Kronik

Når krybben er tom ...

Kommunerne har erklæret krig mod de sociale bedragere – vor tids ’parasitter’, der gnaver løs på velfærdssamfundets fundament. Men midt i den euforiske jagt på bedragere har man både tilsidesat retssikkerheden for samfundets svageste og glemt at rette skytset mod de egentlig ansvarlige: En regering og et folketing, der ikke har formået at lave klare, entydige regler
Information skrev i november 2010 om Salado Hassan fra Somalia, der kom i klemme, da Holbæk Kommune vurderede, at hun ikke var reelt enlig og derfor fratog hende børnetilskud, friplads og boligsikring.
Debat
11. marts 2013

Du får et brev fra kommunen. Du skal møde op på rådhuset. Kommunen har fået oplysninger om, at du snyder dig til de penge, du får fra det offentlige. Penge, du skal bruge for at kunne betale huslejen og børnenes børnehave. Du har ingen anelse om, hvordan du skal betale næste måneds regninger, hvis kommunen stopper udbetalingerne.

Hvad har du gjort forkert? Er det, fordi du har fået en kæreste, som overnatter en gang i mellem? Er naboen blevet sur over børnenes larm og har indberettet dig anonymt? Du har ingen anelse. Men du må nok hellere måde op på kommunen og forsøge at få talt dem fra at tage dine penge. Men du har fat i det korteste strå.

Kommunerne har nemlig meldt krig mod socialt bedrageri. Og i kampens hede har de glemt, at kampen ikke kun skal tages med de borgere, som har fingrene for langt nede i kagedåsen. Den skal i den grad også tages med Folketinget, som ikke har sikret ordentlige og klare regler for udbetaling af sociale ydelser.

Et samfund bør altid bedømmes på, hvordan man behandler de svageste. Og at stille den hjemløse, den handicappede eller den enlige forældre uden ordentlige rettigheder er ikke i orden for et land som Danmark.

Virkelighedens Danmark er et andet. Er du anklaget for socialt bedrageri, har du ringe retssikkerhed og får ofte dårlig sagsbehandling. Du står tilbage med en mistillid og mismod over for systemet og for at komme videre med dit liv. Der er behov for, at samfundet strammer op på den sociale kontrol: Mistænkte for socialt bedrageri skal have samme rettigheder som mistænkte for skatteunddragelse. Fire grundlæggende principper skal være bærende:

1. Som borger skal man kunne forstå, hvornår man har ret til en ydelse; reglerne skal gøres gennemskuelige.

2. Antallet af sagsbehandlingsfejl skal ned; efteruddannelse i retspleje og socialret til kontrolmedarbejdere.

3. Ydelserne skal gives til dem, der har brug for dem.

4. Magtens tredeling skal også gælde i sager om socialt bedrageri.

Bedre retsbeskyttelse

Kommunernes økonomi er presset, og de fleste kommuner er meget opmærksomme på at styre udgifterne til sociale ydelser. Det er grundlæggende godt at passe på vores fælles penge. Men kommunernes jagt på at lukke hullerne i kommunekassen er gået for vidt. DR har gennem de seneste måneder kørt en række tv- og radioudsendelser, der viser hverdagen i kommunernes arbejde med social kontrol. En hverdag, hvor man møder mistillid, anklager og afgørelser truffet på løst og ofte fejl behæftet grundlag.

Hvem taler din sag, når du bliver hevet ind til kontrol? Der sidder du alene hos kommunen – ofte over for flere myndighedspersoner. De kender alt til din tilværelse, og du føler dig presset til at udlevere dig selv.

Det ser vi ikke i politimæssig efterforskning. Her står det soleklart, at vi har ret til ikke at udtale os. I skattesager og alle andre typer af sager kan vi få dækket udgifter til at føre en sag. Vi har ret til et rimeligt forsvar mod de anklager, vi bliver mødt med. Det er ikke tilfældet i sager, hvor man er mistænkt for socialt bedrageri. Ofte er mistænkte i socialsager ressourcesvage og uden en krone på lommen. Det gør det svært at forsvare sig mod et velargumenterende system.

