Kronik

Kollektivt klovneri

Er kollektiv uvidenhed blevet en dyd? Er det blevet korrekt bare at gøre som alle andre? Tankegangen havde i hvert fald gode kår i 00’ernes optur, og desværre fortsætter den i den aktuelle nedtur
Det var hverken forsigtighed, fornuft eller fremsynethed, der rådede på det danske ejendomsmarked i 00’erne. Alle fra staten over kreditforeninger til ejendomsmæglere og borgere bekræftede hinanden i, at det kun kunne gå en vej: op! Og så gik det op. For en tid ...

Det var hverken forsigtighed, fornuft eller fremsynethed, der rådede på det danske ejendomsmarked i 00’erne. Alle fra staten over kreditforeninger til ejendomsmæglere og borgere bekræftede hinanden i, at det kun kunne gå en vej: op! Og så gik det op. For en tid ...

Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Debat
16. juni 2012

Værdien af fast ejendom bidrager med hovedparten af den nationale formue i Danmark. Bolig- og erhvervsejendomme udgør således omkring 69 pct. af faste aktiver i nationalregnskabet. Lad det stå et øjeblik – næsten 70 pct. af Danmarks formue ligger i jord, mursten og sortglaserede tegl. Det betyder, at hvis man begynder at lege med eller spekulere i det danske ejendomsmarked, leger man samtidig med den danske nationaløkonomi. Et anliggende man skal omgås forsigtigt, fornuftigt, fremsynet.

Det var imidlertid hverken forsigtighed, fornuft eller fremsynethed, der rådede på det danske ejendomsmarked i 00’erne. Alle fra staten over kreditforeninger til ejendomsmæglere og borgere bekræftede hinanden i, at det kun kunne gå en vej: op! Og så gik det op. For en tid.

Hvis man selv er i tvivl, kan det fra tid til anden være rationelt at imitere det, som andre har ment eller gjort før en. Men hvis alle imiterer, kan der opstå en såkaldt informationskaskade, hvor alle marcherer i flok, mener noget bestemt og har samme forventninger til priser, produkter og plattenslageri.

Bo-omtænkning af denne type havde særdeles gode vilkår på det danske ejendomsmarked frem til krisen i 2007. En meget smitsom informationskaskade baseret på de stadigt stigende priser på ejendomme gav anledning til en lemmingeeffekt hos køberne. Politikerne var stærkt medvirkende til de stigende priser og den øgede omsætning. Deres accept af afdragsfrie lån og 1-årige lån sammenholdt med lav rente og andre konjunkturdrivende faktorer – herunder skattestop for ejendomsbeskatning – var de primære årsager til, at priserne gik i vejret.

Kollektiv ignorance

Hvorfor blev der ikke sat ind over for denne blinde bo-omtænkning på markedet? Svaret er det triste og nærmest intetsigende, at ingen gjorde noget, præcis fordi ingen gjorde noget. Kollektivt kan vi komme til at generere betingelser, hvor det er ’legitimt’ for alle at forblive uvidende eller ikke gøre noget. Den nyeste managementlitteratur er begyndt at flyde over med eksempler af den type:

»Betragt følgende situation: På et møde i en salgsafdeling foreslår den ansatte Jennifer, at firmaet forsøger med sig med en ny salgsstrategi, hvor de simpelthen begynder at ringe til køberne. En anden af de ansatte, Tony, lytter til forslaget og anser det for tåbeligt. Men da han kigger rundt om bordet, lader det til, at de andre i lokalet nikker med i enighed om den nye salgsstrategi. Så begynder han at tænke: »Alle andre støtter ideen, så må jeg hellere se ud, som om jeg også støtter den.« Så han begynder også at nikke, og gruppen beslutter enstemmigt at implementere den nye salgsstrategi.« (Halbesleben & Buckley, 2004)

Nu kan det tænkes, at alle ud over Jennifer i virkeligheden tænker som Tony. At de synes, den nye salgsstrategi er åndssvag. Men når de hver især observerer, at alle andre nikker i enighed, gør de det også selv. Kollektiv uvidenhed eller pluralistisk ignorance kan karakteriseres som den situation, hvor en person har et bestemt standpunkt, men fejlagtigt tror, at alle andre er fortalere for det modsatte, eller sagt på en anden måde: Ingen tror, men alle er af den opfattelse, at alle andre tror.

