Kommentar

Astrids Krags brutale svigt

Sundhedsministeren vil gøre op med uligheden i sundhedssystemet, der gør, at industriarbejderen lever kortere end den højtuddannede. Men i sit fokus på forskelle blandt folk i arbejde, glemmer hun skellet mellem dem, der er inden for og uden for arbejdsmarkedet – og i sær de socialt udsatte
Debat
17. december 2012

Jeg ved ikke, om det kun er mig. Men jeg blev forfærdelig vred, da jeg læste sundhedsminister Astrid Krags (SF) kronik i Information den 12. december med overskriften ’Opgør med en brutal ulighed’. Jeg blev vred over, at en minister kan skrive i, hvad jeg opfatter som en overfladisk og nedladende tone over for den gruppe af borgere, som er socialt udsatte, og som hun også er sat til at have et ansvar overfor.

Bedre bliver det ikke af, at hun derefter skriver dem helt ud af sin videre argumentation for at skabe større lighed i sundhed. Krag skriver, at uligheden ikke kan reduceres til spørgsmålet om »nogle få hjemløse, narkomaner, prostituerede og andre socialt udsatte« for så i stedet at kaste sit fokus på » den store gruppe af danskere med almindelige job inden for industri, byggeri, transport eller service«.

Men at uligheden i sundhed ikke kun gælder for de socialt udsatte, er der vel ikke mange, der er i tvivl om?

De få socialt udsatte, som Krag taler om, anslås af de, der har forstand på det, til at dreje sig om op mod 100.000 borgere. Og da det ikke bare er ensomme mennesker, der bor alene, er der formentlig omkring 25.000 børn, der vokser op i familier, hvor eneforælderen eller begge forældre må opfattes som socialt udsatte.

Sundhed for arbejderne?

Nogle af disse borgere modtager førtidspension, men en ikke ubetydelig del lever af kontanthjælp afbrudt af perioder med lavtlønsjob, aktivering og lignende. De tilhører den gruppe, som sundhedsministerens kollega i Beskæftigelsesministeriet gør alt, hvad hun kan for at få ud på et arbejdsmarked, som ikke vil vide af dem, fordi de ikke – blandt andet på grund af dårligt helbred – er profitable arbejdere.

Jeg har altid troet, at slagordet ’det skal kunne betale sig at arbejde’ alene drejede sig om, at det skulle være økonomisk fordelagtigt at gå på arbejde fremfor at leve af offentlige ydelser. Jeg forstår nu, at Krag vil udvide dette udsagn ved også at ville gøre det sundhedsmæssigt fordelagtigt at være en del af den arbejdende befolkning.

Det med økonomien kan man vel måske forstå og acceptere, men det er direkte uretfærdigt og samtidig dumt, hvis man vælger at tale de, der er socialt udsatte og uden for arbejdsmarkedet, ud af den lighedsskabende del af sundhedsindsatserne.

Forkert signal

Gennem de seneste 10 år har der været meget fokus på at sikre, at sundhedsvæsnet ikke glemmer at forholde sig til de særlige udfordringer, som kræves for at give socialt udsatte bedre sundhedstilbud. Det har været på det forebyggende område, f.eks. i forhold til rygestop, og det har været i selve behandlingsdelen både i psykiatrien og i somatikken – f.eks. gennem ansættelser af socialsygeplejersker. Det har været et langt og sejt træk at få ændret en mentalitet, der satte effektivitet og resultatorientering først og menneskelighed i næste række.

Når ministeren, som den øverst ansvarlige for sundhedsområdet, reducerer denne indsats til, at det »handler ikke om, hvorvidt ’manden på risten’ skal have en varm og støttende hånd, men om den ulighed, du kan se på din egen arbejdsplads og i din egen hverdag«, røber hun en fuldstændig mangel på enten indsigt i eller viden om, hvad der foregår. Hun sender samtidig et signal til sundhedspersonalet om at droppe indsatserne for de 125.000 udsatte borgeres særlige problemer. Hun siger: Koncentrer jer om dem, der ligner jer selv, og dem, I bor blandt. Jeg frygter, at man i lægeklinikkerne, ambulatorierne, på skadestuerne og på hospitalsafdelingerne tager ministeren på ordet og vælger det vanskelige fra.

