Kommentar

Grooveshark-kendelse åbner for hårdhændet internetcensur

Internetcensuren har nået nye højder i Danmark efter, at tjenesteudbydere er begyndt at bruge de samme censur-redskaber, som Kina og Iran bruger overfor systemkritikere
Debat
24. februar 2012

Mandag nedlagde Fogedretten på Frederiksberg forbud overfor teleselskabet 3 mod at formidle adgang til hjemmesiden www.grooveshark.com. 3 har valgt at implementere Fogedrettens forbud ved hjælp af Deep Packet Inspection.

Grooveshark har i længere tid være hængt ud af organisationer som DPA, KODA og RettighedsAlliancen som en ulovlig hjemmeside, da den ikke har forhandlet aftaler på plads med danske rettighedshavere. Fordi det ikke lykkedes RettighedsAlliancen at få Grooveshark i tale, vælger man istedet at gå efter internetudbyderne. En dansk internetudbyder blev således trukket i retten for at forsvare en hjemmeside, som opererer fra et andet land.

Spørgsmålet er hvor meget Rettighedsalliancen og KODA har gjort for at få Grooveshark i tale i forhold til de danske interesser. For nyligt besluttede Grooveshark frivilligt at stoppe med at udbyde deres service i Tyskland gennem såkaldt geo-blokering, efter at forhandlinger med GEMA (den tyske udgave af KODA) brød sammen. Det er altså lykkedes andre organisationer at få Grooveshark i tale. Derfor virker det påfaldende at den eneste mulighed rettighedshaverne i Danmark havde for at forsvare deres interesser var at trække en tredjemand i fogedretten.

Det nationaliserede internet

Internettet udfordrer den traditionelle ophavsrets infrastrukturer, især på tværs af landegrænser. Hvor vi fra Danmark havde samme lige adgang til Grooveshark som brugere i USA, opererer rettighedsorganisationerne stadig inden for nationale grænser og kan ikke håndhæve danske kunstneres ophavsret direkte i USA.

Grooveshark-kendelsen betyder i princippet, at alle hjemmesider med brugergenereret indhold skal lave aftaler med alle rettighedshavere i alle lande, hvis de vil undgå at blive påvirket af kendelser som den i Fogedretten.

Der findes masser af store tjenester, som aldrig ville være blevet til noget hvis de i udgangspunktet var tvunget til at have licensaftaler med alle rettighedsorganisationenr i alle lande. Fx har Youtube endnu ikke nogen aftale med KODA, og kan derfor, ligesom Grooveshark, hurtigt blive offer for rettighedshavernes censurkrav. Det kræver blot at en gruppe rettighedshavere går til Fogedretten.

På sigt er vi nu på vej mod et nationaliseret internet, hvor kun tjenester der har aftaler med danske rettighedshavere kan tilgås via danske internetudbydere. Hvis denne tendens kommer til at gøre sig gældende i resten af verden, vil vi hurtig se internettet blive delt op i en række nationale ‘splinter’-nets, hvor digital kommunikation på tværs af traditionelle landegrænser besværliggøres.

Censur: Fra DNS- til DPI-blokering

Hvordan adgangen til Grooveshark skulle blokeres fremgår ikke af den pressemeddelelse, som Fogedretten på Frederiksberg udsendte i forbindelse med kendelsen. Efter kendelserne overfor Tele2 i 2006 om blokering af AllofMP3.com og 2008 af ThePirateBay.org, har det været praksis i disse sager at pålægge en blokering i udbyderens DNS-server. Blokering på DNS-niveau svarer til at fjerne Grooveshark fra internetudbyderens telefonbog. Blokeringen har blandt it-folk været set som symbolsk og ineffektiv, og den har ikke forhindet andre tjenester, som fx Google og CensurfriDNS.dk, i at udbyde DNS-servere og således give adgang til de blokerede hjemmesider.

I dag trådte 3′s blokering i kraft, men i stedet for at benytte sig af den traditionelle DNS-blokering, har teleselskabet valgt at benytte sig af såkaldt Deep Packet Inspection (DPI). DPI er et multi-funktionelt redskab, der gør det muligt at idenficere, prioritere og blokere internetkommunikation.

Tidligere er DPI anvendt til blokering af krypteret internettrafik i Iran og til at sikre at medarbejdere i virksomheder ikke anvender Facebook i arbejdstiden. I Kina anvendes DPI i så stor stil, at hvis ordet ‘Falun Gong’ overhovedet indgår i din internettrafik, bliver forbindelsen straks lukket. Ved hjælp af avancerede regler og filtre bliver DPI også anvendt i stor stil hos mobildataleverandørere til at udbyde differentierede services, sikre betaling for trafikforbrug og til at indsamle viden om kundernes internetvaner.

Ved at kigge i internettrafikken, kan ’3′ derfor blokere adgangen til Grooveshark uden om DNS-niveau. Faktisk har 3 også anvendt DPI-blokering af ThePirateBay.org, ved simpelthen at afbryde internettrafikken uden at vise en meddelse om, at siden var lukket på grund af fogedforbud. At anvende DPI til håndhævelse af påståede kænkelser af ophavsretten er en eskalering af censurmidlerne på internettet.

Hvor Danmark tidligere, med brugen af DNS-blokering, placerede sig i gruppen af internetcensurerende lande med Indien og Israel, placerer brugen af DPI-blokering os sammen med lande som Kina og Iran, hvor censur og overvågning af internettet anvendes dagligt til menneskerettighedskrænkelser.

