Læsetid 6 min.

Fagforeninger blåstempler gratis arbejde

Hvad skal man gøre, når man har taget sig en lang uddannelse, ryger direkte fra universitetet til arbejdsløshedskøen og tilmed bliver tvunget til at påtage sig ulønnet arbejde? Bed om hjælp hos fagforeningerne, ville være det oplagte svar, men de har for længst accepteret løntilskudscirkusset
Et løntilskudsjob er da lige noget for dig! Sådan lyder automatreaktionen fra beskæftigelsessystemet, når unge ledige møder op, skriver dagens kronikører.

Et løntilskudsjob er da lige noget for dig! Sådan lyder automatreaktionen fra beskæftigelsessystemet, når unge ledige møder op, skriver dagens kronikører.

Sigrid Nygaard
20. februar 2012

Som nyuddannede inden for henholdsvis moderne kultur og kulturformidling og socialt arbejde er der ikke meget arbejde at finde for tiden. Altså bort set fra ulønnede løntilskudsstillinger — dem bliver vi til gengæld tvunget ud i af sit kommunale jobcenter.

Af Beskæftigelsesministeriets hjemmeside fremgår det, at løntilskud skal bruges til at genoptræne sociale og faglige færdigheder. Hvis man er arbejdsmarkedsparat, må løntilskud kun tages i brug, hvis der er risiko for langtidsledighed, eller hvis den ledige har været ledig i mere end et år. Vi må antage, at vi er i kategorien ’risiko for langtidsledighed’. Vi bliver nemlig både af a-kasse, fagforening og andre aktører opfordret til at tage en stilling på løntilskudsvilkår.

Problemet er, at det er ved at blive kutyme, at man skal arbejde gratis, før man kan gøre sig forhåbninger om at få en reel stilling. Den forestilling kommunikeres indirekte af diverse rådgivere og sagsbehandlere, og blandt os arbejdsløse siges det ligeud. Adskillige andre arbejdsløse har undret sig over, at vi i det hele taget har søgt stillinger i det offentlige. »Man skal da naturligvis i løntilskud, før man kan forvente at blive kaldt til samtale i det offentlige,« siger de. Men kan det være rigtigt, at man som nyuddannet først skal yde et halvt års ubetalt arbejde for overhovedet at gøre sig forhåbninger om at blive kaldt til en samtale i eksempelvis Københavns Kommune? Svaret synes at være ja.

Det er vigtigt at understrege, at offentlige løntilskudsstillinger alene giver en forhåbning om at komme i betragtning til et job. Det er nemlig de færreste, der ligefrem opnår beskæftigelse hos den arbejdsgiver, de har arbejdet gratis for. Faktisk findes der utallige eksempler på ledige, som efter et halvt til et helt år i løntilskud må finde en ny løntilskudsstilling eller anden form for aktivering.

Desværre tyder intet på, at løntilskudsordninger i sidste ende hjælper den ledige tættere på arbejds markedet. En rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at »de fleste danske og internationale studier finder, at ledighedsperioden forlænges, hvis den ledige deltager i et offentligt løntilskudsjob.« Løntilskudsbeskæftigelse kan altså have en direkte negativ effekt på den lediges fremtidige jobmuligheder.

Der er faktisk brug for os

Det er imidlertid ikke kun de aktiverede, der oplever bagsiden af løntilskudsordningen. Også de ordinært ansatte må føle sig pressede. Løntilskudsansatte laver nemlig i stigende grad ordinært arbejde. Derfor kan det ende med, at de fortrænger ordinære stillinger.

Af reglerne for løntilskudsjob fremgår det ellers, at den aktiverede skal udføre et stykke ’ekstraordinært arbejde’, så det ordinære arbejdsmarked ikke undermineres. I praksis er de løntilskudsansatte dog for længst blevet uundværlig arbejdskraft.

Løntilskudsstillingerne bliver hvert halve år oprettet med nye mål eller en lidt anden stillingsbetegnelse, og så kommer endnu en ubetalt ledig i løntilskud. Med tiden bliver løntilskudsjobbet lige så stille til en reel stilling, som hvert halve år bliver besat af en ny håbefuld ledig.

Det er svært at gennemskue hvor mange ordinære stillinger i det offentlige, der lige så stille bliver nedlagt for at genopstå som løntilskudsstillinger. Men når en kommune i et opslag skriver, at man »gennem længere tid haft kommunikationsmedarbejdere i løntilskudsstillinger« til at tage sig af »informationsannoncer, opsøgende journalistik omkring personalebladet, interviews, fotografering og billedbehandling og eventuelt skrive taler for borgmesteren,« er det svært at se, at der skulle være tale om ekstraordinært arbejde.

Og når en selvejende offentlig institution søger en kommunikationsmedarbejder, som kan gå til hånde i forskellige afdelinger, når der er travlt, men samtidig påpeger, at man selvfølgelig vil blive tilknyttet et projekt, som man kan skrive på kontrakten for løntilskudsstillingen, er der vel ikke tale om ekstraordinært arbejde?

Det er vel heller ikke for meget at antage, at der er tale om ordinært, administrativt arbejde, når et selvstændigt statsligt institut søger en »Sekretariatsmedarbejder (løntilskud) til driftsopgaver«? Nej, der er tale om reelle stillinger, som man burde få løn for.

Som ledig hører man om mange af den slags stillinger. Mange af dem bliver dog besat uden nogensinde at have været slået op. Det er lovligt nok, men det gør systemet komplet uigennemskueligt og øger risikoen for, at gratis arbejdskrafts udnyttes. At kommunerne tilmed både fungerer som arbejdsgiver for de løntilskudsansatte og via jobcentrene visiterer dem til denne type aktivering, gør risikoen endnu større. I disse år, hvor kommunerne lider af kroniske lommesmerter, kan det være svært at stå for fristelsen til at erstatte lønnede medarbejdere med ulønnede.

Det har imidlertid aldrig være meningen med ordningen. Allerede tilbage i 2005 blev kommunerne af Rigsrevisionen pålagt at skabe et mere proportionelt forhold mellem ordinært ansatte og ansatte i løntilskud. Måske blev der hørt efter, måske gjorde højkonjunkturen det sværere at rekruttere løntilskudsansatte, i hvert fald faldt antallet af personer i offentligt løntilskud drastisk fra 27.894 i 2004 til 12.509 i 2007.

Nu kradser krisen så igen, og Rigsrevisionens påbud synes glemt. For mens offentlige institutioner fyrer, slog antallet af offentligt løntilskudsansatte sidste år alle rekorder med 33.863 personer.

Akademikere rammes

Medlemmerne i vores a-kasser, Magistrenes og Akademikernes, lægger i høj grad ryg til den eksplosive stigning i antallet af løntilskudsstillinger. I 2007 var blot 380 medlemmer fra Akademikernes A-kasse ansat i offentlige løntilskudsstillinger. I 2011 var tallet 1.736. For medlemmerne af Magistrenes A-kasse var tallet 787 i 2007, mens det i 2011 var det oppe på 1.591.

Hvis blot disse personer efterfølgende kom i job, ville stigningen være acceptabel, men nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at kun lidt over en tredjedel af de medlemmer af Akademikernes A-kasse og Magistrenes A-kasse, der afsluttede aktivering i offentligt løntilskud i andet kvartal af 2011, i dag er i beskæftigelse.

Og så siger tallet ikke engang noget om, hvor mange af dem, der arbejder et sted, som er fagligt relevant. Det eneste, de tal siger, er, at de ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Derfor kan tallet ikke ligefrem imponere.

Vi gætter på, at tallene for tredje og fjerde kvartal ikke kommer til at se bedre ud.

Usynlig fagbevægelse

Det, der undrer os mest ved dette cirkus, er, at vores fagforeninger og a-kasser ikke viser synderligt initiativ til eller engagement i at gøre noget ved problemerne. Hvor er Djøf og Dansk Magisterforening henne? Vi, deres medlemmer arbejder fuld tid, under dårlige vilkår, til dagpengesats, og tager ordinært arbejde fra de øvrige medlemmer, og fagforeningerne opfordrer os bare til at fortsætte.

