Kronik

Udlændingepolitik bør ikke være et spørgsmål om alt eller intet

Under den tidligere regering blev der foretaget urimelige stramninger af udlændingepolitikken – endda med tilbagevirkende kraft. Det retter den nuværende regering desværre ikke op på i sit nye forslag på området. I stedet er debatten sort/hvid
Debat
12. juni 2012
Birthe Rønn Hornbech var integrations- og kirkeminister i regeringen Anders Fogh Rasmussen. Hun repræsenterede om nogen en politiker, der var benhård i sin udlændingepolitik. Det endte med, at hun blev afsat som minister den 8. marts 2011 i kølvandet på Informations artikelserie om konventionsstridige  afslag på dansk statsborgerskab til statsløse unge.

Birthe Rønn Hornbech var integrations- og kirkeminister i regeringen Anders Fogh Rasmussen. Hun repræsenterede om nogen en politiker, der var benhård i sin udlændingepolitik. Det endte med, at hun blev afsat som minister den 8. marts 2011 i kølvandet på Informations artikelserie om konventionsstridige afslag på dansk statsborgerskab til statsløse unge.

Kristian Juul

I Danmark er der en urimelig tendens til, at udlændingepolitik baseres på et alt eller intet: Enten hævdes man at være for fri indvandring, eller så godt som, eller også er man helt imod.

I hvert fald søger en del af den nuværende opposition at fremstille den nuværende regerings udlændingepolitik som et forsøg på at rulle udlændingepolitikken tilbage til tiden før den stramme udlændingepolitik, der efter 2001 med tiltagende intensitet blev ført af VK-regeringen under konstant og kraftigt pres fra Dansk Folkeparti.

Nu da det er lykkedes at kontrollere indvandringspresset, burde det imidlertid være muligt at opnå bred tilslutning til ændringer af udlændingelovgivningen med henblik på at rette op på de urimelige virkninger, som den stramme udlændingepolitik også førte med sig.

Regeringens forslag til ændringer af udlændingeloven rummer en del udmærkede forslag, men råder desværre ikke bod på det forhold, at en del tredjelandsborgere så at sige blev fanget i en fælde i forbindelse med stramninger af udlændingeloven i 2006-2007. Her fik den daværende VK-regering vedtaget et beskæftigelseskrav som betingelse for, at udlændinge kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Kravet om beskæftigelse var temmelig vidtgående.

Skrapt krav om at få et arbejde

Og det fik vel at mærke også virkning for udlændinge, der som led i familiesammenføring var kommet her til landet omkring det tidspunkt i 2002, hvor syv års ophold i Danmark blev en betingelse for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

Beskæftigelseskravet medførte, at disse udlændinge nu blev tvunget ud på arbejdsmarkedet, hvis de ville opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og den tryghed, der følger dermed.

De nye krav omfattede endda de udlændinge, der sad ved eksamensbordet til sprogprøve m.m. i slutningen af november 2006, og som med en bestået prøve tidligere blot havde skullet opholde sig i Danmark i yderligere ca. tre år for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

Lovændringen fik nemlig virkning fra lovforslagets fremsættelse midt under den ovennævnte sprogprøve sidst i november 2006, og omfattede således også dem, der kom til Danmark flere år før, loven blev ændret. Loven fik altså tilbagevirkende kraft og ændrede fuldstændig opholdsgrundlaget for en række sammenførte ægtefæller, som nu blev presset til at søge ud på arbejdsmarkedet. Det gjaldt også ægtefæller, der hidtil havde klaret sig uden offentlig forsørgelse.

Få kommer gennem nåleøjet

For dem, der forsøgte at leve op til de nye krav, var der i mange tilfælde tale om en stakket frist, for i 2010 blev der indført yderligere skærpede krav. Siden marts 2010 er det derfor kun cirka seks-syv pct. af dem, der har søgt tidsubegrænset opholdstilladelse efter de nuværende regler, har fået det. Resten har fået afslag, eller også ligger deres ansøgning i en stor bunke i Udlændingestyrelsen, der ved udgangen af 2011 havde lige så mange ansøgninger liggende, som de havde nået at behandle på et helt år. Årsagen er, at det tager ekstra lang tid at skulle give så mange afslag og samtidig udstede nye tidsbegrænsede opholdstilladelser i stedet.