Under opturen udviste de offentlige systemer en form for pluralistisk ignorance ved ikke at foretage sig noget, for de kunne observere, at ingen andre foretog sig noget, og netop derfor gjorde de heller ikke noget. Dermed blev der frit løb for markedsdeltagerne, og så opstod boligboblen for privatboliger og ejendomskarrusellerne for erhvervsejendomme. Begge dele bidrog til at forværre krisen.

Boblerne blev yderligere hjulpet på vej ved dårligt kredithåndværk i bankerne og problemer med flere af de eksterne spillere, der normalt skulle bidrage positivt til en smidig afvikling af markedet. Krisen på dette marked er ikke forbi endnu, og der har ophobet sig et stort antal usolgte boliger samt enorme balancer med nødstedte erhvervsejendomme.

Nedtur – vores tur

Der blev tjent mange penge under opgangen frem til 2007, men udviklingen blev så kraftig, at den kørte helt af sporet, hvorfor nedgangen blev tilsvarende ekstrem. Den blev hjulpet godt på vej af endnu en informationskaskade, der denne gang var en reaktion imod det, der var sket under opturen.

Medierne har siden finanskrisens begyndelse i 2007 båret ved til nedgangen ved primært at berette om nedturens dramatiske begivenheder. Dermed har de medvirket til en næsten selvopfyldende profeti. Det hele er endt med total fastfrysning af ejendomsmarkedet, hvor der for tiden er bundrekord i salg og rekord i antallet af udbudte huse til salg.

Selv om sælgerne mangler mod til at sænke priserne, viser en ny måling fra Green blandt 1.248 danskere, at 53 pct. forventer faldende boligpriser i 2012, mens kun sølle 13 pct. regner med højere priser. Grunden er klar nok ifølge Curt Lilliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videnscenter, der i Børsen 6. januar 2012 noterede sig, at:

»Vi skal passe på, at diskussionen om krisen på boligmarkedet ikke udløser en negativ spiral i boligmarkedet. Vi skal ikke gå i panik. Derfor er det vigtigt, at politikere, finanseksperter og medier er præcise og veldokumenterede i deres udtalelser om boligmarkedet.«

Den feedbackmekanisme mellem pessimisme og tilbageholdenhed på ejendomsmarkedet, der er ansvarlig for kaskadeeffekten, forklares således af Morten Skak, der er lektor i virksomhedsledelse ved SDU:

»Mit bud er, at vi har gang i en selvforstærkende negativ spiral. Folk er fra starten pessimistisk indstillet, hvilket giver tilbageholdenhed, så falder priserne, hvilket bestyrker pessimismen, hvilket igen styrker tilbageholdenheden. Min opfattelse er, at boligpriserne bliver trukket længere, end de fundamentale forhold tilsiger« (Børsen, 6. januar 2012).

Netop nu bliver boligmarkedet i højere grad trukket ned af erkendelsesteoretiske og adfærdspsykologiske årsager end grundlæggende økonomiske vilkår og forhold på markedet. Finanskrisen har haft en katastrofal skadevirkning, idet det kollapsede ejendomsmarked blot har været ét af de elementer, der har udhulet indkomster, formue, pensioner m.v. for såvel selskaber som private.

Der har med andre ord været tre elementer i ejendomskrisen, og i større perspektiv finanskrisen, som den tager sig ud nu: Grådighed, måden hvorpå ejendomsmarkedet har været konfigureret med lånetyper, beskatningsregler, belåningsmuligheder osv., og os selv – eller nærmere, hvad vi tænker, at de andre tror, håber, forventer, tænker eller mener.

