Kronik

Hvor er retssikkerheden for Underdanmark?

Er man arbejdsløs, er man uden rettigheder i dagens Danmark. Og er man under mistanke for socialt bedrageri, er det helt galt. Så vikles man ind i et kafkask system, hvor kommunen selv anklager, undersøger og dømmer, og hvor borgerne i flere forhold aldrig kan få medhold
Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte, spørger dagens kronikør.

Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte, spørger dagens kronikør.

Jakob Dall

Debat
2. januar 2013

Siden 90’erne har magteliten systematisk omtalt de personer, der ikke har et arbejde, som dem udenfor. Helle Thorning-Schmidt (S) omtaler dem endda som nogen, der skal med ind i samfundet igen. Underforstået: De arbejdsløse er ikke med i samfundet.

Dette syn på de fattige gennemsyrer lovgivning og myndighedernes praksis over for disse grupper. Blandt disse grupper er der omvendt opstået en udbredt frygt for og had til kommunen, som bl.a. har sit udspring i aktiveringspolitikken, som har hærget de underste siden 90’erne.

Medierne har med faste og jævne mellemrum historier om tåbelig aktivering, men stort set aldrig noget om, at denne aktivering foregår helt uden elementære rettigheder.

Samtidig med, at eliten drøfter danske værdier, opdragelse til demokrati og brugerinddragelse praktiseres der en aktiverings- og beskæftigelsespolitik, der ikke bare er renset, men nærmest desinficeret for demokrati, medindflydelse, dialog og brugerinddragelse. Jo tak, hykleriet er til at tage og føle på.

Det virkelige formål med kommunernes aktivering – som er regulær tvang – er at opnå statslig refusion, som beregnes på grundlag af kommunens aktiveringsgrad. Uanfægtet af et eventuelt indhold i eller formål med aktiveringen.

Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte?

Enhver ledig, kontanthjælps- eller dagpengemodtager har pligt til at tage ethvert ’tilbud’, der udstedes af jobcenteret – hvis vedkommende altså ønsker at beholde sine ydelser. Det hedder ganske vist, at den ledige kan klage over aktiveringen. Og jo, det er rigtigt, men den ledige kan ikke få medhold. Uanset hvor veldokumenteret klagen er.

Kommunerne bruger i de sager følgende formulering som svar på klagen: »Efter en konkret, individuel vurdering, så vurderer vi, at … vil bringe NN nærmere arbejdsmarkedet.«

En klage har ikke opsættende virkning på aktiveringens indhold, og negative hændelser kan straffes med fratagelse af forsørgelsesgrundlaget. Der findes ikke noget tillidsmandssystem eller muligheder for dialog og konstruktiv kritik.

Og vælger man at anke, er man ikke meget bedre stedt: Ingen klager over aktiveringens indhold kan få medhold i Statsforvaltningernes Beskæftigelsesankenævn, når kommunen har brugt ovenstående ’konkrete individuelle formulering’ i ’tilbuddet’ til den ledige.

Det er indskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og præciseret af Ankestyrelsen. Og det gælder, uanset hvor tåbelig og skadelig aktiveringen end måtte være.

I øvrigt kommer en afgørelse i en klagesag tidligst et halvt år efter, at aktiveringen er ophørt. Og den afgørelse, der kommer, vil aldrig vedrøre indholdet i aktiveringen, men kan eventuelt kritisere nogle formalia omkring proceduren – selvfølgelig uden at det får nogen som helst konsekvenser for kommunen.

På trods af en betydelig og ofte kritisk medieomtale af aktivering gennem 15 år har ingen landsdækkende medier endnu for alvor beskæftiget sig med, at aktivering pågår helt uden elementære rettigheder og retssikkerhed for den ledige.

Kontrolgruppens magtvælde

Men hetzen mod den rettighedsløse ledige stopper ikke her. En borger eller familie, der af kommunen er under mistanke for at have begået socialt bedrageri, vil typisk få private og økonomiske forhold undersøgt af en såkaldt kommunal kontrolgruppe.

Kontrolgruppen beslutter selv, om den vil undersøge et forhold, foretager derefter selv undersøgelserne, træffer selv afgørelsen på baggrund af egne undersøgelser og iværksætter selv eventuelle sanktioner og fra hvilken dato, de træder i kraft.

Hvis borgeren klager, revurderer kontrolgruppen selv afgørelsen, inden sagen eventuelt videresendes til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har i et antal dokumenterede tilfælde kun modtaget et selektivt udvalg af sagsakter fra kontrolgruppen, og Statsforvaltningens afgørelse træffes alene på baggrund af det fremsendte materiale. Statsforvaltningen forholder sig kun til dette materiale, medmindre borgeren selv fremsender manglende materiale.

Sanktioner – i form af f.eks. nedsatte ydelser og krav om tilbagebetaling – iværksættes øjeblikkeligt og samtidigt med kontrolgruppens afgørelse. Altså i sager, de selv har rejst og undersøgt. Og som man kan hævde, de har en interesse i at give sig selv medhold i.