Når ’3′ benytter sig af DPI-blokering betyder det, at brugerne ikke længere med meget simple midler kan omgå blokeringen. At omgå en sådan blokering kræver anvendelse af en krypteret internetforbindelse, fx ved hjælp af SSL-kryptering eller ved hjælp af en VPN-forbindelse.

På den lyse side kan man sige at det at omgåelse af blokeringen nu bliver sværere, betyder at almindelige internetbrugere vil opruste og blive endnu bedre til at beskytte deres kommunikation på internettet.

Den eksisterende infrastruktur

At 3 har valgt at benytte sig af DPI til blokeringen, kan bedst forklares med, at selskabet allerede har bygget en infrastruktur op omkring total kontrol over datatrafikken ved hjælp af DPI.

Da 3 introducerede de første 3G-telefoner i Danmark, kunne man tilkøbe forskellige pakker med indhold til sin mobiltelefon. Istedet for at levere et standard internetprodukt, solgte selskabet internet, som man sælger kabel-tv: i pakker. For at bruge Facebook på mobilen skulle man fx tilkøbe den særlige Facebook-pakke.

Efter mellemkomsten af smartphones og mobilt bredbånd har markedet dog ændret sig, og i stedet bruges DPI-teknologien på mobilmarkedet til at prioritere datatrafikken for streaming af video i forhold til peer-to-peer kommunikation samt til at håndtere trafikbetaling. Derfor har ’3′ allerede investeret i udstyr fra firmaerne Procera Networks og Aptilio. Med dette udstyr kan ’3′ gøre sig til dommer over hvad de mener er den vigtigste, og dermed hurtigste, internettrafik. På hvilket grundlag bliver denne beslutning truffet? Er ’3′s eget Mobil-tv fx vigtigere end YouTube?

Ved at bevæge sig ind på markedet for differentierede internettilbud gør 3 sig dermed sårbare over for at skulle censure internettet med metoder, som ellers kendes fra Egypten, Syrien, Iran og Kina.

Internetudbydere har høstet meget goodwill hos internetgræsrødder ved ikke at blande sig i, hvad deres kunder brugte internetforbindelserne til. Dette er et af de grundlæggende argumenter for, at internetudbyderne ikke skal holdes ansvarlige for ophavsretskrænkelser: at de ikke ønsker at være vidende om og derfor heller ikke er i stand til at ændre på, hvordan deres kunder anvender internetforbindelserne.

Dette princip har 3 brudt ved at anvende udstyr, som i meget stor detalje kan logge, ændre og blokere kundernes internettrafik.

Den tilfældige internetudbyder

RettighedsAlliancens talsperson Maria Fredsenlund har gentagne gange understreget, at »det er helt tilfældigt, at det er Teleselskabet 3, vi har kørt sagen mod«. Hvilke andre internetudbydere der har været i kikkerten og hvordan 3 i sidste ende blev udvalgt, melder historien ikke noget om.

Det er ikke desto mindre påfaldende at en stor og prominenet virksomhed som Johan Schlüter Advokatfirma, hvor RettighedsAlliancen holder til, ikke har haft strategiske overvejelser om et så omkostningsfuldt foretagende som et søgsmål mod en internetudbyder.

Rettighedsalliancen gik tidligere, under navnet AntiPiratGruppen, efter den lille internetudbyder Tele2 i AllofMP3- og ThePirateBay-sagerne. I ThePirateBay-sagen støttede brancheforeningen Telekommunikationsindustrien imidlertid Tele2, og på den måde lykkedes det at tage sagen til Højesteret. 3 står derimod uden for Telekommunikationsindustrien.

Det er derudover ikke i internetudbydernes interesse overhovedet at forsvare tredjeparter. For 3 er det et økonomisk spørgsmål om, hvorvidt de vil tage en runde i Landsretten for at forsvare dels deres kunders og en tredjeparts interresser.

For udbydere vil det altid være en økonomisk og ikke en juridisk afvejning, som ligger til grund for at censurere indhold på internettet. Dette er imidlertid en ladeport for potentielt at misbruge ophavsretten som censurmiddel.

En undersøgelse foretaget i Holland viste at 70% af udbyderne i landet på opfordring fjernede eller blokerede indhold, uden at tage stilling til om indholdet rent faktisk krænkede nogens ophavsret. Google har ligeledes påpeget at 57% af klager virksomheden modtager over ophavsretbeskyttet materiale er ugyldige.

Når en internetudbyder bliver stillet overfor valget om at forsvare en kunde eller tredjepart imod anklager om ophavsretskrænkelse bliver det et spørgsmål om økonomi og ikke retfærdighed hvorvidt udbyderen tager kampen. I den situation lægger de økonomiske byrder forbundet med retssager op til at kunde eller tredjepart oftest vil trække det korteste strå.

En principiel diskussion

Det er bydende nødvendigt med en principiel diskussion om internetcensur i Danmark. Dette har der allerede været ønske om fra en bred vifte af organisationer. I Bitbureauet mener vi det er nødvendigt udvide denne debat til også at omfatte netværksneutralitet, da der, som vi nu kan se, findes tydelige overlap mellem censur- og neutralitetsproblemet. Vi bør derudover finde en bedre løsning på rettighedshavernes krav end at gøre det muligt at trække uvedkommende virksomheder i fogedretten og dermed kontinuerligt udvide brugen af censur, der har udlagt et skråplan for dansk internetpolitik siden det først blev indført som middel.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tja jeg ved da i det mindste jeg skal skifte væk fra 3.

