Kommentar

Ramadansk

Når man ligefrem sammenligner
18. august 2012

Dansk Folkepartis repræsentant i DR’s bestyrelse, Ole Hyltoft, jævnførte forleden DR’s dækning af hjemlige muslimers ramadanafslutning med naive danskeres hyldest af Hitlerjugend i sin tid. Hvilke naive fortidsdanskere, Hyltoft havde i tankerne, var ikke klart. Måske datidens uniformerede, støvlesparkende KU eller bøndernes militante sammenslutning LS eller Dansk Folkeparti, som et ekstremt højreparti også dengang kaldte sig. Udtalelsen vidner om Hyltofts åndelige slægtskab med præstefætrene, Trykkefrihedsselskabet og Mogens Camre og blev imødegået af flere som idiotisk samt tilbagevist af DR’s bestyrelsesformand, Michael Christiansen og DR-direktør Morten Hesseldahl. Selvfølgelig ligger det inden for DR’s forpligtelser at afspejle 250.000 medborgeres religiøse og kulturelle virkelighed. Ole Hyltoft overskred sine beføjelser: Han må som næstformand i DR’s bestyrelse ikke blande sig i udsendelsesdispositionerne og slet ikke på forhånd. Spontan var udtalelsen næppe, snarere natmørkt velovervejet, såfremt man vover at anvende det sidste udtryk om lige netop Ole Hyltoft.

Argumentet for sammenligningen af islam og Hitlerjugend (!), akkurat som andre af samme slags verbale overgreb, finder Hyltofts åndsfællesskab i den historiske kendsgerning, at Muhammed foruden – eller som følge – af sin profetiske virksomhed også var general. Profeten sloges for sin kaldelses udbredelse, nedkæmpede sine fjender og ødelagde deres falske guder. Unægteligt. Her står islam i skærende modsætning til kristendommen, i hvis udbredelseshistorie formet af utallige determinerede fredselskende ufanatiske gemytter med kors i alle legemsdele jo slet ikke på tilsvarende vis kan hamle op med religionskrige, spande af udgydt blod, vandaliserede gudebilleder og afbrændte kættere. Jødedommen er på samme sæt én lang sagtmodig historie om at vende den anden kind til. Når det udvalgte folk altså ikke lige gik og væltede bymure eller slog filistre for panden.

At hævde, som Hyltoft, ligheden i fejringen af eid og nazismens forbrydelser svarer til at gøre folk, der holder juleaften medansvarlige for første korstog, massakren i Jerusalem og heksebrændingerne i Salem.

Naivt godtroende

Hvad angår jøderne, retrospektivt beskuet, har muslimerne i overvejende grad indtaget jødernes plads som skræmmebillede og afsæt for national selvfremhævelse i den nationalkulturchauvinistiske forestillingsverden. Hidsige folk henter yderligere potens i fordringen af et religiøst og kulturelt nationalmonopol. Som i anden fundamentalisme er den herskende religion, her i landet den lutheranske udgave af kristendommen set som kongruent med nationens historie og kultur, eneste adgangsbillet til den danske stamme.

Man kan spørge, hvorfor det forholder sig sådan? Hvorfor historien altid er den samme med næsten enslydende konspirationsteoretiske påstande om en sammensværgelse, der kun er ude på at undergrave fædrelandet for siden, når de er mange nok, at udrydde de uskyldsrene stamborgere? Disse forholder sig mestendels, netop som Hyltoft forudsætter, naivt godtroende til den lurende fare; eller er tossegode som Fogh Rasmussen så kreativt tolkede begrebet tolerance. DF’s øvrige folk anvender ligervis disse termer med mindelser om de egentlige fascistiske bevægelser og Den Danske Forening, hvor flere af de senere mere prominente DF-folketingsmedlemmer godhedsfuldt og utvivlsomt i bedste mening lagde deres kontingent. Dette begav sig, inden foreningen blev lidt for meget af det gode domineret af landsbytosser og neonazister.