Lovgivningen på området siger, at der ikke skal føres egentligt bevis i den slags sager. Det sociale bedrageri skal blot sandsynliggøres – over for kontrolgruppen selv – som selv har foretaget vurderingen. Dette sker og er sket med både tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (V) og den nuværende, Mette Frederiksens (S), fulde og ubetingede opbakning.

Gratis at anklage borgerne

Alt efter omstændighederne kan en enlig forsørger principielt miste hele forsørgelsesgrundlaget på et opdigtet og falsk grundlag og være nødt til at gå fra hus og hjem. Som det f.eks. skete for Camilla fra Svinninge, omtalt i Information i november sidste år. Eller det kan betyde fratagelse af en del af forsørgelsesgrundlaget i form af boligsikring, friplads til børnenes institutioner og forhøjet børnebidrag.

Når afgørelsen er truffet af kontrolgruppen, står der, at borgeren evt. kan kontakte en advokat for egen regning. Her er gebyret mindst 2.000 kroner for blot at kigge på sagen. Det er den efterfølgende timepris også. Mindst. Selv hvis borgeren efterfølgende skulle få medhold i Statsforvaltningen, er der ingen refusion af disse udgifter.

Omvendt er det derimod helt gratis for en kommune at afvise en borgerklage og at anklage en borger for socialt bedrageri og sende sagen til Statsforvaltningen, selv når der intet hold er i sagen.

Ingen ydelser

Mens sagsbehandlingen pågår i Statsforvaltningen, får borgeren ikke de ydelser, som kontrolgruppen mener, borgeren har tilegnet sig via bedrageriske oplysninger. Sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningerne er mindst et halvt år og ofte mere end et år. Borgeren skal i denne periode leve uden ydelser, der i mange tilfælde er frataget på et uberettiget grundlag.

Kommunen har talrige ansatte, adgang til alle informationer samt rutine i sagsbehandling. Borgeren står helt alene heroverfor, uden hjælp og måske med begrænsede sprogkundskaber. Det er David mod Goliat, og sagsforløbet ligner ikke just retssagerne i tv-serierne.

For mange er det en chokerende og krænkende opdagelse, at kontrolgruppen har adgang til at få oplysninger om både borgerens egne og en evt. ekspartners el-forbrug, varmeforbrug, vaskeriforbrug og samtlige kontobevægelser.

Det mistænkeliggøres, hvem der deltager i skole/hjem-samtaler, hvem der henter børn i institutioner, og om borgeren er blevet observeret af en kommunalt ansat sammen med en ekspartner i en bil, i en butik, i jobcenteret eller på gaden.

Borgeren har i mange tilfælde ingen anelse om, hvad de måtte have gjort af ulovligheder.

Hvem skal være Big Brother?

Mange har en forståelse for, at politiet skal have adgang til oplysninger, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelige. Men jeg har mindre forståelse for, at sparsomt uddannede sagsbehandlere uden viden om, interesse for, eller uddannelse i retsstatsprincipper har magtbeføjelser som både politiker, politi og dommer på samme kontor.

Det er retligt problematisk, og det er særdeles destruktivt for borgernes tillid til myndighederne. Fattige tror ikke på, at de kan få en fair, rimelig og kompetent behandling af de ansatte i kommunen. Kommunen/staten er blevet fjenden og det med god grund.

Der er ingen sanktioner, når en kommune fratager ydelser på et forkert grundlag. Det er minimalt, hvor meget kommunerne undersøger og eventuelt efterbetaler ydelser, der af den ene eller anden grund ikke er blevet udbetalt retmæssigt til borgeren. Er det ikke også en form for socialt bedrageri?

 

Erling Frederiksen er tidligere formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mange mennesker i Danmark er så hårdt spændt op økonomisk og arbejdsmæssigt at de ikke har hverken økonomi eller tid til at omlægge deres liv - endsige tænke på det.

Det må være resultatet af en kollektiv hjernelammelse at det stadig er den herskende tankegang at ledige bæltefikseres i samfundet og konstant skal holde sig i beredskab til det næste økonomiske opsving, suge på labben indtil de kommer i job, og nappe den ene irrelevante uddannelse efter den anden uanset om det giver job eller ej. Lad dog de mennesker der er ledige - hvis de ønsker det - eksperimentere med alternative forbrugsformer for os alle sammen.

Der er behov for en borgerløn - måske knyttet til bosættelse i udkantsområderne. Alaska er jo netop et udkantsområde:

http://www.information.dk/242845

Og skraldemandsmodellen bør også overvejes:

http://tidsskrift.dk/index.php/nationaloekonomiskt

En udvidet adgang til kolonihaver omkring de store byer:
http://www.kolonihave.dk/

Lejre kommune:
http://www.lejre.dk/page8185.aspx

og gårdbutikker:
http://www.gaardbutiklisten.dk/sjaelland.htm

er også interessante, men kræver bil - Måske burde vi have et rigtigt oplands-grøntorv i København hvor gårdproduktionen bliver kørt til, istedet for den luksusorienterede løsning Torvehallerne i København er blevet til.

http://torvehallernekbh.dk/

Sidegevinsten af ovenstående vil være en ophævelse af den personlige mistænkeliggørelse.

