Læsetid 4 min.

Venstrefløjen huser de sande idioter

Højrefløjsideologier er måske nok de svagere begavedes tilflugssted – men de virkelige idioter findes på den venstrefløj, som afstår fra at yde kompetent modspil
Højrefløjsideologier er måske nok de svagere begavedes tilflugssted – men de virkelige idioter findes på den venstrefløj, som afstår fra at yde kompetent modspil
29. februar 2012

Selvundskyldende ser de progressive passivt til, mens højrefløjens sociale kirurger skærer det levende samfund i stykker, for at se om dets dele kan overleve enkeltvis. Bundet af tilbageholdenhed og naget af tvivl på sig selv afstår de fra at yde et kompetent modspil! For det ville kræve en selvbevidsthed og en politisk retningssans, som vore dages venstreorienterede ikke har ord for.

Måske er det derfor, at de venstreorienterede kommentatorer ikke har gjort noget større nummer ud af den canadiske undersøgelse, som blev offentliggjort i sidste måneds nummer af Psychological Science (og omtalt i Informations Moderne Tider lørdag, red.). Den afslører, at mennesker med højrefløjsoverbevisninger sandsynligvis er dårligere begavet, end folk er flest. Står undersøgelsen til troende, står vi ikke over for ubegrundede generaliseringer, men over for empiriske kendsgerninger.

Undersøgelsen er på ingen måde den første af sin art. Faktisk viser mængder af forskning, at lav intelligens i barndommen hyppigt disponerer for større fordomme over for personer af forskellig etnicitet eller seksuel observans i voksenalderen. Fordomsfrihed, fleksibilitet og tillid til andre mennesker kræver gode kognitive egenskaber. Forståelse og accept af andre – især de ’anderledes’ andre – fordrer anlæg for abstrakt tænkning.

Den nye undersøgelse trækker på statistisk materiale fra flere tusinde mennesker og er blevet korrigeret for såvel uddannelse og socioøkonomisk status. En afgørende pointe er, at den påviser, at fordomme ikke opstår som direkte følge af lavere intelligens. Snarere er fordommene indbygget i de højrefløjsideologier, som folk med lav intelligens tenderer imod at føle sig tiltrukket af.

Konservative strømninger går fra lav intelligens til racisme. De, som har dårligere kognitive evner, drages mod »højreorienterede ideologier, der vil agitere for sammenhæng og orden« og »lægge vægt på opretholdelse af status quo«.

Dumhed giver bonus

Nu findes der imidlertid adskillige særdeles kløgtige konservative politikere, rådgivere, tænketanke og kommentatorer, der skriver for aviser eller ytrer sig i medier, der har vundet magt og indflydelse ved at udbrede borgerlige eller højreorienterede ideologier.

Men uanset hvor godt begavede det politiske højres førende ånder måtte være, tager denne fløj i stigende grad afsked med enhver form for fornuftsbaseret konservatisme. På begge sider af Atlanten har konservative strateger opdaget, at der ikke findes nogen pøl, som er så lavvandet, at flere millioner mennesker ikke vil drukne i den. Højrefløjspartier appellerer i stigende grad til de tarveligste og dummeste impulser. Uanset om det drejer sig om at udbrede ideen om, at Barack Obama ikke skulle være født i USA, at menneskeskabte klimaforandringer skulle være en øko-fascistisk-kommunistisk-anarkistisk sammensværgelse, eller at de store underskud på statsbudgetter skyldes fattige menneskers grådighed. Og strategerne kan efterfølgende konstatere, at det ikke sjældent giver bonus i meningsmålingerne.

Lyt engang til, hvad to tidligere republikanske strateger, David Frum og Mike Lofgren, fortæller. Frum advarer om, at »konservative ideologer har opbygget deres helt eget alternative videnssystem med egne fakta, egen historie og egne økonomiske love.« Resultatet bliver et »skifte til stadigt mere ekstreme, stadig mere fantasibaserede ideologier« med »ildevarslende virkelige konsekvenser for det amerikanske samfund«.

