Kronik

Finansministeriets drømmemodel er ’kejserens nye klæder’

Politikerne forhandler økonomiske reformer på grundlag af finansministeriets ’drømmemodel’. Forstår man ikke modellen, er man uegnet til sit job. Accepterer man ikke modellen, dømmes man ude af de politiske forhandlinger. Resultatet er en svækket dansk økonomi
Fordi Danmark kun har øje for én finansiel regnemodel, bliver landet økonomisk svækket, lyder det fra økonomiprofessor Jesper Jespersen.

Fordi Danmark kun har øje for én finansiel regnemodel, bliver landet økonomisk svækket, lyder det fra økonomiprofessor Jesper Jespersen.

Uffe Weng

Debat
2. juli 2012

Vi kender alle historien om kejserens nye klæder. Her fortælles det, hvordan kejseren og hans hof lader sig økonomisk forføre af et par vidtløftige skræddere. Hverken kejseren eller hoffet forstår, hvad de bliver tilbudt; men alle omkring kejseren nikker og smiler, som om de forstår. Herved skabes der en konstrueret virkelighed løsrevet fra den virkelige virkelighed. Illusionsnummeret fortsætter, indtil fiktionen konfronteres med den virkelige virkelighed. Først da det lille barn udbryder: »Jamen, kejseren har ikke noget tøj på«, bliver bedrageriet afsløret, men da er skrædderne over alle bjerge.

Vi vidste godt, at historien ikke kun hører en fjern fortid til. Den er dog sjældent blevet demonstreret så effektfuldt, som det vi har været vidner til i forbindelse med de politiske forhandlinger i de seneste år – uanset regeringens farve.

Ministre, partiernes forhandlere, spin-doktorer, embedsmænd og det journalistiske jetset har opbygget en fælles konstruktion, som den økonomiske politik diskuteres indenfor. Den har sit arnested i Finansministeriet, hvor der er blevet lavet en særlig ligevægtsmodel af den danske samfundsøkonomi. Modellen har fået en status, der svarer til kejserens nye klæder; hvis man ikke forstår den, er det, fordi man er uegnet til sit job. Det forhold, at modellen ikke afspejler den virkelige virkelighed, der bl.a. indebærer en betydelig arbejdsløshed – diskuteres ikke; for så er man uegnet til sit job. Vil man ikke acceptere denne særlige finansministerielle virkelighed, har man placeret sig uhjælpeligt uden for den bane, hvor de politiske beslutninger træffes. Det måtte Enhedslisten sande i forbindelse med det nyligt indgåede skatteforlig.

Drømt virkelighed

Den finansministerielle virkelighed er bygget op omkring en ligevægtsmodel. Modellen er en stærk idealisering af virkeligheden, hvorfor beregningerne ikke umiddelbart burde benyttes ved rådgivning om den virkelige virkelighed. Men i finansministeriet sondres der ikke mellem ligevægtsmodellen (en klon af DREAM-modellen) og virkeligheden.

Forkortelsen står for Danish Rational Economic Agent Model. Alene navnet slår fast, at alle aktører antages at reagere forudsigeligt på økonomiske incitamenter, og at de antages at kende fremtiden med sikkerhed. DREAM-klonen fungerer derfor som en form for urværk, hvor alt er forudsigeligt. Et meget simpelt urværk, som det er lykkedes for Finansministeriet at gøre til den christiansborgske virkelighed, når økonomiske reformer skal forhandles.

Lad os kigge lidt nærmere på den DREAM-virkelighed, som politikerne forhandler på baggrund af, når de økonomiske konsekvenser af større reformer som f.eks. efterløn, trepartsforhandlinger og skatteaftale skal vurderes. I den tekniske fagjargon hedder den en generel ligevægtsmodel. Denne type model har som beregningsmæssig forudsætning, at arbejdsmarkedet befinder sig i ligevægt, når blot der kigges tre-fem år ud i fremtiden. Bag beregninger, som har fokus på f.eks. år 2020 eller endnu længere ud i fremtiden, ligger der altså en antagelse om, at der er arbejde til alle, der ønsker et job til det gældende lønniveau.

