Kommentar

Mere vil have mere

Akademisk viden er ikke et problem i sig selv, men det er et problem, når vores folketing er sammensat af en intellektuel elite, som nyder godt af topskattelettelser og efterfølgende karrieremuligheder i centraladministrationen
Debat
20. august 2012

Hvis læseren ikke allerede har haft mulighed for det, vil jeg anbefale vedkommende at læse nobelpristageren Paul Krugmans nye bog End This Depression Now. Krugman en af de fremmeste fortalere for keynesiansk økonomisk politik som svar på den pågående krise. I forhold til denne kommentar er det interessante dog ikke keynesiansk udbudspolitik i sig selv, men Krugmans forklaring på, hvorfor denne systematisk bliver undergravet i den amerikanske debat, og hvorfor vi endte med en finanskrise til at begynde med. Her ligger en fare gemt, som alle venstrefløjspartier burde være sig bevidste om, og som selv borgelige bør anerkende.

Det centrale her er dereguleringen af finanssektoren fra slutningen af 1970’erne og frem til krisens udbrud i 2008. Med deregulering menes primært lempelsen af, hvor meget kapital banker skulle have i forhold til det beløb, de kunne låne ud, introduktionen af en række nye typer af komplekse lån og endelig ophævelsen af forbuddet mod at blande investeringsbanker med normale udlånsbanker. Denne udvikling var ikke begrænset til USA. Elementer kan genfindes i dereguleringen af den danske banksektor. I USA blev det dog en bidragende årsag til, at gennemsnitsindkomsten for den rigeste procent af befolkningen eksploderede. Fra at have ligget nogenlunde stabilt på omkring 500.000 siden midten af 1940’erne, steg den til næsten 2,5 millioner dollar fra 1975 til 2005.

Helt basalt er det et fordelingspolitisk problem. Det mere specifikke problem er dog, som Krugman påpeger, at mere vil have mere: De rige forsøger at forsvare og udbygge deres nyvundne styrkeposition. Meget af dette er svært at dokumentere videnskabeligt, men det står ret klart, at aflønning i topvirksomheder, og særligt banker, er uigennemsigtig, og at det er de samme netværk af mennesker, der gavmildt bevilger hinanden højere og højere kompensation.

Et andet problem med ’mere vil have mere’ er de riges indflydelse på vores akademiske og offentlige debat. Krugman beskriver ’svingdørsfænomenet’, hvor økonomer løbende skifter mellem job på universiteter, i investeringsbanker og i det amerikanske finansministerium. Den Oscar-vindende dokumentar fra 2010 The Inside Job demonstrerede på glimrende vis, hvordan det kan lede til ’forurening’ med ideer, som bevidst eller ubevidst har til formål at beskytte de riges interesser. Et endnu mere grelt eksempel er den amerikanske højesteretsdom, som siger, at virksomheder er mennesker, og at de derfor har ytringsfrihed.

Danmark er ikke USA

Denne afgørelse har åbnet op for, hvad der reelt er ubegrænsede hemmelige bidrag til politiske kampagner fra virksomheder og velhavere. Selv om Saxo Bank er forpligtet til at opgive sine bidrag til Liberal Alliance, er det ikke svært at se parallellen til den fantasifulde amerikanske agitation om, at lavere skat nødvendigvis vil føre til mere vækst og flere arbejdspladser. Eller til den lignende agitation om, at det offentlige forbrug skal begrænses for at skabe overskud på statens budgetter og tillid til økonomien – uagtet at det i en krisesituation uvægerligt fører til en endnu dybere recession.

Ja, det her er i nogen udstrækning et skræmmebillede. Danmark er ikke USA, men nu har vi i tre omgange gennem 00’erne og 10’erne givet skattelettelser primært til de rige.

Bevæger vi os mod amerikanske tilstande?

