Kronik

Pres på fagforeninger er et pres på hele den danske model

Kampen mellem røde og gule fagforeninger handler om mere end prisen på et medlemskontingent. Det er selve indretningen af det danske samfund, der er på spil
De traditionelle fagforeninger oplever et konstant frafald til fordel for de ’gule’ fagforeninger som f.eks. Krifa. Først og fremmest fordi de  alternativerne er billigere. Men de nye fagforeninger har ikke de samme visioner for samfundet som de gamle.

De traditionelle fagforeninger oplever et konstant frafald til fordel for de ’gule’ fagforeninger som f.eks. Krifa. Først og fremmest fordi de alternativerne er billigere. Men de nye fagforeninger har ikke de samme visioner for samfundet som de gamle.

Torkil Adsersen

Debat
17. juli 2012

Der er krig på det danske arbejdsmarked. Ikke mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, men internt på lønmodtagersiden. ’De gule’ foreninger udfordrer ’de røde’ fagforeninger. Gennem de seneste 15 år har LO-fagforeningerne mistet flere hundredetusinde medlemmer. En del af dem har meldt sig ind i de billigere gule foreninger, som har mere end tredoblet deres medlemstal siden slutningen af 1990’erne.

Særligt siden VK-regeringen indførte tværfaglige a-kasser i 2002 har LO-organisationerne tabt medlemmer. Interessant nok skyldes tabet ikke, at de gule A-kasser er billigere end de røde A-kasser. Men da de fleste lønmodtagere fortsat ser A-kasse og fagforening som en samlet pakke, vinder de gule, fordi de tilknyttede fagforeninger markedsføres til discountpris.

De faglige organisationers kontingenter ligger langt højere, til gengæld gives der tunge medlemsfordele for pengene. Men selv om man vælger gult, får man typisk fordelene ved de røde overenskomster alligevel – fordi vi har områdeoverenskomster – så denne mulighed for at få en fribillet er de gules stærkeste konkurrencemæssige våben mod den røde model.

Konkurrencen mellem de røde og de gule handler ikke kun om priser, medlemsfordele og medlemstal. Der er tale om en langt mere grundlæggende kamp om lønmodtageres arbejds- og levevilkår. Om fremtidens model for det danske arbejdsmarked. Ja, om hele den danske samfundsindretning. Der er tale om en ideologisk kamp mellem gule og røde.

Arbejdsgivernes støtter

Vi forskere har hidtil forsigtigt kaldt de gule for de ’ideologisk alternative’, fordi de har et alternativt syn på den danske model. De har kraftige aversioner mod overenskomster, konfliktret, arbejdsret og dansk flexicurity. Og når man som de gule ikke ønsker kollektive overenskomster og samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne, et fagretsligt system til at udrede konflikter, en fælles sikring af et højmobilt arbejdsmarked og trygge vilkår for lønmodtagerne samt trepartsforhandlinger til at finde fælles faglige og politiske løsninger på samfundsproblemer, undsiger man hele den danske arbejdsmarkedsregulering.

Men hvem er de gule, og hvad vil de sætte i stedet? De gule dækker over organisationer som Krifa, ASE, Det Faglige Hus, Frie Funktionærer og Danmarks Frie Fagforening. Ældst er den kristelige fagbevægelse, der blev skabt under konflikten op til Septemberforliget i 1899, hvor dens medlemmer fungerede som skruebrækkere. De første gule bevægelser opstod i Frankrig i sidste halvdel af 1900-tallet. De var arbejdsgiver-organiserede, og medlemmerne tog strejkeramt arbejde for at hjælpe arbejdsgiverne.

De ideologiske modsætninger til den traditionelle danske arbejdsmarkedsmodel er stadig intakte. Dagens gule foreninger er ikke interesserede i kollektive overenskomster, men foretrækker individuelle kontrakter. Tegner de overenskomster, sker det gerne ved at underbyde de fagliges områdeoverenskomster.

