Kronik

Grådige danskere truer vores velfærd – en rapport fra roeland

Underbetalte udenlandske arbejdere, der arbejder under kummerlige kår, skubber danskere ud af arbejdsmarkedet. Det finder sted i alle brancher i danskernes jagt på lavere udgifter og større profit
Dagens kronikør rapporterer fra Lolland, hvor forbruget af udenlandsk arbejdskraft er stort – bl.a. i landbruget.

Dagens kronikør rapporterer fra Lolland, hvor forbruget af udenlandsk arbejdskraft er stort – bl.a. i landbruget.

Nicolai Howalt

4. oktober 2012

Grådige danskere har et umætteligt behov for hurtig profit ved at udnytte udenlandsk arbejdskraft. Import og brug af udenlandsk arbejdskraft accelerer. Ikke mindst i landets yderområder, hvor Lolland er et alt for konkret eksempel på denne udvikling. Her oplever vi, at godsejere, storbønder og selvstændige erhvervsdrivende kæderyger fremmed arbejdskraft, samtidig med at arbejdsløsheden er markant højere end i resten af landet. Profitten for arbejdsgiverne er høj, fordi lønudgiften ofte er ekstrem lav og arbejdsdagen lang: Helt ned til 40 kr. i timen og op til 12-14 timers dagligt arbejde.

Selvfølgelig betales der næsten ikke skat til samfundet, fordi reglerne om udstationering udnyttes til fulde – og lidt til. I nogle tilfælde er arbejdskraften helt illegal. Taberen i det her spil er det danske samfund, idet skatteindtægterne skrumper ind, når kæmpebeløb bliver overført til Østeuropa uden beskatning og forbrug i Danmark. Danskerne taber deres arbejdspladser og muligheden for selv at skabe sig en tilværelse og for at opretholde et velfærdssamfund. Alene udenlandske chauffører, der overtager lastbilkørslen, koster hvert år samfundet ca. fire milliarder kroner.

Storforbruget af udenlandsk arbejdskraft knytter sig ikke til enkelte brancher, men ses overalt. Hos de store svineselskaber på Lolland passes grisene typisk af unge kvinder og mænd fra Rusland, Ukraine, Rumænien og Litauen, der ansættes som såkaldte praktikanter. Hele importen er organiseret gennem hjemmesider, hvor den enkelte landmand kan se foto af arbejdskraften og bl.a. få oplysninger om kvindelige arbejderes civilstand.

På to meget store godser på Midtlolland transporteres roerne til sukkerfabrikken med dansk indregistrerede traktorer og ungarske traktorførere, alt sammen udført af en maskinstation, som helt bestemt ikke ønsker at aflønne efter landbrugets overenskomst. I mange af vores kendte, lollandske plantager, som fører sig frem med gourmetprodukter, er frugt og bær typisk plukket af polakker. Frugtsortering og pakning udføres også af polakker, som f.eks. er hyret gennem hjemmesider, der tilbyder den danske virksomhed en pris for arbejdet og herefter sender et passende antal polakker til arbejdet, hvor de tjener omkring 60 kroner i timen. Herudover skal polakkerne betale ’rekrutteringsfirmaet’ husleje og andre omkostninger. Sådan mistede 10 danskere deres arbejde sidste år.

Arbejder sammen

På landevejene transporteres meget gods af chauffører fra østlande. Selve lastbilen er indregistreret i et østland, mens anhængeren typisk er dansk. Ofte ser vi, at indenlandsk gods bliver transporteret på denne måde. Omdeling af dagblade, ugeblade og magasiner foretages også typisk af rumænere og litauere, som er ’selvstændige’. På firmaadressen for den omdeling, som jeg kender til, finder man bare et tomt hus! Bladene omdeles om natten, og budene får en ussel stykpris for det. De danske dagblade ejer selv det selskab, der står bag denne uddeling, men det skriver de ikke om i deres aviser. Discount-uddelingen har selvsagt kostet mange arbejdspladser hos Post Danmark.

På byggepladserne vrimler det med især polsk arbejdskraft. Flere store gårde og godser har slået sig sammen om at bruge polske arbejdere til at vedligeholde bygninger og arbejde i landbruget. Et stort gods på Midtlolland bruger polske arbejdere til at renovere og vedligeholde slottet. Inden for husbyggeriet har vi oplevet, at byggevirksomheder og entreprenører selv misbruger polske arbejdere eller bruger polske såkaldte underentreprenører. Derfor frygter vi, at de deltager i Femern-projektet, som vi jo ellers regnede med skulle skaffe mange danske arbejdspladser.

Social dumpning

Betegnelsen social dumping bruges om de forhold på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at iagttage danske love og regler, eller hvor udenlandske medarbejdere beskæftiges i Danmark uden de fornødne tilladelser eller under vilkår, der er lovstridige. Konsekvensen er unfair konkurrence og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau. Social dumping kan udføres på flere måder. Her er nogle af eksemplerne:

Entreprenørmodellen går ud på, at et polsk firma byder ind på et job med en fast pris hos eksempelvis en frugtavler. Den polske entreprenør aflønner efterfølgende medarbejderne med ca. 6.000 danske kroner for en måneds arbejde med en 40 timers uge, nogle indtægter skjules fra SKAT, og ikke alle arbejdere får en lønseddel.

Firmamodellen går ud på, at man bestiller et udenlandsk firma til at løse eksempelvis en byggeopgave. Ofte er disse firmaer enkeltmandsejede og har ingen ansatte, og på den måde skjules ofte et reelt lønmodtagerforhold. Vi har oplevet, at der har arbejdet 16 enkeltmandsfirmaer på samme hus på samme tid.