Men derudover så mener jeg ikke at internetudbyderne skal lege politi og spærre for adgangen til noget som helst!

Tusinde Tak Ivan Pedersen !!

Løsningen på den korrupte Fogedrets afgørelse er naturligvis at bruge en DNS-server der ikke censureres af det Danske STASI !

OpenDNS ..
Google DNS (!!)

Eller skift til Linux og kør din helt egen BIND-Server !
Direkte fra Root-serverne !!

Tillad mig i øvrigt at overbringe min dybeste foragt til Censur-retten på Frederiksberg !!

@John

Det hjælper bare ikke når 3 bruger DPA teknologi, som betyder at 3 læser al din post på nettet. Man kan sige at 3's kinesiske ejerskab ikke fornægter sig.
Heldigvis står 3 alene med den teknologi blandt danske udbydere, så man kan kun opfordre deres kunder til at søge andre steder hen.

Jonathan Smith

@John W Larsen

Det hjælper ikke mod DPI, som artiklen grundigt redegør for. Det er iflg. artiklen ikke Groovesharks DNS adresse der er blevet blokeret, men selve trafikken på pakkeniveau.

Jonathan Smith

Søren kom først :-)

Er det ikke i modstrid med den danske grundlov hvis en privat internetudbyder gør dette? Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan aldrig nogensinde indføres igen - og der er altså stadig post og brev hemmeligheden i det her land som Højesteret? vel gang fastlog også gælder for email, og dermed vel også for alle former for og typer af internet-kommunikation?

I en lignende sag (sådan som jeg ser det) har den tyske Verfassungsgericht lige afsagt en kendelse som forbyder politiet at bede om folks passwords eller PIN-Codes - sådan læser jeg denne her nyhed. (andre mere velbevandret udi det tyske må gerne korrigere..)

http://www.stern.de/politik/deutschland/telekommunikationsgesetz-verfass...

Et citat:

"Die Richter des Ersten Senats erklärten eine Regelung für verfassungswidrig, die Polizei und Nachrichtendiensten den Zugriff auf Passwörter und Pincodes ermöglicht - etwa um ein beschlagnahmtes Mobiltelefon auszulesen oder gespeicherte Dateien zu durchsuchen. Sie räume den Behörden zu weitreichende Befugnisse ein. Die Regelung widerspreche dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil sie den Zugriff auf die Codes unabhängig davon erlaubt, ob eine Nutzung der Daten durch die Behörde erlaubt sei."

Mht. GrooveShark så kan der sådan set også godt ligge folks egne sange, folks egne malerier og folks eget ophavsrets-beskyttede materiale på GrooveShark. Og det har 3 vel ingen ret til at blokere eller aflæse?

Amg. det nationaliserede internet, så ja, det kan da godt være, vi skal have en periode med et sådant, men tro mig, det har vi kun meget kort - for så vil Dansk Industri og Dansk Erhverv nemlig vågne op og indse, at et frit internationalt internet er en god ting for handelen, især for Danmark.

GroveShark sidder i USA og forstår ingenting, da deres hjemmeside er indrettet på den amerikanske DCMA-lovgivning, der klart siger, at internet-udbyderen ikke er ansvarlig for hvad folk foretager sig via deres netforbindelse, så længe tjenester som f.eks. GroveShark fjerner ophavsrets-beskyttet materiale når de bliver bekendt med det.

Og ja, også jeg har mødt skiltet på Youtube 'this video can't be seen in your country due to tech problem or legal issues'.

En anden interessant sag er den hvor en tegner var på nippet til at blive anholdt for at tegne efter John Lennon's streg. Kilde her: http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE1545697/mand-tilbageholdt-for-at-teg...

Læg mærke til hvad kvinden fra USA siger om dette:

"Jeg vil ikke undskylde for noget. Han tog noget, der ikke var hans. Ifølge amerikansk ret må man ikke kopiere værker, og vi beskyttede retten."

Her glemmer hun vist helt, at hun er i Danmark og at derfor er dansk og europæisk lovgivning, som gælder. Og den tillader altså, at man tager kopier til eget brug; uanset om der tale om tegninger, fotografier eller en koi af dvd-film. (dog er det forbudt at omgå koppi-spærringen for tage en sådan kopi...mystisk....)

Og nej, han, Jan Mortensen, tog aldeles ikke noget, som ikke var hans. Så skulle han jo have stjålet tegningerne fysisk. Meget rammende siger en advokat dette:

"Hvis det bare er til privat brug, kan de ikke bede ham udlevere tegningerne. Det er lovligt at tegne til privat brug, og det kan man ikke bare sådan sætte ud af kraft«, siger Morten Rosenmeier."

Hun glemmer vist også, denne dame fra USA, at i USA har man noget, der hedder fair use, som vist grundlæggende er det samme som at man gerne må tage/tegne en kopi til sig selv samt bruge f.eks. en Disney-tegning til satire eller andet sjov. USA's Højesteret har vist i en kendelse sagt god for dette - til forsvar for ytringsfriheden (sålænge man angiver Disney som kilde til ophavsretten).

