Læserbrev

Stor forskel på rød og blå aftale

Debat
14. juli 2012

Tænketanken Kraka mener, at Enhedslistens skatteaftale med regeringen gav næsten lige så stor ulighed som aftalen med de borgerlige. Det er forkert.

Kraka hævder, at kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst ville miste penge med Enhedslistens aftale. På trods af at de nævner, at vores aftale ville fjerne fedt- og sukkerafgiften til fordel for de laveste indkomster, så indregnes det ikke.

Kraka glemmer også, at når reduktionen af fradraget for meget store renteudgifter rammer hårdt i den laveste indkomstgruppe, så skyldes det for eksempel selvstændige, der ét år har meget lav indkomst, men næste år igen tjener penge. Det er uden mening at indregne, at permanent lavtlønnede skulle have meget store renteudgifter.

Modsat hvad Kraka påstår, betyder blandt andet ovenstående, at Gini-koefficienten med vores aftale ikke ville vokse med 0,2. Regeringen beregnede den til næsten nul – nemlig 0,03. Kraka siger korrekt, at EL gav skattelettelser til de højeste indkomster. Men de ser bort fra vores krav om, at skattelettelserne skulle betales af de højtlønnede selv. Det ville ske gennem mindre skattefradrag for store renteudgifter, mere skat for landbruget og bankerne, skarpere kontrol med selskaber, øget beskatning af fri bil m.m. Der var således balance.

I den indgåede skattereform betaler ledige og pensionister i stedet, og der bruges 4 milliarder kroner, der i regeringens 2020-plan skulle have været brugt til øget velfærd.

Enhedslisten gik langt

Endelig nævner Kraka ikke de 1,2 milliarder kroner, som i vores aftale skulle være brugt på at hjælpe unge arbejdsløse, ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse samt ældre ledige, der er ved at miste deres ret til et seniorjob.

Enhedslisten havde slugt store kameler. Det er ikke vores kop te at hæve grænsen for topskat. Vi er kritiske over for at hæve beskæftigelsesfradraget, da det øger afstanden mellem ledige og beskæftigede og gør det dyrere at blive arbejdsløs. Derfor er det paradoksalt, at regeringen nu siger, at vi i forhandlingerne var ufleksible og kompromisløse. Vi gik langt for at redde arbejdsløse, førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister fra at få skåret i deres indtægt. Det sker nu med aftalen med VK.

Frank Aaen, skatteordfører, Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Og flexjobbere skal betale.. Ville bare lige nævne det.

I Politiken er der interview med to af 49 milliardærer der er meget negative overfor EL's sidste forslag, men ingen milliardærer der siger det er: "ok, - jeg har alligevel mere end jeg kan bruge i dette liv!"

Nu håber jeg at nogen kan finde nogle milliardærer der synes det er helt fint og kan være lige så fint som at skænke penge til et tv-show hvor rulleteksterne kører i bunden af skærmen med reklamer for deres godgørende gestus.

Peter Jensen

"Enhedslisten havde slugt store kameler. Det er ikke vores kop te at hæve grænsen for topskat. Vi er kritiske over for at hæve beskæftigelsesfradraget, da det øger afstanden mellem ledige og beskæftigede og gør det dyrere at blive arbejdsløs. Derfor er det paradoksalt, at regeringen nu siger, at vi i forhandlingerne var ufleksible og kompromisløse. Vi gik langt for at redde arbejdsløse, førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister fra at få skåret i deres indtægt. Det sker nu med aftalen med VK."

Forløbet viser hvorledes listens folketingsgruppe lader sig forlede til at imødekomme reaktionær politikudvikling, i håbet om at bremse det neoliberale tog - men toget lader sig ikke bremse ved kompromiser. Toget standser først når det er kørt galt, så lad endelig de magtfuldkomne lege med sig selv og udstille hvilken enorm distance der er udviklet mellem de regerende og de regerede. Der er ganske enkelt ikke råd til at lade nogetsomhelst sløre billedet.

Bente Stenfalk

Jeg fatter ikke, hvordan mennesker i dette land ´, som har hus og bil og sig og sine på det tørre, kan få sig selv til at stemme for at fattige skal blive endnu fattigere... DK er blevet egoismens højborg...

