Kommentar

Multikulturalismen beriger samfundet

At der i dag er flere nationer inden for samme stat, er ikke et problem, men en berigelse. Problematisk bliver det først, hvis kulturer er mere loyale over for deres egne dogmer end over for forfatningen i den stat, hvor de bor
Debat
16. november 2012

Når en norsk direktør får den idé, at det norske flag ikke er et samlende symbol for alle i landet, og derfor ikke vil bruge det på sit norske kunstmuseum, sker der flere kortslutninger i hans hoved. Han forveksler nation og stat, og han tror, at en stat er et kulturelt fællesskab. Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt (ES) konkluderer i kronikken (Information den 10. november), at der i Europa er opstået en ny situation, hvor vi inden for samme stat lever i flere nationer.

Mens en stat er bestemt ud fra sin grænse og sin forfatning, er en nation bestemt af sin kultur og livsform. I 1800-tallets demokratiske revolutioner var det ’folket’, som skulle bestemme – og ’folket’ var en enhed, en fælles vilje. Derfor skulle stat og nation skulle falde sammen. Der er flydt meget blod i kampe om ’national selvbestemmelse’.

Selv om folket retorisk blev fejret som en enhed, har det altid været splittet. Det har længe været bemærket, at vi bor i multikulturelle stater, hvor forfatningen i stadig ringere grad er finindstillet mod en enkelt kultur. Alligevel kommer det som et chok for nogenlunde homogene samfund som de skandinaviske, at der er opstået etniske og religiøse kulturer, som opfører sig særpræget. De har andre kønsroller, lukker sig om sig selv, spiser deres egen mad, gifter sig med hinanden, etc. – lidt ligesom danske akademikere. Og nu er et muslimsk flertal i en boligblok gået til det ekstrem, at de ikke bevilliger penge til et fælles juletræ i den mørke december måned. Men hvad er problemet? 1800-tallets tykke nationalisme, hvor man forventedes at ’dø, om så det gælder’, er for længst forsvundet. Samtidig med nationalismen fik vi også de politiske partier, religionsfriheden og klassekampen. I 1900-tallet opstod der i stedet en tynd nationalisme, hvor de nationale følelser blev sendt ud i periferien til sporten og sangen, mens loyalitet mod staten var afhængig af, at staten var imødekommende. ’Noget for noget’ i stedet for ’my country, good or bad’.

Splittede nationer

I sin sejrstale forleden kunne Barack Obama henvise til, at USA er verdens mest splittede nation, når det gælder kulturer. Ikke desto mindre appellerede han til en national enhed, som kunne tæmme de kulturelle forskelle. Ikke kun blå stater og røde stater, men forenede stater. Der er, historisk, en stærkere patriotisme i USA end i Europa, og Obamas retorik ville nok ikke fremkalde stående klapsalver her.

Obamas pointe er, at konflikter er tegn på styrke, hvis de kan tæmmes og civiliseres. Og metoden til at gøre det er den demokratiske omgangsform, hvor parter nok er uenige, men kan løse deres konflikter uden vold. I 1800-tallet skelnede man mellem folkestyre og demokrati, så den enevældige konge var udtryk for folkets enhed, mens demokrati var udtryk for splittelse.

Siden er balancen mellem enhed og forskel ikke ophørt med at irritere. For problemet er jo, at mens man kan have en stærk kulturel fællesfølelse i klubben – kirken, vennekredsen, partiet – må man tåle den ydmygelse, at det stærke sprog i klubben forvandles til et svagt sprog, så snart man bevæger sig ud af klubhuset og ind offentligheden.

Tab af fælles kultur

Så i moderne stater tvinges man til at definere sig selv på to niveauer. Man er på den ene side en privat person, som har – og har ret til – at have sin egen kultur med dens traditioner og symboler. Men man er også borger på lige fod med andre, og her er der ingen automatisk solidaritet mellem ens kultur og den forfatning, som lægger rammer for forholdet mellem kulturer.

Det kan opleves som en krænkelse, at verden ikke automatisk er imødekommende over for ens forventninger, især hvis man er vant til at have hele banen for sig selv. At der ikke står et juletræ, som der plejer, og at ikke alle elsker flæskesteg.

Det kan skabe vrede og endda raseri. Men det bliver først et problem, hvis kulturer er mere loyale over for deres egne dogmer end over for forfatningen i den stat, de bor i. Altså hvis rollen som kulturbærer får lov til at vinde over rollen som borger, så man i kulturens navn giver sig selv lov til at bryde loven.

Så taler vi om fundamentalisme og bliver med god grund bekymrede. Men at der i en boligforening er demokratisk flertal for ikke at bevillige penge til et juletræ, giver ingen grund til panderynker. Det er en helt normal kamp efter helt normale spilleregler. Er danskerne skuffede, kan de mobilisere og agitere. Demokratiet handler ikke om sandt eller falsk, men om et flertal. Der er håb om et juletræ til næste år, hvis de strammer sig an.

Multikulturalisme er rigdom, hvis den parres med respekt for de spilleregler, som giver alle adgang til at ytre sig og tage del. Men at intuitive forventninger brydes, gør det sværere at opnå enighed og fremmer en juridisk omgangsform. Man er ikke (længere) fælles om kultur, men om forfatning og love. Det er dog kun et tab, hvis man sværger til evige traditioner.

Flertalssamfundet er demokratisk og skal helst fortsætte med at være det. Så kan man inden for den ramme have alle de kulturer og parallelsamfund som man finder interessant.

 

Ole Thyssen er professor og dr.phil. på Institut for ledelse, politik og filosofi på CBS.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Simon Olmo Larsen

Danmark har sin helt egen eksport af kriminalitet.

http://www.thailand.dk/forum/showthread.php?1103-Rockermedlem-arresteret...

@ Simon Olmo:
Ja, også i Thailand er det indvandrerne, der er problemet. Det må være deres kulturelle baggrund - eller deres religion - der gør det... ;-)

Simon Olmo,

hvorledes mener du det forhold - at en dansker bliver anholdt i Thailand - er relevant?

Simon Olmo,

er det din opfattelse - den anholdtes ulovligheder skyldes, thaierne har udvist 'menneskelige fjendtlighed' over for ham - og det er derfor han ikke har kunnet overholde landets love?

Eller mener du - det er et selvstændigt argument for indførelsen af en multikulturalistisk politik i Danmark og masseindvandring af kulturfremmede med lavt integrationspotentiale - det henstår noget uklart?

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

ord med flere betydninger er unødvendige, og ødelægger generelt forståelsen eller i det mindste klarheden.

Enig, at "personer" er uegnet, når de enkelte personer er irrelevante. Så kan denne gruppe kaldes "en gruppe", "en flok", "nogle individer", "et antal ...", "mange mænd", og andre kombinationer.

Der er ingen grund til at anvende "folk", der anvendes om "en flok" der udgør et kulturelt eller territorialt fællesskab. Hvorfor medvirke til den almene begrebsforvirring og bidrage til den babyloniske forvirring, med endnu mere vrøvl? Du finder det vel også trættende at lægge øjne til forblommet sludder og nonsens, gang på gang? For slet ikke at tale om, at det er trættende at forsøge at udrydde musforståelser og uklarheder, når energien i stedet kunne have været anvendt på noget mere givtigt.

Du må skrive hvad du vil, og hvordan du vil. Jeg undrede mig blot over at du gjorde brug af talemåden/flosklen "folk flest", da du er en kapabel sprogbruger og ofte er usædvanligt præcis i dine ordvalg.

Ordet der mangler i sproget, er egentligt "mænd", "mænner" eller lignende -- vel at mærke uden i den temmeligt nutidige underforståethed, at "mand" angiver at vedkommende er af hankøn.