Lofgren beklager sig over, at de fraktioner, som for to årtier siden blev anset for landsbytosser, i dag er blevet »er blevet det afgørende centrum for Det Republikanske Parti« med dettes »herskende anti-intellektualisme og fjendtlighed over for videnskaben«. Det Republikanske Parti appellerer ifølge ham bevidst til »den uinformerede eller den misinformerede vælger«.

Selv om de republikanske politikere næppe tror et ord af de »tilstræbt reaktionære og paranoide floskler«, som de kolporterer, »nærer de kynisk de værste instinkter i deres bange, vrede og underinformerede vælgerbagland.«

Manipulation

En politisk satsning på konsekvente fordrejninger er selvsagt gefundenes fressen for de rige og magtfulde. Ethvert parti, der vælges af under- og misinformerede vælgere, som man kan bilde hvad som helst ind, er et oplagt redskab for lyssky interesser. På den måde kan en skattelettelse for den rigeste ene procent fremstilles som større frihed for de 99 procent, mens den regulering, der skal forhindre store banker og virksomheder i at udnytte os, kan udlægges som et angreb på den hårdt arbejdende mand og kvinde.

Og vi, som er optaget af at fremlægge fakta om menneskeskabte klimaforandringer kan affejes som verdensfjerne og elitære af politiske modstandere. Fremover må tænketanke finansieret af ExxonMobil eller brødrene Koch anses for at være arbejderklassens autentiske stemmer.

Men jo mere jeg tænker over det politiske venstres intellektuelle og moralske tilbageholdenhed, desto mere bliver jeg i tvivl om, hvem de sande idioter er. Når de møder social utilfredshed i vælgerbefolkningen, tøver de store og engang så progressive partier fra centrumvenstre. De er ude af stand til at levere en sammenhængende analyse af, hvad der gik galt, eller fremlægge en overbevisende vision for social retfærdighed, omfordeling og regulering. De intellektuelle dumheder på højrefløjen modsvares til fulde af de strategiske dumheder på den etablerede ventstrefløj.

Jovist, højrefløjsideologier trives ved lav intelligens og et ringe informationsniveau. Men de politisk progressive på begge sider af Atlanten fortsætter med give efter for dumhedens overherredømme. Måske er sandheden, at der er tåber over hele linjen.

© The Guardian og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Niklas Monrad

Frum advarer om, at »konservative ideologer har opbygget deres helt eget alternative videnssystem med egne fakta, egen historie og egne økonomiske love.«

Man kunne med samme ret hævde at det er præcis hvad venstrefløjen altid har gjort, så højrefløjen har bare taget ved lære.

Konklusionen må så revideres til: De intellektuelle dumheder på højrefløjen modsvares til fulde af de intellektuelle dumheder på den etablerede venstrefløj.

Jovist, højrefløjsideologier trives ved lav intelligens og et ringe informationsniveau. Men de politisk progressive på begge sider af Atlanten fortsætter med at leve efter fortidens utopier. Måske er sandheden, at der er tåber over hele linjen.

Brugerbillede for Torben  Knudsen
Torben Knudsen

I 2040 skulle en mega meteorit ramme jorden.
Inden da har vi sikkert et folk,et parti og en fører!
I ? er vandstanden steget med ? meter, inden da har vi sikkert, ja fortsæt selv.
I 2030 er der strømmet 1-2 milliarder fra Asien og Afrika til områder, hvor man tror man kan brødføde sig.
Til den tid, ja fortsæt selv.
I gamle dage var der åbenbart ,på trods af nogle grimme sygdomme, behov for grimme krige. Nogle krige og krigslignende situationer er da også passeret i moderne tid.
Idag synes det vigtigt i analyser, at pege på forskelligheder/fjendtligheder i menneskeheden for at oppiske stemninger, medens livet fortsætter, så længe det nu varer, for den enkelte.
Artiklen indeholder ikke ordet IDIOT, men redaktionssekretæren synes som sædvanlig, at historien skal have et ekstra puf i den gale retning eller i den idiotiske retning kunne man tilføje.