Peter Jensen

Bente Stenfalk:
Nøjagtigt som det adskillige gange i verdenshistorien er lykkedes magthavere at installere fortællinger som berettiger overgreb og solidarittsskred, er der i den danske offentlighed udviklet nødvendighedsdiskurser og løsningsnarrativer, hvis indre logikker på et symbolsk plan kan berettige at bestemte grupper i befolkningen må udstå en vis (øget) lidelse - og i praksis at en given befolknignsmajoritet opbygger sufficient vilje til at overhøre protesterne og advarslerne. Dermed opstår en art banalitetens ondskab, som filosoffen Hannah Arendt har døbt fænomenet. For hende at se er ondskab er ikke dyb og dæmonisk; ikke nogen uregerlig kraft som er reserveret til blot psykopati og sadisme. Ondskaben kan tage ophold i enhver, som ikke iagtter verden(s fænomener); ræsonnerer, reflekter og kritisk filosoferer over de systemer, vedkommende tager del i. Nogle ville i et sådant lys omtale ondskaben som dumhed - og vor egen digter Peter Laugesen giver da også et udmærket i eksempel i samlingen POW, hvor han pointerer at "racismen blomstrer i dumhedens lort".

Michael Guderup

Er alle der ikke er rige, fattige?

Det ville klæde Frank Åen og andre for en gangs skyld at finde fantasilliarderne blandt de nuværende udgifter i det off. udgifter for at finansierer sine forslag.

Højere skatter i verdens hårdest beskattede samfund i en gennem globaliseret og kapitaliseret verden er IKKE svaret

Steffen Gliese

Per Nielsen - verdens hårdest beskattede samfund er trods alt også, for de beskattedes vedkommende, verdens mest forkælede.

Søren Blaabjerg

Sociale overførselsindkomster og andre økonomiske tilskud, herunder forskellige former for erhvervsstøtte regnes tradionelt med i "skattetrykket", hvorfor man når frem til det resultat, at vi her i landet "lider under" verdens højeste skattetryk.

I virkeligheden burde disse overførselsmidler trækkes fra i "skattetrykregnskabet", for det er jo nemlig så at sige en slags negativ "skat", og så ville man nå til et ganske andet resultat på bundlinien.

For at få større klarhed i dette emneområdes typisk meget følelseladede/paranoide debat, kunne man i virkeligheden operere med to helt adskilte systemer til erstatning for "skattesystemet", der var hinanden indbyrdes helt uvedkommende, nemlig dels et indkomstgradueret "fordelingssystem", dels et indkomstuafhængigt "servicesystem", hvor alle respektivt betaler det, som driften af den fælles offentlige service reelt koster.

Steffen Gliese

Det er uhyggeligt, at et ellers fornuftigt menneske som Anne Knudsen forfalder til den mest primitive og løgnagtige manipulation.
INGEN på den danske venstrefløj, bortset måske fra enkelte af de nye kommunistiske partier, har andet end foragt og kritik tilovers for den tidligere østblok og diktatur som koncept.
Det begynder med 'afskaffe den private ejendomsret', hvilket i sagens natur aldrig har været nogen venstrefløjstanke, hvorimod ejendomsretten til produktionsmidlerne iflg. gængs, også socialdemokratisk ideologi, tilhører fællesskabet.

Søren Blaabjerg

@Peter Hansen
En lille korrektion: "Afskaffelsen af den private ejendomsret" (i betydningen den monopolkapitalistiske ejendomsret til produktionsmidlerne til fordel for demokratisk fælleseje af samme) ER faktisk et overordnet socialistisk mål, men der er naturligvis ingen i dagens venstrefløj, der hverken drømmer om at afskaffe ejendomsretten til ting, der tilhører privatsfæren eller at indføre et totalitært diktatur, sådan son Henrik Sass-Larsen m.fl. i deres rabiate koldkrigs-retorik hævder.

Steffen Gliese

Ja, Søren Blaabjerg, det er det, jeg skriver: det er ikke folks ting, der bliver taget fra dem, det er det produktionsapparat, som vi alle benytter os af, men som af historiske årsager ejes af privatpersoner.

