International kommentar

Kæmper Amnesty stadig for menneskerettigheder?

Verdens mest prominente menneskerets-organisation trues af moralsk og organisatorisk deroute
Verdens mest prominente menneskerets-organisation trues af moralsk og organisatorisk deroute
Debat
20. november 2012

Det liberale demokrati angribes fra mange fronter – ikke kun fra de åbenlyse fjender på den autoritære højrefløj. Venstreradikale affejer frihed som borgerlig illusion. Demagoger i den fattige verden spiller på postkolonial skyld i den rige, hvide verden. Nu bøjer Amnesty International (AI) sig for angrebene. Og det i en sådan grad, så man må frygte, at organisationen er gået over til fjenden.

AI var en af Storbritanniens største gaver til verden i det 20. århundrede. I dag er organisationen truet af moralsk og organisatorisk deroute.

Medarbejdere strejker mod ledelsens beslutning om at fyre kampagneledere, der kæmper for at forsvare fanger på dødsgangen og for kvinder, homoseksuelle og flygtninges rettigheder med krav om direktørens afgang.

»Vores medlemmer har mistet tilliden til, at Kate Allen kan sikre en levedygtig fremtid for AI og dets menneskeretsarbejde,« forklarer en talsmand.

Amnesty mangler ikke penge. Medlemsskaren stiger, og ledelsen hævder, at organisationen ikke lider under finanskrisen. Problemet er, at den opfattelse, at menneskerettigheder er ’vestlige’ rettigheder har bredt sig, og at de, som støtter dem, ikke forstår noget af virkeligheden i ’det globale syd’.

Et fokuseret etos

Advokaten Peter Benenson grundlagde AI i 1961 efter at have læst om det portugisiske Salazar-diktaturs fængsling af politiske fanger.

Han var kløgtig nok til at indse, at i begrænsningen viser mesteren sig. AI skulle føre kampagne for samvittighedsfanger og intet andet. Medlemmer af AI kunne være venstreorienterede og væmmes ved vestmagters hemmelige forståelse med regimer, der forfulgte socialister i Sydamerika, Sydeuropa og Asien, men de måtte også kæmpe for de politiske fanger i de socialistiske stater i det sovjetiske imperium og i Kina og Vietnam. AI’s borgerlige medlemmer kunne protestere over de kommunistiske magters overgreb, men skulle også fordømme vestligt sanktionerede forbrydelser.

Principfast upartiskhed er krævende. Derfor er gode dommere og uvildige journalister sjældne. Amnesty kunne ikke fastholde linjen.

Man begyndte at støtte et sammensurium af ’progressive’ sager: Modstand mod dødsstraf, retten til abort osv. Til sidst blev det også ’progressivt’ at tvivle på, hvorvidt ’samvittighed’ ikke bare er en luksus, som fattige mennesker ikke har råd til. Og om friheden til at ytre sig og være uenig, som Amnesty engang forsvarede så kompromisløst, ikke bare er den rige mands selvforkælelse.

Demokratiske regeringer overtræder også menneskerettigheder: USA torterer terrormistænkte. Frankrig driver klapjagt på romaer. Vi skal ikke langt tilbage i historien, før chartistleder Ernest Jones geniale genmæle til 1850’ernes britiske imperieentusiaster stadig var sandt: »I Englands kolonirige går solen aldrig ned«, sagde de – »og blodet tørrer aldrig,« tilføjede han.

Amnesty til falds

Men i dag sker hovedparten af menneskeretsovergreb i den fattige verden. Kritik af dette forsøger diktaturer, teokratier og oligarkier at afværge ved at lokke menneskeretsorganisationerne i en fælde, så de ændrer samtalen. I 2005 gik Irene Khan, AI’s daværende direktør, i fælden. »Menneskerettigheder betyder ikke så meget for det store flertal af verdens befolkning,« erklærede hun. Ytringsfrihed betød intet for en mand, der ikke kunne læse. Fattigdom, ikke diktatur, var det onde, Amnesty må sætte ind mod, var budskabet.

