Kommentar

Sløve unge misforstås

I kampen for at jage alle ud på arbejdsmarkedet, gøres fysiske lidelser til psykiske problemer, og de ramte bliver bedt om at tage sig sammen. Men måske er det politikere og læger, der skal tage sig sammen og indse, at problemerne i mange tilfælde stammer fra kilder som forurening og usund kemi
12. april 2012

Historierne om unge, der i politikersprog »ikke er klar til at møde erhverslivet«, har præget medierne de seneste mange måneder. Ser man nærmere efter, er der ikke kun tale om unge med psykiske sygdomme – mange af dem lider af såkaldt multisystemsygdom, som er en samlebetegnelse for diagnoser som kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, multipel kemisk sensitivitet og flere andre.

Disse unge bliver hurtigt – måske efter en halv eller hel time – totalt udmattede af opgaver, der bare kræver let fysisk aktivitet eller måske koncentration om en simpel intellektuel opgave. Bagefter tager det halve til hele døgn om at komme over udmattelsen. Hukommelse, opfattelsesevne og orientering i nærmiljøet svigter. Musklerne gør ondt og taber kraft. Mange er ekstremt følsomme over for støj og kemikalier i luften eller over for hverdagslivets svage elektromagnetiske felter.

Multisystemsygdom opstår typisk mellem 14- og 50-års-alder og medfører hos mange en betydelig og varig nedsættelse af funktionsevnen.

Fysisk forklaring

Biomedicinsk forskning peger på, at den umiddelbare forklaring på energitabet er forandringer af cellernes energigeneratorer, mitokondrierne.

Celleskaderne rammer mange væv og kan sættes i gang af miljøgifte som kviksølv, pesticider, organiske opløsningsmidler m.fl. Også infektioner samt fysiske og psykiske traumer ser ud til at indgå i netværket af årsagsfaktorer.

Den strengt specialeopdelte somatiske sektor mangler en niche til multisystemsygdom. Det lægevidenskabelige paradigme trækker derfor i retning af psykiatrien, hvor man opfatter multisystemsygdom som beroende på en vrangforestilling. Patienterne tror, de er legemligt syge, men den egentlige årsag er en (upåviselig) psykisk forstyrrelse, som de ikke er bevidste om.

Den forklaring synes overvejende baseret på reminiscenser af positivismens materialistiske virkelighedsopfattelse, der kun regner med det, som kan måles og vejes. Derfor ses en skade på noget så uhåndgribeligt som kroppens energetiske system som et fremmedelement.

Positivismens ideologiske kerne er en utopisk fremtidsvision: Hvis videnskaben får lov at styre, ender vi med at overvinde naturens tilsyneladende begrænsninger og skabe idealsamfundet. Sådan en forestilling kan blokere for erkendelsen af problemernes reelle årsag.

Ingen forståelse

Det hævdes, at også nyliberalismen har rødder i positivismen. Her har vi måske lidt af forklaringen på det, der ligner et fælles fodslag mellem hovedstrømmen i dansk politik og den lægevidenskabelige elite: Enigheden om at opfatte ’de unge udmattede’ som kæppe i vækst- og fremskridtsvognens hjul. Viljen til en biologisk forståelse af deres symptomer kan ligge på et meget lille sted.

Hvad nu, hvis vi vælger at se funktionstabene som et af resultaterne af en stigende belastning af miljøet – blandt andet med toksiner? Set i det lys kan aktuel dansk social- og sundhedspolitik ligne en blaming the victim-strategi, der giver mindelser om forfølgelser af påståede samfundssnyltere i 1900-tallets totalitære regimer.

Siden loven om tvungen aktivering kom i 1994, har patienter med multisystemsygdom haft det svært med socialvæsnet. Aktiveringskrav med pust i nakken bryder mange så meget ned, at funktionsevne og livskvalitet forringes yderligere. Senere er lovgivningen strammet, med pligt til at følge en lægeordineret behandling – også når den er ordineret af en læge, som kommunen har valgt. Man kan påtvinges behandlingsforsøg med sygdomsforværrende bivirkninger.

