Kommentar

Søvndal: Der sker fremskridt i kampen mod pirateri

Antallet af piratangreb uden for Adenbugten falder. Det viser med al tydelighed, at den danske indsats for at afskrække, afværge og afvæbne piraterne virker. Samtidig arbejder danske myndigheder på højtryk for at få piraterne retsforfulgt og fængslet i nærområderne
Debat
8. februar 2012

Hvis man vil være med til at sikre en bedre verden, må man også være parat til at handle. Man kan ikke altid bare sidde og vente på, at alle spørgsmål er besvaret fuldt ud og dilemmaerne løst af andre. Det gælder også i sagen om tilbageholdelse af mistænkte somaliske pirater, som Information har skrevet en del om. Vi skal ikke lade være med at beskytte vores søfolk og skibe, bare fordi det er svært.

Indsatsen mod pirater kræver, at vi afskrækker, afværger og afvæbner. Det gør vi med vores militære indsats, som effektivt har bidraget til, at antallet af piratangreb uden for Adenbugten nu falder. Og det gør vi igennem vores udviklingsbistand, hvor vi også har fokus på de årsager, som tvinger folk ud i pirateri. Men retsforfølgning er også en meget central del af indsatsen mod pirateri. Ved den sidste større aktion befriede besætningen på det danske skib Absalon 14 iranere og pakistanere. Deres skæbne havde ellers været uvis. Et skib blev opbragt og efter alt at dømme forsvandt en mængde våben i vandet.

Samlet set er der i dag langt færre forsøg på pirateri. Og mange bliver bragt for en dommer. Indsatsen virker altså. Den gør en forskel for helt konkrete, levende mennesker, der ikke risikerer måneder i uvished, frygt og fangenskab.

Anerkendt indsats

Retsforfølgelse af pirater i regionen er ikke nogen nem sag. Men det er det rigtige spor. Regeringen er derfor dybt engageret i at finde løsninger. Sammen med vores internationale partnere har vi ydet – og vil fortsat yde – en massiv indsats for at bistå landene i regionen, herunder Somalia selv, med at retsforfølge piraterne og, ikke mindst, fængsle dem efter dom.

Der er faktisk de nødvendige kapaciteter i regionen til selve retsforfølgningen. Den centrale udfordring er at sikre, at de dømte somaliske pirater kan afsone hjemme i Somalia, da ingen af de øvrige lande i regionen er parat til at have hundredvis af dømte somaliske pirater siddende i deres fængsler i mange år.

Danmark har førertrøjen på internationalt, og vi yder en bredt anerkendt indsats for at sikre, at dette hurtigst muligt kommer på plads, så endnu flere pirater kan blive retsforfulgt i regionen. En del af løsningen skal findes i Somalia, hvilket er en udfordring i sig selv. Selv om penge ikke løser det hele, er finansiering en forudsætning. Her kunne mine folketingskolleger hjælpe ved at tale med deres kolleger i andre europæiske lande.

Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke kan tilbageholde mistænkte pirater i særlig lang tid, før de skal for en dommer. Og vi kender selvfølgelig også den hollandske dom. Jeg vil dog godt fremhæve, at der ikke er nogen praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som har taget stilling til situationen ud for Somalias kyst, hvor der jo også er andre hindringer end det rent logistiske, som spiller ind. I øvrigt er det jo ikke sådan, at vi sidder på hænderne, når der er tilbageholdte om bord. Tværtimod arbejder danske myndigheder i døgndrift for at sikre, at retsforfølgning sker så hurtigt som overhovedet muligt – og for at retssikkerheden, for dem, vi overgiver, er betryggende. 

Ikke en fiasko

Det juridiske grundlag for at sende individer til andre lande til retsforfølgning skal jo også være i orden. Vi har en overdragelsesaftale med Seychellerne. Sidste sommer overdrog vi 24 mistænkte pirater til retsforfølgning i Kenya. Men der kan ikke være ren automatik i disse overdragelser. Vi skal sikre, at de pågældende konkret nyder den beskyttelse, som de har krav på. Og de lokale anklagemyndigheder skal være sikre på, at de pågældende faktisk kan retsforfølges i deres nationale system. Begge ting tager tid. Beviserne i den aktuelle sag er meget omfattende, og jeg synes faktisk, vi bør have ros for, at vi sammen med vores partnere bruger den nødvendige tid på at sikre, at alt foregår efter bogen.

