Læserbrev

Læserbreve

Debat fra dagens avis
Debat
17. oktober 2012

Loven skal respekteres

Ida Auken, miljøminister (SF)

Den 13. oktober skriver direktør for Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen, at det var »unikt og uhørt i et demokratisk samfund« at Bæredygtigt Landbrug blev udelukket fra at deltage i et møde med undertegnede.

Men da Bæredygtigt Landbrugs formand pløjede sine randzoner op, kort efter at loven om randzoner var trådt i kraft, ophøjede han sig til dommer over lovgivningen. Han udpegede en lov, han ikke kunne lide og inviterede pressen til at se på, mens han brød den. Man kan mene om civil ulydighed, hvad man vil, men man kan ikke forvente at blive inviteret til en åben og inddragende debat om næste runde af lovgivningen, når man ikke vil respektere den første. Jeg har sagt det mange gange og siger det gerne igen: Så snart Bæredygtigt Landbrug har taget afstand fra formandens lovbrud, skal I være så hjertens velkomne igen. Jeg vil endda love at rydde kalenderen for jer, så I kan få et møde i løbet af en uge eller to.

Tvivlsomme EU-sanktioner

Aase Bak-Nielsen, Roskilde

EU’s udenrigsministre strammer sanktionerne mod Iran i et forsøg på at tvinge landet til at afstå fra at fremstille a-våben.

Men hvornår vedtager EU sanktioner mod de nuværende a-våben-stater? Det bliver nok svært at påvirke a-våbenmagterne østpå. Men vennerne i USA og Israel og EU’s egne a-våbenmagter, Frankrig og Storbritannien, skulle EU, som netop har modtaget Nobels Fredspris, vel nemt kunne overtale til at skrotte disse våben – hvis man ellers har forstået, hvad Nobel ville med sin fredspris?

Renere luft til byboere

Solveig Czeskleba-Dupont, Hvalsø

Miljøminister Ida Auken skriver 15. oktober, at hendes ministerium arbejder med tiltag, der skal give byboere renere luft. Det gælder blandt andet initiativer om partikler og sundhed og om renere brændefyring. Det lyder godt, og det har vi ventet på i adskillige år.

Allerede i begyndelsen af dette årtusinde viste Danmarks Miljøundersøgelsers målinger i Gundsømagle, at alle undersøgte brændeovnsskorstene udsendte sundhedsskadelig røg i form af fine partikler, tjærestoffer og/eller dioxin. Og siden er der fremkommet rapporter fra både Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, der dokumenterer de helbredseffekter som brændeovnsejere og deres naboer udsættes for.

Et forudseende initiativ fra ministerens side kunne være at få afsat penge på den nye finanslov til styrkelse af aktivt tilsyn med brænderøg i kommunerne og til udarbejdelse af en vejledning til den nye brændeovnsbekendtgørelse.

Stå fast, Enhedslisten

Joakim Øster, Viby J

Den 10. oktober anfører Pernille Vigsø Bagge (SF), at regeringens finanslovsforslag styrker jobskabelse, sundhedsvæsen og trækker i en grøn retning. Derfor mener hun, at det vil være ansvarsløst af Enhedslisten ikke at bakke op om den, uanset at det vil indebære at lægge ryg til store forringelser af dagpengesystemet.

I enhver forhandling må man opveje, hvad man får, og hvad man giver. Som venstreorienteret synes jeg, at det er godt, at den nye regering har demonteret DF’s indflydelse samt styrket indsatsen for miljøet, men da dette jo samtidig er radikale mærkesager, tæller det ikke rigtigt i regnskabet. At jobskabelse og et styrket sundhedsvæsen skulle være specielt venstreorienteret kan jeg ikke umiddelbart se. At Vigsø Bagge kalder Enhedslistens krav om at hjælpe de arbejdsløse urimeligt og i øvrigt i sit indlæg åbenlyst truer med at lave finanslov med Venstre, virker også temmelig besynderligt.