Det kan ikke gentages for ofte, at denne antagelse om generel ligevægt ikke er baseret på empiriske studier. Det er ikke en erfaring, der er indhøstet fra dansk økonomi. Det er en konstruktion, som økonomer ofte benytter sig af. Her gælder det, at de personer, som efter 3-5 år ikke er kommet i arbejde, betegnes som ’frivilligt’ arbejdsløse. De antages selv at have fravalgt de job, som de bliver tilbudt. Den antagelse er helt ude af trit med den praksis, der gælder for arbejdsformidlingen i Danmark – men den virkelige virkelighed distraherer ikke økonomerne, for i modellen er der arbejde til alle.

Det har vi overvismand Hans Jørgen Whitta-Jakobsens ord for. »Al erfaring viser, at hvis arbejdsstyrken vokser, vokser beskæftigelsen tilsvarende« (Information 5. januar 2011).

Spørgsmålet er blot, hvordan ’al erfaring’ flugter med f.eks. en europæisk arbejdsløshed, som igennem årtier har ligget omkring 10 pct. eller den ubehageligt høje danske arbejdsløshed. Den forsvinder ikke af sig selv – tværtimod.

Økonomernes sirenesang

Ligevægtsøkonomerne ’glemmer’ ofte at fortælle politikerne, at modellen bygger på den restriktive antagelse, at udbud af arbejdskraft skaber sin egen efterspørgsel, at der altid er fuld beskæftigelse.

Går man økonomerne på klingen, forsvarer de sig med, at i en lille åben økonomi som den danske vil et øget arbejdsudbud føre til en langsommere lønudvikling, der vil muliggøre, at dansk økonomi kan eksportere sig ud af krisen. De overser blot, at det kan alle lande ikke på samme tid, når der er en betydelig arbejdsløshed i hele Europa. De netop afsluttede skatteforhandlinger blev således ført under den antagelse, at arbejdsløsheden forsvinder af sig selv. Men sker det ikke, vil de mange milliarder, som politikerne jonglerer rundt med i deres regnestykker være lige så fiktive som antagelsen om fuld beskæftigelse.

Det hævdes på Christiansborg, at sammenbruddet i trepartsforhandlingerne ’kostede’ statskassen fire milliarder kroner. Det er ren fiktion, i hvert fald så længe arbejdsløsheden er en del af den virkelige virkelighed. Tværtimod. Hvis arbejdsåret var blevet forlænget, ville arbejdsløsheden være steget, hvilket havde belastet statsfinanserne.

Finansministeriets har en særlig trylleformular, der omsætter arbejdsudbud til penge i statskasse: Et øget udbud på f.eks. 5.000 personer betyder en øget beskæftigelse på tilsvarende 5.000, hvilket ifølge Finansministeriets trylleformel giver én ekstra milliard kroner i den slunkne statskasse. Det er en sirenesang, som er svær at modstå for selv garvede finansministre.

Embedsmændene svigter

Ligevægtsøkonomerne ’glemmer’ desværre også at fortælle, at de ikke har særlig fast grund under fødderne, når effekten på arbejdsudbuddet skal modelleres. Her er der heller ikke megen erfaring at bygge på. I stedet har de gjort sig nogle antagelser om, hvordan såkaldt rationelle lønmodtagere burde reagere. I modellen er der som nævnt altid job nok, så lønmodtageren kan hver dag vælge mellem arbejde eller overførselsindkomst. Sættes skatten på arbejde ned, antages lønmodtagerne i højere grad at vælge arbejde i stedet for dagpenge. Ligesom reducerede dagpenge får flere til at vælge arbejde.

Uanset, at vi er langt fra den virkelige virkelighed, indgik disse effekter fuldt ud, i beregningen af de gunstige effekter af skattereformen i form af et øget arbejdsudbud og øget beskæftigelse 14.600 personer samtidig med, at regeringen fik tre milliarder kroner til øget velfærd. Et tilbud, det var svært at sige nej til.