Brugerbillede for Michael Guderup
Michael Guderup

Undersøgelser konkluderer at underklassen er primitiv, snotdum og binær i sit verdensbillede. Men syndromet indtræffer først hvis de stemmer borgerligt - eller er det omvendt?

Behovet for ovenstående feel-good diagnose har tydeligvis været akut, når man står med et massivt forklaringsproblem, bla. hvad angår det multikulturelles manglende folkelige appel.

Og til tvivlerne: nu er det altså videnskabeligt bevist at hærgende automonotone er genier!

Brugerbillede for Thomas Ebling

At angribe sin modstander i en diskussion, med at de i udgangspunktet er dummere eller mere amoralske end en selv, bliver ofte brugt af personer, der er løbet tør for saglige argumenter.

Og at udlede en konklusion om at ikke socialistiske tænkere skulle være dummere, end socialistiske tænkere udfra en analyse af at under middel begavede børn har større sansynlighed for at blive højre radikale, er at rette bager for smed.

Brugerbillede for Peter Hansen

Jamen, Thomas Ebling, det er jo et faktum, at der ikke er én konservativ tænker, der er i stand til at udtænke konsekvenserne af forestillingerne i den højtkørende reptilhjerne. - Så havde vi jo haft energi, drevet af vedvarende energikilder.
Men det er trist, at venstrefløjen står i en krise som den, der kendetegner humaniora: at det er svært at argumentere for det indlysende og banale synspunkt uden at virke - banal.

Brugerbillede for Bo Stefan Nielsen
Bo Stefan Nielsen

George Monbiot:
"Men jo mere jeg tænke over det politiske venstres intellektuelle og moralske tilbageholdenhed, desto mere bliver jeg i tvivl om, hvem de sande idioter er. Når de møder social utilfredshed i vælgerbefolkningen, tøver de store og engang så progressive partier fra centrumvenstre. De er ude af stand til at levere en sammenhængende analyse af, hvad der gik galt, eller fremlægge en overbevisende vision for social retfærdighed, omfordeling og regulering. De intellektuelle dumheder på højrefløjen modsvares til fulde af de strategiske dumheder på den etablerede venstrefløj."

- Når GM skriver, at centrumvenstre modsvarer højres dumhed med strategisk dumhed, rammer han på polemiserende vis bulls' eye, dog uden at skrive ordret hvad, problemet er: at centrumvenstre er degenereret til en impotent politisk klasse uden det nødvendige mod og ideologiske analyseapparat til at udpege klassesamfundenes grundlæggende problemer og løsningerne af disse.

Spørgsmålet er jo nok, om det først og fremmest er skarpe hjerner, der skal redde verden, eller om knyttede næver, forstået som solidaritet og klassekamp, ikke i virkeligheden er det, centrumvenstre har mistet og erstattet med spindoktorer og persondyrkelse.

De største idioter er de grådige kapitalisters og det forurenende erhvervslivs nyttige idioter uanset partifarve, som ikke kan og vil gå imod social uretfærdighed, miljø- og klimakatastrofe og racisme.

Det er jo nok derfor, at venstrefløjen anno 2012 i stigende grad først og fremmest skal findes på gader, "tahrir-pladser" og i antikapitalistiske partier og bevægelser. Det er den virkelighed, Thorning, Obama og hvad de ellers hedder allesammen, vil opdage de kommende år i takt med, at den kapitalistiske krise afklæder levebrødspolitikerne.

Brugerbillede for Jesper Wendt

Man bør jo nok tage en debat om rammerne for de muligheder der byder sig, inden man vægter.

Venstrefløjen har ikke nogen modvægt til de massive pengestrømme der eksisterer på højrefløjen, samt et anker i erhvervslivet der giver pressen lænker.

Alternativet er en stråmand, vi bør fokusere på balance i det eksisterende.

Når den ene pol forsvinder, vil den anden gå på grund og fortære sig selv. Kapitalismen har udstillet sine fejl som universel model.

