Kommentar

Rød regering har amputeret velfærdssamfundet

Under forhandlingerne af skatteaftalen gav regeringen indtryk af, at reguleringen af overførselsindkomsterne skulle være midlertidige. Det står der imidlertid intet om i den netop vedtagne reform
Debat
20. september 2012

Da et flertal i Folketinget i sidste uge trykkede på de grønne knapper og vedtog skattereformen, markerede det et af de alvorligste angreb på den danske velfærdsmodel i mange år. Skatteaftalen indebærer nemlig et opgør med det grundlæggende princip om, at pensionister og arbejdsløses indkomst skal følge med den almindelige velstandsudvikling i samfundet.

I de seneste 25 år har et bredt flertal i Folketinget været enig om, at dagpenge, kontanthjælp og pensioner nogenlunde skulle følge lønudviklingen. Dog fratrukket 0,3 pct. til den såkaldte satspulje. Når lønningerne steg en, to eller tre procent, så fulgte overførslerne næsten samme procentvise stigning. Når lønningerne stagnerede, skete det samme for overførslerne.

Den historiske enighed var velbegrundet. Hvis overførslerne ikke følger lønudviklingen, vil den sociale tryghed og økonomiske lighed i samfundet udhules.

Derfor var det et chok for mange, at opgøret med den solidariske regulering skulle komme fra en socialdemokratisk ledet regering, og at regeringen tilmed fravalgte en skatteaftale med Enhedslisten, som fastholdt den normale regulering af overførslerne.

De konkrete økonomiske konsekvenser af aftalen er efterhånden velkendte: For en dagpengemodtager betyder aftalen over 6.660 kroner mindre om året efter skat, for en førtidspensionist 6.540 kroner. Og for en kontanthjælpsmodtager 4.220 kroner mindre.

Ingen tilbagerulning

Men konsekvensen af den endelige aftale er faktisk endnu mere vidtgående og alvorlige. Under forhandlingerne gav SRSF-regeringen indtryk af, at der kun var tale om en midlertidig lavere regulering i perioden fra 2016-2023. Herefter ville overførslerne igen skulle følge den almindelige lønudvikling.

Der er imidlertid ikke et ord i aftalen om, at overførslerne efter 2023 igen skal følge den almindelige velstandsudvikling. Aftalen indebærer alene, at det eksisterende forlig om reguleringen opsiges fra 2016, og at overførslerne reguleres lavere i de følgende fem år. Og højrefløjen har allerede gjort det klart, at de ikke har intentioner om, at overførslerne igen skal reguleres normalt efter 2023, mens de radikale indtil videre har uld i mund.

Det forhold er netop det mest katastrofale ved sommerens aftale. Efter 25 år, hvor en nogenlunde rimelig regulering af overførslerne har stået mejslet i granit, er sluserne nu åbnet. Der er næppe store chancer for, at overførslerne igen vil blive reguleret i takt med lønningerne. Tværtimod vil det være stærkt fristende for fremtidige regeringer at skrue på håndtaget igen. Hvorfor ikke regulere med 0,1; 0, 2 eller 0,5 procent lavere, når der næste gang skal finansieres nye skattelettelser?

Betyder liv på 2. klasse

Konsekvenserne for vores samfund er dramatiske. Mennesker på førtidspension som følge af nedslidning, sygdom eller handicap vil skulle leve på 2. klasse. Uden samme fremgang i levestandard som deres raske medborgere. Dermed vil de og deres børn i endnu højere grad end i dag blive hægtet af det sociale liv, som andre danskere har.

Men også raske danskere vil mærke konsekvenserne, når de rammes af arbejdsløshed. Indkomsttabet ved arbejdsløshed er allerede højt i dag. Men i fremtiden vil det bare vokse. Det har alvorlige konsekvenser for den enkelte, når selv korte perioder med arbejdsløshed kan medføre, at boligen må sælges eller fraflyttes, fordi der ikke er råd til terminerne. Fra en situation, hvor arbejdsløshed godt nok indebar en økonomisk udfordring, risikerer det i fremtiden at betyde økonomisk ruin.

Farvel til flexicurity

Konsekvenserne for samfundet er også alvorlige. Danmark har i mange år brystet sig af den unikke flexicurity-model, som kombinerer en høj tryghed ved arbejdsløshed med langt lempeligere regler for at fyre og hyre end i vores nabolande.

Men når dagpengene ikke længere sikrer et reelt forsørgelsesgrundlag, vil lønmodtagerne med god grund kræve større jobsikkerhed og længere opsigelsesvarsler. Ingen kender de økonomiske konsekvenser af forandringerne.