For nu at sige det lige ud: Når Finansministeriet ikke fremlægger alternativer, har vi et eksempel på rigtig dårlig politisk rådgivning. I en så usikker beskæftigelsessituation, som den aktuelle, er det at spille hasard med den danske velfærdssamfund at foregive, at der med sikkerhed ligger en ’pose guld’ for enden af skattereformen. Det eneste, der med sikkerhed kan siges om skattereformen, er, at den vil øge uligheden. Derimod er effekten på beskæftigelsen og de offentlige finanser frem mod år 2020 lige så luftig, som ’kejserens nye klæder’. Her svigtede embedsmændene politikerne; for der kan meget let komme en efterregning, når arbejdsløsheden stiger og indtægterne udebliver.

Jesper Jespersen er professor i økonomi ved Roskilde Universitet

Informations artikler om Finansministeriets regnemodeller:

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Flere spørgsmål presser sig på. 1) Hvordan kan svingende arbejdsløs forklares ud fra ligevægt? 2) Hvorfor forsøger man ikke at undersøge, hvorfor arbejdsløsheden svinger? 3) Hvad skaber disse svingninger? Og værst af alt - grundantagelsen - at man kun bruger en model og ikke flere modeller, at man ikke konstant holder tvivlen ved lige, stiller spørgsmål ind i flere modeller samtidigt. Vi har brug for politikere, der på den ene side er intellektuelt følsomme (kan tvivle på selve grundlaget, der gang på gang søger spørgende tilbage til grundlaget for samfundet som helhed, samt deres virke) og på den anden side har sans for samfundet (sans for menneskerne i samfundet og for udviklingen af samfundet). Politikere der ikke sætter triviel politisk taktik højst, men politikere der rent faktisk er interesseret i og bekymrer sig om samfundet og verden.

Robert Kroll

Artiklen indeholder vist intet nyt - i hvert fald ikke for de mennesker (økonomer, politikere, journalister m v) , der direkte eller indirekte bruger økonomiske modeller i deres arbejde.

Det er altid rart at have noget at "spille bold" med (modellerne) , når mange komplekse og indbyrdes afhængige størrelser skal håndteres på samme tid - og så bruger man derudover sin sunde fornuft , sine erfaringer og sin viden om diverse modellers " for- og bagtrin ".

Hanne Gregersen

Altid betænekligt, når en ekspert forklæder sine politiske statements i forskeroutfit....... uanset partifarve. Helt redundant til, hvad nogle af CEPOS folkene gør indimellem.

Andreas Prætorius

Når nu alle politiske forslag bliver forklaret ved sætningen; "det har DREAM fortalt mig" så er det da dejligt for os lægfolk at få at vide at modellen ikke er en perfekt kilde til endegyldigt sandhed, som man ellers kunne få indtrykket af. Man kunne frygte at mange politikere også kunne være tjent med at få genopfrisket dette.

Steffen Gliese

I realiteten er modellens virkning jo meget værre: den afholder politikere fra at foretage aktive politiske initiativer for at løse samfundets problemer. Det er en lemfældig omgang med samfundets faktiske ressourcer, der ikke længere betragtes ud fra en real opgørelse, men ud fra 'beregningsmetoder'.

Steffen Gliese

Robert Kroll, hvis du læser interviewet med finansministeren, vil du indse, at du har en helt igennem rosenrød opfattelse af den politiske virkelighed.

Jesper Frimann Ljungberg

Tja ja.. jeg synes egentlig at det er en dårlig artikel.

Hvis man virkelig vil fortælle noget om hvor dårlig modellen er så må man jo komme med nogle eksempler, komme nogle 'lig på bordet'.
F.eks. fodre modellen med nogle historiske tal og så ellers vise at det den spytter ud intet har med, hvad der faktisk skete.

