Kronik

Sex er ikke en menneskeret

Debatten om prostitution og handicap er løbet af sporet på grund af en fejlfortolkning af, hvad seksuelle rettigheder indebærer. I stedet for kun at fokusere på ret, bør vi tage en mere grundlæggende debat om, hvordan sex, seksualitet, drifter og det gode, sunde liv hænger sammen
Går det ud over de handicappedes sundhed og mulighed for at leve det gode liv, hvis de ikke får hjælp til at opsøge prostituerede? spørger dagens kronikør.

Går det ud over de handicappedes sundhed og mulighed for at leve det gode liv, hvis de ikke får hjælp til at opsøge prostituerede? spørger dagens kronikør.

Jacob Nielsen

10. februar 2012

’Handicappede skal da have støtte til at gå til prostituerede. Sex er en del af deres seksuelle praksis, og det er et helt afgørende led i deres livsudfoldelse og sundhed.’

Sådan lyder kerneargumenterne fra tilhængerne af, at offentligt ansatte pædagoger og plejepersonale hjælper handicappede med at finde vej i prostitutionsjunglen.

Gemt bag argumenterne ligger en ny tematisering af forholdet mellem sundhed og seksualitet. Den gør seksualiteten til en del af det sunde liv og sundheden en del af seksualiteten. Fornægtes seksualiteten, fornægter man dermed det sunde liv.

Seksuel sundhed handler derfor om at fremme sundhedsmæssige aspekter af seksualiteten, men at bruge seksualitetens opnå sundhed. Seksualiteten bliver en selvfølgelighed, hvis rolle man ikke kan fornægte.

Problemet opstår, når seksualitet ikke adskilles fra seksuel udøvelse: Afståelse fra sex eller mindsket seksuel udøvelse anses pludselig for at være usundt. Rationaler som naturlighed, trang og frustration bruges til at påvise den ubalance og risikobetonede usundhed, som manglende seksuel udøvelse fremtvinger.

Debatten om handicap og prostitution står midt i dette morads af grundlæggende rationaler og idealer. Derfor er det naivt at koge spørgsmålet om en revideret vejledning til seksualitet og handicap ned til et spørgsmål om det moralske eller umoralske i formidling af prostituerede. Problematikken handler i langt højere grad om, hvordan vi anskuer sundhed, menneskets behov og dets evne til at distancere sig fra naturen.

Ind til videre har debatten dog ikke tydeliggjort de idealistiske lag. I stedet florerer den pragmatiske vinkel: Handicappede har også drifter.

Forsludret vejledning

En vigtig del af grundlaget for debatten om handicap og seksualitet er Socialministeriets vejledning Seksualitet — uanset handicap fra 2001. Den vejleder om håndteringen af seksualitet i forhold til handicappede og tematiserer oplysning samt hjælp og støtte til selvhjælp.

Vejledningen indledes med en indføring i handicappedes rettigheder. Dette punkt er helt afgørende, fordi det er grundlaget og retfærdiggørelsen for de praktiske forslag til pædagoger og støttepersoner.

Her fremgår det, at »i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede (standardregel nr. 9) understreges det, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker, og at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning«.

Socialministeriet bruger altså FN til at blåstemple den danske politik på området.

Problemet er imidlertid, at der er tale om en gigantisk fejlfortolkning af FN’s dokument. En fejlfortolkning, der har haft enorme konsekvenser for litteraturen om handicap og seksualitet. Den oprindelige FN-tekst fra 1994 lyder:

»Mennesker med handicap må ikke nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive forældre. Idet der tages hensyn til, at mennesker med handicap kan have svært ved at blive gift og stifte familie, bør de enkelte lande støtte oprettelse af relevant rådgivning. Mennesker med handicap skal have samme adgang som andre til svangerskabsforebyggende midler samt til oplysning i tilgængelig form om deres seksuelle funktion«.

En række fejltagelser springer i øjnene, når man sammenligner med Socialministeriets vejledning.

For det første har 2001-vejledningen ændret kravet om ikke at blive nægtet muligheder for seksualitet til, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for seksuel udfoldelse. Socialministeriet har altså vendt den negative formulering til en positiv. Konsekvensen er, at rettigheden, som skulle beskytte handicappedes seksuelle udfoldelse, omdannes til et krav om at have mulighed for seksuel udfoldelse. Seksualiteten er blevet til en naturlig drift, der skal aflastes for at undgå indre ubalance.

For det andet sondres der i FN-dokumentet mellem egen udfoldelse af seksualitet og oplysning. Seksualitet og muligheden for at stifte familie er en rettighed, man ikke må nægtes, mens adgang til oplysning om seksualitet og svangerskabsforebyggelse er en rettighed, som handicappede har på lige fod med andre.