Et ensidigt fokus på de unge, der ’ikke er klar til arbejdsmarkedet’, er ikke nok. Det handler også om at udfordre en blokeret erkendelse hos såvel læger som politikere. Der er vel især her, at man ’ikke er klar’. Man må give sig selv lov til at erkende, at meget tyder på, at en voksende del af befolkningen får helbred og arbejdsliv ødelagt af menneskeskabte økologiske misforhold, der kalder på opmærksomhed.

Der efterlyses en elementær økologisk og humanitær ansvarlighed – noget i retning af en økologisk version af frihed, lighed og broderskab. Fænomenet synes hverken blåt eller rødt. Måske er det grønt.

 

Henrik Isager er læge, dr.med. og forfatter til bogen ’Blinde pletter – om lægevidenskabens og sundhedssektorens amputerede virkelighed. En kættersk analyse med fokus på epidemien af energitab’ (Hovedland 2011)

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Hanne Gregersen

Måske den gode læge skulle vågne op fra sin vildfarne misforståede hensyntagen, hvor man vil gøre alle til ofre uden antydningen af personligt ansvar for eget liv.

Man bliver voldsomt bekymret, når man læser den slags sludder, og NEJ det betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe de syge, men at gøre alle, der ikke kan få fingeren ud til symptomer på noget samfundskabt er i bedste fald at gøre dem en bjørnetjeneste og i værste fald noget langt værre....

Jacob Knudsen

selvfølgelig er det ikke sludder, samfundet stiller højere og højere krav til individdet, det er en sociologisk målbar virkelighed. Jeg har den overbevisning, at alle dybest set som udgangspunkt har lyst til at bidrage til fællesskabet - det er en tillid jeg giver mine medmennesker, fordi jeg forventer at få den igen. Stabiliteten i tilliden mellem stat og individ udfordres massivt i disse dage - alene tanken om at vi i 2012 bruger tvang overfor hinanden i et civilseret samfund som det danske giver mig kvalme. Om man vælger at kalde sløvsindet for en sygdom eller ej, er for mig fuldstændig irrelevant, jeg tror ikke på psykiske diagnoser, det er blot menneskelige tilstande der er blæst ud af proportioner. Det er ikke "nogens skyld" at visse personer ender sådan, men det fjerner ikke vores ansvar for at flere ender lige sådan.

Vi har et sygt samfund, det burde ikke komme som nogen overraskelse at det avler syge mennesker...

Tak til speciallæge Henrik Isager for en interessant, men svær læselig artikel.
Der er meget, som tyder på, at vi er ved at få et A og et B-hold, hvor B-holdet er de mennesker, som ikke tåler den cocktail af giftstoffer, som moderne mennesker udsættes for.
I forsøget på at opnå stadig øgning af den økonomiske vækst ofres B-holdet på dette alter.
Trods tydelige symptomer på forgiftning, så undersøges ingen med relevante testmetoder for f.eks. kronisk tungmetalforgiftning i det offentlige danske sundhedsvæsen.
Man overvåger heller ikke befolkningen for belastning med giftstoffer ved f.eks. at undersøge døde danskere.

Kære alle ja der findes den slags syndromer, som kan have mange årsager og nogle vi ikke kender, må jeg anbefale de to norske læger der med kemoterapi af specifik art er lykkedes med at kurere flere kvinder forkronisk træthedssyndrom og "fibromyalgi".
Deres antagelse er at kroppen af uransagelige årsager hos nogen angriber sig selv i et hyberforsvar som rettes mod en selv.
de har været interwievet i den norske avis Aftenposten.no
at der også kan være tilfælde hvor mitokondrierne fungere forkert af ukendte årsager er jo ikke usansynligt heller.
MÅSKE der dog også er en tanke værd at overveje om netop disse unge ( og midaldrende kvinder) er ødelagt af kronisk forhøjede kortisol-niveauer . Før i tiden arbejdede man temmeligt meget fysisk og blev måske derfor ikke så skadet af kronisk stress som man blir det i dag,ja oftere end antaget almindeligtvis vil jeg tro at det er årsagen i dag. Den fysisk passive stress også i form af meningsløshed og decideret fremmedstyrethed i handlinger kan sansynligtvis ødelægge mennesker indefra rent kemisk.

