Kommentar

Løgnen kan nå den halve jord rundt, før sandheden får snøret støvlerne

Etisk Råd beskyldes for at være en samling verdensfjerne mennesker, som er modstandere af nye familieformer. Det er ikke sandt. Etisk Råd belærer ikke nogen om, hvad de skal mene, men bidrager til at vise flertydigheden i etiske spørgsmål, så vi undgår entydig og blind stillingstagen
Debat
21. august 2012

»Etisk Råd stempler nye familieformer.« Sådan lød én blandt flere kritiske overskrifter i dagbladet Information hen over sommeren. Kritikken nåede også lederpladsen, hvor avisen foreslog rådet nedlagt. Som formand for rådet blev jeg ikke interviewet, men alligevel kategoriseret som den værste, der stigmatiserer borgere, som lever i nye familieformer. Baggrunden var tre løsrevne begreber, der blev klippet ud af to artikler, som var forfattet måneder tidligere. Helt løsrevet fra sammenhængen blev jeg herefter tillagt den ene holdning efter den anden. Holdninger, som står i skærende kontrast til det jeg har sagt og gentaget i flere medier. Vedrørende nye familieformer har jeg understreget følgende: Det vigtigste for et barn er omsorg, tryghed og en sikker tilknytning. På den måde har jeg talrige gange forsvaret enlige, homoseksuelle såvel som transseksuelles forældreevner, der på ingen måde kan siges at være hverken bedre eller dårligere. Forældreevner har intet med familiestruktur eller seksuel observans at gøre.

Problemet med kritikken i Information er, at der sættes lighedstegn mellem en kritisk stillingtagen til nye former for assisteret reproduktion og en stempling af nye familieformer. Men argumenter vedrørende kommercielle rugemoderskaber, adoption af befrugtede æg, krydsdonation etc., implicerer ikke nødvendigvis, at nogle skulle være bedre eller dårligere forældre.

Men Information stopper ikke her. Disse fordrejninger bruges som løftestang til at kritisere rådet mere generelt og fremføre usandheder angående et Råd, der ifølge avisens leder er sammensat af præster, teologer og filosoffer, der som en følelsesstyret autoritet stigmatiserer borgere her i landet. Verdensfjerne personer, der løsrevet fra den videnskabelige virkelighed til enhver tid er imod ethvert videnskabeligt fremskridt. Her kan det virke relevant at minde om det gamle udtryk: Løgnen kan nå den halve jord rundt, før sandheden får snøret støvlerne. Lad os derfor få fakta på plads.

Har ikke patent på sandheden

Det Etiske Råd er nedsat af Folketinget med sigte på at rådgive og skabe debat om de etiske spørgsmål, der især rejser sig på baggrund af ny bioteknologi. I 25 år har Rådet forpligtet sig på disse opgaver, hvor mængden af etiske spørgsmål kun er steget gennem årene. Rådet består af 17 medlemmer med meget forskellig faglig såvel som personlig baggrund, hvoriblandt flere sidder med en naturvidenskabelig baggrund, der er rodfæstet inden for den bioteknologi, Rådet ofte debatterer. Men når det specifikt gælder etiske spørgsmål, er det ikke sådan, at Det Etiske Råd ved bedre. Det er ikke sådan, at vi sidder med patent på sandheden. I det hele taget drejer etik sig ikke om at finde en endegyldig sandhed eller ensidigt være for eller imod en given teknologi.

Arbejdet med etik drejer sig om at finde det flertydige i det, som synes entydigt. Dette sker ved at få blik for de mange konsekvenser, hensyn og værdier, en given bioteknologi er svanger med. Det drejer sig netop om at se, hvordan der er mange hensyn, vi bør tage i øjesyn, før vi blot lader os fascinere af nye måder, hvorigennem vi kan skabe og afslutte liv.