Balance er naturligvis det eneste valide parametre at tilstræbe. Allerede ved at hævde man tilhører en 'fløj' har man afstået fra at tage stilling til grundlæggende samfundsproblemer, hvordan vi tilgodeser flest muligt, med mindst mulige omkostninger. Det gør man ikke ved at pege på de andre.

Brugerbillede for Janus Agerbo

Spøjst som så mange indlæg er stødt over undersøgelsens tal. Og fuldstændig misforstår, hvad statistik er. Der er fundet et sammenfald (ikke det samme som sammenhæng) mellem lav intelligens og højreorienterede holdninger. Dette betyder ikke, at alle højreorienterede er lav intelligente eller at alle lavintelligente er højre orienterede, blot at sandsynligheden for sammenfaldet er signifikant. Uden at have videnskabeligt belæg, vil jeg vove den påstand, at desto lavere intelligens, desto større behov for et simpelt verdensbillede. At den ene fløj så i højere grad præsentere et forsimplet billede, mens den anden forsøger at nuancere det (hvad der bliver kaldt rundkredspædagogik, pladerhumanisme etc.) vil give en appel til de mindre begavede.

Tilbage til artiklen. Monbiot beskriver den anglo-amerikanske højrefløj, der har haft held med at lave en "Per Degn" og snakke volapyk, som ignoranterne ikke kan skelne fra den ægte vare. De har fundet det lettere at spytte påstande ud og håbe på, at nogle bliver hængende, inden modparten får tilbagevist dem alle (da det altid tager længere tid at tilbagevise usandheder end at komme med dem)

Enten kan venstrefløjen droppe al sin balast og snakke lige så meget volapyk (ikke ønskværdigt) eller man kan styrke uddannelsen af menneskerne, så de lærer at tænke kritisk.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Er det korrekte problem ikke snarere - udtrykt med en vis undren og tilbageholden af GM - at venstrefløjen har (ja, selv måske endda dele af Enhedslisten) accepteret at det kapitalistiske system er det bedste der er. Og at reformer (nedskæringer mv) kun kan finde sted indenfor dette øknomiske system. Og at det sådan set kun er dem vi kalder for islamister, dvs. politisk islam, som kæmper for et andet og mere socialt retfærdigt system, baseret på islamiske og muslismske principper - sagt lidt - elller ok - måske meget provokerende.

Fra SF til Dansk Folkeparti synes venstre-fløjen i dag at have erkendt, accepteret og bidt i sig?, at der intet alternativ er til den kapitalisme vi oplever i dag. SF taler om at tøjle kapitalisme, at gøre den mindre vild, at tæmme den. Men her har SF misforstået kapitalismens virkemåde (eller natur); vild vil kapitalismen altid være. Man kan kun indhegne det indtil en vist punkt, så bryder den selv ud af hegnet og overtager alt og underlægger sig alt og gør alt til en vare, ja selv menneskelige forhold gør den til en vare.
Startende med arbejderen som sælger sin arbejdskraft til kapitalen for så høj en pris som muligt, fortsættende ind i ægteskabet, hvor kvinden bliver betragtet som en handelsvare mellem mænd. Og hvor det handler om at gøre et godt parti - stadigvæk - for kvinden. Og så videre....

Og nu handler det for kapitalen om at underlægge sig f.eks. sundheds-området, uddannelses-området, el, gas og lys-området, samt om at underlægge sig offentlig transport og hele ældre-området. Let's face it: Kapitalens behov for profit (ikke indtjening, revenue, but profit) er umætteligt. Og kapitalen stopper ikke før den har underlagt sig hele jordkloden og alle menneskene på den. Denne proces kaldte Marx for kapital-subsumering, altså dette at kapitalen underlægger sig alt og ødelægger alle traditionelle forhold, herunder også slægtsbånd, også mennesker imellem.

Eller sagt ultrakort:
Venstrefløjen (undtagen måske Enhedslisten eller dele af den) har accepteret kapitalismen som en realitet, som man ikke kan gøre noget ved. Omfordeling mv. nedskæringer mv. eller det man i dag kalder reformer kan kun ske indenfor det kapitalistiske system. Venstrefløjen (minus måske Enhedslisten) har totalt opgivet at kæmpe for et andet økonomisk system end kapitalismen.

