Kronik

Hvor er retssikkerheden for Underdanmark?

Er man arbejdsløs, er man uden rettigheder i dagens Danmark. Og er man under mistanke for socialt bedrageri, er det helt galt. Så vikles man ind i et kafkask system, hvor kommunen selv anklager, undersøger og dømmer, og hvor borgerne i flere forhold aldrig kan få medhold
Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte, spørger dagens kronikør.

Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte, spørger dagens kronikør.

Jakob Dall

2. januar 2013

Siden 90’erne har magteliten systematisk omtalt de personer, der ikke har et arbejde, som dem udenfor. Helle Thorning-Schmidt (S) omtaler dem endda som nogen, der skal med ind i samfundet igen. Underforstået: De arbejdsløse er ikke med i samfundet.

Dette syn på de fattige gennemsyrer lovgivning og myndighedernes praksis over for disse grupper. Blandt disse grupper er der omvendt opstået en udbredt frygt for og had til kommunen, som bl.a. har sit udspring i aktiveringspolitikken, som har hærget de underste siden 90’erne.

Medierne har med faste og jævne mellemrum historier om tåbelig aktivering, men stort set aldrig noget om, at denne aktivering foregår helt uden elementære rettigheder.

Samtidig med, at eliten drøfter danske værdier, opdragelse til demokrati og brugerinddragelse praktiseres der en aktiverings- og beskæftigelsespolitik, der ikke bare er renset, men nærmest desinficeret for demokrati, medindflydelse, dialog og brugerinddragelse. Jo tak, hykleriet er til at tage og føle på.

Det virkelige formål med kommunernes aktivering – som er regulær tvang – er at opnå statslig refusion, som beregnes på grundlag af kommunens aktiveringsgrad. Uanfægtet af et eventuelt indhold i eller formål med aktiveringen.

Der beskæftiges et stigende antal offentligt ansatte på de kommunale jobcentre, hvis formål er at kontrollere, chikanere og aktivere ledige, samtidig med at der vedholdende skæres ned på pleje, omsorg, rengøring og rådgivning til borgerne. Til hvilken nytte?

Enhver ledig, kontanthjælps- eller dagpengemodtager har pligt til at tage ethvert ’tilbud’, der udstedes af jobcenteret – hvis vedkommende altså ønsker at beholde sine ydelser. Det hedder ganske vist, at den ledige kan klage over aktiveringen. Og jo, det er rigtigt, men den ledige kan ikke få medhold. Uanset hvor veldokumenteret klagen er.

Kommunerne bruger i de sager følgende formulering som svar på klagen: »Efter en konkret, individuel vurdering, så vurderer vi, at … vil bringe NN nærmere arbejdsmarkedet.«

En klage har ikke opsættende virkning på aktiveringens indhold, og negative hændelser kan straffes med fratagelse af forsørgelsesgrundlaget. Der findes ikke noget tillidsmandssystem eller muligheder for dialog og konstruktiv kritik.

Og vælger man at anke, er man ikke meget bedre stedt: Ingen klager over aktiveringens indhold kan få medhold i Statsforvaltningernes Beskæftigelsesankenævn, når kommunen har brugt ovenstående ’konkrete individuelle formulering’ i ’tilbuddet’ til den ledige.

Det er indskrevet i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og præciseret af Ankestyrelsen. Og det gælder, uanset hvor tåbelig og skadelig aktiveringen end måtte være.

I øvrigt kommer en afgørelse i en klagesag tidligst et halvt år efter, at aktiveringen er ophørt. Og den afgørelse, der kommer, vil aldrig vedrøre indholdet i aktiveringen, men kan eventuelt kritisere nogle formalia omkring proceduren – selvfølgelig uden at det får nogen som helst konsekvenser for kommunen.

På trods af en betydelig og ofte kritisk medieomtale af aktivering gennem 15 år har ingen landsdækkende medier endnu for alvor beskæftiget sig med, at aktivering pågår helt uden elementære rettigheder og retssikkerhed for den ledige.

Kontrolgruppens magtvælde

Men hetzen mod den rettighedsløse ledige stopper ikke her. En borger eller familie, der af kommunen er under mistanke for at have begået socialt bedrageri, vil typisk få private og økonomiske forhold undersøgt af en såkaldt kommunal kontrolgruppe.

Kontrolgruppen beslutter selv, om den vil undersøge et forhold, foretager derefter selv undersøgelserne, træffer selv afgørelsen på baggrund af egne undersøgelser og iværksætter selv eventuelle sanktioner og fra hvilken dato, de træder i kraft.

Hvis borgeren klager, revurderer kontrolgruppen selv afgørelsen, inden sagen eventuelt videresendes til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har i et antal dokumenterede tilfælde kun modtaget et selektivt udvalg af sagsakter fra kontrolgruppen, og Statsforvaltningens afgørelse træffes alene på baggrund af det fremsendte materiale. Statsforvaltningen forholder sig kun til dette materiale, medmindre borgeren selv fremsender manglende materiale.

Sanktioner – i form af f.eks. nedsatte ydelser og krav om tilbagebetaling – iværksættes øjeblikkeligt og samtidigt med kontrolgruppens afgørelse. Altså i sager, de selv har rejst og undersøgt. Og som man kan hævde, de har en interesse i at give sig selv medhold i.

