Kronik

De svageste må bytte frihed for overførsel

Modtager man velfærdsydelser, må man forvente at blive kigget efter i sømmene, lyder parolen fra regeringen. Derfor ender de svageste grupper, som velfærdsstaten er skabt til at beskytte, på paradoksal vis som dem, der oftest underkastes velfærdsstatens kontrolregime
Flere kommuner har indrømmet, at de har foretaget systematisk overvågning af borgere for at komme socialt bedrageri til livs. Eksempelvis kunne Information i 2011 berette om den enlige mor  Sascha Nyhus, der i over et år blev overvåget af kommunen, som gravede i hendes økonomiske forhold, hendes ekskærestes boligforhold, tjekkede Facebook-profiler og hendes hoveddør for at kigge efter mandesko

Flere kommuner har indrømmet, at de har foretaget systematisk overvågning af borgere for at komme socialt bedrageri til livs. Eksempelvis kunne Information i 2011 berette om den enlige mor Sascha Nyhus, der i over et år blev overvåget af kommunen, som gravede i hendes økonomiske forhold, hendes ekskærestes boligforhold, tjekkede Facebook-profiler og hendes hoveddør for at kigge efter mandesko

Debat
7. maj 2012

»Det er ægte liberale værdier, der har været ledetråden i venstrefløjens politiske arbejde gennem generationer. Og det er også ledetråden for den nuværende regering,« fastslog erhvervs- og handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF) for nylig og fortsatte: »Vi sætter fokus på frihed til det enkelte menneske. Og frihed til det enkelte menneske kan jo ikke skabes, uden man indretter et samfund, der giver det enkelte menneske mulighed for at udvikle sig.«

Udmeldingen blev mestendels mødt med overbærende smil, for der var ikke mange, der fandt ministerens analyse overbevisende. Dertil har S og SF’s forslag om forbud mod alt fra solarier til parfume i daginstitutioner været for mange.

Men Pia Olsen Dyhrs udtalelse havde en kerne af historisk sandhed, for trods ideologisk blinde vinkler har SF haft en vigtig anti-autoritær strømning, der medførte, at partiet og væsentlige dele af venstrefløjen havde en liberal holdning i forhold til frihedsrettigheder og retssikkerhed og dermed legemliggjorde nogle af de sunde elementer af ungdomsoprøret.

Men venstrefløjens antiautoritære og sprælske forankring synes forduftet til fordel for en velfærdskonservatisme, hvor målet helliger midlet, og borgerne er til for staten. Det er endog meget svært at få øje på den moderne venstrefløjs fokus på det enkelte menneskes mulighed for udvikling – medmindre man dermed mener, at udvikling er lig med at opføre sig i overensstemmelse med de værdier, der er fremherskende hos centrum-venstre. Det synes mere korrekt at betegne regeringens politik som systembevarende, når det kommer til den personlige frihed. For snarere end at formulere et alternativ til VK(O)’s mange frihedsforringelser har man således valgt at videreføre og udbygge formynderiet.

Rammer de mindrebemidlede

Det interessante ved denne udvikling er, at formynderiet i særligt høj grad går ud over mindrebemidlede befolkningsgrupper. Det er først og fremmest de danskere med lavest uddannelse og de mindste indkomster, der ryger og har en usund levevis og dermed er genstand for rygeloven, der nu udvides, samt de mange andre forslag om forbud på sundhedsområdet, som især S og SF har luftet.

Ligeledes er det overvejende folk på overførselsindkomster, der udsættes for systematisk overvågning fra SKAT og kommuner, der skal sikre sig, at velfærdsydelser ikke går i de forkerte lommer.

På paradoksal vis indeholder centrum-venstres kamp for danskernes sundhed en slags indbygget klassekamp, rettet mod underklassen, snarere end »piloter, advokater og læger«. Både de sundhedseksperter og mange af de politikere, som er ivrigst i forhold til forbud rettet mod livsstil tilhører en veluddannet socialklasse (det er særligt udtalt i SF og Det Radikale Venstre). Denne veluddannede socialklasse lever typisk langt mere sundt og fornuftigt end de ’ressourcesvage’ dan skere, som er overrepræsenteret, når det gælder rygning, fedme, alkoholmisbrug m.v. Sundhedsforbuddene er altså rettet mod en del af befolkningen, som tilhører en anden socialklasse og lever et radikalt andet liv end disse politikere og eksperter selv.

Ud over det økonomiske perspektiv kan man måske derfor anse forbudsiveren for at være en kombination af intolerance og manglende empati over for den del af befolkningen, hvis værdier og levevis adskiller sig fra politikernes.

Tendensen er dybt problematisk, eftersom politikerne jo også repræsenterer det ’usunde’ segment af befolkningen. Det er jo efterhånden sjældent, at det er den ufaglærte arbejder, kassedamen eller kontanthjælpsmodtageren, der finder vej til magten som MF’er. Derfor er denne socialklasse langt mere sårbar og forsvarsløs over for politiske indgreb mod dens normer og levevis, end grupper såsom veluddannede akademikere i den offentlige sektor, der deler værdier, udsyn og livsstil med dem, der sidder på tinge, og derfor har politikernes gunst.

Systemet før borgeren

Der, hvor overvågningen og kontrollen med danskerne er mest intens, er i forhold til bekæmpelse af socialt bedrageri og skatteunddragelse. I denne uge præsenteres et lovforslag, som giver SKAT mulighed for at tiltvinge sig adgang til privat ejendom på eks. villaveje uden retskendelse, hvis SKAT ser synlige tegn på byggeaktivitet.

I forbindelse med den bredere debat om indgreb i privatlivets fred udtalte Socialdemokraternes retsordfører, Ole Hækkerup: »Jeg synes, vi har ramt balancen godt. Når man for eksempel modtager offentlige ydelser, må man også acceptere at blive kontrolleret. Vi må gøre det på den måde for at få en velfærdsstat, der fungerer.« Ikke blot kan vi altså konstatere, at regeringen anser systematisk kontrol og overvågning for at være nødvendige led i velfærdsstatens opretholdelse, den slags tiltag er også legitime.