Et velskrivende forbillede for enhver, er Thomas Jefferson. Hans prosa var præcis, og hans poesi gjorde det uforglemmeligt.

Han skrev som bekendt ikke: "We, the persons" ;-) Det var det højtidelige og sakrale "vi", og ikke et sjosket "os" / "vos". Det var "folket", og ikke "alle personer". USA's forfatning leder frem til en forståelse af, at føderationen ganske vidt består af (nu) 50 stater, men båndet der binder dem sammen gør, at der tales om ét folk og således én nation.

Meningsfuldt, præcist, elegant. Hvad Ole Thyssen skriver, er helt i forlængelse af Thomas Jeffersons begrebsforståelse og ordvalg.

I samme tekster kan nævnes den ligeledes mindeværdige: "we hold these thruths to be selfevident, that all men". Udsagn, hvis indlysende sandhedsværdi fremgår af udsagnet selv, erklærer vedrørende alle mænd, osv. Yderst meningsfuldt.

At der skulle gå ca. 200 år førend det løfte blev nogenlunde realiseret, er så et andet forhold, der kan punktere min lyserøde boble med, hvis du vil være det bekendt ;-)

Heinrich – når du nu selv nævner det – kan jeg ikke slutte uden disse bemærkninger …

Din hyldest til demokratiet af 18.11.2012 22:04 med bl.a. denne svada – ”… mod tingsmedlemmer på Christiansborg, hvoraf det store flertal er udøvende anti-demokrater.” (sic!) - fremstår for mig som kommende fra en rimelig afklaret, men forvirret debattør, hvad angår hans eget syn på demokrati og parlamentarisme herhjemme …

At der i de europæiske samfund kan konstateres en temmelig klar og fornuftsbaseret inkompatibilitet mellem demokratiske normer og visse ørkenreligioners lovparagraffer burde selv du - der garanterer os at læse bøger – kunne få øje på – så dine hyldestbetragtninger kan kun falde på frugtbar jord de steder, hvor alle er enige om, hvad grundlaget skal være for samlivet mellem borgerne og gældende love i samfundet – men hvor forefinder du den situation i vores og de omliggende samfund hærget af såkaldt multikulturalisme – nævn bare ét …

Så hvem fremtræder løjerligt nok som anti-demokrat her – og som du selv påpeger kunne en passende konklusion her være – naivitet og realitetsresistens – dine egne ord, ikke mine – men jeg håber stadig, der er noget jeg har misforstået – du sværger jo til klarhed i tænkningen …

randi christiansen

Ja, løjerligt nok - men vi forstår det nok bare ikke Jan

Hvis nu Heinrich kunne excellere i yderligere sproglig alkymisme og uddrage essensen i kortform ?

Og til Olmo

Det er sandt, at i den tv udsendelse, som jeg så, fremstod det, som at den muslimske bestyrelse saboterer og ikke vil rumme de danske traditioner - og den interwievede repræsentant for mindretallet ikke kunne forstå hvorfor.

Hvis det manglende juletræ udelukkende skyldes mindretallets egen dovenskab, er det en stor og mærkelig undladelsessynd fra DR1 - Danmarks største public service medie - og så er jeg gået i en fælde.

Men jeg har desværre ofte i mit kvarter oplevet chikane fra personer af muslimsk herkomst - sker det fra andre, kan du tro, de også får besked. Problemet med personer af muslimk herkomst er desværre ofte, at det kan være meget vanskeligt at etablere en ikke voldelig dialog - det bliver man gevaldig træt af. Det er ærgerligt, men forståeligt at verdens manglende retfærdighed skal give sig udslag i konflikter i lokalsamfundene.

Jeg er helt enig med dig i, at man bør forstå konflikternes tilgrundliggende årsager, men jeg mener også, at man ikke kan vente på, at den terapeutiske effekt har indfundet sig, før man har ret til at kræve ordentlig opførsel af sine naboer.

Der er så megen fin og smuk inspiration, vi kan få fra den muslimske kultur - synd at det skal skæmmes, men netop derfor må vi arbejde med det.

Sammenhængen, Heinrich,

sammenhængen, hvori sådanne flertydige ord anvendes - gør dem krystalklare - og jeg nægter at tro, du havde det mindste problem med at afkode min teksts brug af pågældende ord i ubestemt flertal.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

selvfølgelig forstod jeg dig og dine ord. Klart. Naturligvis gjorde jeg det. Jeg lagde end ikke mærke til "kategorifejlen", da jeg læste din kommentar.

Senere faldt blikket på det lidt (ikke meget) aparte ordvalg. Aparte, alene fordi du fremsatte det. Selv om vi kan være rygende uenige, er jeg ikke blind for at der ligger omfattende viden og sammenhængende tænkning bag dine synspunkter, som du plejer at fremlægge klart. Dit ordvalg undrede, og du fik en venlig og godmodig kommentar.

Glem det. :-)

Heinrich R. Jørgensen

Jan Weis:
fremstår for mig som kommende fra en rimelig afklaret, men forvirret debattør, hvad angår hans eget syn på demokrati og parlamentarisme herhjemme …"

Jeg ville have troet, at mine kritiske kommentarer om disse emner, ikke var til at misforstå. Både hvad angår hvori ulykkerne består, hvad der har bevirket at de fik lejlighed til at vokse frem, og hvilke tiltag der kunne råde bod på de værste unoder og ulykker.

Det er meget muligt, at jeg har udtrykt mig uklart. Det er højst sandsynligt, at de betragtninger jeg løbende fremturer med, befinder sig så langt fra normative og konventionelle (verdens)anskuelser, fordrer mental elasticitet og vedholdenhed i en grad som kun få er villige og kapable til at yde.

Ovenstående er ikke et arrogant og flabet udsagn, om egne fortræffeligheder og om andres inferiøre intelligens, viden m.v. Udsagnet går alene på fleksibilitet og udholdenhed, hvad angår at forsøge at fatte uvante anskuelser, og dermed skubbe egne fordomme til siden imens.

Det er inderligt ligegyldigt, hvad jeg har af meninger. Hvis jeg har meninger; det har jeg forhåbentligt alene om emner, jeg har sat mig grundigt ind i, og reflekteret behørigt over.

Demokrati handler om beslutningsprocesser og ledelse i, af og ved et fællesskab, gennem fællesskabets medlemmer. Et demokrati kan forstås som folkets styre, men kan forekomme på langt mindre skalaer. En skandinavisk demokratiopfattelse er typisk præget af hvad man kan kalde tingstedskultur (alle der vil mødes, én taler ad gangen, men alle andre aktivt lytter). Det er modellen, der i bedste fald anvendes til møder, i forsamlinger, til generalforsamlinger, osv.

Demokrati i den betydning, og praktiseret på den vis, kan jeg tilslutte mig. Ikke at alt kan eller skal gøres til genstand for demokratisk processer, eller at alt skal underlægges en "fællesvilje". Der er emnet, der bedst henlægges til andre fora; enten fordi emnet ikke angår hvem som helst, eller fordi en særlig er bedre egnet til at træffe beslutninger forsamling (enten pga. deltagernes kompetencer, pga. mange formalia der bør overholdes, eller aht. hensigtsmæssigheden ved fortrolig behandling lukkede fora.

Hvad demokrati ikke er, ikke kan være og aldrig har været, er en stats styreform.

