Kronik

Vestlig dagsorden for ligestilling i Afrika

Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene står centralt i udviklingspolitikken. Men forestillinger om lighed er ikke nødvendigvis ens i Afrika og i Vesten
Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene står centralt i udviklingspolitikken. Men forestillinger om lighed er ikke nødvendigvis ens i Afrika og i Vesten
Debat
16. april 2012

Hvis vi vil verdens fattigdom til livs, skal vi satse på rettigheder til mennesker på bunden af det globale samfund. Så klar er meldingen fra udviklingsminister Christian Friis Bach (R). En del af de rettigheder, der skal sikres, er kvindernes.

Her lægger ministeren sig tæt op af sine forgængere. I tidl. udviklingsminister Søren Pinds (V) strategidokument for dansk udviklingsbistand – Frihed for Fattigdom, Frihed til Forandring fra 2010 – er ligestilling ét ud af fem prioriterede områder. Og mens Ulla Tørnæs (V) sad på posten, profilerede hun sig som kønsligestillingens forbillede og pioner.

Kønsligestilling som en del af udviklingspolitikken fik for alvor vind i sejlene med FN’s Millenium Development Goals 2000, hvis mål nummer tre handlede om kønsligestilling og kvinders empowerment. Året efter kom Verdensbankens policy-rapport, Engendering development, og efter yderligere et par år Danidas strategidokument Ligestilling i dansk udviklingsbistand fra 2004. Siden da har Danida lagt vægt på at være i front, hvad kønsligestilling angår – i 2008-2010 med en verdensomspændende kampagne for Millenium Development Goal no 3 (MDG3).

Også Verdensbanken har taget dagsordenen til sig. Oprindeligt blev den taget op under pres fra globale kvindebevægelser ved FN’s Fjerde Verdenskonference for Kvinder i Beijing i 1995. I dag har det imidlertid udviklet sig til et skattet tema i Bankens strategiudvikling.

Kønsligestilling passer fortrinligt ind i den facade af kamp for det rigtige og det gode, som Banken gerne smykker sine handlinger med. Samtidig har man i Verdensbanken fundet ud af, at kønsligestilling er smart economics, eller som det oversættes i en af Danidas MDG3 brochurer: det betaler sig. Det er derfor ikke overraskende, at World Development Report (WDR) 2012 også fokuserer på kønsligestilling.

Economic woman

På baggrund af ligestillingsbegrebets sejrsgang i bistandsmæssig sammenhæng kan der være grund til at standse op og spørge, hvad kønsligestilling overhovedet betyder her, og hvad det er for nogle implicitte antagelser om mænd og kvinder og deres indbyrdes forhold, der ligger til grund for udviklingsbistandens ligestillingsstrategier?

Man må konstatere, at Verdensbankens ligestillingsbegreb har økonomisk slagside. I en neoliberal økonomisk sammenhæng, som den Banken repræsenterer, er den centrale aktør economic man – et rationalt handlende, nyttemaksimerende individ. Ligestillingsforståelsen bliver således let til economic woman på linje med economic man. Der refereres til kvinder som et ’uudnyttet potentiale’: flere kvinder i den produktive markedsøkonomi betyder mere økonomisk vækst og (dermed) mere udvikling. Et svagt punkt i dette ræsonnement er naturligvis kvinders ubetalte hus- og omsorgsarbejde, som ofte lades ganske ude af betragtning.

Lige præcis her er der dog nye toner i WDR 2012: Ikke alene gøres der opmærksom på, at hus- og omsorgsarbejde eksisterer, og ofte som kvindearbejde; det påpeges også, at den skæve kønsarbejdsdeling er stort set ens i rige og fattige lande. Hvilket så igen betyder, at økonomisk udvikling ikke automatisk og af sig selv fremmer kønsligestilling – noget som Verdensbanken ellers i tidligere skrifter meget gerne har villet give indtryk af.