Poul Simonsen

Diverse tænketanke som Kraka, Cepos, AE m.fl. er ikke samfundsvidenskablige og uafhængige. De varetager idiologisk og økonomisk interesser for deres ejere og sponsorer.

Men hvordan får vi så retvisende tal og beregninger? Hvis jeg ikke husker forkert, så har bl.a. Enhedslisten ofte stillet sig kritiske overfor resultaterne af de monetaristiske regnemaskiner i Finansministeriet.

Men Frank Aaen bruger alligevel regeringens regnemaskiner til at vise, at uligheden jfr. Gini-koefficienten ikke ville vokse helt så meget som forliget med V og K, men dog vokse.

Og for at får bremset den voksende ulighed, har Enhedslisten så stillet "krav om, at skattelettelserne skulle betales af de højtlønnede selv. Det ville ske gennem mindre skattefradrag for store renteudgifter, mere skat for landbruget og bankerne, skarpere kontrol med selskaber, øget beskatning af fri bil m.m. Der var således balance."

Det er vist hvad man må kalde fugle på taget og noget af det er genbrug fra finanslovaftalen.

Desværre må man konkludere, at Enhedslistens folketingsgruppe, der ikke hidtil har fået væsentlige resultater af regeringssamarbejdet, næsten for enhver pris ville være med. Også den pris, at ulighederne, med Enhedslistens stemmer, fortsat skulle være voksende.

Michael Kongstad Nielsen

I Informations artikel fra 6. juli "Rød og blå skattereform er næsten identiske", udtaler tænketanken Kraka - efter at have konstateret, at også den tidligere regerings skatteforlig fra 2004, -7 og -9 fik gini-koefficienten til at stige - følgende:

Det er ifølge Kraka »grundlæggende ikke muligt at lave en finansieret reform af skattesystemet, som styrker arbejdsudbuddet væsentligt, uden at det får konsekvenser for indkomstfordelingen her og nu«.

Denne udtalelse viser, at Kraka ikke er uafhængig, men har en politisk holdning, en dagsorden, der svarer til tænketankens slogan: ’Velfærd gennem reformer’ .

Kraka vil altså gennem sine analyser påpege, at det ikke er muligt at undgå forøgede gini-koefficienter, hvis man vil øge arbejdsudbuddet. Og et arbejdsudbud behøver vi vist ikke at forklare, hvad politikerne mener er.

Dette sammenholdt med Frank Aaens klare påvisning af Krakas fejl burde få Information til at overveje, om man skulle finde en anden samarbejdspartner.

Nils Bøjden

Det er ikke interessant om vores GINI koefficient stiger eller falder med 0, et eller andet.

Det er interessant om vi får mere velstand således at vi kan betale for den velfærd vi gerne vil have.

Vi får ikke velstand ved at hæve skatterne, men ved at få flere i arbejde. Helst højtlønnede arbejdspladser, da de notorisk giver langt mere i skatteindtægt, samt at højtlønnede arbejdspladser bringer langt flere arbejdspladser i fremstillingsindustrien og servicesektoren.

Så hellere mere velstand end en eller anden fuldstændig ligegyldig matematisk model for fordeling.

Så hvordan vil EL sikre at der oprettet højtlønnede arbejdspladser i den private sektor således at vi er i stand til at betale for alle de julegaver EL gerne vil dele ud?

Steffen Gliese

Vi betaler ikke velfærd med velstand, Nils Bøjden, vi betaler velfærd med opsmøgede ærmer.

Til Peter Hansen.

Du har ret, vi er snotforkælede.

En forkælelse, der ingenlunde er råd

Steffen Gliese

Selvfølgelig er der råd til den, Per Nielsen, der er bare ikke råd til et kæmpe importbaseret privatforbrug.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Sikke dog nogel sludder.

Velstand er en konsekvens af de opsmøgede ærmer, samt en politik der sikrer at der rent faktisk er nogen der gider at oprette arbejdspladser..

Velfærd er en fornuftig fordeling af velstanden.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

"der er bare ikke råd til et kæmpe importbaseret privatforbrug."