Brugerbillede for Claus Oreskov

”Forståelse og accept af andre – især de ’anderledes’ andre – fordrer anlæg for abstrakt tænkning.” Sikke dog en bunke vrøvl! Forståelse opnås gennem empati og ikke intelligens. For mangen en racist står intelligensen (vor lav den end måtte være) i vejen for den empatiske forståelse m.a.o. der en mange og komplekse måder at forstå omverden på. Intelligens alene gør ingen sommer!

Brugerbillede for Anonym

Jeg har altid fået at vide, at når man peger fingre af folk, så er der altid 3 fingre der peger indad.

Hvilket parti stemmer den intellektuelle elite på venstrefløjen idag? Enhedslisten?

Så hjælper det jo ikke I er dobbelt så kloge som højrefløjen når I kun udgør 6%.

Så enten skal i sætte "arbejderklassen" til at føde nogle flere børn, eller også skal I vælte demokratiet.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Hehe det er altid godt at få et sundt spark i kæften og få besked på at lette røven.

Medmindre man er invalidepensionist måske.

Brugerbillede for Bjarne Bisgaard Jensen
Bjarne Bisgaard Jensen

Debatten om nordsøolien - endnu engang - siger alt om venstrefløjens impotens i forhold til at tøjle kapitalismen.
SF forsøger at spille med musklerne- endnu engang - i denne sag men vil falde til patten.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Men se det sjove er, at hvis man nu kigger på ELs invitation til Mette Frederiksen, så er der nogen derinde der mener at den er for beton-agtig og spillende med musklerne.
Det er ikke første gang jeg har hørt det argument om for eksempel EL.

Deraf kan jeg så udlede, at venstrefløjen åbenbart er for betonagtig og truende, og for pædagogisk, høflig og vattet.
På samme tid.

Det synes jeg unægtelig er godt klaret.

Som Wendt siger det, man får sgu ikke gjort noget ved tingene hvis man har travlt med at pege på de andre.
Der er bare det problem (i mine øjne) at fløjene i politik ikke i virkeligheden består på grundlag af ideologiske forskelle. Men på grundlag af netop divisionen mellem dem der vil gøre noget ved sagen, og dem der hellere vil pege på de andre og hyle op. Når altså de ikke stjæler slik fra de små børn, hvis man skal tro nylige undersøgelser.

Det er et eksistentielt problem for hele menneskeracen.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

NU genlæser jeg hvad jeg lige har skrevet og det går op for mig at jeg har fået det sagt helt forkert.

De fløje jeg ridser op er netop den drøm om venstreorienterede politikere som man stadig sælger. Men som ingen reelt tror på mere.
Venstrefløjen idag er folket på gaden. Og måske EL, som med 12 mandater vel har begrænsede muligheder.

Resten er levebrødspolitikere.
Hvad gør man så?

Brugerbillede for Anonym

Som jeg skrev til Ole Sohn januar 2010, så ville der komme en katastrofe af finansiel krise februar 2012, der ville bringe Europa i knæ. Det er så ikke helt tilfældet - men det er f.... tæt på.

Mit forslag dengang- nedsæt brutto:
lønninger, pensioner, kapitalafkast, lottogevinster, kontanthjælp, invalidepension, direktørgager, bonusordninger og overarbejdsbetaling med :

30%

Og så et mindre løft til de svageste her i samfundet (individuel vurdering)

Så vil vore produktionsevne svare til vores forbrugsmuligheder, samt et balanceret fald i levestandarden, set i forhold til hvad den 3. verden også synes de kan tillade sig at få af verdens knappe resourcer.

30% nedgang i bruttolønnen er jo ikke lig med 30% fald i rådighedsbeløb.

Var godt klar over det var utopi-tankegang, synes bare det var behageligere med en selvvalg nedgang på måske gennemsnitlig 15% i forbrugsbeløb, frem for af lade stå til - og se til vi havner der alligevel.