Den gamle borgerlige kritik af, at velfærdsstaten sætter systemet før borgeren, er altså blevet en politisk realitet, som man end ikke forsøger at skjule med spin eller bortforklaringer. Ole Hækkerups kommentarer er ikke blot slående på grund af den hudløse ærlighed om forholdet mellem velfærdsstat og privatliv. De har også konsekvenser for samfundets svageste, som regeringen i egen optik har særlig fokus på. For mens så godt som alle danskere modtager offentlige ydelser, og dermed ifølge Hækkerup må finde sig i overvågning, er det de danskere, der er på overførselsindkomster, der må finde sig i de mest vidtgående indgreb, som når pensionister har meldepligt ved udlandsrejser og myndighederne kan få adgang til førtidspensionisters økonomiske oplysninger uden mistanke eller retskendelse.

Flere kommuner har da også indrømmet, at de – nogle gange i strid med loven – har foretaget systematisk overvågning af borgere for at komme socialt bedrageri til livs. Eksempelvis kunne Information i 2011 berette om en enlig mor, der i over et år blev overvåget af kommunen, som gravede i hendes økonomiske forhold, hendes ekskærestes boligforhold, tjekkede Facebook-profiler og hendes hoveddør for at kigge efter mandesko. Kommunens ansatte kørte også systematisk forbi den enlige mors hjem i alt ni gange for at se, om hendes bil holdt parkeret. Nogle gange med blot en enkelt dags mellemrum.

De formodet svageste grupper, såsom enlige mødre og sociale tilfælde på overførselsindkomst, som velfærdsstaten er skabt for at beskytte, er derfor paradoksalt nok ofte dem, der bliver viklet strammest ind i velfærdsstatens sikkerhedsnet.

Venstrefløj i VKO’s fodspor

Det er svært at se, hvordan den slags overvågning harmonerer med frihed og muligheder for udfoldelse. Man kan naturligvis indvende, at mange af de mest indgribende tiltag er indført af VK(O). Men i de 10 år, hvor VK sad på magten, har den danske venstrefløj fuldstændig forspildt muligheden for at skabe – endsige debattere – et frihedsorienteret alternativ til de formynderiske tendenser under den tidligere regering.

I stedet har man i tillæg til at fortsætte linjen fra VK udviklet sine egne med krav om forbud mod købesex, indførelse af kvoter, påbud og forbud.

Man kan mistænke denne udvikling for at skyldes, at kritik af statens rolle i mange år har været et borgerligt prærogativ (i hvert fald uden for Christiansborg). Men hvis man på venstrefløjen alene indtager standpunkter efter, hvor ens normale politiske modstandere befinder sig, ender man uden kompas og idealer.

Frihedselskende venstreorienterede kan med fordel hente inspiration fra en dansk politiker som Poul Dam (SF) og fra det antitotalitære ikon George Orwell. Her ligger der rig næring til en debat om forholdet mellem frihed og formynderi, som venstrefløjen alt for længe har forsømt.

 

Jacob Mchangama er chefjurist i CEPOS

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Øhe.. det var ligegodt nogle lidt anderledes toner fra en cepos- ansat,
var det ikke?

Vi (andre) ved jo godt, at når man modtager overfførselsindkomst, så har man i forskellige grader byttet sit privatliv ud med en overlevelse/indkomst.
Det er der ikke noget nyt i og for visse af landets borgere kan der ikke blive kontrolleret FOR meget.

Men at cepos nu også har set det og oven i købet problematiserer emnet, det var ligegodt uventet.

Anne Albinus

"Men venstrefløjens antiautoritære og sprælske forankring synes forduftet til fordel for en velfærdskonservatisme, hvor målet helliger midlet, og borgerne er til for staten."

Borgerne er vel snarere "til besvær for staten" og har været det siden 2001...

Dorte Sørensen

et lille spørgsmål - fri hed for hvem?

Fx. skal det være frihed til at forringe andres sundhed og andre sygedomme - her tænker jeg på bl.a. på forbudet mod parfume i daginstitutionerne.
Eller skal der forsat være frihed til at udbyde sortarbejde og "kun" hvor dem, der udfører det sorte arbejde kan straffes. - Her tænker jeg på forslaget om at tage ud på villavejene og se efter håndværkerbiler ol.

Hvis de svageste ikke skal holde for , så skal snyd i finanssektoren, erhvervssektoren hånhæves i lige så høj grad - og denne overvågnigen vil sikkert også skæppe mere i statskassen og kan bruges til ting til glæde for samfundet videre udvikling.

Maya Nielsen

Jacob M højrefløjen er værre ;-) de udbyder nytteløse kurser for selv at få deres konsulentsugerør ind i statskassen fra sidelinien og ikke en skid har alle milliard investeringern i IT-systemer og kaninørekurserne været bevendt...men der er nok ikke en danske der nu ikke ved at man kan bruge spagetti til tårnbyggeri også kaldet VKR-luftkasteller....

Carsten Mortensen

Selv om jeg politisk ligger langt fra Jacob, er det her jo ikke usandt.
VK indførte det. ...og den siddende regering som burde antages at det gik imod - viderfører det, og udbygger endda!
Sammenhængen er nok desværre den samme som med fagforeningernes vigende magt........"den folkelige stemme" er den som bestemmer.
Ergo....."vi" bør kigge os i spejlet og stille et par ubehagelige spørgsmål.

Maya Nielsen

Men den nuværende regering har dog smækket kassen i for pseudokurser de berigede selvstændige og store konsulentvirksomheder .. og det er da som at lukke en åben guldtank til de pengespekulerende erhvervsdrivende samfundsnassere, altså dem, der ikke er eller var de svageste...

Og hvis de også får mulitinationale pengeudsuger til at betale skat så stor tak for den KOV-vending

steen ingvard nielsen

UHA! UHA! ??????+?
Kan det da være folks mening, at vi skal have mere overvågning og mere kontrol med borgerne og i særlig grad, de dårligst stillede samtidigt med, at den bedrestillede del af befolkningen kan flytte deres midler til Schweizer banker og slippe for at betale skat af dem.

