens ærinde i deres forsvar for censur. På det part bliv udslettet ved næst valg.

Pia Olsen vil opdage at hun har satset på den forkerte hest. At det lige skulle være SF der går ind for dette CIA skabte monstre kan undre.

Nu har LUG jo ikke sagt at ACTA til forbyde billigere kopiprodukter i ulandene, de sagde at patenhaverne uden argumentation kan standse produktionslinerne mens deres påstande undersøges, og disse kan tage meget lang tid at genstarte.
Så POD's forsvar er en stråmand.

Dennis Knudsen

Jeg tror det største problem bliver, at det ikke er til at stoppe igen. Selv hvis man sagde, at alt ved ACTA pt er fremragende (det er det ikke!!!!), så giver det uanede muligheder for stramninger fremover, blot ved at henvise til traktaten.

Og som så mange gange påpeget før: Hvorfor er aftalen kommet frem i det skjulte? I burde i det mindst have nævnt den var på trapperne, da debatten om SOPA var oppe og vende. Hvis ikke inden. Tænk at i er så bange for folks mening. Er det ikke et folkestyre?

ACTA er de store firmaers værktøj til at blive rigere på bekostning af alle de små. Ren lobbyist arbejde og ikke andet. Det udstiller jo nærmest svaghederne i EU generelt...

Ib Christensen

At lade være med at indføre ACTA blokerer heller ikke for livsvigtig medicin!.

Det er ikke så længe siden at Hjemme is stoppede et Dansk firma i at starte op fordi de da havde brugt ideen til at levere vare direkte ud til hvor kunden bor.
Og så Hjemme is der ellers siges, at slippe for skat her i landet da man lader dem købe isen til overpris i udlandet. Virkelig en sejer for Danmark. Og det vil P.O. Dyrh gerne se mere af i fremtiden.

Hvis det er så forfærdeligt med kopivare, så har vi da fortilfælde der viser hvordan vi gør i her Danmark.
Selv om man lovede filteret kun ville ramme dem den fik lov til at blive lavet imod. Så kunne man da også lige bruge den til at blokerer internetsider der havde kopibeskyttet materialer. Dengang var det ligemeget at den også tog lovlige materialer med ved samme lejlighed. Så hvad med bare at lave et forbud mod handel med mærkevare. Så har man fulgt tidligerer model og fået fjernet det problem man ønskede.

Skal det være sådan at leverandøre skal tage sig af hvad deres kunder benytter den leverede vare til, og tage ansvar for kunders gerninger, så mangler jeg at høre fra P.O. Dyrh hvordan hun forholder sit princip overfor våbenindustrien?

Det er en gåde, at Pia Olsen Dyhr sætter sine embedsmænd til at opfinde fiktive juridisk spidsfindige begrundelser, som kan støtte ministeren. Og tyndere bliver de efterhånden. Og at hun samtidig fortsætter en monologisk stædig insisteren på, at hendes egen offentligheds indvendinger slet ikke har noget på sig. Og altså skulle være helt misforstået. Hendes (og hendes embedsmænds) bedrevidenhed tangere den form for arrogance, som det tog den forrige regering ti år på magten at mobilisere til en grad, som forekom direkte kontraproduktiv.

Hun er dermed motor for at skubbe på en forståelig politikerlede, som grunder sig i, at være stillet overfor en ganske utidig diskvalificerende indstændighed, som ikke svarer på den massive kritik, men udvælger sig ensidige nedslagspunkter. Som overhovedet ikke bibringer afklaring i forhold til omfangent af kritikken.

Og hun svækker tilmed SF's position, som den blev forstået forudfor og under valgkampen. Der ér ingen fornuftig vej udenom offentligheden i dansk poltik. Og da slet ingen ræson i at forsøge sig med en diskvalificering af den.

De såkaldt "immaterielle rettigheder" er fortsat et meget svagt punkt i ACTA. Den opsættende virkning af den sværm af prøvesager, man kan forvente er ligeledes problematisk. Effekten på dansk lovgivning, som forventes tilrettet traktaten er heller ikke adresseret. Omfanget af ACTA's indflydelse på den enkelte netbrugers rettigheder fremstår stadig uafklaret. Og sådan kan man blive ved.

Tilslutningen til ACTA var fremdeles for tidlig, for uigennemtænkt, for præliminær overfor offentlighedens indsigelser og for intransparent. Træk tilslutningen og lad os alle sammen glemme processens inkonsistenser, så vi alle sammen kan komme videre...

Med venlig hilsen

Jeg kan huske dengang SF var et socialistisk parti.

Men jeg er også en gammel mand !

Ja, censur er vist god tone i den "røde" regering.
Se blot hvordan en af legekammeraterne håndterer det.
http://trinebramsen.dk/person/10-ting-du-ikke-vidste-om-mig#comment-810
Så er stilen ligesom lagt!
Kommentarerne kom efter at samme Trine Bramsen skrev et indlæg om ACTA her i avisen.
Jeg genuploadede så en spejling af de slettede kommentarer. Mon de får lov at blive?