Så var vi også fri for at se S og SF der pinagtigt render rundt med en håndstøvsuger i ly af natten, for om der ikke var en enkelt skitzofren invalidepansionist under 40, der godt kunne rense lidt lokummer inde jobcenter.dk

Eller for at gøre en alt for lang historie kort, hvis der er så meget IQ på venstrefløjen - så kom dog med en holdbar overordnet gennemtænkt plan der holder vand og som kan bruges i den virkelige verden.

Jeg er åben - og jeg tror der er 11 mill. potentielle kunder i Grækenland i øjeblikket.

Fordelen ved den nuværende situation i Europa er, at man helt tydeligt kan sidde og "vinge af" - helt ned i detaljen - når man styres af en verden, der minder meget om jura-studiet:

Moral og Jura har INTET med hinanden at gøre.

Nej det er vi faneme godt klar over - men behøver i at reklamere med det.

Brugerbillede for Peter Hansen

Man kan jo ikke løse problemerne indenfor et gennemført fejlagtigt system, Torben Selch. Jeg ved ikke,hvorfor du mener, at vi overforbruger, når sandheden er den, at vi overproducerer.

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Peter og Torben:

Har I egentlig ikke begge to ret, når alting efterhånden er lagt an på markedet, der som bekendt aldrig sover, og hvorfor alle er nødt til at bisse rundt og gøre sig stressede og udbrændte for at overproducere de ting som de så bag efter får besked på at bisse ud og købe?

Det er da kun godt at folk er holdt op med det sidste.
Så bliver det første simpelthen nødt til at følge efter af sig selv.
Mit dankort blir liggende i skuffen gør det!

Brugerbillede for Anonym

Jo Maria jeg mener også vi er enige. Der er jo ingen virksomhed som kan "overproducere" uden der er nogen der kan betale og købe for varen.

Problemet er bare at der er skabt en kunstig ekstra købekraft - bl.a. gennem hele problematikken omkring "friværdi".

Når den kollapser - friværdien - så skal regningen jo betales tilbage, det gælder jo ikke kun Grækerne.

I øjeblikket bruges - de enorme støttemidler - jo ikke på at støtte op omkring husejerne der ikke kan sælge deres hus - men til bankerne, når husejeren/familien er gået bankerot.

Og det er jo ikke kun for at pege fingre af bankverdenen - tilstrømningen til de nu historisk lave F1 lån er jo stadig foruroligende høj. Kan folk dog ikke selv se - de vader lige ind i løvens hule.

Brugerbillede for Morten Thomassen
Morten Thomassen

Hvis det står til troende, at de mindst oplyste og i barndommen mest traumatiserede, bliver højreorienterede, er der så en sammenhæng mellem dette og så den af VKO førte uddannelsespolitik?

Er alle de "reformer", taxametersystemer, frit uddannelsesvalg, tests, kulturkanoner osv. osv. Som specielt Bertel Haarder har været eksponent for, så rettet imod, at få de unge gjort mere uoplyste og ureflekterende? At få underviserne stresset mest muligt?

Det vil vil egentlig forklare en del.

Brugerbillede for Anonym

Helt enig med Morten.
Effektivitets målesystemerne der er sat på uddannelsessystemerne - har amputeret universiteterne. Professorerne har fået mundkurv på og er blevet bange.

Brugerbillede for Peter Hansen

Mange liberalistiske koryfæer har historisk udtrykt sig om faren ved at lade folk blive mere oplyste og uddannede, en man kan styre dem.

Brugerbillede for Robert  Kroll

Jeg kan udmærket godt se, hvad artiklens forfatter mener, men jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge om f eks Stalin, Pol Pot, Walter Ulbrecht , Nordkoreas ledelse, Røde Arme Fraktion i Tyskland, Italiens røde brigader, IRA, ETA o s v er / var udtryk for den store intelligens og begavelse ?.