Khan lod det ikke blive ved ord: Lederen af AI’s afdeling for kønsspørgsmål, den markante kvindesagsforkæmper, Gita Sahgal, blev tvunget ud af AI på grund af sin kritik af organisationens alliance med kvindehadende islamister.

I 2010 blev AI-generalsekretær Salil Shetty konfronteret med en slesk studievært fra al-Jazeera, som i sin iver for at glæde sin qatarske herre og mester fremførte den betragtning, at »skeptikere« anså menneskeretsorganisationer er redskaber for »udbredelse af en vestlig dagsorden«.

I stedet for at påpege den qatarske kongefamilies utallige krænkelser af sit folks frihedsrettigheder, medgav Shetty:»Fattigdom er den ultimative tortur. Der er mange flere fattigdomsfanger i dag end samvittighedsfanger af den gamle slags.«

En stor sandhed og en stor løgn. En sandhed, for sulter man, kan man ikke bruge ytringsfrihed til meget. En løgn, fordi de kommunistiske regimer, som påstod, at økonomiske rettigheder overtrumfer liberale rettigheder, nægtede deres befolkninger begge dele ved at stå i spidsen for de frygteligste tilfælde af menneskeskabt hungersnød i historien. Shetty burde have husket på, at AI blev grundlagt for at tale for samvittighedsfangers sag, når ingen andre ville.

Den tænkemåde er i dag forældet. Amnesty skal afspejle bekymringerne i det globale ’syd’. Det betyder tiltag som at bruge donorpenge på at stille kaution for løsladelse af mindreårige fanger fra celler i Indiens overfyldte varetægtsfængsler.

Disse forhold er nok skandaløse, men jeg vil nødig være pressechef for AI, den dag en løsladt på kaution begår en alvorlig forbrydelse.

AI vil angiveligt stadig føre kampagne mod britisk våbenhandel og syriske grusomheder. Blot er man i gang med en ’reorganisering’, der skal koncentrere ressourcerne om ’regionale knudepunkter’.

Mine kilder på Amnestys kontor er mere oprigtige. I de vestlige lande skal Amnesty være en ’figenbladsorganisation’. Medlemmer skal malkes for kontanter og kan få lov at sende appeller og skrive postkort. Men de vedvarende og strategiske kampagner med partnerorganisationer, regeringer og medier skal ophøre.

Derfor fyrer britisk Amnesty sine kampagnemedarbejdere, men beholder sine pressemedarbejdere, der skal koncentrere sig om at rejse penge.

Nu er der kun at håbe på, at medlemmerne vil stoppe Amnestys deroute. Protestér, aktionér, vælt bestyrelsen og vælg en ny og bedre.

 

© The Observer og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nick Cohen har i dén grad ret.

Jeg kan huske, at jeg for et par år siden blev rasende, da Irene Khan kritiserede Jyllands-Posten....og ikke nævnede dødsdommen over danske journalister og bladtegnere med et ord?

Da Amnesty så begyndte at gå f.eks. Unicef eller Folkekirkens Nødhjælp i bedene blev det for meget for mig.

Hvorfor konkurrere med organisationer, som faktisk gør det godt?

På områder hvor de gør det bedre end Amnesty nogensinde kommer til?

Trist. Det er en tendens, som også har ramt Index on Censorship: Hvem glemmer deres jublen, da Theo van Gogh blev myrdet på åben gade i Holland.

Jeg forstår ikke helt problemstilling, selvom jeg kan se den er til stede?! :) - Nogen der kan forklare det?

AI er ikke hvad det engang var .

En hel del NGO'er har i øvrigt i tidens løb udviklet sig til opportunistiske "pengemaskiner", og levebrød for opportunister.

Lars Kristensen

Det er ikke nemt at kæmpe for menneskerettigheder, når de i virkeligheden er regler for slaveejere.