Krag gør opmærksom på, at der er en forskel i middellevetid for mænd på 10 år mellem den rigeste fjerdedel af befolkningen og den fattigste fjerdedel. Da jeg går ud fra, at Krag endnu ikke også har fået skrevet gruppen af socialt udsatte ud af statistikken, indeholder den fattigste fjerdedel af befolkningen også socialt udsatte. Af de 1,400.000 borgere, der udgør den fattigste fjerdedel, er de 125.000 socialt udsatte voksne og børn. Det er altså næsten hver tiende i denne fjerdedel af befolkningen, der må leve et liv, hvor flere samtidige fysiske og psykiske sygdomme og sociale problemer samt en hyppigere forekomst af selvmordsforsøg nedsætter middellevetiden betydeligt. Krag kan roligt tro mig, at det er en væsentlig årsag til den betydelige lavere levetid for borgere i den sidste fjerdedel. Og at der skal meget mere end en varm hånd til at gøre noget ved dette.

Preben Brandt er Dr.med. og formand for projekt UDENFOR, der arbejder med hjemløse på gadeplan

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vi sku' jo gerne glemme dem hvis frihedsrettigheder bliver trådt på med økonomi som undskyldning. Hvorfor ved jeg ikke, men det er helt klart den vej hønsene skraber ...

Det er spin - men elendigt spin, som regeringen har gang i. Og det er forsøget på kontrollen over overvælgermassen, som får regeringen til at vælge underdanmark fra. Og det gælder for så vidt mange andre modtagere af overførselsindkomster og ikke alene de åbenlyst ringestillede. Men man hygger sig da med retorikken i det politiske overdanmark...

Med venlig hilsen

Lise Lotte Rahbek

Nej,
Preben Brandt var ikke den eneste som noterede sig, hvor hurtigt og behændigt Astrid Krag sprang hen over de mest udsatte grupper,
og frem til arbejderne.

Jens Overgaard Bjerre

Sundhedsministeren er tendentiel fascist. Hun sender netop de signaler, at man alene skal tage sig af de, som er i arbejde. En ren og klar fortsættelse af VKO's politik, som gik ud på at lave et skel mellem dem som er i arbejde og dem som ikke er det. Det havde hun såmænd ikke behøvet, for mange læger har forlængst opfattet de politiske signaler. Og de ved udmærket godt hvem det er, som betaler deres årlige million. Det er en led indstilling at have over for de mennesker, som har mindst indflydelse i forvejen. Det er usselt og ubehageligt, at have en sundhedsminister, som kan stille sig frem og og tilskynde til en sådan forskelsbehandling mellem de danske borgere. Det er, at sige: der er nogen, som det er værd at ofre noget på og nogen som må sejle sin egen sø, fordi de ikke er noget værd. Det er HER den tendentielle fascistiske indstilling kommer ind. Men egentlig tror jeg bare, at sundhedsministeren er fræk og uvidende og hvad her af følger. Under alle omstændigheder føler hun sig hævet over 'pøblen'.

Tak til Preben Brandt.

Bjarne Bisgaard Jensen

Og hun ville være formand for SF, vor herre bevares. Endnu en af disse upcoming unge SF-ere som ikke har nogen fornemmelse for hvad deres politiske ståsted er, bortset fra karrieremulighederne

Søren Blaabjerg

Demokratiet var engang i fordums dage ensbetydende med social retfærdighed. Det er det ikke mere. For demokratisk set er det jo helt orden at tryne de svageste. De skæpper jo ikke i opinonstallege og og i relation til valgene.

Der er med andre ord brug for noget helt nyt og hidtil relativt uafprøvet i bl.a. dansk politik. Det lille ord er på 4 bogstaver. Det begynder med e og ender med k.

Niels-Holger Nielsen

Peben Bandt er en læderspand, som kaptajn Haddock siger.