Lovgivningen på området siger, at der ikke skal føres egentligt bevis i den slags sager. Det sociale bedrageri skal blot sandsynliggøres – over for kontrolgruppen selv – som selv har foretaget vurderingen. Dette sker og er sket med både tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (V) og den nuværende, Mette Frederiksens (S), fulde og ubetingede opbakning.

Gratis at anklage borgerne

Alt efter omstændighederne kan en enlig forsørger principielt miste hele forsørgelsesgrundlaget på et opdigtet og falsk grundlag og være nødt til at gå fra hus og hjem. Som det f.eks. skete for Camilla fra Svinninge, omtalt i Information i november sidste år. Eller det kan betyde fratagelse af en del af forsørgelsesgrundlaget i form af boligsikring, friplads til børnenes institutioner og forhøjet børnebidrag.

Når afgørelsen er truffet af kontrolgruppen, står der, at borgeren evt. kan kontakte en advokat for egen regning. Her er gebyret mindst 2.000 kroner for blot at kigge på sagen. Det er den efterfølgende timepris også. Mindst. Selv hvis borgeren efterfølgende skulle få medhold i Statsforvaltningen, er der ingen refusion af disse udgifter.

Omvendt er det derimod helt gratis for en kommune at afvise en borgerklage og at anklage en borger for socialt bedrageri og sende sagen til Statsforvaltningen, selv når der intet hold er i sagen.

Ingen ydelser

Mens sagsbehandlingen pågår i Statsforvaltningen, får borgeren ikke de ydelser, som kontrolgruppen mener, borgeren har tilegnet sig via bedrageriske oplysninger. Sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningerne er mindst et halvt år og ofte mere end et år. Borgeren skal i denne periode leve uden ydelser, der i mange tilfælde er frataget på et uberettiget grundlag.

Kommunen har talrige ansatte, adgang til alle informationer samt rutine i sagsbehandling. Borgeren står helt alene heroverfor, uden hjælp og måske med begrænsede sprogkundskaber. Det er David mod Goliat, og sagsforløbet ligner ikke just retssagerne i tv-serierne.

For mange er det en chokerende og krænkende opdagelse, at kontrolgruppen har adgang til at få oplysninger om både borgerens egne og en evt. ekspartners el-forbrug, varmeforbrug, vaskeriforbrug og samtlige kontobevægelser.

Det mistænkeliggøres, hvem der deltager i skole/hjem-samtaler, hvem der henter børn i institutioner, og om borgeren er blevet observeret af en kommunalt ansat sammen med en ekspartner i en bil, i en butik, i jobcenteret eller på gaden.

Borgeren har i mange tilfælde ingen anelse om, hvad de måtte have gjort af ulovligheder.

Hvem skal være Big Brother?

Mange har en forståelse for, at politiet skal have adgang til oplysninger, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelige. Men jeg har mindre forståelse for, at sparsomt uddannede sagsbehandlere uden viden om, interesse for, eller uddannelse i retsstatsprincipper har magtbeføjelser som både politiker, politi og dommer på samme kontor.

Det er retligt problematisk, og det er særdeles destruktivt for borgernes tillid til myndighederne. Fattige tror ikke på, at de kan få en fair, rimelig og kompetent behandling af de ansatte i kommunen. Kommunen/staten er blevet fjenden og det med god grund.

Der er ingen sanktioner, når en kommune fratager ydelser på et forkert grundlag. Det er minimalt, hvor meget kommunerne undersøger og eventuelt efterbetaler ydelser, der af den ene eller anden grund ikke er blevet udbetalt retmæssigt til borgeren. Er det ikke også en form for socialt bedrageri?

 

Erling Frederiksen er tidligere formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Søren Andersen
  • Thorbjørn Fritzbøger
  • Dorthe Jacobsen
  • Olav Bo Hessellund
  • Jens Falkesgaard
Søren Andersen, Thorbjørn Fritzbøger, Dorthe Jacobsen , Olav Bo Hessellund og Jens Falkesgaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Erling Frederiksen

Tak for kommentarerne.
De er ALLE positive i forhold til indholdet og argumenterne.
Har Information kun marginaliserede niche-læsere? - Eller tegner der sig et ønske i befolkningen om at få humaniseret lovgivningen?

Det er påfaldende, at der ingen kommentarer har været fra repræntanter for det politiske flertal, som har iværksat og som indædt forsvarer aktiverings- og kontrolpolitikken.

Desværre oplevede vi også i Landsorganisationen af Arbejdsledige (1998 - 2010, LA - vi kom først med det navn!), at det ikke var muligt at få en dialog eller debat om retssikkerhed for de fattige.

Vi blev heller ikke inviteret til møder eller konferencer. Slet ikke af fagforeningerne.

Politikerne stiller simpelthen ikke op til debat om det emne.
Mikrofonstativerne i DR, Danmarks klasseRadio, gør heller ikke noget ved problemstillingen, og de gør intet forsøg på at tvinge de ansvarshavende politkere til at forklare sig.
I DR kan man højst nedlade sig til at tale OM de fattige, men de/vi er aldrig med i debatten. Det er altid nogen, man skal gøre noget for (arbejde ller lære dem at passe deres økonomi bedre, så de ikke bliver fattige).
I Radio Møller eksisterer de fattige nærmest slet ikke.