Hvis der opstår en ny bioteknologi, der eksempelvis kan hjælpe barnløse gennem assisteret reproduktion, skal vi hverken lade os rive med i en blind fascinationskraft, men heller ikke kynisk og principfast forblive teknologifjendsk. Det vigtigste er dialog, så vi får blik for de mange hensyn og kontrære værdier, som indførelse af en ny teknologi kan afstedkomme.

Lad os derfor i det mindste blive enige om følgende. Hvad enten der eksisterer et etisk råd i Danmark eller ej, vil der fortsat opstå en lang række etiske spørgsmål affødt af ny bioteknologi. Fjerner man derfor Det Etiske Råd, fjerner man ikke problemet, tværtimod. Ofte er der tale om etiske dilemmaer, som man pr. definition ikke kan løse. Dette forhold må selv de stærkeste kritikere af Rådet erkende.

Skaber et grundlag

Endvidere må alle blive enige om, at der skal sættes grænser. Spørgsmålet er, hvor grænsen skal gå. Det er vi ikke enige om, heller ikke i Det Etiske Råd. Hvis vi var enige, har det aldrig været et etisk spørgsmål. Men vi må dog blive enige om, at når der skal sættes grænser, skal vi først debattere vejen frem og gøre det på et oplyst og værdimangfoldigt grundlag. Det er netop det, som Det Etiske Råd er sat i verden for at bidrage med. Vi rådgiver, og vi skaber debat. Vi bruger den nødvendige tid på et grundigt udredningsarbejde, der udmønter sig i redegørelser og rapporter, hvilket altid inkluderer oplæg fra landets førende eksperter inden for det felt, vi beskæftiger os med. Vi arrangerer offentlige debatter og udarbejder flere forskellige typer undervisningsmateriale, der netop ikke kun sigter mod at præsentere vores holdninger, men sigter mod at skabe et grundlag, der kan bidrage til, at alle tager stilling til de etiske spørgsmål. Dette sker ikke for at vide bedre, men for at være med til at sikre, at vi har blik for alt det og alle dem, der i forskelligt omfang er berørt af ny bioteknologi. At vi værner og beskytter også dem, der ikke bliver spurgt.

I Det Etiske Råd vil vi aldrig belære nogen om, hvad de skal mene, men bidrage til at alle finder ud af, hvad de selv mener om de ofte vanskelige etiske spørgsmål. Det Etiske Råd er ikke et orakel, der skal fortælle politikere og andre, hvad de skal mene og gøre. Rådet bidrager derimod til at vise og formidle flertydigheden i de etiske spørgsmål, så vi undgår simpel entydighed og blind stillingtagen.

 

 

Jacob Birkler er lektor, ph.d. og formand for Det Etiske Råd

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Andersen

Etisk råd består af eb flok bedrevidende præster og radikale der ikke selv har oplevet det de rådgiver om.
Etisk råd bør nedlægges, heller i dag end i morgen.

Er det ikke uetisk at udlade kilden til overskriften?

Til andres orientering kommer citatet ganske paradoksalt fra en bog af Terry Pratchett med titlen The Truth ....

Jacob Knudsen

@Lars Andersen:

Hvorfor?

Jeg synes etisk råd er med til at nuancere debatterne på en måde, så vi får alle perspektiver med i etiske spørgsmål, præcis som der bliver beskrevet her... At man oplever dem som bedrevidende, siger mere om en selv end det gør om præsterne... Næstekærlighed på sproglig form kan åbenbart kun tolkes som bedrevidenhed og snævertsyn i disse dage...

Da etisk råd, som navnet indikerer, blot er et råd og ikke en magtinstans, ser jeg ingen problemer i at beholde dem... Faktisk skulle man måske oftere inddrage dem i lovspørgsmål, det kunne måske sætte en stopper for alt det vanvittige formynderi i tiden - eller ikke - svært at sige...

Henrik Darlie

"Løgnen kan nå den halve jord rundt, før sandheden får snøret støvlerne. Lad os derfor få fakta på plads."