En hersker er da en mand

Bistandsverdenens kønstænkning er forankret i en forestilling om et magtforhold mellem kønnene baseret på mandlig dominans og kvindelig undertrykkelse. Denne forestilling ligger som en urokkelig basis under hele terminologien om ligestilling og empowerment: kvinder skal op på niveau med mænd (ligestilling) og kvinder skal styrkes til at kræve deres rettigheder (underforstået at de i udgangspositionen er svage og undertrykte).

Den opfattelse om magtforholdet mellem kønnene anfægtes imidlertid i stigende grad af kønsforskere i netop de lande, som bistanden retter sig imod. Køn, som vi ser det i Vesten, er ikke nødvendigvis køn, som det opfattes alle vegne. Afrikanske kønsforskere hævder således, at køn ofte slet ikke spiller nogen rolle, og at andre relationer og magthierarkier er langt vigtigere end køn. Samtidig påpeger de, at magtrelationen mand over kvinde, ingenlunde kan tages for givet.

Denne melding er naturligvis overraskende – ikke mindst når den kommer fra Afrika! Har vi ikke alle sammen lært om de patriarkalske afrikanske mænd og de undertrykte afrikanske kvinder? Jo, netop, siger Oyeronke Oyewumi, sociolog og kønsforsker fra Nigeria.

Denne kønsopfattelse (dominerende mænd og undertrykte kvinder), som matcher vestlige forestillinger om køn, er et produkt af kolonialismen. Englænderne sendte ikke bare soldater til Nigeria, men også antropologer og missionærer. Antropologerne studerede de lokale samfund, bl.a. med henblik på at identificere forskelle mellem såkaldte stammer; forskelle, som kolonimagten efterfølgende kunne bruge politisk, f.eks. ved at favorisere bestemte ’stammer’ på bekostning af andre og således spille dem ud mod hinanden. Missionærernes opgave var at bidrage til civiliseringen af de vilde folkeslag ved at bibringe dem kristendom – en religion, som karakteriseres af et klart kønshierarki (mænd over kvinder).

Oyewumi fortæller, hvordan de engelske antropologer rekonstruerede lokal historiefortælling i Nigeria, bl.a. gennem lister med navne på tidligere herskere; det blev på engelsk til lister over konger. Selv om det ikke af navnene kunne aflæses om en person var mand eller kvinde, gik antropologerne ud fra, at herskere måtte være mænd, altså konger. Det fandt dem ikke ind, at ’en hersker’ evt. kunne være en kvinde – hvilket de faktisk ofte var. Oyewumi taler på denne baggrund om kolonimagtens patriarkaliserende fortolkning af de afrikanske samfund.

Kvindemagt negligeres

Andre postkoloniale kønsforskere knytter kolonisering og kønsforståelse tæt sammen. Blandt mange andre overgreb har kolonimagterne også udøvet, hvad Gayatri Spivak kalder epistemologisk vold, dvs. at eksisterende samfundsmæssige indretninger – f.eks. kønsforhold – benævnes og forstås på nye måder. Måder, som introduceres og promoveres af den koloniale magt hen over hovedet på den lokale befolkning.

Belært af postkoloniale feministiske tænkere har jeg således i min egen forskning i det nordlige Mozambique forsøgt at se bagom og ud over vestlige forståelser af køn. Jeg er havnet på en fortolkning af spørgsmålet om køn som en balance mellem mandlige og kvindelige sfærer.

Oftest er det kvinderne, der står for de helt centrale sammenhænge mellem levende og døde, mellem krop og sjæl og mellem individ og (lokal) samfund. Det er også kvinderne, der har mest forstand på den usynlige verden – mens mændene i højere grad har at gøre med den verden, som stat, politik og udviklingsøkonomi forholder sig til: de levende, kroppene og individerne.

Den portugisiske kolonimagt i Mozambique har i lighed med den engelske kolonimagt i Nigeria været blind for de kvindelige magtsfærer, samtidig med at de mandlige sfærer er blevet favoriseret. Bistandsapparatet har fulgt i kolonimagternes spor med en stigende ubalance mellem mandligt og kvindeligt som konsekvens. En ubalance i det mandliges favør.