Det er denne sondring, Socialministeriet har fejlfortolket: FN billiger ikke en ret til seksuel udfoldelse i forhold til nogen. Der er ikke en standard for, hvilke seksuelle ydelser man som minimum har krav på.

I 2001-vejledningen dyrkes seksualiteten i forhold til en normalitet — kravet handler om seksuelle forhold på lige fod med andre. Der fastlægges altså en klar norm for seksuel udøvelse i livsudfoldelsens navn.

Ret til driften?

Tankegangen fra 2001-vejledningen har bidt sig grundigt fast i den danske debat om handicap og seksualitet. Det ser man f.eks. tydeligt i bogen Handicap som krydsfelt, som Videnscenter for Bevægelseshandicap udgav i 2009. Ifølge forfatteren præges debatten af en unuanceret konflikt mellem to humanistiske lejre. På den ene side står omsorgen for det handicappede menneske med seksualitet og behov for udlevelse, på den anden opfattelsen af, at prostitution er udnyttelse.

I bogen skyder formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, med skarpt på Københavns Kommunes afvisning af 2001-vejledningens opfordring til at benytte sig af prostituerede.

»I vejledningen (Socialministeriets) er der et grundlæggende menneskesyn, og det er det, Københavns Kommune nu gør op med. Igennem tiderne har vi altid arbejdet hen imod, at alle mennesker skal have samme rettigheder, og den handicappede skal om nødvendigt hjælpes til denne ligestilling. Men her fratager vi nogle mennesker en ret til at have en seksuel identitet og aktivitet. Det er et alvorligt rettighedsproblem.«

Citatet viser præcis, hvordan misfortolkningen af FN’s dokument forplanter sig. Fejllæsningen har skabt et konfliktrum mellem rettigheden til og muligheden for aktivitet. Langvad forstår Københavns Kommunes afvisning som brud på nogle rettigheder, der er kulmination af århundredes ligestillingsarbejde. Man fratager handicappede en ret. Men der jo ikke tale om en rettighed til seksuel udøvelse. Der er tale om en ret til ikke at blive forhindret i sin seksuelle udfoldelse, og det er ikke det samme som at opstille et positivt ideal for seksuel udfoldelse og realisering.

Bredere debat

Debattens frugtesløse polarisering kunne brydes ved at tage stilling til de idealer, der ligger til grund for holdningerne. Hvis man vil tale rettigheder, har man dog det problem, at Socialministeriets vejledning fra 2001 har gengivet en rettighed fejlagtigt. Alene af den grund må vejledningen revideres grundigt — hvilket den i øvrigt er ved at blive.

Andre vil insistere på, at Serviceloven i forhold til voksne med nedsat funktionsevne sigter på at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse. Spørgsmålet er, om seksualitet er en del af den bestræbelse. Hvis den er det, hvordan stiller det så voksne, der ikke er handicappede, men har svært ved at engagere deres seksualitet? Vil man også her bruge det utømmelige sundhedsbegreb som argument for rettigheder og krav? For at finde dækkende svar på spørgsmålet om handicappedes seksuelle rettigheder, må man diskutere spørgsmål om sundhed, seksuel sundhed, seksualitet, natur og menneskelighed. Det handler bestemt om principper, men ikke kun om en moralsk afstandtagen til seksuelle idealer som Anders Haahr Rasmussen konkluderer i artiklen »Sexkrigen« (1. februar).

Debatten om prostitution og handicap hviler med andre ord på større diskussioner, der er relevante for alle. Det er værd at diskutere, hvorvidt det er en rettighed at udfolde sin seksualitet — og i givet fald inden for hvilke rammer. Legitimeringen kan ikke findes hos FN. Den skal findes andetsteds.

Nicolas Schunck er cand.pæd. i pædagogisk filosofi og fungerer som videnskabelig assistent på Forskningscenter GNOSIS, IUP (DPU), Aarhus Universitet

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Er det første gang du skal stemme til et folketingsvalg?
Vi giver alle førstegangsvælgere gratis digitalt abonnement under valget.

Tilmeld dig

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Tom W. Petersen

"Konsekvensen er, at rettigheden, som skulle beskytte handicappedes seksuelle udfoldelse, omdannes til et krav om at have mulighed for seksuel udfoldelse. Seksualiteten er blevet til en naturlig drift, der skal aflastes for at undgå indre ubalance."
Det er lidt uklart, hvad Schunck har imod denne forbedring af tankegangen.
Den sidste sætning er iøvrigt ejendommelig. Seksualiteten er da ikke pludselig blevet en naturlig drift osv. Det har den vistnok altid været. Det må Schunck ved vide?
Schuncks ærinde med sin artikel er for mig heller ikke klar. Mener han, at kun de, som selv og fuldstændig uden hjælp kan skaffe sig en at udfolde sine seksuelle behov med, må? Og kan man ikke helt alene klare det, må man bare resignere - hjælp til det bør ikke findes. Er det det, det går ud på?