Henrik Søgård Jørgensen

Der bør laves en retssikkerhed for Underdanmark og i forhold til kommune og stats forvaltning

Lise Lotte Rahbek

Det er godt, at der kommer fokus på denne retsikkerheds-mangel!

Kommunerne kan blive fjenden for underklassedanskere, ja.
Er det virkelig hensigtsmæssigt, at der findes kommunale opklaringsteams, som overvåger borgernes sociale og seksuelle udfoldelser? Hvis borgerne bryder loven, skal politiet tage sig af opklaringen. Ikke kommunerne.

Hvem pokker har overdraget denne myndighed til kommunale sagsbehandere - og med hvilket formål?
Det er meget svært ikke at sende tanker i retningen af DDR.

Jesper Frimann Ljungberg

@henrik søgård Jensen

Det her er jo ikke kun et anslag mod underDanmark, n
Men os alle sammen. Vi kan alle komme i den her situation, pga. Sygdom eller ulykker.
Desuden mener jeg at den her mentalitet i visse dele af den offentlige administration, har bredt sig.
Jeg har selv lidt oplevet en sagsbehandler der troede at mon kone og jeg kunne skræmmes og intimideres.
At fordi vi ikke lige passede ind i skabelonen kunne det bruges som argument for en afvisning og derved hurtig sagsbehandling.
Men jeg havde,ud over at have ret, resourcer og viljen til at læse,forstå og udnytte lovgivningen på området og sagens akter.
Således at det var var en kamp der ikke var værd at tage for den offentlige sagsbehandler, som faktisk brød loven om offentlig forvaltning.
Jeg bliver stadig gal, når jeg tænker tilbage, og den mængde af overskud og energi, jeg brugte tror jeg ikke at der er mange af dem der er på kontanthjælp der har.

Så den her praksis måefter min mening stoppe.

// Jesper

Leif Højgaard

Samtidig bør også revurderes rekruteringen og ansættelsesbetinelserne for de 'beskyttede' klasser indenfor tjenestemandsområdet, som ofte har livslange karierer indtil de pensioneres. I et samfund på slankekur bør alle sten vendes.

Leif Højgaard

Jesper Frimann - godt at kommunens selvtilstrækkelige administratorer fik en lektion i 'borgerservice'.

Men det er godt gjort at man nærmest skal studere jura for at kunne overleve i dette land. Vi har selv en sag kørende på syvende år og har haft borgmester og ombudsmand inde over 'sagen' uden at det dog har dæmpet chikanerne fra sagsbehandlerne som prøver alle mulige undvigelse- og skin manøvre som kun fantasien hos utalligt skiftende sagsbehandlere sætter grænser for.

Enden på det hele bliver nok at vi må søge asyl i et af vore nabolande.

Og så er der nogen der i tråden om nyliberalisme (undskyld, er De nyliberalist?) ikke mener at vi er på vej til fascisme.

Ovenstående indlæg samt J. Frimann's oplevelser viser klart og tydeligt at der er vi altså! I min egen kommune skal borgerne nu stå udenfor et fort (sådan føles detn altså) og ringe på og bede om at blive lukket ind - det bliver de så så allernådigst efter at have forklaret deres ærinde for alle på offentlig vej. Ydmygende er dette da.

Fascismen handler jo ikke kun tankekontrol mv. men også om at underklassen og arbejderklassen mv. holdes i et stramt kontrolgreb af staten og kommunen som statens forlængede arm.

Leif Mikkelsen

Det er jo fantastisk uhyggelig læsning. Hvordan har det kunne udvikle sig så rent ud sagt perverst og næsten som en virkeliggjort dystopi skrevet i halvfjerdserne ? Og så i en såkaldt "liberalistisk" periode.

Nu kan jeg se at også Danmarks radio snart sender en udsendelsesrække omkring "socialt bedrageri", så også den statsejede instition , som startede sagen med "dovne" Robert, fortsætter med denne gemene og perfide og ondskabsfulde hetz.

Noget med at social bedrager kostern en halv storebæltbro, men ikke en lang og dybdeborende udsendelsesrække om de mange langt mere alvorlige og samfundskadelige bedragerier, der sker i finansverdenen. Den store svindelsag i Deutsche Bank er f.eks end ikke omtalt af Danmarks radio.

Hvad sker der dernede i magtens dunkle og svovlstinkende centrum??

Er der nogen jurister der læser dette, så ville jeg da spørge om ikke denne behandling af danske statsborgere simpelthen er imod grundloven?

Man kan da ikke lovligt- og etisk- uden videre fratage mennesker en række grundlæggende rettigheder blot fordi at ingen vil tilbyde dem en løn for et "arbejde". Det kan ikke være rigtigt at man mister næsten alle sine rettigheder som borger i dette land fordi at man ingen "løn" får, fordi at man er arbejdsløs, dvs lønløs..

Fordi ingen vil belønne en for ens arbejdskraft og evner og uddannelser. Ens arbejdskraft er momentant værdiløs, ingen gider den. Det straffes man så yderligere for ved at man mister sine rettigheder som dansk samfundsborger

. Hvad siger Dansk Folkeparti til det?;)))

Men jeg kan jo forstår at der også er fascister, der har foreslået at arbejdsløse heller ikke skal have stemmeret......

