Kommentar

Brug for hjælp til børn af fængslede

Politikerne har i disse dage en enestående chance for at hjælpe børn af fængslede, når der forhandles om en økonomisk aftale for Kriminalforsorgen. For få penge er det muligt at udbrede en forsøgsordning med ’børneansvarlige’ til alle danske fængsler
Debat
17. oktober 2012

»Jeg fortalte det ikke i skolen med det samme, men jeg begyndte at græde hele tiden. I timerne. I skolegården.«

»Hver gang jeg tænker på ham ovre på min skole, eller når jeg er alene, så kan jeg ikke klare det, alt går derfor galt, efter at jeg har tænkt på ham.«

Sådan fortæller to børn af fængslede og står langtfra alene om deres savn og afmagt. I Danmark er det ca. 3 pct. af alle børn, der på et tidspunkt har oplevet, at en forælder er blevet fængslet, og der er konstant ca. 4.500 børn, som har en mor eller far i fængsel i Danmark. I 2010 var der skønsmæssigt i alt 14.500 børn i Danmark, som oplevede, at en forælder blev fængslet.

Dansk og international forskning identificerer da også børn af fængslede som en sårbar og udsat gruppe. Mange af disse børn lever til daglig med følelsen af skyld og skam, og mange oplever at blive stigmatiseret og mobbet. Børn af fængslede udgør endvidere en risikogruppe i forhold til at udvikle antisocial opførsel, få psykiske problemer, blive misbrugere og selv at ende i kriminalitet. Det er med andre ord soleklart, at der bør tages særlig hånd om denne gruppe børn.

Ikke desto mindre er børn af fængslede en overset gruppe i det danske samfund, som der indtil nu ikke har været et generelt fokus på i det offentlige system. Hverken hos de sociale myndigheder, hos politiet eller i Kriminalforsorgen. Børnene er derfor blevet de usynlige ofre for den brug af frihedsberøvelse, som praktiseres i dag. Den gode nyhed er, at der i disse dage er en helt enestående chance for at tage et afgørende og systematisk skridt i den rigtige retning. Forhandlingerne om Kriminalforsorgens næste flerårige økonomiske aftale finder sted netop nu, og børn af fængslede vil forhåbentlig være et af de væsentlige temaer.

Børneansvarlige

En af de ting, der kan være med til at gøre en markant forskel for mange af disse børn, er, hvis kontakten til den fængslede forælder forbedres – både i forhold til besøg i fængslet og i forhold til andre former for samvær og kontakt børn og forældre imellem. Den anden gode nyhed er, at vi netop nu står med en løsning, der er serveret på et sølvfad.

Løsningen består i at indføre såkaldte børneansvarlige i danske fængsler og arresthuse. Det betyder, at personale i fængslerne – f.eks. en fængselsbetjent eller en socialrådgiver – bruger en del af deres ressourcer på at forbedre institutionernes og de indsattes møde med børn af fængslede.

Institut for Menneskerettigheder gennemførte i 2010-2011 sammen med Kriminalforsorgen – støttet af Ole Kirks fond – et forsøgsprojekt med børneansvarlige i to fængsler og to arresthuse. Forsøget var en kæmpe succes, og Kriminalforsorgen besluttede derfor at forlænge ordningen til og med 2012. Efter tre år med børneansvarlige er der sket en lang række forbedringer for de børn, der har forældre i disse fængsler og arrester. Besøgsforholdene er blevet gjort mere børnevenlige, og de ansatte er blevet informeret om, hvordan børn modtages på en hensigtsmæssig måde i fængslerne.

Endvidere er der etableret samtalegrupper for fængslede forældre om forældrerollen, og børnenes rettigheder og behov er blevet taget afgørende i betragtning i forbindelse med en lang række andre tiltag.

Børneansvarlige i Norden

Nu forhandles der om Kriminalforsorgens økonomi og aktiviteter, og det er nu, man kan beslutte at gøre ordningen permanent og landsdækkende. Forhandlingerne må ikke udelukkende ende i diskussioner om sikkerhed, rockere og spareplaner. Børnene må inkluderes.

Forsøgsordningen med de børneansvarlige udløber ved årets udgang, og de nye initiativer og omfattende erfaringer vil gå tabt. Dertil kommer, at en landsdækkende ordning med børneansvarlige blot koster lidt over tre millioner kroner om året. Sverige har siden 2005 haft stor succes med en landsdækkende ordning. I Norge er man netop i færd med at vedtage en ny lov, der skal gøre børneansvarlige obligatorisk i alle Kriminalforsorgens enheder – med direkte henvisning til FN’s Børnekonvention. Så sent som sidste år valgte FN’s Børnekomité da også at sætte fokus på netop børn af fængslede, og komiteen vedtog i den forbindelse en lang række anbefalinger, der handlede om behovet for at respektere børns rettigheder fra det øjeblik, en forælder anholdes, til og med afsoningen finder sted.

Med en landsdækkende ordning med børneansvarlige i Danmark vil man opnå en markant og tiltrængt forbedring af en gruppe særligt udsatte børns forhold. Uden den mister vi det fokus på børn, som vi har etableret gennem den danske forsøgsordning – en forsøgsordning, som har haft stor effekt og koster få penge. Vores nabolande Sverige og Norge har skærpet fokus på denne sårbare gruppe af børn. Det er på tide, at Danmark følger trop og etablerer en landsdækkende ordning med børneansvarlige.

 

Peter Scharff Smith er seniorforsker og Janne Jakobsen er projektleder, begge på Institut for Menneskerettigheder

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her