Læserbrev

Udlændingedebat uden nuancer

Debat
1. september 2012

Liberal Alliance kom for en måneds tid siden på banen med et forslag om at stramme op over for kriminelle udlændinge. Og dét har tydeligvis vakt lykke på Information. Både David Rehling og Rune Lykkeberg har brugt avisens spalter til at udtrykke deres foragt – iklædt satirens lethed, der ikke lægger op til et seriøst modsvar. Det vil jeg nu alligevel tillade mig at give.

Når Rehling skriver, at Liberal Alliances udlændingepolitik er den samme som Dansk Folkepartis, og når Lykkeberg kritiserer undertegnede for at have vendt på en tallerken siden mit brud med De Radikale, så er det udtryk for et voldsomt unuanceret syn på den danske udlændingedebat, hvor alle debattører partout skal puttes ned i enten den sorte eller den hvide kasse. Enten er du en god og fornuftig person med et anstændigt menneskesyn, eller også er du en paranoid og fascistoid strammer med et uanstændigt menneskesyn.

Jeg har bevæget mig fra at være det første til at være det sidste, kan jeg forstå på de herrer Rehling og Lykkeberg. Selv oplever jeg nu ikke nogen forandring. Da jeg i 2008 forlod De Radikale, gjorde jeg det i protest mod en enerådig ledelse, der nægtede at diskutere valgkampens fejltagelser, ligesom jeg ikke kunne leve med, at partiet i panik og i sidste øjeblik slækkede på sin modstand mod 24-års-reglen og tilknytningskravet.

Jeg står stadig fast på min holdning til 24-års-reglen og tilknytningskravet. Det er regler, som forhindrer myndige danske statsborgere i at gifte sig med det menneske, de elsker og samtidig blive i Danmark, og det er ikke rimeligt.

Spærrer for løsninger

Der er ingen som helst modsætning mellem dette synspunkt og så det synspunkt, at vi som samfund har ret til at kræve, at mennesker, der frivilligt kommer til landet, holder sig på den rigtige side af loven og forsørger sig selv.

Jeg opfatter ikke mit menneskesyn som hverken anstændigt eller uanstændigt, og jeg vil i det hele taget helst undgå den slags mærkater. For de gør udlændingedebatten alt for unuanceret, og dermed spærrer de for udviklingen af fornuftige, rimelige og realistiske løsninger på de udfordringer, som udlændingeområdet naturligvis rummer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lennart Kampmann

hear, hear.

Med venlig hilsen
Lennart

Kriminalitet har desværre ingen grænser, derfor vil det altid være svært at skulle vælge mennesker ud og derfor vil det at et menneske fra et andet land som begår ulovligheder , være et skøn om disse ulovligheder skyldes et ønske om at nasse på vores godgørenhed eller en karakterbrist. En udvisning flytter jo bare byrden til et andet sted. Værre er i mine øjne at der er mennesker fra andre lande i EU som bevidst rejser herind for at stjæle og iøvrigt ikke ønsker at være her.

" ... der ikke lægger op til et seriøst modsvar. Det vil jeg nu alligevel tillade mig at give."

Grin, grin, fnis ...

" ... der frivilligt kommer til landet, holder sig på den rigtige side af loven ..."

Måske jeg ikke rigtig fatter det her, men er det ikke meningen med lovgivningen her i landet, at alle i landet "holder sig på den rigtige side af loven ?"

Danskere, tyrkere, amerikanere, pakistanere, tyskere, afghanere, og hvad de nu måtte hedde ... ja faktisk os alle til hobe.

Heinrich R. Jørgensen

Simon Emil Ammitzbøll:
"Jeg opfatter ikke mit menneskesyn som hverken anstændigt eller uanstændigt, og jeg vil i det hele taget helst undgå den slags mærkater. For de gør udlændingedebatten alt for unuanceret"

Yderst fornuftige betragtninger, om at undlade at rubricere og stigmatisere personer i kategorier. Der er oftest ingen grund til det. Navnligt i de tilfælde hvor kategoriseringsiveren tydeligt tager sigte på at kunne anvende rubriceringen til en omgang "dem-og-os", "del-og-hersk" og "dum-er-dum" retorik.

