Kommentar

Djøf-eliten ser ikke sin egen magt

Djøf’s forsvar for offentlighedsloven er sørgeligt udemokratisk. Men fordi Djøf selv er viklet ind i magten, kan næstformand Per Hansen ikke selv se det
Debat
28. februar 2013

Den 19. februar forsvarede næstformand i Djøf (Dansk Jurist- og Økonomforbund) sin organisations støtte til den nye offentlighedslov, der har bred opbakning i Folketinget, og som undtager offentligheden indsigt i embedsmænds rådgivning af ministre og politiske forhandlinger vedrørende lovgivning.

Per Hansen fremhæver, at lukkethed kendetegner forhandlinger i enhver privat virksomhed, forening o.l. af hensyn til, at viden, argumenter, modargumenter og planlægning kan foregå »stille og roligt«, og han spørger: »Hvorfor skulle lige netop ministre forberede sig for åben mikrofon?« Ud over den ikke ligegyldige stramning, der ligger i at bruge »åbne mikrofoner« som metafor for aktindsigt, så udstiller Per Hansen herved en foruroligende mangel på evne til at skelne private og demokratiske beslutningsprocesser og på demokratiets forhold til magt.

Igennem årtier er der sket en gradvis politisering af embedsværket. Dels formelt ved fremkomsten af særlige rådgivere, dels uformelt. For nylig opslog Beskæftigelsesministeriet f.eks. en stilling som fuldmægtig (altså ikke særlig rådgiver) med porteføljen: politisk betjening af ministeren, politikudvikling og koordinering og politisk kommunikation – også ud over ministerområdet. Udviklingen er i sig selv bekymrende, men at fjerne offentlighedens indsigt i den vil betyde endnu et skridt mod at gøre statsadministrationen til ministerkabinetter – en statsfinansieret og skjult understøttelse af den til enhver tid siddende politiske magt.

En del af den mere implicitte demokratiske kontrol i ministerierne har traditionelt bestået i, at embedsmænd og politikere ikke kun skulle arbejde sammen, men også stod over for hinanden på hver sin sikre magtbase. Men med djøfernes dominans på ministertaburetterne og med embedsværkets gradvise ’modernisering’, der bl.a. har fjernet embedsmændenes sikre livstidsansættelse, sammenblandet politik, administration og ikke mindst kommunikation, og som altså nu vil udelukke offentlighedens kontrol med at rollefordelingen opretholdes, bevæger vi os mod en ikke bare mere integreret, men også mere lukket elite.

Den blinde plet

Når Per Hansen kun ser beslutningstagernes ’behov’ for lukkede processer, godtager han ukritisk denne elites selvlegitimering – en elite han sjovt nok selv repræsenterer. Som djøfer ser han kun harmløs forvaltning der, hvor der er politik. Ligesom økonomerne og Corydon (S) i Finansministeriet, der i DREAM-modellens ’ja’ og ’nej’ til ethvert politisk udspil ikke ser andet end fornuftens upartiske guldvægt (måske fordi de selv har lavet modellen?), ser Per Hansen tilsyneladende ikke folkets demokratiske ret til at gøre en politisk kritik af enhver politisk beslutning og dermed også af enhver beslutningsproces.

Som djøfer ser Per Hansen ikke, hvordan hans egen profession iklæder sin politiske dominans fornuftens selvopofrende og filantropiske selvbillede. Hans nærmeste allierede, formanden i Djøf, Lisa Herold Ferbing, udtalte på en nylig konference om ’djøficeringen’ af den offentlige sektor: »Vi har ikke noget at forsvare. Men vi har et kendskabsproblem. Folk kender ikke den værdi, vi bidrager med. Bag de barske beslutninger brænder vores hjerte for samfundet« (citeret i Djøfbladet 2013, 2). Når folk råber op om de beslutninger, djøferen tager på baggrund af sin privilegerede magtposition, er det altså ikke, fordi de har andre interesser, andre værdier eller andre indsigter end djøferen. Nej, det må være, fordi de er uoplyste, og fordi de endnu ikke har indset og anerkendt djøferens filantropiske slid med at skabe et godt samfund, hvor alle er enige og har det godt. Et arbejde, djøferne dog helst vil gøre i fred.

Per Hansen begræder den ukonstruktive debat om emnet. Kritikere må komme med konkrete forslag til grænsedragninger mellem åbenhed og lukkethed, skriver han. Kun de ’fornuftige’ har altså legitim adgang til debatten. Offentlighedskommissionen arbejdede med det i otte år, og politikerne har nu arbejdet med det i tre. Og forslaget ligger jo på bordet nu. Er det så fordækt at lancere sin kritik, sin afvisning og sin begrundelse uden nødvendigvis at kunne komme med et præcist udformet og udtænkt alternativ?

Sammensmeltningen af embedsværk og politik er en af de væsentligste demokratiske problemstillinger at diskutere netop disse år, men er samtidig en af dem, der er sværest at få belyst. Den nye offentlighedslov gør kun ondt værre.

Troels Magelund Krarup er cand.scient.soc.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

Flot forklaret!

Lene Christensen, Lise Lotte Rahbek, Bill Atkins og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Kristian Rikard

"endnu et skridt mod at gøre statsadministrationen til ministerkabinetter – en statsfinansieret og skjult understøttelse af den til enhver tid siddende politiske magt". Ja, det er jo det skiftende oppositioner altid brokker sig over :-)

“Uden demokratisk kontrol er der ingen grund til at en regering skulle koncentrerer sig om beskyttelse af sine borgeres frihed”. (Karl R. Popper)

Vi bør alle forsøge at huske tilbage på hvordan Venstreregimet fra første dag efter magtovertagelsen i 2001, ikke alene stækkede begrebet offentlighed i forvaltningen, ved at opdele journalistskaren i regeringsvenlige og oppositionsvenlige journalister - de første blev inviteret til Anders Fogh's lukkede pressemøder - men også intimiderede hele den politiske opposition, der blandt andet blev forsøgt holdt i total uvidenhed indtil, der skulle stemmes i folketingssalen. Stemningen på Christiansborg var ond dengang. Det var eksempelvis en forudsætning for, at beslutningen om deltagelse i Irak-krigen kunne hastes igennem folketinget, uden reel demokratisk behandling. Og nu bliver dele af hele denne udemokratiske fremfærd altså gældende forvaltningsret?

Vi ved jo alle udmærket at et kommende DF-Venstreregime vil forstå, at holde Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti uden for - ikke alene for indflydelse - men uden for indsigt.

Lene Christensen, Erik Jensen , Steffen Gliese og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Fantastisk væsentligt indlæg og et tydeligt billede på, hvordan dumhed findes i interessevaretagelsen frem for den brede indsigt. Ethvert mål kan iklædes en ædel hensigt, det er problemet med lukkede processer.

Kurt Loftkjær

Støt underskriftindsamlingen "NEJ tak til den nye offentlighedslov"

På netsiden http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov er der en borger, Susanne Jespersen, som har startet en underskriftindsamling mod det fremlagte lovforslag til ny Offentlighedslov. Jeg kan anbefale, at man støtter underskriftindsamlingen.

Netop nu d. 18. marts 2013 kl. 2042 er der på 8 dage indsamlet 12.607 underskrifter, hvilket må siges at være et overraskende stort antal for et umiddelbart meget abstrakt emne for mange.