Disse firmaer betaler ikke skat i Danmark, og de fortæller sjældent noget om deres engagement i Danmark – så de slipper også for at betale skat i deres hjemland. Netop manglende betaling af moms og skat giver disse firmaer en stor konkurrencefordel over for små danske håndværkere.

Den illegale model går ud på, at der ikke forefindes nogen registrering overhovedet til myndighederne. Her er der tale om hurtig profit, idet der hverken afregnes feriepenge eller udleveres lønsedler. Seneste eksempel som vi har set, er på restaurationsområdet, hvor der blev givet 40 kr. sort i timen.

Piratkørsel er, når udenlandske transportvirksomheder kører indenrigskørsel med gods i Danmark. Tusindvis af danske chauffører har allerede mistet jobbet, og mange vognmænd er gået konkurs.

En vej fremad

Men hvad kan og skal vi gøre for at dæmme op for denne uhyggelige udvikling?

Set her fra Lolland er der flere muligheder. SKAT, politi og Arbejdstilsynet bør gennemføre flere fælles aktioner og lave mere opfølgende virksomhed. Regeringen har givet ekstra penge til det formål, men det er langtfra nok. Der er ikke blevet ansat flere personer i hverken Arbejdstilsynet, politi eller SKAT til at klare de enorme kontrolopgaver.

Der bør afsættes langt flere ressourcer. Alle arbejdspladser bør have jævnlige besøg, og bødetaksterne for at omgå lovgivningen bør også stige væsentligt – både for dem, der overtræder reglerne, men også for eventuelle bygherrer og bestillere.

Der bør stilles langt flere krav i offentlige byggerier – eksempelvis om, at der skal antages lærlinge ved større byggerier, samt at uddannet og certificeret arbejdskraft skal benyttes. Alt arbejde, der videregives til en underentreprenør, skal udføres på samme vilkår, som man fik entreprisen på – der skal være kædeansvar. Eksempelvis skal byggeriet af Femern-tunnelen ikke gives til et dansk firma, som herefter hyrer et billigt udenlandsk firma til at udføre arbejdet på udenlandske vilkår.

Det er vigtigt at slå fast, at 3F intet har imod udenlandsk arbejdskraft. Vi har derimod noget imod grådige danskere, der skummer fløden ved at udnytte den udenlandske arbejdskraft. Grådigheden har mange grimme ansigter, og det nytter ikke at appellere til samvittighed for at stoppe dens altædende adfærd. Før den når at gøre grundlæggende skade på Danmark, skal alle gode kræfter gå sammen og danne værn mod vort hårdt prøvede arbejdsmarked. Regeringen bør træde i karakter.

Såfremt vi ikke havde udenlandske arbejdere på Lolland, ville der være noget nær fuld beskæftigelse. Jeg håber, at min rapport herfra kan være med til at lægge grunden for en fælles indsats.

Jørgen Erik Kozak Nielsen er formand for 3F Midtlolland

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben - der er da ret meget der tyder på, at de også skider og pisser direkte i jordbærbedene og og tørrer sig med salatbladene fra nabobedene ...

Og dem der er imod billig udenlandsk arbejdskraft i Danmark kunne selvfølgelig heller aldrig finde på at købe billigere varer produceret i Kina for eksempel...?? HYKLERI !!

Til Esben

Du drømmer bare videre.

Nej tak til utopister, som vil bestemme over andres penge i din version.

Gå evt. ind på SKM og se hvilke indtægtsgrupper som bidrager med hvilke andele af den samlede regning.

Til Jens
Jeg begår forræderi 3-4 gange om året, så.

Senest sidste weekend ved at spendere 6000 i Flensborg.

Har jeg det skidt med det ?? overhovedet ikke

Steffen Gliese

Robert Kroll, den mekanisme, du beskriver, forvrider ingenting, den er krumtappen i det danske fordelingssystem. Man kan kritisere, at det i meget høj grad friholder virksomhederne fra bidrag, men det har der jo været enighed om længe: at den solidariske ordning for danskere finansieres af lønmodtagerne indbyrdes med minimal belastning af 'jobskaberne' - hvis de så bare tog i det mindste det ansvar alvorligt.

Glem nu ikke, folkens,

at den stakkels pamper OG hans medlemmer med meget høj sandsynlighed ligger og sejler sydpå fra Rødby og uden blusel betjener sig af billige priser på udenlandske varer og arbejdskraft i ren "grådighed"!

Der var engang noget snak om splinter og bjælker i folks øjne.

Ursula Nielsen

Navne på de produkter der er produceret på den usle vis! Det bør råbes ud fra hvert et kirketårn, så vi som forbrugere kan undgå at købe dem...

Ruben Michelsen

Grethe Preisler.
Tak for din venlige kommentar.
Da jeg er lidt tung i det kan jeg ikke se, hvor årstallet 1965 kommer ind.
Jeg tror (men ved det selvfølgeligt ikke) at du kan regne ud, at frugtavleren er født før 1965.
Hvad mig selv angår var 1965 året, hvor jeg blev indkaldt som værnepligtig.
Dine bedsteforældres levevilkår er selvfølgelig interessante for dig og historikerne. (Da jeg blev født havde vi også lokum i gården og avispapir til at tørre med)
Men det kan de ca. 20.000 mennesker, der ryger ud af dagpengesystemet i 2013, nok ikke bruge til noget.

Det er ikke den 82-årige frugtavler der bekymrer mig. Han klarer den nok. Men jeg er bekymret for hans (og mine) børne- og oldebørn.

Der kan så tilføjes, at de efter 1965-fødte nu sidder til halsen i resterne af det kollapsede pyramidespil, som ´68erne skabte til så stor gavn og glæde for dem selv!

