Kommentar

Usandfærdigt skræmmebillede af den gule fagbevægelse

Det er misvisende, når professorerne Flemming Ibsen og Henning Jørgensen påstår, at Kristelig Fagbevægelse skulle være imod overenskomster og grundlæggende rettigheder på det danske arbejdsmarked
23. juli 2012

Hvor meget det skyldes arrogant uvidenhed om Kristelig Fagbevægelse, og hvor meget det skyldes deres altid negative holdning til fagforeninger uden for LO, ved jeg ikke. Men det er i hvert fald mere et skræmmebillede end et portræt, de to Aalborg-professorer Flemming Ibsen og Henning Jørgensen tegner af de frie fagforeninger i kronikken 17. juli.

Lad mig rette deres lange række af faktuelt forkerte oplysninger. De skriver, at gule fagforeninger »har kraftige aversioner mod overenskomster, konfliktret, arbejdsret og dansk flexicurity« og at »de gule ikke ønsker kollektive overenskomster og samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne.«

Alle påstandene er faktuelt forkerte. Kristelig Fagbevægelse har ingen som helst aversioner mod overenskomster. Tværtimod. Vi ønsker at tegne overenskomster og gør det også, både kollektive overenskomster og tiltrædelsesoverenskomster. Det viser med al tydelighed, at vi selvfølgelig ønsker samarbejdsaftaler med arbejdsgivere. Hvordan i al verden forestiller de to professorer sig, at man kan være fagforening uden at ville lave aftaler med arbejdsgivere? Enhver kan gå ind på vores hjemmeside og læse om vores overenskomster – også professorer fra Ålborg.

Uciviliseret at strejke

Det er også forkert, at vi har en aversion mod konfliktretten, og vi forhindrer ikke LO i at bruge den. Det er deres sag, at de vil strejke og på den måde tage sagesløse som gidsler. Sådan som syge bliver taget som gidsler, når sygeplejersker strejker; og børnefamilier, når pædagogerne nedlægger arbejdet. Vi synes bare, det er uciviliseret at strejke og bruger derfor ikke selv strejkevåbnet. Vores erfaring er, at de bedste resultater opnås med dialog og forhandling i stedet for strejke og klassekamp.

Dog mener vi, at blokade-retten bør begrænses, så det bliver ulovligt at blokere virksomheder for at få en overenskomst med dem, når de allerede har en overenskomst med en anden fagforening og dermed allerede har ordnede løn- og arbejdsforhold. Af den grund er en blokade ude af proportion i forhold til målet om at få dem til at skifte overenskomstpart.

Det er absurd at påstå, at vi skulle have aversioner mod arbejdsret og flexicurity. Selvfølgelig støtter vi den flexicurity, der er i det danske dagpenge- og beskæftigelsessystem, og selvfølgelig ønsker vi regulering af de ansættelsesretslige forhold på arbejdsmarkedet. Ja, når det kommer til stykket gør vi det endnu mere end LO, idet vi går ind for en lønmodtagerlov, der skal sikre alle lønmodtagere basisrettigheder som f.eks. retten til en skriftlig opsigelse og fri på barnets første sygedag.

Heller ikke det betyder, at vi ønsker overenskomster erstattet af lovgivning. Lønmodtagerloven skal sikre de basale rettigheder, som bør være gældende i et velfærdssamfund som vores. Overenskomsterne kan bygge oven på de basale rettigheder. Men de kan ikke stå alene, for mange er ikke dækket af en overenskomst. På det private arbejdsmarked er 40 pct. uden overenskomst – og det efter at både bl.a. LO og Kristelig Fagbevægelse har arbejdet på at overenskomstdække det danske arbejdsmarked i mere end 100 år.

Trepartsforhandlinger, ja tak

Endelig skriver de to professorer, at vi skulle være imod trepartsforhandlingerne. Men jeg har her i foråret skrevet til statsministeren for at orientere om, hvad hun kunne få ud af at tage Kristelig Fagbevægelse med i trepartsforhandlingerne. Vi har haft annoncer i flere aviser om, at vi i modsætning til regeringen og LO’s forslag om, at vi skal arbejde 12 minutter mere om dagen, gerne ville komme til trepartsforhandlingerne og byde ind med, at vi skal arbejde smartere og f.eks. skaffe flere arbejdspladser ved hjælp af mere sundhed og mindre stress på danske arbejdspladser.

I både tv og landsdækkende aviser har der været en del om det udemokratiske i, at vi som landets tredjestørste a-kasse og fjerdestørste fagforening ikke var med til trepartsforhandlingerne. Det er ikke os, der ikke ønsker at være med i treparts-forhandlingerne. Det er LO og regeringen, der ikke vil have os med. De to professorer må da lige følge lidt med eller researche lidt frem for blindt at lade sig styre af deres tilsyneladende LO-programmerede automatpilot.