De gule er modstandere af selve retten til at strejke. De tror på arbejdsgivernes sunde dømmekraft og hellig industriel fred. De gule undsiger således både ILO-konvention og EU-traktatens bestemmelse om konflikt- og strejkeretten – en ret, som arbejdsgiverne ellers accepterer, fordi den modsvares af deres ret til at lockoute lønmodtagere.

Flexicurity-systemet ses heller ikke som værd at samle på, for tingene afgøres ifølge de gule mere og mere i individuelle kontrakter, og dagpenge reguleres politisk. Argumentationen hviler mere på et ønske om en ren konkurrencemodel end på forståelse for, hvad der er indeholdt i dansk flexicurity.

Ren forretning

De seneste 8-9 års svækkelse af sikkerhedselementerne i flexicurity-modellen er snarere udtryk for Folketingets politiske valg end manglende indsats fra LO-fagbevægelsens side. Alligevel er fokus rettet mod LO-fagbevægelsens skranten. Det er ikke første gang, LO er erklæret død. De gule vil gerne indtage LO’s stilling. De ønsker at aflive den røde model, så den gule kan herske.

Umiddelbart lyder det som et arbejdsgiverparadis, men ved nærmere eftertanke har arbejdsgiverne ikke grund til jubel. Også de er integreret i den røde model. De har interesse i kollektive aftaler, fredspligt og fredelige måder at løse problemer på. Og når arbejdsgiverne ikke undsiger flexicurity, er det fordi, de kan se, at det øger effektiviteten på arbejdsmarkedet.

Den røde model omfatter ikke kun OK-forhandlinger, men også et decentralt samarbejdssystem, et fagretsligt system og statslig forligsinstitution, ligesom politisk indflydelse for medlemmerne er på dagsordenen for både arbejdstagere og arbejdsgiver.

Mange kollektive og individuelle goder hører med til de faglige ydelser: indsatser for opkvalificering, efteruddannelse, arbejdsmiljø, faglige arrangementer, netværk osv.

En markant forskel på den røde og den gule model er tillige, at den røde rummer det faglige fællesskab. Man er med i en gruppe, man oplever og deler noget med andre.

Det byder den gule model ikke på. Den er tom, når man ser bort fra personlig juridisk rådgivning og hjælp i konfliktsituationer. Den gule model er ren forretning, der drives forklædt som fagforening. Medarbejderne i de gule foreninger bærer titler som salgsdirektør eller kundechef. Medlemmerne kaldes konsekvent ’kunderne’. Man skal betjene kunderne og ikke blande sig i fordelingsresultater på markedet. Derfor accepterer man, at store uligheder på arbejdsmarkedet får lov at udvikle sig.

Blå stemmer og rød fornyelse

Det er legitimt, når lønmodtagere ønsker at stå i en arbejds-givervenlig og ideologisk alternativ forening. En af vores lønmodtagersurveys fra 2011 viser, at de, der skifter en rød fagforening ud med en gul, primært gør det, fordi de gule ’fagforeninger’ er markant billigere end de røde. Men nogle gør det også, fordi de røde fagforeninger støtter partier til venstre for midten, og den begrundelse hænger sammen med, at hovedparten af de lønmodtagere, der skifter fra rød til gul forening, stemmer blåt. Så føler man sig ikke hjemme i det kollektive fællesskab, selv om man nyder godt af dets goder.

Medlemstilbagegangen i de overenskomstbærende fagforeninger må vække bekymring hos den røde models støtter. Forvitrer fagbevægelsens organisatoriske ressourcer, taber arbejdsgivere og politikere nemt interessen for at lave aftaler, og så bliver det også vanskeligere at få institutionel magt. Skal den røde model overleve på længere sigt, må den revurdere indarbejdede normer, værdier og handlemåder, ellers taber den flere medlemmer og mere magt. Den må forny sig for at øge sin organisatoriske, institutionelle og kommunikative magt.

Den defensive spare- og fusionsstrategi, der er valgt, bringer ikke gode resultater. Det vil en kundeorienteret servicestrategi – som de gule forretningers – heller ikke gøre. Medlemmer har ikke kun brug for service og forsikring, som de også kan få andetsteds, men for ejerskab til fagforeningen og fælles faglig identitet.