Steffen Gliese

Det nytter ikke at skyde på 68erne, derimod er det, der gang på gang har gentaget sig, erhvervslivets og især bankernes grådighed, der mindst to gange i mit voksne liv - jeg er 47 - har sat stabilitet og samfundsøkonomi på spil.

Niels G Madsen

Jørgen Erik Kozak Nielsen fra 3F har ganske ret i sim bekymring for løndumping i Danmark. Herunder er den meget lave fagforeningsmedlemskab blandt udlændinge uden tvivl et stort problem.

På grundlag af min egen erfaring med 3F, mener jeg dog at det kunne være formålstjeneligt at vende kikkerten 180 grader en gang i mellem:

I begyndelsen af 2011 fandt min kone, som er udlænding og lige ankommet til Danmark, et deltids rengøringsarbejde som hun kunne passe ved siden af sine danskkurser. Arbejdet forgik i Integrationsministeriets kontorer i København, for at det ikke skal være løgn, men rengøringen var udliciteret i flere led til private firmaer.

Min kone har tidligere arbejdet i lande hvor fagforeninger, og selv almindelige ansættelseskontrakter hører til sjældenhedderne, så jeg insisterede på at hun skulle melde sig ind i 3F, og at hun forlangte at få en kontrakt.

Selve indmeldelsen i 3F var ikke helt nem, og vi blev da også sendt frem og tilbage mellem forskellig afdelinger i København, men det lykkedes (selv om det virkede som om at telefonpasserne havde mere interesse i at sælge en ulykkeforsikring til min kone, end at sørge for at hun blev tilmeldt den rette afdeling i fht. hendes arbejsopgaver, og at hun får det medlemskab der passer til hendes deltids arbejde).

Månederne går, og for hver måned er hendes lønudbetalinger stadig mere forsinket. Efter at have arbejdet 4 måneder, og have rykket efter sin løn gentagne gange siger hun op, fordi det er utrygt at tingene foregår på den måde, og fordi hun er bekymret for om arbejdsgiveren indbetaler skat og feriepenge.

I forbindelse med at hun siger op, går vi ind på det 3F kontor hvor vi troede at vi var tilmeldt, medbringende alle relevante papirer, lønsedler, m.m. Personalet hos 3F finder hurtigt ud af at timelønnen i hendes kontrakt ikke overholder den mindstelønsaftale som 3F har med staten vedr. rengøring i statens bygninger. Personalet siger at de vil undersøge sagen nærmere, og lover også at de vil hjælpe os med at checke om skat og feriepenge er indbetalt. De lover også at søge om kontingentnedsættelse, da min kone nu er uden job.

Efter ikke at have hørt noget i et par måneder kontakter vi igen 3F for at høre hvad de har fundet ud af. Efter mange forsøg lykkes det at komme til at tale med den medarbejder som tidligere havde lovet at hjælpe. Men denne gang er hun sur, og siger at min kone hører under en anden afdeling af 3F, og at hun derfor ikke har gjort noget af det som hun lovede. På mit spørgsmål om hvorfor i al verden hun ikke havde ringet eller skrevet til os vedr. dette, eller selv havde overdraget sagen til den rette afdeling, fik vi ikke andet end et undvigende, ansvarsforflygtende svar. Ikke engang kontingentnedsættelsen som arbejdsløs var behandlet, hvilket vi kunne se på min kones betalingsservice udskrifter.

Nå, efter dette tager vi så kontakt til den 3F afdeling som vi nu får at vide er den rigtige. Her taler vi med en flink man som også selv synes at denne behanding var for dårlig, og lover at se på sagen, og prøve at få refunderet det kontingent som var blevet trukket for meget. Da vi ikke har hørt noget efter en måned ringer vi igen, og bliver forsikret om at de ikke har glemt os, og nok skal vende tilbage. Det er ca. et år siden nu, og vi har intet hørt, og forventer ikke længere at høre noget.

Min pointe med denne historie er at havde 3F blot gjort det mindste for at tage det ansvar som de har over for et medlem (selv om de måske ikke kunne løse min kones problem med arbejdsgiveren), så havde 3F måske nu haft 5 nye medlemmer blandt min kones kolleger og sprogskolevenner. I steddet har de nu et medlem mindre, og jeg føler mig personligt idag langt mindre forpligtet til at sige til udlændinge i service sektoren at de endelig skal melde sig ind i 3F.

Niels G Madsen

Peter Hansen, jeg håber at det er en enlig svale. Jeg kan dog godt frygte at dele af fagbevægelsen med tiden er blevet "sovset" godt og grundigt sammen med staten og dens måde at behandle "kunderne" på, og at dette giver fagbevægelsen en følelse af naturgiven beretigelse, som ikke længere kræver at man beviser den fra dag til dag.

Jeg har også et spørgsmål til eventuelle fagforenings-insidere her: Det her med at sælge forsikringer og sommerhusophold i forb. med indmeldelse: Hvad er jeres holdning til det? Personligt synes jeg at det klamt, useriøst, og det får mig til at tænke at fagforeningerne bare er ligesom almindelige kapitalistiske firmaer, hvis eksistensberetigelse er at gøre kunderne til juhu-glade forbugerer.

Grethe Preisler

Ruben Michelsen,

Ikke noget at takke for, Ruben ;-) Jeg er lige så bekymret for dine og mine børne- og oldebørns fremtid som du er.

Jeg er bare så inderlig træt af at at høre på svine- roe- og gullashbaronernes beklagelser over det høje skattetryk og de høje lønninger i DK.