Kun én kultur

Ole Hyltoft er en dannet mand med fin universitetseksamen og mange års tilknytning til Socialdemokratiet, hvor hans betydning parentetisk sagt måske nok var større i egen end i kritisk streng partihistorisk forstand. Immervæk dog et menneske med en fortid, der for en umiddelbar betragtning ville medføre tolerance og forståelse for den store verden og andre måder. Aber nein. Som Hyltofts madmor Pia Kjærsgaard siger, er der kun én kultur, og det er vores. Dyrebar, uforanderlig og truet. Det kulturbillede, der fremgår af det hyltoftske udfald, antyder igen den dunkle forestilling om en dansk national uskyld anfægtet af de vantros barbariske planer om et verdensherredømme a la Hitler. (Alt andet lige var Hitler ikke udpræget muslimsk). Pudsigt nok har skræmmebillederne – uanset osmannernes imperiedrømme – altid været for hånden i vor egen kulturkreds, uden at nogen behøvede at rejse langt for at finde dem. Det forfærdende barbari, i sammenligning med hvilket islam er ren ramadan, udsprang fra centrum i den kristne verden, den midteuropæiske for ikke at sige lutheranske tradition.

Luther, stadig den eneste person ved navns nævnelse i Grundloven, var politisk set en forfærdelig karl, som umuligt kan have inspireret den oprindelige Hyltoft i at agere socialdemokrat. Fra den store reformator stammer legitimeringen af det interne folkedrab, såfremt nogen – som bønderne i 1500-tallet – fik den lyse idé at de uden Guds hjælp ville have mere i løn. Kravet om resignation i kald og stand er hin konservative garanti, Luther & co. leverede fyrsterne i de glade dage i Wittenberg mod at få overleveret kirkemonopolet på et sølvfad.

Også hvad angår Danmark. Folk, der modsatte sig dette, blev ikke pænt behandlet og har utvivlsomt, såfremt de besad clairvoyante evner, kunnet finde træk af Hitlerjugends opførsel i de Luther-inspirerede, verdslige myndigheders fremfærd mod dissidenter.

Med et minimum af indsigt i egen kulturs forudsætninger skulle man tro, at en dannet mand og hans fæller ville være lidt mere tilbageholdende i deres flagsvingende ramadanskhed.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det drejer sig om hvad man vil anbefale til kommende generationer.
Og det er ikke politiske sakraliteter, som muhammedanisme - (eller nazisme - eller socialdemokratisk alvidende DJØF-ateisme...).
Men derimod åndsvidenskab og kosmologi, som anerkender det uomtvistelige - også når det går dets forestillinger imod.
Desværre er 'udmeldelsesbølgen af folkekirken' ikke tegn på mindre 'religiøsitet på trods af det konkrete' - men en øget trang til at have sin googlede sammenstykkede indbildning uden antastning af civilisationens fornuftige hovedstrøm.
Det er slet ikke et godt tegn.

'Ingen rummelighed skal komme her og rumme MIG' - det er jo den, ikke ?

Mascha Madsen

JA Metz du har ret i at Hitlerjugens er en ondskabsfuld og urimelig sammenligning, og også giver et helt forkert mærkat til Islam, hvor mennesker i dag primært er knyttet sammen om deres Gud, son de jo også mener er den samme som både de kristne og jødernes.

Men din påstand om At Osmanerne udsprang fra centrum af den kristne verden , fnis , der har du rigtigt fået twistet Din egen viden mindst lige så sellektivt. JO Osmanerne var det store rige udspringende fra den nuværende Tyrkiske område, men det var jo blevet nedkæmpet og Islamiseret, til stor rædsel i det Kristne Europa og de NY-islamiserede Osmanere var virkeligt oppe på beatet for at få indvaderet og indlemmet også hele Europa i deres nye religion MED VOLD OG MAGT, de nåede dog heldigvist kun til Wien, ad deres vej der, men hele Grækenland, eks.Jugoslaveins område Albanien Rumænien og Bulgarien og Spanien blev jo besat i flere hundrede år.

Du er lidt af en kreativ Historie-forvansker..