Alle sætter fokus på at skaffe arbejdspladser til de arbejdsløse, men ikke på hvorledes vi skal leve, mens vi er arbejdsløse.

Det gælder også Enhedslisten, som også kræver arbejdspladser. Det er noget, de har meget meget lidt indflydelse på at få oprettet. Det er altså symbolpolitik.

Men Enhedslisten kunne faktisk sætte en dagsorden i den offentlige debat, hvis de tog nogle af de problematiske rets-forhold op (og der er mange flere), som jeg omtaler i artiklen ovenfor.

Det forhold at nogen får arbejde - og dermed lidt rettigheder - hjælper jo ikke dem, som ingen vil ansætte.
Den dagsorden skal sættes. Mange fattige tror, at det er Dansk Folkeparti, som varetager de syges, fattiges og arbejdsløses interesser.
Det er nemlig i højere grad DF end Enhedslisten, som tager den slags enkeltsager op i medierne.

Der er ikke andre pertier end Enhedslisten, der kan gøre noget ved det. Der er ikke mange andre (betydende) partier, vi forvente noget fra.

Men vi hører ikke fra DF i de sammenhænge, hvor det handler om rettigheder - også for muslimer.

Men Enhedslisten gør heller ikke meget væsen af sig i forhold til de fattiges retssikkerhed.

Mogens Højgaard Larsen

Tak for den grundige og informative artikel.

32 kommentarer er det også blevet til, og meget tankevækkende er der ikke ét eneste indlæg, der modsiger påstandene. Lige så tankevækkende er det dog også, at der tilsyneladende ikke er nogen, der har et godt bud på, hvordan vi får ændret status quo.

Det er blevet nævnt, at der kan være tale om brud på Grundloven eller Menneskerettighederne. Folketingets ombudsmand "skydes" der også lidt efter, men som Toke Ernstsen skriver, er der tale om et grundlæggende sygt samfund, og mod dette kæmper selv en ombudsmand sikkert forgæves...

Der må være mange hundrede tusinde husstande - og altså langt over en million vælgere, der i et eller andet omfang er afhængige af offentlig forsørgelse eller offentlige tilskud. Dermed vil et folkeligt krav have politisk vægt, og så længe vi endnu har demokrati i Danmark, vil det altså være muligt at ændre på systemerne.

Dette faktum efterlader ét stort og rungende spørgsmål:

Hvorfor rejses der ikke et folkeligt krav om retssikkerhed i forvaltningen?

Jens Overgaard Bjerre

Efter læsningen af artiklen kan man stille sig følgende spørgsmål:

1. det er ufatteligt, at man har kommunalt ansattesagsbehandlere med større magt end end både politi og dommerstanden. Og hvis de tager fejl, sker der intet.

2. at de to Frederiksner, Mette og Claus, kan udtale sig som de gør. De håner vores borgere på værste middelalderlige måde.

3. hvor er de 'neutrale og upartiske' tv-journalister henne? Føj for satan, hvor det må være flovt ikke at tage sig af den side af et samfundsproblem.

4. man kan ikke fremover gå i krig, sætte spørgsmålstegn ved ved andre landes retssikkerhed og overgreb overfor befolkningen, når man lever i et land uden retssikkerhed.

Og konkludere:

Hvis ikke denne her regering bliver væltet, eller i hvert fald mister støtten fra Enhedslisten, som må være vidende om disse forhold, så har man svært ved at stemme på andet end et højreradikalt parti, som lover at se på sagerne for de dårligst stillede borger.

Tak for artiklen. Og fuld støtte for en tilbagevenden til demokrati i Danmark.

Philip B. Johnsen

3 timers søvn blev det til så var smerterne så stærke i ryggen (en medfødt sygdom), at sovepillen ikke virker mere, opereret knæ smerter ud på vej ud på wc'et, artiklen minder om, hvis der sker min kone noget, så tager de nok min yngste søn. Jeg lever af min kones løn har gjort det i to år nu, fået afslag på pension selvom jeg tillige har PTSD og ikke kunne arbejde i fem år, men som jeg skrev inden jeg lage mig.

Alle mennesker er lige meget værd, prøv, at husk det, man kan tage skade af had, kunsten er ikke, at miste sig selv.

Måske skulle fagforeninger eller lignende, eller for den sags skyld gå over til andre metoder.

Det har aldrig været prøvet at bruge straffeloven overfor sagsbehandlere:

§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

Problemet er bare at straffelovsovertrædelser er en sag for politiet. Så må vi se hvormeget de er værd i denne sammenhæng.

En anden mulighed, og den er brugt; "Det Sorte Register".

Det er selvfølgelig ikke pænt at hænge sagsbehandlere ud, men det kan være eneste mulighed.
Der hænger allerede flere sagsbehandlere til tørre her.

Det er desværre nødvendigt at tage kradse midler i brug for enhver tanke om at nå til resultater via dialog er udelukket.

Ridefogeden og Kommunernes magtfuldkommenhed

Kommunerne administrerer en del lovgivninger der har direkte indflydelse på borgernes planlægning, forretning og velfærd.

Planloven
De sociale love
Affald
etc..