derfor foreslår bjeg at alle langtisarbejdsløse,der selv oplever vantrivsel deltager med en blodprøve til kortlægning af disses forurenings-profil fra deres blod,det vil være væsentligt at kunne udrede den slags problemstillinger i stigende grad i fremtiden, med en accellererende forurening.

Steffen Gliese

Thomas Dalager, du har altså et forkvaklet samfundssyn. Drop kynismen og overvej, hvad du kan gøre for et medmenneske på din vej i dag.

Test for belastning med miljøgifte.

Til Maya Nielsen

Det er ikke alle miljøgifte, som ses i en blodprøve.
Blodet er f.eks. kun transportorgan for kviksølv (og andre tungmetaller), indtil kviksølvet er elimineret eller deponeret i diverse indre organer.
F.eks. er hjernen / nervesystemet et "godt" deponeringssted for kviksølv, men hjernen kan man jo kun udtage prøver af fra afdøde.
Test for kronisk tungmetalforgiftning er kompliceret, men ikke u-lade-sig-gørlig.
Det er mit håb, at man i det offentlige danske sundhedsvæsen vil tilegne sig en sådan viden.

Maya Nielsen siger:
-må jeg anbefale de to norske læger der med kemoterapi af specifik art er lykkedes med at kurere flere kvinder forkronisk træthedssyndrom og “fibromyalgi"

Bare det var så vel.

Ingen af forsøgspersonerne i forsøget er blevet helbredt, men der er hos nogle af forsøgspersonerne set en signifkant mindskelse af symptomerne, der dog kræver fortsat behandling med kemo medicinen at virke..

Det er dog første gang man har set så gode resultater, hvillket betyder at der er noget at arbejde videre med ,mens nok så vigtigt det at diise livsinvaliderende syndrom sygdomme ikke er af en psykisk karakter, noget som vi i Danmark stadig fastholder er tilfældet på trods af at al i gennem tiden har vist det præcist modsatte. Psykiatere i Danmark skulle jo nødig miste en stor klientgruppe...

En evt. behandling af en større gruppe patienter har desværre lange udsigter, da man regner med endnu 10-15 års forskning i denne metode

TV2Norge skriver i en artikel

"Av dem som fikk medisinen Rituximab opplevde ti av 15 en betydelig effekt. Ni av disse ti hadde det forskerne karakteriserer som en kraftig bedring. Det tok mellom fire til sju måneder før effekten satte inn, men når den først begynte gikk det svært raskt.

Blant de 15 som fikk narremedisin er det bare to som har hatt en målbar bedring, hvorav kun én har opplevd kraftig bedring.

I medisinsk sammenheng regnes dette som et svært godt resultat.

Hos de pasientene som hadde effekt var forvandlingen enorm. De fikk en dramatisk bedring av symptomene. For noen forsvant de helt.

Forsøket viste imidlertid at virkningen varierer i tid. De fleste har fått tilbakefall, men legene prøver nå med såkalte vedlikeholdsbehandlinger. Også dette ser ut til å gi effekt."

Læs mere her

http://kavlifondet.no/2011/10/me-forskning/

Sløve unge misforståes.. de er slet ikke sløve, de har en sygdom. Surprise, surprise..

Det kan jo i høj grad have noget med miljøet at gøre, hvad skal jeg ikke umiddelbart gøre mig klog på, men det er oplagt at se på nogle af de uhyggeligt mange tilsætningsstoffer, miljøgifte og kemiske produkter som vores moderne verden er fyldt til bristepunktet af, fra mad, til parfume, til hovedpinepiller, til rengøringsmidler, mv. som en nærliggende årsag. Hvis ikke andet, kan man da få noget mere viden om hvad de egentligt gør ved mennesker..

