Læserbrev

Grundloven er under afvikling

Debat
5. juni 2012

Den danske grundlov, der bygger på folkestyre, udfases gradvist til fordel for en EU-lovgivning, der bygger på centralisme.

Det er et stort demokratisk problem, at grundloven gradvist afvikles, fordi både danske og andre europæiske borgere i stigende omfang føler, at man kun inden for nationalstatens rammer kan bevare demokratiet. Det er kun her, man kan stemme på lovgiverne og stemme dem ud igen, hvis folket ønsker anderledes love.

Den danske grundlov giver ikke Folketinget mulighed for at delegere lovgivende myndighed til administrative organer. Men i EU-regi går dette udmærket – i nogle tilfælde er det nærmest normen.

Retslige beføjelser kan for eksempel være placeret i en selvstændig komité vedrørende veterinære krav til produkter, som sælges på det europæiske marked. Beføjelser kan også placeres helt uden for EU som WTO eller WHO eller sågar hos private firmaer.

Grundloven bygger på den klare adskillelse mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Denne adskillelse eksisterer ikke i EU-lovgivningen. I dag er 62 procent af lovgivning relateret til retsakter fra EU. Den danske regering kan udforme bekendtgørelser og cirkulærer efter bemyndigelse i en vedtaget lov.

Gradvis udfasning

Men alle love fremsat af Folketinget kan ændres af et simpelt flertal. I EU kan forordninger og direktiver ikke laves om af vælgerne eller vælgernes repræsentanter, de kan kun laves om, hvis et flertal i Kommissionen foreslår en ændring. Og Kommissionens medlemmer er embedsmænd uden folkeligt mandat.

Denne gradvise udfasning af den danske grundlov er opstået, fordi skiftende regeringer har gjort paragraf 20 til en gummiparagraf. Sådan har den aldrig været tænkt, og når den fortolkes sådan, er der tale om vinkelskriveri og mangel på ansvarlighed.

Tidligere MEP Jens-Peter Bonde har udtalt, at vor grundlov gælder for Færøerne og Grønland, mens den for os i Syddanmark er en undtagelsesbestemmelse, som træder i kraft i det omfang, vi ikke er dækket ind af forordninger, direktiver og andre retsakter fra EU.

EF-Domstolen har jo for længst vedtaget, at national lovgivning skal vige for EU-lovgivning, hvis der er uoverensstemmelser. Vi er på vej til at miste et folkeligt forankret demokrati.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

randi christiansen

Udviklingen i dansk EU politik tjener til at illustrere, at jura åbenbart ikke er en eksakt videnskab, og dermed ikke værdig som grundlag for den danske retsstat - en progressivt eroderende og uklart defineret størrelse, der skifter med den siddende regerings sofistiske tolkninger af Grundloven

Michael Kongstad Nielsen

Jens Kimby glemmer Danmarks fire forbehold. Dem skal vi være glade for. Måske skulle vi have en særlig festdag, ved siden af grundlovsdag, for de fire forbehold.

Som man lærer når man snakker med hardcore advokater - jura og moral har intet med hinanden at gøre.

Jeg er forsåvidt enig i artiklens pointe, min konklusion er bare, at det er vores egen skyld, ikke fordi vi er med i EU som sådan, men fordi vores grundlov er pilrådden, antikvarisk, og bare decideret elendig, og at vi stadig ikke har skrottet den for længst og lavet os en ny!!

1. Som randi christiansen rigtigt siger benytter danske regeringer sig af "sofistiske tolkninger af Grundloven". Dette skyldes, efter min mening, at grundloven, i modsætning til de fleste andre forfatning i Europa, er så fandens svær at ændre, så fremfor at være konsistent og holde sig til hvad grundloven siger, og ændre den om nødvendigt (Med folkets accept), så laver man alle mulige kreative tolkninger for at retfærdiggøre alle mulige ting. Hvilket jeg faktisk synes er endnu mere udemokratisk end EUs mest udemokratiske aspekter, da grundlovsfortolkninger UDELUKKENDE afhænger af embedsfolk, hvorimod Europa-Parlamentet er demokratisk valgt, og vægler Kommissionspræsident på parlamentarisk vis.