Det kunne være rart at se et grundigt regnestykke der påviser hvor mange midler der slippe udenom statskassen via Schweizer banker og hvor mange der unddrages ved socialt bedrageri til sammenligning.
Begge grupper unddrager sig skat, den ene muligvis tusindvis af gange mere end den anden gruppe, samtidigt med at Schweiz nu manipulerer sin kurs ned for at øge sin eksport, det går ud over Danske landmænd f.eks.
Det har O. Sohn så givet 50 mia. i den sidste bankpakke, fra den fælles husholdning.

Men at vi skulle ønske os mere overvågning og kontrol frivilligt, hvor langt er vi villige til at gå, Ønske vi mon også DDR tilstande, både hos venstre fløjen og højrefløjen.

Taler vi i søvne eller mener vi det mon alvorligt?

Lise Lotte Rahbek

Steen Ingvard Nielsen

Hvor læser du, at 'vi' ønsker mere overvågning og kontrol?

Jens Overgaard Bjerre

Uden Jacob Mchangama stod Cepos svagt. Han virker som om han tager den demokratiet alvorligt. Og han har desværre fuldstændig ret i sine synspunkter. Velfærdsstaten - eller resterne af den - går målrettet efter dem den skulle beskytte. At VKO havde den holdning kan virke logisk, da de historisk set altid har beskyttet godsejerne og den økonomiske elite. At hattedamerne Frederiksen, Thorning og Pia O. Dyhr med lige så stor fryd følger VKO i jagten på de fattige, er enten en ubeskrivelig frækhed. Eller også er det alene dumhed en eksamen eller en ministerpost, langt fra en garanti for intelligens. Alene af den grund håber jeg, at der kommer et valg, så de svage kan se hvem der er skyld i jagten på dem. Og tak til Jacob Mchangama for sine altid klare forsvar for friheden.

Jesper Park van der Schaft

Det er "sjovt" at Jacob kun nævner de svageste i samfundet. Hvad med de rige som snyder, skal de ikke også kigges efter i sømmene?
Tag bare f.eks. Stein Bagger eller Kurt Thorsen, som levede af at snyde andre. Det var ikke småpenge som førtidspensionister, men trecifrede mio. beløb, som de snyd. Og hvad med de multinationale selvskaber, som ikke betaler skat i Danmark? Der kan hentes masser mia. af kr..
Ingen skal snyde heller ikke de svageste. Men jeg synes godt det er unfair, at kun at pege på de svageste.
Men det undrer mig heller ikke, når det kommer fra Jacob, som er chefjurist i CEPOS.

Med venlig hilsen

Jesper van der Schaft, Førtidspensionist som er blevet kaldt socialbedrager, men absolut ikke er det.

Jens Falkesgaard

For en gangs skyld et interessant indlæg fra dén kant...

Det mest spændende er næsten hvor lidt plads der ofres på det der må være den egentlige pointe; SKATs mulighed for kontrol af private byggepladser, i afsnit to.

Afsnit tre må tages som en opfordring til venstrefløjen: kom tilbage til rødderne (både de intellektuelle og græsset) og genfind inspirationen og indignationen!

Tænk at det skulle ske; hr. Mchangama skrev noget jeg næsten er enig i... så står Verden da ikke længere :)

Niklas Monrad

Endnu engang: "There is no such thing as a free lunch" ...

Dorthe Josephsen

Åh, hvor dette indlæg glæder min gamle oprørske og frihedselskende sjæl:)
Jesper van der Schaft: Jeg opfatter faktisk indlægget som en kritik af, at man fra politisk hold KUN går efter "underklassen". Dette forhold er efter min mening dybt usmageligt, men også decideret dumt. Vi mangler efterhånden en Holberg eller Kafka til at sætte tingene lidt i perspektiv.

randi christiansen

Citat : ”Velkommen til dummokratiet, styreformen der tillader de kloge at narre de dumme og tage sig fyrsteligt betalt for det. Velkommen til dummokratiet, der fastholder to trediedele af planetens befolkninger i absolut fattigdom. Velkommen til dummokratiet, der kortsynet og tankeløst lader hånt om kommende generationers velfærd og overlevelse.”

“Welcome to the Planet of Hell. The former Planet Paradise. We took paradise and turned it into Living Hell for billions og people, and thus creating our own destruction. The signs are all over for all to see. Decline of morals lead inevitably irresponsibility and carelessness.”

Martin Jeppesen

Mchangama har bestemt ordet i sin magt.
Jeg kan ikke som sådan sætte en finger på noget af det han skriver. Det er en hård og særdeles fortjent kritik af den socialpolitik vores regering har ført, mere eller mindre siden de blev valgt ind.

Jeg tillader mig dog stadig at være skeptisk overfor CEPOS' motivation i forhold til kritikken. Hvis målet er at erstatte den nuværende regering med en ny VO-regering, så har jeg sgu svært ved at klappe i hænderne over det. Det ændrer jo ingenting, tværtimod.
Hvis Jacob Mchangama virkeligt mente det han skrev, så ville han også give sin stemme til det eneste parti i landet, der taler direkte imod det som foregår i regeringen, på tværs af partier. Men det tror jeg næppe han gør.

randi christiansen

Mon ikke McHangamas ærinde er at forsøge at udstille rød stues manglende evne til at gennemføre eget projekt - noget i retning af : socialisterne har ikke fattet en pind, det er os (med pengene), der ved, hvordan sand frihed skal forstås og indføres ....?

Eller hvad McHangama ? Det er nu ikke lykkedes jer i de ti år, I sad ved magten - tværtimod.

Jesper Wendt

Tilfældet fra Cepos, har da et par pointer, men det ulmer mellem liniere der tales for minimalstaten.

Hvordan denne frihed skulle tilgodese de udsatte, må stå til troende.

Martin Hansen

Jacob Mchangamas ærinde er simpelt. Det her er en kedelig, men naturlig og uundgåelig, del af en velfærdsstat.