Man kan have et parlament med en demokratisk kultur (tingstedskultur). Folketingssalen er et synligt udtryk for den vision. Du har en halvcirkel, formet som en klassisk-græsk amphitheatron, hvor der i centrum basis for at en person (ad gangen) taler til de forsamlede. Det var i øvrigt præcis intentionen med folketingssalen og forsamlinger der holdt til der; at de kunne føre offentlige samtaler dér, som kunne føres til protokols og distribueres til interesserede.

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig det koncept. Gid det må blive genindført snarest.

Parlamentarisme tilslutter jeg mig principielt gerne, men vil dog ikke undlade at nævne at jeg går ind for en tilgang, hvor riget opdeles i valgkredse, hvor valgkreds kan vælge én (1) repræsentant, hvor politiske partier formenes enhver form for tilknytning til opstillende og valgte tingsmedlemmer, og hvor enhvert tingsmedlem er bundet alene af sin personlige overbevisning. Det er en model, som tidligere blev praktiseret -- en genindførelse støtter jeg helhjertet.

Ligeså anser jeg det for væsentligt, at et tokammer system i parlamentet indføres (årsager, opgaver m.v. kan enhver læse sig til, i hvad der burde være pligtlæsning for interesserede i samfundsforhold: Montesquieus L'esprit des lois.)

Der findes hverken "ørkenreligioner" eller "religioner". Religion handler om praksis. Der kan ikke være en flertalsform af religion. Må jeg have lov til at henvise til Immanuel, der skråsikker afviste samme tankespind. Som Kant-entusiast må du have været rundt om det emne, i godt selskab med dine bøger.

Dsse kulturer (evt. normalt hjemmehørende i ørkener) følger naturligvis love og regler. Men da ikke den type regler, vi på vores breddegrader plejer at omtale som "love". Hvor mange andre følger "naturlig lov", opereres der langtfra aktid med dette koncept i vestlig, moderne retspraksis. Der er til gengæld myriader af skriftlige forskrifter.

Uanset -- muslimers leveforskrifter er så vidt jeg har forstået, ganske klare mht. til at at man har pligt til at efterleve de forskrifter, der er gældende hvor man opholder sig. Så hvad er problemet?

Ole Thyssens betragtninger kan jeg fuldt ud tilslutte mig:
"Multikulturalisme er rigdom, hvis den parres med respekt for de spilleregler, som giver alle adgang til at ytre sig og tage del."

Hvis fordomme og angst får lov til at råde, sker der ikke noget kultur-møde , der involverer de reaktionære og skræmte.

Jeg beklager, at jeg ikke kan bidrage med erfaringer om somaliere og flere andre grupper. Jeg har mødt personer fra mange nationer, og går fint i spænd med de fleste. Formodentligt fordi jeg har gjort mig den anstrengelse, at forsøge fatte blot en flig af de forestillinger og andet, nogle af dem formodentligt har.

Heinrich R. Jørgensen

I øvrigt er stemmer ikke noget der burde "tælles". Stemmer burde "vejes", således at de mest tungtvejende synspunkter gives større vægt, end mere luftige betragtninger.

Hvis fornuftige valg er et spørgsmål om antal, må man følge Niels Hausgaards slager, hvor er par linjer lyder cirka: sikke kloge vi ku' bli, hvis blot vi var mange nok

Heinrich R. Jørgensen

Randi Christiansen:
"Hvis nu Heinrich kunne excellere i yderligere sproglig alkymisme og uddrage essensen i kortform ?"

Jeg har forsøgt kortform, langform og efterhånden alle tænkelige former for at kommunikere.

Læs med henblik på at forstå :-)

Ha!

At et juletræ +/-,
til de grader
kan sætte gemytterne i kog,
fatter jeg ikke en grankvist af...?

Men her er et nummer
med en af mine helte
...i højt JULEHUMØR :
www.youtube.com/watch?v=8AeMr8e32ng

Mvh Th :-)

Heinrich – du har ret, vi skal alle være her - midtjyske mangeordsteoretikere såvel som borgere, der trods alt stadig kan holde tungen lige i munden og ikke lader sig overvælde af xenofobiske postmoderne strømninger eller gammelkendte anarkistiske understrømninger udgået fra naivister og realitetsresistente drømmere …

”Så hvad er problemet?” – spørges der – hvilket kunne tyde på, at virkeligheden stadig ikke har indfundet sig alle steder endnu – en ny form for virkelighed, som andre steder har ført til alvorlige samfundsproblemer, bl.a. fordi politikere ikke i tide har været opmærksomme på de ændrede sociale situationer deres politik ville medføre, men bare har ladet stå til og ikke har set sig omkring i virkelighedens verden – ladet sig besnakke af diverse meningsdannere i deres professorale minareter og andre større eller mindre ånder, der gerne ser sig selv ophøjet til dette bedrøvelige intellektuelle selskab …

En kulturrelativerende professorafhandling, som den nærværende, har kun dét til resultat, at de sædvanlige betændte xenofobiske stemmer igen melder sig på banen, samt skabsanarkister og forbenede samfundsskeptikere får lejlighed til atter en gang at lufte deres aversion mod egen kulturkreds og afsløring af egen skjulte dagsordner under dække af en tvivlsom alvorligt ment humanisme …

Den tredje form for realistisk og praktisk anskuelse, der ikke ligger fjernt for sådan nogle som f.eks. oplyste borgere med international erfaring, og ikke personliggør problemerne ved at hænge nogen bestemte befolkningsgrupper ud - her i det såkaldte multikulturelle samfund – får sandsynligvis heller ikke de stadig ansvarlige politikere i tale – imens kan man så diskutere det kærnedanske juletræs røgt og pleje – men det passer dem sikkert også udmærket – altså politikerne …

Hvor fænomenet multikulti andre steder erfaringsmæssigt erklæres for død – fortsætter man herhjemme i bondelandet med skyklapper på – denne særegne danske masokisme er ikke sådan at slippe af med …

Heinrich R. Jørgensen

Jan,

jeg ser ikke modsætningen mellem Ole Thyssens udsagn om "multikulturalisme er rigdom, hvis [...]" og den nationalistiske eller nationale "multikulturalisme er skidt", ud fra synspunkter om at manglende almen koncensus om anskuelser, værdier og praksis, uvægerligt vil nedbryde eksisterende kultur, tradition og civilisationsbærende institutioner, og videre resultere i at grundlaget for folkeligt fællesskab udhules, men den følgelig konsekvens at forestillingen om folk, nation, rige m.v. tømmes for indhold, indtil rigets frie borger og befolkning atter er blevet lænket til stavn eller andet.

Begge dele er sandt. Begge dele kan forliges, er Ole Thyssens budskab. Hvis vi besinder os på hvad der er væsentligt og vigtigt i "vores" kultur.

Hvori består "vores" civilisation"? Hvad bærer denne civilisation? Skole? Kirke? Medier? Biblioteker? Forsamlingshuse? Højskole? Smagsdommere? De politiske partier?

I min foregående kommentar henvendt til dig, giver jeg nogle bud hvordan demokratisk metode, parlamentarisme, folketing, ting, offentlig debat og andet kan anskues og eksekveres. De betragtninger er hverken selvopfundne eller nye; andre, langt mere klartskuende og erfarne personer end jeg, har givet udtryk for disse opfattelser.

Hvis "vores" civlisation ikke hviler på et oplyst grundlag (tjek selv Kant's "hvad er oplysning"), ikke er rodfæstet i ambitionen om at det fælles bedste (det almene vel) er trumf, og ikke hviler på en frisat befolknings vilje og evne til at praktisere personligt ansvar, så er "vi" meget ilde stedt. Så har "vi" intet grundlag for et værdigt og meningsfuldt fællesskab. Hvis der ingen folkelig og politisk vilje er at udgøre et rige, en stat eller en nation (eller multiplaer og kombination heraf), så er der intet grundlag for sådanne folkelige og politiske konstruktioner.