I et retssamfund er den udøvende og dømmende magt er adskilt – det er de foreløbig ikke i sager om socialt bedrageri. Det bør ændres, så sager om socialt snyd betragtes som en politisag, der bliver fremlagt for en uvildig domstol – derved sikres vores rettigheder.

Fagligheden er forsvundet

I Danmark udbetaler vi sociale ydelser, fordi vi tror på, at ydelserne hjælper borgerne til at leve et anstændigt liv. Et liv, hvor den enlige mor har råd til at sende barnet til fodbold. Og hvor søskende til et sygt barn ikke er tynget af, at familien har brug for ekstra hjælp.

DR’s udsendelser viser, at folk, der får sociale ydelser, bliver behandlet som skidt. Som nogen, der udelukkende er ude på at tage uberettiget af den fælles kasse. Vi hører fra flere og flere socialrådgivere, at de ikke kan genkende den faglighed, de fik, da de tog deres uddannelse. Fokus er flyttet fra at hjælpe folk videre i livet til at stå vagt om kommunekassen.

P1 Orientering er gået i kødet på to konkrete kommuners behandling af borgerne. Og sagen er klar: Juraprofessorer vurderer, at kommunerne overtræder loven op til flere gange i sagerne. Vores erfaring er, at de to kommuner langt fra er de eneste. Vi oplever kommuner, der ikke forstår de regler, de forvalter. Der mangler juridisk forståelse. Med andre ord, der er behov for langt bedre uddannelse af medarbejderne og deres ledere.

Indfør svenske tilstande

Alt for mange ydelser er afhængige af subjektive skøn. Erfaringer fra Ældre Sagen viser, at kommunerne behandler sager dybt forskelligt. Problemet er særligt stort, når kommunen skal vurdere, om man er enlig og dermed kan få en række særlige ydelser. Ældre Sagen fortæller historier, hvor borgere bliver mistænkeliggjort, fordi ældre venner jævnligt spiser middag sammen og evt. overnatter hos hinanden, fordi de ikke tør køre hjem sent om aften, efter man har fået et glas vin. Når ikke engang kommunen kan gennemskue reglerne, er det meget svært for borgerne at holde sig på dydens smalle sti. I Sverige forsøger man sig med en mere klar lovgivning uden så mange skøn – med klare og enkle regler. Det skal vi naturligvis også have i Danmark.

Når krybben er tom, bides hestene. Eller sagt med andre ord: Når den offentlige kasse er slunken, bider vi efter hinanden. Mange kommuner arbejder målbevidst med social kontrol. Der er konkrete måltal for medarbejderne. Gevinsterne er indregnet i kommunens budget.

Kommunens sagsbehandlere er pressede. De skal finde så mange sociale bedragere som muligt, fordi kommunen skal passe på sin økonomi. Kommunerne bør nøje afveje hensynet til økonomien i forhold til risikoen for, at sagsbehandlerne ikke længere kan genkende sig selv i det job, de tog, for at hjælpe de allersvageste borgere videre i livet. De tog uddannelsen, fordi de troede på, at de kunne hjælpe folk videre i deres liv. For reglerne om sociale ydelser skal også læse med sociale briller. Det ensidige fokus på økonomi skævvrider ganske enkelt loven og dens gode intentioner.

Krigen mod socialt bedrageri handler foreløbig næsten kun om at afsløre borgerne i bevidst snyd. Men krigen bør i langt højere grad også handle om at tvinge Folketinget og regeringen til at sikre moderne og gennemskuelige regler.

Socialt bedrageri er en alvorlig ting. Kommunerne vurderer selv, at det handler om mellem 13-15 milliarder kroner om året. Derfor er det selvfølgelig afgørende at slå hårdt ned på snyderiet. Men systemet er ikke fulgt med tiden. I stedet træder det på de allersvageste i vores samfund.

Vi skal anerkende, at familier lever på andre måder end før i tiden. Vi skal anerkende, at borgerne, der er kommet på anklagebænken, skal gives den retssikkerhed, vi kender fra andre steder i vores samfund.