Selvfølgelig er der det. Vi importerer uden problemer transport, uddannelse, energi, teknik, byggematerialer, ferie og fritid, sundhed, medicin osv.

Alle til privatforbrug.

Steffen Gliese

Nej, Nils Bøjden, velfærd er folks faktiske indsats med at løse de opgaver, der byder sig til, såsom at passe de gamle, når de ikke kan selv, uddanne, behandle og sørge for mad i munden, tøj på kroppen og tag over hovedet. Det kræver alt sammen ikke velstand - ferrarier gør.

Steffen Gliese
Nils Bøjden

@Peter Hansen

Og hvad betaler så for :"folks faktiske indsats med at løse de opgaver".? Lommeuld og frisk luft?

Steffen Gliese

Andre menneskers indsats i stald og på mark, med at bygge boliger og med at væve klæde og sy tøj.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Er vi ude i et eller andet stenaldersamfund?

Ruben Michelsen

Peter Hansen.
Du skriver, at Anne Knudsen anvender primitiv og løgnagtig manipulation.
Hvad ?
Hun henviser blot til EL's partiprogram.

Jeg har flere gange set Johanne og Pernille Skipper blive spurgt om EL's "revolutionsparagraffer", og når det sker slår de blikket ned og begynder at tale flydende sort, som ender ud i noget om "støvede" og "oldnordiske" formuleringer.

Ved EL's seneste landsmøde var spørgsmålet på pogrammet, men revolutionsromantikerne vandt.
De "støvede" og "oldnordiske" paragraffer gælder stadig.

Karen von Sydow

Ruben,
det er ikke god latin her på Informeren at tale om, eller henvise til, Ø's principprogram. Det gør man bare ikke.

Ruben Michelsen

Rettelse - selvfølgelig program.

Ruben Michelsen

Karen.
Du har ret, men jeg er parat til at tage mine tæv.

Holger Madsen

Michael Guderup.
- Er alle der ikke er rige, fattige.?

Nej, alle der ikke har nok er fattige. Også dem der kræver skattelettelser for høje indkomster er fattige.!

Steffen Gliese

Nej, Nils Bøjden, men for at skære igennem den postulerede kompleksitet er vi nødt til at skære alle udenværkerne fra.
Det påstås gang på gang, at det er folk, der arbejder hårdt og målrettet, der tjener de mange penge i samfundet. Sandheden er, at det i meget begrænset omfang giver mange penge at arbejde hårdt - men målrettet at lukrere på andres opdagelser har til alle tider givet den driftige med startkapital et afsæt til at blive rigere ved hjælp af andres arbejdskraft.

Michael Guderup

Hvem husker ikke Steffen Kretz´ klassiske valgoptakts-programmer, hvori han placerede en globus på bordet, og bad EL´s repræsentanter om at udpege bare ét sted på kloden, hvor deres ideer havde været en succes.

Steffen Gliese

Desværre gjorde han ikke det samme, Michael Guderup, overfor Venstre og Konservative.

Michael Guderup

Peter Hansen:

Der må jeg rette dig; Steffen Kretz var kompromisløs og diamanthård overfor ALLE partier.

Det var en fornøjelse, at se dem blive revet rundt i manegen med udgangspunkt i deres egne floskler og klicheer.

Stor journalistik!

Hvis du derimod mener, at det ikke er muligt at udpege ét sted på kloden hvor et demokratisk og markedsøkonomisk system har skabt tålelige forhold for borgerne, må du være ideologisk blind.

Steffen Gliese

Det kommer an på, hvad man mener med tålelige forhold, Michael Guderup.

Peter Jensen

"Ved EL’s seneste landsmøde var spørgsmålet på pogrammet, men revolutionsromantikerne vandt.
De “støvede” og “oldnordiske” paragraffer gælder stadig."
"

Og lad os dog håbe at det varer ved; det revolutionære islæt på venstrefløjen er absolut nødvendigt, da talrige verdenshistoriekse erfaringer viser at vi ikke kan reformere os ud af kapitalismen. Men når listen om 2-3-4 år, gennemstrømmet af talrige lyserøde og velmenende salonsocialister, afskaffer den revolutionære kant og indskriver sig i socialdemokratisme/reformert socialisme, vil kapitalen have en modstander mindre. Og dermed lidt friere spil. Desværre. Til gengæld vil vi se progressive kræfter gå sammen og på et forstærket historisk grundlag arbejde for grundlæggende demokratiske og fordelingsmæssige forandringer.