Regeringen har stadig et par års mulighed for at trække i bremsen og få annulleret den lavere regulering af overførslerne, før den træder i kraft i 2016.

Men selv hvis regeringen får ryddet op, er det desværre et faktum, at der med aftalen er åbnet for en sluse, som bliver meget svær at lukke igen. Og en fremtidig højrefløjsregering vil formentlig give los uden at blinke. Det er næsten ikke til at bære, at en socialdemokratisk ledet regering har ansvaret for at vingeskyde den solidariske velfærdsmodel.

 

Pelle Dragsted er politisk rådgiver i Enhedslistens folketingsgruppe

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

En ren foræring til en fremtidig højrefløjsregering ...

Hvad er det for et samfund, Socialdemokraterne ser for sig i fremtiden? Hvad er det for jubeloptimistiske scenarier, de forestiller sig, når de giver los i forhold til alle grundlæggende ordninger for samfundets sikre kontinuitet?

Lise Lotte Rahbek

Peter Hansen

Det er DET, de ikke fortæller os.

Inger Sundsvald

Jeg forstår ikke hvorfor Enhedslisten stort set aldrig taler om folkepensionister men overlader dem til Dansk Folkeparti.

I det hele taget er jeg flere gang i den senere tid kommet til at tænke på, at med den udlændingepolitik regeringen alligevel fører, ville der ikke have været den store forskel, hvis det var DF man havde haft med i regeringen i stedet for de radikale.

Derimod ville der have været en væsentlig forskel på det sociale område for egne borgere.

En sørgelig udvikling. De må være fra en fremmed planet - og de vil os det ikke vel.

Søren 2 Jensen

Lysten til at stjæle kartofler er omvendt propotional med ens købekraft

Det er regeringen pligt at skabe arbejdspladser og velstand i samfundet.

Men den nuværende regering aner simpelt ikke, hvordan den skal gøre det. Derfor læner den sig op af politiske embedesmænd, der kun råder over super-liberale virkemidler, som i øvrigt ikke var virket i det moderne og sammensatte samfund i mange år.

F.eks.:
- Hvis man presser de arbejdsløse meget hårdt, skaber virksomhedsejerne flere jobs.
- Hvis man presser afviste asylanter meget hårdt,så er de pludselig velkomne i hjemlandet.
- Hvis man presser de ældre meget hårdt, så falder leveomkostningerne.
- Hvis man presser de indsatte, som man i øvrigt har ansvar for, bliver der bedre plads i fængslerne.
- Hvis man presser børn og unge meget hårdt, så øges antallet af uddannede og endda på kortere tid.
- Og hvis man blot lade de dårligst stillede financiere skattelettelse til dem, der har mest , så gavner det samfundsudviklingen osv.

Alle disse asociale virkemidler fungerer selvfølgelig ikke. Til gengæld er det rigtigt, at de samtidig afmonterer det velfærdssamfund, som det har taget generationers kamp at opbygge. Og man skal blot vide, at det man river ned, kommer aldrig tilbage igen.

Så der er absolut intet, at takke hverken den tidligere eller den nuværende regering for.

Forstår ikke at man bliver ved med at kalde det den røde regering.
Det enester røde der er tilbage er S SF røde valgplakat.
På den økonomiske politik er de mere blå end VKO...og det skyldes, at de følger den Radikale højre orienterede økonomiske model...og forsvarer den.

Skal vi ikke alle sammen minde Enhedslisten om, at de lovede at tvinge regeringen til at kompensere de skadeslidte "Hver er en krone", hed det vist lige før sommerferien.

Hvor store kameler, Dragsted, er I klar til at sluge ved finanslovsforhandlingerne næste gang Vestager og Corydon kører chicken?

Har Enhedslisten større ambitioner her i livet end at tørre op, hver gang den socialdemokratiske tæppetisser 'bløder igennem'?

Hvem skal betale for de røde utopiske drømme ??

DE såkaldte rige, hvem de så end er kan jo kun voldtages, sålænge de og deres virksomheder er tilstede i DK.

Søren Kristensen

Ingen aner hvordan arbejdsmarkedet ser ud i 2023 og hvor skulle man vide det fra?

