Kronik

Hvad med retfærdigheden?

Centrum-venstre synes at have mistet fokus på en retfærdig byrdefordeling i samfundet. For hvorfor er det kun samfundets bund, de unge og almindelige lønmodtagere, der skal betale for krisen? Med den politik kan det ikke undre, at vælgerne forlader centrum-venstre
Det er nødvendigt for Danmarks centrum-venstre-regeringen at skifte kurs, så det ikke bliver de svageste, der står med regningen fra finanskrisen, mener SF’eren Emilie Turunen 

Det er nødvendigt for Danmarks centrum-venstre-regeringen at skifte kurs, så det ikke bliver de svageste, der står med regningen fra finanskrisen, mener SF’eren Emilie Turunen
 

Bax Lindhardt

Debat
6. februar 2013

En række danske banker er for tiden under heftig beskydning. En aggressiv gebyrpolitik og et enøjet fokus på mest muligt overskud til aktionærerne har fået mange til at kritisere særligt Danske Bank og Nordea. Jeg er selv blandt kritikerne af det, jeg vil betegne som asocial bankforretning. Men debatten om bankerne stikker langt dybere end gebyrer og aktionærafkast. Jeg mener, at debatten om bankerne rummer helt afgørende politiske spørgsmål for venstrefløjen.

Krisen har blotlagt en række alvorlige strukturelle udfordringer i vores økonomiske og politiske systemer: En ureguleret og giftig finanssektor, et svækket demokrati, øget ulighed i indkomster, koncentration af rigdom, manglende vækst og rekordhøj arbejdsløshed.

Krisen har samtidig afsløret en fundamental uoverensstemmelse mellem det, folk forventer af det politiske system, og det, de har fået. Forventningen om retfærdighed, jobskabelse og kontrol med de rigeste er blevet afløst af en virkelighed, hvor lønmodtagerne og de unge betaler regningen for krisen, alt imens bankdirektørerne får nye lønstigninger, og den økonomiske elite på mystisk vis er sluppet for kriseregningen. Det er ikke kun socialt uretfærdigt, det er også et historisk svigt fra det politiske system. Simpelthen fordi det sender det helt gale signal til befolkningen: at politikerne ikke har magt eller mod til at udfordre samfundets allermest privilegerede.  

Ikke en ’fair løsning’

Finanskrisen tydeliggjorde de store sociale og økonomiske skel, der eksisterer over hele verden i dag. Hvad der i nullerne kunne pakkes ind i lånefinansieret forbrugsfest, trådte med krisen krystalklart frem: De rige bliver rigere, de fattige fattigere. Værdien af lønmodtageres slid akkumuleres i lommen på stadig færre – for slet ikke at tale om finanssektoren, der først forgyldte sig selv for lånte penge for derefter at videresende regningen til os andre. Over hele kloden er mennesker gået på gaden for at vise deres utilfredshed. I Danmark går folk ikke på gaden, de går i stedet til sofaen eller til højrefløjen. Apati eller protest synes at være mønstret.

Og det er måske ikke så underligt; Mens arbejdsløsheden stiger for faglærte og ufaglærte, modtager Eivind Kolding fra Danske Bank fine ordner af Dronningen. Og mens regeringens reformer rammer tungt i nedre halvdel af vores samfund, kniber det med at få bidrag hjem fra toppen af indkomstpyramiden. Når store dele af lønmodtagerne vender den danske centrum-venstre-regering ryggen, er det måske fordi, de ikke synes, det er en helt ’fair løsning’. Lønmodtagerne forventer ikke det umulige af regeringen, men det er min tese, at mange mennesker savner en grundlæggende følelse af retfærdighed.

Sat på spidsen: Hvis befolkningerne oplever, at regeringerne prioriterer det gode forhold til finanskapitalen og den rigeste procent af befolkningen over deres behov, så taber vi. Vi er nødt til at levere et værdistærkt økonomisk alternativ til Venstres asociale Danmark, Merkels nedskærings-Europa og de rå finansmarkeders hærgen.

Det må derfor være venstrefløjens største pligt og ansvar at formulere og gennemføre politiske reformer, der peger den rette vej ud af krisen og genetablerer tilliden med befolkningen. Der er taget tilløb, jovist. Men vi skal skrue op for retfærdighedsdagsordnen. Lad mig fremhæve tre principper, der bør gennemsyre den politiske tænkning på venstre side af midten.

Opgør med bankerne
For det første skal dem, der skabte krisen, bidrage markant til at rydde op. Regeringen bør indlede et reelt opgør med bankerne. Det indebærer først og fremmest dansk deltagelse i en europæisk finansskat – det uomtvistelige bevis på, at politikerne tør placere kriseregningen, hvor den hører hjemme. Der er samtidig behov for store og gennemgribende reformer, hvis finanssektoren skal blive sund, stabil og samfundsansvarlig.

Skærpede kapitalkrav, skrappe regler for bonusser, loft over bankernes størrelse samt en adskillelse af spekulative aktiviteter og almindelig bankdrift er alle afgørende tiltag. Aldrig mere skal verden opleve et lignende kollaps – derfor skal den danske regering styrte ind på den europæiske scene for fuld kraft og stolt gå forrest med progressive reformer af finanssektoren.