Nu er det sådan med modeller, at de er hvad de er, nemlig modeller.
Problemet i dagens kontraktpolitiske verden er måske i højere grad at tingene skal kvantificerets, altså der skal sættes tal på.
Hvis vi gør sådan her så får vi 3833 mere i arbejde, det er ikke længere nok at sige 'vi forventer en positiv indvirkning på arbejdsløsheden hvis vi...'

Det vi jo har set i pressen er at så bliver politikeren jo overfaldet grillet og for at sige det lige ud latterliggjort.

// Jesper

Robert Kroll

Kære Peter Hansen.

Et interview bliver sjældent bedre end interviewerens spørgsmål - jeg kender en del, der kunne have fået noget meget mere interessant ud af et interview med finansministeren.

Det er et spørgsmål om at kunne sit stof så godt, at man kan manøvrere og skifte vinkler under interviewprocessen.

Steffen Gliese

Det har du helt sikkert ret i, Robert Kroll; men ikke destomindre siger finansministeren visse ting, der er ganske skræmmende fra en folkevalgt politiker.

Mht til modelanvendelse som sådan, er forudsætningen formodentlig, at der er forhold i fortiden, man kan tage bestik af. Dermed overser man, at vi aldrig har befundet os i en situation som i dag, på godt og ondt.

Steffen Gliese

Det har du helt sikkert ret i, Robert Kroll; men ikke destomindre siger finansministeren visse ting, der er ganske skræmmende fra en folkevalgt politiker.

Mht til modelanvendelse som sådan, er forudsætningen formodentlig, at der er forhold i fortiden, man kan tage bestik af. Dermed overser man, at vi aldrig har befundet os i en situation som i dag, på godt og ondt.

Søren Kramer

Det er Jesper Jespersens opgave at formulere grundlaget for nye modeller.

Det eneste jeg får ud af at læse artiklen er, at vi mangler et system og fagpersoner, der kan stille konkrete alternative moderne løsningsforslag. Det faglige niveau for vores topøkonomer er rystende lavt.

Det er et velkendt psykologisk fænomen, at hvis tingene ikke virker prøver man med mere af det samme. Det der kan observeres her fra tilhængerne af modellen og systemet, er:

1. man skal bare være opmærksom på begrænsningerne i tolkningen
2. man laver modellen mere og mere granuleret på de samme forudsætninger

Lad os slå nogle andre grunprincipper fast for en ny model:

1. Styring af økonomi skal være agilt, fordi kontekst bevæger sig og der kommer emergente krav og situationer. En ny model skal i sit udgangspunkt give styrbarhed mere end luftige antagelser om fremtiden.

2. Grundantagelserne i modellerne skal svare til det, økonomerne selv ved er de mest korrekte. Dvs. at folk i vid udstrækning agerer som ikke økonomiske agenter. Begrænset rationalitet grænsende til det irationelle. Tanken om ligevægt skal erstattes af det modsatte. osv.

3. Det følger af ovenståede at der skal hentes faglig ballast fra andre grene. Biologien, psykologien, sociologien, sprogvidenskaberne mm. Det er her værd at anerkende at de videnskaber i langt højere grad er evidens basseret. Og den økonomiske videnskab, i sine grundantagelser, ren nonsense.

4. Vi skal fra starten opbygge et anderledes uddannelsessystem med andre faggrene involveret. For at få et rimeligt hurtigt skift, da det tager 30 år at opbygge de nødvendige faglige miljøer, burde man overveje at nedlægge studierne som de er, og sammensætte dem fra de bedste univerciteter i verden, og så begrænse antallen af cand. oecon. til under halvdelen. Cand. polit, scient adm. mm. studierne kunne man passende skære ned til en 1/5 dels optag hvis de skal have et samme indhold som nu.

Det vil være afgørende at få de studerende ud alle 5 år, så vi får nogen der kan være iagttagere til systemet og ikke deltagere fra starten.

Andreas Trägårdh

Økonomiske reformer er dette på grundlag (finansministeriets ’drømmemodel’) ikke længere et politisk anliggende. Demokratiet som styringsform er afgået ved døden - Bank enevældets tid er en realitet.