Nicolas Schunck siger, at sex ikke er en menneskeret.

Jeg har meget stærkt på fornemmeren, at Nicolas Schunck ikke selv befinder sig i den ulykkelige situation, at han kan se frem til et liv uden sex.

Moral er godt. Moral på andres vegne er dobbelt så godt og varmer helt ned i fødderne, ikke sandt Nicolas?

Jakob Nørregård

Helt enig Tom W. Petersen

Nicolas Schuncks argumentation halter gevaldigt, selvom den ved første øjekast virker plausibel. For det første glemmer han at der findes andre rettigheder end menneskerettighederne. På baggrund af udsagnet i overskriften listes en række holdninger ind i både Anders Haahr Rasmussen og Stig Langvads udtalelser, der slet ikke er belæg for.
Stig Langvad udtaler sig ikke ud fra menneskerettighederne, men taler om en dansk konsensus hvor vi har efterstræbt at sørge for hjælp til handicappede, så de kan gøre ligesom alle os andre. Det har intet med FN at gøre og handler ikke om retten til sex, men om retten til hjælp.
På samme måde taler Anders Haahr Rasmussen overhovedet ikke om rettigheder så når Nicolas Schunck kritiserer AHRs leder har han ikke sin egen argumentation i ryggen.
Nicolas Schunck har taget udgangspunkt i udsagnet "Sex er ikke en menneskeret," der kun siges af modstandere af prostitution, som et retorisk kneb, hvor man tillægger sin modpart det synspunkt at sex ER en menneskeret. Det er samme mekanisme som udsagnet "Jeg tror ikke på myten om den lykkelige luder," som man hører igen og igen.
Det fuskede er at ingen af de debattører der er imod forbuds og signalpolitk har udtalt sig om menneskerettigheder eller lykkelige ludere.
Ret ironisk er han altså selv offer for en udtalelse der vender et udsagn fra positiv til negativ, ligesom den eneste ting han reelt sætter fingeren på, nemlig at Socialministeriet har ændret en negativ ret til en positiv.

Jeg har i øvrigt meget svært ved at se at den lille fejl i cirkulæret skulle ændre noget som helst. Dansk lov og praksis kan sagtens (og gør allerede) tildele danske borgere yderliggere rettigheder, selvom de ikke står i FNs menneskerettighedserklæring. Og når man nu har gode erfaringer med formidling af købesex og det desuden ikke er ulovligt i Danmark kan jeg ikke se hvorfor offentlig ansatte ikke må hjælpe.

Jakob Johannsen

Helt forfra.
Prostitution skal legaliseres, kontrolleres, autoriseres, måles, vejes, beskattes, momses, i fagforening, have en overenskomst osv. indtil at alle kan se at der ingen forskel er på en tømrer og en prostitueret. Man kan tage skade af begge dele.

Herefter kan illegal prostitution håndteres som alt andet arbejde vor godkendelser og arbejdsforhold ikke er i orden.

Når det er på plads er ovenstående artikel og denne diskussion pludseligt forældet.

Karen von Sydow

Tror desværre Nicolas Schunck totalt har misforstået verserende debat om hjælp til personer med handicap til at formidle kontakt til en sexarbejder.

Det handler hverken om hvorvidt sex er en menneskeret eller ej (hvilket det selvfølgelig ikke er), sundhed, filosofi eller natur.

Det handler i sin enkelthed om, at personer med handicap skal have præcis de samme rettigheder og muligheder som Nicolas Schunck, der uden problemer og helt lovligt kan kontakte en sexarbejder.

Hold op med at intellektuere en basal ligestillingsret.

Taget i betragtning hvor mange, der i den sidste uge eller to har råbt og skreget om at "sex ikke er en menneskeret", så passer det nu meget godt ind med et indlæg om netop det.

For nej, sexuel aktivitet er ikke en menneskeret, og det er fuldstændig ligegyldigt for diskussionen

Sex er ikke en mennskeret. Jeg kender
handicappede der har fundet en kæreste lige som 'os andre'. Ellers må de klare den med onani.

Jeg mener man mangler samvittighed når man køber en andens krop og udnytter et andet menneske for egen seksuel nydelse.
Spørger kunderne nogesninde de her kvinder om de gør det frivilligt? Og forventer de virkelig et ærligt svar?

Der er noget galt med ens menneskesyn når man bare køber en kvinde til sex som var hun en sko på udsalg. Ville I ønske det for jeres egen datter?

Jeg tror ikke med de muligheder vi har i dag at en kvinde frivilligt vælger at sprede ben dagen lang for vildt fremmede mænd. Komme hjem til dem, hoppe ind i deres bil, eller stå på gaden i frostgrader og vente på fremmede mænd. De er enten handlede, skylder penge, har bagmænd, skal financiere et misbrug, kommer fra en baggrund med incest osv.
Desuden er der en stor forekomst af voldtægter i det miljø.