Forbindelsen mellem Saxo Bank og Liberal Alliance er et af de bedste eksempler, men der er mange andre udviklinger, man kan pege på. Sammensætningen af det seneste folketing er med en massiv overrepræsentation af akademikere den skæveste nogensinde. Akademisk viden er ikke et problem i sig selv, men når vores demokrati begynder at blive domineret af en intellektuel elite, som nyder godt af topskattelettelser og efterfølgende karrieremuligheder i centraladministrationen og store private virksomheder, er der grund til at frygte det svingdørsfænomen, Krugman advarer imod. Man kan også argumentere for, at vores politiske debat allerede er blevet forurenet af de generelle ligevægtsmodeller, som finansministeriets regnedrenge opererer med, der er baseret på liberale økonomiske principper om rationelle aktører og nyttemaksimering. Samtidig er fagbevægelsen, den traditionelle fortaler for keynesiansk økonomisk politik og vogter af de almindelige lønmodtageres rettigheder, blevet vingeskudt med sammenbruddet af de seneste trepartsforhandlinger og generel medlemsflugt.

Disse er kun flygtige observationer, men jeg mener, at enhver borger og politiker i dette samfund bør være sig bevidst om problemet med, at mere vil have mere.

Danmark er ikke USA, men nogle af de tendenser, vi ser over there, er klart til stede i den lille andedam.

Laust Schouenborg er adjunkt i globale studier, Roskilde Universitet, og ph.d. fra London School of Economics

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Inger Sundsvald

Hvem kan vi mon sætte til at holde øje og råbe vagt i gevær hvis...?

Heinrich R. Jørgensen

Folketinget bestående af en "intellektuel" elite?

Et højst besynderligt adjektiv, at anvende...

Inger Sundsvald

Skal vi kalde medlemmerne for en akademisk elite eller hvad?
Eller er det bare Folketinget du mener ikke kan personificeres?
Det er det jeg kalder for fluesex.

Heinrich R. Jørgensen

Inger,

jeg har svært ved at anse hovedparten af Tingets medlemmer, end andet end lidet selvstændigt, tænkende personer, der har ladet sig professionalisere til at udfylde rollen som nogens nyttige akademikere.

Hvis disse kan kaldes "intellektuelle", må det være i den betydning George Orwell anvendte ordet; som middelklassens mest uefne og ubrugelige sønner og døtre.

Brian Pietersen

noget af det jeg synes er værst, er den opdragelse der finder sted på landets universiteter.. den er meget egoistisk anlagt......

så synes jeg egentligt heller ikke man behøver en universitetsuddannelse for at være politiker.......

og det skal slet ikke være et levebrød...

Fremragende beskrivelse, Heinrich!

Både Orwells og din egen!

Henrik Klausen

Whatever. Fin artikel. Vil nu gerne påpege, at fagforeningerne netop ikke vingeskudte sig selv ved sammenbruddet af trepartsforhandlinger, fordi forhandlingerne netop gik ud på at holde medlemmernes lønninger nede og tage en fridag fra dem. Egentlig fint eksempel på, hvordan fagforeningsfolk som Børsting også nu løber de riges ærinde. Fordi det ikke lykkedes, kaldte medierne ham en 'taber' mv. QED.

Taber?

Børsting ER sgu da en af de "rige".

Kristina Jensen

'Intellektuel elite' er MP'erne ikke, tværtimod. De blev politikere, fordi deres afgangsbevis ikke var til mere. Den virkelige elite er den som styrer landet med økonomisk hånd: Bankerne.

Problemet ligger i befolkningens manglende interesse i at involverer sig i et politisk parti, så der er de samme Tordenskjolds soldater der opstiller kandidater.

Man kan kun opfordrer folk til at melde sig ind i et parti og gøre deres indflydelse gældende. Så kunne det være at vi fik noget mere diversitet i folketinget.

Men det kræver jo noget initiativ der ikke umiddelbart er til fordel for en selv.

Kristina Jensen

Hvad skal man dog det for, Søren List? Bare se på Özlem Cekic. Partierne er topstyret i dag og regeringen styres af markedet, som de er for dumme til at lovgive væk fra magten.

Steffen Gliese

Kristina Jensen, partierne er topstyrede, fordi folk ikke melder sig ind og tager sagen i egen hånd.
I Esbjerg opstillede de på befaling fra Socialdemokratiets top Corydon. Men det er kun nogle entusiastiske medlemmer, der skal til for at ændre på den slags.