Andreas Trägårdh

Bankerne, var dem der smadrede samfundets grundsolide økonomi, har nu endeligt overtaget landets reelle ledelse.

Jesper Frimann Ljungberg

@Robert Kroll.

Der er et interview med ham i Penge og Pirat økonomi, som mere fokuserer på manden.
Det giver faktisk et glimrende billede af manden.

Og løfter måske lidt sløret for hvor motoren er i regeringen. Og måske lidt af forklaringen på hvorfor at Henrik Sass Larsen er kommet tilbage i varmen.

// jesper

Søren Kramer

Har i lagt mærke til at finansministeren på det sidste er skiftet fra at sige "vi" til "jeg"? :)

Neoliberalt idioti.

Lars Jorgensen

Super artikel - tak for den!

Marianne Christensen

Jesper Frimann.

Virkeligheden afslører, at modellen er falsk.

I den virkelige verden sker der følgende, når man bliver arbejdsløs.

Din indtægt reduceres kraftigt.

Du bliver frataget en hel del frihedsrettigheder.
I modsætning til folk i arbejde skal du stå rådighed for arbejdsmarkedet 24 timer i døgnet uden for ferierne.
Det betyder bl.a., at du i praksis skal aflyse læge, og tandlægetider, hvis du oftest med meget kort indkaldes til møder eller aktivering
.Du må ikke holde dig selv i gang ved at arbejde frivilligt for Røde Kors o. lign. uden at spørge,
Du må ikke som folk på arbejdsmarkedet tilmelde dig en kompetencegivende uddannelse,
Du må ikke tage på en weekendtur til Skåne med din familie. Der er ikke noget, der hedder Weekendfri, hvis du er ledig.
Du må ikke passe naboens hund, syge barn eller skrive en festsang for ham. Heller ikke selv om du ikke får noget for det.

Med jævne mellemrum sendes du i aktivering, hvor du skal arbejde for understøttelsen uden at det tæller som arbejde..
Der er som regel en vis irritation, når du møder op fordi arbejdspladserne nu igen skal belemres med en uønsket arbejdskraft.
Er du dygtig begynder de fastansatte hurtigt at betragte dig som en trussel.
Er du dårlig bliver du hurtigt ignoreret.
Du bliver under ingen omstændigheder regnet for en rigtig medarbejder.
Samtidig lever du med en økonomisk usikkerhed.

Der er ikke nogen i virkelighedens verden som ikke hellere vil have et ordinært arbejde end at blive umyndiggjort på den måde.

Hvorfor får folk det så ikke??

Fordi arbejdsgiverne i høj grad går efter den samme profil.

Du har størst chance, hvis du er sidst i 30èrne.
Mand.
Rask og rørig.
Udadvendt.
Præsentabel.

- men der er jo mange, der falder uden for den kategori. Og det er de samme som frasorteres gang på gang i ansættelsesprocessen.

Modellens antagelse af at jobbene kommer af sig selv fordi mange gerne vil have et arbejde burde få folk med bare nogenlunde sund fornuft til at spørge:

Hvem forestiller de sig opretter de arbejdspladser?
- og er der virkelig nogen virksomhedsejere, der hungrer efter at få en masse halv og helsyge fleksjobbere ind i deres virksomheder, når de ikke har brug for de mange raske og rørige, der i dag går ledige.

Niels Engelsted

Er vi ikke inde i det område, hvor det gælder om at få sygdommen til at passe med diagnosen og diagnosen med behandlingen. Det vil sige, at tilpasse virkeligheden, så den passer til modellen?

Så vidt jeg har forstået, så er ligevægtsmodellen god nok, hvis man fjerner uvedkommende friktion, som for eksempel fagforeninger og socialhjælp. Er det ikke det, man stræber mod? Og kan man så ikke en dag sige: Stærk model, hvad sagde vi!
Ingen tøj på, ha!