Et folk uden fællesvilje (her tænkes ikke til strækningmarch og pietisk søndagsskoletvang) vil uvægerligt blive opløst. Det er som enhver anden dysfunktionel familie; enheden opløses, og medlemmerne diffunderer bort. Nogle medlemmer bliver optaget som værdsatte medlemmer af andre fællesskaber; nogle medlemmer bliver ensomme stakler, der begræder deres og andres triste skæbne, som er en følge af for ringe deltagelse og engagement i det fællesskab man engang var en del af.

"Vi" får og har det fællesskab, som "vi" gør os fortjent til, gennem den måde "vi" forholder os til "det fælles" og "det offentlige".

Er det ikke sagen og situationen, i al sin alvor, nogenlunde komprimeret til nøddeskals-størrelse?

I så fald er det aldeles afsporet, at ævle om, at blot der lysudsmykkes endnu en død gran, opsat i Kokkedal, at blot muselmænd lærer at sige "knæhøj karse" og "rødgrød med fløde" samt bælle øl fra flaske, er er fred og orden etableret. Det er dybt afsporet, er fremture med udsagn om, at hvis blot den politiske ad-hoc formynderkaste bliver mere uempatiske, brutale og rationalistiske når de dikterer vilkåre for deres undersåtter, så vil det materielle, sociale og humane lykkeland være så godt som realiseret.

Det er sandt, at multikultur og skyklapper er en kombination, der vil resultere ulykke. Jamen, så lad os da tage skyklapperne af, så "vi" kan gøre os et overblik over udfordringerne, og forholde os til de virkelige udfordringer.

Heinrich – denne melding - at vi alle skal være her - har en undertone af ironisk distance, lige netop det har du jo vistnok aldrig udtalt dig om – men du efterspørger åbenbart udfordringer …

En tidligere kollega i et større rådgivende ingeniørfirma fortalte, at man på et tidspunkt havde ansat en ingeniør udefra med bl.a. den hensigt, at skabe nye udenlandske kontakter som led i det nogle kalder globalisering …

Men efter kort tid blev det registreret, at manden udeblev fra arbejdet hver fredag uden at tage hensyn til, at han var ansat på fuld tid – forklaringen, der fulgte kunne ikke godtages, hvorfor mellemværendet hurtigt måtte bringes til ophør alene af hensyn til faktureringen til kunderne – regnskabsafdelingen klagede over dobbeltbogholderiet og firmaet havde ingen planer om at indføre 4-dages arbejdsuger foreløbigt, revidere deres strategiske planer eller indføre en ny firmakultur …

I min glorværdige, men kortvarige karrière i det kommunale skolevæsen, viste det sig i begyndelsen, at der på mærkelige tidspunkter udeblev elever med en bestemt ensartet baggrund – det gav tidobbelt arbejde med at holde styr på undervisningens status over for hver enkelt elev – et logistisk mesterstykke mester her ikke kunne styre, selv med sin ingeniørmæssige baggrund og erfaring i at styre større byggeprojekter …

På spørgsmålet om en forklaring på mystikken fik jeg stukket en kommunalt udgivet og af skatteyderne betalt særkalender i hånden – indeholdende sådan ca. dobbelt så mange fri- og helligdage end den normale kalender, jeg havde i tasken – ingen klagede ud over nogle af de eftersiddende elever – de ville sku da også forståeligt have mere fri - så mester her sagde farveller med en sandfærdig begrundelse til kommunalbestyrelsen – men det var vist ligemeget for den kommunale selvforståelse …

Jo - den danske masokisme har mange fremtrædelsesformer – og ingen modsætninger, si’r du, hvis [min pen var spids] …

Heinrich R. Jørgensen

Jan,

du er ikke den eneste blandt os to der har takket nej til at være deltager i forehavender, der viste sig at være useriøse. Ej heller ikke den eneste, der har forladt posten med en ærlig og sandfærdig begrundel

Det er nogle gange forbløffende, hvilken lydhørhed der er for budskaber, der indledes med et farvel. Jeg har oplevet ligblege direktører, rystende nervøse chefer, fæstninger den ramlede som korthuse og som profeteret og andet.

Det er ikke modsætninger, der savnes. Det er en ansvarlig og ærlig tilgang, der savnes. Det er i øvrigt ikke et særligt "dansk" fænomen. Udenfor rigets grænser oplever man samme grundlæggende mønstre, igen og igen. Fremtrædelsesformer varierer, men dumhed består.

randi christiansen

Heinrich - du har stadig ikke forholdt dig til min anke i forhold til O.T. ´s udsagn : "Demokratiet handler ikke om sandt eller falsk, men om et flertal."

Hvis man i sin demokratiforståelse lægger vægt på flertallet og ikke på også at inddrage mindretallet, er det en afstumpet tilgang til et funktionelt demokrati.

"Der er håb om et juletræ til næste år, hvis de strammer sig an."

Hvis det her drejer sig om ´dovne danskere´, må de naturligvis tage konsekvensen, men den version af historien er vi ikke blevet præsenteret for. O.T. antager, at det forholder sig sådan, og baserer sit indlæg på den antagelse. Dét, er det nedladende.

Heinrich R. Jørgensen

Randi,

den tekniske beskrivelse af den demokratisk proces, er at flertallet bestemmer. Det er sandt.

Men dermed har man jo intet sagt om demokrati, demokratisk sindelag, en demokratisk proces og andet. Præmissen for demokrati, er at beslutninger søges truffet i fællesskab, på et informeret grundlag, og til fælles bedste. Hvis det ikke er præmisen, så aner jeg ikke hvilket fornuftigt og værdigt formål demokrati kan have.

Hvis beslutningsprocesserne reelt træffes i loger og klubber, og sides præsenteres som et fait a compli en ekskluderet minoritet magtensløst må se gennemtrumfet af en majoritet uden lydhørhed og respekt over at en offentligt samtale må og skal finde sted, så gnaves der i demokratiets rod.

Hvis beslutninger træffes på basis af oplysninger der bevidst er mangelfulde, misvisende, forløjede, og beslutningstagerne således bondefanges eller på anden vis narres, så har sådanne aktører vist sig aldeles uegnede til den tillid de er blevet vist som demokratiske medaktører. Det skulle gerne være således, at alle kunne være demokratiske medspillere, men grundlag for det lighedsideal er at idealer om broderskab og fællesskab er mindst lige så stærke.

Hvis de demokratiske processer perverteres, ved at nogle undlader at have det almene vel for øje, men målrettet vælger at lade deres indflydelse deponere i en fælleskasse, hvis strategiske hensigt er at rane magt over processen og beslutningerne for egen vinding (og dermed på andre bekostning), så er gnaveriet for alvor sat i system.

Hvis deltagerne i den demokratiske proces, respekterer intentionerne og værdierne bag den demokratiske tilgang til gensidig oplysning og at få træffe "de bedste" beslutninger om relevante emner, så er det muligt. Besværligt, anstrengende, men bestemt muligt.

Demokrati er muligt, hvis en tilpas stor andel af deltagerne strammer sig an, og respekterer de nødvendige forudsætninger der gør demokrati muligt. Lader tilstrækkeligt mange af deltagerne sig korrumpere, er demokratiet gået tabt, og der er alene tale om et skuespil, hvor alle spiller deres tildelte rolle, alt imens den betydende handling sker andet steds.

Modarbejder man demokratiets skrøbelige mulighed, fortjener man iflg. min forståelse betegnelsen "anti-demokrat".

Simon Olmo Larsen

Lars

Du kender ikke noget til Thailand, siden du ikke kender til omfanget af danskere der begår kriminalitet dernede?