Mascha Madsen

Jo og Luther var en streng herre mon ikke vi kan gætte på at det var hans uretfærdige og grove stil, der fik de sidste kristne kvinder i Danmark til også at smide tørklæderne afsluttende med kvinderne på Mors... KRISTENDOMMEN TUNGE HÅND og ekstreme indblanding i alt i samfundet blev simpelhen for meget , alle hekse-afbrændingerne i Europa, var en måde at udrydde alle alternativer til magi-monopolet i den magiske og uimodsigelige kristne kirke og myndighed/Supermagt. HELDIGVIST magtede Europa selv at kaste kirkens åg af deres skuldre og nøjes med den om søndagen... Og gøre det frivilligt og alene personlige hvor lidt og hvor meget man ville bede til vorHerre og om man kun ville sende ham en venlig tanke eller kaste sig forslået i bøn og kravle op ad kirkegulvene for at tigge om tilgivelse for hvad-somhelst.... Så underkastelsen til den patriarkalske tyran i himmelen blev gjort frivillig og ikke samfunds-sanktioneret og afladene hvor man skulle betale enorme summer til den Katholske kirkes forretnings-emperium blev kastet tilbage i Helvedes flammer og man holdt igen op med at brænde mennesker og selv medvirke til helvede på jerden.. PÅ mange måder kunne man sige at det var mere rimeligt om Sct. HANS bålet var toppet af en guldpyntet pave fra Rom eller Luther himself... god søndag og fred være med jeg alle, der kan emancipere jer selv fra mental-slavery. ....

"Men din påstand om At Osmanerne udsprang fra centrum af den kristne verden"

Mascha,
kan du ikke lige fortælle mig, hvor du finder denne påstand? Men måske kan du læse noget mellem linierne, som jeg ikke kan? ;-)

Allan Nørgaard Andersen

@maasbull
Hvorfor er det så umuligt for visse personer at begribe at fordi man som venstreorienteret forsvarer såvel muslimers som kristnes ret til at dyrke deres religion - for så vidt det sker i respekt for andres ret til at tro og tænke deres - så indebærer det overhovedet ikke at man forsvarer de pågældende religioner. Ofte er den der påduttes et sådant forsvar for fx islams uhyrligheder, jo slet ikke selv troende.
Socialister forsvarer da også fx DF's ret til at mene og ytre deres bedrøveligt synspunkter, selv om vi med næb og klør vil bekæmpe den praktiske udfoldelse af disse holdninger.

Jøde forfølgelsen i europa havde som fænomen og kulturtræk mindre med jøderne at gøre end forfølgerne og forfølgerne er i dag de samme.

Umberto Eco, i 'Kirkegården i prag' (min egen oversættelse):

'Vi behøver en fjende for at give folket håb. Nogen har sagt at patriotisme er det sidste tilflugtssted for kujoner: de der er uden moralske principper svøber sig sædvanligvis i et flag og bastarderne taler altid om racens renhed.
National identitet er den åndeligt hjemløses sidste bastion.'

Carsten Hansen

" Ein Patriot ist jemand, der sein eigenes Vaterland liebt. Ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet.".

Johannes Rau (Tidligere tysk præsident)

Der er forskel på en patriot og en nationalist

Jeg forstår det ikke ! Belær mig.

- Når historien er fuld af islamistisk aggrssion og deraf følgende ufred -
- Når situationen i mellemøsten er et af tidens største mellemfolkelige problemer -
- Når der overalt, også her i landet findes befolkningsgrupper, der har erklærede hensigter om at forandre det samfund, de er er blevet en del af, er gæster i -
- Når danskhed og kulturel egenart af visse kulturpersonligheder lægges for had, uden sympati fra befolkningens store flertal (min påstand) og kræves ændret under påvirkning af fremmed kultur -

..........er det besynderligt at Georg Metz og sympatisører rækker hånden frem, når de risikerer
i fremtiden, billedlig talt, at få den hugget af.
Himmelråbende naivitet.

Hyltofts sammenligning er måske ikke korrekt. Det kan kun fremtiden vise. Men den er forståelig.
Metz´s naivitet er derimod uforståelig på bag grunde af fortidens og nutidens kendsgerninger.

Sagt af en udannet dansker.