Den røde models overlevelse forudsætter derfor en mere offensiv investerings- og udviklingsstrategi, hvor de overenskomstbærende fagforeninger bliver både ’bedre og billigere’.

Modelkampen vil givetvis fortsætte langt ud i fremtiden. Hvem, der vinder, bliver afgørende for indretningen af fremtidens Danmark.

Flemming Ibsen og Henning Jørgensen er professorer ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jan Toft Rasmussen

Glimrende kronik som på loyal vis ridser problemstillingen op. Men vi lander samme sted som altid: hvordan skal den røde fagbevægelse gøre sig eftertragtet for flere lønmodtagere når vi nu er dyrere? Det giver få lidt stof til eftertanke at kampen om lønmodtagerne slet ikke er ny; i bevægelsens ungdom måtte fsgforeningsfolkene vel også tage cyklen og opsøge arbejdspladserne for at forklare fordelene ved at stå sammen og hverve medlemmer.

Tænk hvis man spurgte andre end de 2 samme ræverøde professorer fra Ålborg, når man ville diskuterer fagforening.

@Per

Hvem skulle de så spørge, de 98 ærke blå fra Cepos som de plejer?

Claus Madsen

Kan det tænkes at flere og flere af de arbejdere der idag har stor gavn af Historiens røde fagforeninger. I dag har ganske ande problemer at forholde sig til,

At systemet som ønskes bevaret ikke svarer til de krav et moderne arbejdsmarked stiller, og at de røde ved at holde fast i gamle paroler og ølmavesocialisme har gravet deres egen grav. Herfra ser det faktisk ud som om Fagforeningerne mere er til gavn for erhvervslivet en for medlemmerne. Tag blot det seneste sammenbrud i 3partsforhandlingerne.

Der er også et par påstande i ovenstående jeg har ganske svært ved at genkende. Der er masser af socialt liv i min gule fagforening. Der er masser af kurser og fagretslig hjælp. Ingen har nogensinde kaldt mif for kunde og min personlige kontakt kalder sig fagretslig konsulent hvilket passer mig fint fordi det er precis hvad jeg har brug for. At de gules overenskomster er sket ved underbud kræver vidst dokumentation men mon ikke den dukker op her i tråden om få timer?

PS. Personligt stemmer jeg på Enhedslisten men da jeg er selvstændig på deltid er jeg blevet presset over i Dana da min gamle fagforening, overhovedet ikke gad beskæftige sig med de vanskeligheder jeg stod overfor især i forhold til akassen. Jeg vil dog ikke her sidde og påstå at det skyldtes at akassen også var fagforeningen og vise versa.

Steffen Gliese

Hvis folk igen fandt frem til den egentlige mening med "gør din pligt og kræv din ret", som er Socialdemokratiets grundlæggende tanke, ville meget være vundet. Det er jo lige præcis her, vi skal finde kernen i udsagnet: ikke Mette Frederiksens 'ret og pligt skal følges ad' i samfundet, det giver et helt forskruet forhold mellem borgere og stat, som er et tilbageslag af karat, men præcis som lønmodtagerrettighederne, hvor man berettiget kan forvente belønning ovenpå indsats. Dette er mere nødvendigt end nogensinde, efter at formålet med arbejdet er blevet udhulet af skiftende regeringer.
Det mest borgerlige, socialdemokrater har gjort, er at antage borgerskabets idé om, at arbejde i sig selv har en værdi! Selvfølgelig har al aktivitet, der bringer indsigt og fremskridt værdi, men jo mindre aktiviteten kan kompromitteres af gustne økonomiske overlæg, jo bedre.

Steffen Gliese

Claus Madsen, du peger på det helt afgørende spørgsmål i fagforeningernes problem: at de i alt for høj grad har bøjet sig for politikernes ønske om skærpet lovgivning. Hvor var opgøret tilbage i 90erne, da man afskaffede meningen med arbejdet? Det er det, vi stadig lider under i et mere og mere forvredet og uoverskueligt system.
Hvorfor iøvrigt Dana fremfor ASE?