Jeg kan og vil aldrig støtte det. klar den selv.

Karen von Sydow

Ann Bille,
HOLD OP med hijacke personer med handicap i dit korstog mod sexarbejde.

Indtil prostitution er kriminaliseret, skal personer med handicap da ikke have de samme rettigheder og mulighder som alle andre?!

Når der nu tydeligvis er folk, højt oppe i "rangstigerne", der fejlagtigt påstår at sex er en menneskeret, så er det da fint at påvise, at det ikke er tilfældet.

Man er selvfølgelig stadig fri til at mene det bør være det... Personligt hælder jeg til, at handicappede bør have hjælp til de ting de selv ønsker hjælp til - så længe det ikke er direkte ulovligt, selvfølgelig.

Så hvad enten sex er en (positiv) menneskeret eller ej, så bør handicappede modtage hjælp til et selvformuleret ønske om at finde en prositueret.

Det bliver mere speget omkring udviklingshæmmede, hvor det er en vurdering om de har bedst af at have et sexliv med sig selv, eller med prosituerede og (måske som følge deraf) muligheden for sex med en partner.
Her bliver det vigtigt, at der ikke er en positiv ret til at få sex - men kun en ret til ikke at blive holdt fra sex. Argumentet må altså komme fra personalet - synd at det er politikere der vil topstyre det...

Lise Lotte Rahbek

Jeg synes dette emne er meget, meget vanskeligt.

Hvad med handicappede, som ikke har et velfungerende sprog? Har mennesker kun ret til muligheden for at få andre til at hjælpe med at tilfredsstille deres seksualitet, hvis de kan formulere et ønske om en prostitueret?
Og hvordan er det nu lige med handicappede kvinder, som også har en seksualitet - hvordan er det med at mænd - enten handicaphjælpere eller andre, må hjælpe kvinder til at udleve deres seksualitet?

Der er gråzone på gråzone på gråzone, og jeg ved ikke, om dette overhovedet er et område, der KAN lovgives fornuftigt på.

Selfølgelig er sex ikke en menneskeret. Det er mad heller ikke.

Nå, nej, helt ærligt. Schunck er et tågehorn. Det tager bare et par minutter at finde udgivelser fra lige netop menneskerettighedsorganisationer - og handicaporganisationer - som siger noget helt andet.

@Henrik Jensen: Forskellen på mad og sex er så 'bare' at man dør hvis man ikke får mad. Man dør ikke hvis man ikke får sex.

Casper Frederiksen

Som jeg læser indlægget, er der ikke som sådan nogen stillingtagen til om det er en god eller dårlig idé at handicappede får hjælp til at opsøge prostituerede.
I stedet forsøger kronikøren at udfordre de præmisser som diskussionen er baseret på.
Efter min opfattelse kan man ikke bare se bort fra ordlyden i et FN dokument som ligger til grund for dansk praksis, bare ved at sige at vi her i landet har opbygget en konsensus.
Der er jo, hvis kronikørens oversættelse er korrekt, tale om forvanskning i forhold til den vejledning som ligger til grund for ministeriets vejledning, og derfor er det bestemt relevant at udfordre grundlaget for diskussionen, men det er naturligvis bare min ydmyge mening.
I forhold til om det er en menneskeret at få udlevet sine seksuelle drifter, eller om menneskeretten består i at man ikke hindres, så hælder jeg nok til det sidste.
Det mener jeg dog ikke udelukker at en handicappet bør kunne bede om hjælp til at opsøge en prostitueret.
Diskussionen om legalisering af prostitution eller ej, vil jeg ikke komme ind på, da den sikkert er bedre gemt til en dag hvor der foreligger en kronik der omhandler dette.

God weekend til alle debattører.

@Henrik Jensen:

Schunk forklarer fint i artiklen, er der er forskel på positive og negative rettigheder. Og at den ret der er ift. sex, er negativ (de fleste rettigheder er negative).

Hvis du læser rettighederne, er dette tydeligt:

"Mennesker med handicap må ikke nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive forældre."

De har ikke krav på at blive forældre, mm, hvis de vil - de har krav på ikke at blive forhindret i det. Der er en kæmpe forskel - hvis handicappede havde ret til at blive forældre, måtte vi stille med betalte eller tvungne rugemødre til samtlige mandlige handicappede der ønskede det. Et absurd resultat...
Den negative ret er til gengæld fornuftig - vi må ikke aktivt afholde handicappede fra at udleve deres seksualitet. Men vi skal heller ikke garantere at det så faktisk lykkes...

Casper Frederiksen

Fik vist skrevet lige hurtigt nok, håber indlægget er til at forstå til trods for at der er et par sludrede formuleringer.

Johannes Nielsen

Fint nok at få slået fast hvad FN dokumentet indeholder og ikke indeholdet. Men det bringer os bare ikke ret meget videre. Vi står overfor præcist de samme svære valg som før.