Søren Kramer

Det er nødvendigt at forlade den konstante fokus der er på kanten

Udbud l Efterspørgsel

Søren Kramer

@Niels Engelsted
Jeg tænker det er lige at give den for meget gas, selvom du fremfører et vigtigt perspektiv, og vil her hellere citere vores finansminister:

"Hvis I nu dæmper de vildeste konspirationsteorier, så er det jo ikke Lord Voldemort, der styrer fremskrivningerne i Finansministeriet"

Jeg synes iøvrigt du tilskriver dem nogle evner jeg ikke helt kan se de har :)

Niels Engelsted

@Søren, jeg tror faktisk ikke, at det er en konspiration, men et tilegnet tankemønster. Og det er faktisk langt værre.

Klar tale som viser hvor nøgne politikerne træder frem i deres dårlige politik. Danmarks fremtid ligger i ruiner.

randi christiansen

At nogen kan tage ´dynamiske effekter´og lignende antagelser om arbejdslediges positive indflydelse på antallet af udbudte job alvorligt er ufatteligt og dybt uansvarligt, men udtrykker meget præcist den inkompetence og desperation, der hersker og er uvederhæftige forsøg på at maskere det bedrag, som fastholder magten på de forkerte hænder.

Steffen Gliese

Rent ud sagt: ikke alene er denne artikel oplysende - den afslører også et fuldkommen surrealistisk forhold til både videnskabelig redelighed og virkelighedsforståelse. At casino-tilstande hersker i økonomien kan ikke undre, når selve tilgangen til at fremstille noget, der burde være virkelighedsbåret, i virkeligheden baserer sig på fri fantasi.

Søren Kramer

Og det Peter ville skrive her var, at den fri fantasi, var de rigeste og magthavernes fantasier :)

Steffen Gliese

Just präcis, Søren Kramer.

randi christiansen

- og handler vel også om at give indtryk af, at der er styr på situationen - berolige markedet og vælgerne. Det er surrealistisk, kræver grundlæggende nytænkning og et opgør med den 0,01% misforvaltning af fællesskabets ressourcer.

Søren Kramer

Det er urkomisk at hele det økonomiske establishment, uanset retning, alle bygger deres teorier på Karl Marx grundlæggende begreber - sprog. Hele sproget omkring faget er stagneret for 100 år siden. Siden er der kun kommet gaffa-tape begreber som transaktionsomkostninger, friktion mm for at få tingene til at hænge sammen. Som udelukkende viser at faget er helt ude i tågerne.

Det jeg ikke fatter er, at det gør staten svag med de her modeller, og den burde have interesse som system i, at få noget uafhængig tankevirksomhed ind. Det er vel også så udtryk for at de øknomiske system i sig selv er blevet dominerende.

Der er jo ikke styr på situationen - og det synes jeg da ikke de giver udtryk for. Der er en enorm nervøsitet blandt økonomer centralt placeret for at det hele kolapser. De står bare og stirrer på Udbud l Efterspørgsel og skændes. Så de kan åbentbart ikke selv lirke sig ud af det tunnelsyn de er havnet i.

Grethe Preisler

Alt det trylleri, der gi's
foregår på samme vis:
Put en hvid kanin i hatten,
træk den så igen op a' den.

Før du laver trylleri
husk og put' kaninen i. (Kumbel)

Hvad gør en tryllekunstner, når han vågner og ser, at nogen har hugget hans hvide kanin, mens han sov, slagtet dyret, ædt, hvad der kunne ædes af kræet, og efterladt skindet og skroget i buret?

Tja - enten må han vel prøve at finde sig en ny kanin at gøre kunster med. Eller også må se sig om efter et andet levebrød.

Alternativt kan han slå sin lid til kunsten at udstoppe døde kaniner. Dvs. putte knoglerne tilbage i skindet, fylde tomrummet ud med træuld og kapok og sy kræet sammen med kinesertråd.

Så har han kun ét problem tilbage: han skal være så god til at snakke sort, når står manegen, at publikum overser, at kaninen ikke længere rører på sig.

Det er det, der blandt magikere kaldes "misdirection". Og det er skam også fag, der undervises i på CBS. Der hedder det bare "branding".