Har man generøse ydelser vil man få free rider-problemer, og vil man mindske dem må man tage nogle uskønne midler i brug. Mchangama gør bare opmærksom på den problemstilling.

Jesper Wendt

Jacob Mchangamas bog: 'Fri os fra friheden'. Kunne vel tænkes at være anledningen.

Maya Nielsen

Årh han vil sælge bøger til socialisterne, så forstår jeg bedre...
0h happy day !

Jens Holger Laursen

Der blev grinet i de akademiske stuer, da AFR i 2001 annoncerede et systemskifte.
Men her 11 år efter er det tydeligt, at han havde ret. I forfatningsmæssig forstand er suverænen, der siden 1848 har været folket, nu overgået til staten.
Forstået på den måde, at vores lovgivning ikke længere er til for at beskytte folket mod staten, men omvendt.
Det mest deprimerende er, at det ikke kun er Danmark, men hele den vestlige verden, der er blevet post-demokratisk.

randi christiansen

"Har man generøse ydelser vil man få free rider-problemer, og vil man mindske dem må man tage nogle uskønne midler i brug."

Hvad med at finde den vej som er i balance ? Så vil usunde freerider-problemer og nødvendigheden af uskønne metoder forsvinde til fordel for den fornuftige måde at gøre tingene på. Vi er nemlig - surprise - også født sociale. Men hvis indbyrdes konkurrence og privatkapitalisering på fællesskabets ressourcer får overtaget, så blir der gang i rovdyrenes festlige kannibalisering af hinanden - vel bekomme

Lars Kristensen

Der er politikere som har fundet ud af, at folk på overførselsindkomst er blevet lidt for frie i deres måde at leve på og den frihed skal bekæmpes.

Friheden er af det onde, for har vi mennesker en reel frihed, så har ingen magt over os, hverken penge eller ideologier.

Desværre bliver reel frie mennesker nødsaget til at bryde loven, for gjorde de ikke det, ville de jo netop ikke være frie mennesker, for frie mennesker har ingen lov over sig.

Frie mennesker viser derimod en respekt for deres medmenneskers liv og levned og derigennem kan deres måde at handle på fint følge en lovgivnings ønsker, men ikke i alt.

Martin Haastrup

Systemet før borgeren
Der, hvor overvågningen og kontrollen med danskerne er mest intens, er i forhold til bekæmpelse af socialt bedrageri og skatteunddragelse. I denne uge præsenteres et lovforslag, som giver SKAT mulighed for at tiltvinge sig adgang til privat ejendom på eks. villaveje uden retskendelse, hvis SKAT ser synlige tegn på byggeaktivitet.

Jeg tror debattørerne har ladet sig vildlede og overset ovenstående lille passus.

Kan man kalde sig for samfundets svageste når man ejer privatejendom??!

Hele artiklen bliver således et skjult forsvar for dem som i forvejen sidder lunt i svinget og begår social bedrageri. - Under dække af at ville gå i teten for de som ikkeejer noget.

Det sædvanlige (hykleri) fra CEPOS som igen og igen forsøger at tage sig ud som de fattiges forsvare.

Og alle debattørerne hopper på den og spiser lydigt af hånden.

Hvorfor er der ingen der taler om at skelne mellem to markante sociale grupper: De som ejer noget og de som ikke gør?

Lars Kristensen

Blot til en orientering.

Pensionister findes ikke. Der findes derimod mennesker der får pension og det er ikke det samme som at være pensionist.

En pensionist er en rollefigur i vort samfundsskuespil, men hvorfor skal vi hele tiden se på hinanden som karakterroller frem for det vi er - mennesker.

Prøv for en gang skyld at forholde jer til jeres medmennesker som værende mennesker og ikke som karakterroller i vort samfunds ideologiske drejebog.

Er vi mennesker - ægte levende, livgivende og livsbekræftende mennesker eller er vi "stendøde" karakterroller i et stupidt teatralsk ideologisk skuespil, hvor det er det "døde" skuespil der kommer før os levende mennesker.

Husk på, det er kun os levende mennesker, der kan gøre det "døde" ideologiske skuespil levende. Uden vores deltagelse i skuespillet, opløses skuespillet og forsvinder som dug for Solen.

Spørgsmålet er blot - tør vi (du, jeg og alle andre) lade være med at være med i dette "døde" ideologiske skuespil?

Emil Edelgart

Stort set alt, hvad der står i denne kronik, er fuldstændig korrekt, det klinger bare hult som Grand Canyon når det kommer fra CEPOS, når man ved, at deres ønskescenarie er en total afskaffelse af velfærden til fordel for markedets herredømme, hvilket får den nuværende situation til at ligne en sand utopi til sammenligning.

@Steen Ingvard Nielsen
Sidste opgørelse lød på lidt over en billion kroner i skattely, mere end et helt års udgifter til velfærd og offentlig sektor samt offentlige investeringer, og her medregnes ikke firmaernes "lovlige" skatteunddragelse som transfer pricing, osv. Langt under halvdelen af alle firmaer i Danmark betaler ikke så meget som en krone i skat.

Martin Haastrup

Jeg spørger igen: Er det udtryk for frihed eller socialt bedrageri når man både ejer sin bolig og samtidig begår socialt bedrageri?

Det er dén slags frihed artiklens forfatter taler om og alle debattørerne spiser ham lydigt ad hånden.

Man skal kunne læse indenad for at kunne se og forstå.

I er for lette at medie-manipulere. Beklager.

Emil Edelgart

"langt OVER halvdelen" skulle der selvfølgelig have stået.

Martin Haastrup

Således konkluderer jeg i forhold til overskriften - og indholdet: Man kan sgutte kalde sig for 'de svageste' når man ejer sin bolig!

Og hvis man begår socialt bedrageri og samtidig ejer sin egen bolig, så er det i min optik kun godt at SKAT osv har storst set ubegrænset hjemmel til at gå sådanne efter i sømmene.