2. Grundloven etablerer ingen forfatningsdomstol, og lader det mere eller mindre være op til politikkerne at tolke og afgøre om en tolkning af grundloven er rigtig. Det svarer til at have en straffelov uden et politi til, at håndhæve den. Dette er i øvrigt bevidst, såvidt jeg ved. fordi at Venstre og Socialdemokratiet var nervøse for, at gav man dommerstanden (Som dengang var meget konservativt-præget) for megen magt ville den stille sig i vejen for de forandringer af samfundet de hver især ønskede på den tid. Hvilket så bare bidder os i røven i dag.

For at opsummere, lad os få revet grundloven op og brændt på bål, og så få skrevet en ny som rent faktisk ville fungere. Islands nuværende grundlov er den danske med "Kongen" erstattet af "Præsidenten" og et par småjusteringer, hvilket gør at den er præcis ligeså elendig, hvilket da også er grunden til, at man har skrevet en ny, som forhåbentlig snart bliver vedtaget, og den kunne vi jo passende stjæle.

@ Torben Selch

Følgende er en interessant tanke: http://www.youtube.com/watch?v=QFQntCdxghM#t=1m55s

Morten Andersen

Altså. Hvor længe skal vi finde os i alt dette?

Hvor længe sidder vi passive på vores flade røv?

Lige til nogen slukker for internet og tv Morten.

Morten Andersen

Yeah Suz. Her kan vi sidde og brække os. vi kan få afløb, og vi kan blive enige.

Vi kan bare blive ved at være enige, uden at lette røven en tomme.

Men var vi nogensinde mødtes uden dette medie? Næppe.

Tænk, hvordan verden ville være uden internet.

Og dog, kan jeg huske tiden med telefonboksen, 25øren, og den trykte avis.

Selv før den tid opstod oprør og revolution.

Er vi bare blevet magelige og dovne i vores braste sofa?

Skabsrevolutionister?

Randi Christiansen.

Der er jo hverken videnskab eller logik i Jura. Om Sofisme skriver Wikipedia: "De underviste ikke med det formål at viderebringe bestemte værdier, men for at lære eleven at argumentere for sine egne synspunkter."

Det passer jo fint nok :-)

Jeg får lyst til at citere Anonymous:

"Do not let some newscaster somewhere give you your opinions anymore. Think for yourself, learn for yourself, and educate yourself. Do not just repeat what you have heard someone else has said… think for yourself. Read the information and form your own INFORMED opinion. Freedom of thought may be one of the last freedoms we truly have. Exercise what it means to be truly alive and informed."

Morten Andersen

Så evigt rigtig fillosofi Suz

Det der gælder, det der tæller, det der rykker, det kommer helt fra dit eget hjerte. Og du kan mærke det.

Ingen prædikant eller lærer er nødvendig. Men han kan isnspirere og hjælpe, til at sætte ord på det du kan mærke, helt inde i dit dybe jeg.

Og det er det rígtige, kun for dig, og ingen anden.

Om du så er blå, gul, eller rød :-)

Jeg begræder ikke tabet af den danske grundlov. Dens funktion skulle være at beskytte borgerne mod vilkårlighed fra magthavernes side, men det gør den ikke alligevel, idet lovgiverne blot kan vedtage den ene undtagelse efter den anden, så de nu er oppe på hundredevis. Vi har alligevel kun de europæiske menneskerettigheder til at beskytte os.

http://www.information.dk/300779

Magtens tredeling giver jeg heller ikke meget for. Politiet er totalt politisk styret.

Strømerne er ikke 1/3 del af magten: regeringen står for den udøvende og er politisk styret efter forfatningen, søde Jon
Men det forhindrer ikke at policen og nu om dage ikke mindst PET er den 5. statsmagt, med pressen som den påsråede 4.

Poul Borup-Andersen

@Jens Kimby
Fint, fint resume´.
Et par småkommentarer til:
'Det er et stort demokratisk problem, at grundloven gradvist afvikles'.
Det er ikke rigtigt. I demokrati er det flertallet der bestemmer. Derfor står vi her med skægget i skuffen. Du kan sige, at det er forfærdende, men det må vi så finde os i.

'Kommissionens medlemmer er embedsmænd uden folkeligt mandat'. Ja, det er nationalstat valgte politikere fra medlemslandene, og de har så for -lukkede døre uden folkelig indblanding- valgt en formand uden folkeligt mandat. P.t Barrosso. Kig med: http://da.wikipedia.org/wiki/Europa-Kommissionen

'Vi er på vej til at miste et folkeligt forankret demokrati'.
Ja, i høj grad. Hvorfor er det kun to danske småpartier som har forstået det?