@ Leo nygaard

- Historien er fuld af aggresivitet og ufred fra alle kanter. Hvorfor hæfter du dig lige netop ved Islam?
- ekstrem koncentration af ejendom er det største mellemmenneskelige problem. Hvorfor mener du mellemøsten er et større problem?
- Alle grupper, der ikke sidder på flæsket i samfundet ønsker at ændre det. Hvorfor hæfter du dig lige ved "gæster"?
- Hvilken kultur og egenart lægges for had? Er det indsigelserne mod selvforhærlighed og fremmedhad du kalder kultur og egenart? I det tilfælde skal du ikke kalde det for Dansk, for det er vi mange, der ikke mener er danskhed.

At du vælger at se trusler fra en bestemt gruppe og overser, hvem der virkelig er ved at ændre vores hjørne af planeten, vidner vist mere om de briller du har på end om virkeligheden.

Det er ikke kendsgerninger du kommer med, men påstande, der mangler enhver form for underbyggende data.

Derimod er kendsgerningerne, som Metz også nævner, at muslimerne har erstattet jøderne i rollen som "den fremmede i blandt os". En anden kendsgerning er, at befolkningsgrupper, der flytter til en anden kultur/ andet land, er nogle generationer om, at tilfinde sig i det nye. De bliver præget af det nye, men kommer også til at sætte visse præg.

Og det er plat demagogi, at påstå, at fordi man vælger at forholde sig positivt til Eid, så bliver man takket med at få hukket hånden af!

Gennem imødekommenhed og oprigtig vilje til forståelse, får man venner. At skabe fjendebilleder, derimod, er den hurtigste må at få sig nogle fjender på.

Niels Jespersen

Metz er som vanligt ude med riven efter "danskheden" og Lutheranismen. I den forbindelse kan man jo altid påstå hvad man har lyst til for at definere tingene så de passer med ens egen agenda. Det er ret usmageligt at Metz altid skal finde usympatiske vinkler på det han kalder danskheden og hans påstand om en "fundamentalisme" som skulle skjule sig her er lidt besynderlig.

Jeg har aldrig begrebet hvorfor manden hidser sig sådan op over det mest naturlige i verden, som det store flertal af danskerne vel opfatter det - uden at der på nogen måde kan knyttes den ene eller anden ideologiske etiket til begrebet. Måske skyldes det at Metz har en agenda, hvor han gerne vil ophæve alt i en stor hstorieløs agenda som passer ind i en for mig uforståelig agenda? Det virker sådan når han monomant altid skal presse citronen sådan som han også gør det her med anledning i Hyltofts betragtninger, som jeg helt og aldeles ser bort fra. Han kunne jo bare nøjes med at gå i kødet på Hyltofts ideologi - uden at han behøver at omtale danskhed som om det var det samme som det Hyltoft står for. Ubegribeligt dumt! Måske skulle Metz slappe lidt af - han geråder jo ud i så store armbevægelser at han slet ikke kan styre sig selv til sidst..

"Han må som næstformand i DR’s bestyrelse ikke blande sig i udsendelsesdispositionerne og slet ikke på forhånd."

Er det ikke på tide at S-SF-R regeringen fik udnævnt nogle med lidt mere balancerede synspunkter i DR's ledelse, det var jo slet ikke åbenlyst hvordan VKO fik DR "ned med nakken" i sin tid.

Mascha Madsen

Der er da rigtigt at Islam igen andel har i de estimerede 50.000 heksedrap , men lad os i samme åndedrag huske steningerne og halshugningerne i Islams navn og nutidens hængninger af bøsser i kraner i Iran... I Nord-Afrika ER DER ALENE i år iflg. INFORMATIONS artikler og notitser, som følge at ilter Islamisme blevet myrdet mindst100 mennesker,hvis ikke det dobbelte, ved deciderede steninger, henrettelser alene fordi folk var kristne af BOKO HARAM , eller fordi de levede sammen uden at være gift, eller på grund af udenoms ægteskabelige sidespring, eller sex før ægteskabet eller eget valg af ægtefælle uden for religionen. Alle disse mord som med Islam som begrundelse... MEN Metz du siger at kristendommen er skyldig, men kræver samtidigt at vi ikke ser Islam i samme skyldighedens lys, har du ikke en formidabel evne til at have dobbeltstandarter som man journalistisk ikke kan tillade sig om man skal være troværdig .