Reformer må ramme bredt

For det andet skal fremtidige reformer ikke kun pålægges middel- og underklassen, men må forlange større bidrag fra de rigeste, fra bankerne og fra store virksomheder. Fordelingspolitisk må regeringen således træde tydeligere i karakter. Målsætningerne i regeringsgrundlaget om at »begrænse uligheden, (..) mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder« skal forfølges skarpt.

Ét sted at tage fat er at sikre, at alle reelt bidrager. De åbne skattelister har øget opmærksomheden om virksomhedernes skattebetalinger, og regeringen skal fortsætte ad denne sti. Ifølge professor i skatteret, Jan Pedersen fra Aarhus Universitet, går visse virksomheder helt til stregen for at minimere deres skatteindbetalinger. De selvsamme virksomheder nyder godt af en veluddannet befolkning, et offentligt sundhedssystem og en infrastruktur i verdensklasse, alt sammen finansieret via skatteindtægter, som også de må bidrage til. Regeringen bør derfor optrappe indsatsen mod de virksomheder, der ikke betaler den skat, de er forpligtet til. Det indebærer også, at Danmark går i front europæisk for at bekæmpe skattely og skatteunddragelse. Frem mod næste valg må venstrefløjen aktivt genoplive fordelingsdiskussionen for eksempel ved at se på de allerrigestes beskatningsforhold.

Nej til arbejdende fattige

For det tredje skal der fokuseres intensivt på at skabe job og sikre uddannelse til de tusinder af lønmodtagere, som er fanget i arbejdsløshed. Det betyder, at der skal gøres alt, hvad der er muligt inden for EU’s rigoristiske rammer, for at øge efterspørgslen og frigøre offentlige og private investeringer. Det vil være en afgørende erkendelse, at Danmark er dybt afhængig af resten af Europas økonomiske tilstand – regeringen bør derfor gå foran i EU med forslag om et koordineret investeringstiltag fra lande med sunde offentlige finanser. Et tiltag, der kan bane vejen for et egentligt økonomisk opsving og nye job. Det er samtidig positivt, at regeringen ser på, hvordan Danmark forbliver konkurrencedygtig – uden ’tyske lønninger’, som Claus Hjort Frederiksen (V) har foreslået. Vi skal sige nej til arbejdende fattige – der er heldigvis mange faktorer ud over løn, som er afgørende for konkurrencedygtighed, for eksempel infrastruktur, kvalifikationer, omstillingsevne og arbejdstid.

Et sted at starte er ved at etablere en uddannelsesorlovsordning for faglærte og ufaglærte, som det er foreslået af formanden for HK/Privat, Simon Tøgern. Det vil både sikre øget produktivitet og et anstændigt lønniveau. Samtidig må venstrefløjen holde fokus på, at kerneinstitutionerne i vores samfund leverer høj kvalitet. Gode folkeskoler, sygehuse, erhvervsskoler og daginstitutioner etc. er helt afgørende for den middelklasse, der udgør rygraden i velfærdssamfundet.

Ny retfærdighedsdagsorden

Venstrefløjen skal med andre ord levere på retfærdighed, omfordeling og muligheder. Når jeg kritiserer Danske Bank eller Nestlé, så er hensigten ikke at føre populistisk klapjagt på bankerne, virksomhederne og de rigeste i vores samfund, men at fokusere på det, centrum-venstre synes at have mistet fokus på: En retfærdig byrdefordeling i samfundet. En vækst, der tilfalder almindelige lønmodtagere. Et politisk projekt, der sætter økonomisk lighed på dagsordnen. En politik, der skaber muligheder for de mange.

Vi skal ikke synke ned i de ’nyliberale nødvendigheder’ om lavere løn, skattelettelser til toppen, mindre velfærd og en fri finanssektor. Vi skal styrke venstrefløjens egne bud på en solidarisk samfundsudvikling. Lad os starte med at etablere en retfærdighedsdagsorden. Den vil ikke kun afgøre venstrefløjens videre skæbne og næste valg, men også vores fælles fremtid.

Emilie Turunen er medlem af Europa-Parlamentet for SF

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Når jeg kritiserer Danske Bank eller Nestlé, så er hensigten ikke at føre populistisk klapjagt på bankerne, virksomhederne og de rigeste i vores samfund, men at fokusere på det, centrum-venstre synes at have mistet fokus på: En retfærdig byrdefordeling i samfundet."

Det ville være at synke til deres niveau, og dog - at sparke opad, mod at sparke nedad?

Fremtiden er fælles, det er desværre bare 179 desorienterede der udenom befolkningen fører en indbyrdes krig om de alt for gode lønninger til ministrene.

Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj og Mette Hansen anbefalede denne kommentar
Kenneth Heigren

- Sådan! Det var vel præcis det man håbede at en ny regering der gik til valg på løfter om "en anden poltik", "et nyt Danmark" og "en fair løsning" ville gøre.
Siden har den nærved daglige skuffelse over regeringens ageren i den virkelige verden, næsten været mere end man kan bære. Senest og bare som eksempel, at offentlighedslovforaget ikke sendes i høring, på trods af det helt åbenlyse at undtagelsen af minsterbehandlinger udgør er reel ændring og begrænsning af blandt andet mediernes muligheder for at dykke ned i sagerne jf. lederen fra forleden, og på trods af løfterne om åbenhed før valget. Og sådan indeholder næsten hver dag sit lille kim til mismodet.