Niels-Holger Nielsen

r

Niels-Holger Nielsen

Der er 'sættefejl' i overskriften

'Astrids Krags brutale svigt'

Søren Kristensen

Min opfattelse er at Astrid Krag bare er ude på, for en gang skyld ikke at lade debatten afspore ved at fokusere på de aller fattigste, dem hvor flere penge i sig selv ikke er nogen løsning. Ved at fokusere på helt almindelige fattige som ikke har andre problemer end at de mangler penge drejer hun debatten ind på et nyt og spændende spor, som handler ulighed på et mere generelt niveau. Hun stiller sådan set spørgsmålet: hvad er ulighed godt for? Det er nye toner fra Christiansborg. Om hun glemmer de svageste, ved vi sådan set ikke noget om endnu og hvad den side af sagen angår håber jeg da at Preben Brandt overfortolker ministerens udspil. Ellers er det selvfølgelig ikke så godt.

@ Søren kristensen
Tror da vist det er dig der nu afsporer debatten, over i et spørgsmål om fattig eller ej, hvor du skriver: Citat: helt almindelige fattige som ikke har andre problemer end at de mangler peng: Hvad er det dog for en usaglig og asocial holdning at ligge for dagen.
Mig bekendt snakker vi om lighed i sundhed, og om at nogle grupper skal holdes udenfor vores samfundssystem, blot for de i ikke er i arbejde.

Og angående, at du syntes at det ikke skal gå ud over de svageste, så er alle der er uden for arbejdsmarkedet, de svageste, når vi snakker om sundhedreformer, der har første priotet hos den arbejdende del af befolkningen. Burde være sund logik...

Bidragyderne til denne tråd synes at glemme (?), at Astrid Krag er forbindelelsofficer mellem SF/regeringen og Dansk Front. Det er derfor ikke så underligt, at hun skriver som hun gør.

Hvad med det mange tusinder kronisk syge (og deres familier) som udover de mangfoldige problemer med deres sygdom bliver udsat for ekstrem og systematisk inhuman behandling i kommunerne, som ofte er endnu mere nedslidende end deres sygdom?

Systemet som det er straffer dem der har det dårligst mest. Mange ender på kontanthjælp, og mange, også mange som er på sygedagpenge, har faktisk ikke råd til den medicin de har brug for. Slet ikke tale om anden nødvendig behandling med brugerbetaling.

Det er realiteten i vores "velfærdsstat" og den realitet er absolut ikke et produkt af den sidste tids "reformer", den har stået på længe.

Enten er Astrid Krag ekstrem uvidende og disinformeret ellers er hun ekstrem arrogant.

At gøre vores sundhedsvæsen som i forvejen har en alvorlig social slagside endnu mere ulig bekræfter de værste dystopiske fremtidsprognoser.

Velkommen til det Fagre Nye Danmark.

Altid væsentlige indlæg fra Preben Brandt. Også her.

Tak for det!

Endnu en magtfuld halvlærd djøf'er fører sig frem uden at vide, hvad hun gøre... I en regering stort set kun befolket af sådanne halvlærde djøf'ere. Støttet af et embedsapparat af halvlærde djøf'ere.

Gud hjælpe os.

Lad os bekæmpe dem...

helt almindelige fattige som ikke har andre problemer end at de mangler penge ???

@Jens Overgaard Bjerre

At forlange "Die Lumpenproletariat" udskilt fra basis er vel mere kommunistisk end fascistisk. Fascisterne oensker i hoejere grad at ekskludere paa grund af race, nationalitet og sexualitet, men finder god anvendelse for gadens folk.

Astrid Krag har altid slået mig som værende temmelig spejlblank, så snart en problemstilling handlede om andet end magten i SFU.

Det blev cementeret til uigendrivelighed i hendes kronik.

Stor tak til Preben Brandt for at sætte ord på de følelser, der kom boblende ved læsningen.