Agerbo - Du stiller en masse spørgsmål og inddrager andre forhold.
Men ennet er altså islams forhold og påvirkning af vores samfund og dermed den bestemte gruppe.
Det er en del af islamismens repræsentanter, der rent faktisk udpeger vores måde at være på, som en fjende, der skal bekæmpes.
Jeg behøver ikke at opregne historiske kendsgerninger. Historien viser dem.

Martin B. Vestergaard

Voltaires, ”…jeg hader, hvad du siger, men jeg er villig til at dø for, at du skal have lov at sige det…”

Peter Andersen

Hvor er det et selvmål at påstå at muslimer er gæster.
Mange er født her, taler dansk og har dansk statsborgerskab. Løft nu klaphatten og lad lyset komme ind.

Mascha Madsen

Det er rigtigt muslimer er også danskere, men det skal ikke gøre os blinde over for at det især er Islam der skaber nutidens "hekseafbrændinger" blot i for af religiøse henrettelser af forskellig art begrundet i religiøse lovovertrædelser eller forvanskninger af disse... ! Og det er især Islam, selv om I hader mig for at sige det !

carsten maasbull

Det er blot at konstatere: Venstrefløjens traditionelle religionskritik forsvandt da islam gjorde landgang.
Omskæring, racisme, religiøs fanatisme, patriarkalisme og kvindeundertrykkelse. Anything goes.

Det eneste man kan mane sig op til er en smule kritik af Sørine Godfredsen eller Søren Krarup, når de påpeger islams mindre sympatiske sider. Ynkeligt!

Bjarke B. Hansen

Er det nu, vi skal til at flytte vores Prügelknape-Fokus fra de Arbejdsløse og de på Overførsel og TILBAGE til Muslimerne?

Kan medierne ikke snart finde på nogle nye ofre som Presse, meningsdannere og Politikere kan prygle løs på.

Hvad med Banditter i Habitter, de har simpelthen ikke fået prygl nok, efter min mening.

Men nogen SKAL prygles, ellers kan magthaverne ikke retfærdiggøre deres Politik.

Mascha Madsen

Er der nogen magthavere i denne debat ? Det ene udelukker jo heller ikke det andet, jeg er med på at gå efter banditter i Habitter, smatidigt med at jeg fastholder min kritik af islamismens grumme sider ,der i nutiden er værst af værst og helt uantagelige ! Og at det er en sidegren til Islam !

Bjarke B. Hansen

Metz har begået en udemærket artikel.

Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med Ole Hyltoft, manden er jo gal.

Han skal jo slet ikke kommenteres i en Politisk kontekst, men udelukkende i en Journal.

Bjarke B. Hansen

Mascha:

Jeg er absolut Ateist, og jeg skærer alle religioner over én kam for det de er, nemlig Undertrykkende og Kontrollerende.

Så giver ingen mening for mig at debatere, om den ene Religion har fortrin eller ulemper, frem for andre Religioner.

Jeg støtter 100% folks frie ret til at tro og tænke, præcis hvad de vil, sålænge de ikke trækker deres overbevisning ned over hovedet på andre.

Martin B. Vestergaard

@Mascha

Nej vi skal ikke være blinde overfor den undertrykkelse og de uhyrligheder der foregår i islams navn, men at skære alle muslimer over én kam er, som andre har pointeret, det samme som at beskylle alle folkekirke-kristne for at sympatisere med korstogene og rabiate kristne der med Bibelen i hånden dræber og undertrykker andre.

Selv er jeg kristen og vil på det kraftigste have mig frabedt at blive slået i hartkorn med folk der mener at Gud har givet dem ret til undertrykke eller forfølge andre. Og jeg har mødt muslimer der bliver forarget over at blive slået i hartkorn med Hizb ut-Tahrir eller Taleban.