"Sex er ikke en menneskeret"

Man forstår, at Jesus er vendt tilbage og har fået publiceret sin nyeste Bjergprædiken i Information.

@Ann Bille:
"Jeg tror ikke med de muligheder vi har i dag at en kvinde frivilligt vælger at sprede ben dagen lang for vildt fremmede mænd. Komme hjem til dem, hoppe ind i deres bil, eller stå på gaden i frostgrader og vente på fremmede mænd. De er enten handlede, skylder penge, har bagmænd, skal financiere et misbrug, kommer fra en baggrund med incest osv.
Desuden er der en stor forekomst af voldtægter i det miljø."

Du har på forhånd udelukket at du kan overbevises om andet, om det så er sandheden eller ej. Taget i betragtning at du åbenlyst ikke ved bedre og ingen interesse har i at komme til det, så er der vitterligt ingen pointe i at forholde sig til noget af det du skriver.

Dermed herfra en opfordring til alle om at ignorere fr. Billes indlæg, hvis man ikke allerede gør det.

olivier goulin

Glimrende og særdeles relevant indlæg om en problematik, der også altid har generet mig - særligt i forhold til ældreplejen, hvor vi jo støder på nøjagtig samme problemstilling: Ældres ret til et sexliv, og hjælp til samme.

Den forkvaklede opfattelse af sexualitet som en menneskeret og manglende sexualitet som unormalt, og dermed en trussel mod den handikappede/ældres 'normalitetsfølelse' - er et skrækkeligt eksempel, måske et af de grelleste, på den normaliseringsmani, sågar -tyrani, den velmenende, men moralsk desorienterede velfærdsstat udfolder over sine borgere.

Men det afspejler også en helt forkvaklet opfattelse af sexualitetens væsen per se. Man ser udelukkende denne som en naturlig drift, som skal tilfredsstilles for enhver pris. At gøre dette er godt og sundt - at undlade at gøre det er dårligt og usundt.

Sexualdriften er naturligvis 'normal og naturlig biologi' i en vis forstand - men den er altså også underlagt mentale og kulturelle faktorer og kræfter, som har afgørende modererende og stimulerende effekt på driften

Det er således en drift, der kan svækkes og styrkes fra nærmest ikke-eksisterende til altdominerende og besættende, alt afhængig af bevidsthedens og tankens med- eller modspil.

Sexualdriften er latent de første år af vores tilværelse, bliver aktiveret i puberteten, og er stærkest i vores ungdom. Henimod slutningen af vores liv klinger den naturligt af igen, og fuldender i en vis forstand en cyklus tilbage mod latens.

Der er altså ikke tale om en primær drift eller behov i samme forstand som behovet for føde, drikke og søvn. Ikke desto mindre bærer store dele af vores menneskesyn og værdisæt præg af denne misopfattelse.

Der er intet somhelst belæg for at tro, at sexuel afholdenhed udgør nogensomhelst skadelig eller livsforringende risiko for noget menneske, ung og rask, som gammel og handikappet.

Tværtimod. Der er masser af mennesker over hele verden, der lever i frivilligt cølibat, og fungerer langt bedre end de ville gøre med et aktivt sexualliv.

Det er et personligt valg, man hver især må tage, hvor meget eller lidt sex man vil leve med. Staten har ingen somhels ret eller pligt til definere 'normal sexualitet' i den sammenhæng, og skal følgeligt heller ikke promoverer eller tilskynde til at gamle og handikappede får deres seksualdrift tilfredsstillet.

Den hjæp må de selv bede om, hvis de føler behovet.

Navnligt i forhold til de gamle, virker det beskæmmende, at man ikke lader dem ælde på naturligvis vis, med værdighed og respekt for alderdommens mentale introverthed og fred. At 'promovere' sex hos gamle mennesker er i virkeligheden næsten lige umoralsk og ulækkert, som at gøre det hos børn.

Både børn og gamle befinder sig netop i en fase af deres liv, hvor de generelt ikke oplever at blive tyranniseret af seksuelle frifter og fantasier.
Man skal ikke undervurdere effekten og betydningen af denne frihed. Det frigør store mentale ressourcer.

/O

Lars Peter Simonsen

Sex med andre mennesker er kun acceptabelt mellem parter der frivilligt, evt mod betaling, udfører dette og er vel ikke en ret alle mennesker pr. definition har? Nøgleordet er her "Frivilligt" d.v.s. uden pres, tvang. At forhindre denne handling, undtagen hvis en af parterne er mindreårig, ude af stand til at sige nej p.g.a. mental tilstand, eller i øvrigt ikke ved hvad det indebærer kan ingen vel tillade sig. Så sex med andre er ikke vel ikke en menneskeret som sådan...