Det er blevet uigennemskueligt, hvem vores fagforening arbejder for. Er det for arbejdsgiverne, for deres egen overlevelse eller for medlemmerne? Ét er sikkert: Fagforeningerne har travlt med ikke at forholde sig til problematikken med løntilskud.

Hvorfor kommer de ikke med en fælles opfordring til deres medlemmer om at sige nej til løntilskudsstillinger? Oftest er stillingerne så centrale og uundværlige for både kommunale og statslige institutioner, at de ikke vil kunne fungere uden. De vil altså på den ene eller anden måde blive nødt til at ansætte og oprette ordinære stillinger. Hvis ingen går i løntilskud, kunne det med andre ord tænkes, at de lønnede stillinger ville blive flere.

I det hele taget burde fagbevægelsen modarbejde, at offentlige institutioner skal have ledige i løntilskud. Hvis arbejdsgiveren i første omgang har været tvunget til at ansætte på løntilskudsvilkår, er der ringe sandsynlighed for, at han efterfølgende kan indfri forventningen om et ordinært job.

En anden mulighed er at arbejde for, at alle løntilskudsstillinger bliver slået op, så det er muligt at se, hvilke opgaver de ansættes til at udføre. På den måde bliver det lettere at sikre, at løntilskudsstillinger ikke er reelle job.

Fagforeningernes totale fravær i denne sag ødelægger ideen om, at man i fællesskab kan skabe bedre vilkår. Det sætter spørgsmålstegn ved foreningernes berettigelse. I det hele taget er de med til at ødelægge begyndelsen på det arbejdsliv, som mange unge dimententer faktisk har set frem til.

Vores fagforeninger spiller med på den neoliberale melodi om, at systemet skal indrettes efter kapitalen. Derfor bliver systemets behov udgangspunktet, og derfor skal vi ledige med fagforeningernes stiltiende accept indrette os efter systemet. Ikke omvendt.

Hvis det ikke var, fordi man sad midt i suppedasen, ville det være komisk. Det ville være en Monty Python-sketch værdig. Systemet arbejder for sig selv. Vi, borgerne, sidder målløse på sidelinjen.

Kathrine V. Petersen er nyuddannet kandidat i socialt arbejde og Charlotte K. Pedersen nyuddannet kandidat i moderne kultur og kulturformidling

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Michael Skaarup
Michael Skaarup

Systemet og (medlemmerne af) fagforeningerne er til grin.
"Hvis det ikke var, fordi man sad midt i suppedasen, ville det være komisk. Det ville være en Monty Python-sketch værdig. Systemet arbejder for sig selv. Vi, borgerne, sidder målløse på sidelinjen."

Det er som om vi, borgerne, bare venter på at telefonen ringer og en stemme skriger " NED MED LORTET !!! ", før vi rejser os og går på gaden i protest.

Brugerbillede for Bill Atkins

Det er tydeligt at Kathrine og Charlotte har det mentale potentiale der skal til for at kunne bearbejde både kommunale chefer og fagforeningsfolk til i første omgang at følge henstigterne omkring løntilskudsbeskæftigelse, og sandsynligvis derfra komme frem til at skabe et job som tjener sig hjem - det skal være en sløv banan der ikke kan finde nogle opgaver der trænger til at blive løst - især i det offentlige.

Selvfølgelig bør disse åbenlyst intelligente arbejdssøgende have en en projektlederuddannelse, kommunikationskursus, og kurser i kommunikativ it-udvikling med i bagagen.

...og Kathrine og Charlotte, snart vilI have et lille solidt projekt at henvise til på CV'et, så de åbenbart sløve ledere i det private kan indse at de ikke kan undvære jeres arbejdskraft.

På med vanten...

I er godtnok bedre hjulpne end de der placeres i et løntilskudsjob og får udleveret en kost.

Brugerbillede for Maiken Guttorm
Maiken Guttorm

Glimrende skildring af mødet med en i bedste fald impotent, i værste fald ugidelig, fagforening. Jeg kan kun istemme koret.

Det er en dyb skuffelse at nå den erkendelse, at fællesskabet arbejder for de få. Via anbefaling af løntilskud modarbejder bl.a. DM aktivt ordinære stillinger og arbejdsløse bliver spillet ud mod hinanden udelukkende som konkurrenter og ikke som interessenter. Imens ser man trist til, mens formanden i hvert eneste blad er 'ærgerlig' over udviklingen.

Der sker ingen fysisk organisering, ikke skabelse af fysiske fællesskaber, og man sætter al sin lid til de virtuelle værktøjer. Men organisering kræver fysisk fremmøde, det er den ubekvemme realitet. Også for akademikere.

Brugerbillede for Bill Atkins

I dag er forventningerne til en fagforening nærmest som var det en offentlig instans. En fagforening er altså ikke stærkere end medlemmernes vilje.

Brugerbillede for Maiken Guttorm
Maiken Guttorm

Bill Atkins

Jeg forstår hvad du hentyder til, men er ikke enig i, at det ikke skulle være en fagforeningsopgave at agere det naturligt samlende centrum for deres medlemmer.

Naturligvis skal vi selv gøre mere for at bruge fagforeningerne, men det ville klæde dem at opfordre til og facilitere et samlingspunkt, i stedet for at anlægge en stil der betyder 'every man for himself'.

Brugerbillede for Jarl Artild

Hvad mener du er de bedste argumenter, for at blive medlem af en fagforening?

Sørg for at afskaffe løntrykkende virksomhedspraktik og aktivering - arbejde bør lønnes på overenskomsternes normale løn- og arbejdsvilkår, men bliver det ofte ikke - i stedet bliver folk opbevaret og udnyttet som billig/gratis arbejdskraft i aktiveringsmøller uden udsigt til rigtige job på normale løn- og arbejdsvilkår;

Dagpengesystemet må forbedres igen både mht. dagpengeperiode og kompensationsgrad - krisen og arbejdsløsheden bliver på grund af fejlagtig økonomisk politik alt for langvarig til at der er job at få, både i DK og i Europa.

Hvis ikke fagforeningerne kan gøre en positiv og synlig forskel på disse to områder tror jeg at mange almindelige mennesker har vanskeligt ved at se hvorfor de skulle være medlem af en rigtig fagforening ;o)

Brugerbillede for Bill Atkins

Maiken Guttorm, for at sige det helt direkte: Hvis medlemmerne føler sig klientgjorte og underdogs overfor deres egne fagforeninger...

...ja, så ved jeg sgu ikke hvad jeg skal sige.

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Lise Lotte Rahbek

Fagforeningerne skal adskilles fra a-kasserne.
Der et der, det går galt,

A-kasserne er administratorer af systemet og som sådan en del af systemet.
Fagforeningerne - det er der, tingene kan ske, når medlemmerne vil det.

Men fagforeningerne og a-kasserne sidder i samme hus og mange gange i samme kontor. De er kort sagt kollegaer.
Det er en rigtig skidt cocktail, som udefra set ikke er til at skille ud fra hinanden.

De ting, som fagforeningerne KUNNE gøre sammen med medlemmerne, er syltet ind i deres alt for tætte systemsamarbejde med a-kasserne, som arbejder den stik modsatte vej - nemlig som det eksisterende arbejdsløshedssystem og politikernes forlængede arm.
det er temmelig utrygt for medlemmer som vil bekæmpe eksisterende regler, at de skal foreslå det til dem, som sidder i hus med systemets administratorer.

A-kasserne og fagforeningerne skal skilles.
A-kasserne - hvis de overhovedet skal eksistere - skal overgå til at være en statslig, administrativ funktion fuldstændig adskilt fra den faglige funltion.

Fagforeningerne skal igen være medlemmernes forening, hvor der mødes mennesker og ikke forvaltes paragraffer.

Brugerbillede for Maiken Guttorm
Maiken Guttorm

Bill Atkins.

Jeg kan kun svare for mig selv. Tværtimod har jeg intet forhold til min fagforening. Jeg er ærlig talt på herrens mark i forhold til, hvordan jeg kan deltage aktivt dér, uden at være i arbejde eller skulle betale 15.000 kr. for et kursus.