Og ikke mindre træt af at høre på de ungdommelige "økonomiske eksperter" i gylletanken Cepos og deres prædikener om, at hvis ikke vi annammer deres regnearksvisdom og skruer udviklingen tilbage til det stadium, vi befandt os på i 1945, så flytter de deres velsignelsesrige udbyttervirksomhed til Polen og placerer spekulationsgevinsterne fra deres handel med derivater på det globaliserede finansmarked i skattely på Cayman Islands.

Havde det ikke været for dem og deres sange fra de varme lande, da boblerne voksede, ville vi have været bedre farne end vi er under den nuværende recessession på verdensmarkedet. Og jeg tror faktisk, vi klarer os bedre, hvis vi sætter tæring efter næring og gentænker "den danske model" og vores medlemskab af EU-mastodonten uden deres assistance.

Det bliver et langt, sejt træk. Men når islændingene kan, så bør vi også kunne.

Rasmus Kongshøj

@ Niels G. Madsen:

Din kones historie viser med al ønskelig tydelighed at fagbevægelsen er langt fra perfekt, og at der er langt til idealerne om foreningen der står på barrikaderne og kæmper for sine medlemmer.

Fagbevægelsen er bestemt ikke uden skyld i den faldende magt og det faldende medlemstal. Med tiden er den blevet sat, småborgerlig og sovset ind i det kapitalistiske system den skulle modarbejde.

Der er bestemt plads til forbedring. Man kunne ønske sig en mere militant fagbevægelse, der oftere turde tage konflikter med arbejdsgiverne, ligesom fagbevægelsen ville have gavn af en fladere ledelsesstruktur med langt mere direkte demokrati.

Løsningen på en slap fagbevægelse er imidlertid ikke at kaste det hele over bord, og lade arbejdsgiverne og deres gule cheerleadere gøre som de lyster. Løsningen er at engagere sig i fagbevægelsen, og arbejde for virkelige reformer. Løsningen er en fagbevægelse med bid i, ikke en endnu mere splittet og svag fagbevægelse.

@Morten Lynge

"Hvis en Slovak er villig til at gøre et stykke arbejde for 40 kr/time, mens en Dansker vil have 100 kr/time, så er det stykke arbejde kun 40 kr/time værd! Udbud og efterspørgsel… specielt hvis det ikke er rentabelt at få arbejdet gjort hvis det koster 100 kr/time."

Manden har jo helt ret selvom det ikke er "populaere" tanker han lufter. Man kan selvfoelgelig ikke tage X kr. for noget som andre saelger for X/3 kr. Dette gaelder vel ogsaa arbejdskraft

Er man saa "graadig" hvis man vaelger ikke at betale X kr.? Nej egentlig ikke. Man er vel bare normal og fornuftig og set ud fra et forretnings-maessigt synspunkt er det vel decideret uansvarligt at betale X kr. for noget som reelt koster X/3 kr. Det kan ingen forretning jo holde til i laengden.

Saa det er et stort problem at leveomkostningerne i DK (ikke mindst de latterlige boligpriser) er saa hoeje at vi overhovedet ikke kan leve for en loen som maaske er OK i andre lande.

Og jeg tror ikke at de andre lande i EU bekymrer sig meget om at dette er et problem for DK. DK er jo et af de rigeste og mest velfungerende lande i unionen og problemstillingen har jo mere gaaet paa at faa andre lande op i naerheden af bla. DK's niveau. Saa der er nok ikke megen hjaelp at hente paa dette punkt.

Hvad saa kan vi goere ved det? Melde os ud af EU? Blive i EU men med flere forbehold? Eller fjerne forbeholdene og integrere os yderligere i EU? Devaluere kronen? Gaa over til EUROen? Arbejde mere/mindre? Saenke loennen/skatten?

Ja jeg har aelig talt svaert ved at se loesningen paa dette problem som jo kun vil vokse med tiden :(

@Thomas Aniss

Netop!

Jeg ved da godt at det jeg skriver ikke falder i god jord ved mange af dem der læser den artikel, men det kan jeg altså ikke gøre for...

Det jeg siger er jo ikke MIN mening, men simpelthen hvordan tingene ER... De passer så ikke ind i mange menneskers forestilling om hvordan ting 'burde' være (i deres optik), og som de har en (vrang)forestilling om at de faktisk er!

Vi ER medlemmer af EU og derfor bundet langt hen ad vejen!
Vi MISTER arbejdspladser pga. vores høje omkostninger for arbejde!
Verden ER ved at blive globaliseret!

Kan vi gøre noget ved det (med undtagelse af EU som vi teoretisk kan melde os ud af)? Ikke en chance!
Hvad vi KAN gøre er at acceptere at virkeligheden nu engang er som den er, og indrette os efter den... Det vil gøre MINDST ondt!

@Morten Lynge

Ja jeg har ogsaa svaert ved at se hvorfor dit indlaeg skulle besvares med:

"Har du trukket din logik i en automat hos LA?"

En kommentar som tilmed efterfolgende fik en hel del anbefalinger.

Som jeg ser det beskrev du blot situationen/problemet. At man saa mener at det BOER forholde sig anderledes er jo en helt anden sag.

Jeg synes ogsaa det er en lidt underlig ingangsvinkel til problemet at de arbejdsgivere der helt lovligt vaelger at betale X/3 kroner for et stykke arbejde, i stedet for X kroner for det samme, er nogle graadige svin.

Bevares, hvis det goeres ulovligt saa skal det vel bekaempes paa samme maade som naar folk snyder i skat, arbejder sort (ofte paa bistand eller dagpenge ved siden af), eller andet.

Men det aendrer jo ikke paa at vi har et mere generelt problem som boer adresseres.