Men deres magtfuldkommenhed har efter min opfattelse kun ringe grad af legitimitet.

En del af magten er lagt ud til Kommunernes Landsforening.
KL er ikke underlagt lov om offentlighed. Dette til trods for at de administrer en del lukkede netværk hvor borgernes rettigheder diskuteres.

Jeg har konkrete eksempler på hvordan en byggesagsbehandler via et sådant netværk ønsker rådgivning i at undgå en lokalplansændring, med det formål at være mere restriktiv over for en borger.

Jeg har selv søgt aktindsigt i de netværk der angår de sociale områder, men fået afslag. Til trods for at disse netværk tilgås fra kommunens e-mail adresse.

Jeg har konkret set hvordan en kommune tilsidesætter straffelovens § 263 vedrørende optagelser af møder.

Den magtfuldkommenhed der demonstreres hos kommunerne, er på linie med Ridefogeden hos Holberg.

I dag er det bare Kommunaldirektøren der sætter sine embedsmænd til at idømme gabestok og fortabelse af indkomst - helt uden rettergang.

Lise Lotte Rahbek

Erik Lang

Interessant at politianmelde og sagsøge en sagsbehandler/det kommunale system for dårlig behandling.
HVIS man kan løbe en politiperson op, der vil tage imod anmeldelsen, HVIS man selv er i stand til at holde modet højt, HVIS man kan få en ordentlig anklager til at tage sagen - så vil det være meget, meget interessant.

Det ærgerlige er bare, at kontanthjælpsmodtagere, som har fået frataget deres forsørgelse fra kommunen,
og ikke må have formue på over 10.000 kr,
heller ikke har ressourcer hverken mentalt, socialt (medierne) eller pekuniært til at føre sådan en sag igennem.
De kæmper for at overleve og ved, at når de næste gang skal have hjælp fra det offentlige system, så kan det blive sværere..

@ Lise Lotte Rahbæk

Det var netop mit budskab.

Selvom der faktisk er en § i strlf. der kunne anvendes, så har kommunen med sin økonomiske sanktion, frataget borgeren denne anvendelsesmulighed.

Det føres så til om lighed for loven egentlig længere kan anerkendes.

Jeg kan tilføje at der kun én gang er sket anmeldelse og efterfølgende straf (4 mdr betinget) for en sagsbehandler.
Her var det fordi kommunen mente hun var "for flink".

Så det peger jo igen på den illusoriske retstilstand landet befinder sig i.

Ombudsmanden er tilsyneladende heller ikke meget værd.
I en redegørelse fra maj 2012, vedrørende lægekonsulenter, giver han Kommunen hele instruktionsbeføjelsen. Dermed tilsidesætter han tidligere ministres udtalelser.

Lise Lotte Rahbek

Erik Lang

OK. Overordentligt interessant.
Gad vide hvad der ville ske, hvis man forsøgte at koordinere sådan en samling klager over hele landet og om det ville have en effekt i medierne også.
Man kan jo ikke ændre på retssikkerheden eller på lovgivningen her i landet uden at have mediedækning, ved vi

Dan D. Jensen

Lidt uden for emnet, men alligevel: mennesker med høj indtægt motiveres til at yde mere ved: "Du får flere penge !"
Mennesker med lav indkomst motiveres til at yde mere ved:
"Du får færre penge"
Tænk hvis nogen foreslog at vende det om :-)

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg ville nu lægge et andet fokus, et der måske endda ville virke.
Hvor stor en del af de penge der bruges på kontanthjælp, dagpenge m.m. Når faktisk frem til slutmodtageren ?
Det er en analyse jeg gerne ville se, jeg tror at folk ville blive seriøst overraskede over hvor lidt af vores skattepenge der faktisk når ud til dem der har brug for midlerne.
Jeg tror ikke vi ville acceptere et lignende overhead i en velgørende org., som f.eks. SOS børnebyerne, eller noget lignende. Og de skal endda samle penge ind og lave reklamer med mere....

Så måske skulle 'nogen' hyre et af de tunge konsulent huse til at lave sådan en analyse........

Jeg tror der ville være penge til både at fylde i skattekassen og i folks lommer og man ville frigøre folks tid til faktisk at prøve at finde et job, få dem der aldrig bliver raske over på en ordentlig ydelse..etc. Etc.

// Jesper

Lise Lotte Rahbek

Jesper Frimann

De, som har råd til at hyre et tungt konsulentfirma til sådan en undersøgelse,
har næppe interesse i svaret.

Derfor bliver det ikke gjort.

Ledighedsindustri, sagsbehandling og manglende retssikkerhed for underdanskere er med til at holde lønningerne nede og fagforeninger og andre potentielt oprørske elementer nede, fordi underdanskerne tjener som eksempler på de vilkår, man som borger ikke skal ønske sig at leve under.

Det skal jo kunne betale sig at arbejde.

@ Lise Lotte Rahbek

Interessant.

Umiddelbart ser det største problem i følgende problematik.

En stor del af de love der omhandler det sociale område, er "KAN" paragraffer. Det er altså op til kommunen at vurdere.

Kommunere laver retningslinier i deres kommuneplaner, men herved kan de komme til at "sætte skøn under regel" (Forvaltningsloven.)