Jobsøgningskurser og karriererådgivning pr telefon er stadig en individualiserings-strategi i forhold til de strukturelle (yup, I said it!) arbejdsløshedsproblemer. Der er ingen bud på nogen fælles strategier og ingen vilje til at forsøge at ændre eller løsne arbejdsmarkedspræmisserne.

Det du nævner - klientgjorthed og underdog-oplevelser - er jo netop hvad kronikken hævder, så vidt jeg forstår.
Fagforeningerne spiller med i udnyttelsen til skade for deres medlemmer, både individuelt og samlet. Meget af administrationen, som er hvad der er tilbage af medlemskontakt, foregår gennem økonomi i a-kassen (hvilket jeg ikke er medlem af).

Brugerbillede for Vibeke Nielsen
Vibeke Nielsen

Jeg mener, det er på tide, at arbejdsløse organiserer sig på tværs af faglig baggrund - uden om fagforeningerne. Når Kathrine V. Petersen og Charlotte K. Pedersen spørger til om deres fagforeninger ikke snart opfordrer dem til at sige nej til løntilskudsstillinger, så er det udtryk for mangel på forståelse for fagforeningernes, Akassernes og statens forhold til og afhængighed af hinanden. Men de har da helt ret i, at det ville være en kæmpe hjælp for alle arbejdstagere - også dem, der er i arbejde men bliver presset af løntilskudsordningerne - hvis samtlige ledige konsekvent sagde nej til løntilskudsstillinger. Det må bare foregå uden om fagforeningerne.

Brugerbillede for Peter Hansen

Lise Lotte Rahbek, jeg er lodret uenig - tværtimod går det for alvor galt, da folk begynder at kunne have a-kassemedlemskab uafhængigt af fagforeningen. Dér ophører fagforeningen med for alvor at varetage de arbejdsløse medlemmers interesse - og denne mangel er jo med til skære a-kassemedlemmerns velerhvervede rettigheder af efter det, vi så rammende kaldte 'salami-metoden' (fra den gang, hvor folk ikke købte spegepølse i skiver).

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Lise Lotte Rahbek

@Peter Hansen

Uenighed er jo ikke noget dårligt, og vi er vist mest uenige om hvilke handlinger, der skal til, for at rette op på et problem.
Vi ser begge at fagforeningerne ikke varetager de lediges vilkår.
Det skal der gøres noget ved - medmindre vi ledige skal til at organisere os udenfor fagforeningerne.
Det er jo igså en mulighed.
Desværre er det ikke lykkedes at stable en bredt brugbar forening af arbejdsløse på benene. Endnu.

Brugerbillede for Jesper Frimann Ljungberg
Jesper Frimann Ljungberg

Det her er jo det offentlige, der misbruger en ordning til noget den ikke var tiltænkt.
Det eneste man gør er at flytte penge fra en kasse til en anden.
IGEN, ville jeg gerne se regnestykket på det her. For som regel er lønnen mindre end 50% af udgifterne til en medarbejder. Så samlet for det samfundet så må det her altså være en rigtig dårlig ide. For du har jo double administration af medarbejderen + understøttelse.
Så jeg tror simpelt hen det her er lokal optimering der er til skade for samfundet.

// Jesper

Brugerbillede for Karsten Aaen

Fagforeningerne protesterede skam for 20 år siden, da den daværende Schlüter-regering indførte dette. De protesterede vildt og voldsomt, men intet hjalp det. De lagde sag an ved den internationale arbejds-domstol (ILO), men desværre tabte de sagen.

Indtil den 1.april eller 1.marts 1992 kunne folk i det der dengang hed jobtræning få den overenskomst-mæssige løn, også i offentlig jobtræning. Men som sagt fik Schlüter-regeringen det ændret. Simpelthen for at tvinge folk over i jobtræning i det private. Her kunne man - og kan man - stadig få den overens-komst-mæssige løn.

I 1994 eller 1995 indførte den daværende SR-regering så det de kaldte for den aktive arbejdsmarkeds-politik. Og den gik på to ben, dels skulle ledige motiveres til at tage en uddannelse, dels skulle ledige omskoles, via uddannelse, til det arbejde der kom i fremtiden. Og derfor blev omskolet til at være indvandrerlærer, og via forskellige indsatser fik job som dette 1. januar 1997. Omskolingen havde ganske vist taget cirka 2½-3 år år. Men det er det som er tidsperspektivet, såfremt man skal omskole en ledig til et sted, hvor der er arbejde, nu og i fremtiden.

Måske skulle de her to damer have tænkt sig bare en smule om inden de begyndte at studere de fag de rent faktisk så studerende; jeg ved faktisk ikke hvad de kan specifikt, når de er færdige på universitetet med deres 'moderne kultur' mv. Kunne man ikke forestillet sig, at de havde studeret dansk f.eks. og så havde specialiseret sig i moderne kultur? eller samfundsfag måske? Og så igen have specialiseret sig i moderne kulturformidling og socialt arbejde? Endelig er jo den mulighed, at de før de blev ledige måske kunne have startet en virksomhed.

Og hvis man endelig skal derhen, og det skal vi, så kunne man måske mene, at man godt kan bruge et løntilskudsjob effektivt, så man bliver opkvalificeret på nogle parametre, f.eks. at man lærer hvordan man opdaterer en hjemmeside, skriver breve, skriver til hjemmesiden mv.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Glad for at blive bekræftet i, at der er en grund til at jeg forlængst har sagt mit medlemsskab af DM op med en dårlig smag i munden og følelsen af at være blevet svigtet.

Pokker skulle da stå i at ligefrem betale kontingent for min egen fastholdelse i valget mellem slaveri eller intet.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Spørgsmålet er så bare om det ville hjælpe f.eks. at lave en ny fagforening. Hvilke regler og bestemmelser er fagforeningerne idag sovset ind i? Har de overhovedet råderum til at varetage deres medlemmers interesser længere?

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Lise Lotte Rahbek

@Karsten Aaen

At bebrejde artiklens forfattere deres uddannelser fordi du ikke kender indholdet i uddannelserne,
er det ikke både temmelig formålsløst og temmelig meget for sent?

Og fortæl mig lige igen - tror du virkelig, at de reelt lønansatte i en virksomhed har tid (eller lyst) til at gå og sætte nye løntilskudansatte, som konkurrerer med de lønansatte, ind i hvordan de opdaterer arbejdsstedets hjemmesider og breve, som er deres lønnede job?

Der kommer en ny løntilskudder hver 3-6-9-12 måned. Det er da ikke særlig fedt for de lønansatte. jeg har talt med nogen af dem om det. Men da de frygter for egne jobs., protesterer de ikke.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

@Karsten Aaen:

Har du ikke læst artiklen? Der er masser af folk der gerne vil have 'de to damer' til at arbejde for sig. Masser af arbejde.

De gider bare ikke aflønne dem for det.

Brugerbillede for Maiken Guttorm
Maiken Guttorm

Karsten Aaen

Den der mystiske teori om at man skulle kunne forudse ikke bare sin egen men hele verdens fremtid, den MÅ da snart være modbevist tilstrækkeligt.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Jeg forsøger bare at forklare hvorfor tingene er som de er. Og jeg forsøger at anskue tingene realistisk. Og ikke for eller på, hvordan tingene gerne vil være. Jeg er blevet så gammel nu, at jeg træt af folk, især højt-uddannede, som ser sig selv som - ja - ofre. Og ikke gør noget selv - andet end at beklage sig...

Hvis de gerne vil have en ordentlig løn kan de jo få et job med løntilskud i det private. Så får de 6 måneder i en privat virksomhed med overenskomstmæssig løn. Eller de kan komme med i akademikerkampagnen - videnpilot-ordningen. De kan altså gøre en masse selv i stedet for blot og kun at beklage sig.