Vesten har fuldstændig ødelagt den Thailandske kultur.

Prøv og se hvordan hvide kristne indvandrere har ødelagt kulturen alle steder de er kommet frem, kan du ikke nævne et sted hvor hvide kristne mennesker er indvandret og har underlagt sig det pågældende lands kultur?

Du snakker om potentiale, du mener ikke alle har det samme potentiale alt efter hvad for en kultur de kommer fra, jeg forstår ikke det du mener med potentiale. Hvem har det og hvem har det ikke er det noget man er født med eller er det noget man tilegner sig i sin opvækst?

Jeg kan supplere med, at integrationsgraden blandt vestlige indvandrere i Kina heller ikke er overvældende høj... Men Kina er et multikulturelt og multikulturalistisk samfund, hvor man godt kan få lov at være ukinesisk, så længe man overholder love og regler.

Simon Olmo,

så du går altså ikke ind for et multikultisamfund i Thailand - men kun i Danmark - fordi 'hvide mennesker' er ødelæggende for landes kulturer.

Det da et standpunkt.

Nuvel - der er en række empiriske indikatorer for pejling af integrationspotentiale - for eksempel vil en person fra den somaliske kulturkreds, uden uddannelse eller relevant erhvervserfaring, der familliesammenføres til en herboende person med samme etniske baggrund på førtidspension - have ringere udsigter til vellykkede integration i Danmark end fx. en australier, med uddannelse og relevant erhvervserfaring, der familliesammenføres til en herboende selvforsørgende person med dansk baggrund - sådan er det bare.

P.S.

Kender nu udmærket til Thailand - ganske udmærket - men kommer åbenbart ikke de turiststeder du frekventere.

Simon Olmo Larsen

Randi

Kig på BBC og se hvor troværdig stats tv kan opføre sig, intet kan overraske mig mere.

At du har problemer der hvor du bor og at du føler dig utryg kan jeg sagtens sætte mig ind i.

Jeg har bevæget mig i sociale boligbyggerier de sidste 25 år og jeg har set alskens dårligdomme.

Der har altid været drengebander de steder og de har altid snakket grimt for de har ikke lært andet.

Prøv og se hvor mange af folketingets børn der går i folkeskole er det 2?

De drenge med muslimsk baggrund som opfører sig dårligt har lært sproget af danskere for deres forældre kan ikke dansk.

Vores nuværende problemer er en forfejlet skole politik og en pædagogik der kun arbejder med professionelle relationer.

Børn der har forældre som ikke kan lære dem at begå sig i Danmark, forældre som ikke har kompetencer til at lære deres børn, hvordan man opfører sig i det danske samfund, for de kender ikke noget til dansk kultur.

Den gruppe af børn og unge har brug for personlige relationer og danske venner, så de kan lære hvad dansk kultur er og hvordan man får det bedst muligt i Danmark.

De skal lære at se deres potentiale og hvordan de bruger det i det danske samfund.

Mennesker der er glade, trygge og har det godt vil altid være en berigelse for samfundet.

Dette problem omhandler ikke kun børn og unge med muslimsk baggrund, men størstedelen af danske børn og unge fra underDanmark.

Boykot systemet ikke menneskene!

Simon Olmo Larsen

Lars

Du er så dejligt nedladende på en pæn måde og du er dygtig til at vende alt til din fordel.

Med hensyn til dit eks. mener du indfødte Australiere eller Australske indvandrere?

Har jeg skrevet nogen steder at jeg var imod noget som helst andet end propaganda mod mennesker med muslimsk baggrund?

Du må være lige så menneske fjendsk du vil for min skyld, så længe du ikke lader det gå ud over andre end dig selv.

Men ja jeg er imod imperialisme hvis det er det du mener?

Jeg mener ikke vi kan undgå at vores kultur langsomt bliver udvandet, for sådan er det gået med alle kulture og civilisationer.

Alt er i konstant forandring, at tro at man kan være 15 år hele sit liv giver ingen mening, alting ændrer sig med tiden for til sidst at forsvinde.

Simon Olmo Larsen

Lars

Mener du at alle børn har samme potentiale?

Simon Olmo, du skrev:

"Du er så dejligt nedladende på en pæn måde og du er dygtig til at vende alt til din fordel."

Det er muligt jeg ikke formår at udtrykke mig klart - eftersom det ikke har været min hensigt at optræde nedladende eller fordreje dine ord - så du mener måske alligevel ikke, hvide mennesker ødelægger den thailandske kultur, selvom du ret så tydeligt gav udtryk for netop det synspunkt?

"Med hensyn til dit eks. mener du indfødte Australiere eller Australske indvandrere?

Jeg mente, som jeg oftest gør, hvad jeg skrev; en australier - ikke en nyaustralier, aboriginal eller en somalier bosat i Australien - men det glæder mig, du tilsyneladende er ved at have udviklet en sans for det forhold kan have betydning.

"Har jeg skrevet nogen steder at jeg var imod noget som helst andet end propaganda mod mennesker med muslimsk baggrund?"

Ja - det har du da - sært spørgsmål.

"Du må være lige så menneske fjendsk du vil for min skyld, så længe du ikke lader det gå ud over andre end dig selv."

Jeg ved ikke rigtig - hvad jeg mere præcist skal bruge din tilladelse til - ikke mindst eftersom jeg forsøger at agitere mod menneskefjendske strøminger og opførsel i vores tid og samfund, helt modsat dig.

"Men ja jeg er imod imperialisme hvis det er det du mener?"

Nej - det var ikke det jeg mente - og undre mig over du kan have fået det indtryk.

"Jeg mener ikke vi kan undgå at vores kultur langsomt bliver udvandet, for sådan er det gået med alle kulture og civilisationer."

Jeg mener ikke, du fatter en meter, ikke så meget som en meter - at kultur er under evig udvikling - er nødvendigvis ikke det samme som udvandning, men kunne lige så vel være en styrkelse - og i erkendelse af denne evige udvikling - bør man naturligvis søge at påvirke den retning og form udviklingen antager - imorgen bliver ikke som i igår - morgendagen skal ikke opdages, men skabes.

"Alt er i konstant forandring, at tro at man kan være 15 år hele sit liv giver ingen mening, alting ændrer sig med tiden for til sidst at forsvinde."

Ja - forstanden og fornuften synes at være ganske forsvundet hos multikultierne - til fordel denne menneskefjendske ideologi.

"Mener du at alle børn har samme potentiale?"

Hvis ingen har fortalt dig det før - så kan jeg da fortælle dig det - folk er forskellige - de er slet ikke ens - heller ikke når de fødes - sådan er menneskeligheden en mangfoldighed af forskellighed - det en del af verdens rigdom.

Simon Olmo Larsen

Lars

Du fortsætter i samme spor, har du sovet godt :-)

Kan du ikke dokumentere hvad det er som jeg er imod andet end hetzen mod muslimer?

Jeg påpeger blot at der er problemer med indvandring alle steder i verden og at det ikke er et specielt muslimsk problem.

Jeg forstår ikke det med at børn har forskelligt potentiale når de bliver født, hvad mener du med potentiale?
Kan du ikke henvise til noget dokumentation på dette? Så selv en som mig som åbenbart er mindre begavet kan forstå det.

Jeg har jo åbenbart ikke samme potentiale som dig.

Kan du ikke vise hvor jeg har skrevet at jeg gik fuldt ind for det multikulturelle samfund og at jeg syntes det er godt for danmark at der kommer mennesker herop som deres hjemland er glade for at slippe af med?