Men den kommer de uden om ved i afgørelser at skrive:
"Efter konkret vurdering ---"

Så du har da ret i at en landsdækkende og pressefokuseret kampagne kunne være en god strategi.

Hvordan?

Lise Lotte Rahbek

Erik Lang

Det skal jeg tænke over. Det vil kræve noget organisation og trækken på kontakter..

Det fantastiske ved dette kommentarforum på Information er, når det appellerer til tanke og handling. Det gør det heldigvis ikke så sjældent.

Jesper Frimann Ljungberg

@lise Lotte Rahbek

Politikerne, hvis man afvikle en hel usund administrativ gren, og spare penge og og.......

// Jesper

Man kunne starte med at søge aktindsigt efter offentlighedsloven i følgende gruppe:

Altså mail til alle 98 kommuner.

http://dialog.kl.dk/Grupper/Club/?clubId=546

Netværk for kommunale handicap- og psykiatrichefer/Gruppen er for kommunale handicap-og psykiatrichefer/socialchefer til brug for at stille hinanden spørgsmål og udveksle erfaringer i et lukket forum. KL vil også spørge efter viden og erfaringer i...

Lise Lotte Rahbek

Erik Lang

Ok, her er et udkast:

Der er brug for ensartede sager over hele landet.
Det vil muligvis kunne skaffes gennem græsrødder og netværk, f.eks 'Syg i Svendborg' og andre 'Syg i..."-græsrødder, som findes over hele landet og som kømper mod skøns-systemet hele tiden.
Der skal nogle modige journalister med spalteplads til eller en netavis, hvor man kan få adgang til en klumme.
Juridisk og kommunal systemindsigt er også en god ting at have i baghånden.

Sagerne skal indklages til politiet i diverse kommuner. Skriveriet begyndes, og da vil man også kunne beskrive, hvordan de forskellige politikredse og kommuner håndterer klagerne og gerne spille dem ud imod hinanden.

Sådan.. MEGET groft trukket op her på een kop kaffe.

Lise Lotte Rahbek

Erik Lang

Det er lidt skrøbeligt at fortsætte her. Indlæggene kan slettes et snuptag, hvis debatværten ikke synes de passer ind.
Kontakt mig på facebook, hvis du kan det, eller google mit navn, hvis vi skal fortsætte med planer og ideer. :-)

Rasmus Kongshøj

Der bliver efterlyst forslag til hvordan man kunne indrette systemet på en mere retfærdig måde. Her er et par forslag.

- På mange områder gør reglerne om statslig refusion, at kommunerne spekulerer i at få økonomisk vinding ved dårlig behandling af borgerne. De regler skal laves om, så kommunen ikke har noget incitament til at træffe den ene afgørelse fremfor den anden.

- Aktiveringssystemet misbruges som en straffeforanstaltning. Arbejdsløse sendes enten på fjollede 'kurser', eller sættes til at arbejde gratis for kommunen eller private. Al aktivering bør være frivillig. På den måde vil der kun blive brugt tid og penge på projekter der faktisk virker. Det vil så også have den yderligere gevinst, at der skal oprettes rigtige arbejdspladser til at udføre det arbejde, man i dag sætter aktiverede til.

- Indførsel af objektive minimumsstandarder. Borgerne skal i lovgivningen kunne læse præcis hvilke objektive kriterier man skal opfylde for at kunne få forskellige ydelser og tilskud. Derudover skal kommunen have mulighed for skønsmæssigt at yde yderligere hjælp, hvor det vil være gavnligt.

- Adgang til gratis, uafhængig retshjælp. Borgerne skal have mulighed for at få deres sag vurderet, og få hjælp til at skrive klager, stævninger mv. af en kompetent, uafhængig instans.

- Sociallovgivningens sanktioner flyttes over i strafferetsplejen; dvs. der skal rejses en straffesag ved domstolene, når det offentlige ønsker at straffe borgerne. På den måde får borgerne retsgarantier i forhold til efterforskning, beviskrav, nævninge osv.

- Opprioritering af, og korte tidsfrister for behandling af klagesager. Der skal være ressourcer nok til at træffe en afgørelse uden smøl.

- Oprettelse af et hurtigtarbejdende, uafhængigt erstatningsnævn, der fastsætter fuld erstatning for ulovlig sagsbehandling. Erstatningen skal ikke kun dække den ulovligt tilbageholdte ydelse, men også ekstra udgiter som borgeren måtte have haft som følge af sagen og den manglende indtægt, f.eks. rykkergebyrer, advokatudgifter mv.

- Indførelse af sanktioner overfor sagsbehandlere, der ikke behandler sagerne lovligt. En uduelig sagsbehandler skal ikke have lov at fortsætte i årevis. Der skal være ansættelsesmæssige, og i grove tilfælde strafferetlige, sanktioner.

Der er således masser af ting politikerne kunne gøre for at forbedre retssikkerheden, hvis ellers de ville. Men det vil de ikke. Jeg er overbevist om at det er med fuldt forsæt at man tager alle rettigheder og al værdighed fra borgere på bunden af samfundet. Når dem på bunden har det hårdt, så makker dem længere oppe ad samfundsstigen ret, af frygt for at falde ned til 'taberne'.