Men jeg kunne også få en ide om evolution og at mennesket også forandrer sig i forhold til miljøet og tilpasser sig det over nogle generationer så det står stærkere. Det kan det jo også være et symptom på, og en sygdom være en del af den udvikling. Der er jo også en historie bagved at vi kan tåle at drikke mælk og spise korn her i det nordiske, i modsætning til andre der bliver syge og dårlige af det,

måske lidt bort fra artiklen ,
( og det følgende handler også om mere og væsentligere positive træk,
"sider" hos tilværelserne, end artiklen )
------------------

mht.:
positivisters ( og nyere positivisters )
materialistiske virkelighedsopfattelser:

deres materialistiske virkelighedsopfattelser,
det indrømmer de færreste af positivister
eller nyere positivister p.t.
og det kunne måske give bedre positivister,
hvis positivisterne indrømmer
det:
positivisters materialistiske virkelighedsopfattelser

arbejderne og verden klarer sig jo nok
og det bliver nok mere og væsentlige lysere nu,
og i fremtiderne;
end de fleste af de noget opdigtet triste vers herfra;

-----------------

så farvet og så meget lys,
noget på trods af:
som nogenlunde brugbare alternativer til astrologi, forslår hidtidig ikke-rindalisme muligvis næppe helt

Carsten Hansen

For ikke så mange år siden kom det på banen at der rent faktisk findes A og B mennekser og at B.mennesker ikke bare kan ændre deres døgnrytme så den passer til det danske arbejdsmarkede eller skole-rytme.

Ganske få gymnasier tog den nye den nye viden til sig og indførte flextid. med stor gavn for de derværende B-mennesker.

Også her oplevede man kloge-åger blandt almindelige mennesker, der ytrede at folk "bare skal tage sig sammen".

At udelukke at kemi kan have indflydelse på folks sundhed virker ikke særligt overvejet. F.eks. er antallet af folk med allergier øget betragteligt gennem de sidste år. Hvad der "tricker" disse allergier er heller ikke altid måleligt og dermed diagnostiserbart.

Desværre er der stadig folk der mener, at "hvis det ikke kan måles, så fejler man intet" !

Meget vigtigt at der sættes focus på sundhed ud fra denne vinkel.

Alle borgere, uanset indsigt og klogskab, skal kunne stole på at det miljø vi færdes i, det vi indtager igennem munden og den medicin der ordineres, sker på en gavnlig måde.
Underforstået, det kan vi ikke !

Alligevel har den enkelte og deres pårørende et personligt ansvar, i det omfang vi er istand hertil, for at leve et sundt liv.
Derfor bliver emnet politisk.
Skal usund slik forbydes ?
Skal vi gå vore egne veje på trods af EU bestemmelser ?
Skal arbejdepladser indrettes for mennesker og ikke omvendt ?
Skal lægeetikken revideres, så kunderne ikke fyldes med unødvendige kemikalier ?
Generelt, skal symtomer dæmpes eller årsager klarlægges.

Tak til Isager for artiklen, hvis indhold helt sikkert har interesseret mange af os længe.
Samfundets ledere og fagfolk har et enormt ansvar, men det har vi også selv.

Henrik Isager, skriver om skade på kroppens energetiske system.

Yes,.......

Fra østen og deres lægekunst kender vi begrebet om energetiske blokeringer og ubalancer, noget de har arbejdet med i flere tusend år, det samme for den østlige psykologi.

Her i vesten skal alt bevises videnskabeligt og efterprøves, for derefter at udgives i videnskabelige tidsskrifter, med evidens og mere evidens,..

Det tager tid, lang tid,.........Så måske vi alle sammen skulle sætte tempoet ned, så forskningen får en chance for at indhente os og fortælle os at vi bliver syge og lukker energetisk ned ved overbelastning,....

Og at det kun bliver værre af at presse os,.....