Mht. de to kvinders uddannelser så er det da korrekt at jeg ikke aner hvad de handler om; det gør arbejds-giverne sikkert heller ikke. Derfor skal de ud og fortælle arbejdsgiverne, hvad de kan. Og ja, jeg er godt klar over, at det ikke er verdens fedeste tjans at have et job med løntilskud i 6 måneder; brug dog det offensivt. Og hvis ikke efter 5 eller 6 år studier på et universitet kan finde ud af at opdatere en hjemmeside efter at man først er blevet vist en eller to gange, ja så har man altså et problem, mener jeg. Og man burde også kunne skrive et referat. Jeg forsøger blot at anskue et job med løntilskud som noget positivt, som man kan bruge offensivt til at få noget erfaring, til at få noget på sit CV. Hvis de to damer havde læst i f.eks. USA eller England var det blevet forventet af dem, at de brugte deres sommerferie på 3 måneder til at arbejde gratis, dvs. totalt uden løn, som interns i en privat virksomhed. Bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv...

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

@Karsten Aaen:

Og børnene i afrika sulter så vi skal alle samme bare være glade eller hvad?

Come on, hvis ikke det er offensivt at skrive en velformuleret artikel om den tandløse fagbevægelse i et landsdækkende dagblad, så ved jeg sgu da ikke hvad der er.

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Lise Lotte Rahbek

@Karsten Aaen

Fair nok, Du gider ikke høre mere brok, og ungsommen er forkælede.

Hvis nu nogen fortæller dig - at de har været i tilskudsjobs og opbrugt deres dagpengeperiode UDEN at få et lønnet job ud af deres indsats, men istedet er landet på kontanthjælpen,
hvor de så også får at vide et de er nogle klynkere og brokrøve og bare skal tage sig sammen og se det positive og konstruktive i,
at nu skal de så arbejde for kontanthjælpen i stedet, men der er stadig ingen, som vil ansætte dem - vil du så overveje, om der måske er noget galt med systemet og ikke i hovedet på de arbejdsløse akademikere?

Brugerbillede for Karsten Aaen

1) I adskillige kommentarer har jeg udtalt mig skarpt og endnu skarpere imod dette system med at det offentlige bruger løntilskudsjob til arbejds-opgaver, der rent faktisk burde varetages af ansatte på fuld overenskomst-mæssig løn og med fulde rettigheder.
2) Jeg påpeger så også at hvis de kvinder gerne vil have et job til en overenskomst-mæssig løn, kan de henvende sig hos et privat firma. Og tilbyde deres arbejdskraft der.
3) Dette ændrer dog ikke ved mit grundlæggende synspunkt, nemlig dette: løntilskud indenfor det offentlige bør afskaffes og erstattes af reelle varige og permanente jobs. I første omgang bør det være sådan, at alle løntilskudsjob, også indenfor det offentlige, er til den overenskomst-mæssige pris/løn.
Og at man optjener dagpengeret ved både offentlige og private løntilskudsjob.
4) Ja, der er muligvis noget galt med systemet. Men man kan beslutte sig for, om man vil sætte sig ned og græde, eller beklage sig (herunder at skrive artikler om dette) eller gøre noget offensivt ifht. ens egen situation. F.eks. tage imod et offentligt eller privat løntilskudsjob - og så arbejde det bedste man har lært. Og bruge dette som springbræt til det næste og bedre job.
5) Åbenbart synes ingen at have læst at jeg skrev at fagforeningerne, især Dansk Magisterforening, protesterede, helt tilbage i 1992, da dette blev vedtaget. Og at de tabte sagen ved ILO. Måske er det derfor fagforeningerne ikke ligefrem ønsker at røre ved denne her sag igen.
6) Dertil kommer, at der i en paragraf i grundloven står, at de personer som ikke kan sørge for deres eget livsgrundlag, deres forsørgelse påhviler staten, dog mod de overholder de forpligtelser som loven påbyder. Kort sagt: Politikerne, de danske, kan gøre som de vil. Da vi jo ikke har en mindsteløn i Danmark, kan politikerne altså gå ind og bestemme, at folk i løntilskud - eller på kontanthjælp - skal gøre dette eller hint for deres dagpenge eller for kontant-hjælpen. Og det er det jeg forholder mig til - ikke til hvordan det ideelle eller ideale system burde være.

Brugerbillede for Lise Lotte Rahbek
Lise Lotte Rahbek

@Karsten Aaen

Jeg kan ikke huske hvilke kommatorer, som ellers har skrevet hvad. Det er en mindre brist, som jeg håber du - og andre - vil bære over med.

For min egen del råber jeg også op, hvis der er noget jeg finder forkert - som artikelskriverne her. Også selvom det måske kan synes formålsløst i andre øjne. Det letter at få det fra hjertet.

Bortset fra det, så kan jeg læse, at vi (heller ikke) er så uenige endda. :-)

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

mja, enig med Lise Lotte. Det der stoicisme ideal kan godt tage overhånd og være malplaceret. Det mener jeg at det er i denne sammenhæng. Der er for mange - forkerte - interesser i, at folk bare bøjer nakken og slider videre uden brok.

Brok er SUNDT!
Det må alle der skriver herinde vel også i en eller anden grad være klar over?

Brugerbillede for Bill Atkins

Job skal skabes – de er der ikke bare. Undersøgelser viser at mange virksomhedsejere ofte ikke gider at udvide butikken hvis der ikke er en ordentlig guldklump at hente. Denne resigneren overfor besværet med at skabe en stilling er endnu mere udbredt i det offentlige.

...og direkte samfundsskadelig

Arbejdsløse veluddannede akademikere har alle kort på hånden - de må ud og finde deres entreprenante evner frem - En solidt funderet akademikerstilling kan nemt udløse to HK-stillinger.
.

Brugerbillede for Eva Pernille Jørgensen
Eva Pernille Jørgensen

Dette er lige nøjagtig én af mine "mærkesager" hvis man kalde det sådant, har selv "leveret" gratis arbejde og helt enig i at overalt er det ligesom accepteret eller man ser gennem fingre med det. Det er IKKE all right! Ethvert udført arbejde på arbejdsmarkedet er et arbejde som SKAL lønnes på rimelig og retfædrig vis! Jeg finder det okay, at arbejdsgiver og arbejdsudfører bliver enige i en eller anden form for praktik, måske en 3-4 uger til en mindre løn - for begge at se an. Her skal der laves en kontrakt, som forhindrer arbejdsgiver i at "opsige" medarbejderen umiddelbart efter praktiktiden - HVIS arbejdsgiveren ikke kan bruge den i praktik ansatte, ved denne det godt inden der er gået de 4 uger, og så må der tages affære under praktikken! Det skal IKKE være en billig udgifthandel for aerbejdsgiver - det skal vi altså stoppe!

Brugerbillede for Dan Johannesson
Dan Johannesson

Det er helt centralt at danskerne, såvel som befolkningerne i den øvrige verden snart fatter det her: ALTING CENTRALISERES i globale uniforme enheder. Alle de mange 'symptomer' vi ser oversvømme nyhederne i disse måneder er direkte forbundet med dette helt oversete faktum. EU har fået en EU - REGERING,(det blev nævnt henkastet af information, og stort set ikke af andre medier, midt i juletiden, hvor ingen bemærkede manglen på debat, offentliggørelse eller folkeafstemninger) og vi har fået en ikke valgt EU-præsident.

Danmark er ved at underlægge sig en Finanspagt, som i praksis vil fratage os de sidste rester af selvstyre. Kommunalreformen smadrede lokaldemokratiet. USA og Sydamerika har indgået en Panamerikansk Union, som ingen taler om, men som ER der. Danske betalingskort og DNA registre blev under VKO overgivet til amerikanske myndigheders kontrolapparat.

Det er alt sammen, inkl. problemerne med fagforeningen sider af den samme sag. Kan i ikke MÆRKE at ALTING i det offentlige rum føltes rigidt?? At ligegyldigt hvor man kigger hen er billedet det samme - DER ER IKKE LÆNGERE NOGET I SYSTEMET DER REAGERER PÅ FOLKET.