Carsten Mortensen, Elisabeth Andersen, Alan Strandbygaard, Jarl Artild, Torben K L Jensen, Bill Atkins, Peter Nielsen, Anton Weye Tranberg, Tommy Knudsen, Martin Hansen , Michael Madsen, Rasmus Kongshøj, Søren List, Erik Jensen , morten Hansen, Mette Hansen, Steffen Gliese, Søren Johannesen, Rune Møller, Olav Bo Hessellund og Jens Overgaard Bjerre anbefalede denne kommentar
Flemming Andersen

En vældig fin artikel, hvor man kun kan være enig med det meste, indtil EU og kæden hopper virkeligt af med økonomisk opsving og konkurrencedygtighed, hvor fokus på forfejlingen helt kikser.
EU er ikke en del af løsningen, men en del af forhindringen for løsningen.
Økonomisk opsving er ikke et mål for indretningen af vort samfund, hvis ikke det kan ske på en ordentlig måde.

Kim Øverup, Alan Strandbygaard, Vivi Rindom, Bill Atkins, Torben Nielsen, Michael Madsen, Rasmus Kongshøj, morten Hansen, Mette Hansen, Søren Johannesen, Birgit Østergård, Henrik Darlie og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar
Jens Overgaard Bjerre

Fin artikel, der dækker de forhåbninger til de løfter, som blev fremsat af blandt andet Socialistisk Folkeparti.

Men blev til en "virkelighed, hvor lønmodtagerne og de unge betaler regningen for krisen, alt imens bankdirektørerne får nye lønstigninger, og den økonomiske elite på mystisk vis er sluppet for kriseregningen."

Her mangler forfatteren også at nævne pensionisterne. Hun går selv engang af med 6-700 tusinde kr. i EU pension. Danmark er EUs dyreste land at leve i. Hvorfor melder hun sig ikke ind i Enhedslisten? Der er da ikke længere noget socialistisk over SF.

Carsten Mortensen, Bill Atkins, Torben Nielsen, Anton Weye Tranberg, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, morten Hansen, Jens Falkesgaard og Mette Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg fristes til, at sige: " ellers noget nyt". En vinder har brug for en taber.

Jeg er godt tlfreds med den danske og for den sags skyld også de andre sammenlignelige skandinaviske velfærdsmodeller.

Uenighederne i "det politiske Danmark" går vel groft og forenklet sagt på, om ginikoefficienten skal være lidt lavere eller lidt højere ( - bortset fra LA, der af og til er nærmest anarkistisk i sin ultra-liberalisme ?)

Det , som den nuværende (og for så vidt også den forrige ) regering ikke rigtig har fået greb om , er, hvordan man fremover skal sikre den iværksætterånd, innovation og værdiskabelse i samfundet, som i sidste ende gennem beskatning kan sikre velfærdsstaten på den lange bane.

Det er ikke nok at spille "moralsk forarget" eller "socialt indigneret" - det skaber ingen nye værdier.

Klar tale. Netop her her har SF sit særkende: en fremadrettet vision med EU-politikken, retfærdighed og naturligvis en entydig bæredygtig grøn politik. Vi må ud af den nationale hængekøje.
SF er ikke Socialdemokratiet +10% eller Enhedslisten - 10%.
Super, dengang SF valgte at være med i parlamentets grønne gruppe. Plads til den 3. vej mellem gamle positioner

Torben K L Jensen, Anton Weye Tranberg, morten Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Robert Kroll siger:

"hvordan man fremover skal sikre den iværksætterånd, innovation og værdiskabelse i samfundet, som i sidste ende gennem beskatning kan sikre velfærdsstaten på den lange bane."

Det er ikke befordrende for iværksætterånden at det er de samme banditter der suger alt til sig.

"Det er ikke nok at spille "moralsk forarget" eller "socialt indigneret" - det skaber ingen nye værdier."

Det er ikke brug for 'nye værdier', er er brug for omfordeling af de gamle. Et nyt system der sikrer at 'værdier' ikke forsætter med at blive opslugt af finansslynglerne. Desuden er det heller ikke sikkert de 'socialt indignerede' er skuespillere eller på anden vis fulde af fup.

Benny Larsen, Elisabeth Andersen, Alan Strandbygaard, Jesper Wendt, Anton Weye Tranberg, Tommy Knudsen, Lise Lotte Rahbek, randi christiansen, Martin Hansen , Rasmus Kongshøj, Niels Mosbak, morten Hansen, Steffen Gliese og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Torben Knudsen

Venstrefløjen har moderniseret sig lidt f.eks i sprogbrug, fra 'de rige svin' til'banditter i habitter' Men hvorfor ikke tænke anderledes, at de rige svin arbejder for os, de er ansat af os, da de langt hen ad vejen er afhængige af vores arbejdskraft og købekraft.
Hvorfor blive med at tænke venstretraditionelt og tale om retfærdighed-den får du ikke den indtjener du kæmper for.
Kampmidlerne er ikke den kommunistiske model eller tankegang, men mere simpelt at gøre individet stærkt fra fødsel til død.
Væk med de pasningsordninger, der skærer det medfødte væk, frirum for børn fra 0-14-tilbud om høkasser-frivillige mødesteder for børn og satsning på individet i skolerne.
Vi fødes som originaler og skal dø som sådanne og ikke som tilklippede mennesker, der tigger om retfærdighed.
Tryghed siger Statsministeren, der er nabo til sløvhed og dumhed, helt fejlslagen ideologi-frihed , lighed og fællesskab og al magt til individet-det skylder vi dem/os -vi fødes ufrivilligt, vi præges til det vi bliver-støbeformen skal sprænges og originaliteten bevares-en indsprøjtning til samfundet af dimensioner og gode kontrakter med Adelen på vore betingelser.
Siden Adam og Eva er det lykkedes Adelen at bilde os ind, at de har retten til at lede og fordele ikke bare arbejdet, men også kapitalen-det har de så gjort og gør stadig.
Hvorfor gå adelens ærinde og trygle om retfærdighed??