Kristina Jensen

Så Peter, hvordan synes du det går for Özlem Cekic, der tog sagen i egen hånd?

Folketinget er valgt på god demokratisk vis, hvor hver vælger har 1 stemme uanset køn, race, religion, social status , filosofi, erhverv , intelligens, uddannelse o s v .

Så hvis nogen synes, at Folketinget er elitært , stupidt o s v, så ligger ansvaret hos vælgerne - ikke hos de valgte politikere .

Vælger vi inkompetente politikere, så kan det gå så galt som i f eks Grækenland.

Stort set synes de danske folketingspolitikere generelt fornuftige, og der er jo ( navnlig set fra udlandet ) en bred enighed om fundamentale politiske forhold - hvilket skyldes at Danmark er en ret homogen størrelse med gode værdinormer.

( Jeg ved godt, at det er mere populært at klynke over tidernes fordærv, men kan man sin danmarkshistorie og verdenshistorie, så kører det faktisk ret fint i dag set i forhold til tidligere tider.).

@Robert Kroll

Nej, nej, nej, aldrig har de onde bankdirektører haft mere magt og været så udbyttende.Se dog Kristina Jensens indlæ og forstå sagens rette sammnehæng.

Demokratiet eksisterer først når EL har hele magten og ikke vil afgive noget af den igen.

Tue Christoffersen

Er det befolknignens manglende interesse i at indvolvere sig i den politiske dagsorden, der gør, at samtlige politikere er underlagt en økonomisk tilgang til vedligeholdelsen af vores samfund, selvom økonomien flere gange har bragt hele befolkninger i fordærv, når de politikere vi stemmer på burde være repræsentanter for majoriteten af befolkningen? Jeg ville nu påstå, at vores politikere har misforstået deres opgave, ikke omvendt.

At befolkningen accepterer det og at vi ikke for længst har haft en blank stemmeprocent på 100% er selvfølgelig en fejl, ligesom det er en fejl, at befolkningen ikke siger fra, når frihed bliver indskrænket, stressniveauet stiger og tilfældende af angst og depression stiger, i takt med at uligheden i befolkningen stiger, men det ændrer stadig ikke på det faktum, at politikerne sidder på Borgen for at tjene selvsamme befolkning som nu kan se frem til arbejdsløshed og et liv på overførselsindkomster.
Det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at vi, for at kunne betale mad og regninger for familien, er nødsaget til at tjene til dagligdagen og derfor IKKE KAN sige nej.

Vælger vi politikere på god demokratisk vis, når disse politikere ikke har sans for samfundets velbefindende, men hellere vil lefle for enkeltindivider og generere stemmer via personpolitik i stedet for at benytte sig af aktuel viden omkring opbyggelse af et rationelt samfund?

Når man benytter sig af spin og konstant forsøger at styre sin befolkning vha. indskrænkning af frihed og forøgelse af forbud i stedet for, gennem oplysning, at skabe et bedre samfund for alle, har vi så det samfund som vi alle kan nikke godkendende til og som vi rent faktisk kan være bekendt at tilbyde fremtidige generationer?

Jeg ville nok mene, at vi ikke kan være det bekendt og jeg vil håbe for fremtiden, at vi alle kan blive enige om at samarbejde er bedre end et enkelt individs fremgang og at vi kan nå meget længere ved samlet at arbejde for et samfund, hvor der er plads til alle og så få som muligt skal lide nødt, som følge af vores egne opfindelser og valg.

Hvis vi kan indse, at bare fordi vi har benyttet et bestemt system i X antal år, er det ikke nødvendigvis måden altid at gøre det på. men det har måske været nødvendigt for fremgangen, til et vist punkt.

Når det punkt nås, hvor færre og færre rent faktisk har gavn af vores system burde vi omlægge vores veje og søge grønnere græsgange.

God dag!

Lasse Glavind

Jeg synes faktisk, at det er en selvstændig pointe at skelne mellem begreberne 'intellektuel' og 'akademisk'.
Med risiko for at rode mig ud i en forfaldsmytologi, så kan det godt synes, som om de akademiske uddannelser mange steder er blevet af-intellektualiseret og at denne af-intellektualisering har skabt en form for 'falsk (selv)bevidsthed' i de dele af samfundet, der beskæftiger sig med at styre samfundet på alle mulige planer.