Men fat mod, forskningen har allerede nu fundet ud af at meditation virker gavnligt, så den er kun ca. 3-4 tusind år bag ud,....

Mon ikke opdragelse og prægning som barn har væsentligt mere at sige end kemi og forurening, dog uden at undsige at kemi og forurening også har noget at sige...

Vi ved i hvertfald at misbrug, mishandling, mangel på kærlighed og tryghed, samt langvarig sygdom under opvæsten fra 0-15år er ansvarlig for at folkudvikler personlighedsforstyrrelser som også kan udløse andre lidelser som angst og depression, enkelte psykoser, skizofreni samt post traumatisk belastnings syndrom...

Der er meget kemi i vores omgivelser, men det er der også helt naturligt i naturen, feks. er vand der har ligget i undergrunden under skovområder fyldt med naturligt producerede pesticider osv.

Lad være med at tro at bare fordi der er menneske skabt kemi så er den meget farligere end naturligt skabt kemi, det er en af jordens største misforståelser fordi naturen er i den grad i stand til at producerer farlige stoffer i store mængder. De fleste af vores pesticider har naturen sådanset produceret lang tid før vi opdagede dem.

Men når det er sagt så er der også undersøgelser der viserat usundkost osv. er med til at "udløse" ADHD. Men vi ved også at personer med ADHD faktisk kan heldredes uden brug af medicin, men alene ved hjælp af intensiv undervisning i forståelse for hvordan tingene fungerer.

Så jeg ville tro det mere har noget at gøre med at forældre ikke har tid til at være tilstrækkelige forældre og det samme gælder sådanset børnehaver,skole mm. Og ja børn kræver forskellig indsats,da de er individer.

Sidst men ikke mindst spiller gener helt sikkert også enmeget stor rolle.

I stedet for at skylde skylden på kemikalier og alt det andet, skulle man måske kigge lidt mere på de sociale problemer, der nok er årsag til de børn, der "misforstås" ..

Linda Thorsen

Men sålænge åbenlyse og anerkendte diagnoser så som gigtlidelser og lign. efter en tur igennem lægekonsulentens hænder, kan "ændres" til at kunne "formodes helbredt" med brug af "lykkepiller", ja så er der lang vej endnu.

judith pandrup

Selvom naturen indeholder naturlige giftstoffer, er det vel ikke ensbetydende med, at vi bare kan udvikle kemiske giftstoffer. Naturens giftstoffer kan vi i de fleste tilfældeselv vælge fra, hvorimod vi konstant bombarderes med ufrivilligt giftstoffer. Klart, at kroppen reagerer. Desværre ufornuftigt. De blev indført for at gøre livet lettere for os, men har nu nået et niveau, hvor de forpester det. En tung kapital sidder på markedet, som gør alt, hvad de kan for at bagatellisere de miljømæssige konsekvenser. Dette er vor tids vigtigste politiske kamp.

Johannes Aagaard
Forestil dig at du skulle møde op hos en psykolog for at behandle en blodforgiftning eller fugleinfluenza. Det er hvad man gør med de sygdomme. Det kalder du så klakører, fordi man står fast på at det faktisk er sygdomme, selvom det går imod folkeovertroen og man skal bare tage sig sammen.

Men ja, det er en skam, at medicinalindustrien er privat og for-profit. Det er dog en helt anden diskussion.

Linda Thorsen:

Nu er antidepressiv faktisk ret godt til at afhjælpe smerter, da det øger serotonin niveauet hvilket nedsætter følsomheden for blandt andet smerte, og det uden at give lige så store bivirkninger som de mest alm. gigt medicin, som er væsentligt giftigere og har en uheldig tildens til at give fatale blodpropper og hjerteproblemer.

Men læge konsulenter i kommunerne bliver hlet klart misbrugt, har jeg i hvertfald set flere tilfælde af.