Det er jo ikke de enkelte mennesker på Jorden, der har underskrevet Menneskerettighederne, men derimod de højkontraherende parters repræsentanter.

De højkontraherende parter er jo magtmyndigheder og det er i bund og grund nutidens slaveejere.

Vi mennesker har med andre ord, gjort "ORDET" til vor slaveejer og derigennem accepteret at opretholde menneskeheden i trældom.

Vi mennesker har underlagt os "LOVEN" og dermed gjort loven og dens ord til vor Herre.

Vi mennesker har ladet os vildlede af vor eget bedrag og forført os selv ind i den fortsatte trældom.

Derfor har AI det svært, for hvordan kan man forsvare menneskerettighederne, når de i virkeligheden er en slaveret, på slaveejernes præmisser.

Om det er et diktatur eller demokratisk land, er ligegyldigt, for et diktatur kan faktisk udvise mere menneskeværdighed end et demokrati og så stå AI igen i et dilemma, for kan AI fordømme et demokrati - men hvad er et demokrati?

Hvad er egentlig et folkestyre - har vi det her i Danmark, jeg selv vil mene nej, mens andre vil mene ja.

Det hele handler om, hvordan øjnene ser og ikke mindst, hvorfra øjnene ser på verden.

AI er ikke blind, men AI har desværre, som alle andre organisationer, selv Røde Kors, farvede briller på, som gør at de har svært ved at se et hele.

Det vigtigste er, at turde lade alles øjne se og og alles øre høre også det som ikke kan ses eller høres af alle, fordi der er grupper der vil stoppe AI eller forbyde AI at komme til diverse bekendtskaber om folk der lider.

Hvordan mon AIs medlemmer reagerer, dersom AI skabte sig en kontakt med en bøddel og derigennem fik kendskab til mennesker der udsættes for tortur.

Det er ikke altid nemt for et menneske der er bekendt med menneskers lidelser og fortælle om disse hændelser, uden selv at havne i samme lidelse. Tænk på dokumentarfilmen "Din nabos søn", der handler om, hvordan en bøddel skabes.

Nogle vil sige, at det vil være godt, hvis folk stod frem og fortalte om hændelserne, men når de så har gjort det åbenlyst, så mistede de lidende mennesker en talsmand/-kvinde, for nu blev de afskåret fra at kunne sende beskeder ud til omverden.

En gang imellem er det bedre ikke at fordømme, samtidig med at man kritiserer.

Alt for tit og ofte, tages en fordømmelse som værende en fordømmelse af det enkelte menneske, men det skal i stedet for være en forsømmelse af skuespillets drejebog (LOVEN), som systemet kører efter.

Men stadigvæk vil mennesker kunne komme til at tage det som en fordømmelse af dem, fordi de gik ind for loven, men skal vi (AI og andre organisationer der hjælper mennesker i nød) gøre en indsats for mennesket, så er det ikke menneskene bag systemet vi skal fordømme, det er selve systemet og dets regler.

Desværre er det altid menneskene der bliver dømt i retssale og ikke systemer eller ideologier.

Læg endvidere mærke til, at det er LOVEN der dømmer mennesker og ikke omvendt.

LOVEN er systemets regel eller ideologiens dogme og igen er vi tilbage hvor jeg var ved starten. Vi mennesker er slaver af LOVEN, trælbundet af ORDET

Derfor har AI det svært.

Nick - det er simpelt: I stedet for at holde sig til det, de har været rigtigt gode til, nemlig forsvaret for de politiske friheder, så tager de fat i alle mulige andre ting og laver kampagner med billeder af sultende afrikanske børn.

Der har de - mildt sagt - ikke nogen kernekompetencer.

Det er omtrent lige så tåbeligt som hvis læger uden grænser besluttede at koncentrere sig om pressefrihed. Deres læger kan bruges bedre andre steder.