Således belært kommer så pointen:

"så vi undgår simpel entydighed og blind stillingtagen."

Nu er entydighed pludselig blevet makker med blind stillingtagen.
Hvis ikke det er et udtryk for bedreviden så ved jeg ikke hvad det er. Er flertydighed virkelig blevet så moderne?

Nick Mogensen

Jeg synes artiklen er god. Den er i vidt omfang saglig.

Jeg ved det kniber en række mennesker - herunder visse debatterende på Information - at befatte sig med en vis saglighed i deres argumentatoriske fremfærd, hvorfor det ofte bliver et, i virkeligheden tandløst angreb fra fornærmethedens garderobe.

Jacob Birkler understreger - fuldstændig i tråd med åben diskussion - at Etisk Råd ikke har patent på sandheden, men forsøger at diskutere eksistentielle spørgsmål på en konstruktiv måde. Nogle har - i tidligere debatter angående dette - kaldt Etisk Råds stillingtagen i forskellige situationer, for 'smagsdom'. Spørgsmålet er om noget i tilværelsen er andet end 'smagsdom'? Det betyder imidlertidigt ikke, at noget ikke kan smage bedre end andet, hvorfor netop argumenterne har deres plads i menneskets tilværelse.

I forbindelse med en tidligere debat angående Etisk Råd, husker jeg en kommentar som beskrev et scenarie, hvor kvinder - hvis altså den fornødne teknologi er til stede - potentielt kunne undgå at være gravide, for derved ikke at tilføre dem den naturligt forbundne smerte som graviditet og fødsel medfører, men at "deres" barn i stedet kunne udruges helt uden moderlig indblanding. Det ville rigtignok fjerne en masse gener for kvindekroppen, men ville det være etisk rigtigt? Jeg mener det ikke.

Sådanne spørgsmål kan ikke besvares over en 'kongo bajer' og to 'krassere' med ekstra remoulade, men må diskuteres med saglige og etiske overvejelser. Her har Etisk Råd en rolle. Det handler ikke om videns-arrogance, men om vigtige overvejelser der har konsekvenser for hele menneskelivet. Hvis dette alene afskrives som arrogant smagsdom, er livet som udgangspunkt nedlagt, for det at leve er ikke konsekvensløst; vi træffer valg - bevidst og ubevidst - og ethvert valg medfører også fravalg. Man kan ikke med sikkerhed bestemme hvad der er 'rigtigt', men kan godt vurdere hvad der er 'forkert' set i forhold til et hele af et godt liv.

Det Etiske raad er bare en forlänget arm af den elitäre top. Nedsat af en uduelig regering og derfor intet andet end ubrugeligt i enhver henseende, andet altsaa lige at regeringen kan bruge den til at det skal se ud som om der derfra saa kommer en brugelig debat paa forskellige omraader.

F.eks. Bioteknologi, der er intet etisk i at bruge det til at faa barnlöse til at faa börn. Hvis det fra naturens side ikke er muligt for en kvinde at faa börn, saa stop der. Alt andet er uetisk.

Der findes millioner af börn i verden som tränger til kärlighed og omsorg. Tag fat der istedet. Saa kan man snakke om det der kommer etik ind i billedet.

Fordi man kan smykke sig med en titel der hedder Lektor, PHD, Cand.Mag, Cand. Agro, Cand dit og Cand dat, osv osv osv. betyder jo absolut ikke at man paa nogen som helst maade er bedre stillet til at skulle sidde i et etisk raad.

Faktisk ville raadet väre meget bedre stille hvis der ikke sad en eneste med en og anden titel.

Man kunne ogsaa med god grund spörge om nogen af dem der sidder der nogensinde har haft et arbejde.!?!?
For mig ser det mere ud til at det er venners venner der er blevet sat der til at varetage venners interesser.

Det etiske raad burde nedlägges og de penge kunne saa bruges til at passe börn og äldre. Se det ville väre etisk fornuftigt.