Jeg forholder mig til Danmark som det ser ud idag og hvordan vi sammen kan løse de problemer vi har.

Jeg fatter ikke en meter, men er det ikke det du selv siger at danskheden er ved at blive udvandet på grund af indvandringen fra Afrika og mellemøsten?

Simon Olmo Larsen

Jeg mener så den danske kultur er blevet udvandet.

Vi er gået fra selv at tage os af vores børn og gamle til at overlade ansvaret til samfundet som opdrager vores børn med professionelle relationer og passer vores ældre på samme måde.

Mennesker i Danmark lever hele deres liv med professionelle relationer.
De har måske lige lidt tid til personlige relationer under aftensmaden inden go aften danmark. Hvor de kan høre om de grimme muslimer som er imod den danske kultur og ikke nok med det, de vover at kritisere vores jul.

Men mor og far skal arbejde for fællesskabet og have en karriere og hvis de ryger af den vogn så drikker de sig ihjel.

Fællesskabet som hver gang sender regningen til dem som ikke kan betale den, så de kan komme med alle deres gebyrer og fastholde folk i evig gæld.

Vi er gået fra at have en madkultur, til en underlig blanding af konverseret mad, hule grøntsager groet under plastik og dyr opbragt på kummerlige vilkår.

Bare det er billigt så putter vi det i munden, vi elsker smagen af discount, en krone sparet er en krone tjent.

Den danske kultur afgik ved døden for længe siden, om 10 år er vi et stort discount varehus, hvis det ikke er der vi allerede er.

At du sidder med hugin og mugin på dine skuldre og forsvarer en kultur som er igang med sine sidste åndedrag er synd for dig og jeg føler med dig.

Hvad er det mennesker med muslimsk baggrund, har at gøre med at vi i fællesskab har slået vores egen kultur ihjel?

Simon Olmo

I thailand ses turister som en stor resurse, de medbringer en masse penge, ligesom dit link tydeligt viste, og de er der kun midlertidigt. Husk det nu, i thailand er man kun midlertidigt, man skal møde op hos politiet hver 90 dag, og søge om nyt et års visa hvert år. Og kan man ikke bevise at man kan forsøge sig selv, med en indkomst der ligger langt over hvad en DØJF tjener dernede, så er det ud, ligesom kriminelle naturligvis løbende sendes hjem.

permanent opholdtilladelse er ikke noget de bruger mere, kun ekstrem rige der forstår at bestikker sig igennem system få sådanne tilladelser.

Jeg ved ikke hvor meget du kender til thailands historie, men kristendommen har de aldrig set som en fare, da de første kristne kom til ayuttaya i 1600tallet sagde kongen af thaiernes religion er alt for stærk til at kristendommen kan true dem, og det har der været konsensus om lige siden.

Hvad angår muslimer er det en hel anden historie, der forgår dagligt over 10 terrorhandlinger fra muslimerne nede i Sydthailand.

I øvrigt er langt den største indvandre nation i thailand kinesere, men det opdager turisten der kun har været få gange i thailand sjældent, selv statsministeren har kinesiske rødder.

Jeg er selv thaigift og har kommet i thailand igennem 3 årtier, og har set store ændringer, men det er ikke kristendommen, der er drivkraften, det er som de fleste andre steder i verden, kapitalismen, hvilket er en kæmpe modsætning til buddhismen.

I øvrigt hænger de thailandske storcentre gerne juletræer op.

Simon Olmo,

mener du helt alvorligt - jeg skal dokumentere, hvad du er imod udover hetz mod muslimer - er du fuldstændig stået af? Nuvel - et par indlæg tilbage påstod du, at være imod imperialisme - men det var måske løgn?

Din påstand - om der er problemer med indvandring alle steder - mangler at blive kvalificeret og kvantificeret for at give mening - at ingen af disse problemer skulle hidrøre noget muslimsk - er et bastant virkelighedsfornægtende synspunkt.

Nogen indvandring giver ikke nævneværdige problemer for værtsnationen, anden indvanding giver alvorlige problmer for værtsnationen - kulturforskelle, herunder religion, spiller en afgørende rolle - det et spørgsmål om kompatibilitet - og det gælder ikke mindst for islam.

Al kultur er ikke ens, al religion er ikke ens.

Islam - har en natur, som vi kan observere den udlevet, der gør dens følgere oftere end andre har en forholdsvis lav kompatibilitet med ikke-muslimske værtsnationer - det skyldes blandt andet lovreligionen islams stærke supremacisme og triumphalisme sammen med dens religiøse krav om en islamisk samfundsindreting - i modsætning til fx. Buddhisme eller Jainisme - som derfor fører til nogle særegne problemer for de europæiske samfund, der er mål for den voldsomme islamiske udvandring, som ikke tilsvarer fx. den buddhistiske indvandring.

Hvad angår dit forståelsesproblem med potentiale - så vil jeg henvise til Den Store Danske Encyklopædi:

"Potentiale, (af lat.), skjult kraft; en mulighed, som endnu ikke er realiseret, men som ud fra det foreliggende synes at være til stede."

Og foreslå - du selv slår ord op du er i tvivl om - for fremtiden.

Med hensyn til dit syn på multikulturalisme og masseindvandringen - så dur det jo ikke at ville løse de problmer vi har her i landet nu - uden at ville rører ved den politik som fodder problemerne og gør dem større imorgen.

Det samme gælder kulturudviklingen - hvor jeg vist kun kan citere mig selv - at kultur er under evig udvikling - er nødvendigvis ikke det samme som udvandning, men kunne lige så vel være en styrkelse - og i erkendelse af denne evige udvikling - bør man naturligvis søge at påvirke den retning og form udviklingen antager - imorgen bliver ikke som i igår - morgendagen skal ikke opdages, men skabes.

Det vil sige - jeg mener ikke fremtidens danske kultur skal udvikle sig på mellemøstlige og nordafrikanske præmisser - men primært danske. Hvad ikke vil være muligt - med en multikulturalistisk politik og fortsat masseindvandring af kulturfremmede med lavt integrationspotentiale - tingene hænger sammen.

Din øvrige generelle forfaldshistorie - kan jeg da nogenlunde tilslutte mig - det er bare ikke et selvstændigt argument for multikulturalisme og masseindvandring.

Visse politiske partier her i landet ynder at lovprise multikulturalisme. Bemærk, at disse partiers repræsentanter sjældent selv har konstateret generne ved at bo i en ghetto, hvor indbyggermassen mestendels er af mellemøstlig observans. Det er således helt gratis for disse ignoranter at tilbyde dansk gæstfrihed til folk, som intet belæg har for at opholde sig her i landet.
Nu da vi ser resultatet af ondet, er det iøjnefaldende, hvor lidt man hører til f.eks. det radikale venstres agitatorer om, hvordan man nu løser problemet med mellemøstlig kriminalitet, - hvilket er blevet en af de værste svøber i dansk retshistorie. - De er larmende tavse om dette spørgsmål!

randi christiansen

Lars Hansen - "Islam - har en natur, som vi kan observere den udlevet, der gør at dens følgere oftere end andre har en forholdsvis lav kompatibilitet med ikke-muslimske værtsnationer - det skyldes blandt andet lovreligionen islams stærke supremacisme og triumphalisme sammen med dens religiøse krav om en islamisk samfundsindreting - i modsætning til fx. Buddhisme eller Jainisme - som derfor fører til nogle særegne problemer for de europæiske samfund, der er mål for den voldsomme islamiske udvandring, som ikke tilsvarer fx. den buddhistiske indvandring."