Det ligger som en undertone i hele kronikken, at det er forfærdeligt, hvis den danske model bliver ændret. Det er ikke logisk. Tænk sig, at tro på, at en model, der er mere end 100 år gammel, ikke har brug for at følge med tiden og udviklingen. Det er ikke os, der ønsker at forny og udvikle den danske model, der er en trussel imod den. Det er dem, der er imod forandringer af den.

 

Søren Fibiger Olesen er formand for Kristelig Fagbevægelse

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Dorte Sørensen

Den kristlige fagforening blev stiftet af en håndfuld præster omkring 1900 pga modstand mod arbejdernes strejkeret. Hertil skriver den nuværende formand -
"Det er deres sag, at de vil strejke og på den måde tage sagesløse som gidsler."

Hvem er de sagesløse - de lønmodtagere der ikke får gode løn og arbejdsforhold eller er det arbejdsgiverne?
igeledes hvem er de sagesløse i konflikten i Vejle er det ikke mere de folk der ikke kan få udbetalt deres dagpenge fordi 3F er lagt ned pga af hackerangreb. I denne konflikt har Kristelig Fagforening indgået en aftale med dårligere løn og arbejdsvilkår end den virksomheden havde indgået med 3F- hvem er de sagesløse her.

Steffen Gliese

Ja, når det kommer til stykket gør vi det endnu mere end LO, idet vi går ind for en lønmodtagerlov, der skal sikre alle lønmodtagere basisrettigheder som f.eks. retten til en skriftlig opsigelse og fri på barnets første sygedag.
Ja, så går man jo ikke ind for den danske aftalemodel.
Det giver ingen mening, at nogen stiller op i konkurrence med den svage part på arbejdsmarkedet og på den måde, uanset mulig god vilje, tjener til at svække styrkeforholdet til den stærkes fordel.
Problemet med Kristelig Fagforening m.fl. er, at de ikke er skabt af interesseparterne selv, sådan som den rigtige fagbevægelse er det. De gule fagforeninger politiserer selve organiseringsforholdet fremfor medlemmernes interesser overfor modpartens.

Hanne Gregersen

Uanset, hverm man sympatiserer med, så er det ikke kønt at se LO fagbevægelsen kæmpe sin dødskamp med metoder, som hører bananstater........
Det er totalt ude af sync med virkeligheden ikke at lade voksne mennesker bestemme selv......men det kan nok være svært at se i de store pamperpaladser rundt omkring.

Lise Lotte Rahbek

Jeg forstår på artiklen, at Kristelig fagforening ønsker mere og omfattende lovgivning på arbejdsmarkedet.

MÅ jeg minde om, at nutidens politikere sjældent har et personligt erfaringsmæssigt kendskab til arbejdsmarkedet udenfor politik. Hvem skal så rådgive politikerne omkring den ønskede lovgivning... DA eller kriF?

Hvis man som udgangspunkt er så uerfaren og godtroende, at man ikke mener at der kan blive brug for at lægge vægt bag en forhandling, men at arbejdsgiverne naturligvis vil forære de lønarbejdende lige hvad de beder om, når bare man forhandler pænt med dem,
så står man til at forære hele molevitten til arbejdsgiverne og sige pænt tak til.

Vor herre bevars!
(for kristelig fagforening vil helt sikkert ikke gøre det)

Steffen Gliese

Stig Rasmussen, når man stiller de to aftaler op overfor hinanden, er der på langt de fleste punkter en meget ringere overenskomst, de kristelige har bakset sammen for tjenerskabet på Vejlegården. Der er jo et papir, der sammenligner de to, så der er ingen grund til at forlade sig på, hvad der refereres i en nationalkonservativ avis.

Så har jeg F..... gale mig prøvet det med: jeg fulgte et link til Morgenfacisten Jyllandspeste (som den altid blev kaldt i en periode). Og gæt engang: der er stort set kun tal på mindstelønsbestemmelser i overenskomsterne. Og 3F's er lidt højere end de kristeliges. Men restauratøren (som vel er en borgerlig opvikler?) betaler ikke den overenskomstmæssige mindsteløn, men lidt mere?
Så KriFa stiller sig på arbejdernes vegne tilfreds med ringere vilkår end arbejdsgiveren vil gøre?
Hvad siger det om KriFa's overenskomst?
Vi er på vej ind i en tid hvor arbejderrettigheder skal forsvares gennem kamp

Stig Rasmussen

Peter Hansen: Det er 3F, ikke Jyllandsposten der indrømmer dette, hvis ikke 3F mener det, hvor meget tror du så den 3F manipulerede sammenligning er værd?