Karen von Sydow

Man har i Danmark givet LO-familien monopol på at forhandle overenskomst. De såkaldet gule fagforeninger kan aldrig blive andet end 'gule'.

Det holder altså ikke anno 2012.

Morten Lynge

Hvorfor er det 'forkert' at folk frit vælger hvilke foreninger de vil være medlemmer af?

Jeg HAR prøvet at være med i en 'rød' fagforening, og jeg siger bare: ALDRIG IGEN!
Den 'røde' fanatisme som en del af medlemmerne (og de fleste af de fremtrædende lokale ledere) udviste fik mig til at udtræde så snart jeg kunne. Den måde hvor deres næsten religiøse tilbedelse af 'røde' principper påvirkede holdningerne mod og interaktionen med arbejdsgiverne, på trods af at de ikke gav nogen mening i de lokale situationer, var mig voldsomt imod som logisk tænkende menneske. Jeg meldte mig ud så snart jeg kunne!

Hvis fagforeningerne skal kunne rumme 'den anden side', så bliver den røde forankring nødt til at blive brudt...
Ellers virker det lidt som en fodboldklub der også vil have håndboldspillere til at være medlemmer, men nægter dem ret til at spille håndbold i klubben!

Steffen Gliese

Morten Lynge, nu er det jo fagforeningernes opgave at følge medlemmernes interesser, og det er vist snarere et problem i mange medlemmer og ikke-medlemmers øjne, at de ikke længere er røde nok, forstået som kæmpende for lønmodtagernes interesser på arbejdsmarkedet.

Karen von Sydow

Peter,
det går jo stik imod de medlemsstrømme vi har det de sidste mange år.

Det er fair nok, at du og de andre faster skribenter herinde ikke kan få det rødt nok, men når man har enevældig forhandlingsret burde man være politisk uafhængig.

Det danske model vil blandt andet derfor også være afskaffet inden for de næste 10 år. Selvfølgelig.

Brian Pietersen

Karen

hvem er det der har knoklet røven ud af bukserne for at få ordntlige forhold i Danmark ???

Niels Engelsted

Rigtige fagforeninger, der aggressivt forsvarer medlemmernes løn og arbejdsvilkår, er en hindring for den neoliberale 'teori', der siger, at med frie markeder kan der ikke findes arbejdsløshed, fordi der altid vil være et job, hvis bare man accepterer de vilkår og den løn, som arbejdsgiveren er villig til at tilbyde.

Gule fagforeninger, der underminerer de rigtige fagforeninger, er et succesrigt skridt på vej til at overvinde denne hindring.

Rigtige fagforeninger, der aggressivt forsvarer medlemmernes købekraft, er iøvrigt også en forudsætning for kapitalismens fortsatte eksistens. Moderne kapitalisme kan jo ikke eksistere uden købekraftige forbrugere. Men så langt er der ikke mange, der tænker.

Morten Lynge

@Peter Hansen

Eller også er det fordi de netop IKKE kæmper for lønmodtagernes interesser ved at være for rødt forankrede, og den ikke-'røde' del af lønmodtagerne er intelligente nok til at se det!

I en globaliseret verden (langt mere end en ikke-globaliseret som i 'gamle dage') er arbejdsgivernes interesser langt hen ad vejen også lønmodtagernes interesse... Ingen af dem er interesserede i at arbejdspladser flytter til udlandet!
De 'røde' fagforeninger kan simpelthen ikke se det da de er forblændede af deres venstre-orienterede ideologisk blinde ledelse...

I det 'gamle' Danmark havde fagforeningerne kontrol over hele 'markedet'. Hvis et firma lagde sig ud med dem, f.eks. ved at begynde at bruge uorganiseret arbejdskraft, så kunne fagforeningerne gøre noget ved det.
I dag er den kontrol forsvundet i takt med at globaliseringen er skredet frem, for fagforeningerne kan ikke gøre noget som helst ved et firma i Kina.