Når det gælder kategoriseringer af personer, på basis af kriterier der ikke er valgte af personen (enten personligt eller qua et kulturelt tilhørsforhold), kalder man den slags "racisme". Der er FN konventioner med den slags unoder, og smæderier på grundlag af lidet frivilligt kategoriseringer af personer, er også kriminaliseret i dansk straffelovgiving.

Det kan aldrig blive et spørgsmål om racisme, at opdele personer i anstændige og uanstændige. Man skal være kritisk og forholde sig hvad andre ytrer, og det kan være meningsfuldt at træffe sådanne vurderinger om andre. Men at kategorise sig selv med de prædikater, er decideret meningsløst.

Til gengæld er det et klokkerent eksempel på racisme (i den anførte betydning af begrebet) at betegne nogle som "udlændinge", når hensigten er er stigmatisere og berøve nogle personer for noget de har adkomst til. Det er nok her man kalde påpege en markant kategorisk forskel mellem Simon Emil Ammitzbøll og mange andre professions-lovgivere -- fra førstnævntes side er der næppe tale om ond vilje og forsæt at skade nogle.

Begrebet udlænding er et velkendt forfatningsretlig begreb, der angiver at der er tale om en person staten ikke har forpligtelser overfor. Det er i direkte modstrid med dette begrebs vanlige betydning, at Indfødsretsloven i 2004 blev ændret, således at netop én gruppe af personer der var sikret statsborgerret (indfødsret) på basis af mellemfolkelige aftaler Danmark havde ratificeret, eksplicit blev skrevet ud af Indfødsretsloven, og dermed blev kategoriseret som "udlændinge". Det var de mellemfolkelige aftaler i FN regi, der blev skrevet ud af Indfødsretsloven, mens de mellemfolkelige aftale med de nordiske lande og med EU, forblev i lovteksten (inklusive denne forarbejder).

En statsløs flygtning der opnår ophold i Danmark, har iflg. de mellemfolkelige aftaler statsborgerret (= indfødsret) i Danmark. Om denne ret kan og vil blive udmøntet til et statsborgerskab, beror på forskellige forhold. F.eks. at personerne med statsborgerret husker at søge rettidigt (f.eks. når de er 18 år, men ikke fyldt 19), således at de kan opnå statsborgerskab ved begæring -- altså ved anmodning eller ansøgning herom. Er personerne idømt hårde fængselsstraffe, kan personerne nægtes statsborgerskab (hvis de altså ansøger).

Sagens kerne er, at sådanne personer ikke iflg. statsretlige begreber er "udlændinge". De er alene blevet kategoriseret som sådan, af en bizar dansk lov, der internationalt er uden sidestykke. Der er tale om en dansk lov, der muliggjorde de massive krænkelser, der forekomer i Integrationsministeriet, i årevis. Lige foran næsen af lovgiverne foregik unoderne systematisk, da embedsmændene åbenbart tiede om unoderne og det juridiske setup der var blevet konstrueret, således at embedsmændene kunne ignorere de ratificerede FN konventioner, da de alene var bundet af dansk lovgivning. Den lovgivning, der fra 2004 kategoriserede personer med indfødsret (statsborgerret) til at være uvedkommende, fremmede, udlændinge.

Den såkaldte "udlændingedebat" burde først og fremmest handle om, hvem der er udlændinge. De mange tusinde der halvårligt tilstås indfødsret efter folketingets ekspeditionskontor (kaldet "Indfødsretsudvalget"), var ikke udlændinge. De var ikke staten uvedkommende; tværtimod. De tildeles statsborgerskab netop fordi de i forvejen havde en statsborgerret, som dermed blev indløst.

