Kronik

Regeringen er i fuld gang med en ny værdikamp

Forestillingen om, at regeringen alene viderefører det seneste årtis borgerlige politik, er forfejlet. Faktisk er regeringen i fuld gang med et opgør mod det seneste årtis borgerlige markedsstyring. Borgeren er ikke længere bruger og kunde, men opfattes som en attraktiv dialog- og udviklingspartner
Børne og Undervisnngs-minister Christine Antorini på besøg på Lynd Skole i Fredericia. Antorini er en af de ministre, der har igangsat et markant værdiskifte i regeringen, modsat den populære antagelse.

Børne og Undervisnngs-minister Christine Antorini på besøg på Lynd Skole i Fredericia. Antorini er en af de ministre, der har igangsat et markant værdiskifte i regeringen, modsat den populære antagelse.

Claus Fisker

Debat
19. juli 2012

Alles øjne har været rettet mod Finansministeriet og Skatteministeriet i forhandlingerne om skattereformen, og senest Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob. Statsministeriet og Udenrigsministeriet har været optaget af at afslutte formandskabet i EU.

Men hvad laver de andre ministerier? Et koncentreret blik på de andre ministerier og deres ministre viser, at de faktisk har mange nye initiativer i gang, som kan inspirere til nytænkning og samarbejde på tværs af organisationer. Regeringen beskæftiger sig med langt mere end topskat og øget arbejdsudbud. F.eks. er den langt fremme i tilbagerulning af New Public Management-regimet, som har præget udviklingen af den offentlige sektor de seneste årtier. I stedet for at satse på markedsgørelse med alt hvad dertil hører af virksomhedsregnskaber, resultatcentre, resultatkontrakter, produktivitetsparametre, virksomhedsplaner og servicestrategier, ser man nu en insisteren på projektformen, dialog og inddragelse af borgere og organisationer. Det viser vejen mod ny dialog mellem politikerne og borgerne.

Det er derfor en overdrivelse, når regeringen hele tiden beskyldes for at bedrive borgerlig politik. I en række ministerier er der et gryende værdiskifte fra ’embedsmandspolitikeren’ til aktive ministre, der involverer og mægtiggør borgerne og organisationerne uden for Christiansborg. Perspektivet er en mere aktiv politisk-organisatorisk linje. Det hele er ikke regneark og økonomisk fremskrivelse.

Skelsættende

Nogle af de skelsættende projekter findes i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor Christine Antorini (S) har lanceret projektet Ny nordisk skole. Det binder mange forskellige parter sammen om en revitalisering af folkeskolen. Antorini har udpeget en dialoggruppe på 23 personer, der spænder fra en rektor fra en professionshøjskole i København til en daginstitutionsleder fra Thisted. Indbydelsen lyder: »Vil du være med til at forandre?«. Projektet har sin egen hjemmeside og blog. Antorini er dermed ved at lykkes med, hvad den tidligere VK-regering ikke formåede: At få parterne i folkeskolen til at gå i ordentlig, saglig og konstruktiv dialog med hinanden.

I Kulturministeriet har Uffe Elbæk (R) udpeget et ’Team Culture’ i forbindelse med EU-formandskabet. Det består af 11 kulturpersonligheder fra hele Europa, der skal rådgive ministeren om de nye tendenser i det europæiske kulturliv. Kulturministeren har også indført et nyt kvartalsvis møde om ’Kultur på kanten’, hvor forskellige debatter kan tages op i kulturlivet. Igen ser vi fokus på projektformen og insisteren på dialog.

I Miljøministeriet har Ida Auken (SF) taget initiativ til en åben høring, hvor borgerne kan kommentere på en kommende planredegørelse direkte på nettet. Den digitale dialog skal styrke den mere traditionelle høring hos organisationerne. Miljøministeren har også en blog om Rio +20.

I Erhvervs- og Vækstministeriet har Ole Sohn (SF) sat et større projekt med flere såkaldte ’vækstteams’ i gang. De skal debattere og udvikle vækstpolitikken hen over 2012 og 2013. Der er foreløbig oprettet teams om det blå Danmark, energi og klima, kreative erhverv og design, sundheds- og velfærdsløsninger og vand, bio og miljøløsninger.

Involvering på tværs

I Sundhedsministeriet har Astrid Krag (SF) taget initiativ til en kulegravning af strukturer og incitamenter i sundhedsvæsnet. Hun mener, at sundhedsvæsenets fornemste opgave er at sikre fri og lige adgang til behandling af god kvalitet. Derfor har Krag fokuseret på, at privathospitalerne ikke skal have konkurrencefordele. De private sundhedsforsikringer er blevet begrænset. Sundhedsministeren vil satse på et bedre offentligt sundhedsvæsen. Opgøret med privathospitalerne er et grundstød mod New Public Management-filosofien.