Etisk Råd er nedsat for at diskutere disse spørgsmål bl.a:

Må døve få børn?
Skal døve børn have Cochlear Implants (som kan få dem til at høre bedre eller normalt)?
Har alle ret til at få børn, f.eks. syge eller folk lider af skavanker som hjerte-fejl, er blinde (fysisk) eller er døve?

Eller hvad med denne her - i relation til en anden tråd om adoption mv:

Er det altid godt at adoptere? og hvis nej, hvornår er det så ikke?

Eller denne her:
Skal samfundet tvinge folk på stoffer eller kvinder som har et alkohol-misbrug til ikke at få børn, evt. gennem tvangs-sterilisering?

Alle synes åbenbart det er fint at der ikke bliver født så mange mennesker med Down's Syndrom (mongolisme) mere - og det selvom jeg personligt - og mange andre - har kendt mennesker med Down's Syndrom....alle har de fået givende, kærlige og haft et stort hjerte...

Folk tror åbenbart at Etisk Råd er eksperter på etik - det er de ikke. De er bare folk som i kraft af deres uddannelser - og livserfaring mv. - tænker mere langsigtet end alle andre.

Og som gerne vil at alle aspekter af en sag skal diskuteres, vendes of drejes før en beslutning træffes. Hvorfor tror I vi ikke har vækstfremmere i ko-foder, gen-modificerede afgrøder der vokser ret meget i Europa, og ikke bruger lige så mange pesticider som i USA? Fordi vi har diskuteret dette, og fordi bl.a. Etisk Råd har diskuteret dette....

Måske har vi glemt hvad et råd er......og hvad dets funktion er: råd-givning er funktionen her.... men det enkelte menneske og det enkelte samfund træffer selv sine valg...

Nick Mogensen

@Kim Hansen.

Udover at du er tydeligt sur, synes du at være i besiddelse af et støvet intellektuelt apparat?! Man kan rigtignok fint passe på børn og ældre, men disse børn og disse ældre er ikke udskilt i en særlig sfære, hvor etiske dilemmaer ikke vedrører dem. Der er masser af etiske dilemmaer som også vedrører ældre og børn. Som forfatteren til artiklen rigtignok skriver, forsvinder etiske problemstillinger ikke ved at fjerne Etisk Råd.

I min verden er 2+2 = 4. I din verden er det tilsyneladende = enhver selvopfunden vandring af fantasiens bøjelige veje.

@Nick Mogensen.

Etiske problemer forsvinder ikke ved at fjerne etisk raad. Saa langt er vi enige.

Men de bliver heller ikke löst ved at have et etisk raad.!!!

Med hensyn til din analyse af mig som person, siger det mere om dig end mig.
Vi lever alle i en relativ verden. Din verden er saa absolut ikke mere rigtig end alle andres. Fint du siger din mening, men dine psykoanalyse af andre maa du meget gerne beholde for dig selv.

Skal vi snakke helt nede paa jorden moral og etik, saa er der noget der er smuttet for dig med den kommentar du der kom med. Men det er vel for meget at forlange at du skal kunne se det. ;)

Jeg synes, som flere her, at artiklen er på sin plads. Og jeg synes at den på en sober måde kritiserer Information, der formentlig bøjet i skam ikke evner eller magter at give en undskyldning.

Nick Mogensen

@Kim Hansen.

Du skriver:

"Det Etiske raad er bare en forlänget arm af den elitäre top. Nedsat af en uduelig regering og derfor intet andet end ubrugeligt i enhver henseende..."

Det må siges at være et beton- og skråsikkert fantasiargument. Det er ikke alene et fantasifoster - af bedste kvalitet selvfølgelig - men også direkte konspiratorisk.

Jeg har ikke - udover at påtegne at du må støve dit intellektuelle apparat af (hvilket ikke afviser at det er til stede, blot at det er støvet) -, har jeg ikke psykoanalyseret på din person. I så fald du mener det, synes jeg du bør anføre konkret hvor?