Hvad angår kategorisering af andre som anstændige eller uanstændige, har jeg formet en klar holdning til de (mig ukendte) embedsmænd i Integrationsministeriet og Justitsministeriet, der svigtede. De burde have vidst bedre, og have været i besiddelse af tilstrækkeligt med rygrad til forhindre hvad der retteligt burde betegnes som menneskeretskrænkelser og racisme. Det var deres pligt og opgave at vide bedre.

Folketingsmedlemmer derimod kan der ikke stilles krav eller forventninger til.

Simon Emil Ammitzbøll beklager, at der eksisterer en "udlændingedebat uden nuancer", hvorefter han præsenterer nogle voldsomt unuancerede synspunkter om udlændingene i Danmark.

Simon Emil Ammitzbøll er med hensyn til værdipolitikken vendt på en tallerken, og opfører sig som en kyniker fuldstændigt blottet for etik og anstændighed.

Efter de mange højrepopulistiske terrordrab i Oslo, Malmö og på Utoya, skulle man ellers tro, at politikerne i Skandinavien havde haft rig lejlighed til at besinde sig, og til at erkende, hvor farligt og samfundssskadeligt det er, at forsøge at score nemme politiske points ved at gøre sårbare mindretal til syndebukke for al landsens ulykker.

Det er tydeligvis ikke tilfældet.

Indvandrere, der frivilligt kommer til landet?

Taler vi om tyskere, nordmænd, svenskere. folk fra USA, Japan, eller Rusland, de såkaldte karriere-nomader, altså folk som rejser fra land til land, hvis deres karriere kan forbedres og udvikles gennem dette....

Eller taler vi om de om de 90% af indvandrere (som jeg gætter på er det korrekte tal?) som i virkeligheden er: flygtninge. Disse mennesker kommer fra Syrien. fra Afghanistan, fra Bosnien, fra Somalia mv. - og er aldeles ikke kommet til Danmark frivilligt. Enten er de hentet herop via den danske stat eller også har de risikeret liv og lemmer for at krydse tilgroede eller tilsne-ede bjergpas mv. for at komme frem til Danmark...

Bare lige for at sætte tingene ind i den rette ramme...

"Enten er du en god og fornuftig person med et anstændigt menneskesyn, eller også er du en paranoid og fascistoid strammer med et uanstændigt menneskesyn."

Helt ærligt er dette kyniske enten eller billede skabt af en statsminister, Ammitzbøll støttede...

En statsminister, som mobiliserede Venstrevælgerne over det ganske land til at håne og spotte socialdemokrater...selv har jeg oplevet denne form for "racisme" op til valget i 2007 , hvor jeg blev hånet og skældt ud af en ekspedient, fordi jeg havde taget imod en rose af en Socialdemokrat....
Ammitsbøl og hans venner støtter indirekte denne grimme Dem og Os tendens. . så hans forsøg på at nuancere debatten kan derfor ikke tages alvorligt.
. Desuden er alle almindelige danskere enige i, at kriminelle generelt skal stoppes med alle midler hvad enten de er danskere eller udlændinge.