Bjarne Bisballe

Hvad slags fagforening er det, der har denne ledelsesstruktur, hvor arbejdsgivene også er medlemmer, og hvor er tillidsrepræsentanterne henne? (
(Citat fra krifas paragreffer):
Repræsentantskabet er Kristelig Fagbevægelses øverste politiske myndighed. Det består af hovedbestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af 8 regionsbestyrelser. Udover regionsbestyrelserne, der alle er lønmodtager-medlemmer, består repræsentantskabet også af 5 repræsentanter fra vores landsdækkende afdeling for selvstændige samt 5 repræsentanter fra vores afdeling i Norge

Peter Andreas Ebbesen

Kristelig Fagforening er ikke en fagforening.

SLut færdig!!

Og er der i øvrigt ikke noget med at de giver penge til fundamentalisterne i Indremission?

Nej, de nasser på systemet og nyder godt af hvad fagforeningerne har kæmpet sig til gennem 1900-tallet

Stig Rasmussen

Hvem har opdigtet den skrøne at fordi de røde fagforeninger skaffede gode rettigheder til arbejderne, at de så per definition skal varetage disse for evigt?

I så fald, må man vel også mene at kopimedicin er af det onde og at det kun er de oprindelige selskaber der må sælge dette.

Dorte Sørensen

Stig Rasmussen er det ikke bedre for den enkelte lønmodtager at deres interesser bliver varetaget af stærke fagligeorganisationer.

I dag er lønmodtaernes interesseorganisationer ved at blive spillet ud af samfundet bl.a. ved de gule fagligeorganisationer, der foregiver at give deres medlemmer samme service mht. overenskomster, retshjælp osv som de gl. fagforeninger kan tilbyde.
De gules fagforeningers slagnummere er et lavere kontigent som desværre virker, da mange lønmodtagere idag tager løn og arbejdsforhold som naturgivne rettigheder og ikke noget som de gl. fagforeninger har kæmpet for over lang tid.

Stig Rasmussen

Bjarne Bisballe: Ja i din optik anno 1970, sådan ser verden ikke ud mere, folk gider ikke at betale til de røde korrupte topstyrede pampere og 3F og LO oplever enorm medlemsflugt.
Min fagforening DJØF er bestemt og heldigvis ikke rød.

Der er almulig god grund til at diskutere fagbevægelse. Men indgangsvinklen er lidt "anløben":
det kunne se ud til at den indarbejde demokrati-/styringsmodel er rigtigt dårlig og har fjernet bevægelsen fra medlemmerne, selvom den muligvis leverer et godt forsvar for deres rettigheder.
Der må være bedre alternativer end "gule organiseringer".

Stig Rasmussen

Dorte Sørensen: Det må den enkelte lønmodtager jo så gøre op med sig selv og veje op og ned med fordele og ulemper.

De gule fagforeninger vil lynhurtigt miste deres medlemmer til de etablerede, hvis de ikke varetager deres opgaver ordentlgt ,så der er jeg ikke bange.

Det jeg derimod ser at langt de fleste lønmodtagere har indset at goderne og de favorable betingelser vil stagnere og måske reduceres lidt mod sikkerhed for job, det har de røde fagforeninger ikke forstået.

Nedenunder de liberalistiske tilhængere af gule fagforeninger ligger en tilsyneladende urokkelig tiltro til det individualiserede marked.
Overfor denne vildfarelse står en erkendelse af at styrke kommer gennem fællesskab. Det er det sande grundlag under enhver interesseorganisation. At socialdemokratiske renegater har kuppet alt og alle ved at indtage fagbevægelsen er kun endnu et bevis på deres forrædderi

Bjarne Bisballe

@Stig Rasmussen
Jeg mener som dig, at nutidens fagforeninger har fået anskaffet sig et alt for stort overlønnet pamperlag og at det snarest burde slankes, men det ændrer ikke ved min holdning, at en fagforening skal være repræsentant for medarbejdersiden mod arbejdsgiversidens modsatrettede interesser.
Det drejer sig om at finde den rette pris for arbejdskraft

Du er medlem af DJØF, som støttede sit arbejdsgivermedlem Anders Eldrup, da han tidligere på året blev verfet ud af DONG, så nej DJØF er ikke en rigtig fagforening, men en interesseorganisation for folk med en bestemt uddannelse uanset position på arbejdsmarkedet.

Hvad man ellers bebrejder fagforeninger:
Jeg synes det er i orden at fagforeninger støtter politiske bevægelser, vel at mærke, hvis støtte til disse politiske bevægelser giver medlemmerne bedre forhold - ellers ikke.
Om dyre fagforeningspaladser: De ligger der jo og kan i givet fald sælges. De forsvinder ikke i den blå luft som pampermiddage og kursusophold med koner gør.

Jon W Leonon

Thomas Dalager siger :
'Det er totalt ude af sync med virkeligheden ikke at lade voksne mennesker bestemme selv..'

Ja. f.ex kan vi udmærket godt selv bestemme hvor meget øl og alkohol vi kan drikke før vi kører bil . Vi kan også sagtens selv bestemme hvor hurtigt vi gerne vil køre !