Nu vi er ved de urealistiske forslag, så ville det enkleste, mindst bureaukratiske og mest idiotsikrede være at indføre borgerløn; en fast, månedlig ydelse, der udbetales til alle.

Leif Mikkelsen

Måske kunne det være interessant at kontakte Eu systemet og deres menneskeretighedsdomstol.

De har i hvert fald på papiret skrappe regler imod ulovlig forskelsbehandling og krænkelser af borgerrettigheder , og her er der jo tale om en meget grovkornet og ondskabsfuld økonomisk diskriminering. Disse ulovligheder og forbrydelser imod danske statsborgere turde helt oplagt være ulovligheder og forbrydelser, selv om magten med et pennestrøg har udvisket dennne indlysende kendsgerning og styrer medierne med hård hånd.

Penge og mangel på samme ved arbejdsløshed retfærdiggør at du ikke mere har de samme borgerrettigheder som før. De allermest intime forhold blander det offentlige sig i.

Her er det "frihedselskende" Liberal Alliance beskæmmende nok fuldstændigt tavst....sikke en gang hyklere og spytslikkere for kapitalen og bankerne og de rige. Man væmmes over deres "frihedskærlighed". Falsk og afhængig af penge. Et dansk og sundt frihedsbegreb burde i det mindste ikke være beroende på om man tilstrækkeliget med penge eller om man er arbejdsløs.

Denne problemstilling er heller ikke noget som Dr vil røre ved en ildtang, men de har nu med en ny serie travlt med hænge folk ud for socialt bedrageri og sanktionere Stasi stikkersystemet med at man anonymt kan anmelde borgere, som man mener snyder systemet ved f.eks at have en "hemmelig" partner.

I modsætning til arbejdende homoseksuelle, hvor ingen blander sig i deres kærlighed og det var Thorning jo stolt af, så blander kommunernes sig altså i hvem der elsker hvem, hvis og når borgeren ikke noget arbejde kan få og er kommet på kontanthjælp. Uanset vedkomendes seksualitet i øvrigt..

Penge- og dette at have et arbejde- er vigtigere end noget andet og mangel på disse udraderer alle andre grundlæggende rettigheder og selvfølgelige værdier, som statsministeren ellers var så stolt af ......det man manipulatorisk og hjernevaskende kalder for "pligt" er ved at udradere disse grundlæggende rettigheder.

Det er ikke demokrati, det er økonomisk diktatur.
.

Det er muligt at en kontakt til menneskeretsdomstolen ville være forgæves , men det ville være med til at sætte fokus på denne psykopatologiske sygdom i vores samfund, hvor mennesker, der er lønløse får krænket deres privatliv på det groveste.

Sammen med andre at de nævnte tiltag naturligvis......

Rigtig gode forslag I kommer med, jeg har endnu et, nemlig at få flyttet de syge borgere i systemet VÆK fra beskæftigelsesministeret og tilbage til socialministeriet.
Det er en DYB misforståelse at man som syg skal høre under beskæftigelsesministeriet og Jobcentret.

Det er muligt at han er ... :-)
Hvis Gammeltoften endelig er gået på pension så er der sikkert kommet een der er endnu mere fjern ..

Jesper Frimann Ljungberg

@Lise Lotte Rahbek

Det er jo det der er hele problemet i dagens offentlig (og til dels også i det private) administration. Man har skabt et monster, af folk med samme type af uddannelse helt fra top til bund.
Man er simpelt hen blind for essensen i, hvad det er der er ens overordnede opgave.

Det drejer sig jo om på den mindst burkroatiske måde, med det mindst mulige overhead, at få de ydelser, som vi har vedtaget, til folk der behøver dem.

Det drejer sig ikke om at undgå at give dem. Det er en fundamental misforståelse.

Igen hvor stort er overheaded ? Jeg vil væde på at der kunne spares milliarder ved simpelt hen at skære al fedtet væk.
Ja ville det betyde større udbetalinger ? Ja, men den totale omkostning ville helt sikkert falde.

// jesper

Ole Chemnitz Larsen

Hvor er retssikkerheden for Underdanmark?

Valgløfter, der bliver til løftebrud efter valget, har især ramt Underdanmark

Marianne Christensen

Underdanmark har opgivet.

Det drejer sig bare om at aflive os på en socialt acceptabel måde - det er lidt trist hvis for mange hænger os i skovene, hvor de nordsjællandske skatteunddragere dyrker kropspleje:-) D

Mogens Højgaard Larsen

@Erik og Lise Lotte

Jeg har kontakt til en række "underdanskere", der muligvis kunne være interesseret i at få prøvet afgørelser ved domstolene.

Det kunne derfor være interessant, hvis I brygger videre på de tanker, der er blevet luftet i denne debat.

Er det tilfældet, må I meget gerne kontakte mig på retssikkerhed.dk@gmail.com

Mvh. Mogens

Mogens Højgaard Larsen

@Erik og Lise Lotte

Jeg har kontakt til en række "underdanskere", der muligvis kunne være interesseret i at få prøvet afgørelser ved domstolene.

Det kunne derfor være interessant, hvis I brygger videre på de tanker, der er blevet luftet i denne debat.