På rådsmødet i EU i juni var sundhedsministeren også med til at sikre, at samarbejdet over grænserne forstærkes, når fælles udfordringer som f.eks. influenza-epidemier skal løses. Involvering på tværs er kodeordet.

I Social- og Integrationsministeriet har ministeren taget initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig. Ministeren vil gerne opfordre til mere involvering af frivillige organisationer i udviklingen af velfærdssamfundet. På integrationsområdet er kommunerne begyndt at samarbejde på tværs af forvaltningerne på integrationsområdet. Forvaltningerne har brudt siloerne ned, så de kan samarbejde på tværs og finde innovative løsninger.

I Økonomi- og Indenrigsministeriet har Margrethe Vestager (R) i juli taget initiativ til at nedlægge hjemmesiden Brugerinformation.dk, der var en af hjørnestenene i den mere systematiske del af VK-regeringens New Public Management-tænkning. Sitet samlede brugerinformation om folkeskoler, hospitaler, men desværre betød ordningen, at kommunerne skulle foretage en masse indberetninger og lave papirarbejde. Alligevel var data i nogen udstrækning mangelfulde – og dermed blev ordningen svær at bruge i praksis. Vestager har nu decentraliseret området og overladt det til kommunerne at præsentere serviceinformation på deres egne hjemmesider, så borgerne lokalt kan gå i dialog med deres kommunalbestyrelse.

Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) har taget initiativ til nedsættelsen af en international g07-gruppe. Det er en gruppe af lande, der forpligter sig på at anvende 0.7 pct. af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand. Projektet har fået sin egen hjemmeside og fremhæver de lande, der har en klar politik om øget udviklingsbistand.

Grundstød mod NPM

– Der kunne sandsynligvis findes flere eksempler i yderligere et antal ministerier, men de ovenstående er tilstrækkeligt til at fastslå, at regeringen er ved at skabe ny måde at arbejde aktivt politisk. Den kendetegnes af fire hovedtræk:

– Åbning for deltagelse af personer og grupper udefra: Ministerierne er begyndt at involvere personer, eksperter og organisationer i omgivelserne på en helt anden måde. Der bliver konstant skabt nye fora for deltagelse.

– Projektformen vinder frem: Ministerierne engagerer sig i projekter, f.eks. Antorinis Ny nordisk skole og hos Friis Bachs g. 07-projektet. Projektformen ser ud til passe den ny generation af ministre godt.

– Dialog om policy-udvikling: Flere ministerier går i aktiv dialog med personer og grupper i det danske og internationale samfund.

– Tilbagerulning af New Public Management: Vi ser også en række ministerier tage selvstændige initiativer til at rulle NPM tilbage. Antorini tog i oktober 2011 beslutning om, at fjerne ranglister over skolernes karaktergennemsnit. Krag krydser klinger med privathospitaler og private sundhedsforsikringer. Sohn fokuserer på vækstteams frem for kun på udlicitering. Vestager har besluttet at lukke den tidligere VK-regerings hjemmeside om Brugerinformation.dk. Friis Bach har et internationalt syn på udviklingsbistand.

Ministrene er med andre ord aktivt i gang med at udvikle politik på nye måder samt skabe dialog og spørge borgerne om deres mening. Så til de mange kommentatorer, der på det seneste har efterlyst en ny værdikamp, er der ikke andet at sige end: Den er allerede i gang.

Carsten Greve er professor i offentlig ledelse og styring ved CBS

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hugo Barlach

Professoren kolporterer med andre ord dogmet om, at den siddende regering vil flytte focus fra den forrige regerings doktrin om at give skattelettelser i toppen til at give i midten.

Men - danskerne er et solidarisk folkefærd. Og solidaritet kommer altid nedefra - med de svageststilede. Alle har en pensionist, en arbejdsløs, en handicappet eller en en førtidspensionist i enten familien eller omgangskredsen. Så at kalde den nuværende regerings åbentlyse monolog, på pleonastiske vilkår (forskønnende omskrivning) for dialog, har den brede offentlighed og i særdeleshed underdanmark gennemskuet for sin propaganda-karakter. Og det understøtter meningsmålingerne med al tydelighed.

Man kán slet ikke omdøbe den unge skatteministers, SF's politiske ordførers og statsministerens henholdsvis Margrethe Vestagers
monologer om krisebevidsthed til dialog. Og slet ikke når underdanmark skal betale for topskatteydere.

Må vi så i underdanmark være her, rent ud sagt? Vi hopper simpelthen ikke på limpinden...

Med venlig hilsen

Mogens Michaelsen

@Hugo Barlach

Ja, det er med opbygning af social solidaritet som med husbyggeri: man starter nedefra!

Mogens Michaelsen

@Hugo Barlach

Ja, det er med opbygning af social solidaritet som med husbyggeri: man starter nedefra!