Jeg forstår at Røde Kors advarer imod og forbereder sig til blodige optøjer og ødelæggelser af den voksende skare af desperate fattige og undertrykte.

Hvis det her fortsætter så eksploderer det også her i Danmark....

Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Aaen

Jeg er sådan set enig. Men det er jo generelt ikke et eller flere partier der er ude med en racistisk ideologi.

Det vi ser i øjeblikket, i det offentlige, i det private, i ja .. Stort set lige meget hvor vi ser hen, er noget de fleste af os ikke kan lide.
Hvis du snakker med en der er fra venstrefløjen kalder de det (neo)liberalisme, en fra højre centrum, kalder det socialdemokratiske, Big mama, omklamrede ...
Etc. Etc.
Men når man går folk på klingen så er det det samme de er utilfredse med. De kalder det bare noget forskelligt.
Desværre er labelen vigtigere end indholdet for de fleste, derfor går det som det nu går. Vi er ved at få et fascistisk samfund, ikke fordi vi vil derhen rent ideologisk, men fordi vi lader stå til.
Det administrative monster der er blevet skabt tager livet af os stille og roligt.

Hvordankommer vi så det til livs ?

Se det er spørgsmålet, men det vil kræve folkelig enighed, samling og kompromis.

Rent praktisk, mener jeg man skal starte med at forsimple lovene, og reducere disse til et minimum, det bygger på et eller andet nationalt værdigrunlags kompromis.

Tja ja..jeg drømmer.

// Jesper

Randi Pedersen

Den er solgt for laveste fællesnævner...

Steffen Gliese

Det er ikke tjenestemænd, der som regel har æren i behold, der er problemet, Leif - det er tværtimod den hårde af folk uden institutionel baggrund, der har fundet job i den kommunale forvaltning. I gamle dage krævedes Forvaltningshøjskolen som baggrund, folk havde typisk været i lære i kommunen og blev herefter viderekvalificerede. Venstres manglende fornemmelse for tryghed i ansættelsen, faglig omhu og ærekær ansvarlighed runger endnu.

Lise Lotte Rahbek

Perverst.. ja det er nok det rigtig ord.

Det er perverst at opbygge en systemisk instans, den kommunale sagsbehandling, som skal hjælpe borgerne og udbetale penge til dem.
Men den kommunale instans har samtidig hånd- og halsret over udbetalingerne, og kan stoffe dem på et skøn - og ikke en reel strafferetslig undersægelse af - at borgerne overtræder loven om udbetalingen.

De ansatte i det system er så bange for selv at falde ned blandt underdanmark, at de udfører deres job og ordrer så godt som muligt, for dem som udbetaler deres løn.

Den er gal. Den er perverst gal.

Lise Lotte Rahbek

Undskyld tastesjusk.

Henrik Rude Hvid

Leif Mikkelsen skriver:

"Jeg forstår at Røde Kors advarer imod og forbereder sig til blodige optøjer og ødelæggelser af den voksende skare af desperate fattige og undertrykte.

Hvis det her fortsætter så eksploderer det også her i Danmark…."

Jeg tror, han har ret.

David Zennaro

Hvis man bliver syg og/eller mister sit job og ikke har privat forsikring, så tilhører man underdanmark. Så enkelt er det.

Jeg har med forbløffelse set først det engelske og nu også de danske socialdemokrati blive overtaget af nyliberalistiske akademikere, som derefter gennemfører værre ting end de borgerlige.

Denne regering er ikke bedre, her tænker jeg på, at overførselsindkomster ikke længere skal stige som arbejdsmarkedets lønninger, på længere sigt giver det en fattigdom, som ikke bare er et problem for de fattige, men som også er med til at gøre middelklassen fattigere. Og alle mere utrygge.

Dan Johannesson, Maria Iversen og Dorthe Jacobsen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

At syge, handikappede og arbejdsløse er fuldstændigt retsløse i systemet er ganske velkendt. Reelt set afhænger en sags afgørelse oftest mere af hvilket humør sagsbehandleren er i, end i hvad der ville være den lovlige og fornuftige løsning.

En del af problemet er at sagsbehandlerne har overtaget politikernes nedladende og uanstændige holdning til borgerne. Her er blot et par af mine egne iagttagelser fra Odense Kommune:

- En borger henvender sig ved skranken i udbetalingsafdelingen. Hun beder om hjælp til at forstå et brev hendes datter har fået. Både hun og datteren er ordblinde. Alligevel får hun at vide at hun kan rende og hoppe, for det er sandeligt ikke kommunens opgave at hjælpe med den slags.

- Den del af Jobcentret i Odense, der tager sig af de kontanthjælpsmodtagere, der for eksempel har misbrugsproblemer, har sin egen bygning. De ansatte i jobcentret kalder det for 'Taberbygningen'.

- En borger henvender sig på jobcentret for at søge om kontanthjælp til sin søn. Han bliver overfuset, og får at vide at sønnen sandelig selv må komme. Først derefter får han mulighed for at fortælle at sønnen er for handikappet til selv at møde op.