@Thomas Aniss

Det her er Information :-p
Hvis man kommer med noget der forstyrrer folks forestilling om at verden virker som et socialistiske idealsamfund, så er man LA'er (eller værre), selv i et tilfælde som det her hvor et af de primære partier bag det er S :-p

LA er hovedfjenden herinde, primært fordi de (korrekt) siger at kejseren er nøgen, og det kan alle dem der har investeret deres prestige i det modsatte ikke kapere :-D

Problemet med den holdning er selvfølgelig at selvom man skyder på budbringeren, så gør det ikke de dårlige nyheder forkerte...

Flemming Andersen

Morten Lynge

"Problemet med den holdning er selvfølgelig at selvom man skyder på budbringeren, så gør det ikke de dårlige nyheder forkerte."

Det kunne faktisk godt løse problemet, hvis du selv troede på dine liberalistiske pladder jævnfør ADAMs teori om at hvai arbejdsudbudet stiger ås falder lønnen.

Hvis man man nu bestemte at skyde alle der kom med dårlige nyheder om at sænke, lønningerne, nedsætte dagpengene, forringe kontanthjælpen i det hele taget alle dem der ville forringe almindelige folks vilkår, så tror jeg at arbejdsudbuddet ville falde og lønnen stige.
I alle tilfælde ville pladderet høre op på et tidspunkt.
Plukke roer

Utroligt at de fleste her (38 anbefalere) bare er sure og ikke realistiske, når tilstandene beskrives realistisk i artiklen.
Sure over at vand ikke løber opad.

Ud af EU !!

Steffen Gliese

Danmark mister arbejdspladser, fordi manuel arbejdskraft udfases til fordel for robotterne. Det er en entydig god udvikling, sålænge man husker, at indkomstskatten skal ned og erhvervsskatten op, sammen med skatten på udbytte som hovedindtægt.

Lise Lotte Rahbek

Aniss og Lynge

Hvis I gerne vil vide mere om mine kommentarer, så gør det mere gavn at henvende sig til mig direkte,
end at sitte og snakke om mine kommentarer indbyrdes.

Det er naturligvis ikke let i et medie, hvor man logger af og på at svare med det samme.
Men sådan er vilkårene.

@Flemming Andersen

Tror du ville føle dig godt hjemme i Nordkorea :-p

@Peter Hansen

Det VILLE være en god udvikling hvis alle Danskere kunne tage det ikke-manuelle arbejde. Nu er det bare ikke alle der KAN...
For slet ikke at snakke om at vi også er startet på at miste de ikke-manuelle arbejdspladser...

Danmark har 'avancerede' job...
Kina har 'avancerede' OG manuelle jobs...
Hvem klarer sig så bedst? Danmark med en stor gruppe der ikke KAN tage de jobs vi har tilbage, eller Kina der har arbejde til alle grupper (omend nogen grupper selvfølgelig tjener langt mere end andre)...

Men derudover er jeg enig i at skatterne bliver nødt til at blive sænket, og staten dermed slankes. Jeg tror desværre ikke det kommer til at ske før tingene er gået RIGTIGT galt... Dertil er der ALT for mange mennesker i DK (ca. 2/3) der lever af penge fra det offentlige...

Sören Tolsgaard

Hvis danske politikere og borgere tænkte fællesskabsorienteret, kunne vi afhjælpe mange af de problemer, som arbejdskraftens mobilitet i øjeblikket forværrer.

Snævert set er er det måske en god forretning for landmanden at hyre billig østeuropæisk arbejdskraft. Det er dog ikke heldigt for samfundet, når følgen er, at flere danskere ender på overførselsindkomst og især ikke, hvis dette for samfundet betyder en udgift til nyttesløs aktivering, kontrol og administration.

Indsatsen mod ledighed kunne gøres mere konstruktiv. Aktivering kunne således i højere grad målrettes mod produktive erhverv, som landbrug og gartneri. Et løntilskud kunne trække lønnen op et niveau, hvor den bliver spiselig for danske lønmodtagere, og hvis man samtidig går ind på, at aktiveringen skal medføre optjening af dagpengeret, vil man få en langt bedre motiveret dansk arbejdsstyrke, som vil være indstillet på at tage disse ofte sæsonrelaterede jobs. Et løntilskud holder producentens udgifter nede, så prisen bliver konkurrencedygtig. En sådan ordning vil være på kanten af protektionisme, men den anvendes jo allerede i mange aktiveringsforløb, og så vidt der ikke er tale om fast ansættelse, men ledighedsbekæmpende initiativer, vil der næppe være noget at komme efter. For den danske stat vil udgiften til aktivering give større bonus, og under bedre konjunkturer kan ordningen neddrosles og evt. flere gæstearbejdere anvendes.

Dansk agerjord kommer næppe til at ligge passivt hen. Når intensiv drift ikke kan betale sig, vil driften blot blive mere ekstensiv: Kødkvæg på friland og skovrejsning. Forsåvidt der kan skaffes lokal arbejdskraft til en mere intensiv produktion, gavner det eksporten samtidig med, at vi øger selvforsyningen. I perioder med høj ledighed er det derfor gavnligt for samfundsøkonomien at anvende den overskydende arbejdskraft til at intensivere jordbruget og gerne den økologiske nicheproduktion, som derfor er et relevant område for løntilskudsordninger.

Det er dog påkrævet, at aktivering anerkendes som et arbejde, ellers får man ikke unge danske lønmodtagere ud i markerne. Med optjening af dagpengeret i sigte, vil aktivering derimod kunne motivere flere ledige, til gavn for hele samfundet.