Ejvind Jacobsen

Mens vi er i gang, så lad os da også lige tilføje til de handicappede:

Det er ikke en menneskeret at spise
Det er ikke en menneskeret at sove
Det er ikke en menneskeret at gå på toilettet
Det er ikke en menneskeret at trække vejret.
Allesammen drifter de fleste mennesker har..

Så tænk jer godt om inden I bliver handicappede :-)

Alexander Carolinus

Fuldkommen enig med forfatteren. En ting er drifter, en anden er reelle behov. Så vidt jeg ved er ingen død af mangel på sex.
Pladderhumanister og reklamefolk har gjort fælles sag i at bilde os ind at intet er vigtigere end seksuel udfoldelse.
Det er ikke et problem, at handikappede ikke får sex - det er et problem at samfundet er overseksualiseret.

Ejvind Jacobsen

@Alexander Carolinus

Masser af mennesker dør af mangel på omsorg - husk bare hvordan børn døde eller blev sindssyge på børnehjem i Rumænien under Ceaucescu - ingen rørte ved dem.

Mange gamle mennesker i Danmark får heller ingen omsorg eller berøring - måske en medivirkende årsag til Alzheimers - og det resulterer i triste gamle, der hurtigt sygner hen og dør.

Alle os imellem unge og gamle er også ved at give afkald på den tætte menneskelige kontakt i vores individualiserede verden, så det bliver spændende at se hvad det fører til af problemer på sigt.

Men de handicappede har ingen valgmuligheder. Selv om de er unge og har almindelige drifter som os andre, så skal vi i hvert fald ikke hjælpe dem er udmeldingen.

Så er det da godt at I ikke behøver gøre det, men derfor kan I da godt lade andre være (med)menneskelige.

Så længe vi ikke skader hinanden, så har vi fri vilje til at gøre hvad vi lyster - sex er en af de ting vi lyster.
Hvorfor skal handicappede ikke have en fri vilje?

@Ejvind Jacobsen: igen må jeg blot gentage: man dør altså hvis man ikke får mad, man dør ikke hvis man ikke får sex - så det er ikke helt det samme.

"Sex er ikke en menneskeret"

Provokerende overskrift på en artikel publiceret i et vestligt samfund der siden før 1. verdenskrig har investeret et milliardbeløb på et finde et kemisk kastraktionsmiddel - der virker uden at nogen derefter fatter - husker eller savner sex !
Et sådant middel der virker uden at de påførtes arbejdsevne forsvinder er sikkert på ønskesedlen !

Tag for egen skyld hensyn til disse fakta; før næste latterlige argument for liv uden sex / cølibat med og uden drifter / religion bliver formuleret.

Inger Sundsvald

Peter Lind skriver:
"Dermed herfra en opfordring til alle om at ignorere fr. Billes indlæg, hvis man ikke allerede gør det."

Hvad fanden er meningen? Det kan da ikke være i tråd med debatreglerne!

Kære Censur : Den måde hvorpå i varetager jeres ærværdige hverv forstyrrer debatten .
Som ABSOLUT MINIMUM må jeg insisterer på at I i det mindste anerkender at I har slettet indlæg .
Den måde det foregår på nu er ren Orwell og hvis det fortsætter ser jeg ikke længere grund til at deltage i 'Den Offentlige Debat' .

Ann Bille siger:

"Forskellen på mad og sex er så ‘bare’ at man dør hvis man ikke får mad. Man dør ikke hvis man ikke får sex."

Jeg tror at du lige skal prøve at elaborere lidt på begreberne her.
Hvad er sex?
Er det ikke hor du mener?
Små børn dør uden berøring og nært samvær med 'voksne'. Hvordan det forholder sig med 'voksne' er jeg ikke lige ekspert i, men mon ikke det ligner lidt?

Jeg mener stadig at sex-arbejdere bør have særlig beskyttelse, ligesom handikappede.
Måden du blander tingene sammen på får mig til at tro at du mangler et eller andet selv.

"hvorvidt sex er en menneskeret eller ej (hvilket det selvfølgelig ikke er"

Jo, selvfølgelig er det da det !
Det der IKKE er 'en menneskeret' er at få OPFYLDT behovet, forstået på den måde at du naturligvis ikke kan gå hen til et andet menneske og KRÆVE DINE EGNE, seksuelle behov tilfredsstillet.
Men at seksuelle behov ikke er en menneskeret ? Den holdning viser tydeligt hvad årtiers Neo-konservastiv propaganda, OGSÅ i disse spalter, bevirker . NLP VIRKER nemlig !!
I samme skuffe er det at erhverve 'kørekort' ikke en 'ret', men et 'privilegium' ..

Inger Sundsvald

Det er ikke ligegyldigt, hvordan man oversætter menneskerettighedslovene, eller andre love for den sags skyld. Det kunne se kønt ud, hvis man lige kunne luske alle mulige og umulige EU-love igennem.