Min 'argumentation' er mindst lige så god (og relevant) som Stig Rasmussens : 'I så fald, må man vel også mene at kopimedicin er af det onde og at det kun er de oprindelige selskaber der må sælge dette.'
Naturligvis, ligesom et Tordenskrald er højere end Rundetårn .

Peter Jensen

Fra artiklen:

"Det er også forkert, at vi har en aversion mod konfliktretten, og vi forhindrer ikke LO i at bruge den. Det er deres sag, at de vil strejke og på den måde tage sagesløse som gidsler. Sådan som syge bliver taget som gidsler, når sygeplejersker strejker; og børnefamilier, når pædagogerne nedlægger arbejdet. Vi synes bare, det er uciviliseret at strejke og bruger derfor ikke selv strejkevåbnet. Vores erfaring er, at de bedste resultater opnås med dialog og forhandling i stedet for strejke og klassekamp."

Kristelig Fagbevægelse har altså ingen aversioner mod konfliktretten - bortset fra at man mener at den er uciviliseret, tager sagesløse som gidsler og iøvrigt foretrækker at tale pænt og roligt med med arbejdsgiverne.

Dén lader vi lige stå - som et klart signalement af hvilken logik og substans der befolker Søren Fibiger Olesens udsigt til verden.

Peter Jensen

"Jeg mener som dig, at nutidens fagforeninger har fået anskaffet sig et alt for stort overlønnet pamperlag og at det snarest burde slankes, men det ændrer ikke ved min holdning, at en fagforening skal være repræsentant for medarbejdersiden mod arbejdsgiversidens modsatrettede interesser."

Fagbevægelsen har som helhed forsømt at udvikle på medlemsdemokratiet - og istedet udviklet koncern-strukturer, som i sagens natur både fjerner fokus fra de konkrete faglige kampe og fremmedgør (top)ledelsen fra medlemmer og græsrødder. Men vi skal huske på at fagforeninger er et kapitalistisk fænomen, en såkaldt pragmatisk nødvendighed, som selv Adam Smith mente hører med til den kapitalistiske verdensorden.

Hvis man er utilfreds med forholdene på arbejdspladsen, så står det jo enhver frit for at bede om sit guld og finde et andet job, hvor man er mere tilfreds.

Alene begrebet "lønmodtagerloven" virker jo som en ensretning der hører 30'erne til.

Hvis der her - i demagogiens navn - sigtes til en pedent til Funktionærloven så er denne en minimumslov, der skal sikre at svagt stillede på arbejdsmarkedet (primært en eller få kvinder hos en tyranisk arbejdsgiver) kan forlange rimelige arbejdsvilkår - men som sagt er det en minimumslov der kan fraviges til gavn for medarbejderen ved overenskomster.

Lønmodtagerloven skal sikre de basale rettigheder, som bør være gældende i et velfærdssamfund som vores.

Fagforeningerne er fremfor alt nødvendige som Mursten i det fremtidige statsøkonomiske Parlament. Arbejderen maa vide, at den nationale Samfundsøkonomis Blomstring betyder hans egen materielle Lykke. ( Mein kampf)

Bjarne Bisgaard Jensen

Jamen Per Nielsen da, det er naturligvis en smal sag hvis man er ufaglært SOSU assistent, flexjobber eller lignende. Det er da almen viden. Godt for dig at du har dit på det tørre

Billedteksten kom desværre ikke med

Som direktør i Kristelig Fagbevægelse tjener Jesper Wengler ifølge Ekstra Bladet 1.670.000 kroner om året. Foto: Pressefoto/krifa.dk

Til Søren List

skal han så arbejde hver dag ??

Til Bjarne

Enhver kender de forhold, man går ind til.
Og er der flertal mellem arbejderne for at stå i KRIFA, så er det vel fair nok.

Hvis jeg søger job på Vejlegården, så undersxøger jeg naturligvis lønforholdene først.

D

Inger Sundsvald

Det virkede ikke så godt, men her er hvad der står:

Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet
mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012:
KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012)
De 46 punkter er gennemgået med Kristelig
Arbejdsgiverforening (KAF) og de er enige i det
tekniske grundlag.
Sammenligningen viser med tydelighed, at overenskomsten mellem KAFKRIFA er meget ringere end overenskomsten mellem 3F og HORESTA.
I den efterfølgende tekst er (KAF) overenskomst imellem Kristelig
Arbejdsgiverforening og Kristelig fagforening.
(3F) er overenskomsten imellem 3F og arbejdsgiverforening HORESTA.
LØN
1) Lønsystem
KAF: Minimalløn og lønforhandlingsret
3F: Minimalløn og lønforhandlingsret
2) Mindsteløn
KAF: 110,50 kr. for alle
3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere
139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.
3) Særlig løn 18-19 år når det er bibeskæftigelse
KAF: 99 kr.
3F : som pkt. 2
4) Lørdagstillæg
KAF: kl. 17-24 = 12,50 kr.
3F : kl. 14-24 = 17,00 kr.
5) Hverdage og søndage
KAF: Fra kl. 18 = 12,50 kr. og søndag 20 kr.
3F : Fra kl. 18 = 17,00 og søndag 23,22 kr.
6) Natarbejde
KAF: ingen nedsat arbejdstid
Tillæg: kl. 00.00-06 = 20 kr.
3F : Fast arbejde efter kl. 02: 8 timer mindre på 4 uger til fuld løn
Tillæg kl. 00-06: 40% af mindstelønnen, dog for medhjælpere
23,22 kr. pr. time7) Helligdagstillæg
KAF: 20 kr. pr. time. Under 18 år:13 kr. Grundlovsdag er helligdag
3F: 150% pr. time , dog 100% for medhjælpere.
1 påskedag ikke helligdag
Unge under 18: som de voksne
8) Øvrige tillæg
KAF: ingen
3F a)Brancheanciennitetstillæg pr. måned, dog virksomhedsbestemt for
medhjælpere. Samme tillæg til deltid som fuldtid
b) 20% ekstra til tidsbegrænset ansatte gastronomer i op til 5 mdr
c) særligt tillæg til alle på 1% af hele lønnen ( udbetales sammen
med feriepenge) Også for unge under 18.
9) Kost
KAF: Ingen sikring af ret til gratis kost.
3F : Ret til kost som lønandel. Løntillæg på 40 kr. pr dag hvis kost ikke
kan ydes
10) Ungarbejderløn
KAF: 15 år 44,25 kr., 16 år 55,25 kr., 17 år 71,75 kr.
3F : Under 18: 68,16 kr. Kun ungarbejderløn til medhjælpere.
11) Tillæg-ungarbejdere
KAF: Hverdag og lørdag (kl. 17): 8,50 kr.
Søndag: 13 kr.
3F : Hverdag og lørdag (kl. 14): 12,21 kr.
Søndag: 19,30 kr.
12) Ret til Pension
KAF: Har i forvejen samt 9 mdr. i virksomheden inden for 18 mdr.
3F : Har i forvejen samt 6 mdr. i branchen inden for 5 år
13) Pensionssatser
KAF: 14,25% af ferieberettiget løn, dvs. eksklusiv feriepenge
3F : 12% af skattepligtig løn, dvs. også af feriepenge
14) Pensionsordninger
KAF: Danica
3F : Pension Danmark: bedre afkast, bedre forsikringer, lavere
administrationsomkostninger. ( Dette er alene 3Fs påstand uden det ved
en sammenligning på mødet er blevet dokumenteret. Opgave der
udestår for 3F)Sygdom mm.
15) Ret til Løn under sygdom
KAF: Efter 9 mdr. i virksomheden inden for 12 mdr. og kun i 9 uger.
Ved arbejdsskade ingen anciennitetskrav(dog kun løn i 2 uger)
3F : Løn efter 8 uger og uden tidsbegrænsning.
16) Lønnen under sygdom
KAF: Fuld løn i op til 5 uger. Næste 4 uger løn, men bortfald af
forskudttidstillæg.
3F : Fuld løn første 6 dage; derefter minus 10% uden tidsbegrænsning,
dog fuld løn i 5 uger efter 4 måneders anciennitet.
17) Opsigelser under sygdom
KAF: Efter 1 år: kan ikke opsiges på grund af sygdom med mindre der
inden for 12 måneder er 120 dages sygdom eller mere.
3F : Ingen særregler. Retspraksis afgør det
18) Barns første sygedag
KAF: Under 12 år. Kun hvis ikke andre pasningsmuligheder
3F : Under 14 år. Ingen forbehold
19) Forældreorlov
KAF: 12 uger med fuld løn. Krav om 9 mdr. anciennitet
3F : 7 uger med fuld løn, dog max 135 kr. pr. time. Krav om de 9 mdr.
gælder ikke faderen.
20) Nærståendes alvorlig sygdom eller død
KAF: Ved ægtefælle/barn samt forældres død: 2 dages frihed med løn.
3F : Ingen regler. Lokalt aftalt.
Frihed
21) Feriefridage
KAF: Først rettigheder efter 9 mdr. hvor der så er opnået 1,25 feriedag,
der for hvert af de efterfølgende kvartaler forøges med 1,25 feriedag.
Skal optjenes hvert år ligesom ferie.
3F : Efter 3 mdr.: 1 FF, 6 mdr. 4 FF, 9 mdr. 5 FF hvorefter der er 5 FF
hver d. 1. maj.
22) Øvrige fridage med løn
KAF: Visse fødselsdage, bryllup, sølvbryllup og visse jubilæum i firma
3F : Ingen regler.Ansættelsesvilkår
23) Opsigelsesvarsler
KAF: Første 3 mdr. intet. Efter 3 mdr.:4 dage. Efter 6 mdr.: 7,Efter 1 år
14 dage.
Efter 2 år 18 dage, Efter 3 år 30 dage, Efter 5 år 45 dage.
Krav om uafbrudt ansættelse. Efter 3 mdr. ophør til en uges udgang
3F : Første 3 mdr.: 14 dage. Derefter 14 dage til sidste i en måned.
Efter 2 år 1 mdr., efter 5 år 2 mdr., efter 8 år 4 mdr., efter 10 år 6 mdr.
Altid til den sidste i mdr. opsamler anciennitet ved afbrydelser under 8
mdr.
24) Adgang til fravigelse af opsigelsesvarsler
KAF: I visse situationer uden varsel ( §19 stk. 10)
3F : Ingen adgang
25) Beskyttelse mod usaglige opsigelser
KAF: Efter 12 mdr. begrænsning af godtgørelse: max. det dobbelte af
opsigelsesvarslet.
Gælder ikke unge under 18.