Det er trist og beskæmmende med disse "socialistiske politikere" facistiske udgydelser. Det handler i hvert fald under alle omstændigheder om ikke at give flere penge til de ledige og dem som man definerer som værende på "overførselsindkomst". Det er der ikke råd til siger man, samtidig med at man giver flere penge til dem som ikke er fattige....

For øvrigt så er alle ret beset på overførselsindkomst. Selv virksomhedsejere, som får deres penge overført via salg af deres varer....alle får penge overført, det er selve pengenes ide at de skal indgå i disse overførselskredsløb.;)) Men nogen overførsler er finere end andre og disse sidste kaldes for "forsørgelse". Som om vi ikke alle forsørges af hinanden. Hvem ellers skulle forsørge os?

Men dem hvis produkter eller tjenester ingen vil købe de skal kanøfles og yderligere sparkes ned i fattigdom.

Ulækkert, meget ulækkert.

Forhåbentligt vinder snart solidaritet, medfølelse og kærlighed- og ikke mindst visdom over disse besynderlige "socialistiske" sortkloner....og må Aksel Larsens parti blive udslettet fra denne jord, det er ikke alene et overflødigt parti, det er også et skadeligt parti. Uden visdom og etik.....disgusting!

Jeg mener det er helt forkert at fokusere på sundhedsvæsenet i denne diskussion om middellevetid. Sundhedsvæsenet gør efter mine erfaringer et godt stykke arbejde, og jeg har ikke set det, der ligner forskelsbehandling. Før jeg ser solid research, som sandsynliggør det, vil jeg ikke forholde mig til det.

På den baggrund bliver min konklusion, at uligheden i middellevetid er et problem, som bunder i noget andet end sundhedsvæsenet. Noget som man ikke vil tage stilling til, da "ulighed er godt", som en borgerlig udtalte under den sidste regering.

Se desuden min tidligere kommentar for uddybning:
http://www.information.dk/319683#comment-712487

Man ser næsten for sig at Astrid vil afskaffe udsatte personer!- Hjælpe dem vil hun (og regeringen ) ihvertfald IKKE!

Jens Overgaard Bjerre

Til Henrik Brøndum:

Det kan godt være du har ret, men det gør det jo ikke bedre. Jeg ser det sådan her:

Det specielle ved fascisme (og kommunisme, som i den gamle Sovjetstat og under Mao's Kina) er, at man forfordeler goderne og lader et enkelt nationalt-sindet parti overtage magten. For nazismen er der så det med rene racer og at der er syndebukke. Dansk Folkeparti har 'de fremmede' som syndebukke og Dannebro og Morten Korch som deres symbol på lykke. Men de har også et socialt element indbygget, som appellerer til de arbejdere, som er blevet svigtet af Socialdemokraterne og fagbevægelsen. Og bliver ved med at gå frem i meningsmålingerne. Liberal Alliance insisterer på, at alle kan klare sig selv og de som vil, kan få et arbejde. Altså en ekstrem højreorienteret holdning. Man kan sige, at Hitlers fascistiske nazi-parti, NSDAP, det Nationalsocialistiske Arbejder Parti i Tyskland. gjorde kort proces med de, som ikke var arbejdsduelige. Åndssvage og handikappede røg først. De blev ganske enkelt aflivet. Så kom det til de politiske modstandere: Socialdemokrater, kommunister og andre på venstrefløjen. Og endelig til den helt store udrensning af jøder og sigøjnere og andre. De havde - og det er min pointe - socialistiske elementer i deres partiprogram, så selv tidligere kommunister faktisk kunne tilslutte sig ideologien og partiprogrammet. Først da Hitler havde overbevist industrien, om at den kunne beholde sine fordele, gav de ham fuld støtte. Men den socialistiske del af partiet blev likvideret i 1934 af SS, blandt andet fordi den mente, at det var en national revolution, som Hitler havde stået i spidsen for, og nu manglede man at gennemføre den sociale revolution, med fordeling af værdierne. Herrefolket, eller de som i dag kaldes eliten, var kommet til magten. Og den almindelige tysker skulle vare sig for at brokke sig over elitens forrang på de fleste områder. Selvfølgelig fik man arbejdskraft, slaver, fra især de østeuropæiske lande, men den tyske arbejder havde det efter min mening, ikke særligt godt.
Men egentlig tror jeg, at det gør sig gældende i alle former for diktaturer, at man forfordeler de som kan tjene penge ind til magthaverne og deres politiske nikkedukker. Så på den måde har du ret. Jeg har mere set statens indgriben og udsalg til private , bestemte udpegede befolkningsgrupper, som statskapitalisme, der minder om Sovjetkommunismen. For eksempel tilskud til privathospitalerne, så en speciallæge kunne komme op på at tjene 50.000 kr. på en enkelt dags arbejde. Salg Girobank. Oprettelse af en ny radiostation til borgerbørnene 24-7, som Berlingske Medier og et firma fik 100 millioner til at drive i 8 år. Der er masser af eksempler. Dang, TDC osv. Det er for mig statskapitalisme, hvor man forfordeler bestemte mennesker men en enorm løn, som intet menneske kan gøre sig fortjent til. Ligesom de fordele som storbankerne har fået med bankpakkerne. Og står man i den anden ende og peger fingre af de som af en eller anden grund, sandsynligvis på grund af bankernes grådighed og landbrugets spekulation ikke kan få et arbejde og bimler med et kæmpe signal til sundhedspersonalet om, at disse mennesker ikke skal behandles på lige fod med andre. Det fik til at tænke på fascisternes fremgangsmåde. De kaldte sig jo også socialister.