Er det tilfældet, må I meget gerne kontakte mig på retssikkerhed.dk@gmail.com

Mvh. Mogens

Flemming Andersen

Ingen tvivl om at Danmark er på vej væk fra retssikkerhed og nærmer sig de kontroltilstande og overvågning af borgere, vi kritiserede de tidligere østbloklande for at praktisere.

Jeg synes ikke det er svært at ane totalitære symptomer.

Der har altså intet med politikken men ånden i magten og administrationen af gøre??

Allan Ernstsen

Jeg har en del gange været udsat af Offentligt myndighed ikke har kunne dokumenter deres forehavender, det bør offentligt Myndighed vide de sak kunne når der bliver noget.

Her kan nævnes SKAT som sender regninger ud på over 100,000 kroner på opdigtet regnskaber, men problemet er her, når en person skylder SKAT 100.000 kroner så siger lovgivningen at så kommer personen i fængsel.

Her har jeg et personligt UNDERSKREVET brev fra tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen der truede mig med jeg bare skulle betale over 100.000 kroner i skatter jeg IKKE skyldte.

Da jeg så klager til skatteankenævnet så viser det sig at skatteankenævnet ikke ved de mekanismer der skal til for at drive forretning hvor der blev påvist til skatteankenævnet at der IKKE var noget CVR nummer og der var IKKE en arbejdskontrakt som SKAT skal være i besiddelse af før de kan "dokumenter" i en af 2 af disse tilfælde at der er en der laver snyd.

Men da sagen er anlagt ved skatteankenævnet der under denne sagsbehandling der henvender SKATTEMINISTERIET sig til skatteankenævnet og tilbagekalder tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens TRUSSEL om fængsel fra partiet Venstre og også i dette tilfælde vælger Troels Lund Poulsen at gå på orlov, fra FOLKETINGET stort set samtidigt med Helle Thorning Schmidt sagen.

Da SKAT og SKATTEMINISTERIET og Troels Lund Poulsen, ikke har kunne dokumenteret deres regnskab, såkaldt regnskabsdokumentation som SKAT & SKATTEMINISTERIET skal efter Bogføringsloven, vi. og kan skatteministeriet og skatteminister Troels Lund Poulsen ikke det.

Efter Grundloven § 43 må der IKKE opkræves skatter der ikke skyldes, men det valgte Troels Lund Poulsen som skatteminister fra regeringen VK at gøre uhæmmet. Problemet er bare når en person forsøger efter straffeloven § 21 i at fængsle en person på opdigtet og falske bogførte regnskaber hos SKAT og skatteministeriet MOD en borger i Danmark, så står der i straffeloven § 146 stk. 2 det giver over 6 års fængsel sammenholdt med forsøg efter straffeloven § 21.

Her til sagen har jeg Troels Lund Poulsens "FINE UNDERSKRIFT TIL SAGEN".

Men Københavns Byret og Østre Landsret,mener det er LOVLIGT for offentligt myndigheder de godt må sætte folk i fængsel ulovligt eller forsøge efter straffeloven § 21 samtidigt begå bedrageri efter straffeloven § 279, UDEN NOGEN FORM FOR DOKUMENTATION til en borger i Danmark.

Men skatteministeriet er underlagt REGNSKABSPLIGT og DOKUMENTATIONS PLIGT.

Når en borger som der er nogen der skriver her, har været udsat for chikane så er der IKKE noget retssamfund mere i Danmark, Domstolene og dommerne er korrupte i flere byretter, Østre Landsret, politiet gør heller ikke noget ved problemet næ de opretter et cvr nummer til hårde stoffer til en virksomhed, som SKAT ikke engang undre sig over KAN blive oprettet, men her er opfordring til kriminalitet jo ulovligt.

Efter partoffentlighedsloven SKAL offentligt myndighed afgive materiale de har om personen, det har SKATTEMINISTERIET i 2. ombæring været over 2 år om nu og er noget den tidligere VK regering vil feje ind UNDER tæppet.

Ud over har politiet været over 5 år om det pt. hvor de ikke har afleveret materiale som det er POLITIET PÅLAGT og de nye lovgivninger for POLITIET VAR IKKE VEDTAGET den gang.

Her er det jo tale om udkants Danmark og Politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussens retskreds i Sydsjælland & Lolland Falster.

Justitsministeriet har fået arresteret en person uden der er lovlig grundlag efter retsplejeloven, fordi som en anden også har skrevet er blevet udsat for chikane af Kommunen.

Her har Kommunen i Guldborgsund også brudt PSYKIATRI LOVGIVNINGEN for man bliver arresteret og forvist 2 psykiater efter man er blevet arresteret, hvor efter psykiatri lovgivningen må en person kun tale med EN, men her efter en arrestation der får man IKKE lov til at kontakte en advokat af både politiet i Nykøbing Falster og Nykøbing Falster Domstol i offentlig myndigheds SAGSBEHANDLING af sagen ved Nykøbing Falster Domstol.

Her vælger Nykøbing Falster Domstol at ignorere at retsplejeloven vedrørende stævninger ikke er overholdt, men fortsætter DOMSTOLEN I NYKØBING FALSTERS KRIMINALLE HANDLINGER.

Hvis retsplejeloven ikke er overholdt så straffes en dommer efter straffeloven §§ 146, 147 og 148 og giver op til 20 års fængsel.