Mette hansen skriver det mest klart her,kriminelle skal straffes efter gældende lovgivning uanset natinalt tilhørdforhold og vi kan som mennesker i et såkaldt retssamfund ikke skelne mellem dem og os efter min mening. Problematiken som ingen kan løbe fra er såglobaliseringen for verden ser anderledes ud i dag,vi er en smeltegigel af hvide,gule,brune og midt imellem her i landet og sådan er det også andre steder i verden. Af praktiske grunde er verden delt op i stater med forskellige demokratiformer samt retsvæsen,menneskesynet kan være lidt forskelligt afhængig af hvilken opdragelse og værdisæt man er opdraget i,sår banalt og simpelt. Grundlæggende tror jeg at mennesker uanset religion,politik grundlæggende har samme ønsker og mål med deres liv, desværre er der altid mennesker som har lidt sværere med det faktum at noget er mit og noget er dit og derudover tænder nogen mennesker hurtigere af end andre. Alle ved grundlæggende at nu begår de lovovertrædelse eller går over grænsen om almindelig moral.Så det er såmænd et spørgsmål om hvem vi kan rumme i vores samfund med de udgifter og indtægter vi har og så den plads og mulighed vi har for at mennesker kan bidrage til vores fællesskab og iikke om man er muslim,buddhist,kristen,ateist socialist,kapitalist,gul elelr sort at gøre. Det er ikke os og de andre det er og bliver et vi i denne verden,men indrømmet det er og bliver svært at forholde sig til,derfor balladen.

Simon Emil Ammitzbøll er erklæret homoseksuel, og tilhører dermed et sårbart mindretal, der i historiens løb har været udsat for massiv forfølgelse og dæmonisering.

Derfor er det ekstra sørgeligt at se, hvordan Simon Emil Ammitzbøll som medlem af én minoritetsgruppe uhæmmet deltager i dæmoniseringen og forfølgelsen af en anden minoritetsgruppe.

Lige netop en person som Simon Emil Ammitzbøll burde være klogere, og burde som medlem af en minoritetsgruppe føle sig forpligtet til ikke at deltage i hetzen mod andre minoriteter.

Simon Emil Ammitzbøll er et sørgeligt eksempel på, hvad der kan ske med personer, der i alt for lang tid forsøger at tjene til dagen og vejen som levebrødspolitikere, og som til sidst fuldstændig mister deres personlige integritet og deres moral.

@Simon Emil Ammitzbøll

Måske folk opfatter dig som "paranoid og fascistoid strammer med et uanstændigt menneskesyn" fordi du er villig til betingelsesløst at støtte en politik der er styret af Dansk Folkeparti.

Du har ret omkring 24-års-reglen og tilknytningskravet, men jeg har svært ved at få øje på hvordan du arbejder for det standpunkt.

Jeg bryder mig ikke om LA´s politik.

Men èn ting har Simon E.A. ret i; Og det er at udlændingedebatten desværre hurtigt antager en sort/hvid- dimension.

Prøver man at anskue problematikkerne uden at stikke hovedet i busken, så er man enten DFér eller DF-agtig.

Men mon ikke det forholder sig sådan i virkeligheden, at langt størsteparten af den danske befolkning evner ikke at kigge sort/hvidt på tingene, men at det desværre er yderpunkterne der dominerer debatten ?

Morten Pedersen

Jeg kunne ikke drømme om at stemme på LA, tror på at nationens dyrebareste eje er troen på det kollektive / det offentlige.
Men jeg synes han har ret i at påpege de 2 grøfter der er i udlændinge-debatten, og jeg græmmes igen over mange af de kommentarer der er her på tråden. Manden skriver at vi bør stramme kursen, dvs frafalde opholdsretten til kriminelle udlændinge, det være sig flygtninge eller familiesammenførte.
Den diskussion er rimelig at tage - så kan bl.a. jeg blive klog på en kompleks problemstilling, og prøve at finde nogle rationelle balancer mellem det naive og det hjerteløse.
Jeg bor ved en ghetto, arbejder som lærer, har været flygtningeguide og vil alle det bedste. Slår jeg hjernen til må jeg konstatere at mennesker ligner hinanden på tværs af kulturer, men kulturer derimod er stærke og standhaftige og jeg mener ikke den mellemøstlige kultur bringer noget godt med sig til DK. Man kan mene det er hyklerisk at skrive sådan når jeg nu har rejst en del i arabiske lande, men hvis der nu kom en kæmpekoloni danskere derned, pigerne gik rundt med blottede blegfede maver, ungdommen væltede fulde og råbende rundt i de stille arabiske aftner, vi lukkede os inde i kolonier med gris på grillen, læsende blade og magasiner med afklædte damer ........ ja, så ville de tolerante arabiske smil blegne og ønsket om at se os forsvinde ville vokse. Demografisk er vi pressede, jeg hørte en amerikansk professor udtale sig om fremtiden og i en bisætning sige at "når Europa er muslimsk...." Da værten forundret spurgte hvad hun mente løs svaret at demografisk er det uundgåeligt at Europa bliver muslimsk indenfor få generationer. Vel vidende at det ikke behøver at blive et mareridt gør det mig nu alligevel trist, og jeg prøver at være et ansvarligt menneske med blik for alles kvaliteter; men at kunne diskutere hvorvidt den flygtning der for nyligt voldtog en10-årig burde kunne udvises.... ja det bør vi kunne diskutere med nogenlunde åbenhed, for flygtningen er kun 17 år, og er det så rimeligt at kunne udvises? Ingen nemme svar, men stadig grund til åben debat.
Venlig hilsen