Marie Spliid, jeg kommenterede sådan set på EN konkret kommentar, nemlig Karen VON Sydows .
Det burde jeg måske have gjort tydeligere .
Skal dog ærligt indrømme at jeg har problemer med at finde ud af hvad hende VON egentlig mener ..

Inger Sundsvald

Hvilken en af kommentarerne fra Karen von Sydow?

Er du sikker på at du har læst dem rigtigt, John, og at det ikke er det von der generer dig?

Katja Petersen

Hvor herre bevares... at leve uden sex slår dig ihjel!

Magen til tåbelige kommentarer skal man lede efter længe efter.

Det virker som om, rigtig mange af kommentanterne herinde blander ting sammen... lige for at præciserer, så er tanker om sex en menneskeret, det er ikke en menneskeret at udføre sex.

Hvis det var en menneskeret at have sex, så havde samtlige lande overtrådt menneskerettighederne.

Hvis alle havde ret til sex - lad os sige min. en gang om måneden - så ville mellem halvdelen og en tredjedel af befolkningen ikke få opfyldt denne rettighed.

Magen til idiotisk argumentation skal man lede længe efter.

Hans Jørgen Lassen

Ganske vist kører denne her diskussion fuldstændig skævt (jeg havde nær skrevet "skægt"), men jeg kommer sgu til at tænke på pastor Krarup. Der mener, at rettighedsforestillingerne er gået over gevind.

Han har muligvis ikke ret, men jeg kan nu godt forstå, at han fik den tanke.

Katja Petersen

@Inger

Jeg har læst kommentarer, der på en eller anden mærkelig måde sætter mangel på berøring af børn og ældre mennesker sammen med at dø, og fik gennem disse kommentarer den tanke, at man implicit dør af ikke at få sex... ved ikke om jeg læser det forkert, men det var klart min første indskydelse, da jeg læste disse kommentarer.

Hold da op hvor der helt går Freud i debatten!

Selvfølgelig skal man da have lov til at sælge og købe sex. Vi lever i et monetært system hvor alt kan købes og sælges. Selv penge bliver købt og solgt.

Derfor mener jeg at vi skal købe og sælge organer, blod, hår og sæd fra prominente danske sportsfolk. Alt hvad vi kan slippe afsted med faktisk. Hvad med kvinders æg? Dem er der jo ikke evig af. Hvorfor skal de gå til spilde når de kunne blive et supplement til SU'en. Lad det blive et krav for udbetaling af SU. I disse krisetider skal vi tænke innovativt!

Hvad skal man med moral når man har penge.

En imponerende vilje til at rode tingene sammen på begge sider af debatten må man sige.
Der er ingen andre "rettigheder" end de lovfæstede, uanset hvor man så end finder retfærdiggørelsen for sin påberåben sig af rettigheder eller moralske begrundelser for begrænsning af samme. Og selvfølgelig er lovene til stadighed en reflektion af samfundets moralitetsbegreber.

Vi kan så hver for sig påberåbe os hvad vi synes er rimeligt, hvad enten det er baseret i Jesu Kristi forkjyndelse eller oplysningsfilosofi.

Og før vi går videre bør vi vel fastslå, at debatten udelukkende handler om tilfredsstillelse af mænds seksualitet. Ikke at kvinderne ikke skal have noget, men det ser ikke ud til at være et problem som afføder megen debat.

Der er to tråde jeg ser som interessante i forbindelse med ovenstående indlæg. Den første, at der åbenlyst er et moralistisk angreb på prostitution og seksualitet undervejs, og det har været undervejs længe. Konservatisme får som regel overhånd i krisetider, både i Danmark og andre lande (og en smule af det er måske ikke af vejen, når blot det ikke tager overhånd).

Derfor vil man forbyde prostitution og pornografi og hæve lavalderen og hvad man ellers kan for at begrænse den skrækkelige sædflod.

Den anden tråd berører forfatteren, og det er nok den mest interssante:

"Spørgsmålet er, om seksualitet er en del af den bestræbelse. Hvis den er det, hvordan stiller det så voksne, der ikke er handicappede, men har svært ved at engagere deres seksualitet?"

Det bliver her åbenlyst at seksualitet ikke er nogen "menneskeret". Desværre må man nok sige, men helt realistisk kan man vel ikke pålægge individuelle kvinder ansvar for at tilfredsstille mænds kollektive seksualbehov, selv om man måske nok på et eller ander antropologisk niveau kan synes at kvinder kollektivt har et ansvar for at tilfreddstille mændened kollektive behov.
At der så er kvinder som påtager sig at tilfredsstille dette kollektive behov mod betaling kan man selvfølgelig kun ønske velkomment. Lige så velkomment som at der er sygeplejesker.