Inden for spil-genren ved jeg at der ligger en masse lækre macinima-videoer mm. på Youtube, hvor folk f.eks. digter videre på Bioware's spil-univeser, men alle de her folk skriver altid at dialoger og karakterne tilhører Bioware for ellers kan de nemlig få problemer.

Er det ikke også interessant, at det kun er ved denne her Lennon udstilling, at den pågældende tegner næsten er blevet bortvist eller anholdt. Åbenbart må man godt tegne billeder/malerier af på Europa's museer...

I det hele taget er det dybt bekymrende at USA og USA's galleri-ejere mv. prøver på at indføre amerikansk copyright og varemærke-lovgivning over hele jorden. Og jeg mener ACTA bestemt er et forsøg på at støtte dette - at sørge for at alle lande indfører den skarpere amerikanske lovgivning på det her område.

Mht. tegneren og hans tegninger får det mig til at tænke tilbage til 1970erne, da jeg, sammen med min klasse, var på tur til Århus. Kunstmuseum. Og vi gladeligt tegnede malerier og skulpturer af, så det var en lyst. Også i gymnasiet var vi en tur på Kunstmuseet i Aarhus - for at se på svulmende skulpturer af græske statuer mv. Og vi tegnede vist også en eller to skulpturer... Og for cirka 20 år siden gik jeg på et tegnehold hvor vi også var på tur til kunst-museet. Her tegnede vi også af hjertens lyst....

Og vores lærer satte os til at male efter et billede af en anden maler og sagde at det måtte man godt, så længe man skrev inspireret af - og så den der havde malet billedet...

En sidste kommetar herfra for nu er denne:

Mona Lisa hænger i Louvre - ja - men hvor hænger kopien.....Ingen steder kunne man måske mene, men se, dette er ej sandt: http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2012/02/01/172032.htm

Tænk hvad Rettigheds-Alliancen kunne have fået ud af dette - havde den dig blot eksisteret i 1500-tallet ;)

PS: Selvsamme Rettigheds-Alliance vil aldrig nogensinde gå efter google eller yousee - de ved godt de får fingrene i klemme, da google og yousee pudser skrappe amerikanske advokater på dem....

Lad mig lige forstå det her rigtigt.

KODA har stævnet 3 for at skaffe adgangang til Grooveshark.

Grooveshark udbyder musik uden at have forhandlet rettigheder med KODA.

KODA påstår at det ikke har været muligt at komme i forhandlinger med Grooveshark (korrekt?)

3 taber en sagen (eller ønsker ikke forsvare sig ?) og skal derfor lukke for adgang til Grooveshark.

Artiklen handler ikke så meget Grooveshark som forretningsmodel overfor KODA, men i højere grad om 3's brug af DPI.

Jeg må indrømme at jeg ikke ser det farlige i denne sag. 3 har tabt og bliver på en eller anden måde nødt til at lukke ned for Grooveshark. Vi ved jo alle at spærring af IP ikke nytter noget. Hvis 3 skal imødekomme afgørelsen er deres eneste reelle valg vel at sniffe og slette datapakker? Husk på at alt din data der ikke kører via SSL er læsbar af alle.

Rasmus Lund-Hansen

Hvad koster det egentlig et selskab som 3 at blive trukket i retten på den måde? Det er vel næppe småpenge ifht advokattimer og så videre.

Og min pointe med det er, er det rimeligt, at tredjemand skal pålægges udgifter til en retssag, fordi en eller anden organisation har et udestående om immaterielle rettigheder med en organisation i udlandet?

*DPI* betyder at 3 læser AL trafik fra ALLE deres kunder . Det ville heller ikke overraske mig det mindste hvis de har købt den der Man-in-the-middle maskine fra USrael der kan opsnappe selv SSL-traffik.

Har de en Dommerkendelse der giver dem ret til det ?
Er det overhovedet LOVLIGT at gøre sig bekendt med INDHOLDET af folks kommunikation uden en Dommerkendelse ?
Forestil dig at det var en telefon eller et brev ....

SSL er ikke en garanti for noget som helst hvis den der vil være MiTM er en Stat .
Prøv lige at checke hvilke CA's (Certificate Authorities)
din browser og dit OS bare stoler blindt på ..
ALLE de CA's din browser og/eller dit OS 'stoler på' kan indsætte sig selv som MiTM ..

EU-Domstolen i Luxembourg har for nylig udtalt kritik af internet-udbyderes forsøg på overvågning af EU-borgere. Så mon ikke 3 og for så vidt også Fogedretten kan se frem til efterspil på anliggendet? Det sidste punktum er med andre ikke sat. EU-domstplen får nu også sat ACTA på dagsordenen - ligeledes med hensyn til internetbrugernes frihedsrettigheder.

Så vel 3's brug af kontroversiel software i forbindelse med selskabets 'forretningsmodeller', som Fogedrettens instrumentalisme i sammenhængen, vil vel formentligt blive modsagt, og et nyt grundlag for vurdering blive tilrettelagt. Det ser vi frem til...

Med venlig hilsen

jeg skifter tele-abonnement på mandag. Vil opfordre alle jeg kender til at gøre det samme.

Så har vesten igen gang i sit protektionistiske rettighedscirkus. En skam, det skabte ellers udvikling med de retsløse tilstande. Vi ville jo alle stadig sidde på 56k modems og have 20gb harddiske hvis det ikke var fordi der var noget at downloade.