Skal vi undgå fremtidige kriser – eller i hvert fald, skære toppen af toppen og bunden af bunden af ekstreme konjunkturer – er det derfor vigtigt at forstå os selv og de måder, vi ræsonnerer sammen. Kun da kan vi blive modstandsdygtige over for det kollektive klovneri under optur og nedtur.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvorfor får jeg klasket i ansigtet hver anden dag, at "nu vender boligmarkedet", "NU er det tid at slå til!" osv.?
Den åbenlyse italesætning hænger da slet ikke sammen med skribenternes påstand om samfundets kollektive ignorance.
Jeg får mere en fornemmelse af, at nogle prøver at narre andre til at genoptage boligfesten.

Gør et boligkup nu!
http://www.b.dk/bolig/goer-et-boligkup-nu-0

Køb bolig, før festen er forbi
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/dinbolig/article1633148.ece
"- Du kan ligeså godt gå ud at købe nu. Men priserne stiger formentlig ikke før hen i næste år, og måske først ved udgangen af 2012 - afhængig af showet i Grækenland, siger Morten Skak, lektor på SDUs Center for Bolig og Velfærd, til ekstrabladet.dk. "

-----

Bare to eksempler. Find selv flere, det er nemt.

Lennart Kampmann

Filosoffernes betragtninger er gode, men de mangler lige at forholde sig til antallet af udbudte boliger, i perioden frem til 2004 var meget lavt, men siden 2009 har været ganske højt. Ydermere bør de forholde sig til at bankerne blev reddet, hvilket ikke burde foregå. Ved at redde bankerne forhindrede politikerne en systemisk feedback mekanisme, der gør at vi ikke har lært lektien ordentligt.

Der vil med andre ord komme flere spekulationsbølger. Japan har lidt i 20 år af bobleøkonomiens kollaps - vi kommer til at få en lang periode med stagnation. De der købte hus for 6 millioner i 2007 er stavnsbundne i år fremover.

Med venlig hilsen
Lennart

Steen Erik Blumensaat

Metafysik.
Metafysikernes bidrag til menneskeheden er at bygge luftslotte og gøre deres egne skykker til guder.

De filosoferede, over hjertet som følelsernes sæde, medens videnskabsmændene klargjorde blodkredsløbet.
De prædigede om hungersnød og pest som guds svøber, medens videnskabsmændene anlagde forråd og drænede byerne.
De lavede guder i deres eget billede og efter deres eget ønske, medens videnskabsmændene anlagde veje og byggede broer.
De beskrev jorden som universets centrum, medens videnskabsmændene opdagede amerika og beskrev himmellegmernes baner.

Så snart videnskabens nye kendsgerninger har omstyrtet deres subjektive forklaringer, har de opdigtet nye forklaringer, afpasset efter videnskabens sidste opdagelser.

Fysiken blev til søgen efter de ,,Vises Sten ``
Kemi blev til guldmageri,
Astronomi blev til Astrologi.

En metafysiker er en Midicinmand, forskellen mellem dem og eskimoen, som skaber sig en transpisende gud, er kun de kendsgerninger, som er blevet fastslået gennem flere tusinde år.

Jens Overgaard Bjerre

Nu er der nogen, som har tjent rigtig godt i opturen og nogen som ikke har tjent en krone. Nemlig dem som ikke har et hus, eller har handlet med fast ejendom. Hvad med dem? Er det rimeligt, ud fra et filosofisk synspunkt, at dem som ikke har holdt nogen fest, skal betale for andres vilde orgieagtige festivitas? Det smutter forfatterne let henover. De bliver slet ikke nævnt. Hele artiklen, borset fra indledningen med konstateringen af, at stort set hele Danmarks økonomi, består af mursten er en løftet pegefinger. Med ideen om, at hvis naboen gør sådan og sådan, så gør vi andre det også. Og det skal vi passe på med. Altså den onde, men omvendte spiral.Tak skæbne, så er det vist om at komme væk. Men så løber de andre jo bare efter!