De unge østarbejdere burde vi især hjælpe med målrettede og kvalificerende forløb, så de rustes til at modernisere deres egne lokalområder. De kan jo producere billigere på hjemegnen, hvor jordpriserne er lavere, og således højne produktionen der, fremfor at leve som gæstearbejdere og løntrykkere, mens jordbruget i deres hjemegn forbliver tilbagestående.

De penge, som de tjener her, gør ofte udviklingen endnu mere skæv i deres lokalområde, fordi gevinsten formøbles i et uproduktivt merforbrug. Det, de har brug for, er en forbedret produktion i lokalområdet, fremfor lønslaveri i et fremmed land, som ganske vist højner deres levestandard, men ikke igangsætter et produktivt lokalt initiativ.

@Søren Tolsgaard

At sige "Hvis verden var på en anden måde så..." ændrer ikke at verden nu engang ER som den er...

Landmanden er TVUNGET til at bruge billig arbejdskraft, for ellers kan han ikke sælge sine (alt for) dyre varer...

Da Fehmern-broen blev vedtaget, måtte Lollands borgmester ifølge DR have hjælp til at få armene ned, men de kan ellers hurtigt komme op igen, når kineserne skal bygge forbindelsen. Der skal naturligvis ikke bygges bordeller og indrettes opiumshuler af den grund, men det bliver nødvendigt med nogle af de ultrabillige tyske kæder som Lidl og Aldi, betjente af engelsktalende tyskere og polakker. Lokalbefolkningen kan fortsat dygtiggøre sig i IT på Center for Afklaring, så de kan blive sat ind, når Opsvinget kommer.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Jeg undrer mig over, at man her taler om priserne, som om de var statiske? De fastsættes vel efter betalingsevnen, ligesom huslejer kalkuleres med boligstøtte...
Halverede man alle lønninger, ville varer næppe forsvinde fra supermarkederne.

Flemming Andersen

Morten Lynge siger:
@Søren Tolsgaard

At sige “Hvis verden var på en anden måde så…” ændrer ikke at verden nu engang ER som den er…

Landmanden er TVUNGET til at bruge billig arbejdskraft, for ellers kan han ikke sælge sine (alt for) dyre varer…"

Kan du ikke lige som den ekspert du er i Nordkorea og roetræer, forklare hvem der har tvunget den rare landmand, så vi kan får meldt vedkommende til politiet. Ulovlig tvang er ikke noget bønder skal finde sig i.
Kunne du så ikke fortælle hvem , der skal købe den stakkels landmands varer, når alle skal gå ned i løn for at få arbejde hos hans rare kolleger??

Importerer du de der Roetræer og hvornår var du i Korea sidst??

@Jens Thorning

jeg skal ikke blande mig i Aldi og Lidls dispositioner, men hvis den nye kundegruppe bliver kinesiske bygningsarbejdere, så tror jeg virkelig ikke, at engelsktalende personale vil gøre megen positiv forskel.

@Flemming Andersen

Ahhh... Når man ikke har argumenter, så går man efter manden :-p

Når landmanden nu ikke kan sælge sine varer fordi hans priser er for høje (og her snakker vi det GLOBALE marked som er det der sætter priserne), så ER han tvunget til enten at ansætte (fuldt ud lovlig) udenlandsk arbejdskraft, eller lade sin forretning gå ned.
Hvad er bedst for Danmark? I det mindste kommer der penge til landet og staten skal ikke betaler ham bistandshjælp hvis han bruger (fuldt ud lovlig) udenlandsk arbejdskraft.
Så ja, der ER nogen der tvinger ham, og det er primært de Danske fagforeninger... Du må gerne melde dem til politiet hvis du vil :-)

Og ja, da Danmark kun udgør 0.1% af verdens befolkning, så skal han såmænd nok finde købere blandt de andre 99.9% HVIS han altså producerer til priser der er konkurrencedygtige.

Du bør nok også bemærke at jeg ikke har sagt noget som helst om roetræer, eller at 'plukke roer'. Det er noget der kommer fra 3F, som også HER er helt galt afmarcheret :-)

Der er en udpræget mangel på basal forståelse af hvordan verden fungerer i dine 'argumenter'...

Flemming Andersen

Morten Lynge

Du har måske slet ikke været i Korea, hverken nord eller syd?? Måske har du bare det hele et sted fra, noget du har læst ligesom det med at plukke roer??

Nu er det jo sådan at indtil din "tanke"gang vinder indpas, så er danmark et rigt land og har derfor råd til høje lønninger og høje priser, Når vi nu følger din "fremragende" ide som bygger på en 250 år gammel,kasseret ideologi, bliver der så større eller mindre afsætning , for din rare bondes varer??
Mindre. Mindre afsætning= endnu lavere pris.

Hvorfor er du nødt til at understrege at din rare bondemand udfører sin udåd lovligt?? Er det fordi det er et sjældent syn med en bonde der gør tingene inden for lovens rammer???

@Flemming Andersen

Dit argument ville være brugbart... hvis Danskerne var villige til at betale dobbelt så meget for landmandens varer hvis man bruger Dansk (dyr) arbejdskraft...
MEN DET ER DE IKKE! De vil i stedet købe de billige fra udlandet, og så skal landmanden have bistandshjælp...

Dine argumenter viser at du lever i fortiden... før verden var globaliseret...
Dengang KUNNE man have væsentligt forskellige lønninger i lande fordi handel primært var indenfor grænserne (som regel beskyttet af toldmure)...
Det var i går!!! Prøv at leve i nutiden!