POD: "Generika medicin = Lovlig produktion/salg af et medicinalprodukt, hvor patentet er udløbet eller lovlig produk­tion/salg i lande, som ikke er omfattet af patentbeskyttelsen."

Vi skal her forstå at lokale forskelle på patent lovgivning stadig vil gælde.

Det er dog samtidig her et af de helt store problemer ligger. For det første skal generisk medicin ofte igennem flere lufthavne for at nå destinationen. Hvis medicinen bryder patentlovgivningen i en af dem skal den beslaglægges pr. automatik - uden domerkendelse. Der er sågar præcedens for dette, jvf LUG's indlæg - Og her må jeg give POD ret: ACTA ændrer ikke det store, ACTA fastlåser mildest talt uheldig juridisk præcedens indenfor juridiske gråzoner, der ellers kunne trænge til en grundig offentlig debat og stillingtagen.

Hvad der idag er lovlig generisk medicin i Indien og Zimbabwe er ikke nødvendigvis lovligt i Frankrig og Tyskland.

For det andet søger man jo netop med ACTA og andre internationale aftaler at ensrette patentlovgivning og dennes håndhævelse på globalt plan.

POD's argumentation er i bedste fald uigennemtænkt.

Bjarne Bisgaard Jensen

SF og deres agering i den nuværende regering er og bliver en farce, hvad enten vi taler om ACTA, betaling(trængsels)ring m.m. og deres totale usynlighed i debatten om moster Frederiksens angreb på snart hvem som helst, der ikke stiller op til at arbejde sig til døde og så iøvrigt holde kæft.
SF - hvor blev værdigheden og idealerne af?

Jette Abildgaard

Hvorfor er det saa vigtigt for dig Pia Olsen Dyhr at faa den lov indfoert? Loven som meget tydeligt kan give dig muligheden for at aendre/formindske vore menneskerettigheder til mindre end de er nu blandt mange andre ting? Og, hvad bliver det der skal fjernes naeste gang..?

Er det et forsoeg paa at faa folk til at acceptere noget de bagefter skal have smidt i hovedet at ''jamen, det var jo noget I selv valgte''.NEJ Pia - dette er nemlig diktatur og, det er diktatur i dens allervaerste udgave, vi valgt IKKE dette og, du ved det!!!

Lars Kristensen

ACTA pagten er en stadfæstelse af den globale ejendomsrettens ukrænkeligheds princip, således at vi mennesker fortsat skal forblive i vores slavetilstand.

Hvornår vågner de magtbegærlige mennesker op af deres zombi-tilstand, således at de kan se, at selv de også er slaver.

Menneskene er født frie, men overalt er de slavebundet.

Vi mennesker behøver ingen ideologier, hverken politiske eller religiøse, for at leve et liv på en ligeværdig måde.

Ideologierne er de lænker der slavebinder os mennesker.

Hvornår erkender vi mennesker vores egen dumhed?

Troen på ideologiernes løgne og bedrag.

Ib Christensen er inde på noget interessant: man kunne forbyde salg af hvad som helst på andet end det faktiske produktindhold.

Ib Christensen er inde på noget interessant: man kunne forbyde salg af hvad som helst på andet end det faktiske produktindhold.

Lars Peter Simonsen

Læs bogen "Korruptionsjæger" af Eva Joly. Jeg insinuerer ikke, at P.O. Dyhr er korrupt, men den fremlægger problematikker vedrørende EU og korruption/lobbyisme, der måske kan forklare lidt om hvad der er op eller ned i bl.a. denne sag. Jeg fik i hvert fald nyttig information jeg ikke havde i forvejen. Men jeg advarer, det er ikke behagelig læsning.
At det så undrer mig at POD er SF'er, er en anden sag...

Ib Christensen

@peter Hansen.

Jeg antog at mit forslag var så åbenlys sarkastisk at jeg ikke behøvede at nævne det. Forsøger blot at agumentere med samme lave standart som POD's evindelige "ACTA ændre ikke på noget derfor er den vigtig for Danmark" argument. Vil hun hæve standarten skal jeg nok følge med.

@Lars P.

Angående om der er korruption med i billedet, så tror jeg slet ikke POD er stor nok til at være inviteret med der. Men der er tydeligvis en eller nogen der har anset hende for naiv nok, til at blive sendt i byen som nyttig idiot for dem. Måske på tide at hun spærger HT om ACTA var et emne hun har givet løfter om ved hendes deltagelse i Bilderberg.

Nej det er straks være, at hun har været villig til at lave hemmelige forhandlinger og aftaler med fremmede magter eller repræsentanter for sådanne. Det kaldes hvis noget andet end korruption.