Egengligt er det lidt synd for pigen, som er sat til at spinne sit quislingeparti ud af den kendsgerning at hendes finansielle bagmænd fra finansverdenen ønsker færre penge til dem som for altid eller for en stund er ude af slavemarkedet . Dvs de ledige, de syge og pensionister, som ikke har andet end deres folkepension at leve af. Det er dem, som ikke leverer varer og ydelser til den rige overklasse og disse varer og tjenesteydelser skal der være rigeligt af, når man er rig- ellers er der ikke så meget ved at være rig.....og det giver heller ikke så meget magt;)

Det er sørgeligt at være vidne til at en minister fra Socialistisk Folkeparti skal foretage den slags uværdigt spin.

Hvor dybt kan politikeren i vore dage synke for at tækkes de egentlige magthavere: den ene procent eller hvor meget det er af kyniske rige, som truer med ikke at låne penge ud eller at sætte renten op til ågernivaue, hvis disse brutale nedskæringer af vore allerfattigste ikke sættes i værk. Man prøver at redde sin egen røv på bekostning af de allerfattigste, men hvor er det ulækkert og uværdigt at være vidne til

Sørgeligt at pigen fra socialistisk folkeparti så åbenlyst og ynkeligt sættes til at tækkes den slags isblå kræfter.....

Jens Overgaard Bjerre

Om statskapitalisme og Radio 24/7 skrev jeg forkert på tilskuddene, den er helt gal, se her: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/medieforhandlinger-og-radiore...

Jens Overgaard Bjerre

Om statskapitalisme og Radio 24/7 skrev jeg forkert på tilskuddene, den er helt gal, se her: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/medieforhandlinger-og-radiore...

Tak til Preben Brandt for en vedkommende og veldokumenteret artikel.

Et samfund skal vurderes på, hvordan det behandler sine svageste medborgere.
Men endnu mere på, hvordan man undgår at skabe dem.
Det sidste er en undersøgelse værd.

Jeg er alvorligt bange for at socialdemokratismen, trods alle gode hensigter i den henseende, har skadet mere end gavnet.
Som en overbeskyttende mor gør sit barn en bjørnetjeneste.

Har jeg ret i den betragtning, har socialstaten et alvorligt erkendelsesproblem, som Krag åbenbart viger elegant udenom.

Man kan måske sige, at Astrid bare er en lille uskyldig pige, en jubelidiot, som bare ikke aner hvad tilværelsen er, og derfor ikke kan skrive anderledes end hun, i sin artikel, gør.