3F: Efter 9 mdr. Ingen loft over godtgørelsen. Retspraksis. Mulighed for
genansættelse ved dom.
26) Beregning af anciennitet
KAF: Visse begrænsede regler på konkrete områder.
3F : Dels brancheanciennitet i visse tilfælde, dels generel opsamling ved
fravær under 8 mdr. ( dog ikke i pkt. 25)
27) Faggrænser og fagfleks
KAF: Aftales mellem arbejdsgiver og den enkelte.
3F : Faggrænser defineret som beskyttelse af jobindhold, løn og
særregler.
Kan fraviges ved aftale med TR eller afd.Arbejdstidsregler
28) Delt arbejdstid
KAF: En gang pr dag med en timeløn som kompensation
3F : Ingen delte vagter
29) Garanterede fridage
KAF: Ingen regler om ugentlige fridage
3F: 2 fridage hver uge, der skal være sammenhængende hver anden
uge
30) Garanterede friweekender
KAF: 1 pr. måned samt en frisøndag inden for 4 uger. Kan ved aftale
med den ansatte bortfalde.
3F : 5 friweekender (59 timer) inden for et kvartal.
31) Betaling ved arbejde på friweekend
KAF: 50 % af personlig løn.
3 F : 100 % af personlig løn samt 1/22 af den oppebårne månedsløn.
32) Lange vagter
KAF: Ved planlagte vagter ud over 10 timer, betales tillæg på 100% pr.
time af mindstelønnen.
3F : Ingen særlig betaling for fastansatte, men for afløsere (se pkt.)
33) Overarbejde for fuldtidsansatte
KAF: Ingen tillæg, hvis det er frivilligt.
3F : Altid overtidsbetaling, selv om det er frivilligt.
34) Overtidstillæg
KAF: 50% første 3 timer. Derefter 100% der dog altid betales på søn-og
helligdage. Beregnes af mindsteløn. Beregnes pr. halve time.
3F : 50% første 2 timer, derefter 100% der dog altid betales på fridage
og efter kl. 24
Beregnes af personlig løn. Fuldtid overtid for alle timer ud over
vagtplanen.
NB. Vedr. friweekend se pkt. 30
35) Normalarbejdstiden
KAF: 37 timer, men kan aftales op til 45 timer uden der er tale om
overarbejde
3F : 37 timer.36) Turnusperiode (arbejdstidens fordeling)
KAF: Kan fordeles frit over 52 uger
Overskydende timer kan kræves udbetalt med 50% af mindstelønnen
eller overført til næste periode
3F : 4 uger, dog op til 13 uger ved aftale med TR eller afd.
Regler om loft over antal timer pr. uge/over to uger.
Vagtplaneret timer herudover betales som overtid. Ingen overførsel af
timer
37) Ændring af udsendt vagtplan
KAF: Kan ændres med 10 dage, dog 1 dag ved særlige omstændigheder
(eks. sygdom). Ændringer før varslet er udløbet betales med tillæg på
17 kr. pr. time (under 18 : 10,50)
Kan aftales med den enkelte, at det sker med kort varsel uden betaling.
3F: Kan ændres med 14 dage, dog 7 dage ved tvingende
omstændigheder. Før varslets udløb betales som overarbejde.
38) Garanteret timetal deltid
KAF: Ingen i overenskomsten
3F: 60 timer, dog 40 timer ved aftale. Minimum 4 timer pr. dag
Unge under 18: 30 timer og Minimum 2 timer pr. dag
Mulighed for weekendansættelse på lavere timetal, dog minimum 4
timer pr. dag
39) Overtid for deltid
KAF: Frivillige mertimer, men overtidsbetaling ved beordret overarbejde
ud over vagtplanen. For deltidsansatte med frigørelsesattest ingen
overarbejdsbetaling før ugentlig timetal overskrider 37 timer, selv om
det er beordret
3F : For gastronomer som fuldtid ( jf. pkt. 33), dvs. ingen frivillig
merarbejde.
Øvrige: Frivillig merarbejde, men overtid for timer udover 148 på 4
uger, ved arbejde på de garanterede fridage/friweekend ( jf. pkt. 29 og
30), ved beordret arbejde ud over vagtplanen og ved timer på udsendt
vagtplan der ikke er aftalt.
40) Deltid: ret til flere timer
KAF: Intet
3F: Ret til ledige timer/fuldtid før andre.
Sikring af antal fuldtidsstillinger for tjenere (kvote)Afløsere
41) Garanteret timetal pr. dag
KAF: 3 timer
3F : 5 timer
42) Afløserløn
KAF: Almindelig timeløn samt almindelige tillæg.
3F: Betydelig højere løn end fastansatte de første 8 timer.
Efter 8 timer 50% ekstra. Efter 10 timer 100% ekstra.
Ingen tillæg, dog søndagstillæg til medhjælpere.
Betaling for rejsetid/udgift, dog ikke for medhjælpere.
Øvrige
43) Uddannelse
KAF: En uge med løn pr. år.
3F : Ingen ret
44) Kompetenceudviklingsfond/aftale
KAF: Der hensættes 0,2% i hver virksomhed til betaling af kursusgebyr
til selvvalgte kurser uden for arbejdstiden eller i arbejdstiden uden løn.
3F : Der indbetales 420 kr. pr. medarbejder pr. år til samlet
branchefond til betaling af løn/gebyr mm. til selvvalgte kurser af 2 ugers
varighed pr. år med løn.
45) Efterbetalinger
KAF: Efterbetalinger bortfalder 12 mdr. efter ophør, dog ikke vedr.
feriepenge og pension.
3F : Efterbetaling uden grænser, dog 5 år efter gældende ret
Dog ved forkerte opsigelsesvarsler grænse på 30 dage efter ophør.
46) Lokale virksomhedsaftaler
KAF: Alt i fagoverenskomsten kan fraviges ved lokalaftale undtaget § 2
om løn. Lokalaftaler kan indgås med en tillidsrepræsentant. Hvor en
sådan ikke kan vælges, kan de indgås med en medarbejdervalgt
talsmand der ikke behøver at være medlem af KRIFA. Ved indgåelse
informationspligt til KRIFA.
3F: Muligt at indgå lokalaftaler på udvalgte områder i forhold til
arbejdstid, men kun med afd. eller TR.