Og i sidste ende må vi så også acceptere, at går vi af ’retsvejen’ og insisterer på at gøre det ordentligt – og det gør vi – ja, så vil det også kunne betyde, at ikke alle tilbageholdte kan restforfølges. Er det så en fiasko? Nej, langt fra. I den aktuelle sag ville det ikke ændre ved, at 14 gidsler er befriet, 25 pirater er sat ud af spillet og en ’hård kerne’ af pirater er overgivet til retsforfølgning. Og det er jo faktisk slet ikke så ringe.

Villy Søvndal er udenrigsminister for SF

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Indsatsen mod pirater kræver, at vi afskrækker, afværger og afvæbner. Det gør vi med vores militære indsats, som effektivt har bidraget til, at antallet af piratangreb uden for Adenbugten nu falder."

Jeg må sige at højrefløjen ikke kunne have sagt det bedre. Man undrer sig hvad forskellen mellem dig og de blå egentlig er?

Det kan da ikke passe at SF går ind for at vores såkaldte forsvar skal til at "afskrække" og indgyde terror i enhver der af sult og fattigdom bliver drevet ud i pirateri.

Det er denne amerikanske drøm, om at enhver problem der bare er langt nok væk fra os kan enten købes gennem aftaler med skumle stater eller løses med frygt og militæret.

Pirateriet vil ikke ende så længe Villy og hans kollegaer i EU fantasere sig om at kunne bestikke skumle stater om at tage imod de pirater vores forsvar fanger. Det eneste man opnår er at udhule vores værdier og love.

Jeg tror Villy har set for meget amerikansk TV, så nu tror han at alle konflikter bedst løses med våben

SF er ikke længere et socialistisk parti. Det er uendelig trist at Villy har fået lov til at smadre dette gamle socialistiske parti. Om et par valg er de ikke mere...

Carsten Hansen

Måske Folk har et realistisk bud på hvordan man så løser "pirat-problemet" ?

Martin Kristensen

"Villy Søvndal er udenrigsminister for SF"

Her gik jeg i min naivitet og troede han var formand for SF men Udenrigsminister for Danmark?

Derudover er der vel ingen tvivl om at vi skal bekæmpe kriminelle der kaprer skibe ligesom dem der røver banker...men ingen af dem forsvinder naturligvis af den grund. Allerhøjest finder de sig nogle mere udsatte mål.

Carsten Hansen

Enig med Ib.

Pirateriet er en gordisk knude.

Det virker uløseligt at fjerne sult og nød og dermed grunden til pirateri.
Man fjerner heller ikke pirateri ved at tage nogle få til fange, da der bare dukker andre op i deres sted.

Solid udviklingsbistand til Somalia kunne være vejen fremad, men tillader regimet dette?.
Det er ikke længe siden hjælpeorganisationer blev smidt ud.

Og militær intervention i landet er vel heller ikke det man ønsker!

Poul Erik Larsen

Kære Villy Søvndal

Hermed et svar på din udmærkede, om end noget slatne, kommentar i dagens udgave af Information.

Du indleder din kommentarmed følgende, - Hvis man vil være med til at sikre en bedre verden, må man også være parat til at handle. Man kan ikke altid bare sidde og vente på, at alle spørgsmål er besvaret fuldt ud og dilemmaerne er løst af andre -.

Det er nok noget nær det mest korrekte, din kommentar indeholder. Men, at netop du skulle komme med sådan en udtalelse, får mig dog til at trække lidt på smilebåndet. Hvorfor nu det?

Jo, ser du, det virker absolut noget malplaceret, set i lyset af hvad der hidtil er præsteret fra dansk side i kampen mod pirateriet. Du skriver videre, at vi ikke skal lade være med at beskytte vores søfolk og skibe, bare fordi det er svært. Det giver jeg dig fuldstædig ret i.
Og beskyttelsen af skibe og søfolk har efterhånden opnået et rimeligt godt niveau, takket være en fælles indsats af søfartserhvervets egen indsats, og tilstedeværelsen af den internationale flådestyrkes tilstedeværelse, her iblandt den danske.
Disse brave krigeres indsats er en stor hjælp for skibsfarten, men kunne, uden den helt store indsats fra politisk side, gøres endnu mere effektivt. Det har du åbenbart ikke helt fået øje på endnu!