Fin artikel. Lad os få den politik på dagsordenen.

Benny Larsen, Anton Weye Tranberg, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen, morten Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørgen Rygaard

Nu får hun tæsk !

Alan Strandbygaard, Rasmus Kongshøj og morten Hansen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Er grundlæggende enig i artikelens konklusion.

En anden ting som jeg er ofte har tænkt over , er at de 3 kvindelige regeringsledere, næsten at sammenligne med " De 3 Norner " i den nordiske mytologi.

Den ene karter , den anden spinder (tråden), og den tredje klipper livstråden med saksen.

Sidstnævnte må vist være den Margrete, den mest reform(nedskæring) ivrige af den alle.

Har i ikke på Information en dygtig photoshopper, der lige kunne fikse den illustration, evt tilføjet relevante talebobler for den enkeltes grundlæggende synspunkt.

Anne Schøtt, Niels Erik Philipsen, Rune Møller, Torben Nielsen, Jørgen Rygaard, morten Hansen, Steffen Gliese, Jens Falkesgaard, Mette Hansen og Henrik Jensen anbefalede denne kommentar

Peter - godt billede....nornerne.

Hele denne debat kan vel egentlig koges ned til et - simpelt - faktum: Vores politiske klasse kommer ikke længere fra organisationerne - fra fagforeningerne, arbejdsgiverforeningerne, fra de folkelige organisationer eller bevægerlser; men fra institutterne.

De har gået på den samme håndfuld uddannelser, læst de samme bøger som pensum, er blevet indgydt den samme tro på egen fortræffelighed og ufejlbarlighed.

Det er den DJØFicering vi er nødt til at gøre op med. Nu.

Og vi er simplethen nødt til at starte med at lade være med at stemme på kandidater, som kommer fra det her segment.

For min skyld må folk stemme på de partier, de vil; men stem for Guds skyld på lærere, læger, havnearbejdere, tømrere, datamatikere, kokke eller arkitekter.

Og hvis en jurist, statskundskabskandidat eller økonom vi have din stemme - så bed ham eller hende om at gå ad helvede til. Og blive der.

Vibeke Rasmussen, Carsten Mortensen, Anton Weye Tranberg, Tue Romanow, Jørgen Rygaard, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen, Steffen Gliese og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vækst og innovation før vi, når den aktive ikke er nødt til at satse liv og formue.

Det går skidt i Danmark. Alle de overbeskyttende kontrolfeaks af hunkøn !
De behandler borgere som børn. Og se, hvad der kommer ud af det.
Børn med diagnoser i stribevis --- og borgere med......... ?

Jens Overgaard Bjerre, Jørgen Rygaard og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Lige præcis, men Helle T er tilsynelandende lodret uenig. Så hende på tv i går, hvor hun forklarede at vi måtte indse, at der ikke er penge til noget som helst. Hun forklarede dog ikke, hvorfor det er de dårligst stillede i samfundet, der får regningen.
Men ser man på de overordnede målsætninger for EU, så får man forklaringen. Helle T kører ad det af EU fastlagte spor og det er jo dejligt behageligt, så slipper hun for at tage et ansvar! "Ich habe nur Befehle befolgt"

Bo Carlsen, Peter Nielsen, Jens Overgaard Bjerre, Anton Weye Tranberg, peter fonnesbech, randi christiansen, Jørgen Rygaard, Rasmus Kongshøj, Katrine Visby, Per Torbensen, Flemming Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Jeg er forøvrigt DJØFer! Men jeg er dælme ikke enig med den politik der føres, nå hov for pokker, jeg er jo også fyret!

Vibeke Rasmussen, Bo Carlsen, Peter Nielsen, Anton Weye Tranberg, Lise Lotte Rahbek, Jørgen Rygaard, Flemming Andersen, morten Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Gry W. Nielsen

"Krisen har blotlagt en række alvorlige strukturelle udfordringer i vores økonomiske og politiske systemer: En ureguleret og giftig finanssektor, et svækket demokrati, øget ulighed i indkomster, koncentration af rigdom, manglende vækst og rekordhøj arbejdsløshed."

Det tror jeg roligt du kan kalde strukturelle problemer, Emilie. Det er sværere at bekæmpe neoliberal logik med neoliberal retorik.

randi christiansen, Jesper Wendt, Rune Møller, Anton Weye Tranberg, Rasmus Kongshøj, Flemming Andersen, morten Hansen, Erik Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Billedet af de 3 små grise,ligner noget fra et dameblad forvent ikke for meget,var hos tandlægen forleden.