Jeg HAR for øvrigt været i Korea (omend i Syd), og jeg HAR levet og arbejdet i Asien i 8 mdr. Det er den oplevelse der har fået mig til at indse at vores høje lønninger ikke holder... for de er ligeså gode som os, selv til high-tech!
At vi stadig har high-tech arbejdspladser her er kun pga. inerti (det tog også et årti eller to før al skibsbygning var flyttet etc.)... Det vil gå high-tech nøjagtig ligesom alle de andre områder der er flyttet derud...
...medmindre vi altså lukker os totalt... som Nordkorea... eller tilpasser os virkeligheden!

Og igen, og jeg NYDER at sige det, det er 3F der snakker om at plukke roer :-D
Det viser hvor LIDT fagforeninger ved om verden! Som med alt andet er de også forkert på den her :-p

Og så lige et link om nogen andre der ikke har forstået verden af i dag:
http://www.guardian.co.uk/business/2012/oct/05/french-steelworkers-block...

@Lise Lotte Rahbek

Nu mener jeg at man selv boer give en forklaring naar man sviner folk til i en debat (noget jeg egentlig mener boer undgaaes). Kan derfor ikke se problemet i at jeg citerede dig i min kommentar til Morten Lynge istedet for at henvende mig til dig og alle dem som anbefalede denne ubegrundede tilsvining.

Lise Lotte Rahbek

Thomas Aniss

Så du mener det fører til et fornuftigt resultat, at sidde og diskutere andres kommenterer fuldstændig udenfor den sammenhæng kommentaren faldt i og gerne også lang tid (og antal kommentarer) senere end kommentaren faldt?
Tjah.

Jeg synes ikke det er svineri at formode, at Lynge er LA-vælger. Men at at du aer ham på kinden over den 'tilsvinende' kommentar kommer lidt bag på mig. Så groft synes jeg heller ikke det er, at blive sat i forbindelse med LA.

men så har jeg lært noget nyt.

Flemming Andersen

Morten Lynge

Først dine roetræer.
Jeg ved kun at du ukritisk har givet oplysningen og at plukke roer her på tråden. Jeg ved kun at du tilsyneladende, hverken ved noget om roetræer eller kildekritik, når jeg læser dine indlæg.

"Dine argumenter viser at du lever i fortiden… før verden var globaliseret…
Dengang KUNNE man have væsentligt forskellige lønninger i lande fordi handel primært var indenfor grænserne (som regel beskyttet af toldmure)…
Det var i går!!! Prøv at leve i nutiden!"

Kaptalismen har jo så i dine øjne ingen problemer overhovedet??? Ret enøjet observeret, hvad enten det er fortid, nutid eller fremtid vi taler om.

Vi har stadig væsentlige forskelle i lønninger også efter globaliseringen, spørgsmålet er om det er hensigtsmæssig eller en fordel IKKE at have denne forskel og hvordan man så forsvarer det synspunkt.
INTET taler for det er i DK s interessere at underbyde Kina INTET.
Altså må det være i vor interesse at finde veje til at undgå at komme i den situation at skulle gøre det og der hjælper disse idioter der højtsynger liberalismen ikke en dyt. Tværtom.

Hvis og jeg siger hvis globaliseringens konsekvens er at vi bliver nødt til at trække persiennerne ned og beskytte vor måde at gøre tingene på, så gør vi det. Nøgagtigt som alle andre igennem historien har gjort det.
Kineserne har til eks. altid forsvaret deres ved at lukke af for omverdenen og de vil ikke betænke sig en sekund før de gør det igen om nødvendigt, hvilket vil efterlade umådelige summer af vestlig kapital bundet i fabrikker i et land der er afskåret fra resten,.
En lidt dum ting at skulle forklare aktionærene i hjemlandet.

Det er helt forfejlet at tro at det øjebliksbillede der tegner sig nu også er vor fremtid, det ved hverken du eller jeg og så længe din horisont er så beskåret som den er, af at kigge ud igennem et bestemt ideologisk kighul, så tror jeg du skal afholde dig fra at bedømme andre tidsperspektiv, især når dit eget blev forældet for 250år siden.

Nå du argumenterer at dansker ikke vil betale mere end nødvendigt for varerne...og du ved selvfølgeligt at det gør de i øjeblikket med et forbrugerindeks 20-30% over resten af Europa
Nogen andre end lønmodtagerne bliver fattigere når den fest også slutter med dine "geniale" påfund.

Prøv du nu at tilrette dine tillærte læresætninger og roetræer, eller hvad du eller læser om, til det virkelige liv og kom igen.

randi christiansen

Ud i roemarkerne med de ledige til en dansk mindsteløn > kontanthjælp = 18 t.ugl i roemarken. Og hold så kæft med alt det der underbetalings-og ´dovne robert´pes ...

@Lise Lotte Rahbek

1) Jeg synes at kommentaren "Har du trukket din logik i en automat hos LA?” er en tilsvining.

2) Jeg aer ikke nogens kind men mener ikke at Morten Lynges oprindelige indlaeg var andet og mere end en beskrivelse af situtionen/problemet, og har derfor svaert ved at se grunden til at antaste mandens logik.

3) Du skrev: "Så du mener...". Jeg mener det jeg sagde og hverken mere eller mindre...

Venlig hilsen Aniss

Lise Lotte Rahbek

T. Aniss

ad 3)
Det var da heldigt.
Jeg mener også, hvad jeg skriver. Det jeg skriver skal læses i sammenhængen, og hvis man er i tvivl, kan man altid spørge.
At kritisere mine kommentarer sammen med andre og uden min medvirken,
efter at en sætning er trukket ud af konteksten, betragter jeg faktisk ikke som en 'venlig hilsen' men som en provokation

Nok om det.