Judith Pandrup:

Nej du kan ikke fravælge de naturlige giftstoffer. Der findes stort set ikke en plante der ikke producerer sine egne giftstoffer til at forsvarer sig med, det er sådan at planter udkæmper krige mod hinnanden og forsvarer sig imod skadedyr.

Men det er klart at de store monokulturer hvor vi sprøjter flere tons giftstof ud på ingen måder er sundt for os, måske, måske ikke direkte, men så i hvertfald indirekte da det smadrer vores natur som vi er så afhægig af for at kunne leve.

Hanne Gregersen

@Hansen
Jeg bruger hver dag timer for mine medmennesker uden at få en bøjet 5øre for det, men jeg forfalder ALDRIG til blot at gøre alle til ofre, for dermed gør jeg dem en bjørnetjeneste, der er direkte ondt !

Jeg holder fast i, at vi skal hjælpe alle med reelle behov, men klientgørelsen af alle, som ikke bidrager er direkte nedbrydende for både den enkelte og samfundet - det er en uartighed og et svigt af dimensioner !

John Vedsegaard

Umiddelbart virker det som en ganske god artikel, men eftersom den "overvejende er baseret på reminiscenser af positivismens materialistiske virkelighedsopfattelse", har jeg som ganske almindelig arbejder svært at se en fornuftig sammenhæng overhovedet!

randi christiansen

Som mennesker skiller vi os af med vores affaldsstoffer, som skal igennem en lang rensningsproces for ikke at forgifte vores nærmiljø. Bilernes affaldsstoffer lukkes direkte ud i vores ilt, lige ned i vores lunger og videre ud i vores kroppe. Men det sker der nok ikke noget ved, vel? Det har sikkert overhovedet ikke noget at gøre med stigningen i forekomst af allergier, luftvejssygdomme, hjerte-kar sygdomme, cancer .... ?
Man helbreder med diverse medicinske og andre input, mens miljøgiftenes input ignoreres - ren molbohistorie

Steffen Gliese

Thomas Dalager, problemet for mig at se er, at vi gør det banale faktum, at alle skal have mad hver dag og tøj på kroppen, samt tag over hovedet, til et alt for væsentligt punkt i tilværelsen. Lad os dog få det løst så hurtigt og smertefrit som muligt og med inddragelse af så få mandetimer som muligt.

Sten Christensen

Der er mange der forbander kemien, men lige som en oplysning så er kemi naturlige processer, den proces der danner alt det vi synes er sundt at putte i munden, alt det grønne, det er faktisk en kemisk proces, fotosyntesen, en kemisk proces der kan danner organisk materiale.

Jeg synes tit at debatter om sådanne emner som her antager drejes til at antage en karakter af overtro, lidt som for at gøre det til noget udenfor rækkevide, noget ingen har indflydelse på, noget andet der også tit lyser ud af sådaan en debat er uvidenhed og behageligt ansvarsfraskrivende fordomme.

SC
.

Niels Kristensen

Men udledes der ikke overordnet færre stoffer? Og den forøgede tendens til allergi (er der videnskabelig belæg herfor?) er den ikke netop sket mens vi har reduceret i udledningen?

Niels Kristensen

@randi christiansen

Mit overstående indlæg er jeg temmelig sikker på passer på biltrafik. Primært indførslen af katalysator og partikelfiltre har gjort underværker herfor.

randi christiansen

Niels, Steen og Thomas - Ja, det er jo den meget belejlige - og uvidende - attitude at anlægge, så slipper man for at forholde sig til det yderst ubehagelige faktum, at vi forurener vores miljø. Bare fordi alt er kemi, er det jo ikke al kemi, der er sund for os - hallooo ! men I er sikkert meget klogere og mere vidende på området end artiklens forfatter, dr.med. Henrik Isager.

Joan Elisabeth Nielsen

Mange danskerne som har fået disse diagnoser som H. Isager henviser til, kan være blevet syge af flere faktorer, et uheld kommer sjældent alene - og når vi betaler for bedre undersøgelser og teste i udlandet, så viser de ofte ganske alvorlige infektioner som det danske sundhedsvæsen desværre ofte overser.