Niklas Monrad

Man skal være påpasslig med ord som "rimeligt" og "fair" for det er ofte dobbeltæggede skær. For eksempel:

Er det rimeligt, at mennesker som har belevet sig på at leve sundt, holde sig inden for lovens rammer, arbejdet hårdt og klare sig selv, skal financiere andres udsvævende liv med tobak, alkohol, narkotiske stoffer og dagdriveri på statens forsørgelse?

(vær venlig at bemærke, at jeg ikke mener at alle som forsørges af staten er dagdrivere ..)

Grethe Preisler

Smukt Vincent! Verden vil bedrages, og de kloge narrer de mindre kloge.

Så mangler vi bare et praktisk og politisk gennemførligt forslag til, hvordan vi får skovlen under de markedsaktører, der arrangerede og stod for afviklingen af det beskrevne pyramidespil på boligmarkedet og nåede at trække sig ud af spillet i tide og bringe deres egne gevinster i sikkerhed andetsteds, før alle bobler brast.

Man kan jo som bekendt hverken plukke hår af en skaldet eller trække penge op af lommerne på en teknisk insolvent boligbesidder.

Jørn Andersen

Ja,den borgerlige regering købte befolkningen, som man tilforn købte den indfødte befolkning med glasperler

Flemming Chr. Nielsen

Den daværende regering lyttede ikke til fagfolk ("ud med smagsdommerne?"), for samme regering ville høste stemmer ved at supplere de fast forrentede 30-årige huslån med variable, afdragsfri, rentefri osv. lån, som ingen arme huskøbere kunne gennemskue. Men ejendomsmæglerne fattede omgående, at på den måde blev den månedlige ydelse langt lavere, og huspriserne kunne bære et voldsomt løft. Den finesse hoppede køberne på, og de ivrige takkede tilmed regeringen for dens gode gerning. Alt det svier til os i dag, men utroligt: den forhenværende hasard-regering høster stadig til overflod i meningsmålinger.

Jens Thorning

Hvorfor tages den demografsike udvikling ikke med i betragtning. Hvorfor divideres antal boliger ikke med antal individer (der er jo efterhånden flere boliger end individer? De ressourcestærke jyske børnefamilier på Østerbro og i New Esbjerg (Ørestaden) får måske helt op til tre børn, men medierne rapporterer jo også om danskere der bor alene og fravælger familie.

Den forrige regering tvang som bekendt kommunerne til at udstykke kæmpestore arealer komplet med asfaltering, kloakering og belysning for at tiltrække ressourcestærke borgere fra København og de østjyske metropoler - der findes ingen andre der har råd - men lige lidt hjalp det.

Det er altså et rent demografisk problem, der kunne løses øjeblikkelig ved at åbne op for tyske helårsboligkøbere - eller hvad med kinesere?

Selv et såkaldt opsving og mere vækst i Danmark ville jo stadig kræve flere danskere, eller at de rige flyttede rundt lidt som i USA. Staten kunne så præmiere de velhavende forbilledborgere for at rejse rundt i landet og købe boliger og skabe vækst og arbejdspladser og kultur ved at gå forrest i nærmiljøet, så udkantsdanskerne ser, at det kan lade sig gøre at gøre en forskel og genvinder troen på det hele.

Hans Jørgen Lassen

Skal artiklen forstås sådan, at hr. Hendricks og hr. Rasmussen har solgt deres huse, altså på et moralsk rigtigt tidspunkt, og nu bor i campingvogne?

brian fritzner

Det kunne være forklaringen på, at venstre står til at få magten tilbage så hurtigt efter de kuldsejlede nationen, satte nye standarder for løgnagtighed. Alle tror at naboen stemmer venstre, så må jeg hellere gøre ligeså!

Velkommen til det mystiske nord

Toke Andersen

"Hvad rager det den der holder på sit, at resten af verden er ude af trit"
- PH

Toke Andersen

Og så lige et til. Frit efter hukommelsen.