Det man hører og læser fra andre kommuner, får mig bestemt ikke til at tro at Odense Kommune er noget enestående eksempel.

Der har udviklet sig en syg kultur blandt sagsbehandlerne, der betragter borgerne som dumme, dovne og potentielle forbrydere. Der er brug for en total nytænkning af hele forvaltningen.

Meget godt og meget skidt kan man sige om kontanthjælpssystemt og de mennesker man møder på sin vej "dernede".

Men ting kan man sige om oplevelsen:
"Der skal faneme et godt helbred til"

steen ingvard nielsen

Spørgsmål 1.
Hvor mange timer og kroner per person bruger man på aktivering, hvor meget reel beskæftigelse fører det til?

Spørgsmål 2.
Er der jobs der i dag ikke bliver besat? Hvis ja, kræver det omskoling af den arbejdsstyrke der er?

Spørgsmål 3.
Kunne nogle af de penge, eller den tid der i dag investeres, bruges på mere målrettet uddannelse af de ledige? Samt en dermed større grad af reel jobskabelse.

Claus Piculell

ENDELIG!
Det var på tide, at der kom fokus Underdanmarks retsløshed som et led i den helt almindelige mistænkeliggørelse, kontrolfiksering og sparken til Underdanmark, som blot er blevet værre siden 90'erne og ikke mindst under 'festen' i Nullerne, som Underdanmark ikke så skyggen af, men nu skal betale hovedparten af regningen for.
Og DR (DR1 vel at mærke) er nu gået planken ud ved et program, der hænger angivelige sociale bedragere ud i offentligheden.
Jeg vil blot henlede opmærksomheden på, at der er risiko for endnu mere splittelse i Underdanmark, hvis fagbevægelse og andre får held med at få alle med på finanskapitalens undvigemanøvre ift. at stå til ansvar for sit hovedansvar for krisen ved at tale om "skatteydere" og "skattenydere".
Her hjælper det som en knytnæve til et blåt øje, at visse kredse taler om "dem i kansastøj, der smører rugbrødsmadder" og om ledige, især ledige (endnu) på dagpenge, som særligt værdigt trængende, der "uforskyldt" er blevet ledige, mens man bevidst overser eller udelader eller direkte anklager de mange med sygdom og andre problemer, hvis sygedagpenge forlængst er løbet ud over den 1-årige grænse (det halve af den nye og tåbelige dagpengereform), og som er på anden offentlig forsørgelse, enten dagpenge hvis de teoretisk er kortvarigt syge, på diverse ordninger til erstatning for den revalideringsordning der faktisk virkede, eller er så 'heldige' at være bevilget førtidspension, fordi sygdommen endelig er erkendt som kronisk, og som vores meget lidt rummelige arbejdsmarked reelt ikke ønsker at lade bidrage det lidt, de nu kan.
Vi har allerede et A- og B-samfund - ja, faktisk er der mindst fem klasser som påvist i bogen "Det nye klassesamfund", og vi har i den grad ikke brug for et C-hold, som ikke blot undertrykkes og hakkes på af over- og øvre middelklasse, men hvor selv fagbevægelse og arbejderklassen glemmer, at de selv som alle andre kan blive syge, og i stedet reelt bidrager til hakkeriet.
vh CP

Philip B. Johnsen

Alle mennesker har krav på, som udgangspunkt, at blive mødt som lige mand/kvinde, med respekt.

Rigtig god artikel, men den mangler at nævne de folk som er syge og i sygedagpengesystemet (enten ledige syge eller syge i arbejde). Der har den manglende retssikkerhed i den grad gode kår.

Det er folk der i forvejen slås med sygdom som bliver endnu mere syge af et rigidt system. Og der skyer mange sagsbehandlere ingen grænser for at fratage folk deres eksistensgrundlag, fjerne vigtige papirer, pludselig gøre dem raske på papiret, lege læge osv osv. Og det alt i mens man som syg ikke har en kinamands chance.

Som syg i systemet er det ikke ens sygdom som er det vigtigste, hvilket det jo burde være, hvis man skal have en chance for at blive rask eller i det mindste ikke mere syg.

Ellers er jeg enig i artiklen og i jeres kommentarer. Det er godt der ENDELIG kommer fokus på hvor meget pisk man rent faktisk får når man er i systemet, hvor meget det ødelægger og hvor syg folk rent faktisk bliver.... og hvor lidt rettigheder man rent faktisk har.

Er der overhovedet nogen statistik for hvor mange der er blevet syge af at være i arbejdsløshedssystemet (fx med depression eller depression)? Det kunne være interessant at vide hvor mange sociale klienter systemet rent faktisk selv skaber!

Verner Nielsen

Hvor er det nu jeg tidligere har hørt undskylningen: "Jeg fulgte bare ordren"?

* Depression og stress, skal der stå...

(nytårsforsæt; korrekturlæsning før der trykkes på Indsend ;) )

Leif Højgaard

Som Jette Abildgaard siger ...Maaske man burde starte med at undervise offentligt ansatte i Menneskerettighedskonventionen!!... - de danske love på socialområdet er jo desværre kun vejledende og Kommunens sagsbehandlerteams kan selv bestemme om man vil følge dem.