Det samme med AIs institutionelle hukommelse.

jasper bertrand

AI bruger unge betalte indsamlere til at tigge på gaden. De ved intet om hvad pengene egentlig går til. (i stort omfang til ledelsen og insider ansatte formentlig). AI bruger energi på at kritisere forhold i Danmark, hvor der er ytringsfrihed og man kan lægge sag an mod myndigheder. AI har sikkert også snablen i statskassen. Og det er meget få NGOer der offentliggør et regnskab, der er lige så transparent som et standard børsnoteret selskab. Indtil de holder op med de gadeindsamlinger vil jeg ihvertfald ikke støtte dem, selv om de i gamle dage havde et meget sympatisk, humanistisk formål, uanset om man var enig eller uenig i fængslingen kunne man jo godt tale for mildhed.

Den artikel er jo skudt helt forbi. I realiteten er der ikke den store forskel på en kampagne- og en pressemedarbejder i den og så mange andre lignende organisationer. Læs: PR. Amnesty er ikke andet end PR og markedsføring i dag - og det gør organisationen mere ligegyldig end nogensinde. Medmindre man virkelig ønsker forandringer. Så er organisationen et kæmpe problem, fordi den opsuger en masse ressourcer, der kunne have været brugt konstruktivt, uden selv at gøre en positiv forskel. Ofte nærmest tværtimod.

I virkeligheden burde en fyr fra højrefløjen som Cohen være begejstret for AI. Lad os tage et eksempel: Amnesty USA er pt. i gang med en underskriftsindsamling imod dronefly. Men hvis man nærlæser den tekst, der skrives under på, så viser det sig, at der er en vigtig klausul i teksten, som reelt gør indsamlingen til en for modstandere af dronefly fuldkommen meningsløs ventil, som kan benyttes som buffer mod en egentlig kritik af krigerisk politik, imperialisme og diktatur.

Man skriver nemlig reelt kun under på, at brugen af dronefly skal stoppes, medmindre der er tale om en væbnet konflikt. Hvornår er der tale om en væbnet konflikt? Tjaaah, begrebet "væbnet konflikt" er i modsætning til begrebet "krig" et dejligt modelerbart gummibegreb. Så ja, man kan bruge droner imod folk i et område med konflikter mellem politi eller militær og befolkning - uden at Amnesty nødvendigvis er klar til at kritisere det. USA må også gerne bruge dronefly i krigen mod terror. Så hvornår må man ifølge Amnesty ikke bruge droner? Tjaah, vist kun når alt ånder fred og idyl overalt. I en utopi.

Jette Abildgaard

Hm.....

I 6 aar arbejdede jeg for Amnesty International ... som henholdsvis frivilig samt loennet medarbejder!

I 2010 forsoegte mere end 10.000 Europaere at faa en sag op mod deres egen regerings vold og brud paa alle menneskerettigheder mod dem, hos the European Court for Human Rights.......men, Amnesty hjaelper ikke Europaerere ....det goer ioevrigt ingen menneskerettighedsorganisationer .......heldigt for Jer, ikke lille Danmark!!??

Jeg arbejder ikke laengere for Amnesty og, jeg kommer ikke til det, men jeg kaemper stadig for Menneskerettigheder...for ALLE mennesker ..... uanset bopael, hudfarve, nationalitet eller oekonomisk ''klasse''...en menneskerettighed kan ikke goeres op i penge og ja, Amnesty har aendret sig ca. 100%..baade holdningsmaessigt samt paa hvad de reelt udfoerer af hjaelp til mennesker i noed......aendret sig paa en maade der er langt fra positiv....

Det er muligt at AI fortjener kritik, men artiklen her er altså noget roderi. Der mangler lidt en rød tråd.

Jette Abildgaard

Hvilken sag var det?

Jens Overgaard Bjerre

Ja, jeg bliver også berørt af artiklen. Et mindre månedligt beløb til Amnesty har længe været sat på min PBS i banken, og det har jeg da været en smule stolt og glad over.