John W Larsen: "*DPI* betyder at 3 læser AL trafik fra ALLE deres kunder [...] Har de en Dommerkendelse der giver dem ret til det ?"

Det har alle telselskaber gjort i efterhånden en årrække, og nej, de har ingen domerkendelse. De skal holde regnskab med alt hvad vi foretager os online. Jævnfør terrorpakken.

Logningen j.vnf. terrorloven logger kun ipadresser og tid ikke indhold.

Og så er det da i øvrigt fuldstændigt absurd at man går efter et perifært streaming site.

Spiller youtube efter de danske koda regler?

http://www.youtube.com/watch?v=GeTQ7AfkwGQ

Søren - lad os forstå hinanden ret: mit teleselskab har styr på præcist hvilke artikler jeg har læst på information.dk hvornår - men de logger ikke indholdet af disse.

Ret mig hvis jeg tager fejl...

Her er IT-politisk forenings udlægning af terrorlovgivningen:

"Med Terrorpakken indføres stadig mere overvågning af borgernes færden på Internet. Begrundelsen er, at det skal være lettere for politiet og efterretningstjenesterne at opspore terrorister. Men allerede nu taler politikerne om at overvåge andre. Hvor går grænsen, og er det overhovedet til nogen nytte?

Hvad skal logges?

Terrorpakken kræver, at alle teleudbydere i Danmark indsamler oplysninger om den trafik, som går gennem deres netværk. De skal ikke gemme selve indholdet af trafikken, men oplysninger om, hvem der kommunikerer med hvem. For eksempel skal de gemme oplysninger om

Hvem ringer du til, hvor længe, hvornår?
Hvem sender du emails til?
Hvilke websider kigger du på?
Hvor er du, når du taler i mobiltelefon?

Oplysningerne skal gemmes i mindst et år. Politiet og efterretningstjenesten kan kræve at få oplysningerne udleveret - i nogle tilfælde uden dommerkendelse."

Humlen er altså at med DPI analyseres selve inholdet af trafikken; eg: den kommentar jeg sender afsted når jeg trykker 'Indsend'.

Det er givetvis et skred i forhold til den lovlige standart, men en biting i forhold til hvad vi allerede har givet afkast på: privatlivets unkrænkelige fred.

Sidst var det i 'krigen mod terror's navn - den sidste nye justering kommer så i ophavsrettens navn.

Det handler ikke om ophavsrettighed det her, lige så lidt som det handler om terror.

Det handler om gradvis indlempelse af overvågning / udhulelse af retssikkerheden.

Løsningen er immervæk at få en Vpn-opkobling. Så enkelt er det. 10 dollar om mådenden, og så er den ski slået uden om den infame 'Rettighedsalliance'. Som ikke er andet end et forsøg på at få en utidig juridisk særkontrol med trafikken på internettet udenom frihedsrettigigherne for offentligheden i al almindelighed. Men forsøget er rendt ind i blandt andet EU-domstolen. Og har derfor sine egne problemer med at forfølge den enkelte netbruger på vilkår, som alene kan medføre protester, som 'Alliancen' slet ikke kan matche på sigt. Så enkelt er det såmænd...

Ref: OpenVpn...

Med venlig hilsen

Lars Kristensen

For mig at se, så er al trafik på Internetten, der ikke fra afsenders side er krypteret, ligesom en seddel der sættes op på en reklamesøjle og dermed læsbar for alle der gider læse det.

Teleselskabet 3 er en reklamesøjle, hvor en eller anden "X" har fået lov til at sætte sit skriveri op på og har betalt for at få lov til det.

Så er der en monopolejer der føler sig forulempet ved at der sættes noget op, som monopolejeren har eneret til at fortælle om og vil have at ejeren af reklamesøjlen til at forbyde "X", at sætte ting op på reklamesøjlen.

Monopolejeren har hermed fjernet "X"s mulighed for at sætte ting op på reklamesøjlen, ved at tvinge reklamesøjlens ejer at forbyde "X" overhovedet at kunne sætte noget op.

Har 3 ikke i forvejen en aftale med monopolejeren om at betale licens for det der offentliggøres på reklamesøjlen, kan 3 ikke forbyde en bruger at sætte ting på reklamesøjlen, når denne har betalt for muligheden og overholdt 3s egne regler for brugen af reklamesøjlen.

Forbyder 3 "X" at sætte noget på sin reklamesøjle, fordi fogedretten siger det, på grund af at monopolejeren er gået til fogedretten, så har 3 ved påbud fra fogedretten, censureret "X", på vegne af 3. parten - monopolejeren.

Hermed krænker monopolejeren og tillige 3 og dermed også de danske myndigheder (fogedretten), "X"s ytringsfrihed, da der netop ikke må være forhåndscensur i Danmark, i følge Grundlovens § 77.

... Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Danmark er blevet et land, hvor ytringsfriheden er blevet trådt under fode.

Hvor er højrefløjen i dansk politik blevet af, de der råbte op om ytringsfrihed, da der blev ramaskrig omkring Muhamed tegningerne?

Heinrich R. Jørgensen

Karsten Aaen:
"Er det ikke i modstrid med den danske grundlov hvis en privat internetudbyder gør dette? Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan aldrig nogensinde indføres igen - og der er altså stadig post og brev hemmeligheden i det her land som Højesteret?"

Hvis nogens rettigheder reelt blev krænket af en tredje part, og en internetudbyder i praksis var den part der gjorde krænkelserne mulige, er det ikke urimeligt, at domstolene kan bede intetnetudbydere om at blokere for adgangen, når der anlægges civile søgsmål.