Danmark er så vidt vides det eneste vestlige land, der stiller krav om beskæftigelse for at tildele tidsubegrænset opholdstilladelse. Det er ikke et rimeligt krav.

Hvis familien forsør ger sig selv og ikke ligger samfundet til byrde, bør det være muligt i et civiliseret land at lade ægtefæller til landets egne statsborgere og andre udlændinge med fast og lovligt ophold få tidsubegrænset opholdstilladelse efter et vist antal år. Det vil give tryghed mod udvisning i tilfælde af skilsmisse, død m.v.

Det urimelige i at stille et beskæftigelseskrav samt at indføre det med tilbagevirkende kraft retter den nuværende regeringens lovforslag ikke op på. Men regeringen foreslår til gengæld, at flygtninge, der har boet lovligt i Danmark i mindst otte år og vist vilje til integration, skal have ret til tidsubegrænset opholdstilladelse uden at have opfyldt et beskæftigelseskrav. Det er fint og rimeligt, men den regel burde også omfatte den kategori af indvandrere – typisk ægtefællesammenførte – der med tilbagevirkende kraft blev ramt af de skærpede krav fra 2006-2007.

Hårdt prøvet gruppe

Der er ikke grund til at tro, at en udvidelse af den gruppe, der omfattes af reglen om otte års lovligt ophold her i landet, ville medføre skade af nogen art. Der er tale om et begrænset antal mennesker – nemlig dem, der er kommet til Danmark typisk som led i familiesammenføring i perioden 2002-2006. Dengang var antallet af familiesammenføringer begrænset, og der blev stillet krav om at deponere 50.000 kroner i banken, klare sig uden sociale ydelser i syv år og deltage i et integrationsprogram. Krav, der med rette blev betragtet som restriktive, da de blev indført i 2002, men som i 2006-2007 og igen i 2010 altså alligevel blev strammet yderligere.

Resultatet var, at hovedparten af de sammenførte ægtefæller, der kom til Danmark dengang, fortsat kun har tidsbegrænset opholdstilladelse, selv om de nu har boet her i 6-10 år. Disse mennesker er blevet kørt rundt i systemet, siden de kom til Danmark. Derfor vil det være et rimeligt plaster på såret at lade dem få tidsubegrænset opholdstilladelse efter otte år. Så kan de omsider få ro om deres tilværelse, og så skal udlændingemyndighederne ikke blive ved med at bruge tid på at behandle ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse fra netop dem.

Hvis der skal være blot lidt rimelighed i tingene, må man kunne nøjes med at udføre det eksperiment, som beskæftigelseskravet er, på de udlændinge, der er flyttet hertil på et tidspunkt, hvor de vidste, at det ville være gældende, det vil sige siden 2007.

Udlændingelovgivningen er yderst kompliceret og trænger til revision og forenkling. Der er behov for, at de politiske partier erstatter deres sort- hvide syn med en mere nuanceret tilgang til udlændingepolitikken.

Stop politisk drilleri

Under VK-regeringerne ramte udlændingepolitikken visse mindretalsgrupper urimeligt hårdt, hvilket en fremtrædende politiker som Bertel Haarder (V) med en vis beklagelse har erkendt i en kronik i Jyllands-Posten.

Det bør også den nuværende opposition forholde sig til og afstå fra fristelsen til at hævde, at den nuværende regerings udlændingepolitik åbner sluserne for ny masseindvandring. Desværre vil især Dansk Folkeparti gerne give det indtryk.

Et lands civilisationsgrad siges at være karakteriseret ved den måde, det behandler sine mindretal på. Det har de folkevalgte grund til at skrive sig bag øret. Danmark har i de senere år oplevet en del politisk mudderkastning, som voksne mennesker har svært ved at acceptere, og som får mange til at føle lede ved politik. Respekten for politikerne falder.