"At appellerer til fornuften, er verdens største slag i luften"
- PH
Manden havde jo hjerne, en resurse vi såre savner i disse tider!

Steffen Gliese

Ja, Niklas Monrad, det er rimeligt, al den stund man kunne have valgt anderledes. Man må gå ud fra, at livsvalget er foretaget på baggrund af tilbøjelighed - og at dette også har omkostninger for samfundet og andre borgere i det. Det er jo også indretningen af samfundet, der muliggør den 'eksemplariske' livsførelse, du opridser. For mange andre er du dermed til at opretholde et samfund, du ønsker, fordi det passer til dine tilbøjeligheder, men som udstøder andre, din model ikke giver plads til.

Steffen Gliese

Et element udelades af disse betragtninger, der også er med til at forværre vores økonomi: boligmarkedets karakter af motor for pris- og lønstigninger, som i sig selv har del i årsagen til vores påståede konkurrenceudygtighed.

Morten Bo Johansen

At man som boligkøber er tilbageholdende er vel ikke kun et spørgsmål om psykologi. Et af de store realkreditinstitutter har netop begrænset adgangen til finansiering med afdragsfrie lån. De andre realkreditinstitutter bliver nødt til at følge efter, formelt eller uformelt, fordi de ikke vil kunne leve med den øgede risikoophobning som følge af at forsmåede lånere som ikke alle er kreditværdige efter en traditionel vurdering, søger over hos dem. Samtidig barsler EU med et forbud mod rentetilpasningslån! Hvis det bliver virkelighed, kan det slå bunden ud af boligmarkedet. Der er nemlig stadig masser af luft i prisdannelsen som skyldes disse låntyper.

Maya Nielsen

ja der er vel altid plads til en klovn mere og Løkke glimrer jo lige for tiden , men er det kollektivt,håber ikke der er tale om en trend....
men nu ham der sct.Hash....hvorfor foregår det ikke med retning mod Christiania.... ?

Og så ku man jo læse den der syrede profets appocalypse fortælling op...tror I ikke han var påvirket, da han skrev det mærklige miskmask ned...
man kan godt fostå at han er endt op med øgenavnet sct. HASH

Maya Nielsen

Nej sludder selvfølgeligt. Men det vendes hver en sten af journalister i dag og selv boligmarkedets tilstand skal gøres til en god historie . Derfor er en lille fremgang ikke værd at skrive om langt mere spændende er det. At sovse rundt i menneskers frygt fordi de gider de læse om for at"På dyrisk vis " gøre sig klar til handling....Derfor er der journalistisk modsat samfundsmæssigt lagt mere værdi i at spille på mæenneskers uro end i at give dem håb....Så set i det lys er det ikke medierne der skaber ro og opgang på markederne

og sådan er mediernes hunger efter effekt med til at skabe problemstillinger og forstærke dem. Og det samme er politiske fjoldser som ikke evner at tænke holistisk, men er fortabt inden for egen ideologis fængsel og ikke evner at tænke mange mulige løsningsscenarier og motivationsstrategier og implemenmtere dem og selv være lyset og optimismen i front,uden dog at være håbløst naiv at forstå....

Niels-Holger Nielsen

Toke Andersen

'Hvad rager det den, som er sikker på sit,
at resten af verden er ude af trit'

Piet Hein

Så vidt jeg husker er det et af de Gruk han har oversat til engelsk, men jeg orker ikke lige at researche.

Den med fornuften er også Heins. Man bør ikke blande disse to personer sammen, de er meget forskellige. Hver med sine styrker og svagheder. Hein lidt for meget sofist og PH lidt for meget provokatør.

Maya Nielsen

Poul Henningsen var da dejlig !

han var da ikke for meget provokateur... Han var lige tilpads....

rend mig i den offentlige mening !

Lars Jorgensen

Filosofferne har indtil nu kun villet forstå verden, det det handler om er at forandre den..

Filosofferne har nu fundet frem til, at vi er sociale dyr (jf. Aristoteles og Marx og så mange, mange andre...). Altså ikke rigtigt noget nyt.