Det lyder måske ikke umiddelbart af meget man "mister" eller ikke får reguleret sin overførselsindkomst når det hele er indfaset (for en politiker med fed løn er det jo peanuts), men dem der sidder godt i det glemmer hvor meget ting bliver dyrere, at vi der er på overførselsindkomst i forvejen har ret beskeden indkomst også skal betale grønne afgifter, stigende licens, højere husleje osv lige som alle andre skal.... og hvordan skal det så kunne lade sig gøre når ens ydelse kommer til at stige tilsvarende mindre? Ja, ok, mange af os får måske boligsikring (hvis vi bor i lejebolig), men den stiger sgu ikke tilsvarende med huslejen, det er så lidt en ekstra huslejestigning giver.

Det er som om den gamle og nuværende regering har fået bildt sig selv godt og grundigt ind, at presser de bare folk på overførselsindkomst godt og grundigt på pengene, så bliver vi så meget mere sultne og motiverede for at arbejde. De glemmer bare, at dem de også rammer er folk der ikke kan arbejde af en eller anden årsag. Folk på efterløn, førtidspension, syge kontanthjælpsmodtagere og folkepension.

Men ja, vi kan jo bare se på fleksjob og førtidspensionsreformen at de mener de syge bliver raske af at arbejde og af at blive kastet rundt i udviklingsforløb, at vi ikke bliver nedslidt af arbejde og derfor fjerner efterlønnen og sågar mener vi ikke bliver for gamle til at arbejde og derfor hæver pensionsalderen. Nu varsler de reform af kontanthjælpssystemet også som skal "motivere" folk i arbejde.

Og "vil" vi af en eller anden årsag (uanset om det er sygdom, arbejdsløshed, alder osv), så synes politikerne det er helt ok at straffe økonomisk. Vi kan jo - i følge dem - bare gå ud og arbejde og dermed få del i goderne og yde til samfundet.

Det er til at kaste op over at man bliver betragtet som en plage og belastning for samfundet. Jeg har i hvert fald ikke bedt om at ende hvor jeg er nu og det tror jeg 99,9 % af alle de andre heller ikke har!

Hvad er det lige for et menneskefjendsk samfund vores politikere de sidste nogle og 20 år har arbejdet hen i mod?

Til Heidi.

Synes du det er bedre ikke at gøre noget for statens finanser end at skulle ende op med om 10 år at skulle skære 25-40% som i GRIIS landene.

Henning Pedersen

2016, hold da kæft. Hvis ikke jorden er blevet ramt af en asteroide i mellemtiden, vil jeg personligt være ovre i folkepensionisternes rækker. Lige nu befinder jeg mig i efterlønsmodtagernes rækker til den lave sats (havde ikke noget valg), men når denne gyldne periode fra 2016-2023 indtræffer, er jeg nok medlem af Enhedslisten og hvis ikke vil jeg ihvertfald stemme på dem, hvis ellers jeg ikke er død af sult.

PS: Normalt stemmer jeg SF...endnu.

Per Nielsen

Portugal, Irland, Italien, Grækenland, Spanien - det hedder PIIGS-landene - og disse lande har ikke haft noget der tilnærmelsesvist ligner et velfærdssystem, ligesom de har været kendetegnet ved lave skatter og omfattende korruption - hvorfor du sammenligner med danske forhold ved jeg ikke - hvad er det i det danske samfund der ligner forholdene i disse lande?

Det var selvfølgelig et retorisk spørgsmål - der er intet sammenligningsgrundlag.

Til Niels

I PIIGS landene gjorde man intet, men blev tvunget til at gøre noget meget drastisk

Det samme ser jeg for DK.

Kan ikke lade være med at tænke på om ændringerne ikke hænger sammen med, at den gennemsnitlige lønstigning i høj grad løftes op af direktør lønstigninger. Og lod man reguleringerne fortsætte ville alt for mange begynde at kunne regne ud hvem der egentlig render med deres levebrød, når "dovne" familiemedlemmer og omgangskreds pludselig får bedrer "lønstigninger" end de selv ser.

Henning Pedersen

Per Nielsen, hvad mener du med det der DK. Det er sgu lang tid siden, om nogen sinde, at vi i DK har haft lave skatter og dertil omfattende korruption, for havde vi haft det, ville DK´s velfærdssamfund aldrig have været en realitet.

Jens Overgaard Bjerre

Det er mig en gåde, at der stadig er omkring 18 procent, der stemmer på socialdemokraterne, og ca. 6 procent på Socialistisk Folkeparti. Disse partier har, som der skrives i artiklen, med et enkelt hug sammen med deres venner i VKO, smadret den danske velfærd.