Morten P.

Om Europa bliver muslimsk, må vi ipå ingen måde håbe.
Europa er blevet sekulært/verdsligt og det er forhåbentligt det vi efterlader til vores børnebørn og deres børn.

Men ellers er jeg meget enig i dit indlæg: lad os debattere åbent, ærligt og nuanceret.

Morten Pedersen:

»Jeg bor ved en ghetto, arbejder som lærer, har været flygtningeguide og vil alle det bedste.«
Morten Pedersen skriver at han ”vil alle det bedste”.

De fleste af os, er nok tilbøjelige til at se os selv i et meget positivt lys, og til som Morten Pedersen at opfatte os selv som en person, der ”vil alle det bedste”.

I den forbindelse er det afgørende dog ikke hvad vi siger om os selv, men hvad vi rent faktisk gør.

Man skal bedømmes på sine handlinger, og ikke på det man siger, eller som de siger i udlandet: Actions Speak Louder Than Words.

Når man bruger sin fritid på at skrive kommentarer, hvor man dæmoniserer andre kulturer, vil man blive bedømt på sine handlinger, og man kan derfor ikke med rimelighed have en forventning om, at man af andre vil blive opfattet som en person, der ”vil alle det bedste”.

Morten Pedersen

@ Cetkin "Når man bruger sin fritid på at skrive kommentarer, hvor man dæmoniserer andre kulturer, vil man blive bedømt på sine handlinger, og man kan derfor ikke med rimelighed have en forventning om, at man af andre vil blive opfattet som en person, der ”vil alle det bedste”.

Hvordan kan jeg dæmonisere en kultur jeg skriver jeg holder af, hvis børn jeg underviser og hvis lande jeg besøger? Jo, måske gør jeg det, men så er det sundeste at få det forklaret, belyst, debateret.
At jeg selv synes jeg vil alle det bedste kan retfærdigvist latterliggøres og det kan være sundt.
Men Hanne, er der en ridse i din brynje?
Eller har du bare så meget ret at du ikke behøver argumentere?
Hvis action speaks louder than words, hvorfor ser du så kun dæmonisering i min trang til åben debat - og hvordan tolker du at jeg både professionelt og frivilligt arbejder for integration for børn og unge med mellemøstlig baggrund?
Venlig hilsen

Morten Pedersen

Jeg vil mene at man ikke bør udnævne emner til tabu i den offentlige debat, og at det er konstruktivt ikke at smide nazi/jøde/kommunist/racist-kortet når man debatterer med en man er uenig med.
Ord skaber handling, fortrængninger skaber kælder-monstree og en nuanceret debat skaber omtanke og rationale.
Jeg forstår princippet med at beskytte svage, men hvor jeg bor er denne befolkningsgruppe ikke den svage men den dominerede.
Underligt at jeg uden argumenter får at vide jeg pådrager mig en stor skyld og et stort moralsk ansvar for racisters handlinger fordi jeg som Amnitzbøll mener kriminelle udlændinge bør kunne nægtes opholdstilladelse.
Ikke for enhver forseelse men i nogle tilfælde som vi kunne debattere her på tråden.
Ikke at turde eller kunne tage den debat er at sende mig og andre i armene på DF.