De har ikke mere magt over HELE markedet, og derfor ændrer det så hele grundlaget. Når de ikke kan straffe overtræderne, så er den eneste løsning at forhindre at arbejdspladserne forsvinder til dem, og DET medfører at arbejdsgivernes interesser bliver det primære, for begge ser en fordel i at beholde arbejdspladserne i landet.
Det indser de 'gule' fagforeninger, men de 'røde' er for ideologisk blinde til at ville indse det...

Brian Pietersen

Peter
det kommer igen, bare rolig, folk kommer til at skulle stå sammen og få landet genoprettet.
problemet er at der er alt for mange der ik aner hvor stor en kamp det har været at få skabt de forhold som borgerlige nu har ødelagt.

så, de røde faner skal nok komme frem når det går op for folk, at man bor i et trykt land når man står sammen, individuelt, bliver mange kvalt under borgerligt styre.

Karen von Sydow

Brian,
fagforeningerne.

Det er vi da ikke uenige om.

Morten Lynge

@Niels Engelsted

Hvordan er det at 'forsvarer medlemmernes løn og arbejdsvilkår' ved at insisterer på 'rettigheder' der jager arbejdspladser ud af landet?

Brian Pietersen

Morten

jeg glæder mig allerede til at se din gule fagforening kæmpe for dine arbejdsforhold....

Brian Pietersen

den type arbejdsgivere man kæmpede imod for mangemange år siden, er allerede begyndt at vise deres ansigt igen, det skal blive interessant at se borgerlige lønmodtagere i deres livs blomstring på arbejdspladsen.

Fagforeningerne er kommet i ubalance med deres egen naturlige udvikling. I 70'erne stod de overfor at indføre Økonomisk Demokrati med medarbejderdeltagelse i virksomhedsledelserne, men den socialdemokratiske fagforeningstop rystede på hånden og tude ikke sætte trumf på kravet, og da kapitalisterne fik chancen skyndte de sig at flytte al svær- og samlebåndsindustri ud under bekvemmeligheds flag i Østen og fagforeninger er ikke egnede til at arbejde internationalt - blandt andet er de blevet bremset af Østblokkens sammenbrud og terrorlovenes begrænsninger i international aktivitet. Danmark må genopbygge en national homgen industri gennem importrestriktioner for igen at nå 70'ernes naturlige infrastruktur, som et delvist selvforsynende samfund.

Niels Engelsted

@Morten,
du mener, at vi kun kan forsvare løn- og arbejdsvilkår ved at forringe løn- og arbejdsvilkår, ligesom vi kun kan forsvare velfærdssamfundet ved at reducere velfærdssamfundet. Race to the bottom i den globale konkurrence, kaldes det vist.

Så hellere forsvare arbejdsvilkårene her og nu, og gør man også det i andre lande--hvad meget tyder på--så er det ikke nødvendigvis udsigtsløst.

Morten Lynge

@Niels Engelsted

Jeg er pragmatiker.... Hvis 'race to the bottom' er hvad der foregår, så skal jeg nok løbe stærkt nok til at bevare min arbejdsplads!
Jeg gider nemlig ikke bare stille mig op på sidelinien (uden arbejde) og være sur...

Robert Kroll

De gule fagforeninger er ikke meget værd, men de vokser i kraft af den klassiske fagbevægelses langsomme tilpasning til dagens vilkår.

De rigtige fagforeninger er nødt til at dæmpe den ideologiske retorik ned, så også folk, der stemme på andet end S og SF kan føle sig godt tilpas ved et medlemskab.

(Den danske model nødvendiggør p t at de klassiske fagforeninger ikke bliver for svage.)

Arbejdsmarkedspensionsfondene vil betyde store ændringer i ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv og dermed påvirke den danske model på mere afgørende vis.
.
En virksomhed, der kontrolleres af en pensionskasse , skal helst kaste overskud af sig til pensionskassens (lønmodtager-)medlemmer, som samtidig helt naturligt gerne ser store lønforhøjelser når virksomheden går godt.