Birgit Østergård

"Finanskrisen tydeliggjorde de store sociale og økonomiske skel, der eksisterer over hele verden i dag" ...
Det er en virkning vi ser ,den har altid været der, MÅSKE det er på tide at se på årsagen, selve det finansielle og økonomiske system der tilbedes som guldkalven verdenen over. ...eller vi må have gang i trillion dollar mønten :-)

Jesper Wendt, randi christiansen, Steffen Gliese og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

Rigtig god artikel.
Problemet er jo at den økonomiske elite nærmest er urørlige, og de har så meget magt, at ingen tæt på dem tør konfrontere dem.
Penge er magt. Og der er langsomt og snigende blevet opbygget et top-styret system.
Men den lille elite glemmer én ting; vi er de mange, de er de få.
De har brug for os, det store flertal, for at opretholde deres pyramide-system.
Jeg glæder mig til den dag den brede befolkning opdager vores magt og står sammen om at vælte top-styret.

Peter Nielsen, randi christiansen, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Gert Sørensen

Sjældent har jeg dog læst så meget sludder fra en politiker - hun er jo fuldstændigt frakoblet virkeligheden - men fint hvis rød blok går til valg på det grundlag - det er ren taberpolitik. Men underholdende læsning fuld af varm luft fra fortidens betonsocialisme.

Sig mig er SF ikke med i regeringen? Eller er den nyhed ikke sevet indenfor murerne i Bruxelles??

Vibeke Rasmussen, Bo Carlsen, Torben Nielsen, Anton Weye Tranberg, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

OOH hellige enfold:

"for slet ikke at tale om finanssektoren, der først forgyldte sig selv for lånte penge for derefter at videresende regningen til os andre. "

Hvor meget er det lige Staten har tjent på bankpakkerne ?
Men Emilie Turunen er måske aktionær i Danske Bank.

Og så lige en venstreekstremistisk klassiker:
"De selvsamme virksomheder nyder godt af en veluddannet befolkning".
Som om det var Emilie Turunens fortjeneste at jeg har taget en uddannelse og gider gå på arbejde, til trods for at halvdelen af udkommet bliver konfiskeret inden udbetaling.
Ingen venstreorienteret politiker skal tage æren for folkets arbejde og kvalifikationer.
Den tilfalder kun folket selv.

Rasmus Kongshøj

Tænk at den dag skulle komme, hvor en SF'er siger noget halvsocialistisk. Det kan man kun rose hende for. Imidlertid bærer SF stadig sin del af det tunge ansvar for tingenes sørgelige tilstand i kraft af sin deltagelse i en borgerlig regering, og Turunens enlige svale gør ingen rød sommer for SF.

Ser man bort fra hendes naive EU-begejstring, så er det fornuftige, moderate forslag hun kommer med. De fleste kan også sagtens se at ågerkarlene og slynglerne øverst på kransekagen rager mere og mere til sig, på bekostning af det brede flertal.

Imidlertid har midtsøgende, socialdemokratiske forslag og analyser ingen gang på jorden. Politikere og mediefolk er højt lønnede, og interesserer sig derfor mest for højtlønnedes prroblemer og holdninger. Hvis vi vil have der skal føres politik til gavn for flertallet, er vi nødt til at 'reformere' politikernes meget generøse overførselsindkomster, der i dag ligger på 50.000 om måneden. Hvis man reformerede dette ned til 25-30.000, ville politikerne komme til at dele erfaringsverden med befolkningen. De ville derfor få et incitament til at regere til fordel for almindelige mennesker med almindelige indkomster. Samtidig kunne man få skræmt de værste karriereryttere væk fra politik.

Et sådant forslag vil dog aldrig blive til noget, idet dem der skal beslutte en sådan reform er politikerne selv.

Alternativt kunne man indføre en slags resultatløn. Lad borgerne gå ind på en hjemmeside med deres NemId en gang om året, og skrive hvor meget de synes politikerne har fortjent i overførselsindkomst. Gennemsnittet af borgernes forslag vil så være overdørselsindkomsten for det næste år.

Per Torbensen, Katrine Visby, Jens Kofoed, Alan Strandbygaard, Jens Overgaard Bjerre, randi christiansen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

Som Torben Selch retorisk spørger: er SF ikke med i regeringen? Og øhh. er ET ikke medlem af SF? Så ja, ET, hvad med retfærdigheden? Absurd indlæg....

Michael Kongstad Nielsen

Var skribenten ikke på sundhedsministerens hold til formandsvalget. Og gik skribenten ikke ind for skatteforliget med de borgerlige? Og dermed lempelse af topskatte. Det er der jo ikke meget fordelingspolitik og retfærdighed i.

Alan Strandbygaard, Jesper Wendt, Bo Carlsen, Peter Nielsen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

"Vi skal ikke synke ned i de ’nyliberale nødvendigheder’ om lavere løn, skattelettelser til toppen, mindre velfærd og en fri finanssektor."

Hvad er det lige, at SF vedtager konsekvent? Suk...