Der er mange ting man ikke dør af, i hvert fald ikke sådan uden videre, og de debattører der hiver det argument frem er nok de mest følelsesmæssigt afstumpede.
Man dør ikke af at være psykisk syg, generelt ikke i hvert fald. Man dør ikke af at være hjemløs, i hvert fald ikke sådan uden videre. Man dør ikke af at være grim eller genert. Man dør ikke uden videre af nogen af de fleste måder hvorpå man i større eller mindre grad kan være uden for samfundets "varme kreds" på.

Så der hvor debatten i sidste ende hører hjemme er hvilket menneskesyn og samfundssyn man har. Nogle mennesker ønsker at enhver er sin egen lykkes smed, og hvis nogen falder af i svinget er det helt som det skal være. Vi kan ikke alle komme til truget. En liberalistisk filosofi. Andre mener med baggrund i en grundlæggende kristen filosofi at det er deres hverv at pålægge andre deres moralske opfattelser. Selvfølgelig er dette i forfærdende høj grad stadig kotyme.
Endelig er der en oplysningsfilosofisk retning, der fokuserer på trivsel. Som gerne vil at samfundet som helhed giver de bedste mulige livsrammer for mennesker i den grad de objektive økonomiske betingelser tillader.

Og selvfølgelig har de en kamp op ad bakke imod de to andre grupper.

Men det er også et synspunkt med meget vide konsekvenser. For hvad med de grimme og de generte? Dem er der hundredetusinder af, og de er på sin vis lige så handicappede som de "rigtige" handicappede.

Men i sidste ende bliver debatten en del af den overordnede samfundsdebat: en kamp mod dem der sidder på flæsket, i bredeste forstand, hvad enten det er økonomisk, den overklasse der ved sin økonomiske politik og økonomiske magt afholder de brede lag fra en bedre økonomisk tilværelse eller det er den generelt dermed forbundne konservative moralistiske elite, som helst skal bestemme hvad vi gør med det lidt mere håndterlige flæsk.

Afsavn er godt. Både økonomisk of følelsesmæssigt. Verden bliver er bedre sted, når der er nogen der lider afsavn. Efter samme princip som en solskinsdag efter regn er bedre end to solskinsdage i træk. Afsavn giver folk noget at stræbe efter, og det giver dem, der har opnået noget en bedre følelse af livskavalitet at vide, at der er mange der må gå uden. Og selvfølgelig, hvis man kan være med til at skabe regler og systemer der holder de udstødte nede, kommer man selv ovenpå af det.

Og jeg tror helt og fuldt på feministernes tese: det personlige er politisk og det politiske er personligt.

Selv er jeg genert.

"Man dør ikke af at være psykisk syg, generelt ikke i hvert fald. Man dør ikke af at være hjemløs, i hvert fald ikke sådan uden videre. Man dør ikke af at være grim eller genert. Man dør ikke uden videre af nogen af de fleste måder hvorpå man i større eller mindre grad kan være uden for samfundets “varme kreds” på."

ALLE statistikker siger at du tager fejl .. MEGET FEJL !!
JO, man dør faktisk af at være psykisk syg, de har i hvert fald en ganske betydelig overdødelighed .
Ligeledes hjemløse .. Hvor mange år tror du man holder til at sove ude i det vejr vi har her i Landet, f.ex lige nu ?
Afsavn er GODT ?? Jesus Kristus mand, skal vi også piske os selv på ryggen ???

John,
Du mister jo pointen fuldstændigt.
Selvfølgelig dør man af det, man dør også af ikke at få sin seksualitet tilfreddstillet, eller sit behov for menneskelig kontakt, og kærlighed.
Men man dør ikke af noget af det uden videre.

De betonfeminister som siger at man ikke dør af mangel på sex, har ret fordi man ikke umiddelbart dør af det, men det forkorter uden tvivl ens levetid med adskillige år, især siden det sandsynligvis altsammen kommer sammen - hvis man ikke får sex er der god grund til at tro ast man også ikke får tilstrækkeligt med gemerelt menneskeligt samkvem, har en sund livsstil, osv.
Skridtet til at man ikke dør af noget af det andet er ikke langt - det er i sidste ende simpelthen et spørgsmål om hvorvidt vi vil påtage os at fremme hinandens trivsle elller ej.

Det med afsavn er godt troede jeg var tilstrækkeligt sarkastisk til at du kunne fatte det uden at skulle have det forklaret. Prøv lige at læse mit indlæg igen...........

Katja Petersen

Hold da op... er ikke holdt op med at griner endnu... har nogen af de herrer hørt om Darwin?... har lige fået bekræftet et par teorier.

Lise-lotte
Ja det er osse sandt - hvis man lige i en fart skal prøve at forklare noget til en der har misforstået et ellers velovervejet indlæg, så kommer man nemt til at jokke i det et andet sted og får en hel masse andre på nakken, så man kan være sikker på at ens indledende seriøse indlæg vil blive totalt ignoreret

Sider