Døden for den klassiske arbejdsmarkedsmodel ligger i den langsomt voksende lønmodtager kontrol via pensionskassernes formuer - man kommer hen ad vejen til at "konflikte" med egne interesser.

Det er ligesom dette kommende scenarie, som den klassiske fagbevægelse skal tilpasse sig - der bliver givet et vist personsammenfald mellem ledelserne i fagforeningerne og i pensionskasserne - og der er medlemsdemokrati begge steder..

Brian Pietersen

Morten Lynge

jeg kan allerede se hvor meget du arbejder for at opretholde solidaritet med dine medborgere og arbejdskolegaer.

Morten Lynge

@Niels Engelsted

Hvad får man bedst løn- og arbejdsvilkår ved?

Ved at afgive X% af hvad vi har i dag og beholde sit arbejde, eller ved at nægte at afgive noget og se sit arbejde smutte til Kina?

Morten Lynge

@Brian Pedersen

Korrekt! Jeg er meget mere solidarisk med mine arbejdskollegaer end en rød fagforening ville være, for jeg prøver at beholde deres arbejdspladser i landet og ikke ofre dem på den røde ideologis alter!

Brian Pietersen

Morten Lynge

ja, hver sin tro.

men du for ik min solidaritet.

jeg har personligt blevet bedt om at tage til østen for at lære folk op så de kunne lave dansk arbejde for 18,- ipt time.

selvom der var mange der som dig troede de kunne en masse, så flyttede firmaet ud af landet.

jeg tog ik til østen for at lære dem op, for der står ik idiot på ryggen af mig.

der er nogle der aldrig får nok Morten, de udnytter dig.

la der komme firmaer hertil som rent faktisk kan og vil.

det bliver mere og mere nødvendigt at have firmaer tæt på deres kunder, så jeg er ikke bange.

Niels Engelsted

@Morten, dilemmaet er reelt og tro ikke, at jeg ikke forstår dit synspunkt. Forstår du mit?

Jeg kommer iøvrigt til at tænke på den historie om de to safariturister. Da en sulten løve nærmede sig, tog den ene løbesko på. Du kan da ikke løbe fra en løve, sagde hans makker. Nej, men jeg kan løbe fra dig.

Der er bare det, at hvis man lader fanden tager de sidste, så er man snart selv den sidste.

Steffen Gliese

jeg troede, at det var en kerne i markedslogikken, at man producerer det, folk vil have, og hvis folk vil have noget andet, jamen så producerer man det.

Problemet med borgerliges kvien sig ved medlemskab i fagbevægelsens foreninger er en paradoksal modsigen af egen interesse: de følger en ideologisk indstilling fremfor den egoistiske egenfordel, de ellers burde hylde, nemlig kampen for egne interesser.

Det drejer sig om magt.
De der mister den, bliver sure.
Fortsæt kampen imod magtbastionerne, for friheden.
Mange har set den kunstige modsætning og prøver en anden vej i erkendelse af parternes gensidige afhængighed. Til gavn for alle.
LO er et forhistorisk levn.

Brian Pietersen

Peter

for de borgerliges vedkommende, så for alle dem der ik er millionærer handler det om at fedte, så de tror de er inde i varmen, det er ren udnyttelse, spændende hvornår det går op for dem.

Brian Pietersen

det irnoiske er vel, at mange tror de kan vinde den her kamp individuelt, men, man bliver åbenbar tikke klogere før man prøver på egen krop.

og nu er det videre på ferie, god debat.

Christian Nissen

De gule er sikkert gode nok for dem som står stærkt på arbejdsmarkedet og som er gode til at få deres ting gennemført.De er vel ligeglade med solidaritet med resten af arbejdsmarkedet.

Jeg mener også at kontingentet med det hele bør holdes på max. 1000kr pr måned, det er lige dyrt nok, så jeg kan godt forstå nogle føler sig fristet til at skifte....