Mogens Michaelsen
Du har vel tildels ret, så har champagnesocialisterne noget at træde på i deres forståelse af solidaritet. Det må man jo sige de har gjort.

http://politiken.dk/politik/ECE1694197/regeringen-giver-udskaeldt-sukker...

Det sker med henvisning til, at regeringen vil finansiere det ved at hæve bundskatten. Jeps, jeps.. der skal sparkes hårdere, endnu mere mod bunden af samfundet.

Jeg retter lige mit udsagn i 10.52.

Der er et emne der er vigtigere i værdidebatten, når vi ser ud over andgårdens grænser :
Naturens grundlæggende betingelser for livet her på planeten.
Her ligger udgangspunktet for al politisk tænkning.

Først derefter kommer vores egen lille samfundsindretning.

randi christiansen

Leo -Det er nemlig lige præcis rigtigt, men også her, den store omstilling involverer meget store forandringer og opgør med et system, der ikke virker.

Det ligner noget i retning af, at de enorme formuer, der er samlet på ganske få hænder, må tilbagekanaliseres til det fællesskab, hvorfra de i vidt omfang er taget.

Jeg hørte i dag Mogens Lykketoft sige, at markedet er herre og ikke tjener - det dur selvf ikke

Randi - Se tråden : "Revolution" , sidste indlæg

Søren Kramer

Beslutningerne træffes ikke tættere på den enkelte borger end tidligere.

Interessante tiltag der kan kaste nyt af sig på sigt. Men analysen er lodret forkert og jeg undrer mig lidt over den. Systemet er uforandret.

Så analysen kommer set herfra i stedet til at stå som et lidt komisk prortræt over forfatterens noget tynde forståelse af demokrati.

jens sørensen

Fjernvarmesagen fra Silkeborg viser, at al denne gang hul retorik ikke er andet end tomme ord, stupide floskler, og vanddrivende gejl.
Et flertal bestående af: S, SF og resten af de gamle udrangerede partier - såkaldt demokratiske har bestemt at folk i forstæderne til denne by skal belemres med et, for beboerne, kostbart projekt, samtidig med at de for egne penge (en slags ekspropriation) skal tvinges til at opsige en aftale med naturgasselskabet. Ren svineri, at de sgu da ikke engang selv er blevet spurgt først, om hvorvidt de skulle være interesserede i at skifte deres normale varmeleverandør ud med en anden.
Sagen viser med al ønskelig tydelighed, at borgeren overhovedet ingen rettigheder har, når det kommer til stykket. De såkaldte rollemodeller politikere burde optræde som, er forvandlet til de rene diktatorer under devisen: "vi ved, hvad der er godt for dig, - og så kan du fanme lære det, dit dumme menneske"!

Gorm Petersen

"Borgeren er ikke længere bruger og kunde, men opfattes som en attraktiv dialog- og udviklingspartner"

GP: Det er mere end 15 år siden private firmaer begyndte at betegne deres kunder på denne måde. Det betragtes som vam luft, da det ikke kan bestå "ikke-prøven".

I betragtning af at vi lever under et borgerligt pressemonopol styret af VKR, er det ikke så underligt, at S-SF endnu ikke har formået at sætte det mindste fingeraftryk på VKR's økonomiske politik.

Den der styrer pressen, styrer demokratiet. R styrer Politiken, VK styrer den borgerlige presse under ledelse af TV2.

DR forsøger febrilsk at finde en midterposition mellem R (Politiken) og VK (TV2).

Ellers vil resten af pressen beskylde dem for at være "røde lejesvende".

Steffen Gliese

Jens Sørensen, jeg ville have skrevet, at det har været det samme overalt, hvor folk har villet holde fast - ja, oliefyr! Men når I allerede har et godt alternativ til fjernvarme, er det virkelig et overgreb.

Jeppe Brogård

Det blå Danmark, som Ole Sohn arbejder for, har nogle store turistmuligheder. Selv i Frankrig menes der er være uudnyttede potentialer, og der er de klart mere i gang end vi er i Danmark.

Sølvkysten i Frankrig, som på mange måder ligner vestkysten i Danmark, har sin egen turistdrevede dynamik. Det kan vi også dyrke.

jens sørensen

Peter Hansen: Fjernvarmetvangens forudsætninger er for længst skredet. Beboerne i disse forstæder vil ikke alene få en regning på omkring 100.000 kr.pr. husstand for etableringen af en 14 km lang ledning, men vil skulle betale meget mere i varme hvert år, - uden nogen garanti for, at fjernvarmen kommer fra afbrænding af..., naturgas - netop den varmekilde de nu tvinges til at opgive. Et helt igennem vanvittigt spild, hvor det påstås, at det beror på en energimæssig gevinst.
Det er hvad man forstår ved demokrati her i landet, - at borgeren finder sig i at blive dikteret hvad som helst en tilfældig kommune bestemmer sig for.

Sider