For nu straks at blive polemisk så forekommer det mig, at fx begrebet 'nødvendige reformer' kommer ud af en meget udbredt af-intellektualisering af det mere og mere akademiserede partipolitiske Danmark. Det er måske nok akademisk effektivt, men det er intellektuelt uhæderligt at gøre udvalgte teorier til et sandt billede på den del af virkeligheden, der handler om politik.

Nutidens halvakademiserede (journalister er ofte frygtelig dårligt uddannet) kommentatorer omtaler gerne Anker Jørgensen som den sidste statsminister i dette land uden en akademisk uddannelse. Påstanden er, at det nu kræver en akademisk uddannelse at forstå verdens kompleksitet. At Anker Jørgensen var en mand, der læste utrolig meget også langt mere end nutidens politikere, tæller ligesom ikke, og det er måske et meget godt billede på den af-intellektualisering, jeg hævder, der har fundet sted.

randi christiansen

Som Preben Vilhjelm for nylig her i bladet redegjorde for, så er der systemfejl - som består I, at udvalgte grupper favoriseres på bekostning af andre.

Et overskud på 80 milliarder er vendt til et stigende underskud på 100 milliarder.

Hvor er de penge havnet, spørges der ? Hos bankerne, pensionskasserne, de i forvejen begunstigede.

Som ovenikøbet er lykkedes med den falske fortælling, at det er den offentlige sektor, som er for dyr, og som derfor må beskæres yderligere. Vilhjelm kalder det tyveri - jeg siger røveri ved højlys dag og undergravende virksomhed. Disse finansielle usurpatorer ser ikke, at de saver den gren, de selv sidder på. Ydermere tillader de sig at mistænkeliggøre lediges motiver, beskylde de ledige for at være årsagen til ulykkerne og med den begrundelse at stjæle resterne fra dem.

At venstrefløjen ikke i højere grad er i stand til at afsløre det bedrag, og sætte en anden dagsorden er mig en gåde.

Men tak til dem der forsøger - Preben Vilhjelm, Jørgen Steen Nielsen (Den store omstilling) denne artikels forfatter, Laust Schouenborg og andre.

At indsigten ikke synes at være slået igennem hos de ´store venstrefløjspartier´ S og SF eller i regeringen er en skandale og illustrerer, at fordi man har en akademisk uddannelse, er man ikke nødvendigvis et menneske med empati og alsidig intelligens. Især Margrethe Vestager synes at abonnere på en traditionel økonomisk tænkning iført skyklapper. Det er uansvarligt, og med den udsultning af den offentlige sektor, som Anders Fogh skærpede, bedrager man en del af befolkningen for deres retmæssige andel af fællesskabets ressourcer – som Preben Vilhjelm uigendriveligt påviser.

Nu må det bedrag høre op – lad de, som forstår disse sammenhænge – konfrontere opponenterne med fakta og således endegyldigt gøre op med den dårlige regeringsførelse, der alt alt for længe har fået lov at sætte dagsordenen.

@RC

Hvad har du i tankerne Randi ?

Nu må det bedrag høre op – lad de, som forstår disse sammenhænge – konfrontere opponenterne med fakta og således endegyldigt gøre op med den dårlige regeringsførelse, der alt alt for længe har fået lov at sætte dagsordenen.

randi christiansen

Steen Jensen - kan du ikke læse ?

Men hvis jeg skal uddybe for de fatsvage : Preben Vilhjelm har fornylig redegjort for, at de penge, som man siger mangler i statsbudgettet, er at finde hos private aktører.