Så kommer det andre yderligheder fra offentligt myndighed, her mener Politiklagenævnet, Rigspolitiet, politiklagenævnet sammen med rigsadvokaten som trådte tilbage efter denne sag men den nye folketingsombudsmand har ikke ville udbetale penge for uretmæssigt FÆNGSLING da der IKKE er lavet en korrekt stævning der opfylder retsplejeloven §§ 348 og 349.

Her efter der sagsøgs Nykøbing Falster Domstol og dommer Karina Sejerbøl Christiansen samt Nykøbing Falster politi og JUSTITSMINISTERIET for uretmæssigt anholdelse da stævningen ikke er overholdt med udfyldelse af stævningsblanket HVOR en advokat IKKE kan finde ud af det, Bang Brorsen & Fogtdal HVOR RIGSADVOKATEN hed FOGTDAL.

Men da justitsministeriet er sagsøgt så hyre Justitsministeriet KAMMERADVOKAT Poul Schmidt, her skriver Kammeradvokat Poul Schmidt ved partnere Benedicte Galbo, "småsagsprocessen" og i "SMÅSAGSPROCESSEN" må ingen BORGER i det danske samfund ARRESTERETS OG FÆNGSLES derved så anerkender JUSTITSMINISTERIETS ADVOKAT, KAMMERADVOKAT POUL SCHMIDT, DER ER NYKØBING FALSTER DOMSTOL OG POLITIDIREKTØR JESPER VORSTRUP RASMUSSENS ADVOKAT AT JUSTITSMINISTERIET, DOMSTOLEN I NYKØBING FALSTER OG POLITIET HAR BEGÅET KRIMINALITET DER MINIMUM GIVER 6 ÅR OG 1 DAGS FÆNGSEL.

Her der vælger Nykøbing Falster domstol OGSÅ at sagsbehandle sin EGEN deltagelse de er sagsøgt i SOM DOMMER, som er ulovligt efter retsplejeloven §§ 60,61, 62 og 1022 af domstolen i Nykøbing Falster og det giver 20 års fængsel.

Her vælger Svendborg domstol at godkende ALLE disse kriminalle handlinger i det dansk samfund.

Ud over så beder Kammeradvokat Poul Schmidt om advokatsalær og da advokaten selv har skrevet i sit svarskrift "SMÅSAGSPROCESSEN" så bør en advokat jo vide det er ulovligt, men det ved kammeradvokat Poul Schmidt IKKE, Svendborg Domstol godkender i 2 omgang advokatsalær selvom DOMSTOLEN i Svendborg BØR vide det er ØKONOMISKE KRIMINALITET efter straffeloven § 279.

Så kan folk jo se kommune, flere domstole i Danmark, justitsministeriet, skatteministeriet, politi og kriminelle advokater hjælper hinanden med at begå økonomisk kriminalitet og OVERGREB mod folk i Danmark med rigspolitichefens Jens Henrik Højbjerg godkendelse ved POLITIET da POLITIKLAGENÆVNET HAR VÆRET INVOLVERET.

Derfor kan en person der vil have et retssamfund så kan de lede godt efter det i Danmark, for det FINDES IKKE I DANMARK.

Så vil jeg bare minde om at Karina Sejrsbøl Christiansen er i Næstved domstol, NU, hvor RETSPRÆSIDENTEN fra Næstved Domstol OGSÅ er af den opfattelse at det er lovligt dommerarbejde af Karina Sejersbøl Christiansen, selvom det er ulovligt og kunne godt trænge til psykiatrisk BEHANDLING.

Allan Ernstsen

Ud over så kan det dokumenteres at DON Ø's søn Morten Ammentorp og fodboldklubben FCK har deltaget i dette sammen med DON Ø og FCK.

Don Ø's anden søn er anklaget for at stjæle for FCK sammen med Don Ø, vedr. sponsorater til FCK så FCK er gået glip af mange penge.

Ud over har Politiet i København en sag kørende mod Don Ø, kriminalitet LIGGER til Don Ø's familie.

Jeg har i Øvrigt skulle betale FULD pris til en pokalfinale som Don Ø's ANDEN søn stod for billetsalget, lige som resten af de folk der stod og ventet på den KASSE med billetter til finalen over 1 time efter start fløjt. Den selvsamme søn af Don Ø der var i pakken fik også en virksomhed til at gå konkurs mindre end 1 år efter han tiltrådte som direktør.

Desværre FCK det er også hvad i har deltaget i.

Jan Weber Fritsbøger

hvad jeg gerne vil vide er hvordan det er gået så galt, hvordan er hetzen mod de svage startet, og hvem kastede den første sten, jeg tror ikke et øjeblik på det er sket af sig selv, nogen har ønsket den uhyggelige udvikling og har aktivt og bevidst sat den i gang, om det er borgerlige politikere eller pengemagt-bagmændene som har taget initiativet i første omgang er faktisk ret væsentligt, men der er ingen tvivl om at begge grupper har været aktive, godt hjulpet af en medieverden som deltager i enhver trend uden nogen form for hverken etik eller moral, det mest uhyggelige er dog hvor få der kan se den er helt gal og siger fra, hvor bliver ramaskriget og den aktive modstand af, det er da på høje tid.

Sider