Hanne Gregersen

@Jon

Nu er kosekvenserne ved spirituskørsel jo nok af en lidt anden karakter end at lade folk selv vælge faglig organisering.
Den sammenligning er vist præget af solstik ....... jeg er ikke specielt tilhænger af gule, røde, blå eller sorte fagforeninger, men jeg er stor tilhænger af, at voksne mennesker frit selv kan vælge...... det andet formynderisk og oldnordisk. Det vil Børsting, Skov Kristensen og de andre rhonkedorer sande før eller siden...

Torben Kjeldsen

Hej Søren
Hvad er det egentligt i kan tilbyde som fagforening eller blot forening som kan gøre en forskel? Hvad tilbyder i helt konkret af fordele i forhold til 3f. Så vidt jeg har erfaret, så udgør en overenskomst i princippet blot mindstekrav. Måske kan du eller nogen nævne hvor KRIFA har opnået bedre arbejdsbetingelser og lønforhold??? Jeg kan forstå at KRIFA ikke går ind for strejkeret. Lige netop denne forskel er vel forskellen på alt??? Hvis Søren ikke kan svare er der måske andre der kan giv et bud.
Ps Fik nogen svar fra Inger, tak..tænkte nok at KRIFA er mere 'ideologi' men er satdig åben for flere svar

Torben Kjeldsen

Hej Søren
Hvad er det egentligt i kan tilbyde som fagforening eller blot forening som kan gøre en forskel? Hvad tilbyder i helt konkret af fordele i forhold til 3f. Så vidt jeg har erfaret, så udgør en overenskomst i princippet blot mindstekrav. Måske kan du eller nogen nævne hvor KRIFA har opnået bedre arbejdsbetingelser og lønforhold??? Jeg kan forstå at KRIFA ikke går ind for strejkeret. Lige netop denne forskel er vel forskellen på alt??? Hvis Søren ikke kan svare er der måske andre der kan giv et bud.
Ps Fik nogen svar fra Inger, tak..tænkte nok at KRIFA er mere 'ideologi' men er satdig åben for flere svar

Til Inger.

Hvem tvinger dovne 3Fer til at arbejde på VEjlegården, hvis det er så elendigt.

De som er tilfreds med at arbejde må jo være bindegale.

Eller er det måske de fedladne strejkevagter, som stadig traver rundt sammen med Dinosaur Børsting og drømmer om gamle dage

Hvad med at fedte ud og finde sig et job istedet også lade skaffedyrerene passe derezs forretning

Bjarne Bisballe

Et direkte spørgsmål til Søren Fibiger Olesen:
Er Amin Skov, ejeren af Vejlegården, medlem af Krifa-Erhverv?