Når Mads Lundby fra Cepos bliver foreholdt redningen af 5000 arbejdspladser vha bl.a. statslig iværksætterstøtte svarer at bankdrift ikke er statens opgave

Når private aktører tilraner sig økonomiske fordele på bekostning af fællesskabet og tilmed påstår det er deres ret

Når den kapitalistiske systemfejl er så indlysende

Så er det besynderligt at venstrefløjens intelligentsia ikke i højere grad og vedblivende kan påvise disse misforhold

Hvis ovenstående ikke er tilfredsstillende, må jeg henvise til Preben Vilhjelms artikel i Information for nylig ´Systemkritikken der blev væk´

randi christiansen

Steen Jensen - Bedraget er indlysende og påviseligt i juridisk forstand - det bør gøres - vedblivende, og er hvad jeg har i tankerne. Og nej, jeg tænker ikke på voldelig revolution, hvis det er, hvad du har i tankerne. Det voldelige sørger et systemfejlsplaget kapitalistisk system selv for, når undertrykkelsen, nøden og elendigheden er blevet for stor, og de ramte har valget mellem at gå under eller gøre oprør.

Henrik Darlie

"Danmark er ikke USA, men nogle af de tendenser, vi ser over there, er klart til stede i den lille andedam."

Mere end 40 års propaganda for amerikansk kulturberigelse/berigelseskultur, især gennem tv, sætter sine spor. Det er skræmmende at dette forhold altid bliver overset.

rc

Jeg er så fatsvag at jeg ikke kan følge dig i dine teorier.
Beklager.

Hvorlænge har du forsøgt at få andre til at forstå dine teorier uden held. Meget længe er jeg bange for.

Så jeg forstår godt den frustration der luser ud af dine indlæg.

Rc
Jeg må tro dig når du skriver at du ikke vil vold. Men du kunne have undladt den sidste sætning i dit indlæg-hvis du ville gøre mig helt tryg.

"Steen Jensen - Bedraget er indlysende og påviseligt i juridisk forstand - det bør gøres - vedblivende, og er hvad jeg har i tankerne. Og nej, jeg tænker ikke på voldelig revolution, hvis det er, hvad du har i tankerne. Det voldelige sørger et systemfejlsplaget kapitalistisk system selv for, når undertrykkelsen, nøden og elendigheden er blevet for stor, og de ramte har valget mellem at gå under eller gøre oprør."

randi christiansen

Steen Jensen - du har ikke bemærket, at jeg ikke er alene om disse teorier ?Har du f.eks. fået læst - og forstået - Preben Vilhjelm og de andre jeg nævner ?

Mht sidste sætning, er det udelukkende en analyse af, hvad systemet i sig selv riskerer at afføde, og har på ingen måde og tværtimod noget at gøre med, hvad jeg ønsker

randi christiansen

SJ - og hovsa - det er for øvrigt ikke teorier, jeg her fremlægger, men fakta

Fakta -så lukker vi bare diskussionen.

John Vedsegaard

Det er så de sørgelige fakta.

Lars Kristensen

Det kommunistiske system gik nedenom da befolkningen havde fået nok og befolkningen viste sin foragt for det menneskefjendske system, ikke gennem voldelige oprør, men ved hjælp af et lys i hånden.

Et lys der kom fra folket og ikke fra et geværs udmunding.

Et lys der ikke slog ihjel, men lyste op.

Et lys, der lyste i mørket.

Alverdens mennesker venter ikke på en revolution eller et oprør, men et lys der vil kunne lyse stærkere end det lys der blev tændt i Østtyskland i 1989 og lyse med en kraft, der vil kunne smadre den mur, den liberalkapitalistiske verden har bygget op til at spærre mennesker inde i deres politiske og religiøse dogmatiske fængsler med.

Et lys, der kan få liberalkapitalismens fængselsmure til at smuldre og gøre menneskene frie. Ikke bare frie af pengenes guldlænker, men også af religionernes og de politiske organisationers løgne og bedrag.

Et lys, der kommer fra mennesker selv og som kommer med en styrke der slår hårde end krigens døds- og ødelæggelsesreskaber, fordi lyset ikke slår mennesker ihjel, men derimod gør mennesker frie og ligeværdige i at være det de er - MENNESKER.

randi christiansen

Steen Jensen - Ja, når man enten ikke vilse/ikke vil høre eller ikke kan kende forskel på teori og fakta, så kan man ikke tale med hos de voksne - så fortsæt du bare med at leve i en illusion, virkeligheden skal nok få vækket dig - på et tidspunkt - og forhåbentlig på den lysende måde, som Lars Kristensen beskriver.