Den nuværende regering er åbenlyst i færd med at tilpasse sig den virkelige verden, hvilket oppositionen med fuld ret har fremhævet. Men den nuværende opposition har også en del at råde bod på. At begynde med udlændingepolitikken ville klæde den. Det ville være en flot indrømmelse af, at den tidligere regering og dens støtteparti Dansk Folkeparti også har begået fejl, der skal rettes op på.

Demokrati er fint og den mindst ringe styreform, men det gælder især, når demokratiet administreres på en måde, der fremkalder respekt og præges af rettidig omhu.

 

 

Peter L. Vesterdorf er lic.jur.

PAGE

 

 

PAGE 2

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Marianne Rasmussen

Endelig en der tager bladet fra munden.

TAK!

Egon Maltzon

"I Danmark er der en urimelig tendens til, at udlændingepolitik baseres på et alt eller intet"

Og så følger ellers en række forslag til uddeling af flere tidsubegrænsede opholdstilladelser, uden at det diskuteres hvorfor det har været nødvendigt at indføre de pågældende regler.
Det forekommer mig at være et eksempel på ALT vi er vidne til.

"Demokrati er fint og den mindst ringe styreform, men det gælder især, når demokratiet administreres på en måde, der fremkalder respekt og præges af rettidig omhu."

Jeg ville være meget forbløffet hvis nogen ville påstå det modsatte.

Marianne Rasmussen

Jeg kender en sådan sag om familiesammenføring på nærmeste hold, og den er så grotesk, at jeg i den grad skammer mig over, at MIT land kan finde på at behandle mennesker på den måde.

Karsten Aaen

Alle ved at især DF - og måske også VK samt S + SF - ahr aftalt det her for at chikanere en vis mindretals-grupppe så meget som muligt.

Hvorfor blev beskæftigelses-kravet overhovedet indført? Fordi mennesker fra visse lande, især i Mellemøsten, ikke havde en meget stor beskæftigelses-grad i Danmark, efter de var kommet til landet.

Mange mennesker fra denne her gruppe havde desuden fået dansk statsborgerskab....så derfor var den eneste måde man kunne bremse især familie-sammenføringen på de her lande ved at hæve barren hele tiden - og altid sørge for at der altid mangler 10 point - som et glansnummer i Cirkusrevyen 2011 viste.
(og som politikerne sikkert grinte af - uden at forstå noget som helst...)

Og derfor kan artiklens forfatter være sikker på, at netop dette krav aldrig bliver indfriet....

Carsten Hansen

Selvfølgelig skal der være styr på hvor mange indvandrere der kommer til landet.
Selvfølgelig skal der stilles krav til indvandrere.

Men verden er jo nemlig ikke sort/hvid, så det behøver ikke være VKO-styring eller VKO-krav.

lav gerne nogle ordentlige og gennemtænkte retningslinier, kære politikere; men hold jer venligst fra de "vidt åbne døre" .

Giv ikke oppositionen reel mulighed for frembringe dette argument.