Alan Strandbygaard, Torben Nielsen, Jesper Wendt, Steffen Gliese, Peter Nielsen, Anton Weye Tranberg, Rasmus Kongshøj og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Kristian Rikard

Jeg deler absolut ikke politisk ståsted med Emilie Turunen (alene af den grund at jeg ikke interesserer mig for partipolitik), men er fuld af respekt for hende som EU-politiker. Hun er øjensynligt myreflittig og ved hvad hun taler om - også i den større sammenhæng.

randi christiansen

Torben Knudsen
06. februar, 2013 - 14:11 #
”Men hvorfor ikke tænke anderledes, at de rige svin arbejder for os, de er ansat af os, da de langt hen ad vejen er afhængige af vores arbejdskraft og købekraft.”
Og
”Siden Adam og Eva er det lykkedes Adelen at bilde os ind, at de har retten til at lede og fordele ikke bare arbejdet, men også kapitalen-det har de så gjort og gør stadig.
Hvorfor gå adelens ærinde og trygle om retfærdighed??”

Så hvad vil du foreslå Torben – generalstrejke ?

Occupy bevægelsen forsøgte i momentum´et af en vor tids største bedrag, Wallstreetsvindelen, at mobilisere folket. Dén historie viser, hvor svært det er at aktivere de 99%.
Vi sidder i saksen – men kan vi slippe fri ? Har ladet mig fortælle, at Obama har lagt sag an mod ratingbureauet Standard&Poors, og et spørgsmål er, i hvilket omfang disse ratingbureauer bestemmer staternes økonomiske politik. For mig ser det ud som om, det er pengene, der bestemmer. Og det spørgsmål, som vi alle har krav på at få besvaret, er, hvorvidt disse kapitalkoncentrationer hos den 0,001% er legitime. 1000 milliarder f.eks. – er det euro eller dollars – i skattely, osv osv.

Nej, den globale ressourceadministration er hverken hensigtsmæssig, retfærdig eller legitim. Dét er problemet, som vi skal analysere og på baggrund heraf kræve et opgør med. Det er socialisternes vigtigste opgave og største udfordring.
Jørgen Steen Nielsen har i bogen ´Den Store Omstilling´ givet et godt og konstruktivt bidrag til og overblik over dén agenda. Vi må have fat om ondets rod, ellers bliver ukrudtet ved med at vende tilbage. Og ukrudt – det kan være meget vanskeligt at få bugt med.

Den 0,001% - ´Finansverdenens forbundne kar´ artkl. i Inf.´s database – ser ikke ud til frivilligt at slippe magten, på trods af at de med deres fremfærd undergraver også deres egne eksistensvilkår i biotopen – ren og skær dumhed eller er vi del af et intergalaktisk spil, som vi ikke kan overskue …?

Jeg vælger at efterstræbe miljø-og socioøkonomisk bæredygtighed, som er den mest hensigtsmæssige model for menneskehedens OG Planetens overlevelse. Men hvorledes en samlet bestræbelse kan koordineres blandt de, som lider under den nuværende udbredt dårlige regeringsførelse/ressourceadministration, er det store spørgsmål, som Occupy bevægelsens hidtidige skæbne giver et ikke alt for opløftende billede af.

Til Rasmus

Ville du selv stå model til politikernes liv for 25-30000.

Jeg mener lønnen burde være 1 mio om året i årsløn og alm. 4+8 pension samt opsigelser jvf. funktionærloven

Er sådan set enig med synspunkterne i artiklen, men må indrømme, at jeg ikke i min vildeste fantasi forestiller mig, at de føres ud i livet.

Ord er nemme at ytre. Langt sværere er det at HANDLE i overensstemmelse med dem.

Jeg vil se SFs politik ført ud i livet, førend jeg begynder at tillægge deres ord nogen som helst betydning.

Alan Strandbygaard, Steffen Gliese, Mette Hansen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

@Per Nielsen:

Om jeg selv ville stå model til politikernes liv for 25-30.000? Ja, absolut. Tænk sig at få muligheden for at arbejde fuld tid med at forme fremtidens politik, at have adgang til medier og beslutningstagere. Som politiker arbejder man med noget vigtigt som man brænder for, og får kildet sit ego samtidig - og så får man oven i købet løn for det! Man kunne forestille sig langt værre ting. For eksempel et af de famøse lavtlønsjob til 17.000 om måneden, som politikerne over én kam mener folk sagtens kan stå model til.

Enhedslistens folketingsmedlemmer lever allerede for et tilsvarende beløb, så det kan sagtens lade sig gøre for en politiker at leve af en normal indkomst.

Hvis en politiker ikke mener han kan leve af en almindelig indkomst, må han jo tage ud i det virkelige liv, få sig et arbejde der giver en bedre hyre, og så spare op, inden han stiller op.

I øvrigt bør det jo ikke være for pengenes skyld, man går ind i politik. Det bør derimod være for idealernes skyld. De levebrødspolitikere, der ville søge væk, fordi de ikke kan få en luksuriøs indkomst ud af det, er det den slags folk vi vil have til at lede os?

Simon Olmo Larsen, randi christiansen, Katrine Visby, Jens Kofoed, Alan Strandbygaard, Jesper Wendt, Torben Nielsen, Steffen Gliese, Sven Elming, Flemming Andersen og Mette Hansen anbefalede denne kommentar
Niels Erik Philipsen

Forøvrigt mener jeg, at skat er den pris man betaler for at bo i et ordentligt samfund, og at Danmark bør gå forest i bekæmpelsen af skattely, som sågar Cameron har været talsmand for. Det er langsomt selvmord for EUs demokrati,at give op overfor dette problem selvom det er svært at komme igennem. Godt at ET får det sagt det er da altid en begyndelse.
Og så mener jeg også at det var en fin beskrivelse af Margrete V. som Nornen, der klipper livstråden over! Hun er i gang med at køre den siddende regering i sænk, så De Radikale kan slå sig sammen med Venstre efter valget, og måske få den statsministerpost Marianne J. for nogle år siden røbede var en reel ambition.