Det burde være en hjertesag for 'Social'demokraterne at gøre noget ved denne misforståede lovpraksis, som nærmest grænser til forbrydelse mod menneskeheden.

Leif Højgaard

Hvad f..... laver folketingets ombudsmand ?

Toke Ernstsen

UnderDanmark - OverDanmark - socialklasser....

Hallo! Det er vores fælles samfund, vi taler om, det samfund, som især VKO-regeringen og den søvndyssende boblematerialisme fik snigløbet næsten hele socialiteten i, alt i mens vi tullede rundt og koncentrerede os om at få omlagt boliglån og gik over til at forhandle løn individuelt - også på områder med overenskomst.

Ikke mange forudså konsekvenserne af den politik, der blev ført. Og her tænker jeg ikke på de økonomiske konsekvenser, men i den 'splitting', der lå som en grum dagsorden under VKO's politik. 'Splittingen i samfundet', i det gamle romerrige kaldet 'del og hersk'. Et koncept, også nazisterne spillede på til perfektion.

Nu står vi så på ruinerne af den sidste rest af socialitet i samfundet, et samfund, der ER blevet splittet i grupperinger, men hvor noget af det mest perverse er den nuværende regerings ønske om, at de svageste skal udvise solidaritet med de bedrestillede gennem endnu flere ofre, oveni en fuldstændig udhuling af deres retssting. Det er sågu' den omvendte verden!

Den nuværende regering 'høster' dermed 'frugterne' af det, den tidligere regering fik lusket ind. Det kunne måske undskyldes med, at ændringer tager tid, ligesom erkendelse tager tid. Men efter næsten halvandet år ad nøjagtig samme, ufrugtbare vej, kan det ikke længere skjules, at der IKKE er noget ønske om at 'samle' samfundet til et hele igen. Tværtimod.

Et første væsentligt skridt i retning af at samle samfundet igen, kunne være indførelsen af en borgerydelse. Fordelene ved en sådan ordning er nok mere indlysende nu end nogensinde, hvilket adskillige kommentarer i det her udmærkede forum også afslører. Derfor vil jeg endnu engang tillade mig, af hensyn til nye læsere ;) at henlede opmærksomheden på nogle af de partier, der vil arbejde for genindførelse af socialitet i samfundet, herunder borgerløn, nemlig Centerpartiet, Visionspartiet og Retsforbundet.

Toke Ernstsen

' retsstilling - skulle der have stået.

Engang jeg var på kontanthjælp blev jeg træt af det og fandt et job man kunne optjene dagpenge med.
Socialforvaltningen meldte mig til politiet !
Jeg gjorde det naturligvis aldrig igen, selvom jeg var på kontanthjælp i yderligere 20 år derefter.
Det blev iøvrigt kort efter gjort praktisk umuligt at konkurrere med diverse paragraf 42 ordninger, ansættelsestilskud, fagbevægelsers fortrinsret etc etc,,, etc så det var slet ikke et emne efter dengang (1984).
Og i vejen for integration stod man også, på sine boligforeningsventelister og jobtilskudsventelister ...men det var et pennestrøg og en svinehund i synet, så var det problem ekspederet. Det taler vi aldrig om vel ?
Men arbejdsmarkedet der .. kan vi jo starte med.

Leif Mikkelsen

Får du ikke udbetalt det man kalder for en "løn", altså på en eller anden måde "arbejder" for de penge, der bliver overført til din konto, f.eks ved at være folketingspolitiker eller aktiespekulant eller tobaksfabrikant;) eller bankdirektør;)) eller jobkonsulent hos en privat akgør,,ja så mister du dine allermest fundamentale borgerrettigheder i samfundet.

Som f.eks retten til at elske hvem du vil- som Thorning så stolt fremhævede i sin nytårstale om registrerede parforhold og hvor hun stolt fremhævede at ingen skal blande sig i hvem man elsker.

Men det gælder altså ikke kontanthjælpsmodtagere og pensionister og syge etc etc. og andre på "overførselsindkomst". De har færre rettigheder end de homoseksuelle har.

Thi penge er den højeste værdi der findes for Thorningløgnersken- og mangel på samme udsletter ikke alene din ret til sund og god mad og en god bolig og et liv som de fleste danskere etc etc, men også dine elementære borgerrettigheder, som f.eks retten til at elske hvem du vil så tit du vil......man- det offentlige- har lov til at krænke privatlivets fred for den som ingen løn kan få. Som er blevet smidt ud af systemet med forbindelse imellem løn og aktivitet. . Det er da grov økonomisk diskrimination og staten når den er værst og jeg spørger igen: er dette egentligt lovligt eller bliver det gjort lovligt ved magtmisbrug fra politikernes side?

Og mærkeligt at La ikker råber vagt i gevær her- eller er det? For deres frihedsbegreb har jo altid været afhængig af hvor mange penge man har eller ikke har.

Dette stikker system og krænkelsen af borgernes private liv og rettigheder er fuldtud på linje med DDR og Sovjetunionen og Tyskland under nazitiden.

Men jeg forstår da godt at sagsbehandlererne parerer ordre, alternativet er at havne i samme situation.......og dens alvorlige og ydmygende karakter ved de jo alt om;))).

