Læserbrev

Irrationel energimålsætning

Debat
10. december 2012

Den strategiske energiplanlægnings formål er ikke at få mest mulig vedvarende energi (VE) for pengene. Formålet er at nedbringe brændselsforbruget i Danmark. Brændselsforbruget skal hurtigst muligt nedbringes til en mængde, som kan dækkes af Danmarks andel af de begrænsede biomasse-brændselsressourcer, der her i landet og i andre lande kan frembringes på en økologisk bæredygtig måde uden at forøge atmosfærens CO2-indhold og uden at formindske produktionen af fødevarer til verdens voksende befolkning.

For hurtigst muligt at nedbringe CO2-udslippet skal det til enhver tid resterende fossile brændselsforbrug fortrinsvis, dækkes af naturgas.

Af denne objektive formålsbestemmelse følger noget andet og mere, end at VE-bidraget skal forøges. VE-bidraget beregnes som summen af meget forskellige ting: El fra vindmøller + el fra solceller + varmt vand fra solfangere + geotermisk varme + halm, flis og træpiller + biogas + bionedbrydeligt affald. El fra vindmøller påvirker imidlertid brændselsforbruget anderledes end el fra solceller; en kWh varmt vand giver en langt mindre brændselsbesparelse end en kWh el; og hvor meget forbruget af fossile brændsler formindskes ved at bruge biobrændsler, afhænger af, hvor effektivt biobrændslerne udnyttes.

Ingen sammenhæng

Derfor er der ingen sammenhæng mellem VE-bidraget og brændselsforbruget.

For eksempel: For at realisere de brændselsbesparelser, der kan opnås ved den kraftige udbygning af vindkraften, skal el/varme-systemet ombygges. De store centrale kraftvarmeværker skal udskiftes med et stort antal naturgas-, biomasse- og biogasfyrede decentrale kraftvarmeværker med varmepumper samt et antal større og mindre værker i byerne og helt små anlæg, som i de naturgasforsynede områder erstatter naturgasfyr i de enkelte bygninger eller grupper af huse. Disse investeringer i ombygning af el- og varmeforsyningssystemet forøger ikke VE-bidraget, men der opnås meget større brændselsbesparelser for pengene end ved at investere i f.eks. geotermisk varme, solceller og store solfangeranlæg. Og de giver mere nyttig beskæftigelse.

For at undgå fejlinvesteringer skal man således beregne, hvor store brændselsbesparelser de forskellige investeringer kan give. Men det gør man ikke.

Klaus Illum, docent emeritus i energiplanlægning og energisystemanalyse

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Den strategiske energiplanlægnings formål er ikke at få mest mulig vedvarende energi (VE) for pengene. Formålet er at nedbringe brændselsforbruget i Danmark."

Jeg mener at "den strategiske energiplanlægnings formål" er både at nedbringe brændselsforbruget og at reducere udslippet af CO2 mest og hurtigst muligt. Jeg kunne ønske at Klaus Illum havde sideordnet de to formål.