Vi bliver simpelthen ikke testet og gør vi er det ud fra en enkelt test at konklusionen fastslås: "Der er intet som skulle tyde på du har noget sygdom vi kan eller skal gøre noget ved". Patienten sendes hjem med en syndrom diagnose, lidt lykkepiller og en pose smertestillende og udstilles derefter som værende doven, helbredsangst etc.

Men hvad nu hvis de undersøgelser vore læger laver ikke kan vise at der er noget alvorligt galt, hvad hvis det er testen for infektioner der ikke er pålidelig nok og/eller ikke bliver anset som have nogen betydning i fald den viser positiv?

Uanset hvilke uafhængige laboratorier vi har brugt i udlandet, så har de vist samme enslydende resultat:
Chronic Lyme with co. infections og hvad er så det ?

Chronic Lyme er kendt fra Tyskland som Cronisher Borreliose og i øjeblikket taler man nu om at sygdommen nærmere skulle hedde Chronic Multiply Infections disease eller Chronic Lyme Borreliose Complex, uanset taler vi om en sygdom der ofte ses at være Borrelia og flere andre infektioner, bakterier, vira m.m. som kun få tester for herhjemme og derved heller ikke behandles for. Ved sådanne længerevarende ubehandlede infektioner kan det netop udvikle sig til sådanne symptomer som man ser ved de diagnoser, som medier og div. myndigheder omtaler igen og igen som værende problematiske patienter.

Lyme Borreliose som sygdommen omtales som i den danske lægefolder kan meget vel være langt mere udbredt end mange kan forestille sig og det handler ikke kun om Borrelia infektion alene, men en multysystemssygdom som også Henrik Isager er inde på her ovenfor.

Værd at vide: Når patienter med diagnoser som Fibromyalgi, Kronisk Trætheds syndroms, ME/CFS og hvad det nu kaldes, får antibiotika i langtidsbehandling med lavdosis så kommer de allerfleste sig, mange får det bedre og ved samtidig hjælp ved vitamin og mineral suplements, så kan mange disse patienter få et mere tåleligt liv..

Joan Elisabeth Nielsen

Ikke sagt at antibiotika så er den endelige løsning, men bliver der behandlet tidligt ved sygdommens udbrud ser vi ofte en langt bedre behandlings effekt end ved patienter der har været syge i årevis uden nogen behandling.

Problemet er at så længe vi ikke kan blive testet i Danmark, med en pålidelig test, eller blot i det mindste blive troet på, når vi fortæller om symptomer og sygehistorien, så bliver der heller ikke fundet andre og bedre behandlings muligheder og alt imens bliver flere og flere syge som derved må opgive job og uddannelser, tragisk og alvorligt for den enkelte men også for hele vort samfund!

Massimo Fiorentino

Ikke nogen tvivl om, at vores omverden påvirker os, og dermed også de kemikalier vi omgiver os med. Men denne her debat har alt for længe sporet sig ind på, at det er de unge, der er noget i vejen med, ikke systemet.

Vi har et forældet uddannelsessystem fra Kong Gulerods tid, der trænger så gevaldigt til en opsang, alt imens nye medier og teknologier sprøjter rundt omkring de unge, der til stadighed bliver tvunget til passiv føde af viden, inddelt efter gamle fabriksprincipper. Hvorfor skal man f.eks. partout inddele klasser efter årgang?

Derudover er alle mennesker ikke skåret over samme læs. Introverte mennesker ses som problemskabere og asociale, selvom det oftest er dem, der i længen fører samfundet videre fordi de er i stand til et stringent fokus på opgaver. Men vi har et ideal om ekstroverthed, åbenmundethed og et evigt syn på resultatet frem for processen.

Hvad med lige, at kigge den anden vej for en gangs skyld?