Brugerbillede for Dennis Højgaard
Dennis Højgaard

Robert Kroll - ... udtryk for den store intelligens og begavelse ?. - måske ikke men ihverfald et udtryk for hvad der er konsekvens af langvarrig undertrykkelse.

Brugerbillede for Martin Skov

Sålænge man ser på hinanden som modstandere der ved enhver lejlighed skal bekæmpes, istedet for samarbejdspartnere med forskellige holdninger, men et mål om det fælles bedste vil alle kræfter blive brugt på krigsmageri, strid og intriger, fremfor at arbejde for det mål.

Det var sådan velfærdsstaten blev grundlagt. Det var alle partier der var med til det. Venstre og Socialdemokratiet der blev enige om folkeskolen. At samfundslagene skulle møde hinanden og have en uddannelse oveni.Hvis velfærdssamfundet skal bestå - skal man tilbage til at møde hinanden og ville hinanden på trods af forskellene istedet for den nuværende børnehave af mobning, knivstikkeri og pegefingre om hvem der nu statistisk set har mest roterende fis i kasketten.. Man skal finde løsninger på de problemer der måtte være. Ikke skabe flere.

Således kan man jo gribe fat om ondets rod lige nu, og det er gæld og hvem der skal betale, Det forekommer mig at dem der har lånt pengene må stå for skud. Dernæst må man se på dem der har lånt andres penge ud og lave regulering så det ikke gentager sig og lade dem tage deres del af tabet. Der skal ikke tørres tab af på staten imens man selv tager profitten. Dernæst kan solidariteten, samfundet træde til, og dække tabene. Og de er formodentligt uhyggeligt store, og vil kræve en kartoffelkur 2.0. Det bliver dyrt - i en periode - at være dansker. Sig det dog som det er, alle ved det jo og kom igang. Det er hvad de folkevalgte er til. De er repræsentanter for mange forskellige mennesker. Respekter det.

Så kan det jo være, at vi kan komme tilbage til noget der ligner et ordentligt og redeligt samfund igen, uden skyttegravskrige,og blok politik, tabere og vindere og amerikanske tilstande medhele det sort/hvide billede af en broget skare der ingen steder hører hjemme i et ellers ganske nuanceret politisk billede der repræsenterer alt lige fra den hashrygende hippie på staden, til den coke sniffende hardcore aktiespekulant fra saxo bank, til skøre benny på anstalten, og frk. jensen der er rengøringsassistent på Hr. Møllers Kontor på Esplanaden.

Lad falde, hvad ingen længere vil holde oppe, eller grib fat og tag ved. Så må man løfte - sammen.

Brugerbillede for John Vedsegaard
John Vedsegaard

En dejligt provokerende overskrift. Nu mangler der bare en overskrift der fortæller hvad denne artikel i virkeligheden handler om. Nemlig det at være social eller ikke at være det.

For øvrigt, godt skrevet.

Brugerbillede for Martin Pedersen
Martin Pedersen

"De intellektuelle dumheder på højrefløjen modsvares til fulde af de strategiske dumheder på den etablerede venstrefløj."

Men strategien mht. hvad? At få og holde magten? Eller forbedre menneskers vilkår?

Dilemmaet opstår jo, når målet ikke er magten. Som Præsident Johnson sagde efter han havde underskrevet borgerrettigheds-loven: “we just delivered the South to the Republican Party for a long time to come.”

Men okay, vores nuværende regeringen har lige brugt sin politiske kapital på en betalingsring, og så efterfølgende valgt ikke at gennemføre projektet. Se det er i alle aspekter en strategisk dumhed. Hverken nået målet og gjort muligheden for at opnå et bedre, mindre sandsynlig.

Brugerbillede for John Fredsted

"De er ude af stand til at levere en sammenhængende analyse af, hvad der gik galt, eller fremlægge en overbevisende vision for social retfærdighed, omfordeling og regulering. De intellektuelle dumheder på højrefløjen modsvares til fulde af de strategiske dumheder på den etablerede venstrefløj."

Den lader vi lige stå til den nuværende regering.