At artiklens forfatter tror han kan sidestille stigmaet i forbindelse med STATENS indblandning i sådanne forhold, med andre som IKKE ejer sin bolig osv - beviser kun at han overhovedet ikke har forstået hvad frihed betyder i praksis.

Diskussionen om frihed, handler altså ikke om RETTEN til at begå SOCIALT BEDRAGERI når man samtidig EJER sin bolig.

- Den handler om at LÆRE AT SKELNE mellem disse to grupper i samfundet og at yde dem som IKKE ejer noget fortrinsvis øk social stats-støtte.

Martin Haastrup

Jeg kunne også sige: Kan det undre at en artikel-skriver fra CEPOS plæderer for at legitimere og kalde det frihed når hus-ejere begår socialt bedrageri??!

Værre endnu bliver det når han under dække af ville forsvare de som IKKE ejer noget, i virkeligheden plæderer for at legitimere de som ejer noget's sociale bedrageri.

De sidste bliver bekvemt brugt som gidsler til at argumentere for at de som ejer deres egen bolig bør have frihed til at begå socialt bedrageri.

Men friheden ligger altså ikke i at legitimere førstnævntes sociale bedrageri, friheden ligger i at skelne mellem de to grupper og forstå at man selvfølgelig må fare mere restriktivt frem overfor de første og undgå at mistænkeliggøre de sidste.

Men det kan jo ikke overraske når det kommer fra en CEPOS-mand, Foghs falske neoliberale friheds-tese om "Fra Socialstat til Minimalstat" er den som er dagsordnen her og intetsomhelst andet. Statens magt til at beskytte sig mod socialt bedrageri for de som ejer deres egen bolig skal stækkes, under påskud af at ville beskytte BÅDE deres frihed og dem som ikke ejer noget.

Man må lære sig at læse indenad og at skelne. Tak

Hanne Gregersen

@Haastrup
Din forventelige (den samme plade hver gang) fordomsfuldhed overfor den skribenten, hvordan lykkedes det dig så at få det hele til at være for eller imod boligejerne -- jeg fatter det ganske enkelt ikke i forhold til artiklens egentlige ærinde !

Maya Nielsen

En billion kroner, det kan man få megen specialundervisning for, og oprette en hel del praktikepladser for, ja man kunne skabe et helt firma kun med det for øje og så lade erhvervslivet betale dyrt for at modtage uddannede når de ikke deltager i kvalificeringen af de unge...tvangskatter for ansvarsunddragelse... set i promille af den fulde omsætning..

Inger Sundsvald

Byggeaktivitet, tja…
Det er jo noget der kan ses og kontrolleres. Men det kontrolleres ikke om der ligger guldbarrer i bankboksen eller om millionerne hænger på væggen som malerier. Har man under ca. 70.000 i banken kan man få både ældrecheck og tilskud til tandlægeregninger.

Martin Haastrup

Thomas Dalager - det glæder mig at kunne skuffe lige netop dig. 8-)

Martin Haastrup

Men, Thomas Dalager, du er da velkommen til at fortsætte skribentens forsvar for hus-ejers RET til at begå social bedrageri uden statens forstyrrende indblandning, og kalde dét frihed for BÅDE de som ejer deres bolig og de som IKKE gør.

Du kan sikkert hente masser af inspiration i tidl. statsministers moralsk begrundede friheds-manifest : "Fra socialstat til..." - selvom jeg godt nok tror den er ved at være lidt mølædt efterhånden.

Sådan går det jo desværre med falske-friheds-liberalister, deres moralsk begrundede ideer taber ligeså hurtigt deres gennemslagskraft og popularitet som man nå at sige frihed for alle på et splitsekund, mens man i virkeligheden kun tænker på at legalisere sin egne kriminelle handlinger. AKA husejeres sociale bedrageri.

Martin Haastrup

Sluttelig: Og når man så ser på de mange anbefalinger af ovenstående artkel, så undrer det vel ikke, at nuværende regering, den såkaldte venstrefløj herhjemme, så let har ladet sig manipulere - til at liberalisere...

Man skal bare sige frihed for alle til dem, så hopper de i med begge ben og spiser lydigt underdanigt af hånden - med ånden...

Hvor blev evnen til at læse kritisk og forholde sig virkelig videnskabeligt kritisk af?

Sleep well, ladies and gentlemen. We will arrive at your service, with our next dreams and illusions of freedom for all - in just a very few seconds. - Please remember that smoking is not allowed during waiting for service -and actual landing-time.

Yours sincerely.

Thorsten Lind

."Af børn og fulde folk, samt Cepos,
skal man høre sandheden.!!"

Beskæmmende er det,
at det danske "folkestyre"
(..mere ærligt at kalde det "styre"),
tiltrækker tvivlsomme typer,
med stor hang til at bestemme over andre.
Denne perversion / magtdemonstration
gælder begge fløje i dansk politik.

Den totalitære stat er en realitet
& borgerettighederne er en truet dyreart.
Men det er tilsyneladende sådan,
at flertallet af danskerne ønsker det;
forstå det, hvem der kan?
Mvh Th

Ps. Der er langt mellem guldkornene fra Cepos,
men de leveres altid af Jacob Mchangama. :-)

Lisbet Askløv

Haastrup:Skulle vi ikke snart holde op med at snakke højre/venstre,der jo næsten
ikke findes mere som bestemte,definérbare størrelser i dansk politik?Naturligvis skal husEJERE ikke have lov til at benytte 'sort' arb.kraft f.eks.af,herligt udtryk!-"anden etnisk oprindelse."til at renovere domicilen,og samtidig kalde det Frihed (=mere cash tilbage i min puge/fedtelomme.)Men glemmer du helt,at også husUDLEJERE,de private af slagsen,rask væk bruger 'sort' arbejde,når de ser sig nødsaget til at gøre et-el.-andet ved de bygninger,de skovler ind på,at andre mennesker bor til LEJE i? Jeg forstår udmærket din pointe,og garanterer dig for,jeg kan læse indenad;alligevel forekommer du at være lidt bagud af dansen m.h.t.opfattelsen af
at være hhv.ejer el.lejer af en bolig.Det er IKKE alle husejere i dag,der har røven fuld af penge,og tilsvarende ikke alle lejere,der er mindrebemidlede,sådan som det stort set var for år tibage.Men summa summarum:det er IKKE civil ulydighed,som er borgeres måde at vise,når love og regler er for meget/urimelige,at benytte 'sort'arbejde bare for at spare penge.Det er almindelig småtskårenhed,og dén har hverken ejere elller lejere monopol på -den trives fint alle vegne. Jeg synes ikke,du har ret i,at alle bidragyderne i denne klumme bare spiser af hånden i forhold til det opr.oplæg-mange af dem er bare ikke enige med dig,og så må du jo smøge argument-ærmerne op for at få dem/os til at blive det,siden det er så vigtigt:-)