Har ikke læst det men det er uden tvivl tiltrængt med noget fra denne side også og jeg har aldrig været i tvivl om hvor mange ting der gør folk syge, uligevægtige eller dovne og der er altså også fortsat mange som ser sig som et offer eller en der også skal kræve sin ret selvom det er noget personlig udvikling som helt åbenlyst mangler... Hvis først vi får vendt skuden af had, negativitet og pegen fingre til at man griner sammen og hjælper i stedet for at pege udelukkende for at se bedre ud eller prøve at lukke de tomme huller som kapitalisme og regeringsførelse i al almindelighed indvirker på folks mentale intellekt eller generelle sundhedstilstand... .----- Vi har brug for en revolution af forståelse, indsigt og kærlighed, så vi skal have ændret strukturerne i samfundets paradigmer til det modsatte af hvad der tæller og leves i dag....
Medier og politikere skal ikke have deres eget ego indblandet i alt og burde tale til den indre positive eller kritiske stemme og lade være med alt det vi har set de sidste < 50 år
Anarki er bedre en korrupt politik :D Vælt samtlige private medier som har vist deres metier indenfor forfalskning og forkert fakta og abstrakt meningsdannende "eksperter" som er ude af trit med den virkelighed vi helst ikke må udfordre eller se kritisk på, som f.eks. Mads Bröggers Ambassadøren viste klart og tydeligt for et par dage siden...
Economic hitmen og hvad der ellers foregår bag tæppet Foreign Relations (Ordet propeganda, ændret af Freuds nevø Berneys efter de allierede viste hvordan de gjorde i Tyskland havde det en for negativ klang...

Verdenshistorien skal ændres med folkelig magt eller vilje og ikke med kontrollerede overgangsregeringer efter man enten har støttet oprøret eller den tidl. diktator...

Alt fra alle gråzoner hænger for mig at se unægteligt sammen med hvordan jeg synes alt har ændret sig i folks generelle bevidsthed siden jeg var en lille dreng i 80´erne

Michalis Balaouras

Hihi.. det jo ret grinagtigt at samfundet bliver overraskede over at deres faktiske sløvepiller, så som medier, fjernsyn, øl, noget teknologi osv. egentlig virker!?.. Ja, tænk engang, hvis man omgiver et barn med en masse lort, så ender barnet faktisk med at blive en lort?.. :D .. Shiit.. Where's the love?.. Jeg ønsker og håber snart at der kommer en ny mentalitet på bane, som tør erkende århundredes misbrug af sit eget medmenneske til fordel for egen interesse. Måske foråret bringer noget nyt?... :)

Søren Blaabjerg

Topscorer blandt mine mistanker til, hvorfor så mange unge mennesker i dag åbenbaret vantrives, er de fortravlede familieforhold, de i mange tilfælde er vokset op med, hvor kvalitetstid sammen med forældrene har været mere eller mindre ikke-eksisterende fra vuggestuen og fremefter. Dette i kombination med massiv påvirkning af en hjernedød og holdningsløs masseunderholdnings- og forbrugskultur, der bag den glitrende facade som konsekvens gør folk ensomme og tomme indeni og i sin yderste konsekvens producerer monstre som Anders Breivik.

Søren Blaabjerg

Topscorer blandt mine mistanker til, hvorfor så mange unge mennesker i dag åbenbaret vantrives, er de fortravlede familieforhold, de i mange tilfælde er vokset op med, hvor kvalitetstid sammen med forældrene har været mere eller mindre ikke-eksisterende fra vuggestuen og fremefter. Dette i kombination med massiv påvirkning af en hjernedød og holdningsløs masseunderholdnings- og forbrugskultur, der bag den glitrende facade som konsekvens gør folk ensomme og tomme indeni og i sin yderste konsekvens producerer monstre som Anders Breivik.

Nej da. Konfirmanderne skal møde Gud i limousiner eller helikoptere, hjem til fest,gaver og penge.
Bliver det for meget, stik dem en pille.

når også mange officielt p.t. positivister,
i virkeligheden næppe er postivister,
men formodentlig er moderne materialister,
så burde de vel også officielt
gå ind for at positivisme afløses af moderne materialisme