Socialdemokraterne er ved at ødelægge alt hvad Socialdemokratiet har bygget op i årevis.

De ødelægger det sociale system med henvisning til at bevare samme og udvikler det mere og mere til at ligne de gamle fattiggårdsystener , hvor der også blev skaltet og valtet med de fattiglemmerne og de måtte stå med hatten i hånden, hvis de var så heldige at få lidt brød og noget tynd suppe.

Ellers så var det ud i kulden.....

Man ækles over at den slags kræfter har erobret det gamle socialdemokrati nu kaldet socialdemokrater....hvorfor i øvrigt dette nye navn????

Ombudsmanden, Leif Monniche ? ...
lad os være bramfrie : Gammeltoft-Hansen ! ....
er hamrende ligeglad med rutinemæssige almindeligheder på kommunalt plan som ikke lige angår nogen FN-kvota eller noget EU-dekret.

Fremragende, velskrevet og nødvendig artikel, og en del gode indlæg til svar.
På den anden side - i en større sammenhæng - så er der vel et formål med det hele?
Retsstaten og velfærdssamfundet skal afvikles. Den neoliberalistiske verdensøkonomi kræver det. Nullernes højreregering havde succes med at få indført amerikanske tilstande, og den nuværende socialdemokratiske regering følger trop, fordi de ved at det ikke i længden vil blive tolereret hvis ikke de gør. Jae, jeg ved ikke af hvem, Bilderbergerne måske?
Men jeg synes man lisså godt kan se i øjnene, at det her er ikke et spørgsmål om onde eller ukompetente sagsbehandlere, eller om utilstrækkelig eller fejlagtig lovgivning, det vi har at gøre med her er systematisk, forsætslig politik.
Retsstaten og velfærdssamfundet skal afvikles.

På nuværende tidspunkt er det simpelthen ikke muligt længere at opretholde den brede velfærdsstat og det høje forbrugsniveau som man på et fuldkomment illusorisk begyndte at indføre i tresserne.
Der vil simpelthen ikke være ressourcer til det. Og især heller ikke til at give det til hele den tredie verden.
Altså, forudsat at a) de rige stadig skal tilrane sig og kontrollere alttting og b) ingen velovervejet politik iværksættes for at begrænse befolkningstilvæksten.
Så i stedet vil a) de rige beholde kontrollen og b) de fattige nødvendigvis fortsætte sig med at foremere sig uhæmmet og derfor skulle blive presset tilbage i feudale umenneskelige kår i stadigt stigende grad.

Altså, disse velfærdsforringelser er "nødvendige", og turen kommer på et tidspunkt også til alle der endnu sidder godt nok i det til at kunne sidde her lunt og godt med en computer en ganske almindelig onsdag og deltage i debatten, inklusive undertegnede.

Leif Mikkelsen

Det er klart at Las målsætning-og åbenbart også Thornings- er, at kun de arbejdende, der skal have borgerrettigheder......de ikke- arbejdende skal ikke have samme rettigheder.

Det er da vist det man kalder for økonomisk diktatur eller fascisme eller simpelthen bare et korrupt system, ikke? Det er ens forhold til slavemarkedet, der bestemmer om man har sine fulde borgerrettigheder eller om grundloven på den måde er blevet sat ud af kraft.

Er Gammeltoft ikke gået på pension for øvrigt? Og mig bekendt så skal ombudsmanden tage stilling til en enhver klage, der vedrører krænkelsen af grundloven for danske statsborgere Dette er en meget alvorlig anklage og det kan en stigmatisering af disse medborgere ikke ændre. Tværtimod!!.

Det har intet at gøre med hans personlige sindelag og følelser....det er alvorlig anklage at politikerne og systemet krænker grundloven for visse statsborgere, blot fordi at de momentant eller mere permanent har mistet muligheden for at få det man kalder for en "løn"- som jo også er en overførselsindkomst, men nu blot tilknyttet en mere eller mindre nyttig aktivitet, som man, fordi at denne aktivitet udløser en løn, kalder for "arbejde"

Jeg tror såmænd i den forbindelse at der er mange ledige akademikere, som til den usle dagpengesats eller kontanthjælp søger at holde deres fag vedlige til glæde for samfundet. Og måske endda bidrager med frugtbar forskning. De "arbejder" såmænd lige så meget som deres lønnede medborgere. Men de får ingen løn for det og de forfølges ustandseligt af systemet. De er nærmest som middelalderens fredløse...

Trods skrap aktivering og forfølgelse og mærkelige krav om ideligt at søge aldeles irrelevante stillinger, så formår de at skabe noget fornuftigt, hvilket jeg synes er beundringsværdigt. . .

Men nej, det er jo krænkende, at mennesker søger på denne måde at bruge deres ledighed til noget fornuftigt, fremfor at blive aktiveret til meningsløse aktiviteter, som kun tjener til at advare det arbejdende folk om systemets bevidst absurde og nedbrydende udformning;))- hvis disse slaver skulle få gode ideer og udfordre arbejdsgiveren for meget med lønkrav og arbejdsforhold etc etc....