Jon W Leonon

@ Thomas Dalager :
Hvad med at LÆSE hvad jeg rent faktisk skrev ?

'men jeg er stor tilhænger af, at voksne mennesker frit selv kan vælge' siger du .. 'Frit' - Lissom i 'gratis' ??
Jaja, du kan frit vælge mellem dårligere løn- og arbejds-forhold eller ikke noget job ..
Og det mener du er et ' Frit Valg' ??

@ Per Nielsen :
'Dovne 3F'ere' og 'fedladne strejkevagter' ??
Fuck dig og det selvdøde øg du red ind på .

Benjamin Bach

vi går ind for en lønmodtagerlov, der skal sikre alle lønmodtagere basisrettigheder som f.eks. retten til en skriftlig opsigelse

hahaha... så fik han lige den vigtigste rettighed nævnt først. Arbejdsgiverne bliver skrækslagne, når de ser Krifas lovkrav.

Steffen Gliese

Per Nielsen, går du dagligt og takker din arbejdsgiver, fordi han giver dig det daglige brød? Eller forstår du faktisk godt, at det er ham, der har størst fordel af at kende dig?

Peter Hansen

Det er da godt at 3F gør noget for arbejderne, men det er åbenbart kun nogle de gør noget for.
Jeg render rundt i løntilskud på en skole 37 timer om ugen, hvor af hver anden uge er aftenvagt hvor jeg går alene på rundt for 16000,- kr pr md. altså 100,- kr i timen.
3F i min bare r..

Rune Petersen

@Torben Kjeldsen

Jeg er i i Krifa, de var den eneste fagforening der gad hjælpe de to gange jeg i mit job har haft brug for en fagforening. Både FOA og HK var ligeglade, de gad ikke engang hører hvad det gik på, de var på arbejdsgivers side, FOA da jeg var kommunalt ansat, HK nu jeg er privat ansat.
Ligeså har jeg set ved selvsyn hvordan 3F opfører sig for en del af mine kollegaer.
Så for mig aldrig mere et LO forbund, det er dyrt, det er dårligt og for fanden hvor man føler sig taget i r.....

P.S. Jeg stemmer iøvrigt enhedslisten og er det man kalder ræverød.

Mvh Rune

Du kan takke (den rigtige) fagbevägelsen for de gode lön og arbejdsforhold der er i dag.

Ellers havde vi väret som i ethvert andet land hvos der ikke er en organiseret fagforening.

Tag f.eks og rejs til östen og kig paa nogle lande der. Saa vil du se nogle ganske faa meget rige give ok lön til nogle enkelte, mens störste delen gaar for lud og koldt vand.

Den rigtige fagforening er i dag en död sild, og det kan vi takke den langvarige borgerlig regering for.

At den rigtig fagforening ikke eksisterer längere er der i sig selv ikke noget i vejen for, tvärtimod. Men dersom arbejdsgiverne kun er ude paa at trykke lönnen og er ligeglad med den enkelte medarbejder, fordi der staar flere millioner i kö, saa er det yderst kritisabelt, for hvem skal egentlig varetage arbejdernes interesser.??

Der er ingen til at se til at den enkelte arbejder vil blive behandlet ordentligt og krifa som de hedder idag har overhovedet ingen interesse i det. Krifa m.m. er der kun for at skovle penge ind via et system som blev til paa gund af at der var engang hvor arbejderne stod sammen.

Allerede nu ser vi konsekvenserne af det hvos arbejdsgivere give sig selv höjere gager mens arbejderne bliver bedt om at rende hurtigere, arbejde mere og samtidig gaa ned i lön.

Men det kommer til at blive meget värre og vi ender uden tvivl som et 3. verdens land hvis ikke arbejderne finde sammen igen.

Jeg kan sagtens forstaa kritikken af 3F. Det er absolut en skod fagforening og det er iövrigt alle de andre ogsaa. Hvor mange aar er det lige siden vi sidst saa en general strejke eller bare noget der mindede om sammenhold?

Nu er jeg heldigvis saa gammel og indenfor et erhverv hvor fagforeninger aldrig har haft noget at skulle have sagt, men jeg har virkelig stor medfölelse for den enkelte arbejder og de fremtidige arbejdere, for det ser absolut ikke lyst ud.

Rune Petersen

@Kim

Hvis den er til mig, så takker jeg gerne de gamle fagforeninger for det de engang fik gjort, men det jeg gennem de sidste 5-6 år har oplevet med dem, ja så er de helt ude af trit med deres medlemmer, og når man så oplever de ikke vil hjælpe når der er behov, ja så stopper min sympati altså.
Skal siges at Krifa begge gange fik arbejdsgiver til at rette ind, så jeg er godt tilfreds.
Personligt tror jeg der er gået taburet klæber i diverse chefer i LO forbundende, ganske som med S og SF , man skider på ens medlemmer for egen vindings skyld.

Sider