Hvorfor domstolene ikke pure afviser de fleste af sådanne søgsmål, er dog besynderligt. De burde kunne bede om, at der påvises, at rettighedshavere rettigheder krænkes, og at krænkelser foregår hvor danske domstole har jurisdiktion. Det er f.eks. ikke på udenlandske servere. Det er heller ikke KODA der burde være part i en sådan sag -- KODA's forhold angår en serviceudbyder i USA, og ikke de i Danmark bosiddende personer, der anvender en service i USA.

Insisterer nogen på at være rettighedshaver, og opnår medhold i at der pålægges fogedforbud mod tredje part, burde det være oplagt, at i fald tredje part kan få ophævet forbuddet, må de der påstod at være rettighedshavere være pligtigede til at betale kompensation for deres ukorrekte påstand.

Det danske folketing (eller ministrene i Ministerrådet) burde alle godkende EU forordninger, der i praksis strider mod Grundlovens bestemmelser mod censur. Det er først og fremmest politikerne, der svigter, når de godtager at der i dansk lov kan opstå hjemmel til at føre sager der kan handle om censur.

Så hvornår forlanger KODA indgreb mod VPN og TOR?

"Mandag nedlagde Fogedretten på Frederiksberg forbud overfor teleselskabet 3 mod at formidle adgang til hjemmesiden www.grooveshark.com. 3 har valgt at implementere Fogedrettens forbud ved hjælp af Deep Packet Inspection."

er domstolenes version af præventive masseanholdelser. Se at få det væk. det må være ulovligt i henhold til grundlovens bestemmelse om censur.

Jesper Frimann Ljungberg

@Søren Lom.

Tja. Jeg er jo lidt rusten i TCP/IP stakken, og sådan uden lige at slå tingene op, så når man nu skal logge til og fra port, så skal man vel også lave dpi på selve IP pakken for at komme ned og kigge i TCP segmentet.
Så lognings bekendtgørelsen forudsætter vel DPI.

Man kan så begynde at snakke om at det som 3 begynder at lave her nok nærmere er DCP Deep Content Inspection, hvor du går ind og kigger på selve payloaden og skanner den.

Sådan term mæssigt kan man sige at DCP er et mere intrusivt subset af DPI.

Brrr... lidt hårdt at prøve at bruge hovedet lørdag morgen, i pollen sæsonen og efter at have delt et par flasker rødvin med mine svogre i aftes :)

// Jesper

Nils Bøjden: "Så hvornår forlanger KODA indgreb mod VPN og TOR?"

Den slags bliver strafbart når ACTA bliver gennemtrumfet, og gæt hvem der skal holde øje med forbrugerne...

Det aller værste ved den her sag er at den vil blive brugt til at forklare os at der skam intet nyt eller farligt er ved ACTA. Internet udbyderne har allerede overtaget politiets rolle. Rettighedsalliancen har banet vejen, godt hjulpet på vej af Sclütters advokatfirma.

Det er noget vrøvl at gøre, som man gør her på kommentarsiderne, at drage censur ind i billedet. Dette drejer sig om ophavrettigheder.

Censur ville det være, hvis den musik som udbydes ikke måtte produceres og spilles offentligt af nogen. Det er ikke det, som er sagen.

Jesper Frimann Ljungberg

@Niklas Monrad.

Nej, det er ikke vrøvl. Så absolut ikke. Velkommen til fagre nye verden :)=

Igen man er nødt til at forstå, hvad internettet er, og de services der kører oven på det.
Jeg, og mange andre, er af den klare overbevisning at de regler der gælder for snailmail og fysiske pakker også må gælde for email og overførsel af varer via downloads.

Igen det her svarer til at postvæsnet skulle logge hvem til og fra sendere var på normale breve og pakker, åbne dem og notere ned om det var en regning, et privat brev, et ..... og gemme disse oplysninger.

Hvis brevet/pakken så var fra et firma, som en rettighedshaver mente/mistænkte handlede med kopi produkter så skulle pakken beslaglægges, af postvæstnet.. ikke af told og skat.

Der burde ikke være forskel på om tingene foregår i den virtuelle verden eller i den virkelige når det gælder privatlivets fred og vores rettigheder.
Problemet er at det er der i dagens Danmark, og dette er et tilbageskridt.

// Jesper

En restriktion der typisk var forbeholdt fængsler.

Vibeke Nielsen

Jesper Frimann.

Jeg tror, at du er lidt naiv, hvad personregistrering og datalagring udenfor internettet angår.

Og hvad beslaglæggelser af fysiske pakker angår, tjaah, så foregår det skam også - i et samarbejde mellem Told og Skat, Postvæsenet og statens styrelser. Se for eksempel her: http://www.information.dk/telegram/294514

Lars Peter Simonsen

På youtube er det kun tilladt at uploade materiale man har tilladelse til fra rettighedhavere eller ejer copyright og andre rettigheder til. Der bliver uploaded masser af materiale som senere bliver slettet på de rette ejeres anmodning. Grooveshark er pirater som ikke betaler de afgifter de skal, og de skal bare ha' klask, for nu st sige det så alle kan forstå det, og hvorfor skal man ikke betale for musik man ikke selv kan skabe, det er s'gu ikke en menneskeret at lukrere på musikskaberes frembringelser til egen fornøjelse. Læg mærke til at jeg hermed sigter til komponister og tekstforfatter/sangskrivere, som ikke nødvendigvis er de samme som fremfører den, det er ikke ofte, der bliver skelnet mellem disse i debatterne, hvor man som regel taler om stjerner og musiki/filmndustri og eksorbitante profitter og alt muligt, for at retfærdiggøre at man ikke gider betale for downloads af musik og film. Heldigvis bliver ACTA formodentlig ikke implementeret, hvilket er en god ting, men det bør ikke medføre, at der ikke bliver taget fat på misbruget af førnævnte kunstneres rettigheder.