Alan Strandbygaard, Rasmus Kongshøj og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, hele miseren med udygtige politikere begynder med adgangen til for mange penge.

Katrine Visby, Flemming Andersen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese
Signe Ravnholt

Dette er lidt som begyndelsen af eventyret om Robin Hood. Mon vi har en politikker der tør at "stjæle fra de rige, og give til de fattige"?
Og mon vennerne i skoven (Borgen) tør følge trop denne gang?

De etiketter - smed de om sig i flæng, inden valget. Handling. Talen fik vi op til valget, og det blev som bekendt ved talen.

Vi har underholdt os nogle aftener med et til to afsnit pr. gang af den amerikanske serie 'House of Cards’, som handler om politik, og mere præcist om en amerikansk en af slagsen, med en hensynsløs politisk stjerne psykopat i hovedrollen som indpisker for Demokraterne i kongressen.
Dette forløb og serien rendt mig i hu, da jeg læser dagens avis med en artikel af SF’eren Emilie Turuen ”Hvad med retfærdigheden”, som blot er den seneste i rækken af lignende fra andre SF’ere, som Gry Möger Poulsen, Thor Möger, Nanna Westerby samt fra andre såkaldte ’arbejderister’, med de nu tidligere SF’ere og nuværende socialdemokrater Mattias Tesfaye og Kasper Bjerring som bindeled til deres åbenlyst socialdemokratiske pendanter Lars Olsen, Simon Tøgern, Peter Hummelgaard Thomsen med flere.
Nu er det ikke for at sammenligne alle disse goder mennesker med den usympatiske fiktions politiker i den amerikanske serie.
Men regeringens faktisk førte politik har lige så lidt at gøre med de gode S-SF’eres ønskeliste og samfundskritiske hensigter og analyser, som den fiktive amerikanske politikers hensynsløse forfølgelse af magtens veje for enhver pris, hvor målet helt helliger midlet, har at gøre med (med)følelse og empati!
http://www.garps-verden.com/2013/02/tredje-omgang-med-kliken-nu-med.html

Alan Strandbygaard og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

EU's nationalstater, er efterhånden fiktion.

Der burde være flere oplagte kandidater, til en karriere som skuespiller.

Steffen Gliese

Jesper Wendt, det kræver helt andre talenter at være skuespiller - faktisk nogle, der fatalt mangler i tidens mange politikere.
Jeg er for en sjælden gangs skyld uenig med Jørgen Garp: der er et skel imellem de udtrykte, og sikkert ærlige, holdninger, der udtrykkes. Jeg ser ikke Turunen som en typisk støtte for arbejderisterne, i dette indlæg, og jeg ser slet ikke Hummelgaard og lillesøster som nogen blå front.

Alan Strandbygaard

"Venstrefløjen skal med andre ord levere på retfærdighed, omfordeling og muligheder."

Jo, Emilie, men der skal også være nok af dem der vil stemme på de partier der vil dette.

Sjovt nok er mennesket indrettet således at når det først har fået, så vil det ikke afgive igen. Igennem nullerne er der mange der har fået den opfattelse at de er rige.

Dér har du dit problem.

Simon Olmo Larsen, Flemming Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@emilie.
Måske dine venner i regerIngen har indset, at hvis man ønsker flere arbejdspladser, så er det forholdsvist dumt at tæske løs på dem som skal lave dem. Virkeligheden slår hårdt.
Dem på samfundets bund (offentligt forsørgede) betaler ikke nogen regning - de får mindre. Bankdirektøren, som du elsker at hade, han putter derimod hver måned penge i statkassen, så du og dine venner har noget at dele ud af. Og hvis han får lov at betale lidt mindre, ja så bliver han hængt ud som en der stjæler fra de fattige.
Men sådan er SF mfl.'s misforståelse: de gode sociale er dem der modtager. Dem der betaler, er nogen dumme svin.

randi christiansen

Per Andersen - din forståelse af, hvordan samfundsøkonomien fungerer, lider under adskillige mangler.

En ting er, at du accepterer status quo, noget andet, at du åbenbart også er af den overbevisning, at det er både den rette og eneste mulige ?

Den nationale og internationale miljø-og socioøkonomi fungerer ikke hensigtsmæssigt. Det er et faktum, som vi burde være enige om ?

Årsag(erne)? Ressourceadministrationen varetages af selviske og inkompetente personer og grupperinger, Dette er også et faktum, i og med det er påvist, at størstedelen af klodens ressourcer kontrolleres af ca. 1% af dens indbyggere.

Altså : Systemfejl ! Hvilket flere og flere økonomer indser. Løsningen er cirkulær økonomi - bæredygtig miljø-og socioøkonomi. Læs Jørgen Steen Nielsen ´Den Store Omstilling´, Preben Vilhjelms pamflet om systemkrise og i øvrigt økologiske økonomer, proff. Herman Daly og andre.