Poul Borup-Andersen

Glemte et nyt resume': Den danske Grudlov er borgernes værn imod hvad de til enhver tid siddende politikere kan finde på. Er vi mange nok ( kan vi bestemme i flok). FINGRENE VÆK!

@Ivan
Det har du selvfølgelig ret i. Tak fordi du synes, jeg er sød. Det synes jeg også, at du er ;-)

Michael Kongstad Nielsen

Man skal nok ikke tage fejl af, at det er Det Europæiske Råd, der er den egentlige beslutningstager i EU
http://www.european-council.europa.eu/the-institution?lang=da

Dvs., det er stats- og regeringscheferne, der er herrer i huset, ikke kommissionen, den ville aldrig kunne foreslå eller få gennemført noget, regerinsgchefernes klub ikke har godkendt. Og hvis regeringscheferne mener, EU skal udvikle et eller andet, så kommer kommissionen med forslag til det.

Det er rigtigt, at EU blander den lovgivende og udøvende magt sammen. Regeringscheferne er kun udøvende i deres hjemlande, men bliver samme med kommisionen (og overflødighedsparlamentet) lovgivende i EU.

Hvad endnu værre er, at traktatgrundlaget, Lissabontraktaten, ikke har været til folkeafstemning i Danmark, som den skal efter Grundloven, og at den reelt er det samme, som franskmændene og hollænderne og irerne stemte nej til. Så der fifles med suverænitetsafgivelsen overalt, også i forbindelse med Finanspagten.
I øvrigt mener jeg, at det er godt vi har de fire forbehold.

Romed Bucher

Snart får nationalparlamenterne samme funktion som kongehuset har i dag: en dyre kransekage figurer der lever helt i deres egen lyserøde verden, betalt af skatteyderne.

Egentligt skulle EU være noget helt andet, et fredens og frihedens projekt baseret på demokrati og menneskerettighederne!

Romed Bucher

Torben Selch siger:
Som man lærer når man snakker med hardcore advokater - jura og moral har intet med hinanden at gøre.

Torben, det ville også være helt utænkelig katastrofal hvis den havde!

Hvis du er i tvivl, tag en lille tur til Iran

Romed Bucher

Troels,

Jeg vil give dig ret i at den danske grundlov er håbløst forældet og snørklet og det er definitivt et manko at der ingen forfatningsdomstol er.

Men, jeg kender altså intet europæisk land hvor grundloven bare kan udskiftes. Der skal altid mindst 2/3, ofte 3/4 parlamentarisk flertal og mere end en afstemning til, ligesom man er fritaget fraktionstvang.

Poul Borup-Andersen

@ Vores grundlov findes af nogle forældet, og det er dem som ikke vil rette sig efter vores beskyttelse mod valne politikere, og vil opnå at politikerne ( og EU) kan skalte og valte som de vil. Skal dannebrog også have mere moderne farver?
Når vi har forstandige og skarpe borgere som 'romed bucher', finder vi nok ud af, som det er lykkedes altid, at tolke grundloven. Når der står konge i grundloven ved vi jo god hvem det er. Goss' ! Selvfølgelig kan vi bevare grundloven som den er, tolke den som vi plejer, og begrænse snydernes adkomst. vh P

John W Larsen

Jon Møller skrev :
"Magtens tredeling giver jeg heller ikke meget for. Politiet er totalt politisk styret."

Øh ja, og Gudskelov for det .
Du foretrak måske at Politiet styrede Regeringen og ikke omvendt ?

randi christiansen

Så vi baserer vores fællesskab på tankespind - økonomi og jura - intet under at der er ratslør

Menneskerettighederne - den eneste jura som dur ?

Jens Chr. Jensen

På en grundlovsdag:
Folketinget HAR afskaffet Grundloven. Den lovgivende myndighed er i EU. Folketinget skal spørge EU om lov til at indføre lovgivning i EU's RegionDanmark.

Og da EU jo ikke har nogen demokratisk legitimitet overhovedet, kan man hverken sige, at Danmark er et selvstændigt land eller at Danmark er demokratisk eller at vi har folkestyre.

I Grundloven er det en forudsætning, at Folketinget er den egenlige lovgivende myndighed.
Det har folketinget afskaffet.

Ca. 95 % af al lovgivning bestemmes reelt af EU.

Folketinget har "glemt" at spørge vælgerne, om vi ville af med:

Grundloven
demokratiet
folkestyret
Danmark som selvstændig stat.

Derfor (bl.a. Morten andersen): vi forsøger at gøre noget.
Men det kræver jo, at flere letter rumpetten og GØR noget.