Indsatsen mod pirater kræver, at vi afskrækker, afværger og afvæbner. Det er flådestyrkernes primære opgave, og det gør de godt, taget i betragtning af det enorme havområde de operer i.
Når det kommer til at retsforfølge de tilfangetagne pirater, går indsatsen til gengæld i stå. Her er man nu på femte år ikke lykkedes med at komme ret meget videre. Du skriver ganske vist, det ikke er nogen nem opgave. Og det har du sikkert helt ret i, især ikke hvis man bare skal vente på at andre lande skal klare ærterne for en.

Ganske vist skriver du, - at Danmark har førertrøjen på internationalt -. Nu er det jo ikke ligefrem cykelløb, der her er tale om. Og, selv om du mener vi yder en bredt anerkendt indsats, for at sikre at det hurtigst muligt bliver tilstande, hvor man kan retsforfølge piraterne i regionen, med bl.a. ny fængsler m.m., så er det dog perspektiver der ligger et stykke ude i fremtiden.

Danmark gør, gennem sin udviklingsbistand hvor der også er fokus på de årsager, som tvinger folk ud i pirateri, en stor indsats for at få Somalia bragt på fode igen. Man har netop fordoblet udviklingsbistanden over de næste år. Det er selvfølgeligt prisværdigt, hvis det har den forventede effekt.

Men har du aldrig prøvet at stille dig selv dette spørgsmål. Hvordan får jeg overbevist en piratbagmand om, det er bedre at han bliver fisker, eller et hvilket som helst andet job, en lige pirateri. Tror du, at denne mand, som måske har ”tjent” millioner af dollars på sin forbrydelse, pludselig er villig til at give afkald på dette? Jeg tror det næppe.

Derfor, kære Villy, tror jeg desværre hele denne fint opsatte kommentar, mere skal ses som en undskyldning for den snarlige frigivelse af de resterende pirater, der befinder sig ombord på Absalon. Det bliver nok resultat, og det er der jo ikke noget nyt i.

Men at du kommer frem i medierne, med en ganske vist lidt slatten kommentar, det er der sgu noget nyt i. Og det er jo faktisk slet ikke så ringe.

Carsten Hansen

Poul Erik.

Tror du at det er den enkelte pirat der tjener millioner ?.

Poul Erik Larsen

Carsten Hansen:

Absolut ikke. Men bagmændene, som også er ham jeg henviser til, er dem der skulle fanges og sættes bag lås og slå.

Det forekommer desværre ikke, uvist af hvilken grund. Det hjælper ikke noget at fylde fængslerne med de pirater der fanges til søs. De er og bliver "kun soldater" i hele piratindustrien. Men de virkelige pirater går fri.

Carsten Hansen

Poul Erik.

Men i så fald kan man vel godt overtale de "menige" pirater til et andet og mere sikkert job end pirateri.

Og på den måde eventuelt fjerne bagmændenes rekruteringsgrundlag.

At det forekommer som en meget svær opgave, er vi nok enige i (Og som jeg har skrevet i tidligere indlæg)

Carsten Hansen

PS til Poul Erik.

Jeg beklager at jeg overså du henviste til bagmændene.

Tom W. Petersen

Sådan helt, helt konkret:
Når skibet angribes af pirater, er det så tilladt eller forbudt at hindre dem i at komme ombord?

Tom W. Petersen

Det er der helt, helt konkret internationale uenigheder om.

Ved andre episoder hvor pirater gik ombord på skibe i internationale farvande i middelhavet, så vi nationer forsvare og acceptere piraternes ret til at gå ombord på skibe. Altså en accept af at der findes grundlag hvori en overtrædelse af international ret er berettiget.

Spørgsmålet er om død, sult og fattigdom beretter samme lemfærdighed af loven som vi før har set?

Personlig er jeg af den overbevisning at international lov ikke burde tillade sådanne overgreb og selvtægt pirater af alle slags begår.

Til de der leder efter en løsning:

Man, EU, kunne vælge at flytte al sin fokus til Somalia frem for diverse andre stater ude i verden der bestemt ikke fortjener fokus.

Hvorfor ikke mobilisere Somalia som man mobilisere andre staters befolkning til at blive selvbevidste om deres "samfunds problemer"?

Skal jeg virkelig tro at det virker i andre stater, men bare ikke i Somalia?

Sikke noget populistisk ævl, Villy. Du ved ganske udmærket at det ikke løser problemet. Der er en grund til at førhenværende fiskere tyr til pirateri: der er ikke længere fisk at fange for dem fordi de store internationale fiskerifartøjer blæser på om de berøver kystfolkene deres eksistensgrundlag.

Løser vi dette problem ved væbnet magt imod piraterne?