Hvis Enhedslisten ender med at forkaste finansloven, vil jeg derfor ikke – som Vigsø Bagge forestiller sig – stå som en skuffet vælger, der ikke får en konkret forskel for sin stemme. Jeg vil tværtimod være glad for, at jeg stemte på et parti, som stod fast, og som ikke måtte acceptere at føre borgerlig politik for et par små indrømmelser

Mediedækning af EU må styrkes

Carsten Grubach Madsen, Nyt Europa

Den 17.-18. oktober afholdes den tredje European Conference on Public Communication (EuropCom) i Bruxelles. Formålet er at finde innovative forslag til, hvordan forbindelsen mellem beslutningstagere og civilsamfund kan styrkes. Det er et godt formål, også set fra Danmark.

Allerede i 2003 konstaterede RUC’s Mark Ørsten, at EU-stoffet fylder under 10 procent af nyhedsfladen. Tiden er inde til en ny strategi, hvor mediernes rolle som bindeled mellem beslutningstagere og borgere tænkes forfra. For eksempel er der via de sociale medier nye muligheder for at finde hinanden som borgere og her opdage, at vi har problemer – og løsninger – til fælles.

Den amerikanske filosof John Dewey har nemlig en pointe, når han siger, at den fælles offentlighed opstår, når vi som borgere finder ud af, at vi har problemer til fælles. Dét er the missing link i forholdet mellem beslutningstagere og os borgere. Forhåbentlig finder deltagerne i EuropCom forslag til at etablere den forbindelse.

Forbyd rygning hos dagplejere

Tommy Petersen, København

Det var et kæmpe skridt i den rigtige retning, da regeringen i sommer vedtog den reviderede rygelov. Desværre fik oppositionen i Folketinget trumfet igennem, at dagplejere skulle undtages, således at de gerne må ryge i deres hjem – som jo er deres arbejdsplads – når børnene ikke er der. Og det er simpelthen ikke godt nok.

Ryges der i de samme lokaler, som børnene passes og leger i, forurenes legetøj, tæpper, gulve og møbler af tobaksrøgen, da farlige stoffer sætter sig på tingene. En undersøgelse fra Hjerteforeningen m.fl. viser, at helt op til 7.000 børn passes hos 1.800 rygende dagplejere i Danmark.

I Hovedstaden er det næsten 900 børn, som på den måde udsættes for tobaksforurening i dagplejen hos 208 rygende dagplejere.

Vælger man at gøre sit hjem til sin arbejdsplads, må man forvente, der gælder arbejdsmarkedsrelaterede regler. Derfor må der yderligere stramninger til. Det skal ikke være muligt for dagplejere at ryge i hjem, hvor de passer børn. Hvis dagplejerne har svært ved at træffe det valg, må politikerne gøre det for dem. Børnene kan i hvert fald ikke selv vælge.

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ganske enig med Aase Bak- Nielsen. Har også bemærket, at udenrigsminister Villy Søvndal, der ikke måtte være mod tortur, gør en stor indsats mod Irans eventuelle muligheder for at udvikle a-våben.

Jeg synes heller ikke A- og B-våben er nogen gevinst for menneskeheden, men jeg kunne godt tænke mig, at SF forklarede, hvorfor det er så godt, at bl.a. Frankrig, Storbritanien og Israel har disse våben.

Mona Blenstrup

Kære Ida Auken

Nu er "Bæredygtigt landbrug" kun en lille forening af først og fremmest storandbrugere og aldeles ikke repræsentativ for landbruget som sådan. De bør derfor ikke have særhensyn, og jeg finder det helt i orden at nægte dem deltagelse i et møde, hvor man forsøger at findes fælles fodslag

Hvis der skulle gives særlige hensyn til nogen var det dog de små landbrug, der er i klart overtal, betaler forholdsmæssigt mest for ydelserne og har mindst indflydelse.
.

Kære Ida
Hvorfor vil du godt samarbejde med Greenpeace, NOAH og ander som har domme for at have lavet noget ulovligt,
Under cop 20 har du endda sagt det er de rigtige for kæmper dem som laver cevil ulydighed, de ca 20,000 som løb rundt og lave hærværk og balade i københavn,
Er det noget andet når det er rette i mod dig selv og mod en sag som du ikke kan bevise at den hjælper værken miljøet eller naturen.