Med artiklen bliver jeg mistrøstig og forvirret. Hvad er det som sker? Går Amnesty ikke ind og støtter politiske fanger overalt i verden, eller hvad er det som artiklen siger?

Kan Information ikke 'hente' ikke-danske artikler om sagen, eller selv undersøge det lidt mere? Der må være en masse mennesker, som gerne vil vide, om deres hjælp går til det, som de tror at den gør.

Det er dybt tragisk at AI i dag er intet mindre end en rettighedsmæssigt komplet ligegyldigt, - men det er da utvivlsomt en fremragende forretning, hvis det man kan lønne diverse chefer med 500.000 £.,

Så vidt jeg ved tjener en "barrister" med ca 10 års erfaring godt 80-95.000 £ om året, så beløbet er klart i overkanten.

Bjerre

Næh, Information magter end ikke at oversætte fra alm engelsk

Fx lyder overskriften reelt væsentligt skarpere :

"Is Amnesty still fit to fight on anyone's behalf?"

Længere henne i teksten bliver det vist endnu værre, men læs selv :

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/nov/11/nick-cohen-is-amnest...

Jette Abildgaard

Vibeke Nielsen,

Dette er om loven for ''fri'' bevaegelighed, - Regulation 1408/71 - aendret pr. 1 Maj 2010, men foerst begyndt overholdt efter 1. August 2010, og da udelukkende naar landende - med lille Danmark i spidsen - bliver overvaaget!!!

Europaere har ''kun'' mistet hjem, indkomster, pensioner, dagpenge, sygeforsikringer etc. etc. etc. (jeg har selv en sag med netop lille Danmark, som helt klart har overtraadt ALT og ALLE regler - aendret andre landes lovgivninger, EU loven, menneskerettighedskonventionen etc. - totalt sundssygt) naar de/vi flytter mellem landene....Amnesty er der IKKE og de kender fint min sag...men jeg har arbejdet for dem, saa nej...!!!

Peter, AI aflønner ikke diverse chefer 500.000 £ hver om året - men har en temmelig rådden sag med et gyldent spark ud af organisationen i den størrelsesorden. Deres topchefer får vel op mod 150.000 £, hvilket er så rigeligt endda, når man lever for indsamlede mønter.

Jette Abildgaard

Robert O Jensen,

Tjah....den ''gode'' hoejrefloej!!

Hvad jeg ikke skrev i mit indlaeg til netop vor gode Vibeke Nielsen, er om alle de Europaeiske ''selvmord'' der bliver begaaet i disse aar.....i gaaseoejne fordi det er de Europaeiske myndigheder der draeber deres egne, men registrerer doeden som et selvmord.....

En Fransk pige tog hjem til Frankrig medbringende dagpenge fra et andet EU land...hun blev myrdet af myndighederne, - hendes doed er registreret som et selvmord...

Hvert aar bruger ca. 11 millioner Europaere loven for ''fri'' bevaeglighed til at overfoere diverse ydelser mellem landene. Af dem der overfoerer dagpenge bliver hundredetusinder udsat for lige netop ''selvmord'' , justitsmord af vaerste grad samt alle mulige andre former for menneskellige oedelaeggelser .......og ''sjovt'' nok, saa kommer stoerstedelen af alle disse oedelaeggelser fra 12 af de ''gode'' gamle kolonilande..STADIG i 2012 ........ Amnesty...nej, hvorfor i alverden skulle de dog hjaelpe...det er jo ''bare'' individuelle mennesker der begaar selvmord, ikke!!!?? Javel saa Amnesty!!??

De ca. 10.000 mennesker der forsoegte at faa en sag op hos ECHR i 2010 er kun toppen af isbjerget....de mennesker som jo har naaet at ''begaa selvmord'' naaede jo netop aldrig saa langt og, hvad med alle dem der gav op...blev indlagt paa psykiatriske hospitaler etc. etc.???? ''Lykkelige'' lille Europa!!!