Jesper Frimann Ljungberg

@Marianne Christensen

Jeg kan nu ikke se at det du skriver har så meget med modellen at gøre.
Dermed ikke sagt, at jeg ikke er 90+% enig med det du skriver :)=

// jesper

Hvad er der egentlig blevet af den sunde fornuft?

Ejvind Jacobsen

Det er da en usandsynligt skarp og velskrevet iagttagelse af det politiske etablissement og de regler de opererer under. Tak.

Det er på tide at vi holder op med at acceptere hvad der kommer fra autoriteterne, for virkeligheden har ofte vist at det kommer der ikke meget godt ud af.

Vi skal til at tænke i menneskelige konsekvenser i stedet for i økonomiske konsekvenser. Det har totalt manglet de senest tiår, men nu må politikerne forstå det - ellers må vi finde nogle andre politikere. Og så bliver det ikke dem der har haft deres gang på Borgen i årtier.

Alle danskere er helt rationelle og véd med fuldstændig sikkerhed hvad der sker i fremtiden . eller gør de ?

i en lille åben økonomi som den danske

...kan vi begrænse os til at holde hus med indtægterne - max. prøve at estimere fremtidige indtægter - Påvirke dem? Glem det.

randi christiansen

Astrologer og clairvoyante ville uden tvivl være mere bevendte

Martin B. Vestergaard

Ok alle sammen, sæt jer godt til rette, luk øjnene, sluk for radioen, træk vejret dybt gennem næsen. Er vi alle helt afslappet? godt!
Gentag efter mig: "der er altid arbejde til dem der vil have arbejde, ohm ohm ohm, der er altid arbejde til dem der vil ah arbejde, ohm ohm ohm, der er..."
Hvis vi alle gør det 10 minutter hver dag skal det nok hjælpe på arbejdsløsheden.

Og med hensyn til artiklen viser Jesper Jespersen jo at han ikke duer til sit job, han har jo ikke set lyset i DREAM, for det er jo sandheden, og hvis ikke virkeligheden passer til den, så må det være virkeligheden der er noget galt med.

Nå, men lad sarkasmen ligge lidt.

Selvom der, for mange af os, ikke er det store nye i artiklen, er det altid godt når folk, der må formodes at vide lidt mere om økonomi end gennemsnitsdanskeren, udtaler sig kritisk om de modeller og metoder vi herude i virkeligheden kan se ikke afspejler den virkelighed vi lever i.

Som mange har sagt før mig, så bør den økonomiske politik fokusere på at øge arbejdstilbuddet ikke arbejdsudbuddet. For hvis vi får flere i arbejde, får vi også både råd til og behov for at hjælpe dem på kanten af, eller udenfor, arbejdsmarkedet ind. Som det er nu er der ingen behov for flere ledige hænder på arbejdsmarkedet og om der bliver det i 2020 er som bekendt baseret på regnemodeller som ikke har vist sig særligt pålidelige i fortiden.

I 2003 gennemførte den daværende regering "fuldt finansierede" skattelettelser. Finansieringen var baseret på at det ville øge arbejdsudbuddet og dermed skabe flere jobs, men det gik som bekendt ikke sådan. Det blev fulgt op af yderligere skattelettelser der heller ikke havde nogen positiv indflydelse på beskæftigelsen.

Marianne Christensen

Jesper Frimann.

Citat fra artiklen:

"Det kan ikke gentages for ofte, at denne antagelse om generel ligevægt ikke er baseret på empiriske studier. Det er ikke en erfaring, der er indhøstet fra dansk økonomi. Det er en konstruktion, som økonomer ofte benytter sig af. Her gælder det, at de personer, som efter 3-5 år ikke er kommet i arbejde, betegnes som ’frivilligt’ arbejdsløse. De antages selv at have fravalgt de job, som de bliver tilbudt."

For mig at se er modellen dermed bygget op på en falsk præmis om at de lagtidsledige selv har valgt at være ledige.

- og det er denne centrale forudsætning for modellens gyldighed jeg stiller spørgsmål ved.