Flemming Andersen

Thomas Aniss
Dette er hvad Lise Lotte Rahbek reagerede på:

"For det andet, hvis en Slovak er villig til at gøre et stykke arbejde for 40 kr/time, mens en Dansker vil have 100 kr/time, så er det stykke arbejde kun 40 kr/time værd! Udbud og efterspørgsel… specielt hvis det ikke er rentabelt at få arbejdet gjort hvis det koster 100 kr/time."

Dette er tydeligt neoliberalistisk tankegods af værste skuffe, altså udover det er dumt, landsskadende og menneskefjendsk. Det er klart udtalt af et umodent og udannet menneske og kun sagt for at provokere, da det ikke tjener til nogen form for konstuktivt indlæg at ønske dårligt for andre på debatten incl. en selv.

LLR : Replicerer så:

"Har du trukket din logik i en automat hos LA??"

Hvilket jo, al den stund at det er det samme tankegods og samme skadelige samfundssyn LA har, er et ganske naturligt spørgsmål. Ja man kan jo sige LLR næsten er for flink, idet alle andre har taget det som en følgeslutning at det blot var propagandamaskinen fra Saxobank der kørte løs.
At kalde det en tilsvining, kan der ikke blive tale om, det har Morten Lynge selv sørget for og det skulle han måske have tænkt på FØR han åbnede sin mund........uvasket.

At du ikke kan indse det, kunne endvidere godt betegnes som lidt kæleri med Morten Lynge.

Klaus Brusgaard

Er det i artiklen beskrevne meget anderledes end at vi alle køber fladskærme, PC´er og mobiltelefoner made in China. Her er lønnen betydeligt lavere end den de østarbejderne får og deres livsvilkår slet ikke sammenlignelige. Eller bomuldstøj lavet af bomuld plukket af tvangsudskrevne Uzbekiske skolebørn!
I national solidaritet skulle vi alle købe Dansk frugt, telefoner og fjernsyn lavet af danske producenter (B&O?).
Drop kaffe og te plukket af ekstremt fattige mennesker i Indien, afrika eller sydamerika.
Vi er så utroligt fantastiske vi Danskere klogere end alle, smartere end alle og har i den grad fortjent et meget bedre liv end andre!
Intet under at Df har så mange stemmer!

Flemming Andersen

Klaus Brusgaard

Jeg tror nu nok at du har fået mere end den skål ris du har gjort dig fortjent til idag og måske har du endda set familien mere end halvårligt??
Så du kan jo selv begynde med at skære dine bekvemmeligheder ned, når du mener det er det rigtige og når du så når det Kinesiske allerlaveste plan og har tilrettelagt dit liv efter det altså beviseligt, så kan du jo komme og forklare hvor vidunderligt det er og hvorfor vi andre, mere rationelle, mennesker skal tilsræbe sådanne idiotiske samfundsforhold.

En kommentar inspireret af ovenstående selv om den er udenfor emnet, undskyld.

Jeg noterede for nogen tid siden ukvemsord, som jeg vil kalde udannede og unødvendige, fra debattører, som tydeligvis var vensterorienterede.
Adressen var liberale, specielt LA.
Og jeg er ked af at sige det, de fleste var skrevet af kvinder.

Tilsvarende i modsat politisk retning er betydeligt færre.
Jeg må tilstå, at jeg provokeret er forfalden til lignende.

Der kom ingen kommentarer til indlægget.
Er der nogen der kan bekræfte iagtagelsen ?

Flemming Andersen

Leo Nygaard

Nu du siger det Leo.....jeg har faktisk aldrig set nogen der roser L.A.

Jo altså byen, men ikke partiet.

Det ville , på den anden side, selvfølgeligt også være grundløst, hvis man tænker sig en smule om.
Skulle det være de kvindelige debattører, som først erkendte dette forhold, kan man ikke rose dem for meget.

Klaus Brusgaard

Flemming Andersen

Jeg mindes for få år siden da anti neo-kolonialisme og international solidaritet var i højsædet. Men selvfølgeligt nu hvor vi selv bliver lidt trængte og rationelt og fornuftigt tænkende (lidt ála LA - ikke det amerikanske) så gælder sådanne idialer selvfølgeligt ikke længere. Hvor torske dum har jeg dog lov til at være?
Men hvorfor er det så at "kapitalen" skal have nogen ansvarsføelse overfor "Karin og "Robert" - bare sådant lige at også jeg kan forstå det?

Olav Bo Hessellund

” at verden nu engang ER som den er…”

Jeg er nu ret tilfreds med, at mine forfædre siden stenalderen og før, havde et andet syn på verden.

Flemming Andersen

Klaus Brusgaard

Jeg prøver skam ikke at foreslå det umulige i at du eller dine meningsfæller kunne antage en tolerent holdning over for mennesker i ikke er 100% enige med, derfor har jeg altid slået på at i skulle have ansvarsfølelse over for jer selv og ikke af ideologiske grunde ødelægge tingene for jer selv, når i splitter samfundet for at ramme dem i ikke kan lide, "lugten " af .
Jeg erkender skam også at skabe forståelse for at formindske denne selvødelæggelsestrang er lidt op af bakke, når folk ikke er i stand til at fatte hvad der egentligt er deres eget forsørgelsesgrundlag og hele tiden har travlt med at flå brødet ud af mundet på deres nabo og dem selv.
På trods af disse negative menneskelige egenskaber, som jo skinner igennen al liberalistisk argumentation, så må vi jo selvom det virker frastødende, prøve at holde hånden over disse individder og prøve også at skaffe dem et udkomme, selvom de helt klart ikke ønsker mere end en skål ris.

Sider