For min skyld kunne vi lige så godt have haft VKO, så havde vi vidt hvem fjenden var. Nu er vi blevet snigløbet af vores egne.

Det er meget ubehagelig for os, for vores børn, og har frygtelige konsekvenser for det samfund, som vi har været med til at bygge op.

Mærkeligt med den retorik :
- Menneskefjensk samfund.
- Afmontere det velfærdssamfund.....
- Vingeskyde den solidariske velfærdsmodel.
- Amputere velfærdssamfundet.

Er det ikke netop fordi "velfærdssystemet" er kørt helt af sporet, at sikkerhedsnettet får større masker.
Er det ikke fordi omfordelingsprincippet med noget til alle er en forkert metode.
Er det ikke fordi politikerne ikke har styr på indtægter og udgifter, at de får en undskyldning for at gøre som de gør.
Fordi de bruger skattepengene forkert.

Det er muligt forandre systemet for at forbedre det.

Til Henning.

Jeg foudse, at hvis der ikke skæres mildt i de off. udgifter nu. Så kan vi imødese meget drastiske beskæringer senere. Det e ikke smat. Skattene skal sænkes til gavn fo konkurenceevnen og det pivate forbrug

Henning Pedersen

Per Nielsen, for mig lyder det som om at du er blevet smittet med virus fra tågehornet Mads Lundby Hansen fra Cepos.

@Per Nielsen

Så foreslår jeg at vi straks annulere alle drone køb, og fremtidige forbrug af modrvåben.
Vi kan starte der og så er jeg villig til at diskuterer næste skridt.

Til IB

Gerne fo mig.
Vil et flertal af befolkningen vi melde os ud af NATO, så fint med mig

Til Henning

Og du lyder som endnu en, der tror på røde pengetræer uden skelen til den virkelige verden. Den verden hvor globaliseringen regerer på alle fronter

Hvad der skal ske efter 2023 dvs. 11 år ud i fremtiden, kan det nuværende folketing alligevel aldrig binde kommende folketing op på. Og desuden betyder den manglende regulering af overførselsindkomsterne kun noget i praksis, hvis der er udsigt til store stigninger i lønmodtagernes realløn. Og ærlig talt: Hvem tror på det inden for de næste 10 år?

Per Nielsen, lad os få alle tal på bordet omkring landets finanser og se hvad alle pengene reelt bliver brugt til, så kan vi begynde at snakke om hvor der kan spares.

@Laars Hansen

Fordi der er en skæv fordeling af lønstiningerne, vil en gennemsnitlig regulering udstille denne skæve fordeling.

Henning Pedersen

Per Nielsen, globaliseret verden eller ej, jeg lever i DK på efterløn (den lave sats). De der pengetræer ville jeg da gerne plukke frugterne fra, men så vidt jeg ved, har pengetræet (sådan et findes faktiskt), grønne blade og har ikke noget med farven rød at skaffe.

Myten om at det er velfærdssamfundet der er for dyrt har virkelig bidt sig fast - godt gået højrepropagandister!

I Island knækkede økonomien helt, og der var lagt op til at 'redde' situationen ved at lade hele befolkningen betale med armod, som vi gør hernede og i Europa.

Island har valgt helt andre veje end "nu hvor vi alle sammen er blevet bunkepulet fattigere af finanseliten må vi spænde livremmen ind og sætte finanseliten fri, så de kan skabe vækst ved at rage til sig"

Det kan altså lade sig gøre, og derfor får vi ikke ret meget at vide om hvad der egentlig foregår i Island.

Her forklarer Cevea hvordan krisen opstod (hint: det har ikke noget med velfærdssamfundet at gøre)
http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Og så husk lige kære liberalister: Køer giver faktisk mere mælk hvis man spiller Mozart for dem!

Det er ikke velfærdssamfundet der er årsagen til krisen.

Det er krisen der er årsagen til velfærdssamfundet.!

Vores forfædrer skabte den udfra bitter erfaringer, netop for at den skulle støtte befolkningen under kriser.

Det er allerede anden klasse, og har været det lige så længe jeg kan huske. Det må betegnes som uønsket.

Til Heidi.

Gerne for mig. Men her et par hovedtal

Overførselsindkomster 314 mia
Lønninger 450 mia, SU 14 mia, forsvar 22 mia.

Men det kan hurtigt blive en meget meget subjektiv diskossion.

Derfor er jeg meget mere til at skære over hele linien. Så skal der også skæres mindst overfor den enkelte.

Til Ib.
Uanset baggrunden, så skal der altså fiansiering til

til Henning.