Poul Borup-Andersen

@ Peter L.Vesterdorf
Du skrev bl.a.: "Hvis familien forsørger sig selv og ikke ligger samfundet til byrde, bør det være muligt i et civiliseret land at lade ægtefæller til landets egne statsborgere og andre udlændinge med fast og lovligt ophold få tidsubegrænset opholdstilladelse efter et vist antal år. Det vil give tryghed mod udvisning i tilfælde af skilsmisse, død m.v." Ja! Det har du ret i.
Noget andet: Du gør som andre, låser dine døre, sætter tyverialarm op, koder på dine ejendele, forsikrer dig mod overgreb. Sådan gør alle, og det gør vi, fordi der er nogle ganske få elementer som ikke kan eller vil skældne mellem , hvad der er deres eller andres. Desværre er verden udenfor lille Danmark så skidt stillet, at der strømmer - om der var fri adgang - millioner af lykkejægere og analfabeter til Danmark. Det kan vi ikke - selv med bedste vilje- bære! Så forsøger vi at lave et filter, med masker så fine, at vi kun får de fremmede, som har gavn af at være i Danmark og som kan gavne Danmark. DF partiet har mig bekendt den fineste indstilling: Alle er velkomne, hvor vi har gensidigt gavn af hinanden, men et filter skal være så fintmasket, at vi ikke bliver 'rendt over ende'. Det er svært, så det medfører meget desværre også, at højt kvalificerede rammes urimeligt. ALLE (alle) låser og låser og låser. Egentlig burde det være unødvendigt. Mange ikke danskere har æresbegerber og andet vi ikke kender i vores danske kultur. Nogle stikker med knive, andre slå familemedlemmer ihjel, andre kaster syre i kvinders ansigter. Man kan ikke blande kulturer, (alle holder livslangt fast i deres kultur), men man kan forlange at man skal respektere hverandres kuturer, så vi kan leve side om side. Kun en´ gruppe blandt de fremmede kulturer kan og vil ikke rumme andres kultur, men vil overtage. Den skole hedder ISLAM. Som muslim bør man vide, at dens konsekvens er diskvalificerende. I Aarhus har man landets fattigste bydel, hvor hovedparten koster 'kassen' Her er en case: Lad dem da komme, alle som vil! Hvilket scenarie kommer der ud af det? Lad os alle prøve ikke at aflåse vore døre! Hvordan vil det gå?Tak nu, for de kommende svar. vh Poul

Hanne Cetkin

Peter L. Vesterdorf:

»I stedet er debatten sort/hvid«

Ja, og vi må jo ikke glemme de farvede! (undskyld)

Bortset fra det er det jo en ganske glimrende artikel, Peter L. Vesterdorf har skrevet.

Jesper Nørgaard Kjær

Ja, det er sgu nemmere at smække porten i end at forholde sig til årsagerne bag indvandring.

Start med at fjerne EUs landbrugsstøtte!

Poul-Borup Andersen,
Du har tydeligvis ikke mange muslimer i din omgangskreds, hva?

Du fremstiller Islam som Midtvesten i USA fremstiller kristendommen. Jeg siger ikke, at ingen tænker, som du siger. Jeg siger bare, at fuldstændig ukritisk at skære alle over en kam, grundet religion, det er præcis hvad de ekstremistiske muslimer gør... og altså dig.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Poul Borup-Andersen

Er det du siger, at såfremt der ikke var fremmede i Danmark, ville alle i Danmark kende forskel på dit og mit, og måske vigtigere, respektere denne forskel?

Filo Butcher

Poul Borup Andersen,

Hvordan kan du sige: Du gør som andre, låser dine døre, sætter tyverialarm op, koder på dine ejendele, forsikrer dig mod overgreb. Sådan gør alle, og det gør vi, fordi der er nogle ganske få elementer som ikke kan eller vil skældne mellem , hvad der er deres eller andres?

Det passer jo slet ikke.

Jeg for eksempel gør det ikke. Jeg gør det ikke i Danmark, jeg har ikke gjort det da jeg levede i Tyskland, og jeg har ikke gjort det da jeg levede i London, eller nogle af de andre steder hvor jeg har holdt mig op i egen bolig.

Jeg låser min dør når jeg tager af sted i længere tid, ellers slet ikke og alarmsystemer, koder og andet bras kender jeg slet ikke til.

Så du gør hvad de du glorificerer er så hamrende dygtige til: at generalisere.

At konkludere: Når jeg gør og tænker sådan så er det fordi alle andre også gør det og så må det være det fornuftigste.
Du er netop et levende bevis på sort/hvid tænkning.

Men det er slet ikke sådan verden er skruet sammen.

Jeg ved ikke hvor mange der gør som jeg, jeg er også ligeglad med det, men jeg tror da ikke at jeg er så unik at jeg er den eneste i verden der gør, og jeg har da også mødt en del andre, her og i andre lande, der gør som jeg gør.