Lisbet Askløv

Haastrup:Skulle vi ikke snart holde op med at snakke højre/venstre,der jo næsten
ikke findes mere som bestemte,definérbare størrelser i dansk politik?Naturligvis skal husEJERE ikke have lov til at benytte 'sort' arb.kraft f.eks.af,herligt udtryk!-"anden etnisk oprindelse."til at renovere domicilen,og samtidig kalde det Frihed (=mere cash tilbage i min puge/fedtelomme.)Men glemmer du helt,at også husUDLEJERE,de private af slagsen,rask væk bruger 'sort' arbejde,når de ser sig nødsaget til at gøre et-el.-andet ved de bygninger,de skovler ind på,at andre mennesker bor til LEJE i? Jeg forstår udmærket din pointe,og garanterer dig for,jeg kan læse indenad;alligevel forekommer du at være lidt bagud af dansen m.h.t.opfattelsen af
at være hhv.ejer el.lejer af en bolig.Det er IKKE alle husejere i dag,der har røven fuld af penge,og tilsvarende ikke alle lejere,der er mindrebemidlede,sådan som det stort set var for år tibage.Men summa summarum:det er IKKE civil ulydighed,som er borgeres måde at vise,når love og regler er for meget/urimelige,at benytte 'sort'arbejde bare for at spare penge.Det er almindelig småtskårenhed,og dén har hverken ejere elller lejere monopol på -den trives fint alle vegne. Jeg synes ikke,du har ret i,at alle bidragyderne i denne klumme bare spiser af hånden i forhold til det opr.oplæg-mange af dem er bare ikke enige med dig,og så må du jo smøge argument-ærmerne op for at få dem/os til at blive det,siden det er så vigtigt:-)

Hanne Gregersen

@Haastrup --tak for replikken (eller alle 3 igen - dårlig vane forøvrigt), men dine svar bærer præg af fragmentarisk tankevirksomhed, som jeg ikke helt er på linie med, hvilket jeg vist ikke er den eneste, der lider af :o) Måtte man anbefale en lidt mere struktureret replikpraksis, så ville flere få glæde af guldkornene (sarkasme kan være anvendt).

Jeg forstår stadig ikke, at jeg som husejer skulle være social bedrager, men det har jeg opgivet at få en nogenlunde ædruelig forklaring på, så no worries.....

Helge Rasmussen

Tak til Jacob Mchangama for at gøre opmærksom på demokratiets vildveje.

Den personlige frihed er ukrænkelig, står der i Grundloven, men det tager politikerne ikke hensyn til.

Folkepensionister er for længst frataget denne såkaldt "grundlovssikrede" ret til frihed.

Efter et langt liv, tynget af verdens højeste skattetryk, er pensionisten pludselig stavnsbundet til EU/EØS, skal melde sig til kommunen hvis de ønsker at rejse uden for EU og skal være tilbage inden to måneder, ellers ryger pensionen.

Hvis folkepensionisten rejser uden at melde sig til kommunen, så er det socialt bedrageri.

Men hvad med statens sociale bedrag?

I det tilfælde at folkepensionisten, (guderne forbyde det) tager bopæl i et land udenfor EU/EØS, mistes alle rettigheder, som for eksempel pensionstillæg og sygesikring, men skal stadig betale fuld skat ud af den cirka halve pension, - bundskat, sundhedsbidrag og kommuneskat.

Kun pligt, ingen ret.

Når magthaverne snyder på vægten, er det vel forståeligt at undersåtterne gør det samme.

Bjarne Bisgaard Jensen

At de svageste må bytte..... er da ingen nyhed. Enhver der forholder sig til dansk socialpolitik kan se og bør erkende tingenes tilstand. Alene lov om offentlig forsorg - tyg lidt på navnet - tilbage i de glade tressere siger vist alt. Så kom bistandsloven som var et behjertet forsøg på at udmåle ydelser ud fra et behovsprincip snarere end et retsprincip, men det blev hurtigt for dyrt og "tilfældigt", så tilbage til nutidens retsprincip som udover en voldsom burokratisering også medfører et ekstremt kontrolapperat med indbyggede sanktioner - ergo intet nyt under solen

Martin Haastrup

Jamen hyg Jer endelig med CEPOS falske fragmenterede friheds-filsofi.

Hvor er kritikken af den økonomiske magt henne?

Der er overhovedet ikke tale om nogensomhelst virkelig frihedsfilosofi. Der er tale om en ensidig og fragmentarisk frihedsfilosofi som minder om den AFR lagde for dagen: Kun Statens magt er af det onde.

Hvor er kritikken af den økonomiske magt i samfundet??! Den glimrer fuldstændig ved sit fravær. Og I overser den bekvemt alle sammen og spiser CEOPS af hånden med ånden og beskylder mig for den fragmentarisme som artiklens forfatter selv er udøver af.

Vorherre til hest. Verden vil bedrages og bliver det.

Hvis man virkelig vil disputere friheds-filosofi burde man i min optik feks holde sig til Dr. Rudolf Steiners "Frihedens filosofi" - antroposofisk forlag.