Morten Pedersen: Du skriver, at du ikke mener folk fra mellemøsten bidrager med noget som helst godt .
Jeg synes, det er lidt trist, at du skærer alle over een kam.
Jeg har mødt rigtig mange stærke, robuste palæstinensere, som knokler i lavt betalte jobs uden at beklage sig. ..som er lykkelige for at få lov at være en del af vores samfund..kærlige, søde mennesker, som gør deres bedste med den ofte sølle og forfærdelige baggrund, de kom herop med. .

Lars-Bo Abdullah Jensen

Simon:

Nu køber jeg ikke rigtig dit forsøg på at gøre dig selv til det misforståede offer i debatten, du anklager debatten for at være for lidt nuanceret, men stille selv et meget sort hvid ønske op. Følge reglerne eller ud, hvilket umiddelbart kan syndes ganske rimeligt, og i bund og grund opfylder et ønske vi alle nok kan tilslutte os, hvis du vil blive her, så må du opføre dig ordentligt.

Den nyance du ikke nævner, er at en 2. Ger, jo reelt ses som udlænding indtil han/hun er 18 år, og har bestået de krævede prøver for at kunne få det rødbedefarvede. Disse mennesker, der ikke er udlændinge, de er født i landet, og opvokset i landet, de mennesker kan jo også udvises til et land, de i visse tilfælde ingen relation har til. Det nævner du ikke i jeres forslag, eller i dit indlæg.

Udlændinge er langt mere nuanceret end debatten er, udlændinge er medfølgende ægtefolk, til Danske medborgere, måske har de endag børn i landet, en udvisning af disse, kan medføre at de reelt ikke længer har muligheden for at se deres børn. En straf stort set ingen etnisk danskere vil risikere uanset hvilken forbrydelse de begår.
Udlændinge er flygtninge, der ikke KAN sendes hjem, grundet konventioner Danmark har tilsluttet sig, Hvor vil du udvise dem til.

Du gør selv debatten unyanceret, ved ikke at tage højde for, eller nævne de nuancer der er.

Du kommer også ind på, de skal kunne bidrage, igen, ja, selvfølgelig, det var da en ønske situation, men hvad med flygtninge med traumaer, de er så uønsket, de vil med sansynlighed ikke komme til at bidrage, hvor skal de så hen, når alle lande har bidrag eller smut holdning?, skal de blive hvor de pådrog sig traumaerne, enten i krig, ja i nogen tilfælde krig som DK selv var med til at starte, eller hos en eller anden tortur bøddel, der gav dem traumaerne?, igen er du dejlig unyanceret.

Desuden er det egentligt liberalt, at opdele befolkningen i forskellige klasser, med hver deres regler, er liberalt ikke nemlig at alle har samme værdi og muligheder, og må vælge ud fra dette. Hvor ligger det liberale i at hvis du er af denne æt, så giver reglerne dig en dobbelt straf i forhold til hvis du er af denne æt. ?

Morten Pedersen

@ Mette Hansen og Abdullah Jensen: Havde jeg skåret alle over en kam havde jeg dummet mig.
Jeg skrev:" jeg mener ikke den mellemøstlige kultur bringer noget godt med sig til DK"
Således intet om individer, for som du kender jeg mange mange fra mellemøsten og andre arabiske lande der både arbejdsmæssigt, kulturelt og personligt er meget givende.
Når jeg læser min sætning igen synes jeg faktisk også den lugter lidt værre end den var tiltænkt.
Jeg bliver bare frustreret over at jeg kan se kulturelle træk omkring synet på kvinder, homoseksuelle, sekulære værdier og meget andet angribe det fundament som som jeg beundrer mine forfædre for at have bygget samfundet op omkring.
De værdier angribes også af kristne rocker-grupperinger, og der kan vi diskutere hvordan vi kører skattesager og anklagemyndigheder synkront, men diskuterer vi forbrydere med anden etnisk herkomst , ja så er man racist og Breivik-sympatisør.
Det er i denne kontekst jeg synes det er fair at Simon A. åbner en debat.
Tak til Abdullah Jensen for et godt og sagligt indlæg der fik mig til at genoverveje mine synspunkter.