Poul Borup-Andersen

Tak for jeres respons.
Jeg siger, at har man ISLAM som religion, der ikke kan 'rumme,, ikke tyåler, andre religioner, men tilsyneladende forfølger andre i deres religioner, og at ISLAM betegner disse som 'vantro'. Jeg har læst i bogen ISLAM's magt, at de folk, som kalder sig jøder, bliver kyst væk fra f.eks. Malmø, hvor der er blandt 159 etniciteter, allerflest muslimer. Hvorfor får de ikke styr på de problemer indefra? Jeg har hørt, at hvis man kloges, og deraf finder en mildere form for religion, kaldes man frafalden, og religionen har sine regler for afstraffelse.. I Egypten trækker koptere ( det er vist en kristen religion) sig væk fra - ikke den enkelte muslim, dem er der prægtigt mange af, men hvorfor får de ikke den adfærd stoppet indefra. Er det forkert at påpege virkeligheden? Come on. Det skulle iøvrigt ikke være en snak om muslimer eller ej, men om fremmede f. eks. somalier i Aarhus som tilegner sig mange midler uberettiget fra det der´sociale system. Skal de sammen med 150 millioner andre somalier ( lad os så sige kun 10%) til Danmark?
Abdullah: Der er mange hjørner i Danmark, hvor man endnu, som i mine unge dage, ikke låser sine døre af, for så kan ( som dengang) børnene ikke komme ind, når de kom fra skole. Det var en dejlig tid! Kender du den glæde?

Filo Butcher

Ja, der findes mennesker der stjæler fra andre, men prøv nu med lidt statistik og historie, så vil du finde ud af at dem der stjæler mest er ikke de fattige, men derimod de rige.

Det er bl.a. derfor de er rige. Ikke alle rige naturligvis, men tyveri er langt mere udbredt blandt de rige end blandt de fattige, og de der fører an i statistikkerne er dem vi kalder "kongelige" De har ikke kun myrdet og stjålet med arm og ben men også betalt og endda tvunget andre til at hjælpe dem.
Kirken ligger også ret høj i statistikken. Så politikere, forretningsfolk, embedsfolk......

De du påstår er dem der stjæler mest og som man skal beskytte sig imod med ligger statistisk set helt i bund.

Ja, der findes bander af østeuropæere som organiserer tyveritogter til Danmark, men det er stadig harmløs i forhold til hvad danskerne tillod sig i vikingertiden.

Hvis de vil røve tilbage bare en brøkdel af hvad vikingerne har frarøvet dem, så får de virkelig travlt i mange år endnu.

Så helt ærligt, kan jeg ikke tage dine argumenter meget alvorlig.

Ja, alle lande har brug for en udlændingepolitik, men den skal først og fremmest være baseret på humanisme og menneskerettighederne, ikke paranoia og hvad dens forvirrede tankesæt ellers afføder.

Ja, desværre findes der folk der flipper ud af en eller anden årsag og skader andre, stikker dem, kaster syre i ansigtet, også fordi de føler sig forulempet i deres forskruede begreb om "ære" . Det findes, men at det skulle være skik og brug hos en verdensreligion eller et bestemt folkeslag, det er netop et tankesæt som er født af paranoide holdninger parret med ignorans og uvidenhed.

Værsgo, din tur.

Filo Butcher

Så vil jeg bare, igen med henvisning til historien, gøre opmærksom på at netop Islam er den religion der af alle store religioner mest har tradition for at tolerere andre religioner.

Kristendommen skraber bunden i den konkurrence.

At vi i dag lever i en periode med fanatisme og ekstremisme er ikke begrænset til Islam. Det er faktisk Islam der lider mest under de fanatiske idioter.

Hvis du gerne vil høre om andre ekstremister og deres planer for verdensordenen så prøv at google "religious extremism in USA" eller Israel. Du vil blive overrasket og klogere.

Poul Borup-Andersen

Forrige gang, da det var mig der sagde: Værsgo, din tur, fik jeg den norske video retur. Det som oplystes vidste jeg intet om. Der er endnu tre supplerende videoer i den serie. Så blir' man da nervøs!
http://www.youtube.com/watch?v=8m2wjj_zJXY
vh Poul

@Egon Maltzon

"Og så følger ellers en række forslag til uddeling af flere tidsubegrænsede opholdstilladelser, uden at det diskuteres hvorfor det har været nødvendigt at indføre de pågældende regler."