God fornøjelse, hvis det ellers er muligt i det temmelig dystre scenario, du her vil finde beskrevet. Dog gives der også håb og anvisninger på hvorledes, det stadig er muligt at korrigere for systemfejl.

Lars Kirkegaard

Sindssygt flot billede.
De sortklædte nedskærings-generaler marcherer taktfast. En rød nederdel ligner et figenblad, der ikke dækker.

Tak for det, fotograf og billedredaktør. Har ikke læst artiklen, orker det ikke, billedet er så rigeligt.
Venligst Lars Kirkegaard

randi christiansen

Også virkelig morsomt at se på skoenes hælhøjde - signifikant for hvad mon ? Alder ? Det er ikke utænkeligt, for med alderen bliver det tilsvarende vanskeligt at udholde industrialiseringens hjernedøde skodesign ... har prøvet at ændre det, men der er ingen, som vover at investere de bekostelige summer, som nyt design kræver - så hellere fortsætte i de kendte spor, og de, der ager med stude, kommer jo også frem - selvom det bliver som halvdøde og med kvæstede og deforme fødder og tanker. Fodtøjet er fundamentet - man tænker ikke ordentligt, når fødder eller andre dele af kroppen bliver forkert belastet og får hæmmet blodgennemstrømningen. Jeg har stor erfaring med yoga og ved, hvad jeg taler om.

Eller signalerer hælhøjden mental reminiscens fra 70´ernes politisk korrekte krav til alt - også fodtøj.

@randi christiansen
Først vil jeg lige give dig ret i at vi nok har en miljømæssig udfordring i fremtiden. Jeg er dog fortrøstningsfuld og tror vi nok skal finde en løsning, som vi har gjort tidlige.
Dernæst, så synes jeg du blander tingene sammen. Bare fordi verden generelt har et problem med skæv fordeling af velstanden, så betyder det ikke at DK også har det. Vores problem er et for højt forbrug i forhold til hvad vi tjener. Hvis vi vil blive ved med give vores børn den bedste medicin, have et godt sundhedsvæsen, osv., så kræver det at der er nogen der kan betale det. Og det synes jeg SF og venste fløjen er meget dårlige til at tale om. Det bliver noget fluffy noget med grøn omstilling, og vedvarende energi. Men sandheden er, at hvis vi skal have bare nogen lunde samme velstandsniveau i fremtiden som nu, så skal der meget mere til. Vi har ikke råd til at udelade nogen jobs, grønne, sorte, blå m.m., vi skal have dem alle samen. Så er der en chance.
Jeg er ikke enig med din socioøkonomiske betragtninger. Prøv at se hvad markedskræfterne kan gøre: det som vi kalder krise og ond globalisering herhjemme, er i virkeligheden en kæmpe global omfordeling af velstanden. Alene i kina er omkring 400 mio mennesker flyttet ud af fattigdom. Det samme er før sket i japan og korea. Vietnam og indonesien er godt på vej. Og nu begynder afrika at komme med. Alt sammen ved hjælp af markedskræfter, og ikke planøkonomiske teorier, som hr wilhelmsen har underholdt med tidligere

randi christiansen

Per Andersen - " Alene i kina er omkring 400 mio mennesker flyttet ud af fattigdom." - og ind i et forureningshelvede uden lige - din fortrøstningsfulde habitus deles af færre - andet forekommer virkelighedsfjernt situationen taget i betragtning, og historisk har græsrøddernes krav om forandring været nødvendigt - uden dem havde vi f.eks. haft atomkraft på dansk jord.

Mht at blande tingene sammen, så er det ikke mig der gør det - de er og har altid været godt og grundigt blandet - og de, den 1%, der tjener store penge på at kontrollere markedet, er blinde og døve for helheden. Den hensigtsmæssige og bæredygtige ressourceadministration er en mulighed, men kun hvis perspektivet er nytænkende - vi kan alligevel ikke konkurrere med de asiatiske milliarder, men må omlægge vores egen biotop.

Hvorvidt ´Vores problem er et for højt forbrug i forhold til hvad vi tjener.´er en dækkende beskrivelse af udfordringen, vil jeg nok betvivle, men sikkert er det, at ressourcerne hverken anvendes hensigtsmæssigt, bæredygtigt eller retfærdigt. Det er så en politisk diskussion - socialisme eller nyliberalisme - og et spørgsmål om intelligent detailregulering ifht bæredygtighed.

Randi christiansen,
Jeg deler sådan set din bekymring om bæredygtigheden i det nuværende system. Du har også ret i den store positive virkning græsrødderne har haft. Jeg tror bare at "storkapitalen" til sidst vil se det fornuftige i bæredygtige systemer. Se på vindmølle branchen - startet af tvindgræsrødder - nu er det big business.

Med hensyn til kinas miljøproblemer, så har du selvfølgelig ret i, at de er enorme. Jeg synes bare du glemmer, at miljøbekymringer er noget man skal have råd til, og derfor er det noget der primært eksisterer i (nord) europa. Har været i kina flere gange, og ja de har store miljøproblemer, men det er langt fra det største problem de har. Det står langt nede på listen under fattigdomsbekæmpelse, sult, sundhedsproblemer, ulighedsproblemer, fødevarersikkerhed m.m. Det positive er at de snart er rige nok til at begynde at bekymre sig om miljøet.

Sider