Det skal siges, at man efter dit svar til mig, får en næsten dreven lyst til at psykoanalysere dig, eftersom du først er konspiratorisk og absolut i en udokumenterbar påstand om Etisk Råds og deres angivelige politiske ærinde, og efterfølgende anklager mig for at psykoanalysere dig, når dette ikke nogen steder kan anføres.

Jeg ved godt det er slemt at træde tilbage fra noget man har sagt når det viser sig at være opspind i drama-katagorien. Men jeg vil alligevel anbefale dig at gøre det, da dit forsøg på at skyde tilbage er næsten mere pinligt.

Martin Haastrup

Måske kan man også effektivisere og normalisere offentlige debatter så meget, at folk, helt af sig selv, begynder at ønske fravær af samme => Sort-hvide underholdnings-dueller, hvor den sejrer, som har flest skarpe skud i bøssen og floskelkanoner i baglommen, menings-maskiner, - debatter som reduceres til enten-eller ; os-dem o.lign - afstemnings-retorik - ??!

Den åndelige dovenskab - efter og ovenpå VKO - må indirekte italesættes : Tilbage til debatter for bevidsthedens og forståelsens - erkendelsens skyld - ikke altid nødvendigvis for at partout få afgjort med det vuns, hvilken lov der skal laves og hvem der (denne gang) skal kriminaliseres - og hvem der ikke skal... Hvem som får hvad han vil have - hvis RET der nu skal imødekommes og hvem som skal have U-RET...8-)

Etisk Råd har en berettigelse her. Mener jeg.

Derfor kan Informations kritik dog samtidig godt være berettiget i visse tilfælde. Men det vil jeg afholde mig fra at udtale mig nærmere om, da jeg kun én gang før har læst artikler om denne debat-kritik af Etisk Råd (ER) i det hele taget. - Dertil skal da også lægges, at det er fint at Information selv lægger spalteplads til svar Fra ER på deres kritik.

Vi må tilbage til den kedelige og langsommelige demokratiske proces. Det er prisen som et ægte åbent og nuanceret og mangfoldigt demokrati koster: Trægheden. Den udvidede bevidsthed som følger af længevarende debatter er den som har den største chance for at træffe et godt valg omstændighederne taget i betragtning. Valg baseret alene på sort-hvid ; os-dem; Enten er I for os eller også er imod os- retorik gør kun forlk dummere og fremmer primitiv retorik og gør demokratisk proces til et reality-afstemnings-show.

Demokratisk Cancer...

10 år med VKO og især O's populisme og ensidighed reduceren hver eneste debat til en 'folkeafstemning' - oversimplificeringen af komplekse problemstillinger - må da mane til besindelse...?

Nu drejer sagen sig her specifikt om rugemødre og retten til at ansætte/leje/købe en rugemor osv - såvidt jeg er orienteret -

Jeg er selv en dem, som er gået i brechen for holdningen : at få børn ikke er menneske-ret - Det var før Etisk Råd udtalte sig om sagen. Idag er min holdning nok lidt forandret, ikke grundlæggende set (at få børn er ikke en menneskeret) - mindre radikal - for dybest set mener jeg vel egentlig, at det burde være op til folk selv, hvad de gør og hvad de ikke gør med så private ting/spørgsmål.

Hverken Statens formynderi eller et erhversliv, som lever af folks nød, barnløsheds-nød med fertilitets-klinikker har min sympati - det sagt så synes jeg stadig ikke, man kan kalde barnløshed for hverken en sygdom, som kræver 'behandling' eller nød.

I min optik, burde det være helt andre overvejelser som drev mennesker til at blive forældre og hvis deres overvejelser var af en sådan anderledes karakter (barnets tarv...osv) så ville de stille sig tilfreds med adoption. Der er så mange børn i nød derude i verden...