Lars P. Simonsen - Grooveshark er i overensstemmelse med den samme DMCA lovgivning som youtube -> http://www.grooveshark.com/dmca

Der er altså intet belæg for at lange ud efter grooveshark med mindre man er villig til at klapse youtube i samme smæk.

Jesper Frimann Ljungberg

@Vibeke Nielsen

Jeg er så absolut ikke naiv på det område, jeg har selv sorteret udenlandspakker i Post Danmark, som studie job, og hvad der foregår i dag hvor post Danmark åbner 3 ud af 4 udenlandspakker, er noget ganske ganske andet en det var dengang.

Og en af grundene til at jeg også nævnte pakker var lidt af et stråmands argument :)=
// Jesper

Lars Peter Simonsen

Selvfølgelig skal Google overholde samme lov som alle andre, og jeg mener også at de advare imod at uploade ulovligt materiale og fjerner det igen efter klager. Gør Grooveshark det?

Lars Peter Simonsen

Det gør de så åbenbart. I øvrigt er jeg enig i, at man ikke skal gøre udbydere ansvarlige eller indføre censur i øvrigt. Jeg tænker udelukkende på rettighedshavere her, de fleste er hårdt pressede økonomisk..

Det er nu som jeg har forstået sagen ikke det den handler om, om de vil fjerne ulovligt materiale. Det skulle være Groovesharks afvisning af at indgå en individuel aftale med dansk KODA, hvis da nogensinde er blevet spurgt. Der er tilsyneladende, i følge KODA, forhandlinger i gang med YouTube.
Det svare altså til at de var gået til domstolene og bedt om et fogedforbud mod en udenlandsk avis, hvis den ikke betalet til KODA. Er det ikke det man kalder i Siciliansk tilbud?
Danske biblioteker betaler heller ikke forfatterafgifter til udenlandske forfattere, hvordan står det i forhold til de fine holdninger?

Lars P. Simonsen: "Jeg tænker udelukkende på rettighedshavere her, de fleste er hårdt pressede økonomisk.."

Hvem er rettighedsindehaverne?

Dem vi ser presse på med vanvittige love og handelsaftaler er altså ikke kunstnerne, men UMG, EMI, Warner etc etc. Jeg tvivler på at de er så hårdt pressede som de gerne vil have os til at tro. Se evt her: http://www.information.dk/294018

Kunstnerne derimod er hårdt pressede, da de ejes af førnævnte selskaber. Den almindelige model (som jeg har skrevet om tidligere) er at man indgår en kontrakt med et pladeselskab der så investerer i indspilning, distribution, marketing etc - man gældsætter sig. Alle de kunstnere der ikke er i stand til at tjene gælden ind med et megahit eller to, er bogstaveligt talt stavnsbundne, og må se al indtægt på pladesalg ryge direkte ned i lommerne på executives.

Hvis vi skal have en ordentlig debat om ophavsret, og det syntes jeg bestemt vi skal, så må vi en gang for alle bestemme os for hvem der skal have lov at tjene penge på musikken/filmene/bøgerne etc. Debatten er særligt vedkommende idag hvor man kan markedsføre sig og komme ud til et verdensomspændende publikum helt gratis via alternative veje, som mediegiganterne mærkeligt nok gør alt hvad de kan for at lukke.

Som eksempel kan nævnes megaupload, der tillod kunstnere at tjene penge direkte på downloads af deres produkter: http://www.youtube.com/watch?v=Tw3DjJJhEjM

Eller ThePiratebay's seneste initiativ, the promo bay: http://thepiratebay.se/promo

Bare lige for at sparke den her ind her også:

http://www.b.dk/politiko/s-acta-skal-redde-arbejdspladser

Er det ikke en smule naivt at tro at ACTA kan redde danske arbejdspladser?

---

Ang. rettighedshaverne, så ja, de er måske økonomisk hårdt pressede, men det skyldes altså, at de fleste (unge) kunstnere i dag selv lægger deres sange mv. ud på nettet - og måske beder folk om at betale et beløb direkte til dem, altså kunstnerne. Som Rune Lund siger, så er de fleste f.eks. musik-kunstnere direkte afhængige af deres plade-selskab, da de fleste - og det er langt de fleste musikere får mellem 5 og 15 kr. pr. solgt cd/plade som bliver solgt for 200 kr. i f.eks. Fona.

Lars Peter Simonsen

Jeg taler om de komponister/sangskrivere der selv ejer rettighederne og skal leve af royalities i forbindelse med ind- og afspilninger, downloads, salg af fysiske fonogrammer, nemlig Cd'er, LP'er DVD'er, indholdende deres materiale. Ikke alle er under kontrakt med mastodonterne...