Face Book: Demokratisk Europa.
Foreløbig hj.side: www.demokratiskeuropa.dk.

Klaus Brusgaard

Grundlovens hoved temaer er kongehuset og kirken - to dele der i ethvert moderne samfund burde være historie.

Derud over fremgår der nogle meget pudsige dele;

§ 81
"Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver."
- hvorfor gælder dette ikke for kvinder (lige rettigheder)?

Og at grundloven ikke overholdes alligevel;

§ 70
"Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt." Der er da vist mange i dette land der ikke har ret til at stemme pga. anden "aftamning" - bemærk, der står intet om statsborgerskab!.

§ 68
"Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen. " Jeg slipper da ikke for at bidrage til præsternes løn eller kirkernes vedligehold.

I hvor vel der står fornuftige ting bør den vel undergå et hæftigt eftersyn alligevel.

Dan Johannesson

Tjae.. det er vi jo en håndfuld tidl. "konspirationstosser" (den titel dækker i dag over begrebet 'relativt bevidst menneske") som har forsøgt at henlede opmærksomheden på i et lille årti.

Revolutionen forventer jeg dog, endnu får meget vanskelige kår i Danmark. Nationen er gennem oversocialiseret, og borgerne så tilvænnet magelighedskulturen, at man vil kunne stjæle ALLE vores civile og demokratiske rettigheder (præcis som man gør), uden at vi vil gøre meget andet end skrive et indigneret indlæg.

Jeg skal jo på arbejde i morgen, (og nære fremkomsten af det totalitære samfund) og i overmorgen kommer der X factor, og.. og.. - og.

Og Jornalisterne? Tjae de opererer ud fra en enkeltsags logik som ikke er i stand til at at beskrive de globale mønstre (konstant øget centralisering) som deres endeløse frygthistorier, via salamimetoden, (en lille bid af gangen) har frembragt.

Derfor ser vi i disse år oprøret og forandringerne komme 'nedefra' fra folket selv. For de etablerede systemer tjener udelukkende til egen selvopretholdelse og magtkonsolidering.

I det system er 'demokratiet' et rudimentært, forstyrrende, fænomen, der alene benyttes til at holde os afledt længe nok, til at få fængslet bygget færdigt..

morten hansen

EU arbejder for nationalstaternes udslettelse. Det er et gammelt projekt, der i sin egentlige kerne er imperiets drift mod total kontrol. Det er et romersk projekt, der aldrig blev opgivet. Det hed ikke Rom-traktaten for ingenting.

Det er kun EN måde, dette kan ske på. Og det er ved at skræmme livet af folk, så de selv opgiver ævret og kaster sig i armene på imperiet. Det kan aldrig ske uden vores passive medvirken.

Et andet særdeles underbelyst forhold er, at tanken om Det Nye Europæiske Imperium blev undfanget i skygge af Det Tredje Romerske Imperiums afvikling aka Det Tredje Rige. Det var nazisterne og katolikkerne/jesuitterne, der udtænkte den nye 'morf', den nye variation af Romerriget. For at kunne vide dette, skal man kigge om bag den officielle historieskrivnings gardiner, der er hængt op for os.

Det fører for vidt med en længere udredning her. Det ville involvere en detaljere beskrivelse af bla. kanalerne for nazisternes enorme finansmidler, deres vej ud af den rygende ruin, og deres vej tilbage til business igen. Man skal ind og studere institutionen BIS.

Men hvordan er det lige med en af topfigurerne i EU, van Rompoy? Tjek hans CV.

EU er et ærke-totalitært og 100% udemokratisk, ufolkeligt projekt. EU-parlamentet er blot et nosseløst skuespil, al egentlig magtudøvelse foregår i kommisionen. Husk, hvordan hele kommisionen blev fyret for nogle år siden pga. dets korruption.

Ligesom alle totalitære projekter er EU korruptionens højborg.

Men at englænderne klynker over EU er til gengæld en anelse patetisk. Det skyldes blot, at The City of London selv ønsker at køre imperiet på deres måde.

randi christiansen

Morten Hansen - at dit scenario ikke kan afvises, er bare uhyggeligt

Thomas Titanium

Der burde - som i Island - nedsættes en folkevalgt grunslovsforsamling og ikke bare en kommission sammensat af Folketingets medlemmer selv.

Se dette forslag: https://www.parlamentet.dk/parlamentet/forslag/forslag_til_folketingsbes...