Jamen hele kronikørens pointe er jo netop, at det aldrig har været hverken "nødvendigt" eller for den sags skyld rimeligt at indføre de nuværende regler for tidsubegrænset opholdstilladelse.

Bare fordi den tidligere regering gjorde det, er det jo ikke udtryk for, at det var "nødvendigt". Det er i stedet et udtryk for, at den tidligere regerings udlændingepolitik var ekstrem, fordi den var dikteret af behovet for at samarbejde med et parti, der har ekstreme holdninger på området, nemlig Dansk Folkeparti.

For nu ikke at gøre diskussionen endeløst lang vil jeg blot begrænse mig til helt kortfattet at spørge, hvad den samfundsmæssige nytte egentlig er ved, at udlændinge med fast bopæl i Danmark skal blive ved med at leve i usikkerhed og søge om forlængelse af deres opholdstilladelse med mellemrum, selvom efter 7, 10 eller 15 år i Danmark?

Det spørgsmål har den gamle regering mig bekendt aldrig givet noget fornuftigt svar på, lige som det heller aldrig er blevet påvist eller blot sandsynliggjort, at reglerne skulle have en samfundsgavnlig adfærdsregulerende effekt.

Man kan også stille sig det spørgsmål, at hvis det er så indlysende, at man bør stille x antal års fuldtidsbeskæftigelse som betingelse for at gøre en tidsbegrænset opholdstilladelse tidsubegrænset, jamen hvordan er Danmark så det eneste af samtlige vestlige lande, der gør det?

Er de da helt vildt dumme i USA, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Holland, Norge og alle de andre steder? Eller kunne det evt. tænkes, at det er VKO´s ide, der er dårlig?

Det er jo lige præcis den erkendelse af, at også den tidligere regering begik fejl, som der er behov for at rette op på, kronikøren efterlyser. Og tilsyneladende med rette, da f.eks. denne debat jo overhovedet ikke tyder på nogen form for erkendelse heraf fra de debattørers side, der støtter den tidligere regering.

@Carsten Hansen

"Selvfølgelig skal der være styr på hvor mange indvandrere der kommer til landet."

Kronikken handler om reglerne for at få gjort en opholdstilladelse tidsubegrænset, når man har boet f.eks. 5 eller 7 år i Danmark. Den handler ikke om reglerne for at få en ny opholdstilladelse, og dermed handler den heller ikke om omfanget af indvandring.

"Selvfølgelig skal der stilles krav til indvandrere."

Hvorfor? I ethvert samfund stilles der vel krav til alle borgere, og det gør der også i Danmark. Hvori består behovet for at stille særlige og ekstra krav til indvandrere, og hvori skal disse særkrav efter din mening bestå?

Lars-Bo Abdullah Jensen

Poul Borup-Andersen:

Tænk sig, da jeg voksede op, der rendte jeg rundt med en nøgle om halsen, så jeg kunne komme ind efter skole, mens min mor arbejdede sine 1½ - 2 skift. Idag står mine forældres dør altid åben, så sådan går det så forskelligt mellem folk. Jeg kender både det ene og det andet.

Der hvor jeg bor nu, er det meget almindeligt at døren står åben, men der er det ligeledes almindeligt at moderen er hjemme og kan kigge efter børnene, hvis ikke modren, så et andet familie medlem. Sådan perioder oplevede jeg også som barn, se det var lykken.

Det er svært at læse ud fra dine indlæg, at du ikke ønsker at gøre det om endnu en muslimsk diskution, hvis det er hvad du egentligt gerne vil, så vil jeg da foreslå dig, at du møder nogle muslimer på lige fod, frem for at danne din mening på hvad du har hørt, ladet dig fortælle og læst.
Når du spørger hvorfor de ikke får ryddet op indefra, så må jeg jo bare spørge, ryddet op i hvad, at de er så forskellige som alle andre er forskellige. Nogen vil det ene andre vil det andet, vi muslimer hverken tolker ens, lever ens, det er skam ikke lykkedes os at være mere enige end det er lykkedes resten af verdens befolkning.
Så længe der er folk der vil købe eller besidde varme vare, så længe vil der være folk er skaffer dem. I alle samfund, fra alle trosretninger i alle lande. Det er simpelt markedsøkonomi.