Leif Mikkelsen

Ingen tvivl om at Thorning bare er en lille brik i et meget stort globalt spil beregnet på at en lille mere eller mindre skjult elite kan tilrave sig endnu mere rigdom og kontrol og accelerere udrensningen af besværlige elementer.

Thorning er desværre blot en nyttig idiot for disse kræfter, men hun får da en meget god hyre for det.......

Penge har overalt erstattet tidligere tiders værdier...... penge er nu den højeste "værdi", der kan underminere selve dine grundlovssikrede rettigheder...og politikernes ærlighed og hæderlighed.

Der venter LANGT DE FLESTE en uhyggelig fremtid, hvis dette uhyggelige mareridt snart ikke stoppes.

Den gode nyhed er at det højst sandsynligt vil ske, det kan ikke fortsætte............men hvordan?

Hvad sker der når sultende masser vågner op af forbrugerismens døs og apati efter det udeblevne shoppingsus??

Leif Højgaard

Jamen Odd - Gammeltoft Hansen gik han ikke på pension sidste år. Den nye mand er vist stadig i introduktionsfasen eller på kursus.

Hans Ditlev Nissen

Tak, Erling Frederiksen, for din indsats !

Her er så trods alt lidt godt nyt

http://www.dr.dk/P4/Sjaelland/Nyheder/RegionSjaelland/2012/12/04/111802.htm

Peter Poulsen

"Put ragged clothes upon your back and sleep upon the ground,
And tell police about your rights as they drag you down..." Phil Ochs - What are you fighting for

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

Og, ja.Det er er desværre et faktum, at folk dør af det, når dette "system" fratager mennesker deres forsørgelsesgrundlag. Som regel ved egen hjælp...

Indtil videre...

Retsikkerheden er det absolut mindste krav vi kan stille til et system af magt. Desværre er vi efterhånden blevet så tilvænnede til hårdheden og brutaliteten i Stasificeringens navn, at vi har glemt hvorfor vi fik en "velfærdsstat".

http://www.borgersagen.dk/2013/01/helvedets-porte/

Jens Thorning

Mærkeligt er det, at ledige ikke må være syge, folk i arbejde må stadig en gang imellem, så længe det varer, men formiddagsaviserne skriver stadig om kendte, der "bryder sammen" - en interessant og eksklusiv lidelse, der nu især forekommer på reality TV. Medierne taler også ustandselig om læger, der snyder og bedrager, og om danske forskere, der opdager midler mod sygdom, dvs. noget tyder på, at sygdom alligevel findes; det må så være folk i andre lande, danskerne helbreder.

Ole Chemnitz Larsen

Underdanmark er retsløst,

Hvis Underdanmarks ret er ledende myndighedspersoners uret,

bliver Underdanmark retsløst.

Dette indikerer fakta.

Sådan er det bare.

John Vedsegaard

I løbet af de næste få år, vil der være så mange folkepensionister, at det vil være dem ekstremisterne på yderste højrefløj går efter.

Jens H. C. Andersen

Jeg kan berette om at jobcenter, a-kasse og fagforening(som burde være på ens side) ikke er bleje for at rotte sig sammen, juristerne kender jo hinanden, og de giver gerne borgeren vildledende og forkerte oplysninger om hvordan fx loven tolkes.

Det er altså et problem at de bare kan skyde en løgn afsted til en uvidende borger, og så har de masser af ressourcer, de trækker da bare sagen ud og trækker i lidt yderligere tråde og lidt flere løgne og manipulation.

Det her er ikke noget jeg finder på, det er sket i vores ih og åh så demokratiske Danmark.
Oplysningspligt min bare ...

Derudover har retsstaten for almindelige mennesker været død længe...

"I løbet af de næste få år, vil der være så mange folkepensionister, at det vil være dem ekstremisterne på yderste højrefløj går efter"
Problemet er så blot, at minimum 167 MFere er ekstremister" og at de sidste 12 (EL) efter al sandsynlighed blot venter på, at blive det. Der er dog - trods alt - opmuntrende at vide, at vælgerne er en del niveauer over de folkevalgte. Eller hvad?

"I løbet af de næste få år, vil der være så mange folkepensionister, at det vil være dem ekstremisterne på yderste højrefløj går efter"
Problemet er så blot, at minimum 167 MFere er ekstremister" og at de sidste 12 (EL) efter al sandsynlighed blot venter på, at blive det. Der er dog - trods alt - opmuntrende at vide, at vælgerne er en del niveauer over de folkevalgte. Eller hvad

Philip B. Johnsen

Alle mennesker er lige meget værd, prøv, at husk det, man kan tage skade af had, kunsten er ikke, at miste sig selv.

Lidt frelst men sandt ik'

Nu beklager Sass Larsen sig over det pinlige niveau hos Pet, så skulle Sass Larsen tage en tur idet sociale system, hvis han vil opleve en yderligere nedre grænse for pinagtighed i retslig forståelse.

Her er det ikke kun Sass Larsen der bliver maltrakteret af inkompetence, og egen magtfuldkommenhed, her er det familieliv der dagligt bliver slagtet.

Der er noget at rydde op, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Sider