I stedet kører der i disse år en global kampagne for at præge dit tankesæt med mantraet: 'Borgeren skal sanseløst tjene systemet, kan eller vil han ikke det, uanset årsag, er han en personlig fiasko og dybest set et rudimentært element i matrixen.' Dette mantra kommer ud i tusind forskellige versioner, med det implicitte budskab, at du som højtuddannet, eller lavtuddannet, for den sags skyld, blot skal bøje hovedet i underkastelse, i stedet for RASENDE og FRÅDENDE at TVINGE politikerne til at tage det helt nødvendige opgør med bankerne, og ikke snøfte forkølet frem og tilbage om en symbolsk 1% skat på spekulationer.
Nej vi vil have en GENNEMGRIBENDE reform af hele sektoren på internationalt niveau - og i VED det - men i FEJLER og SVIGTER os, også der.

På samme måde som i SVIGTER os, de borgere der ansatte jer til at tjene VORES interesser, ikke konglomeraternes, ved at tillade dannelsen af fire globale unioner der helt åbenlyst til sidst skal sammensmeltes til en global union, med samme fascistiske demokrati-simulering, som vi de seneste 11 år har fået serveret, blot langt mere autoritær og entydig.

Og endelig er der medierne, som har svigtet os mere end nogen andre parter til sammen, ved stædigt at holde fast i deres, i praksis vanvittige, enkeltsags filosofi, der gør at milliarder af mennesker ALTID kun får fragmenter af realiteten, ALDRIG den samlede kontekst. Medier taler krig på krig op, i stedet for at gøre deres forbandede job og ALTID, især når det handler om politik, at stille spørgsmålet: HVEM VINDER I PRAKSIS mest ved den her sag? Følg nu for … PENGESTRØMMEN, og afdæk hvilke ideologiske arnesteder, konglomerater, og enkeltpersoner der profiterer økonomisk eller ideologisk på de nationale og globale udviklinger - og vigtigst af alt dæk historierne i et KONTEKST perspektiv i stedet for det evigt fragmenterede enkeltsagsperspektiv.

Og jeg ved godt hvorfor de involverede parter tror i kan slippe af sted med det. Det skyldes to ting.

A: Danskerne er skolet fra første åndedræt til jordpåkastelsen - til at være oversocialiserede. Er en dansker vred skriver han måske et læserbrev, er en dansker rasende går han måske til en demonstration, er en danskers rettigheder smadret og hans samfund voldtaget, så gør han det han er skolet til ifht. max adfærd: han / hun resignerer. Det er simpelthen genialt i al sin grufulde effektivitet.

B: I har opbygget en medialiseret flodbølge af en afledningskultur, der gør at 9 ud af ti er mere optaget af at se Amalie tørre sig i røven på TV3, eller en ny teenager græde ud i Blachmans arme, end af at deres civile og demokratiske rettigheder for hvert år ligger stadig mere i grus, at dem de elsker, som ikke kan få arbejde, behandles som udueligt kvæg, og at deres samfund er ved at blive overtaget - definitivt - af et globalt totalitært regime.

Der er med andre ord brug for: revolution.
Først af borgernes bevidsthed i form af en exit ifht. mediematrixens flimrende frygt og afledningskultur, og så i form af simpelthen at tage magten tilbage til folket selv. Ikke igennem vold, men igennem store bølger af folkeligt samarbejde, oprettelse af borgerrettighedsgrupper, nationale og globale foreninger, samt hjælp til at lære at zoome ud og afkode verden i et kontekstuelt, helhedsorienteret perspektiv, sådan at beslutninger, og de nødvendige dannelser af nye EU / kapital - uafhængige partier, kan finde sted på et ordentligt informeret, opvågnet / bevidst, grundlag.

Kære Kathrine og Charlotte. Et forslag herfra, der i den forbindelse kan sikre jer en fremragende løn og en mulighed for at få gjort op med systemet. Opret en ny fagforening. F.eks. kaldet "Den Progressive Fagforening" med sloganet 'Vi arbejder for dig, ikke for neoliberalismen". Jeg er sikre på at i på få måneder vil opleve en eksplosiv medlemstilstrømning, og jeg GARANTERER at jeg er den første til at indmelde mig.

Skal vi ikke snart gøre noget ved det?

Brugerbillede for Tom W. Petersen
Tom W. Petersen

Hvis de faglærte på overenskomster nægtede at arbejde sammen med folk, der ikke bliver lønnet efter overenskomst og ikke står i fagforening, ville problemet forsvinde.
Hvis fagforeningsmedlemmerne stemte de ledere ind, der konsekvent støttede ovenstående, ville situationen se ganske anderledes ud.
Men det vil ikke ske, for det koster alt for meget. Man ville, som i gamle dage, da arbejderne var nødt til at slås for ret og rimelighed, ja, bare for overhovedet at stå i fagforening, skulle betale med liv og velfærd og hus og hjem; og hvem vil det? Ingen, selvfølgelig.
Men så må man også finde sig i forhold, som man synes er urimelige. For det, som ikke længere huskes, er, at det eneste virkelige våben, de, som ikke ejer virksomhederne, har, er sammenholdet - med de konsekvenser, det har. Sådan er loven.

Brugerbillede for Viggo Okholm

En meget svær diskussion,men ordet gratis er tendentiøs,for uanset så arbejder ingen gratis,men om pengene kommer fra en offentlig institution eller en a-kasse som igen er samfundets er vel i princippet ligegyldigt. Der hvor det er galt er når man tvinges i et arbejde uden rettigheder og mulighed for at oparbejde nye forsikringsrettigheder. Dernæst er problemet det menneskesyn man får som "gratis", er man ligeværdig eller anset som snylter?
Så er der det private,men dette sted er jo også mere eller mindre en del af os allesammen på godt og ondt. det private erhvervsliv sikrer jo også sig selv med hjælp af det offentlige, så uanset hvor vi er er vi alle en del af et nært forbundet fællesskab på trods af at alt for få føler det sådan. Dette indlæg et forsøg på en ny vinkel.

Brugerbillede for Hanne Christensen
Hanne Christensen

Dan Johannesson.

ggg

Du kunne jo være ansat i en bank.
Du kunne oplæse TV-avisen.
Du kunne være den vellidte og altid velklædte skolelærer.

Men nej. Du løfter den røde fane og kæmper med dyb inderlighed for vores demokratis og vores forfædres tilkæmpede arbejdsrettigheder beståen.

Du har saft og sprut i dit sprog, men hvor bliver jeg opløftet. For hvor peger du på nogle oprigtige demokratiske problemstillinger.

Jeg er sikker på, at Jan Weis her på Informations debatsider straks vil anbefale dig at læse bogen Masse og Foragt af Peter Sloterdijk.

Jeg er selv i gang. Den er bestemt anbefalelsesværdig.

Jeg er også meget bekymret for udviklingen og den manglende demokratiske proces i Europa. Jeg er i særdeleshed bange for udviklingen i Grækenland, Spanien, Portugal, Italien og Østeuropa. Ja, det var en del. Men de har ungdomsarbejdsløshedsprocenter fra over 30 % til nær de 50 %.

Jeg har aldrig været så nervøs, ja, bange for at Europa går i flammer. Der ventes kun på en gnist.

Vi har politikere og en presse så uduelig, at de slet ikke ser, de farer der lurer i horisonten. Nej, de taler om finanskrise, og pensionsalder, og skattelettelser, og besparelser i det offentlige.

Men intet er sparet den dag, Europa går i flammer. Alt er derimod spildt.

Det holder simpelthen ikke, at neoliberalistiske velbjergede politiske ledere, fagforeninger og presseredaktører taler ned til Europas ungdom almene befolkning om besparelser og besparelser og besparelser, samtidig med arbejdsløsheden eksploderer og de selv smutter i privatfly rundt til store repræsentative middage i Europa og forsvarer og støtter en finanssektor, der i den grad har et ansvar for krisen. Såvel som politikerne har.

Det kan være, at den danske befolkning ikke er vågnet, det kan være bedste samtale ved kantinebordene er Xfactor, og at de i deres lille navlepilleri støtter den neoliberale linje. Men der skal snart kun en gnist til. Så går Europa i flammer.