Efterferien er jo et af de ting, som naturligvis bør udfases. Vi har akasse og kontanthjælp.
Globalisering har stadig indflydelse, selvom du bor i DK

Det er Ulideligt at høre, at Fagskolen i Skanderborg har tre topchefer, som har snydt og bedraget for vanvittig mange penge!! Hvem kontrollerer cheferne, der skal kontrollere dem i bunden? Der er noget helt galt med vores velfærdssamfund, når så mange bare tager for sig af retterne , snyder og bedrager....det er de svageste, det så går ud over. Det er ikke fair!
Når jeg hører sådan noget platsnyderi, så tænker jeg, at hele velfærdssamfundet burde gås efter i sømmene af uvildige eksperter, som ikke er ansat af det offentlige! Her lugter efterhånden af korruption i "verdens mindst korrupte land"...!!
Det kan ikke passe, vi skal finde os i opkomlinge som Ammitsbøl og co. i deres fuldstændig urimlelige hetz mod dem i bunden!!!

@Per nielsen.

Så vil jeg tillade mig at anbefale at man ikke anser baggrunden for irelevant. Så kan man ende med at opdage man har skiftet finasieringen af velfærdsamfundet ud med finansieringen af baggrunden for krisen.

Til Ib

Der tabte du mig

Mener du at de peanuts i skattelettelser, som er givet skulle have været undgået ??

Til per.

Siger du skattelettelserne er baggrunden for krisen?

Til Ib.

Jeg prøver at forstå menning med dit indlæg vedr. finansiering af velfærdssamfundet

til per

"Så kan man ende med at opdage man har skiftet finasieringen af velfærdsamfundet ud med finansieringen af baggrunden for krisen"

Krisen! ikke velfærdssamfundet.

Men jeg nævnte nu ikke noget om skattelettelserne. Finder det interessant at det var det du fandt relevant. :)

Til Ib

Skattelettelserne i peanut størrelse har nok kun haft ringe indflydelse. Men det er jo et af de mest fortærskede arguimenter fra rød side

Mangler stadigvæl en uddybning af dit argument med at finansieringen af velfærd er skiftet over til finansiering af af baggrunden for krisen

90% Øverste skatteborgere betaler for de nederste 90%. Dvs at 70% betaler til sig selv fratrukket 40% af omsætningen som går til papirnusserne.
Det koster at administrere dette omfordelingscirkus sammen med udøvelsen af kontrol og umyndiggørelse af "klienterne".
Derfor er den off sektor og statens udgifter så store.

Familien Danmark har et højt materielt levestandard, med begge forældre på arbejde.
Typisk vil familien få et problem, hvis den ene mister sit arbejde og ikke kan få et nyt, samtidigt med at de mærkværdige tids grænser overskrides og man ikke er berettiget.
Sådan er landets krise en krise for familien.
Deres fejl er at have spændt økonomier hårdt som de fleste andre. Så kom boblen.

Skrot det hele og indfør betingelsesløs borgerløn på et passende niveau.
Borgerløn er ingen luftig trylleformular, men en konkret, fornuftig måde at revolutionere hele systemet på.
Den bortskaffer al den ulidelige offer- og klientrolle overfor en bureaukratisk og kostbar behandlerskare og giver sikkerhed, frihed, selvtillid.

Til per.

Jamen hvad er baggrunden for krisen da?

Skattelettelserne fik vi, kort fortalt, som betaling for ikke at finde baggrunden for krisen relevant.

Der skulle stå : ....ikke er berettiget til kontanthjælp.
Midt i indlægget.

Til Ib

Baggrunden til krisen må andre rode rundt i.

Jeg er bekymret for fremtiden for DK

Til Per.

Bekymringen deler vi. :)

Det jeg mente var at hvis vi ikke ved hvor vi kommer fra, eller hvor vi er på vej hen. Har vi ingen sikkerhed for at vi ikke er på vej tilbage i stedet for frem.

Vile ønske jeg havde svarene, men syntes ikke de bliver os tildelt.

Flemming Andersen

Baggrunden for krisen kender vi alle.
Forfejlet bolig og finansmarked. Bienstein har lige pippet det ud mellem sidebenene, at i fremtiden skal man nok kigge lidt på finansmarkederne i fremtidige opgangstider(hvis der kommer nogen). Tættere kommer han nok ikke på at kritisere en borgerlig regerings politik.
Skattelettelserne har da ikke hjulpet, men er ikke misséren. Det ER alle de milliarder boligsektoren har opslugt. De penge der er bundet der, kan ikke bruges til investeringer i forskning, arbejdspladser m.m.
En ting er sikkert, det er IKKE de nederste der er skyld i krisen, deres pengemængde er simpelt hen ikke stor nok.
Men når vi gør det muligt for alle at falde gennem systemet, er alle i fare og usikkerheden vil lamme samfundet totalt næste år.