"Det vil sige - jeg mener ikke fremtidens danske kultur skal udvikle sig på mellemøstlige og nordafrikanske præmisser - men primært danske. Hvad ikke vil være muligt - med en multikulturalistisk politik og fortsat masseindvandring af kulturfremmede med lavt integrationspotentiale - tingene hænger sammen."

Dette er hvad der i brede økonomisk og intellektuelt velstillede kredse har været enighed om at stemple som racisme, og man har dermed været medvirkende til at marginalisere andre befolkningsgrupper med mere direkte oplevelser af kulturelle og religiøse konflikter, som værende politisk ukorrekte og ikke stuerene med det resultat, at samtalen er blevet uskarp.

Danmark har et desværre historisk medansvar for ikke at have gjort det tydeligt nok for sine tilflyttere, hvad der kræves af dem. Da indvandringen startede i 70´erne, havde ingen danskere fantasi til at forestille sig, at man ikke som en naturlig ting fulgte det gamle ordsprog om at ´skik følge eller land fly´. Det var selvfølgelig naivt, og blev derfor fulgt af en brat opvågnen til især muslimske medborgere og deres til tider berettigede men ofte fejlrettede agression overfor deres nye hjemland.

Vi må som danskere kræve respekt for vores grundlov, men vi må også forstå, at sociale, kulurelle og religiøse forskelle kan lede til mange misforståelser, og det er vores udfordring at finde den mest hensigtsmæssige måde at forsvare vore rettigheder.

Mennesker, der har hvad de skal bruge, har et lavt konfliktniveau - alle der har prøvet en forældrerolle ved, hvor svært det kan være at opdrage til fredelig og gensidigt respektfuld sameksistens. Vi får vores børn lige i nakken - og vi har med alle de myriader af omkringværende påvirkninger ikke engang eneansvar for dem.

Det er en stor udfordring at skabe et fredeligt samfund, men derfor må vi ikke undlade at prøve.

Og Heinrich – jeg er fuldstændig enig med dit sidste indlæg, og kan derfor ikke forstå, at du ikke heri ser diskrepansen til O.T.´s udsagn om at ´demokrati handler om flertal´ altså demokratur.

Uden at kende sagens faktiske sammenhæng forudsætter han videre, at det er danskerne, som er dovne, og ikke muslimerne der forvalter deres demokratiske rettighed som demokratur. Jeg indrømmer udfra dette rationale at have begået samme fadæse med omvendt fortegn, idet jeg gik udfra med reference til tv og avisdækning, at det er ´danskerne´, der taler sandt. Det viser sig nu at være uklart hvem, der har svigtet sin demokratiske ret og pligt.

Jeg tillader mig at håbe, at samtlige aktører har lært lektien og fremover vil forvalte deres indsats med rettidig omhu.

Bare endnu et eksemplarisk tilfælde af den alt for udbredte selvkompromitterende uformåenhed i den lattervækkende såkaldte kreative klasse til at fremlægge og følge intelligente og holdbare politiske løsninger – ikke disse såkaldte elitære kulturrelativister og intellektuelle blålys, men samfundsborgerne betaler også her de løbende omkostninger – både pekuniært og med et skrumpende demokratisk manøvrerum …

Send milliardregningen til DRV et al. …

Flemming Andersen

For at forstå ønsket om "en multikulturalistisk politik og fortsat masseindvandring", skulle man måske starte med at spørge sig selv om hvem en sådan politik gavner??

I de kredse jeg færdes kender jeg ingen der har ønsket Danmark ændret til en multikulturel stat, de fleste finder sig skam et langt stykke i eksperimentet og forsøger at tilpasse sig med lidt brokkeri indblandet.
Flere synes faktisk at kebab er bedre end hottere, men det er jo så det de egentligt kender til og er blevet beriget med af de nye tilflytteres kulturer.

Altså må de være andre end lige de brede masser, der har været interesseret i denne ændring af vore alle sammens land. Altså os til enhver tid herboende indbyggere.
Jeg har da helt personligt et ganske godt gæt på, hver der har haft gavn af flere udbydere af arbejdskraft, hvad enten denne er direkte anvendelig eller blot skal bruges som en indirekte advarsel om ikke at kræve for meget i lønposen.

Men problemerne i eksperimentet er ikke løst af de der har bedt om dennepolitik eller har haft fordelene. De kender ikke engang problemerne, for de bor i en helt anden verden, i Danmark, hvor disse problemer ikke kendes.
Så også her har man formået at skille landets befolkning op i de der har problemer og dem der overhovedet ikke kan se noget galt.
Denne opspiltning , som efterhånden findes i utallige varianter er måske vort virkelige problem i Danmark og det vokser.
Og med denne opspiltning mener jeg ikke at integrationsproblemet med udefrakommende er særligt stort. Måske har vore bedrestillede langt større integrationsproblemer, når de skal blande sig med almindelige mennesker og prøve at løse de problemer landet står overfor.
Jeg har for min del aldrig hørt andre initiativer end besservisserartikler , som ovenstående, der blot har til opgave at formane, forhale og forblinde.

Heinrich R. Jørgensen

Flemming,

når du ved hvilke kredse der tog initiativ til arbejdskraft-importen, og det efterhånden er blevet tydeligt hvordan disse demografiske ændring er blevet anvendt til at påvirke "dansk kultur", således at "dem-og-os" tænkning og demagogi er blevet rodfæstet som målestok for det offentlige, samt at hvad-får-jeg-ud-det tankegand er blevet en ny universal målestok for det private, er spørgsmålet måske: Hvilket problem?

Det er jo egentligt blot del-og-hersk politik, der er gennemført. Folkets splittelse, splid, den gensidige mistro i befolkningen til andre segmenter, den personlig egoisme, det svækkede fællesskab, frygtsomhed, forvirring, afmagt osv. er objektivt set yderst gavnligt for nogle.

Det er efterhånden tvivlsomt, om enkelte debattører i virkeligheden har forstået problematikken og alle kommentarerne i disse spalter – meget kunne tyde på det – en anarkistisk og socialdarwinistisk tilgang til projektet bringer ikke fornuftige løsninger for flertallet af borgerne inden for rækkevidde – tværtimod bidrager de yderligere til åndsformørkelsen med mangeordet tågesnak og – værst af alt - muligvis en fatal manglende evne til rent intellektuelt at fatte problemstillingen – who knows – who cares …

Heinrich R. Jørgensen

Jan,

var den svada henvendt til (bl.a.) moi, så vær venlig at rette din anklagende pen i retning af skurken.

@ Flemming Andersen:
"For at forstå ønsket om “en multikulturalistisk politik og fortsat masseindvandring”, skulle man måske starte med at spørge sig selv om hvem en sådan politik gavner??

I de kredse jeg færdes kender jeg ingen der har ønsket Danmark ændret til en multikulturel stat, de fleste finder sig skam et langt stykke i eksperimentet og forsøger at tilpasse sig med lidt brokkeri indblandet."