Og statsdannelse som bygger på en virkelig åndens frihed - den kan man få ved at gennemlæse hans lille stats-videnskabelige skrift
populært kaldet Social Tregrening som enhver frit kan downloade her med respekt for rettigheder og anvendelse:

http://tregrening.org/
http://tregrening.org/download/index.html

vælg :Rudolf Steiner: Det sociale spørgsmåls kernepunkter (1919-1920)

Og når jeg taler om fragmentarisk stats-kritik og efterlyser noget kritik af det økonomiske livs magt fra CEPOS side, så henviser jeg blandt andet til
Dr. Matthias Rath "Business w. Disease" aka "Folkets Program" - det fås her:

http://www.laleva.cc/dk/rath_042003dk.html

Skulle vi nu ikke lige tage og skyde på den som er ansvarlig for en fragmentarisk og falsk friheds-filsofi istedet for at undertegnede??!

Men I er da velkomne til at fortsætte med at spise CEOPS og Ole Thyssen og hvad de hedder allesammen ad hånden med ånden... 8-)

Det rager da mig en høst. Men jeg køber det altså ikke. Det er ren demagogi.

Verden vil bedrages og bliver det.

Hyg jer endelig med disse moderne firheds-filosofisters stats-nedbrydning, så kan det økonomiske liv, aka kapitalismen få overtaget som det har så våde drømme om - det har vi jo set grufulde eksempler på de sidstee 10 - udliciteringen af offentlige opgaver, privatiseringen, Fra social-stat til minimalstat - jeg kan bare lige hive sagen om KMDs påfaldende statiske undersøgelse af socialt bedrageri blandt førtidspensionister og kontanthjælpsmodtager op - det viste sig at være et skjult reklame-stunt for deres egen IT-overvågnings-teknologi, et helt nyt designet system til bla. sammenkøring af registre.

Men det har alle åbenbart fuldstændig svedt ud.

Hvad med den måde man fra VKO's side har lagt tommeskrue i form af kontrol-lister osv på offentligt ansatte, så de klager over at de skal bruge mere tid på at udfylde disse end de skal bruge på at servicere de borgere som de er ansat til?

Hvor er krtikken af den økonomiske magt i samfundet henne af i CEPOS' ananlyser?

Den flimrer totalt ved sit fravær. Gad vide hvorfor?

Jeg siger at I bliver bundet et bedrag på ærmet om frihed. Og ville være bedre tjent med at SELV læse ovenstående friheds-filosofi.

Hvis man vil disputere friheds-filosofi er den første forudsætning at man lægger en vej frem som peger på det område hvor den menneskelige frihed kan findes, tænkningen. Det næste bliver så at lade folk selv vælge at gå denne vej og bevise for sig selv at den fører til omtalte område og oplevelse af den frihed som der er tale om.

CEPOS tror tilsyneladende at kunne bilde sig selv ind og alle andre at det kun er statens ååh så slemme undertrykkelse af borgere med eller uden ejerskab af deres bolig osv som er årsagen til ufrihed, jeg påpeger blot at så enkelt er det altså ikke.

Og derved gør man sig selv til falske-friheds demagoger.

Folk må selv op ad den bekvemmelighedshængekøje og tænke selv. Det er i min optik den eneste vej til frihed, hvis vi skal tale om nogensomhelst frihed i det hele taget. Problemet er alle, mere eller mindre ligger under for den illusion at andre skal kunne give dig frihed - at man ikke vil bekvemme sig til at indse at det i virkeligheden kun er en selv som kan gøre det.

Frihed alene fra statens formynderi er ihvetfald ikke tilstrækkelig til at opfylde de våde drømme. Ejheller fra det økonomiske livs magt. Der skal tænkes langt mere dybde-gående - jeg kan kun atter og atter pege på Steiners Sociale Tregrening som en måde at kombinere de to ting på: Frihed for ånden og en stat-dannelse som bygger på den forudsætning.

Tak.

Men fortsæt endelig jeres næsegruse tilbedelse af de falske friheds-filsofister fra CEPOS og læg staten i ruiner - men kom ikke og klag til mig når det viser sig at være en illusion og det økonomiske livs magt ikke viser sig at være en pind mindre formynderisk når det kommer til administration og magt i det hele taget - måske snarere tværtimod.

Hvis jeg som alle mulige andre der tror og bilder sig ind at de laver virkelig frihedsfilosfi, ville fortælle nogen hvad frihed er eller burde være for dem, så ville jeg gøre mig selv skyldig i det som jeg så skarpt og urokkeligt fastholder overfor CEOPOS, Ole Thyssen, AFR osv. Så det undlader jeg:

Jeg siger Tænk selv, mærk selv efter og find selv ud af det! For det er sgu jeres problem og ikke mit!
Jeg stikker ikke nogen blår i øjenene om at have set lyset - jeg peger på nogen veje der kan gåes ad - jeg søger ikke at definere for andre hvad frihed er eller hvad det ikke er - jeg påpeger at den friheds-filosfi som CEPOS lægger for dagen her - intetsomhelst har med virkelig frihedsfilsofi at skaffe overhovedet. Men manden er åbenbart som en guru at betragte og jeg en gammeldags dinosaur som hænger fast i socialistiske anti-kapitalistiske revolutions-drømme.

Så hyg jer kære venner - det rager mig i virkeligheden en høst - I er slaver og I elsker at være slaver! Jeres åndelige bekvemmelighed gør at I hellere spiser ad hånden med ånden, end at begynde det ubekvemme arbejde med at TÆNKE SELV. I har rigtig godt af jeres kriGse - og fortsæt endelig med hallelujaherne og knæfald for CEPOS oog se hvad der kommer ud af det - jeg siger bare, kom ikke og klag til mig når problemerne forværres - kom ikke og sig I ikke blev advaret!

For jeg gider ikke høre på det klynkeri mere. I ligger som I selv har redt. Og det er jeres egne tømmermænd som jeg allerede sagde at godt nok mange ønskede sig da Nyrup begyndte at aflevere - 'festen' - og 911 - det økonomiske livs totale skruppelløse magtmisbrug - men det var der ingen der brød sig om at høre på, man vare faldet i koma over de fantastske mikro-elektroniske mobil-gadgets og internet - DEN GRÆNSELØSE FRIHED - jeg siger biiip - bbbip biiip - grænseløs frihed er ikke frihed - det er det modsatte. Men det gider jeg ikke mere prøve at forklare nogen - for man nægter at lytte efter.