De har fundet frem til, at vi som sociale dyr ræsonnerer i samklang med hinanden. Dette skal vi så blive bedre til at forstå - så skal det nok gå alt sammen fremover:

"Skal vi undgå fremtidige kriser – eller i hvert fald, skære toppen af toppen og bunden af bunden af ekstreme konjunkturer – er det derfor vigtigt at forstå os selv og de måder, vi ræsonnerer sammen. Kun da kan vi blive modstandsdygtige over for det kollektive klovneri under optur og nedtur."

Øh - vi vidste og ved da godt, at vi er sociale dyr, som bliver stærkt påvirkede af, hvad andre tænker, mener og siger... Skulle vi kunne undgå fremtidige kriser ved at blive mindet om det? Næppe, næppe, næppe.

Filosofferne kommer ikke med noget nyt, de har ingen holdbar praktiserbar diagnose og de kan ikke bidrage til at undgå fremtidens kriser.

Kun i det omfang samfundet selv formår at holde idiotien og illusioner (fx om himmelstigende boligpriser og stigende privatforbrug gennem lån osv.) nede - dvs. holde tåbernes prædikener nede - kan vi som samfund undgå kriser og andre former for tåbelige sociale realiteter.

Men det er klart, at når journalisterne lader fx Thor Pedersen, Claus Hjort og Anders Fogh - ligesom fx Berlusconi, Sarcozy og Merkel - fremstå som kloge folk om ikke statsmænd, vi i samfundet skal have respekt for. Ja, så burde det ikke undre nogen - da slet ikke filosoffer - at det nødvendigvis må gå galt på et tidspunkt.

I 1998 omtalte Preben Wilhjelm Thor Pedersen og Anders Fogh som to ganske farlige (og så vidt jeg husker også 'anti-demokratiske') politikere. Et par år senere styrede de Danmark. Løj os ind i krige - samtidig med at give en stærkt international legitimering af USA's krige i det hele taget. Flyttede penge fra de fattige til de rige. Flyttede hele lovgivningen i retning af en stadig mere usolidarisk og hetzende tilgang til de mest udsatte mennesker i samfundet. Claus Hjort burde have haft i hvert fald en rigsretssag kørende imod sig. Og hver dag der går , uden at dette sker er i min optik en skandale. Den forbryder har da intet at gøre i Folketinget. Se alene Tynells afsløringer på DR Orientering. .. Men ingen konsekvens... Ligesom med Berlusconi.

'Vismændene' - og også nationalbanken så vidt jeg husker - støttede ganske totalt op om den borgerlige regerings overophedning af økonomien - hvilket Christen Sørensen kritiserede skarpt. Vel at mærke netop på det tidspunkt, hvor anbefalingerne kom.

Sådan kunne man blive ved. Og så kommer filosofferne og vil forklare os, at vi skal blive bedre til at forstå, hvordan vi ræsonnerer. Som om netop dett e aspekt var problemet. As if...! Og som om det kunne være anderledes. As if...! Amatører filosoffer. Vi kan ikke bruge jeres lommefilosofi, jeres diagnose og jeres råd til noget som helst. Fri os!

Diagnosen er ganske enkelt - jf. ovenstående praksis: Ned og ud med de tåbelige og farlige politikere. Ned og ud med de mindrebemidlede økonomer. Ned og ud med de mindrebemidlede journalister. Ned og ud med de mindrebemidlede filosoffer.

Det er recepten. Det har det altid været - og det vil altid blive ved med at være.

Lars Jorgensen

Angela Merkel’s mania for austerity is destroying Europe
The German Chancellor is terminating growth and pushing us towards a new Depression.

http://www.newstatesman.com/politics/politics/2012/06/angela-merkels-man...

Statsministeren er stadig en farlig mand
Preben Wilhjelm | 10. november 2007 Kristeligt Dagblad http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268920:Kronik--Statsministeren-...

Lars Jorgensen

Kritik - når den er sand - er fornuft!