Mascha Madsen

Bjarke der er også holdningsfrihed, jeg mener også man skal have religionsfrihed, så længe religionslæren ikke indeholder mord opfordringer om at myrde mennesker fra øvrige trosretninger eller mord opfordringer på ateister , eller mennesker der selv vil vælge ægtefæller uden for trossamfundet osv.
det er tid at forlange at tro gøres til noget individuelt, som man nok kan mødes om men ikke trække ned over hovedet på andre og heller ikke kan gøres til noget påtvungent mht. Love, der skal følges i ens omgivelser , eller med noget der giver nogen ret til at prædike og oplæse love om dødsstraffe for overtrædelser af religiøse forordninger.. MAN BØR ALENE KUNNE LADE RELIGIØSE LOVE VÆRE PERSONLIGE OG RETTEDE MOD SIG SELV... !

jasper bertrand

Holder juleaften er måske for stærkt, men hvis man går i kirke juleaften er man jo medansvarlig for korstoge, Jerusalems ødelæggelse og Salem. Så hvis Metz kan glemme hetzen mod præstefætrene, burde han måske netop påpege det.

Hov, lidt forsinket --- men ..:
Jeg 'mener' skam ikke, Dana, jeg orienterer ....
Så næste gang må du nok hellere specificere hvad det er du ikke fanger.
Indlægget drejer sig om, at man ikke skal undervurdere det 'tro-betingede' indhold i folkekirkeudmeldelses-dillen. Den har intet med 'videns-og-fakta'-trang at gøre, men det modsatte.

Men så lad mig ryste dig lidt mere, sådan et greb i posen her : :

Civilisationen/menneskeheden starter ikke med at nogen finder på ild eller hjul eller andet mekanisk. Den starter med at en mand og en kvinde bliver pinluigt berørte af at de bliver trukket rundt ved næsen af sexualdriften ligesom dyr. De hed Adam og Eva siges det, - men det er mindre vigtigt. Det det drejer sig om er at det er den pure S-a-n-d-h-e-d derom.

Heh :-) Fat det !

Egentlig er det fantastisk, som dette emne har motiveret til at lufte de mange forskellige holdninger:

- Nogle har simpelt hen ikke fattet, hvad islam er.
- De generaliserer endda alle over en kam.
- Andre vil tilsyneladende bevidst ikke fatte det.
- Endnu andre udstiller deres uvidenhed.
- Og så er der dem, der stadig påstår, at en-eller-anden opdigtet gud skulle have konstrueret det hele for ca. 2.600.

Skal vi endelig beskæftige os med islam og islamister, så må vi nok lige forholde os til, at disse udøvere er lige så forskellige, som alle andre mennesker. Og det er kristne også, tænk blot på herrens befrielseshær (LRA), der hugger arme og ben af anderledes tænkende.

I øvrigt må vi nok lige konstatere, at befolkningerne på Balkan havde det langt bedre under de sunni-islamiske osmaner, end under de ortodokse og de katolske. Og at religiøst forfulgte, f.eks. jøder, kunne finde et fristed her, hvor de fortsat kunne dyrke deres religion ret frit.
Og det skete samtidig med, de katolske drev brutale korstog mod de ortodokse.

Gert :
så er der også dem, der er i stand til at antyde, at islam er intet, fordi man ikke kan skære alle islamiske delretninger, kætterier og profetskægs-klipninger over een kam.
Men det er islam. Noget !

Og der er også dem hvis første tanke når de hører ordet kristen er en sindsyg person i norduganda ...
det er bare SÅ målrettet sagens kerne... ?
Nah....

Der er alle slags.

Ja naturligvis blev Balkan-områderne da strøget - en smule - med hårene af Osmannerriget. Det var områderne som var geopolitisk væsenligst ikke at miste.

Heinrich R. Jørgensen

Georg Metz har begået et pletskud. Analysen af forskellige sammenhænge (mener jeg) er helt korrekt.

Det er en fornøjelse, når Metz tager dybe spadestik, og skriver om et emne, så man ikke kan være i tvivl om at det er emnet der er det væsentlige (fremfor komboen af begavede causerier og polemiske drillerier).

Michael Guderup

Man kan lige så godt glemme det. Islam er ikke til debat. Den er så "diffus" og "differentieret", at det er umuligt at udlede nogle distinktive fællestræk overhovedet. Man skulle jo nødigt "generalisere".

Vi må slå os til tåls med, at der tilsyneladende findes mere en én milliard forskellige udlægninger og fortolkninger, der gør kritik umulig og overflødig.

Vi må blot konstatere, at den politiske korrektheds bekvemme udlægning af islam, har gjort den sværere at få styr på, end en ål smurt ind i håndsæbe.