Og jeg er helt enig i, at fagforeningerne har et medansvar her. Vi har fagbosser så blå, at de røde flag strækkes ud i strakt arm for ikke at risikere at komme i berøring med dem.

Akademikerforeningerne er et afsnit for sig selv. Har altid været ubrugelige. Fagbladende har været mere optaget af, at fortælle en succeshistorie om et medlem, der har nået til tops i hierakiet eller optaget af at sælge bøger eller kurser, end i at varetage medlemmernes interesse. Ja, DJØFs 3 forrige formænd har gået direkte fra fagbos til den anden side af skrivebordet som Arbejdsgiverrepræsentant.

Selvfølgelig har de ikke varmblodigt og engageret gået ind for at forbedre medlemmernes rettigheder.

Jeg kan kun støtte op om Dan Johannessons og andres opfordring til at danne en progressiv fagforening, der får stoppet gratisarbejdet.

Sidste år var der 100.000 der arbejdede gratis, i år forventes tallet at stige med 25 % til 125.000. Det er kun et spørgsmål om tid, før oprørets time må blive en realitet. Regeringen taler tilmed varmt for at udvide gratismanien, så også syge mennesker skal tvinges ud i gratis beskæftigelse. Det bliver givet vis på såkaldte produktionsskoler, som en 2. rangs arbejdsplads for evnesvage, psykisk syge og vel efterhånden også for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. De skal så have kontanthjælpen på 6.660 kr. for indsatsen.

Mens fagforeninger vil have ordentlige lønforhold for polske arbejdere overser de fuldstændig (bevidst), at mange danske ledige arbejder under fuldstændige urimelige arbejdsvilkår, med mindstelønninger langt under en polsk håndværkers, og under arbejdsvilkår som et daglejeprincip, hvor daglejeren kan opsiges med timers varsel, men ikke har mulighed for selv at sige fra eller råde over eget liv på anstændig vis.

Det kan kun være et spørgsmål om tid, før oprøret sætter ind.

Vi vil først og fremmest se Europa gå i flammer, men også i Danmark må oprørets time komme.

Hvad jeg ikke for 10 år siden troede muligt, ligger nu ligefor. 10 års neoliberal regeringsførelser gør forskellen.

Brugerbillede for Viggo Okholm

@ Hanne Christensen.
Det var godt nok en "prædiken" med svovl i og indrømmet jeg er imponeret, men hvordan du kan få af din analyse til at harmonere med den barske virkelighed rundt om i Europa og så forarge dig over "gratis" arbejde her,forstår jeg ikke helt.
Finanssektoren har et stort ansvar for krisen enig, men befolkningen i Europa har sunget med i dansen om "guldkalven" vækst,vækst højere løn,friværdier m.v.
Vi står i suppedasen,men det at de mennesker som er til rådighed og som dog får en form for almisse måske bliver presset til at arbejde for et beløb under "drømmen",kan vel ikkevære skyld i at nedturen fortsætter? eller hvordan hænger det sammen,kan du evt. fortælle din "retfærdighed"

Brugerbillede for Dan Johannesson
Dan Johannesson

@Hanne Christensen - tak for de pæne ord, du taler nu også din sag godt. Det er beskæmmende at fagforeningerne i den grad, som det aktuelt er tilfældet, skriger deres manglende berettigelse og manglende lyst til at kæmpe for deres svageste medlemmer udover hustagene.

De kommende års helt nødvendige forandringer, vil ikke komme fra de etablerede sfærer, men fra befolkningerne selv.

Jeg håber vitterlig at Danskerne vil finde modet til at gå i gang med de mange nødvendige forandringer. Og det glæder mig at se her på siden at jeg ikke står alene med disse tanker og ønsker.

Tak for det Hanne, og ja, man skal ikke skue hunden på hårene, men på dens handlinger ha ha ha ;)

Brugerbillede for Camilla Gregersen
Camilla Gregersen

Hej Kathrine og Charlotte og alle I andre.
Jeg er 100% enig i, at løntilskudsordninger er undergravende for hele arbejdsmarkedet - eller rettere: det undergraver ordentlige, lønnede forhold for dem, der arbejder, men er til gavn for grådige eller pressede arbejdsgivere. Derfor mener jeg, at ordningen skal afskaffes hurtigst muligt - den virker ikke primært som en indslusning til arbejdsmarkedet, men nu som en barriere, idet mange løntilskudsordninger reelt erstatter ordinære jobs.
Selvfølgelig skal det lige siges, at der er en del indenfor det private område, der faktisk bliver fastansat efter at have været i løntilskud, men disse heldige kan ikke legitimere ordningen, idet den hindrer endnu flere i at få ordentligt lønnet arbejde.
Jeg vil gerne være med til (sammen med jer) at gøre flere aktive i modstanden mod løntilskudsordningen. Lad os skrive mere sammen om det.
Faktum er, at fagforeningerne kun kan varetage interesserne for dem, der er i arbejde, hvis de også kærer sig om de lediges forhold. Det hænger snævert sammen.

VH Camilla Gregersen, medlem af DM's Hovedbestyrelse for DM Privat

Brugerbillede for Anonym

Løntilskud og praktik ophold i det offentlige, såvel som i det private, udtrykker betragtningen om, at det er den enkelte som er årsagen til vedkommende er ledig.
Herforuden er løntilskud og praktik ophold en handelsvare.
Private aktører på jobmarkedet betales af det offentlige for, at deltagere i aktiveringsforløb går i løntilskudsjob eller praktik ophold i en offentlig eller privat virksomhed.
Man kan sige, at private aktører betales for sælge arbejdsløse til offentlige og private arbejdsgivere.

Argumentet for honorering af salg af arbejdsløse er naturligvis, at personer som har gået en hvis tid har været ledige, ikke længere er en anvendelig arbejdskraft. Men bidrager ikke til legitimiteten i denne menneskehandel.

I skriver at: ’ Med tiden bliver løntilskudsjobbet lige så stille til en reel stilling, som hvert halve år bliver besat af en ny håbefuld ledig. ’
I dag er det i praksis sådan, at man ser ledige i løntilskud eller praktik ophold får ansvaret for, at introducerer den næste, der skal bestride opgaverne som dækkes i løntilskud eller praktik ophold, til opgaverne der udføres.

I sig selv er en ledighedsperiode for mange en voldsom belastning der kræver en ganske stor og ekstraordinær indsats for komme igennem som et ’helt menneske’. Fratagelse af muligheden for, at skabe et eksistensgrundlag for sig selv elle/og familien kan resulterer i en reel deroute hvis den ledige ikke målrettet arbejder med en overlevelsesstrategi.

Denne situation kan blot blive forstærket af, at den ledige oplever den fuldkomne mangel på selvbestemmelse over eget liv, når vedkommende tvinges i løntilskuds job eller i praktik ophold.
Hvad enten det er indenfor eget – eller et andet fagområde – den ledige sendes i løntilskud eller praktik ophold er konsekvensen af fratagelse af selvbestemmelsen for mange katastrofal.

Herforuden ser vi, at også ledige som gennem et langt liv har betalt til en arbejdsløshedsforsikring sendes i løntilskud eller i praktikophold som de reelt selv betaler. Hverken løntilskudsjob eller praktikophold forlænger perioden hvor den enkelte har ret til oppebære dagpenge.
Den private arbejdsgiver får refusion for ansætte en ledig i løntilskudsjob eller praktikophold. En refusion som den ledige der har en arbejdsløshedsforsikring selv har betalt.
Ledige betaler derfor selv løntilskudsjob og praktikophold mens de ’spiser’ deres ledighedsperiode op.

Med socialdemokratiet og SF ved regeringsmagten kunne det forventes, at regeringens betragtning af ledige – betragtningen af manglen på arbejdspladser – afveg fra den tidligere borgerlige regerings.
Desværre er det ingenlunde tilfældet og regeringen går tværtimod forrest i angrebet på ledige borgere. ’ Gør din pligt og kræv din ret ’ er der en af ministrene i regeringen som har markedsført i angrebet på ledige som om, at ledige kan få et job.
Det er nærmest surrealistisk, når der er ca. 10.000 opslåede jobs om ugen, at høre politikere tale om, at de mere end 200.000 ledige får et job, hvis de er ved at falde for dagpengeretten eller hvis de ledige bliver fattigere.