Denne ejerskabs fornemmelse over børn er hvad jeg kritiserer her. De vil kun have børn hvis det kan blive deres egne. Men det bliver, uanset hvad, aldrig deres egne børn. Børnene er fremtidens børn, ikke fortidens - ikke forældrenes...

Jeg forbeholder mig ret til fortsat at udvikle og nuancere mine holdninger... 8-)

Således vist, udbryder jeg lidt agitatorisk afslutningsmæssigt, for humorens skyld, med alvoren ihukommende bag:

Giv os det nuancerede Danmark tilbage.

Martin Haastrup

Kort kreativt sagt lyder det sådan her: Rend mig affekt-ivserings-og effektiviserings-debatterings-traditionerne! = Når der går politisk produktivitet i debatten.

@Nick Mogensen

Du skriver:
"Det må siges at være et beton- og skråsikkert fantasiargument. Det er ikke alene et fantasifoster - af bedste kvalitet selvfølgelig - men også direkte konspiratorisk. "

Har du nogle gode argumenter for det eller er det bare den samme tomgangs retorik som kommer fra netop den elitäre top som jeg netop angriber.??

For det er nu engang saadan at hver gang man nävner at der ikke i Danmark findes demokrati og det hele er elitärt styret, saa faar man den samme neoliberale retorik hvor der indgaar ordet konspiration, kommunisme osv osv.

Dog mangler der nogle saglige argumenter fra din side om hvorfor det er saadan.
Desuden mangler du at komme med nogle saglige argumenter for hvorfor du mener det etiske raad skal bevares.

Jeg holder stadig fast i at naar magtens elite udpeger nogle mennesker til at tage sig af etik og moral, hvilket de selv i den grad mangler, saa vil alt under dem uden tvivl selv komme til at mangle etik og moral. At de saa oveniköbet välger folk som udelukkende har den ene fine titel efter den anden, saa viser det bare at de ikke lever op til det de selv siger om at Etisk raad skal bestaa af et bredt udsnit af befolkningen,.
Og stadigväk naar man begynder at undersöge hvem der sidder der, saa ser det ikke ud til at mere end höjst to derinde har haft et reelt stykke arbejde og mönget sig med den store mängde af almindelige mennesker som generelt faktisk har en ganske udmärket sans for hvad der er etisk og moralsk rigtigt.

Og nu vi er ved det, saa siden du er saa velvidende kan du jo oplyse om hvor mange skattekroner der gaar hvert aar til at drive Etisk Raad og pröve at begrunde hvorfor du mener pengene er bedre brugt der end at passe de gamle og syge og give uddannelser til vore börn.

Folk tror vi lever i et demokrati med ytringsfrihed, men der skal man väre särdeles naiv og/eller uvidende for at rende rundt med den tro.

Saa kom ind i debatten og hold dig til emnet om hvorvidt etisk raad burde bevares og til hvilken gavn de egentlig er istedet for at begynde at köre dit cirkus af paa mig. Etisk raad har intet med mig og göre og du afspore debatten. Min holdning til etisk raad og den korupte magt elite holder jeg fast i og har rigelig af beviser og saglig argumentation for.

At du vil angribe mig personligt og kalde mig dit og dat osv, det kan du göre direkte til mig istedet, saa voksen burde du vel väre....eller hur...???

Nick Mogensen

@Kim Hansen.

Jeg er ikke neoliberal. Jeg har ikke skrevet "dit og dat osv." om din person. Det en fjollet påstand. Støv af, støv af.

Jeg mener ikke der er omvendt bevisbyrde når det drejer som om dit absurde standpunkt om Etisk Råd. Det er DIG der siger, at de sådan set er et magtliderligt politisk organ. Det er ikke mig der skal bevise det modsatte, når det er dig der påstår således. Glem det. Du famler rundt i en tåge af uklarhed, som kun gør ondt værre.

Naturligvis har vi demokrati i Danmark. Det er måske ikke ideelt, men demokratiet er til stede. At det kunne være mere hensigtsmæssig kan vi blive enige om.

Hermed tak for denne gang.