Maradona Isho

@romed bucher

"Så vil jeg bare, igen med henvisning til historien, gøre opmærksom på at netop Islam er den religion der af alle store religioner mest har tradition for at tolerere andre religioner.

Kristendommen skraber bunden i den konkurrence."

Kan du uddybe hvad konkret "historien" fortæller samt hvordan Kristendommen skraber bunden, imens Islam topper?

Carsten Hansen

Lars Hansen. 17.36

Ja; Mestensdels.

Men overordnet set er artiklens overskrift det mest interessante, i min optik.

Og sentensen:

"Det bør også den nuværende opposition forholde sig til og afstå fra fristelsen til at hævde, at den nuværende regerings udlændingepolitik åbner sluserne for ny masseindvandring." Citat slut.

Den mest afgørende i hele debatten om "Enten eller".

Maradona Isho

Romed Bucher har endnu ikke svaret på min respons fra i går, selvom han har været meget aktivt de seneste timer.

Som udgangspunkt plejer undertegnede at se modpartens historiekundskab an, for at jeg bedre kunne koordinere vinklerne og angribe potentielle postulater, for ellers kunne jeg snakke i timevis – Romed Bucher giver mig desværre ikke denne mulighed, men for at det alligevel ikke skal være forgæves vil jeg derfor opstille en skikkelse i form af Romed Bucher og en samtale som jeg forestiller mig ville havde set ud hvis altså Romed havde turdet at debattere med mig.

Myten om at Islam udviste tolerant mod anderledes troende, imens de kristne europærer myrdede løst uden hæmninger har jeg debatteret ADSKILLIGE gange, og hver gang har jeg trynet modparten ud. Så… her starter forestillingen igen:

Romed Bucher: ”Maradona, som en historiker ved du at i Middelalderen myrdede kristne de vantro helt uden hæmninger, imens man hos muslimer udviste stor tolerante hvori ikke-muslimer blot skulle betale lidt mere i skat og så fik de fred helt uden problemer. ”

SVAR: Arabere var til at starte med et beduin folk der var koncentreret i det østlige Saudi Arabien. – Kort tid efter Muhammeds død (og her gider jeg ikke nævne jøders skæbne i Karbala og Medina), startede den islamiske ekspansion der kulminerede fra Iberien til Indien.

Arabere var rigtigt nok tolerante i starten, under ummayade-kaliffer, og mest optaget af at etablere sig i som hersker i det nyvunde område…. og det var vist det.

Senere: Ikke-muslimer i Egypten og Mesopotamien blev gjort til andenrangsborgere og blev pålagt institutionaliseret og diskrimineret love med det formål at islamisere og arabisere dem fra deres henholdsvis koptisk og assyrisk kultur/sprog.

Konkret måtte man ikke bygge synagoger og kirker, imens der blev opført moskeer. – og stod kirkerne og synagoger faldefærdige måtte de ikke vedligeholdes. De måtte ikke bygge højere huse end muslimer, eller bære våben. De havde halv vidneret eller slet ingen. – Det var desuden forbudt at konvertere fra islam, selv efter man havde tilsluttet sig religionen, det var også forbudt at missionere. – Ovenikøbet måtte de kun ride på æsler, imens heste var henvist til muslimer, og de måtte stige ned fra deres æsel hvis de skulle passere en muslim, samt give deres plads til en muslim hvis han bad om det - og slutteligt skulle kristne gå med blå skærf, og jøder med gul for at de skulle genkendes. – og så var der kopskat, hvor de skulle betale dobbelt eller mere i skat, hvis størrelse varierede alt efter hvilken humør kaliffen eller viziren nu var i. – Der har været eksempler hvor de har skruet skatten helt op i vejret, hvor så kristne skulle afgive sønner eller døtre bort til muslimske mænd.