Oplevelsen af dette udsagn er vanskelig at beskrive. Men en følelse af, at jeg betragtes som totalt idiot af politikerne, presser sig frem bag nethinden.
Det ser unægtelig ud til, at der ingen genveje er, til et moderne samfund som opfylder elementære behov. Reformismens bløde mellemvej er blevet en hardcore strategi for bevarelse af selve reformismen og er regeringen ude af stand til forvalte ressourcerne, bør den træde tilbage.
Intet er overraskende i den udvikling vi ser og som har været veldokumenteret og velbeskrevet i mere end hundrede år. Men det ku’ jo være, at vi undervejs var blevet klogere.

Brugerbillede for Hanne Christensen
Hanne Christensen

Viggo Okholm,

Jo, jeg mener faktisk det er to sider af samme sag.

Jeg er enig i dine betragtninger, om at finanssektoren ikke står alene med ansvaret for krisen og at befolkningen dansede med i en gejst for storforbrug skabt af ulødige friværdier. Ulødig, da det jo var temmelig forventeligt at det måtte gå galt. Enhver forventede renten måtte stige, og huspriserne stagnere eller falde.

Men såvel finanskrise som boligkrise er skabt af regeringens og befolkningens dans om guldkalven, en dans baseret på grådighed, hovmod, dårlig moral og etik.

Det er præcis disse egenskaber, der går igen, når man ikke kan vride arbejdskraft nok ud af en syg person, der kun har behov for eet, nemlig omsorg. Grådigheden over at få denne person så hurtigt og billigt igennem systemet, skaber ingen helbredelse, men igen et hurtigt forbrug i de dansende, mens den syge kastes længere og længere ud i sygdom. Det ender med en førtidspension, og dermed en langt dyrere løsning, end hvis man havde hjulpet den syge på en omsorgsfuld, human og kærlig måde.

Faktisk er der sket en eksplosion af antallet af førtidspensionister, som mange mener kunne være helbredt, med en anden omsorgsfuld behandling.

Tvangsarbejdet - hvor ledige tvinges til at arbejde gratis uden løn ud over kontanthjælp/dagpenge - er udtryk for den samme grådighed. Men det er at fodre kalven med dens hale. For hvad ser i dag. Folk fyres, for at blive erstattet af den gratisarbejdskraft. Læs blot andre debattråde her på Information.

Tvangsarbejdet skyldes at man ikke onder en kontanthjælpsmoddtager ca. 5.300 kr. efter skat og husleje, eller for en ung under 25 år 2.900 kr. Nej, for disse småbeløb skal de da ud og samle cigaretter eller feje gader eller hetzes på anden måde for disse småbeløb.

Og imens danser resten af de småborgerlige danskere om gulvkalven. Aldrig har vi haft sådan et forbrug og aldrig har vi haft så lidt mentalt overskud. Der danses og danses, og der holdes godt øje med nederste kaste i en fråden nydelse over ikke at tilhøre denne.

Ingen ser til siden eller op, kun ned i en sand dyrkelse af at ydmyge og nedgøre disse stakler. Uh, hvor det føles godt på middelmådighedens alter.

Men festen slutter brat netop på grund af denne uansvarlighed. Vi får en krise, fordi vi i al småborgerligheden så guld og glimmer alle vegne, og finansfyrster fik frit løb til at guld og smagragder og fiktive friværdier. Der blev skabt et cirkus, hvor den ene byttede friværdi med den anden og de blev lagt i bunker og hver gang der blev lagt et lag, lagde en anden to osv. Ja det var et sandt pyramidecirkus, men guldkalvepræsterne så ingenting, nej, de havde det ene øje inkvisitorisk rettet mod nederste kaste, samtidig med at de hylede i kor og kun så det forlorne glimmer fra pyramidehajerne, ejendomsspekulanterne.

Men pludselig faldt pyramiden sammen. Lige fluks ned over guldkalven og festen var slut.

Sådan vil jeg beskrive det sidste 10-år. Et dybt, dybt moralsk forfald, der vil give efterdønninger måske flere årtier frem.

Uskylden brast. Uansvarlighed, umenneskelighed, hovmod, grådighed var de bærende kræfter.

Den samme mentalitet, der førte til finanskrise, var den samme, som kastede sig fuldstændigt absurd frådende over ledige og syge.

Vi havde en regering bakket op af middelklasse og den samlede presse, der mente, at blot man sikrede at syge og ledige ikke havde det for godt, og unge i det hele taget knoklede sig gennem studierne, ja, var Danmarks fremtid sikret.

Noget mere eklatant vrøvl skal man lede længe efter. Det er næppe en ung skitzofren person, der kan redde Danmarks fremtid, om man så skærer hjælpen til denne helt væk. Omkring 3 % af de samlede sociale overførselsindkomster går til kontanthjælpsmodtagere. Når man spørger tilfælde personer, tror de, at vi taler om 50 %. Så meget var dette problem opskruet. Middelklassen troede der lå en guldkalv og 2 nye udekøkkener gemt i forfølgelsen af disse stakler.

Grådigheden ville ingen ende tage. Hverken når det galt om at løbe finansielle uansvarlige risici, som når det gjaldt om at pille håret af en skallet. Forfølge syge og ledige menneker.

Jo, jeg mener, at det var samme fundamentale mentalitet, der indebar både en finanskrise som en human krise.

Krisen er ikke slut!

Brugerbillede for Christian "Løntilskud" Madsen
Christian "Løntilskud" Madsen

Jeg har været ansat i offentligt løntilskud, og håber det er i orden, at jeg benytter dette forum til at fraråde andre at skrive under på en løntilskudskontrakt. For man er ganske enkelt stavnsbundet.

Som løntilskudsansat har du ingen rettigheder i praksis. Det er uheldigt, hvis det skulle vise sig at arbejdspladsen misbruger løntilskudsordningen.

For selvom du bliver ansat som akademisk medarbejder, er det ingen garanti for at du rent faktisk kommer til at udføre opkvalificerende, fagligt arbejde.

En seks måneders fuldtidsstilling uden fagligt indhold kan være meget ledighedsforlængende, da den fratager dig muligheden for effektiv jobsøgning.

Men desværre kan du ikke bare stoppe i en useriøs løntilskudsstilling. Så hvis arbejdsgiveren ikke overholder de faglige mål for løntilskudsansættelsen er det bare ærgerligt. Rigtig ærgerligt.

For der er ingen konsekvenser for den arbejdsplads, der misbruger løntilskudsordningen.

Konsekvenserne rammer i stedet dig, hvis du tager ansvar for din egen jobsituation og afbryder en ledighedsforlængende løntilskudsstilling.
Nogle af konsekvenserne er at du bliver 'selvforskyldt ledig' og får en karantæne.

Da ingen kontrollerer arbejdspladserne kan de blot fortsætte med at kalde nye ind fra den lange kø af håbefulde nyuddannede.

Løntilskudsordningen er løbet helt af sporet, og ordningen bør ganske enkelt stoppes nu.

Brugerbillede for Viggo Okholm

@Hanne Christensen

Tak for dit lange engagerede indlæg,det fik mit syn på dig på plads. I bund og grund er vi sikkert ikke så uenige.

Brugerbillede for Niels  Johansen
Niels Johansen

En lille rædsels beretning fra det virkelige liv:

Min fagforening Dansk Magisterforening (DM) har et arbejdsprogram for 2012 på 41 sider. En halv side beskæftiger sig med medlemmer i løntilskudsjob (og kontrakt- og deltidsansatte i samme lille afsnit). De initiativer, som planlægges, er alle interne og rettet mod medlemmerne, og det er noget med flere møder og flere nyhedsmails.

Til gengæld bruger de mange sider på initiativer, der skal tiltrække og fastholde medlemmer og jamrer over at op mod 2-3000 af cirka 38.000 melder sig ud igen hvert år.