Men et sådan totalt fravær af livserfaring, indsigt i almindelige menneskers liv, er jo for fanden farligt for de, som rammes af denne totale uvidenhed. Så, hvor uskyldig hun end kan synes, er hun stadig farlig i kraft af den magt, hun er blevet givet.

Hun må ikke underkendes, trods hendes idioti, derfor tak til forfatteren af ovenstående artikel.

Jeg håber forargelsen kan fokuseres mindre på, at de mere produktive samfundselementer ønskes istandsat før de mindre produktive - og forbeholdes sådanne ordninger hvor man uden forbindelse med den slags almennyttighed kan købe sig foran i almennyttige kødannelser.

Jeg håber, at Astrid Kragh tager en serviet op for munden når hun efterbøvser juleaften.
I dagens Danmark er en ministerpost eftertragtet med de sammen motiver som folk spiller lotto. Holdninger og ideologi er bare noget man anvender som smørelse til at komme op på taburetten.
Hvad skal vi sige?
Det er ikke morsomt, det er tragisk, og det er dømt til at ende galt - ikke for de velbjergede politikere og deres for-velbjergede børn, men for alle vi andre.

Lars Bruun Larsen

Jeg lagde også mærke til Astrid Krags uheldige bemærkninger om socialt udsatte og er helt på det rene med, at man særligt set i lyset af det seneste opgør i SF kan læse artiklen som Preben Brandt gør det. Jeg læser dog kronikken på samme måde som Dennis Berg og Søren Kristensen ovenfor, nemlig som en kommentar til den liberale tilgang til ulighed i sundhed, der har hersket det sidste tiår, og som et forsøg på at sætte en mere socialistisk/socialdemokratisk dagsorden.

Den liberale tilgang er, skåret ud i pap, at du som udgangspunkt er din egen lykkes smed, dog med det forbehold, at formår du ikke selv at opfylde de mest basale behov, så får du hjælp fra staten. Med den magtfordeling, og de strukturer, der er i DK nu, så fører den tilgang til øget ulighed i sundhed, og en øget ulighed rammer de svageste hårdere end andre, selv om de får en hånd til at holde sig oven vande.

Den socialistiske tilgang er, at samfundets strukturer, og ikke blot egen adfærd, har betydning for uligheden i sundhed og at ulighed skal ses som en gradient og ikke et enten-eller. Man skal derfor tage fat i gradienten, og årsager til gradienten, for at komme uligheden til livs. Hvis gradienten mindskes, løfter man samtidig de dårligst stillede.

Man skal bedømme folk på deres handlinger og ikke hvad de siger. Jeg håber derfor at se en sundhedsminister, som går på to ben, for det er nødvendigt, hvis den uretfærdige ulighed skal til livs.

Det danske sundhedssystem er blevet klassedelt under Venstreregeringerne. Det er her Astrid Krag sætter ind.
Jeg er sikker på hun også i den kamp har hjerte for de særligt udsatte og Preben Brandts arbejde.

Jeg er sikker på hun også i den kamp har hjerte for de særligt udsatte (Ivan Gullev)

Hvor fanden har hun haft hjerte for de svage? ihvertfald ikke i regeringens levetid!!

Suk. Endnu et eksempel på, at velmenende venstreorienterede slagter deres egne ledere.

Preben Wilhjelmsyndromet slår til igen. Ved at reklamere for vores interne splittelse er der en sikker vinder af den politiske kamp i Danmark. Det er naturlig vis de blå. Tak for bidraget, Brandt. Dine personlige fobier må naturligvis gå forud for en mere langsigtet analyse.

Astrid Krag er et blålys, der vil forsvinde i glemslen indenfor overskuelig fremtid - mens Preben Brandt er en HELT og har været det så længe nogen kan huske.

Jens Overgaard Bjerre

Jeg ser på Wikipedia, at Astrid Krags 'uddannelse' er student fra Tørring i Jylland. Og så har hun arbejdet som pædagogmedhjælper og ansat i hjemmeplejen. Er 30 år.