Den aktuelle hetz, som hele den blå presse aktuelt fører mod listen, er kedsommelig og forudsigelig. Men som visse kommentatorer er inde på, bakker de pæne piger, Johanne og Pernille m.fl., på artig, tilskuerdemokratisk vis nydeligt tilbage og slår blikket ned når den revolutionære kant berøres. De er jo også levebrødspolitikere i en selvopretholdende parlamentarisme som først og fremmest er det bedre borgerskab og kapitalens redskab.

Til Peter.

Dvs. alt som ikke er 100% fra lille DK skal forbydes ??

Dine indlæg bære i uhyggelig grad præg af et ønske om, at vi alle betaler 100% i skat, går i det samme Mao tøj og bor i Honnecker boliger.

Kort sagt en total ensretning af samfundet i kommunist retning.

Det prøvede Pol Pot også, den model er jeg sgu ikke meget for.

Kom du og ligesindede ind i den virkelige verden.
Den verden som er gennemglobaliseret og kapitaliseret.

Den verden hvor penge, varer og arbejdskraft lynhurtigt flytter sig.

Dermed ikke sagt, at verden er perfekt.
Men jeg påstanden at kapitalismen har været med til at løfte mange 100 mio ud af dyb fattigdom.

Peter Jensen

Per Nielsen:
Hvordan vil du føre bevis for at det ikke er oplysningstiden, sociale reformer og statslig institutionelaisering som har hjulpet mange hundrede millioner ud af fattigdom, rundt omkring i verden? Lad os se dit regneark, hvoraf det utvetydigt fremgår at det er kapitalisme som har æren for disse progressive forandringer, tak.

Peter Jensen

institutionalisering

Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Hansen.

Det drejer sig jo netop om, at forbruge mere af det rigtige, og gøre mere på på den rigtige måde.

Jeg mener vi vil kunne komme langt hvis der var nogen der hjernevaskede vores politikere med følgende:

http://www.vuggetilvugge.dk

// Jesper

Til Peter.

Jeg ser på verden, som den er og har udviklet sig.

Du ser på som du godt kunne tænke dig, den var og havde udviklet sig.

Det er realisten og drømmeren

Michael Guderup

Peter Hansen:

Hvis din definition af "tålelige forhold" er 15.000 kr. i borgerløn pr. måned til 7 milliarder mennesker, må alle systemer vist melde pas.

Uanset hvad, så fører markedsøkonomien klart på point, hvad angår udbredelsen af velstand.

Søren Blaabjerg

De fleste opfatter vist nok (også her) debat som kunsten at påvise at de andre har uret, uden at man selv behøver at ændre så meget som et komme ved sine egne forudfattede synspunter.

En lang finere men desværre også langt sjældnere form for debat går ud på i fællesskab at arbejde sig hen mod en mere vidende og nuanceret erkendelse.

Winston Churchill, der ike var uden en vis selvironisk form for humor, skal engang have sagt:

"Noget af det vigtigste, livet har lært mig, er, at mine modstandere some tider har ret" :)

Peter Jensen

Per Nielsen:
Du præsterer subjetive udlægninger af hvordan du selv har forstået sammenhængene - og så garnerer du med postulater som du ikke er i stand vil at verificere, men som du mener understøtter din igeologiske dagsorden. Det er gemen og velkendt politikersnak.

Der er forskel. Om den er stor, er en sag for bogholdere og populistiske politikere.
Uinteressant for 99% af os danskere.

Filo Butcher

Kære Frank Aaen,

Jeg håber at Enhedslisten har lært lektionen efter regeringens aftale med de borgerlige. Realpolitik stinker, og det vil den altid gøre.