Så værsgod - I får friheden til SELV at finde ud af det. Jeg skal nok lade være med at besvære jer mere med min kritik.

Fortsat god rejse til helvede - i helvede! I er allerede ankommet. Godt det ikke er mig!

Martin Haastrup

Mainstream-populær-offer-friheds-fragmentarisk filosofi.

Piiiiiv - de svage boligejere...piiiiv...den oonde statsmagt!!! Piiiiv.....PVADR!!! Vi er alle ofre for den ooonde statsmagt...piiiiv....

Demagoger!

steen ingvard nielsen

Kære Lise Lotte Rahbek

Det har jeg læst i en kommentar, der stod at det var vi bekendt med, altså overvågning af socialt udsatte, og at det var accepteret som en nødvendighed.

Citat; (Lise Lotte Rahbek) "Vi (andre) ved jo godt, at når man modtager overførselsindkomst, så har man i forskellige grader byttet sit privatliv ud med en overlevelse/indkomst.
Det er der ikke noget nyt i og for VISSE AF LANDETS BORGERE, kan der ikke blive kontrolleret FOR meget".

Visse af landets borgere, hvem er de?
Hvem er de andre og hvem er vi?

Er vi dem der enten er med eller i mod, eller er det de andre.

Her jeg læst den kommentar forkert, vil jeg da gerne høre gerne fra dig.

Du får det til at lyde som om der er bred accept af overvågning af bestemte grupper som du ikke definerer nærmere. Hvem de end er dem du taler om,
så tror jeg ikke du skal regne med at alle er enige, jeg er f.eks. ikke, jeg tror på at man skal forsyne sig med en dommerkendelse før man tiltvinger sig adgang til folks hjem, hvad enten de er direktører eller på overførsels indkomster.

Jeg tror på at vi skal følge vores lovgivning både som borgere og som myndighed, og ikke som vi ser i øjeblikket at folk går ud på gaden og griber til selvtægt.

Jeg tror på det fordi, Lovgivningen er foreslået og bestemt af demokratisk valgte politikere og at hvis loven ikke følges, så er det vores demokrati vi kommer i konflikt med.

Martin Haastrup

Flertals-friheds-filosofi. ha haa haaaaa...
Offer-friheds-filsofi - hvis bare staten havde mindre magt, så ville vi have frihed for alle - aehm, jeg tror nogen vist forveksler flertals liberalt anarki med frihed. De libertære revolutionister - de neoliberale anarkistiske revolutionister.. hahahaaaaaa...
OG venstrefløjen æder den råt.. hhaaaa aaaa

Martin Haastrup

I glemmer fuldstændig som CEPOS selv at årsagen til at Staten har den magt som den har, at Socialstaten er her overhovedet, det skyldes udbytningen og magtmisbruget fra det økonomiske livs side.

Hvis ikke der var nogen social-stat ville folk, børn, unge og gamle, gravide osv ligge og dø, hjemløse i rendestenen. Værsgod der har I det økonomiske livs frihed og formynderi!

Men det er nok bare mig som tænker for fragmentarisk og stadig lever i fortiden om et højre og et venstre og har problemer med at forstå at såvel bolig-lejere som ejere kan gøre sig skyldige i socialt bedrageri.

Hallelujah...

Martin Haastrup

Bistandskontor til salg!
Arbejdsløshedskasse til salg!
Fagfornening til salg!
Sygeforsikring til salg!
Demokrati til salg!
Friheds-filosfi til salg!
Folkepensionist-kontor til salg!
Bibliotek til salg!
Politigård til salg!
Retfærdighed til salg!
Social ansvarlighed til salg!
Socialstat til salg!

Nogen højere??! Første - anden tredie - solgt til den herre med vesten og cigaren ovre i hjørnet!

Martin Haastrup

Ejendoms-ret til salg! ... ha hahaaa

Lise Lotte Rahbek

@ Steen Invard Nielsen

Først og fremmest: Lad være med at forfalde til den illusion, at du får overtaget ved at titulere mig med et "kære".
"Kære"-ordet virker ikke som besværgelse. Jeg bliver ikke kærere eller mere medgørlig af at blive kaldt 'kære'. Tværtimod.

At vide er ikke det samme som at acceptere.
Når man som overførselsindkomst-modtager ved, at man har byttet store dele af sit privatliv ud med overvågning og kontrol fra kommuneadministrationes side, er det ikke en accept, men en erkendelse af, at det kan man som overførselsindkomstmodtager ikke våben til at kæmpe imod.
Det er resignation!
Det hænder, at overførselsindkomstmodtagere alligevel forholder myndighederne nogle private forhold, men det kan være ulovligt for f.eks kontanthjælpsmodtagere eller pensionister ikke at fortælle, at de har en kæreste som de lejlighedsvis sover sammen med.
Privatliv kan medføre risiko for at miste overførselsindkomsten.

Hvis du ellers læser aviser - og det gør du jo - vil du vide, at der hver dag kan læses kommentarer om, at nogen har hørt om nogen som arbejder sort og hæver en overførselsindkomst. Og at de kvindelige overførselsindkomstmodtagere hæver børnebidrag, som de ikke er berettiget til, da de har et privatliv.
Hvem det er, ved jeg af gode grunde ikke.
men de der ved, hvem det er, vil ikke selv anmelde udådspersonerne for at udføre ulovligheder. De vil hellere have, at myndighederne udfører mere kontrol.
Det samme sker når dem som ved noget, rent faktisk anmelder overførselsindkomstmodtagerne til myndighederne ved en af de smarte anmeld-en-borger-hjemmesider. Så vil myndighederne omgående udføre mere kontrol, som anmelderen netop har opfordret til. Hvad det koster, har jeg ingen anelse om, men jeg tror det er bekosteligt.

.. mangler jeg at svare på spørgsmål, så må du lige spørge igen.

Sider