Sidder lige og tænker over det Flemming Andersen skrive. Dem der ikke er skyld i krisen skal betale og hjælpe med at betale, fordi vi er del af et samfund, men dem der har en masse og deres på det tørre og måske sågar har del i skylden vil ikke betale til os der er på bunden... hvor er deres deltagelse så i samfundet? Og den med at de betaler en hel masse, den køber jeg altså ikke!

Per Nielsen, de tal du kommer med er jo kun en brøkdel, det kan jo ikke bruges til ret meget. Skal man se på et budget, skal alle tal på bordet. Hvor kan der spares, hvor kan der måske tjenes flere penge.
Du skriver desuden;

"Derfor er jeg meget mere til at skære over hele linien. Så skal der også skæres mindst overfor den enkelte."

Selv det mindste er for meget for de laveste overførselsindkomster. Hvor bliver der skåret i forhold til folk i arbejde?

Flemming Andersen

Hvis vi havde været et suverænt land endnu og ikke bundet af en fast kronekurs overfor først tysklands D-mark og nu Euroen, af en flok talentløse middelmådigheder, så havde vi formodentligt devalueret i 2008. Nogle få økonomer foreslog dette og blev straks trynet.

Der stod det klart i 2008 at det vi havde foræret hinanden, først og fremmest husejerne (mig selv) og bankerne, ialt helt astronomiske beløb, som samfundet bandt, ikke var i forhold til den produktion der var tilbage.

En devaluering på f.eks. 30% ville have medført en mindre købekraft overfor udenlandske varer og at danske varer blev tilsvarende billigere og nu kommer det allervigtigste:
Det ville være ens købekrafttab af udenlandske varer for alle. Idet de laveste indkomster bruger forholdsmæsigt mest til fødevarer og mindst på importerede luksusvarer ville de slippe en smule billigere og de bedst stillede ville skulle slippe lidt mere for at opretholde forbruget.

Alle vil automatisk slå syv kors for sig og nervøst henvise til tilliden til Kronen, men med den styrke den har i øjeblikket er det en alvorlig hemsko for at få yderligere arbejdspladser her i landet.

Alternativet er det lange seje træk, hvor vi står stille, mens andres velstand øges(hvis man forventer det) intil de igen har råd til at købe danske varer. En lang sej , træls øvelse med mange ofre undervejs.

Sverige gennemførte netop en devaluering for en 6-8 år siden og har vist lidt mere gang i økonomien end vi??

@Flemming Andersen
Gode pointer! Jeg ved nu ikke, om der er gennemført nogen devaluering, men den svenske krone er jo ikke bundet på euroen og flyder dermed frit med markedet, hvilket betød, at den automatisk faldt under krisen. Den danske krones "styrke" eller "troværdighed" bliver et problem på netop samme måde som dollarens troværdighed var et problem i kriseårene, hvor alle søgte tilflugt i den mest sikre valuta til skade for USAs egen konkurrenceevne.

Five economic lessons from Sweden, the rock star of the recovery, Washington Post, 2011

Dorte Sørensen

Et lille PS.
Regeringen siger hele tiden, at overførselsindkomsterne og dagpengene skal efter Skatteaftalen kun reguleres efter prisstigningerne.

Det kan måske være en fordel i øjeblikket for disse indkomster, da priserne i øjeblikket stiger mere en lønningerne. Hvordan vil dette udmønte sig vides ikke og mon det er en situation som forligspartierne har regnet på.

Pelle Dragsted glemmer at dem i arbejde betaler for dem som ikke arbejder.

Det er ligesom derfor at der er forskel i rådighedsbeløbebene.

Hvorfor i alverden skulle man arbejde hvis der ikke var forskel på de to beløb ?

Venstrefløjens store løgn er jo ar det er en tragedie ikke at arbejde.
Borgerligt pis.

Ærlige Robert har jo udtrykt det med befriende ærlighed.
Problemet er naturligvis, at det manden overlegent kalder skodjobs, er jobs som skal udføres.

Når de mennesker som udfører disse skodjobs så oven i købet skal finansiere den gode Roberts lediggang hopper kæden naturligvis af.

Sider