Morten Jensen

Så lad os dog få de sydlandske tilstande som alle i højreorienterede tosser drømmer om. Minimum løn for maximum arbejde. Vi skal være geografisk flytbare, lavtlønnede og evigt taknemmelige bare ved at kunne få smør på brødet. Tak for kaffe - Så gider jeg sgu ikke være heroppe i det kolde nord mere. Så hellere ned i varmen. Så dejligt er her heller ikke.

nils lønstrup

Jeg ved ikke om Ibsen og Jørgensen er "ræverøde" som en skriver, men om de så havde været Cepos medlemmer har de ret i mange påstande.

Historisk set er der vel ikke mange der mener at lønmodtagere i Danmark havde kunne tilkæmpe sig goder og indflydelse uden faglig sammenhold?

Den Scandinaviske model er verdensberømt, der er ikke mange andre steder i verden lønmodtagere har tilkæmpet sig så mange goder.

Den Scandinaviske model står til at falde på grund af manglende sammenhold blandt lønmodtagere, de billige gule fagforeninger uden overenskomster er for stor en fristelse for mange.

Det er ikke de gules kvalitet der begrunder overflytninger, hvis de gule havde været dyre end de røde, ville de ingen medlemmer have.

Skylden for det er gået så galt beskrives for mig at se ganske godt af Ibsen og Jørgensen.

Hvis man som mig, som er en pensionist på 66 år, har prøvet at arbejde i udlandet som almindelig arbejder, så påskønner man at komme hjem til mor Danmark til ordnede forhold på arbejdspladsen.

Så kunne det fremme debatten at vi "snakkede" om substans og ikke om man er en "ond" rød eller
fra cepos eller hvad fanden man nu er for et slet menneske.

god sommerdebat, hvad skal vi ellers lave i det møgvejr.

Christian Nissen

De gule har ikke gjort noget for tingene andet end at inkassere pengene.

Deres styrke er kun deres lave kontingent og sandsynligvis hovedårsagen til deres vokseværk.

Det reelle opgør mellem de røde og de gule kommer den dag de gule stiller op som skruebrækkere i en faglig konflikt...

Jon W Leonon

Personligt har jeg haft et mere end anstrengt forhold til 'De Røde Fagforeninger' siden starten af 1990'erne, hvor jeg arbejdede på en nystartet arbejdsplads . Der var naturligvis mere end nok at lave, men det kneb gevaldigt med afregningen for at give den en ekstra skalle i opstarts-fasen . Derfor begyndte jeg at opfordre mine kolleger til at melde sig i en fagforening så vi kunne få ordnede forhold . Dette kom chefen for ører, han henvendte sig så til MIN Fagforening for at få råd om hvordan han afskedigede mig .. Og FIK DET !!

Det var kraftstejlemig ikke DET jeg betalte mere end 400Kr om måneden for !!
Når der er så mange der ikke vil betale er det ganske enkelt fordi det ikke er pengene værd !

Jon W Leonon

Det skal lige siges at denne 'Røde Fagforening' vart en Socialdemokratisk Fagforening og det er som bekendt MANGE år siden de var så Røde at det gør noget ?

Morten Lynge

@Brian Pedersen

Var firmaet også flyttet ud af landet hvis Danskerne havde reduceret deres løn?

Det er udbud og efterspørgsel, og det nytter ikke at stille sig på bagbenene og sige 'det vil jeg ikke'... Det mister man bare sit arbejde af!

Hvis en person i Kina er villig til at lave et arbejde for 10 kr/time, så er det arbejde KUN 10 kr/time værd, og det uanset om en Dansker føler sig berettiget til at få 100 kr/time...
I det tilfælde er det DANSKEREN der har en urealistisk forventning, og derfor ham der på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at rette ind. Hvis han gør det frivilligt, så gør det mindre ondt (han har stadig et arbejde, omend det måske betaler mindre)...

@Niels Engelsted

Jeg forstår da dit synspunkt, men mener bare at det ikke på nogen maade er realistisk i en globaliseret verden...

...Og hvis dine to safariturister bare blev staaende, så blev de BEGGE spist...