Det bekræfter kilder fra Umars Pagten (eller Umars Statutter) og Carsten Niebuhrs dagbøger.

Senere da Al-Mutawakkil tog over, besluttede man at ikke-muslimers huse skulle blive pålagt at have en træværk af satan hængende på deres døre.

Kalif Al-Hakim besluttede at kristne skulle gå med en trækors rundt om halsen med en bredde på mindst 0.5 meter.

Det er årsagen til at Mesopotamiens oprindelige befolkning, assyrer, gik til Islam og forkastede deres sprog og assyriske rødder(Sumerien, Assyrien og Babylonien) og tog arabisk kultur til sig. Iraks muslimske og arabiske befolkning er faktisk dhimmifiseret assyrer.

Det er også årsagen til at koptere opgav deres koptisk sprog og gik til den arabiske kultur og blev muslimer. Egyptens muslimske og arabiske befolkning er rent faktisk dhimmifiseret koptere.

I Maghreb og Iran, derimod blev stor set alle tvangskonverteret i større eller mindre grad på samme måde som inkvisitionen i Sydamerika.

Maghreb blev arabiseret, men i Persien fandt arabisering ikke sted, og det er årsagen til at størstedelen af Irans befolkning taler farsi idag.

Hvad angår Spanien, fandt tvangskonvertering og arabisering sted under almoravid - og specielt under Almohad, men dog ikke i det samme omfang som Zarathustra-tilhængere og berbere(amazigher) oplevede.

Årsagen til at Iberien ikke blev arabisk og muslimsk skyldes på ingen måder at arabere var flinke og tolerante, men ganske enkelt på grund af ”La Reconquista” – Havde generobringen ikke havde fundet sted, så havde Catalonien, Portugal og Spanien ikke eksisteret. Real Madrid og FC Barcelona ville ikke havde været til og Mallorca ville næppe havde været danskeres foretrukne feriested.

Spanierne, portugisere og catalanere var ret heldige med at bevare deres kulturer. – så heldige var de oprindelige folkeslagene i Maghreb, Egypten og Mesopotamien næppe.

Romed Bucher: ”Men men, under La Reconquista blev jøder forvist fra Spanien, hvorimod de under muslimsk herredømme rent faktisk levede relativt fredeligt”

Svar: Ja. Det er korrekt at jøder blev forvist fra Spanien omkring år 1492. - Skruer vi 500 år tilbage i Iberien vender billedet helt på hovedet: Her var der tolerance for jøder og muslimer under Alfonso den 10, imens det muslimske Almoravid-dynasti forfulgte og dræbte jøder. Søg selv på ”Granada 1066”.

Bemærk at under Casimir den 3 i Polen i 1300-taller, levede jøder relativt som frie borgere.

Frederik Barbarossa sønnesøn, Fredrik den 2. havde lignende grad af tolerance hvor jøder, muslimer og kristne kunne studere sammen – selv kvinder kunne studere, samt at ateister fik et fristed. – alt dette skete i…. Middelalderen. - så langt gik muslimer aldrig til.

Under korstogene var muslimer overrasket over at kristne ugifte kvinder kunne omgås mænd. – Selveste Ibn Jubayr, som er muslimers vigtigste opdagelsesrejser, beretter selv at muslimer har det bedre under kristnes Korsfarestat end under muslimsk herredømme.

Ovenstående fortæller mig at myten om at kristne myrdede løst uden hæmninger, imens muslimer udviste tolerance i Middelalderen ikke holder en meter. Tværtimod tyder det på at tolerancen varierede fra sted til sted, og fra periode til periode...

... Men Romed Buchers historiekundskab skraber bunden her.

Alma Bekturganova Andersen

Jeg er helt enig med Peter L. Vesterdorf. Jeg er selv en del af den gruppe indvandrere, som han skriver om her. Selv om har jeg fået ubegrænset opholdstilladelse, synes jeg at denne gruppe bliver behandlet uretfærdigt og uacceptabelt fra den humane synsvinkel.