I disse år er Danmark i økonomisk krise. Krybben er tom. Men vi må aldrig lade hestene bides. Det er ikke et moderne rets- og velfærdssamfund værdigt.

 

Mathilde Illum Aastrøm, kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Social-demokraterne. Sanne Møller er selvstændig advokat med speciale i socialsager, og Ninna Holm Palm er kandidat til byrådet i Aalborg for Socialdemokraterne og har selv oplevet kommunens misinformation, manglende adgang til aktindsigt og manglende fokus på rettigheder i en sag om hendes syge barn – en sag, som Sanne Møller fuldt har støttet familien i

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Overgaard Bjerre

Jeg er uddannet socionom med cand.com. Det betyder, at jeg er socialrådgiver og har en overbygning i kommunikation. I den forbindelse var jeg ude som socialrådgiver på et bistandskontor for ca. 25-30 år siden. Og det var rædselsfuldt hvad der foregik her. Folk blev nægtet de mest basale behov. De ansatte betragtede klienterne som mindreværdige, og gjorde hvad de kunne for ikke at hjælpe dem. Der var m¨ske en enkelt af deres klienter, som nød godt af sociallovgivningen, mens resten blev set ned på. Der var dygtige piger som socialrådgivere, det skal siges, og de gjorde et stort stykke arbejde. Men mange gange gik de ned med stress, fordi systemet var vanvittigt skruet sammen i en gammel omgang had og uforstand tilbage fra Socialreformen i 1933.
Det der sker i dag, hvor man lader de sociale klienter være retsløse, er en historisk skandale, som man må gøre opmærksom på internationalt. Ellers er jeg bange for, at der ikke sker noget. Det er i mie øjne en overtrædelse af menneskerettighederne og vi må have FN og Menneskerettighedskommisionen ind over.
At Socialdemokraterne går med til den slags lede og retslige syge forhold, viser at de går mere op i deres løn og dyre modeting end politik. Og har så travlt med at fedte for bankerne og erhverslivet, at de burde få en ministerplads på forhånd i den kommende Ventreregering.
Det er så udansk, at man bliver flov over at være dansker.

Jette Abildgaard, lone bording, Søren 2 Jensen, Katrine Visby, morten Hansen, Anders Lund, Eddie Pier, Gry Wagner, Karsten Aaen, Marta Nachtmann Josephsen, Heidi Larsen, Lise Lotte Rahbek, Dennis Berg, Martin Hansen , Thorbjørn Thiesen, Grethe Preisler, Viggo Helth, Steffen Gliese og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

'Der er konkrete måltal for medarbejderne. Gevinsterne er indregnet i kommunens budget. Kommunens sagsbehandlere er pressede. De skal finde så mange sociale bedragere som muligt, fordi kommunen skal passe på sin økonomi'.

jeg tror indholdet er klarere med en enkelt lille ordændring, selvom det allerede står implicit i passussen :

'Der er konkrete måltal for medarbejderne. Gevinsterne er indregnet i kommunens budget. Kommunens sagsbehandlere er pressede. De skal PRODUCERE så mange sociale bedragere som muligt, fordi kommunen skal passe på sin økonomi'.
---------------------------------------------------------------------------------
....og så det frække sidespring til at sikre at anbefalingerne ikke vælter pinagtigt ind ^^ :
Det hænder een sætning virke så tankeigangsættende, at den næsten kvæler resten af læsningen af teksten - fordi den er henkastet og tilsyneladende selvfølgelig. Har man tænkt noget i årtier bør man også sige det - og der står i indledningen :

*Penge, du skal bruge for at kunne betale huslejen og børnenes børnehave'.

.... men hvorfor skal folk der har hele døgnet til rådighed aflevere deres børn i en børnehave, med mindre børnene er inputsmæssigt forsømte ...
Men det er de jo måske pr.definition ?