Det sidste vi har brug for i dansk politik er, at det efterhånden eneste parti der endnu har holdninger og principper, giver afkald på disse for at kunne føre "realpolitik", ligesom alle de andre hvirvelløse politikerdyr.

Vi har brug for en OPPOSITION med bid! Et demokrati uden opposition bliver til en karikatur af sig selv.

Det kan godt være at det kun kan blive værre hvis EL vælter regeringen, men EL kan ikke blive ved med at sluge kameler.

Husk lige, at alt der sluges også skal komme ud ad den anden ende igen, og det kan sagtens vise sig at det i længden bliver sværere at skide kameler end det er at sluge dem.

Steffen Gliese

Jeg tror sagtens, vi kunne 7 mia mennesker 15.000 om måneden, Michael Guderup, ovenikøbet i en valuta efter eget valg. Det vil dog ikke reelt have nogen betydning for, hvad disse 15.000 ville kunne give hver enkelt mulighed for med pengene.

Filo Butcher

Helt, næsten helt, enig, Jesper Frimann. Bortset fra at også produkter lavet på vugge til vugge principper bor (for)bruges med omtanke og at vækst ikke kan fortsætte i al uendelighed er en universel naturlov som gælder AL vækst.

Men ja, hvis vores politikere, også forbrugerne, blev bare hjernevasket en smule med en vugge til vugge opløsning, ville det forbedre odd'sene for vores civilisations overlevelse en hel del.

Jesper Frimann Ljungberg

@romed Bucher.

Problemet er at vi stadig som art er relativt unge, vi er sku lige kommet ned af træerne. Vi er først så småt ved at forstå vores egen styrke, at vi faktisk kan brænde reden af og dermed gøre det svært for os selv at overleve.
Vi er ikke enige, vi forstår ikke rigtig hinanden, nogle skriger fuld fart frem, andre brems brems... introvert vs ekstrovert, åben vs lukket, globalt vs lokalt alt imens vi har et dekadent samfund der fortsætter derudaf. Vores politikere mere er administratorer, end ledere, og der er en katastrofal mangel på visioner.
Den eneste kortsigtede løsning jeg kan se for os lige nu, og jeg ved at folk synes jeg er lidt skør, men det er sku en Kennedy style challange, som f.eks. at bygge en rumelevator. Og ja der blev grinet meget af Newt Gingrich, da han snakkede om kolonier på månen i den republikanske kamp om at blive præsidentkandidat. Men det er sådan noget der skal til for at vi kan redde os selv....

Og mens så sådan en rum økonomi boble så eksisterer må vi håbe at vi kan reformere os selv, eller i det mindste skabe nok teknologi og overskud til at vi kan agere og få stoppet/bremset/mildnet global opvarmning.

Nå det var at feje op efter at have klippet hækken jeg kom fra.

// Jesper

Søren Blaabjerg

Den meste diskussion om, hvilken samfundsindretning, der er "bedst", jagter et ikke eksisterende objekt. Det objektivt bedste samfund findes slet ikke. Det de er bedst eller en drøm for nogle er jo måske ikke just bedst for nogle andre eller er nærmere en skrækvision.

I øvrigt så kan verdens forskellige lande retfærdigvis ikke måles med samme målestok, bla.a. .fordi de klimatiske og ressourcemæssige betingelser er så forskellige og så temmeligt ulige fordelt i forhold til befolkningstal osv..

Verbale skænderier mellem højreorienterede (- enhver er sin egen lykkes smed-) og venstreorienterede (- lad os arbejde sammen for at skabe beredygtig trivsel og velfærd for alle-) giver således i grunden slet ikke nogen mening. For de repræsenterer jo slet og ret diametralt modsatte opfattelser af, hvad "det gode samfund" er for en størrelse.

John Vedsegaard

Det ville være fint hvis Frank Aaen foreslog at alle med indkomster under 300.000 automatisk skal have eftergivet al gæld, både til private og offentlige. Til gengæld skal muligheden for at oprette ny gæld helt fjernes for alle - også virksomheder.
Virksomhederne skal tvinges til at betale til en fælles fond så de på den måde har penge til drift og udvikling.

Bankerne, de er vel så totalt overflødige.

Sider