Sådanne forskningsresultater peger på et paradoks i aktuel udviklingsbistandspraksis, hvor mange kræfter sættes ind på empowerment af kvinder, alt imens bistandsapparatet er blindt for den underminering af kvindelige magtsfærer – disempowerment – som samtidig foregår.

Forskningsresultaterne peger også på snæverheden i de vestlige diskussioner om forståelser af køn. Den opfordrer til større nysgerrighed og lydhørhed over for den forskning – bl.a. angående køn – som finder sted i den postkoloniale verden.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kønsligestilling er ikke blot et spørgsmål om at udfri fra "undertrykkelse" i dette ords måske "brutale forstand" - det er også et spørgsmål om at give lige muligheder og få kønnene til at føle noget sådant som helt naturligt.Så får man et i enhver henseende rigere samfund ( - altså både økonomisk, kulturelt o s v).

Det er da helt OK at insistere på køns-ligestilling fra bistandsydernes side .

"Giver vi køb" på dette punkt, så kan man jo f s v også lige så godt også se bort fra andre elementer i menneskerettighederne og åbne for støtte til alskens mindre heldige ting.

Der er grænser for hvor langt man kan gå i respekten for andres kultur og meninger - manglende ligestilling, tvangsægteskaber, slaveri, flerkoneri o s v er uden for grænsen af, hvad der kan og bør respekteres.

Niklas Monrad

- "Oftest er det kvinderne, der står for de helt centrale sammenhænge mellem levende og døde, mellem krop og sjæl og mellem individ og (lokal) samfund. Det er også kvinderne, der har mest forstand på den usynlige verden – mens mændene i højere grad har at gøre med den verden, som stat, politik og udviklingsøkonomi forholder sig til: de levende, kroppene og individerne."

Det er da muligt, at forfatteren har ret i disse (vage) betragtninger, men netop disse strukturer, som her angives, lægger jo netop kompetencer og dermed magt over dagligdagen, hos mændende.

Det vil jo også bare sige, at afrikansk kønsligestilling ikke er anderledes end europæisk kønsligestilling var det for århundreder siden.

Marianne Mandoe

Øv... Robert Kroll sagde stort set hvad jeg havde lyst til at sige.

Jeg kan ikke se hvorfor vi skal støtte middelalderlige tendenser når de menneskerettigheder vi selv påberåber og I vesten tydeligt og klart siger at ALLE mennesker har lige rettigheder. Uanset køn.

Ja det er også rigtigt, hvorfor prøve at forstå andre.

Vestlig kultur er 'den sande gud'.

Konventionsbrud? Der er intet at komme efter!

Nicolai Hansen

@Wendt

Hr Jensen slår Fru Jensen, fordi det er en del af deres måde at leve på (læs kultur). Du må ikke blande dig, fordi du ikke bor sammen med dem og fordi Hr Jensen bare er af en anden overbevisning end dig.

Nicolai, præcis, det hedder selvtægt, og straffes. Nu voksede jeg op med vold i hjemmet, og min mor fik nogen på hatten, så din pointe igen?.

Carsten Hansen

Helt i orden at have empati for andre folks kulturer; Men det betyder ikke at vi skal have sympati og understøtte kulturel undertrykkelse.

Tværtimod er det helt i orden at bruge sin indsigt i hvorfor det forholder sig som det gør med hensyn til kvindens underordnede status i f.eks. dele af Afrika og andre steder. Dette for bedre at kunne agitere for, at også disse kvinder bør kunne nyde retten til at være ligeværdig.

Og hvad med vestlig kulturel undertrykkelse?
Forbrugerisme, fjernsyn og internet har f.eks. frataget de berbiske kvinder i min landsby deres traditionelle magtbastioner og status som bærere af sprog, landbrug, sund kost, mikroøkonomi, husholdning og bærere af traditioner omkring liv, sygdom og død. Det er de bestemt ikke ubetinget taknemmelige for.
Disse områder bliver ikke betragtet som laverestående eller nedværdigende kultur og arbejde i det traditionelle berberliv, men er højt skattede. Vi går ud fra, at fordi det er kvindeområder, som der traditionelt i Vesten ses ned på, så ses der også ned på dem i andre kulturer. Sådan er det ikke altid. Tak for en tankevækkende kronik Signe Arnfred.