Thorbjørn Thiesen

Det er i orden, at ingen skal snyde sig til penge fra den offentlige kasse. Det er ud fra devisen ' vi er alle lige for loven' og det er desværre en floskel. 3F's kontrollanter finder dagligt uregistrerede øst arbejdere på byggepladser hos beboerne i de rigeste kommuner langs Øresundskysten. Der bliver snydt for både moms og skat. Det offentlige får så en ekstra begmand på ca. 250.000kr, fordi der er en dansker på overenskomst der bliver arbejdsløs. Kunne SKAT ikke gå efter disse bedragere og rejse et erstatningskrav der svare til hele bedraget?

Rasmus Kongshøj, Gry Wagner, Karsten Aaen, Jens Overgaard Bjerre, Pia Nielsen, Benny Larsen, Steffen Gliese og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Odd Bjertnes spørger :
" men hvorfor skal folk der har hele døgnet til rådighed aflevere deres børn i en børnehave, med mindre børnene er inputsmæssigt forsømte ...
Men det er de jo måske pr.definition ? "

Det skal de blandt andet for at mødrene kan skrubbe ud og finde et arbejde !
Desuden har det den fordel at møgungerne ikke lærer deres eget kaudervælske
hulla-bulla sprog alt for godt ! Desuden skal børnene jo gerne præges til den rette Demokratiske Ånd, ikke sandt ?

"Når ikke engang kommunen kan gennemskue reglerne, er det meget svært for borgerne at holde sig på dydens smalle sti."
Jamen, det kan Kommunerne da også godt !
Skribenten udøver vist selvcensur her, for det forhold at Kommunerne altid tolker reglerne til deres egen økonomiske fordel viser jo tydeligt at de godt kender dem !
Og de ved også godt at de færreste klienter kan finde ud af at skrive en anke .

Blot et lille eksempel :
En stor Dansk Kommune havde i årevis den praksis at man modregnede bistands-klienters optjente ferie-penge 'krone for krone', på trods af at lov-teksten fylder halvanden linje og KLART siger at der skal modregnes 'dag for dag' ..
Med det resultat at 3 ugers optjent ferie blev modregnet med cirka 6 uger i bistandshjælpen .
Eller hvad med de mennesker der har levet på gaden i både 5 og 10 år ??
Det er vist heller ikke helt efter bogen .

Skal man slå ned på socialt bedrageri må man dele Sol og Vind lige -
Hvem holder øje med Kommunernes socialbedrageri over for Borgeren ?

Helge Rasmussen, lone bording, Rasmus Kongshøj, Søren 2 Jensen, Niels Mosbak, Karsten Aaen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Altså Odd, som reglerne tolkes står en kvinde ikke umiddelbart til rådighed for 'arbejdsmarkedet' hvis hun er nød til at passe sine børn selv !
Og DET skal hun pine-død - Altså stå til rådighed .
I øvrigt er folk jo slet ikke uddannet til at passe deres egne børn, vel ?
Hvis de så gør det alligevel, hvad skal alle pædagoggerne så lave ??

Det enorme socialsystem, der over mange år og mange regeringer, er bygget op og rodet sammen, er eventyrligt svært at forandre, endsige afskaffe.
Alle borgere lever, for mange på et minimum, men ingen dør af sult. Undtagelsestilfælde findes, hjemløse og frie fugle, men de tegner ikke billedet. Det man lever af kaldes og administreres på 117 forskellige måder.
Derfor bør en revolution i form af basisindkomst ligge lige til højrebenet. Alt reducere alt til kun èn måde. Alligevel er ideen et tabu i den politiske dagligdag.
Jeg forstår simpelt ikke, at denne indlysende tanke ikke debatteres heftigt i den politiske verden.
Alt det negative står i kø. Vi hører om det ene og det andet hver dag.
Det irriterer mig grænseløst, grrrr!

Mai Birk Andersen

Rigtig fin kronik, som jo sætter fingeren lige på det ømme punkt, at politikkerne vil gøre op med socialt bedrageri med offentlige ydelser, men at man indenfor de områder der handler om skøn og menneskers måde at leve deres liv på, med (eks)mænd/kærester/sex, mangler en helt principiel debat om hvor langt vi vil gå med dyneløfteriet?