Morten Pedersen:

»men diskuterer vi forbrydere med anden etnisk herkomst , ja så er man racist og Breivik-sympatisør.«

Det er nemlig lige præcis, hvad man er.

Hvis en person er født og opvokset i Danmark er vedkommende dansker. I den forbindelse er det ganske ligegyldigt om vedkommendes forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tip, tip tip, (bestem selv hvor mange tip) forældre var indvandrere.

Racismen kommer ind i billedet, når Simon Emil Ammitzbøll og andre insisterer på at betegne bøllerne i Vollsmose som ”udlændinge”.

Det er fuldstændig ligegyldigt og har ingen kausal betydning, at en del de udadreagerende utilpassede unge i dagens Danmark har forældre, der er indvandrere.

Bandekriminalitet og indvandring har intet med hinanden at gøre.

Vi har i mange generationer haft problemer med bandekriminalitet og utilpasset ungdom i Danmark, og forklaringen skal søges i sociale forhold, ikke mindst i at Danmark er et benhårdt klassesamfund.

Morten Pedersen: tak fordi du lytter både til dine egne og andres argumenter.Jeg har vendt din sætning: jeg vil alle, det bedste, i mit hoved et par gange i dag. Selvfølgelig vil de fleste af os det,men der hvor jeg tror det kan gå galt er atjeg/vi netop ved hvad det bedste er. Det som er din værdi og bedst behøver ikke at være din muslimske bror eller søsters lige nu,men gu er det svært,ikke mindst når man har de bedste intentioner og så føler at disse intentioner ikke forstås eller værdsættes i såkaldte fremmedes øjne. Men du er hvor du er og de er hvor de er, men lur mig om de og os ikke har en fælles cirkel.hvor vi alle kan arbejde ud fra.

"Jeg opfatter ikke mit menneskesyn som hverken anstændigt eller uanstændigt, og jeg vil i det hele taget helst undgå den slags mærkater."

Anstændighed behøver ikke at betyde at man underlægger sig gældende normer og blindt lyder den til enhver tid herskende, gode tone. Anstændighed kan også betyde god kvalitet, altså at en given idé, holdning, aktivitet etc. på en hensynsfuld måde når sine mål. Noget tyder på at Ammitzbøll skal slå efter i sine ordbøger, før han begynder at tærske meje i de offentlige debatters retorik.

Helt galt går det, når Ammitzbøll umiddelbart bagefter 'argumenterer':
"For de [mærkaterne] gør udlændingedebatten alt for unuanceret, og dermed spærrer de for udviklingen af fornuftige, rimelige og realistiske løsninger på de udfordringer, som udlændingeområdet naturligvis rummer."

Anstændighed duer altså ikke, men det gør f.eks. 'fornuft' og 'rimelighed' tilsyneladende. begreber, som på linje med 'anstændighed' kan henvise til normativer, men ikke nødvendigvis behøver at gøre dette.

En rimeligt, om man for Ammitzbøll må sige, uanstændig og fornuftsstridig logik.

Brian Pietersen

det handler om at kunne få udbytte, udnytte indvandrere/flygtninge, LA handler ikke ud fra en humanistisk synsvinkel.

Kristina Jensen

Sikke en vældig omgang ukonkret demagogisk omgang fis i en hornlygte fra Emils hånd.