Er der nødvendigvis nogen, der ønsker at ændre Danmark til en multikulturel stat? Er det ikke bare den naturlige og evige udvikling, at kulturerne mødes, påvirker hinanden og blandes? For mig at se er det en naturlig udvikling, at mennesker rejser andre steder hen for at leve, end der hvor de er født. Mennesket på vore breddegrader var engang jægere og samlere, og de kom vidt omkring i deres jagt på bedre livsvilkår. Efterhånden som teknologien muliggjorde det, rejste mange over oceaner for at se, om ikke der var et bedre liv på den anden bred. Krig, hunger og elendighed gør også, at mange mennesker rejser væk - ofte uden decideret mål.
Idag er det nemmere end nogensinde før at komme et andet sted hen, end hvor man er, og det ville være unaturligt, hvis ikke denne mulighed blev benyttet. Det er ikke nødvendigt for politikere eller elitære borgere at have et projekt om indvandring eller multikultur; mennesker andre steder fra kommer af sig selv. Jeg har selv boet i Kina i en periode og af flere omgange, og jeg har ærlig talt ikke spurgt den kinesiske befolkning, om de var interesserede i, at jeg kom over til dem - den beslutning traf jeg selv. Om Kinas elite har et ønske om indvandring spillede ingen rolle i min beslutning.
Noget lignende kan siges om de 42 andre kande, jeg har besøgt i kortere eller længere tid. For mig er det naturligt at rejse til andre steder, og det er derfor lige så naturligt, at andre rejser til Danmark. Skal man med politiske midler forhindre denne trafik? Det kan man mene. Skal man have en ikke-indvandringspolitik? Måske. Men er det normale ikke, at mennesker drager rundt og prøver at finde det bedste sted at leve?

Det er ikke nødvendigt for Danmark at importere folk udefra eller have et ønske om, at kulturer skal mødes og leve sammen i Danmark. Det kommer af sig selv. Det er naturligt.

Flemming Andersen

Jens Andersen

Jeg er ikke imod at mennesker søger lykken, men med hensyn til ønskværdigheden af indvandring, vil jeg gerne henvise til de krav jeg mener bør være opfyldt før denne overvejes og har beskrevet tidliger i denne tråd.

Hvis ikke disse opfyldes mener jeg ikke indvarndrig giver anledning til større berigelse for hverken den indvandrede eller de allerede boende.

Andre kan måske mene at der sker en berigelse under alle omstændigheder, jeg menet omkostningerne bliver for høje for de til enhver tid værende borgere.

Enhver stat som ikke, beskytter sine borgere, som ikke sørger for sine love overholdes og ikke hævder sin suverænitet og sine grænser er bundet til at gå til grunde.
At tro at Danmark under alle forhold, kan modtage alle der måtte ønske at flytte hertil, vil give visse problemer.

Flemming Andersen

Jens Andersen

Jeg er ikke imod at mennesker søger lykken, men med hensyn til ønskværdigheden af indvandring, vil jeg gerne henvise til de krav jeg mener bør være opfyldt før denne overvejes og har beskrevet tidliger i denne tråd.

Hvis ikke disse opfyldes mener jeg ikke indvarndrig giver anledning til større berigelse for hverken den indvandrede eller de allerede boende.

Andre kan måske mene at der sker en berigelse under alle omstændigheder, jeg menet omkostningerne bliver for høje for de til enhver tid værende borgere.

Enhver stat som ikke, beskytter sine borgere, som ikke sørger for sine love overholdes og ikke hævder sin suverænitet og sine grænser er bundet til at gå til grunde.
At tro at Danmark under alle forhold, kan modtage alle der måtte ønske at flytte hertil, vil give visse problemer.

Heinrich - nej da, min ven - føler du dig ramt af min pen? - og er der forøvrigt nogen skurke til stede? ...

@ Flemming Andersen:
Vi bliver ikke uenige om, at love og regler skal overholdes. Det er helt klart.
Og det er klart, at alle mennesker ikke kan bo i Danmark (det har de nok heller ikke lyst til, når det kommer til stykket). Der er grænser for kapaciteten, selvom disse grænser er meget fleksible og konfuse.

Pointen var bare den, at der ikke behøver at være nogen, der ønsker en indvandring - den findes alligevel, og den er et vilkår for alle samfund. Så længe, der er grund til at udvandre fra nogle steder i verden, så er der nogen, der vil indvandre andre steder i verden. Menneskevandring er helt naturlig.

Flemming Andersen

Jens Andersen

Hvilket ikke er det samme som at Et land skal tage imod indvandrere, hvis det ikke findes hensigtsmæssigt.

Stort set alle lande har restriktioner på indrejser og indvandring, så nogle må synes, det ikke er helt naturligt at give alle andre lov til at være, på samme sted som de selv befinder sig.

@ Flemming Andersen:
Jeg er ikke uenig med dig. Der er behov for at håndtere den vandring, der foregår.

Flemming Andersen

Det var dejligt vi kunne nå til enighed om dette punkt.

Jeg vil så ligeså stille, spørge om du ikke også kunne finde på at give mig ret i at de for de fleste etniske danskere, har været en ret stor omstilling at skulle være parat til at integrere en indvandring på ca. 10%, af en befolkningsgruppe, hvis kultur og forskellighed i tilgang til mange almindelige opgaver, gøremål og levevis var ukendt for flertallet af de oprindelige indbyggere i løbet af bare 40 år??

Jeg ved ikke om et tilsvarende eksperiment er gennemført nogen steder uden at der har været en bevidst plan og et formål.

Jeg ved heller ikke om et sådant eksperiment nogen steder er gennemført med succes uden spændinger imellem de forskellige befolkningsgrupper.

Og jeg ved ikke om nogen tror på at den danske befolkning har ønsket denne udvikling, hvis de var blevet spurgt.

Jeg er faktisk så dorsk, at min overbevisning er at en ganske almindelig dansker ville, hvis han kunne vælge:

Hellere have en højere løn og halvt så mange invandrere, bare taget som eksempel.

Hellere have sin søn, skulle have et fast arbejde, også til en højere løn, end at løse et fattidomsproblem i et andet land, mange tusind km. herfra.

Og jeg er ikke så naiv at jeg tror på, at det er helt uden grund at danskeren ikke har fået et valg i disse spørgsmål.

Jeg synes faktisk at danskerne har været overmåde tålmodige i dette som i mange andre spørgsmål, men de har desværre ikke været det uden at mange har ændret deres holdninger, men det er vel forståeligt nok?

Simon Olmo Larsen

Flemming

Du har helt ret i at vi ikke er vi blevet inddraget.
At det er som om alting bliver besluttet over hovederne på os og at det er frustrerende.

Du har ret i at det virker forkert den måde pengene bliver forvaltet på i Danmark og at vi kunne gøre mere gavn for alle hvis de blev brugt rigtigt.

Men det må vel være et politisk problem og der skytset skal rettes hen.

Europa og Islam har en lang historie og kan vi ikke blive enige om at der aldrig har været flere relationer på tværs af religionerne end der er idag og at det er positivt og noget vi kan arbejde videre med?

Flemming Andersen

Simon Olmo

Det er da helt rigtigt Simon

Problemet med Danmark er at vi har haft nogle politikker der lod sig snyde af regneark der påviste demografiske problemer som aldrig har vist sig, der har hele tiden været arbejdskraft overskud, og Eu åbne grænser gør at vi aldrig får nogen problemer med at skaffe arbejdskraft.

I de sidste par årtier har indvandringen forgået for at løntrykker dem med lavløns jobs, og især dem på overførselsindkomst, og jo flere problemer indvandrere har med, jo bedre. Lovgivningen er netop lavet sådan, at jo større udgift man kan blive for samfundet, jo nemmer, kan man komme til Danmark, og jo nemmer for man opholdtilladelse og statsborgerskab.

For så kan solidariteten med dem på overførselsindkomst hurtigere fjernes, hvilket er en af RV mærkesager.

Flemming Andersen

Svend Jensen

Jeg tror du har helt ret i dit første afsnit og at andre end politikerne har kunnet se en fordel i løntrykkeri på lavtlønsjobs har jeg ment i et pår årtier.

Men Rv behøver ikke indandrere til at fjerne en solidaritet med overførselsindkomster, fordi en sådan solidaritet har man ikke været i besiddelse af, siden partiet var småbønder og husmændenes parti. Småbønder og husmænd blev afviklet for 30- 40 år siden.

Sider