Hvis præmisserne er falske er modellen ikke gyldig..

Andreas Trägårdh

Livet er spontant og direkte, udfaldet er tilfældigt. Det kan ikke planeres. Det er kun mod- og undergang der kan planeres. Administrationen af modelens opgave er at herske over dette så de kun rette udvalgte huskes mens resten bukker under i skam og glemsel. Pluto er ikke længere en planet.

Trylle trylle - at virkeligheden ser ganske anderledes ud end i økonomiske modeller som DREAM rører ikke "the establishment" der har deres på det tørre og i øvrigt for langt de flestes vedkommende ikke fatter en brik - mange af dem har i øvrigt aldrig haft et rigtigt job.

Modellen antager at alle danskere er helt rationelle og véd med fuldstændig sikkerhed hvad der sker i fremtiden - hvaba, gør de det ?

Andreas Trägårdh

Vækst og effektivtet har skabt AL arbejdsløshed.

Steffen Gliese

Ikke alene antager modellen, at folk er rationelle, den antager også, at den selv anlægger et rationelt synspunkt; men er det rationelt? Nej, det er overhovedet ikke rationelt at deponere sin frihed på arbejdsmarkedet i højere grad end nødvendigt.

Lars Jorgensen

@ Trägärd

Vækst og effektivitet har skal AL arbejdsløshed. Ja, men også al vort samfunds rigdom.

Jeg går ikke ind for at barnet/rigdommen ud med badevandet/effektivitet - vækst. Det gjorde Marx og Keynes heller ikke.

De mente - og det synspunkt deler jeg, at det må handle om at bruge og fordele rigdommen mest muligt fornuftigt og retfærdigt.

Inger Sundsvald

Drømmemodellen er konstrueret til at regulere udbud og efterspørgsel med jordbær. Hvis der produceres for mange, må prisen sættes ned, og så er der flere der køber flere jordbær. De jordbær der ikke sælges rådner og må smides ud. Næste år har producenten lært at producere lidt mindre, for producenter af jordbær får ikke kompenseret tabet hos staten.

Mennesker er ikke jordbær, men både denne og tidligere regeringer har behandlet befolkningen som om den var.

Dream-modellen ligner til forveksling LIBERALISME i yderste konsekvens: Lad falde hvad ikke kan stå.

Lars Jorgensen

@ Sundsvald

"LIBERALISME i yderste konsekvens: Lad falde hvad ikke kan stå"

Det er faktisk også definitionen på fascisme. Fascisterne hjalp blot til med at få de falde-færdige til at falde lidt mere effektivt...

randi christiansen

Flertallet af de, som kalder sig socialister, er ikke parate til at være det og tage det nødvendige opgør med de besiddende klasser, den 0,01%, som har tilranet sig ejendomsretten til fællesskabets ressourcer.

randi christiansen

altså - et samfund hvor vi privatkapitaliserer på og konkurrerer indbyrdes om naturressourcerne - opskriften på undergang

Jesper Frimann Ljungberg

@Marianne Christensen

Jo, men det jo ikke reglen, at folk der er arbejdsløse er arbejdsløse i mere end 5 år.
Langtidsledig defineres som værende en person der har været ledig/aktiverede 80% af det sidste år.
Så de folk der har været ledige i mere end 5 år, er formodentlig en ret lille gruppe, der udgør en meget meget lille del af den totale arbejdsstyrke

Og det er vel en rimelig antagelse at folk der har været arbejdsløse i mere end 5 år, nok ikke kommer i arbejde. Og hvis de gør er det jo så bare noget der bidrager positivt.

Tja ja.

// Jesper

Inger Sundsvald

Men vi kan jo konstatere, at de politikere, vi har valgt til at styre landet, ikke er deres opgave voksen. Og nu hvor vi er i gang, så er vælgerne heller ikke for kloge. Tænk engang, vælgerne synes godt om S, R, SF, V, K, O og I og om den førte politik, og ville stemme på disse partier, hvis der var valg i dag.

Sider