Lars Peter Simonsen

For god ordens skyld må jeg hellere sige at jeg er KODA-medlem, og ikke har kontrakt med giganterne men har en god aftale med et mindre indie-selskab og får 50'% af salgsprisen for hver cd, men afregningen fra internettjenesterne er latterlig, og benytter mig ikke af dem..

Lars Peter Simonsen

Men egentlig er det vist to forskellige ting vi taler om, tror jeg, Jeg er jo sådan set ikke uenig i at censur er en vederstyggelighed, og selvfølgelig skal der være fri adgang til informationer, men piratkopiering kan jeg ikke acceptere. I rest my case...

Og ingen her synes det er problematisk at Grooveshark tjener reklamepenge på at udbyde andres produkter gratis?

Hvis jeg lavede en plakat ville jeg da blive slemt ked af det, hvis den kunne downloades fra Postershark, og de eneste der dansede salsa hele vejen til banken, var Postersharks ejermænd, mens jeg sad tilbage med en lang næse.

»Vi er ikke tilhænger af, at vi skal være politimænd. Men når vi får at vide af fogedretten, at vi skal lukke en side, så gør vi det. Og så gør vi det ordentligt,« siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef i 3, til Version2.

http://www.version2.dk/artikel/3-efter-grooveshark-censur-vi-tvinges-til...

Dvs. 3 står stolt ved at indføre ny og bedre censurteknologi. Klaphatte.

@Lars P. Simonsen
Jeg taler om de komponister/sangskrivere der selv ejer rettighederne og skal leve af royalities i forbindelse med ind- og afspilninger, downloads, salg af fysiske fonogrammer, nemlig Cd’er, LP’er DVD’er, indholdende deres materiale. Ikke alle er under kontrakt med mastodonterne…

...nej, og de generes (derfor) heller ikke af Grooveshark o.l.... tværtimod får de et langt bredere publikum, end hvis de sad hårdt på deres rettigheder og ingen uautoriseret kunne få lov at høre deres musik. Held og lykke med at sælge en CD/LP for et ukendt band uden at få gratis promotion i piratfarvandene.

Det eneste, jeg har imod Grooveshark er, at det er en streaming tjeneste. Og streaming er alt andet end lige en meget ressource-bekostelig måde at afspille musik på. Hvis man skal tænke bare en smule energieffektivt på musikafspilning, så brugte man i det mindste ikke vores globale internet til at overføre hver eneste sang, hver gang den skal afspilles.

Caspar Hou: "Og ingen her synes det er problematisk at Grooveshark tjener reklamepenge på at udbyde andres produkter gratis?"

Jo, det er da tihvertifald ligeså problematisk som at google tjener penge på alskens pirateri via youtube (samtidig med at de videresælger al den data de overhovedet kan indsamle om dig og dine internetvaner).

Meeen, hvis du læser groovesharks DMCA side (link igenigen http://www.grooveshark.com/dmca ), så skriver de: "To be clear, as long as your infringement claim complies with the terms of the DMCA we will honor it, however we would much rather pay you than remove your content."

At den så ikke lige er gået med Danske KODA har nok noget at gøre med at man i stedet for at sætte sig ind i den USanske DMCA lovgivning, har forsøgt at rasle med Danske sværd - der findes så hvidt jeg ved ikke en USansk pendant, og KODA er jo ikke rettighedsindehavere.

Niklas Monrad siger:

"Det er noget vrøvl at gøre, som man gør her på kommentarsiderne, at drage censur ind i billedet. Dette drejer sig om ophavrettigheder.

Censur ville det være, hvis den musik som udbydes ikke måtte produceres og spilles offentligt af nogen. Det er ikke det, som er sagen."

Det er noget vrøvl. Er der måske ikke materiale på grooveshark der er lovligt? Og bliver dette (lovlige) materiale ikke blokeret nu ?
Det ER cencur, uanset om man dækker sig bag såkaldte krænkelser. Desuden ved vi ikke engang om det er rettighedsalliancen der står bag 'krænkelserne' da det nu ikke skal undersøges ved domstole, men at man bare 'administrativt' kan lukke ned for ting man ikke kan lide. Det er et forsøg på at opløse retssamfundet, et angreb på det frie menneske. Det er den mørke side der tager sit sidste kvælergreb. Men vent at se, den får nogen på tuden.

Det ville være mere hæderligt at argumentere, at det er piratudbydere og de som bruger deres services der ødelægger det fri internet som vi alle gerne ville have. Uden den slags tyveri, ville myndighederene ikke have anledning til de tiltag, som nu er indført og som er på vej.

At mennesker ikke vil anerkende for dem selv at de stjæler ved at ulovligt at bruge andres materiale, ændrer ikke det faktum. Det viser bare mangel på selvkritik og det så tidstypiske fænomen: Jeg vil ha' og jeg skider på alle andre.

Lars Peter Simonsen

Piratkopiering er tyveri er tyveri.
På linie med butikstyveri....
Streaming er noget andet,og bliver også elendigt afregnet til KOMPONISTERNE, hvis interesser er dem jeg skriver om, (bortset fra det om cd'en som forlængst har tjent sig hjem), og det er begrænset hvor meget "gratis reklame" hjælper dem, lige så lidt som alle de "tilbud" musikere får om at spille gratis, også for reklamens skyld, på udskænkningssteder kan betale for udgifter til professionel musikudfoldelse, udstyr er ret kostbart. Anyways, go' søndag til alle

Sider