Og hun sidder og dikterer, at ældre nedslidte smede, elektrikere, fabriksarbejdere, buschauffører og så videre, skal bagerst i køen, ved indlæggelse på hospitalet. Og de, som af en eller anden grund er faldet helt fra, dem skal sundhedspersonalet se bort fra.

Jeg bliver sgu dårlig. Det er jo vanvid, men sikkert normal SF-politik. Jeg har svært ved at udtrykke min væmmelse på ord, men må se om jeg kan male den ud.

Søren Kristensen

Sundhedssystemet (privathospitaler undtaget) er måske i virkeligheden det eneste sted hvor der er noget der bare minder om lighed, bortset fra folkekirken. Hvor ellers i samfundet kan du møde så forskellige klienter, som i sundhedssystemet? Ikke på universitetet, heller ikke i fitnessklubben og slet ikke privat. En kvalitet? Det vil jeg mene. Faren er selvfølgelig at det bliver for populært, nu hvor vi ikke længere kan samles om Socialdemokratiet og så kommer prioriteringerne.

I sin kronik taler Astrid Krag om lighed, økonomisk, socialt men mest sundhedsmæssigt. Hun kunne ha` nævnt flere menneskelige og samfundsmæssige faktorer, hvor mennesker ikke er ens.
Der er vel ingen tvivl om at det hele hænger sammen i begrebet lighed.
Uligheder har der altid været og vil altid fortsat være.
At kaste sig ud i kamp for lighed er Don Quijotes kamp mod vejrmøller.

Men det lyder jo godt at trække den gamle traver ud af stalden i en valgkamp eller i et forsøg på at forbedre sit partis image.

Johannes Jensen

Der skal gøres mere for de mænd der ligger i sølet, på bunden af vort velfærdssystem. Gøres mere for, at give disse, tryghed og kærlighed, det er ikke altid et spørgsmål om penge.

Skab et bedre miljø for, at folk for lyst til, at blive kæreste med en af disse mænd, som har svært ved, at tiltrække kæreste på grund af lav indkomst.

Kig på de velfærdsydelser der devaluere lavindkomst mandens økonomiske attraktion, gør det mere økonomisk attraktivt for kvinderne, at vælge en af disse mænd.

Skab derved forhold der giver disse mænd incitament til at leve livet i stedet for at glemme det ved at fylde sig med diverse stoffer, usund livsstil.

Skab derved forhold der gør disse mænd mindre psykisk syge og mindre ensomme, og se denne større positive energi omforme sig til mere velfungerende danskere, der for større energi til at uddanne sig og arbejde og leve sundt.

Tag og få fingeren ud og hør på mig!

Til Johannes.
Hvad med at mændene selv fik fingeren ud.

Hvilke velfærdsydelser devaluerer attraktionen for disse mænd ??

Johannes Jensen

Hvis man er på et dating.dk site, og i samtale med en kvinde, så er et af de aller aller første spørgsmål man stilles, hvad laver du? Hvis du siger, førtidspensionist, arbejdsløs, ufaglært, bistand ell. lign. så ophøre kontakten, for det meste uden forklaring.

Har du læst nedenstående nyhed fra dr.dk/nyheder, der står, at singler blandt ufaglærte er uforholdsmæssig stor.

Tilskud til enlige mødre opvejer den indtægt lavindkomst mænd har, hvorfor lavindkomst mænds økonomiske attraktion, forsvinder.

Det kan ikke betale sig, at bo med en førtidspensionist, hvis en førtidspensionist flytter sammen med en kvinde, så mister vedkommende halvdelen af sin indtægt, hvis han ikke lige kan komme ud og finde et job.

Kvinder kan få børn, uden mænd, de kan klare økonomien, uden mænd, kun mænd, der har mere end en lavindkomst indtægt, kan forbedre de økonomiske kår for en kvinde.

Vi har alle mulige statstilskud og love, der gør det trygt og sikkert, at være kvinde og være kvinde med børn.

Vi har krisecentre lovhjemmel, vi har tilskud på 30millioner pr. år, til www.kvinfo.dk alene, og der er 100vis af lobbyist kvinde institutioner, med statsstøtte.