Det Danske arbejdsmarked, med under 1 promille af verdens befolkning, kommer til at rette sig ind efter lønniveauer og arbejdsvilkår... Det bliver ikke de andre 99.9% der retter sig ind efter os...

Brian Pietersen

Morten Lynge

hvis det er gratis er der mange der kan drive en virksomhed...

Morten Lynge

@Brian Pedersen

Men det behøver jo ikke være gratis, bare billigt nok til at det ikke er en fordel at flytte arbejdspladsen til Kina...

Hvis du tror at arbejdspladser ikke flytter ud bare fordi du bliver sur og siger du ikke vil gå ned i løn, så bliver du slemt skuffet :-p

Brian Pietersen

Morten Lynge

du har ikke forstået hva jeg har skrevet, læs alle indlæg igen, specielt det med hvor jeg blev tilbudt at tage til østen.

Jon W Leonon

Morten Lynge skriver :
'Hvis en person i Kina er villig til at lave et arbejde for 10 kr/time, så er det arbejde KUN 10 kr/time værd, og det uanset om en Dansker føler sig berettiget til at få 100 kr/time…'

Du er jo ikke rigtig vel forvaret mand !
Du sammenligner æbler med et Tordenskrald ..
Ikke engang med pærer, men med ET TORDENSKRALD .

Kina er Klodens største diktatur, er det det du vel have ???

Steffen Gliese

Undskyld, men vi har endnu til gode at se eksportprodukter fra Kina og andre lande af højteknologisk og konkurrencedygtig kvalitet!
Hvor er den kinesiske bil, hvor er det kinesisk udviklede industriapparat? Hvor er de kinesiske industrirobotter?

Morten Lynge

@Jon W Leonon

Hvad har Kina's styreform med det at gøre? Det har INGEN indflydelse på om arbejdspladser flytter ud pga. at Danskere kræver mere i løn end arbejdet er værd...

Globaliseringen er en realitet og kan ikke rulles tilbage, og en af konsekvenserne vil være at lønningerne vil udjævnes globalt... Eftersom vi har verdens højeste omkostninger for arbejdsgivere, så er det os der kommer til at tage det store skrald nedad.
Det KOMMER til at ske uanset hvor meget de røde fagforeninger råber og skriger... Hvis vi tilpasser os frivilligt kommer det til at gøre mindst ondt!

Brian Pietersen

Kina laver meget dårlig kvalitet.

danskere er betydeligt dummere end tyskere, istedet for at ødelægge, så dygtiggører tyskerne sig, så de er på toppen af kvalitet og vil og evner at producere i eget land.
-------------------------------
Morten

det bliver mere og mere nødvendigt for firmaer at kunne producere tæt på deres kunder, så uanset hvad, vil man, hvis man vil, kunne leve i danmark ved at arbejde.
hvis du vil arbejde gratis eller for poslke mindstelønninger, så findes disse firmaer skam rundt omkring.

men, det vil også ændre sig.

Steffen Gliese

Men, Bill, det er bemærkelsesværdigt, synes jeg nok, at den end ikke har et navn.

Morten Lynge

@Brian Pedersen

For de fleste typer arbejde bliver det MINDRE nødvendigt at være tæt på kunderne fysisk... at tro andet er at bedrage sig selv...

Martin Hansen

Niels Engelsted ,

"Rigtige fagforeninger, der aggressivt forsvarer medlemmernes løn og arbejdsvilkår, er en hindring for den neoliberale ‘teori’, der siger, at med frie markeder kan der ikke findes arbejdsløshed, fordi der altid vil være et job, hvis bare man accepterer de vilkår og den løn, som arbejdsgiveren er villig til at tilbyde."

Det er ikke hvad den "neoliberale" teori siger. Almindelig økonomisk teori siger at din løn normalt svarer til dit marginalprodukt. Det kan sagtens være 0 eller bare mindre end hvad man får ud af ikke at arbejde, hvilket vil fører til arbejdsløshed. Derudover er der masser af teori om hvordan både recessioner og bare generelt imperfektioner fører til arbejdsløshed.

Sider