Brugerbillede for Thomas Bjarke

Det er rigtigt synes jeg også. venstrefløjen kan være lidt ynkværdig. Tag fx efterlønnen - hvordan kan man insistere på retten til at en rask og rørig 60 skal komme på efterløn?! tårnhøj min løn - alle produktionjobs ud af landet max, MAX 37 1/2 arbejdsgruppe. Straf til de der vil arbejde mere. Midt i en krisetid er det bare ynk på ynk.. Hvis man er på venstrefløjen og man er handlingskraftig så kommer man med løsninger der også stiller krav til os allesammen. Vi skal være parate til at arbejde mere og kræve mindre.

Brugerbillede for Martin Skov

RE: Mark Thomsen

Nej, man skal være villig til at se hinanden i øjnene.

Også selvom det kan være emner der kan få sindene i kog i de små hjem og skabe røre i andedammen.Så er det sådan et demokrati er. Man får lidt af det hele og slipper for enevældet.

Man skal ikke udvandre fra forhandlinger fordi 'det vil vi ikke snakke om' som sådan en eller anden valgpolitisk manøvre. Så har man lagt stilen an. Det samme gør sig gældende for den anden side af bordet. Man skal ikke bare smække løsningen på bordet og sige at det ikke kan diskuteres eller forhandles frem til en bedre løsning eller se på hvilke problemer det kunne skabe andetsteds.

Det kunne jo også være løsningen på arbejdsløsheden var at man arbejdede mindre. Jeg syntes at skimte en tabel der påviste at jo mere man arbejdede, jo mindre effektiv var man. Så måske er .. "less is more" noget at overveje før man farer afsted og tror der skal knokles en 60 timer om ugen, under sundhedsskadelige forhold..Det kunne måske give plads til et mere rummeligt, og fleksibelt arbejdsmarked, og hvor folk også havde tid til at.. leve og være sammen med deres børn eller venner?

Måske skulle man lige .. snakke om det og overveje hvilke løsninger der ellers kunne komme på bordet.

Brugerbillede for Peter Hansen

Hvorfor dog det, Mark Thomsen? Vi bliver rigere og rigere, men dummere og dummere, som det går. Vi bør lave om på det, og det kræver MINDRE arbejde og MERE uddannelse.

Brugerbillede for Tom Paamand

Udmærket opsang til den såkaldte "venstrefløj", hvem det så end er. Det er stærkt behov for friske drømme, der kan bringe os videre, i stedet for bevidstløst at trampe videre mod afgrunden.

Lige som Østblokkens videnskabelige determinisme var et vildspor, vil også demokratismes tidsalder engang blive set ned på, og Keynes og markedsøkonomiens påståede mirakler kasseret på samme måde som naturforskeren Lysenkos vildfarelser. Hvilken morads, vi så end sidder i til den tid...

Brugerbillede for Martin Skov

Det er forresten også hvad det handler om inde på Christiansborg lige nu. At Helle og slænget forlod forhandlingerne om efterlønnen og man måtte lave sådan et smalt forlig med nogle toldere som en eller anden absurd studehandel. Løkke venter på en undskyldning før han vil gøre noget som helst. Hun pissede ham op og ned af ryggen, og sagde han lugtede bagefter.

Dér forstår jeg venstre, selvom jeg på alle måder er uenig med meget af den politik og det jeg kalder og nok også vil huske som det 'sorte regime' af bureaukratiske tiltag og aktiveringscirkus a/s m. løntilskud og en ganske katastrofal finanspolitik. (Man skriver ikke de økonomiske lærebøger om, forståes)

Måske skulle man lige tage til øjenlæge og få tjekket op før man ser for mange splinter i den andens øje.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Jeg melder mig som en dum, der mener, at venstreorienterede, der er tilhængere af det universelle socialprincip, er dumme.
Årsag : Jeg har ikke hørt en eneste logisk begrundelse for opretholdelse af dette princip.

Et eksempel på, at de, der ikke politisk er enige med mig, er dumme og vise versa.

Iøvrigt er moral vigtigere end intelligens.

Sider