85% af alle offentlige stilllinger besiddes af en kvinde og flest mænd er arbejdsløse.

Hvornår gør vi, som jeg har efterlyst i årtier, og som denne mand, en professor, en uddannet mand, ikke en ikke - uddannet mand som jeg, men en akademiker, også siger :

Kunsten at vedligeholde en mand
http://www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/2012/12/07160902.htm

Citat

"Manden er i krise, og samfundet må hjælpe ham ud af den, mener mandeforsker Kenneth Reinecke."

" - at synliggøre de samfundsbetingede kønsnormer, der kan sende manden i krisen, og opfordre de offentlige myndigheder til at målrette indsatsen over for udsatte mænd."

Ja, lad os få nogen love og rettigheder, som tilgodeser lavindkomst manden, ligesom de love og rettigheder der har puslet om kvindernes kår i så mange år, at de nu kan undvære mænd.

Jeg har mange forslag, som bringer grinet frem hos de, der ingen forslag har.

Men, i det mindste er det forslag, løsningsorienterede initiativ.

Der har nemligt manglet handling og fokus i mange år, det her er almen viden, og det er som et hul i et skib, hvis ikke det fixes, synker skibet.

Jeg vil have samme rettigheder, tryghed og muligheder som kvinderne.

Jeg vil have Social Ligestilling.

Et skolesystem, hvor problembørn og lærere består af lige dele drenge og piger.

Krisecentrelovhjemmel, også, til mænd, med samme budget, som kvindernes, på mændenes vilkår.

DNA - register over samtlige danskere og ret til indsigt i denne. Alle børn, mænd finder ud af, at de har, skal de have ret til samvær med. Alle mænd, der donore sæd, skal have ret til samvær med deres børn.

Kønskvotering på alle offentlige arbejdspladser, 85% af offentlige arbejdspladser, sidder en kvinde på.

Mødrehjælpen skal ændre navn til Forældrehjælpen.

Den stigmatiserende kønsdiskriminerende regel, at mandlige pædagoger ikke må være alene med børn, skal fjernes eller gælde begge køn.

Den (censurerede) værnepligt for mænd skal afskaffes, eller gælde begge køn.

Der skal kønskvoteres, så der er lige dele køn på alle social og ligestillings ordføre poster.

Lavindkomst mænd og derunder skal have et skattefradrag, hvis de bor med en kvinde. På linje med de skattepenge, man yder til enlige kvinders fertilisering/ ønske om familie og dertilhørende velfærdsydelser til denne kvindes barn.

Mænd skal have lige så længe barsels periode som kvinden, og ret til at afholde denne op til barnets 14år.

Uddannelse af fanger, så de har en uddannelse, når de kommer ud af fængsel. En grundig, intens, professionel, vellykket højnelse af niveauet for uddannelse af fanger.

Kønskvotering i forældremyndigheder, når begge parter er lige egnet.

Styrkelse af Forældreansvarsloven, ikke en svækkelse som de feminiserede, statsstøttede institutioner lobbyister.

Et www.manfo.dk der støttes med 30 millioner kr. pr. år, ikke 0 kr. pr. år. Men, 30 millioner kr. pr. år, ligesom staten yder til www.kvinfo.dk.

Et opgør med singlekulturen, velfærdsydelser til enlige sættes ned.

En ændring af ydelser til enlige mødre, det er forkert, at mødre, omkostningsfrit, kan fravælge lavindkomst far.

Straffen for falsk voldtægt anklage og falsk pædofili anklage sat op.

Det skal tydliggøres for retssystemet, at kvinder og mænd skal straffes lige meget for lige forbrydelser.

Kvinder og mænd skal have samme størrelse celle/ forhold, at afsone under.

Flere rettigheder til mænd for, at være mænd, flere love der tilgodeser lavindkomst mænds muligheder for, at få familie, kærester, sex, kærlighed.

Ufaglærte mænd har det svært med kærligheden
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/10/213657.htm

Hver fjerde mand må ikke få børn
http://jyllands-posten.dk/ditliv/article3904065.ece