I 1930-40erne saa og maerkede folk der boede i Oswiecim i Polen ikke noget maerkeligt...da jeg besoegte Auschwitch (som ligger i Oswiecim) i 1996 kunne jeg stadig lugte braendt menneskekoed....arbeit macht FREI???

i 2012 ser Europaerne og Amnesty ikke alle de mennesker der bl.a. ''begaar selvmord'' som noget usaedvanligt....vore efterkommere - om nogen overlever - vil om 70 aar kunne laese om hvordan Europa fandt en ny ''smart'' maade at begaa folkedrab paa.....blot er det jo ikke folkedrab vel...for folk tager jo deres eget liv.....eller, goer de??? loven for FRI bevaegelighed???

''Tusind tak'' Amnesty...det er godt at vide at I er lige saa ignorante som polakkerne - og alle andre - var under WW2.....:(:(

John Vedsegaard

Mon ikke de mere kæmper for ekstremt høje lønninger til sig selv, man har set det samme i utallige andre organisationer. I starten kæmper de virkelig med sjælen, men senere bliver det en fed levevej, i øvrigt ser man præsis det samme i politik.

Paamand

Måske - hvis man mener, det gavner nogen, at AI kun samler penge ind.
Min påstand er, at AI ikke længere gør nogen anden reel gavn, end at sidde på skrivebordsstolene og skrive sure breve om de vestlige regeringer, men ikke længere rykker et komma mod de mange regimer, der nærmest konsekvent foretager grove menneskerettighedskrænkelser.

Man kunne også være grov, og sige at AI er med til at forværre forholdene for de værst ramte.

Når man råber op om alt og alle, forsvinder de i mængden.

Niels Jespersen

Nogle efterlyste ikke-danske kilder om AI.

Her er et par

http://consortiumnews.com/2012/06/18/amnestys-shilling-for-us-wars/

http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/art.php?aid=4573

Begge eferencer er skrevet af personer som har mangeårigt intimt kendskab til hvordan Amnesty International opererer. Og hvem og hvad der trækker i trådene.

Kritikken af Amnesty udstrækkes også til f. eks. Human Rights Watch som det fremgår nogle steder.

Robert Ørsted-Jensen

Det Cohen (som er venstre socialdemokrat - hvad enhver der læse hans bøger vil vide) anker over - er venstrefløjens tendens til at se enhver protest mod USA og 'vesten* i den muslimske verden som et klap på skuldren til venstrefløjen samme sted.

Men vores fjende (USA)s fjender er ikke nødvendigvis vores ven eller en potentiel allieret - islamismen f.ek,. er rendyrket fasciome og de har mere til fælles med det yderste højre i USA.

Så er der postmodernismens relativisme og dens dens tendens til blind hyldest til alt hvad der anses for 'ikke vestligt' og dens anti-oplysningstids tendenser. Det der med at - humanisme, menneskerretigheder, demokrsti og ytringsfrihed er - 'vestlige værdier' - og deres udbredelse bare en anden form for 'vestlig imperialisme'.

Det er det der er kærnenh i Cohens vrede - og jeg for min part er helt enig

menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokratri er ikke 'vestlige værdier' og deres overtrædelse skal ikke respekteres med henvisning til - 'respekt' for 'andre og anderledes kulturer'

Robert Ørsted-Jensen

med venbdtrefløjen samme sted mente jeg venstrefløjen io vesten - reaktiuonære fascistiske islamister er sgu ikke venner af venstreorienterede værdie - de er de værste fjender af samme - det er netop det5 der er pointen hos Cohen - og jeg for min part er fuldkommen enig

Robert Ørsted-Jensen

med 'venstrefløjen samme sted', mente jeg venstrefløjen i vesten. Reaktiuonære fascistiske islamister er sgu ikke venner af venstreorienterede værdier. De er de værste fjender af samme. Det er netop det der er Cohens pointe - og jeg for min part er fuldkommen enig.