Det, som skal lokke folk til at melde sig ind i DM og blive der, er forskellige rabatter og medlemsfordele. Blandt andet kan kan man blive medlem af Diners Club til 200 kroner i stedet for 500. Her får man en slags kreditkort, hvor renten er på 3% om måneden, hvilket er omkring 42% om året, og man kan lige så godt hæve 10.000 om måneden, for mindste gebyr er 300 om måneden.

Det er det rene svindel, DM lægger navn til! De kunne lige så godt anbefale folk at købe græske statsobligationer, så ville de i det mindste kunne regne ud med det samme, at de skulle løbe skrigende væk.

Magisterbladet bærer præg af at være et livsstilsmagasin. I sidste nummer er der blandt andet afsat to sider til en artikel om forskellige typer propper i vinflasker. Samtidig anmeldes forskellige vine, og om en vin til 420 kroner fortælles det, at den har en meget flot prop på 5,3 centimeter.

Dansk Magisterforening er en flok forbandede, pisse, skide præster og biskopper, der går og fabler om Guds nåde og paradis efter denne verden, imens jobcentrenes godsejere og ridefogder sætter fæstebønderne op på træhesten og tæver dem halvt ihjel.

Jeg er ved at skrive til DM, og hvis ikke jeg får et ordentlig svar, melder jeg mig ud.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

@Niels Johansen:

Har allerede meldt mig ud af DM, da jeg ikke kunne se at de kunne tilbyde mig en hujende fis.
Lad mig vide om/hvad de svarer dig, så jeg kan overveje om jeg skal forblive udmeldt eller gi' dem en chance til.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Faktisk, stryg den sidste, jeg skal ikke have mere med den parodi på en fagforening at gøre. Det må blive en af de fælles hvis det skal være.

Brugerbillede for Kent J

Christian Madsen, har selv været en tur i løntilskudsjob i det offentlige indtil midt Januar i år og fandt ud af at en del af de fastansatte bare ikke vil have løntilskudsansatte.
Fik meget hurtig at vide, at når man var arbejdsløs, så var det fordi man ikke gider at arbejde, man kan da sagtens finde sig et job i dag. Om morgenen når man skulle starte kunne man ikke se røven for skosåler af de fast ansatte og væk var de.
Så kunne man som ny selv finde ud af hvad man skulle lave og så står man der og det er dig som løntilskudder der ikke gider lave noget...
Personen er FOA tillidsmand idag.
Fik i over 4 måneder at vide, man skal ikke tro man kan noget. Hvis du ikke gør hvad der bliver sagt, kan du godt smutte, når man sagde man ikke kunne holde til det i ryggen, som man faktisk var godt igang med at træne op der...
Jamen, du skal behandles sådan, for mit indtryk af dig som løntilskudder, du gider ikke lave noget og så skal du bare have.
Vedkommende havde selv været igennem en omskoling og lavede ikke noget selv de første 2 år han var der, men gik og dangderede den efter hans kollegaer.
Har en faglig uddannelse og fra jobcentret lød det at stedet lige kunne bruge sådan en som jeg og det eneste du var klog nok til på stedet, var at gøre rent, ryde op efter håndværkere, bore huller i væggen, sætte rawplugs i og så skrue en skrue i.

Og så har vi fået en uduelig statsminister, der fortsætter blå politik med at jagte arbejdsløse og hundrede tusinder skal igennem den mølle hvert år.

Thorning kunne lige så godt sige, arbeit macht frei, for det de har gang i er ikke andet end tvangsudskrivning af mennesker til at lave gratis arbejde i private virksomheder for skatteydernes penge, i stedet for at skabe gode vilkår for private virksomheders konkurranceevne og køre psykisk på de arbejdsløse i det offentlige.
Den generelle faglighed falder jo også voldsomt med sådan en politik, for de går jo kun op i at tvangsudskrive mennesker til arbejde og overser fuldt bevidst, at man ikke opkvalificer folk med en elektriker, vvs, industritekniker maskin uddannelse til at gøre rent, men nedkvalificer folk og vi skulle være en videnssamfund efter Løkke og nu har det kørt på denne måde i flere år.
Giver efterhånden ikke en døjt for vores politikere herhjemme.

Brugerbillede for Peter Hansen

Afskaf al aktivering - hvis virksomhederne vil have arbejdskraft, må de gøre sig lækre for deres potentielle medarbejdere.
Som det er i dag, er det arbejdsgiverne, der leverer en ydelse, og lønmodtageren, der køber.

Brugerbillede for Carsten Mortensen
Carsten Mortensen

Dejligt at se og læse om de mange mennesker som godt ved at det er sammenholdet det kniber med.
Som fhv. typograf kan jeg oplyse at ingen fagforening er stærkere end medlemmerne tør gøre den.
Der findes kun en knap at bruge, og den er rød....og betyder stop.....alle frygter den, den koster.
Solidaritet er når det gør ondt.
Såe....fint at skrive om problemerne, men det som hjælper er at komme op af sofaen, og kun ha' råd til leverpostej.

Brugerbillede for Hanne Christensen
Hanne Christensen

Kent Jæger,

Du beskriver et problem, der næsten i sagens natur meget let kan følge en gratisarbejder, nemlig mobning, chikane og anden nedværdigende behandling.

Særligt det faktum at løntilskudsjobberen ikke kan sige fra ved at tage sit gode tøj at gå, stiller denne i en ulige magtkamp over for personer, der lider af magtsyge og måske endda af mentalsadisme.

Jeg har aldrig været i løntilskudsjob selv og faktisk har der så vidt jeg ved ikke været sådanne ansatte på min arbejdsplads. Derimod har jeg gentagne gange oplevet, at tillidsrepræsentanter har den adfærd, du beskriver. Ja faktisk så mange, at det ikke kan være tilfældigt. (Jeg har bestemt også mødt det modsatte, nemlig en utrolig behagelig tillidsrepræsentant!)

Tillidsrepræsentanten sættes jo i en positiion, hvor vedkommende "fredes". Og uden at dømme alle tillidsrepræsentanter derhenm ja, så kunne man jo godt forestille sig, at det var et fantastisk "Hellle" for psykopatere, mentalsadister osv. De er jo totalt fredede. Samtidigt får de jo ligefrem adgang til at deltage i første række til at beskue ansattes lidelser. Ja, mange vil henvende sig direkte til dem og søge om hjælp og fortælle deres lidelseshistorie og bede om hjælp. Og så kan psykopaten jo sidde der og få sin mentalorgasme.

Jeg har set det samme fænomen gøre sig gældende som forælder. Min søn gik på en skole, hvor han for at sige det lige ud blev mobbet af læreren. Så jeg gik til ledelsen. Det blev totalt afvist. Denne lærer var med i bestyrelsen og var samtidigt den der havde været på kurser for at undgå mobning m.m. Min søn skiftede skole, og jeg udpegede straks næste offer til min søn. Hvilket jeg fik ret i.

Kan I huske Rudy Frederiksen.Han fungerede som rådgiver mod pædofili. Og hvad var han selv. En af de værste af slagsen. Link: http://da.wikipedia.org/wiki/Rudy_Frederiksen

Det er måske også derfor, at mobning og chikane i den grad florerer på arbejdspladserne. Mange tillidsrepræsentanter er nogle af de værste til at nyde at beskue offeret. Det skal siges, at det gælder ikke alle. Men fagforeningerne, skoledere osv. burde have fokus på fænomenet. Det er bestemte heller ikke en sjældenhed.

På min søns næste skole kom min søn så hjem og fortalte om en anden elev der tydelig vis blev mobbbet af en lærer på den skole. Jeg synes ikke jeg ville lade det passere trods det ikke var min søn, så her gik jeg til klasselæreren. Hun fornægtede også problem - af præcis samme grund!

Det er jo en fantastisk position at sætte sig i om psykopat. De får jo et totalt alibi for, at det selvfølgelig ikke er dem, der kan være problemet. Og samtidigt får de direkte adgang til ofrene.

Sider