Godt indlæg Ellen Chakir. Det er en god idé at huske ordet etnocentrisme selv om det næsten er gået i glemmebogen. Der er ingen mening i at presse vores værdier ned over hovedet på andre folkeslag. Erfaringen viser at det næsten altid giver bagslag og rammer grupper som man virkelig ikke havde tænkt sig at ramme. Al udvikling tager tid og hvis man stræber efter at udbrede demokrati og menneskerettigheder gør man klogt i at fare langsomt frem. Og frem for alt gør man klogt i at feje for sin egen dør først.

Lad os frelse de vestlige kvinder fra den seksuelle objektivering af kvindekroppen – forbyd makeup, dameblade, reklamer, Hollywood-film, og indfør kønskvoter på alt, også zumba-hold i fitness world! Lad os frelse vestlige piger fra den kønsstereotype indoktrinering og overgreb på deres frie identitetskonstruktion – brænd alle lyserøde prinsessekjoler og tylskørter, forbyd Disney!

Frigør den vestlige kvinde nu! De stakler er jo undertrykte – og så uoplyste, at de ikke erkender deres egen undertrykkelse… ok, ironi sat lidt på spidsen. Meen --> Én kvindes undertrykkelse – en anden kvindes primære identitet! Det minder mig lidt om den ofte tåbelige debat om tørklæder!

Den normative selvtilstrækkelighed hvormed Vestlige værdier promoveres som værende universelle ligger blot i skøn forlængelse af kolonialismen. Dette er bestemt ikke et forsvar for voldelige overgreb og undertrykkelse – men selv disse tilsyneladende objektive begreber har specifikke kulturelle/individuelle fortolkninger!

Herudover er problemet med det overdrevne kønsfokus, at man glemmer det sociale køns historisk-kontingente tilblivelse. Der findes andre ’kønsidentiteter’ end mand og kvinde. Flere steder i verden anvendes en tredje kønskategori også i officielle papirer (som fx Hijra i Indien), ligesom billedet andre steder kan være mere flydende. Og så er der, som også Signe Arnfred er inde på, stor forskel på hvor meget den enkelte ’investerer’ i en given kønsidentitet.

Derfor er ’development as freedom’ (Amartya Sen) også en udmærket tommelfingerregel, forudsat, at man tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og tilkendegivne behov og ikke tromler den tredje verden over ende med (endnu flere) dogmatiske vestlige værdier!

Peter Ole Kvint

Det fremgår ikke klart af artiklen, men menneske værd er vigtigere end ligestilling i mellem kønnene. Hvis et menneskeliv er mindre end en kugle værd så er forholdet imellem herskeren og kvinderne helt skævt.

Kvindes stilling i et traditionelt samfund er multifunktionel. Hun er både fodermester, kok, slagter, bager, læge, skolelære og mange andre funktioner. I det moderne samfund så er næsten alle kvindes traditionelle funktioner taget fra hende, og overtaget af mandlige specialister, kun gulvvask er tilbage.

Hanne Christensen

Vestlige kvinders frihed opfattes som bikiniindekset. Jo mere tøj du må smide - jo friere er du. Til det kan jeg kun svare: Min bare...
Det har intet med frihed at gøre - og ikke-vestlige kvinder accepterer det ikke.

Carsten Hansen

Er det virkeligt kommet så vidt, at Vestlige kvinder, frigjort fra religiøs og kulturel undertrykkelse, går ind for religiøs og kulturel undertrykkelse af kvinder i Afrika ?

Nej, og nej, det er vi ikke og nej, det gør vi ikke.
Vi er bare nogle, der lever i Afrika og derfor ser verden noget mere nuanceret, end den ser ud fra lille Danmark, som i egen selvforståelse er verdens største smørklat. Det er I så ikke...

Carsten Hansen

Er det virkelig sådan fat, at frigjorte Vestlige kvinder mener at deres frigjorthed består i retten til at bære polynesisk badetøj ?

Længe leve relativeringen .

;-)