Så lige en lille faktuel og væsentlig rettelse; Jeg forstår godt at socialrådgivere har svært ved at genkende deres faglighed i den ensidige formidling af sagen som bl.a. DR fremsætter. Det kan nemlig tælles på 2 hænder hvor mange socialrådgivere der arbejder i landet kontrolgrupper...

Når det så er sagt, så er der også to helt forskellige formål med hhv. rådgiveres og sagsbehandleres arbejde i socialforvaltningen og kontrolgruppernes arbejde. Det er anbefalet at holde de to ting adskilt fra politisk side - det er regler og anbefalinger der er fremlagt fra folketingspolitikere og ministerielle grupper fra flere år siden..

Så DR1 udsendelse igår, en sagsbehandler tror det var fra Københavns kommune, udtalte at der var rigtigt mange venner, familiemedlemmer mm der anmeldte annonymt, hvor filan ved hun ud fra en annonym ameldeldelse at det er det.
Jeg tror kontrolafdelingerne selv skriver disse annonyme angivelser, nu er du jo anmeldt så må vi jo tjekke dig!, og vi kan oplyse dig om det noget familie der er anmelderen.
Nej tak til annonyme anmeldelser, håber næsten en eller anden organisation spammer dem til til, rigtige anmeldelser skal ikke være annonyme!!!

Rasmus Kongshøj, Søren 2 Jensen, odd bjertnes, Gry Wagner og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Hvornår ser vi en udsendelsesrække på DR om de rettigheder,
som borgerne har ifølge lovene,
men som de enten bliver nægtet ulovligt eller bare ikke bliver oplyst om.

Hvornår kommer borgernes rettigheder i forhold til myndighederne i fokus?

Rasmus Kongshøj, Søren 2 Jensen, Katrine Visby, Gry Wagner, Karsten Aaen, Jens Overgaard Bjerre og Heidi Larsen anbefalede denne kommentar

Mai Birk :".....mangler en helt principiel debat om hvor langt vi vil gå med dyneløfteriet?"
Jamen, der skal slet ikke løftes dyner ! Der skal slet ikke være uklare, fortolkningsmulige regler. (læs 11.13 - igen)

Søren 2 Jensen, Gry Wagner, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Sascha Olinsson

Kommunerne fattes penge og forsøger at hive dem hjem hos den svageste gruppe i samfundet- ganske i ånden fra vores nuværende regering. Jeg undrer mig over at denne konstante negative fokus på den "lille mand/kvinde" kan fortsætte så ufortrødent. Vi var mange der var ufatteligt trætte af DF's og VKO's evindelige trampen på indvandrere men denne sparken nedad er nu bare blevet overført til andre grupper i samfundet- det er virkelig ikke værdigt! Set fra et rent økonomisk perspektiv har jeg derudover svært ved at se at der ikke skulle kunne findes flere penge i kommunerne ved at fokusere på virksomheders skattesnyd- vi ved jo hvor lidt der rent faktisk bliver betalt i virksomhedsskat i DK- og det selv før regeringen har fårt sænket skatten. Ja....jeg undrer mig.

Rasmus Kongshøj, Søren 2 Jensen og Gry Wagner anbefalede denne kommentar

odd bjertnes

".... men hvorfor skal folk der har hele døgnet til rådighed aflevere deres børn i en børnehave, med mindre børnene er inputsmæssigt forsømte ...
Men det er de jo måske pr.definition ?"

Det er da meget enkelt at forklare. Børnenes forældre skal for det første stå til rådighed for arbejdsmarkedet - De kan også være sendt i aktivering. Der ud over ønsker man at børnene er parat når de til sin tid skal starte i skolen. Der er allerede i børnehaven så kaldte læreplaner for hvad man forventer sig af børnene herunder sociale færdigheder.

Olav Bo Hessellund

”I disse år er Danmark i økonomisk krise. Krybben er tom.”

Forkert konklusion! (Men ellers enig i det meste af artiklens budskab).

Danmark som sådan er ikke i krise, men dele af Danmark er i krise fordi, der er overflyttet kolossalt store beløb fra det offentlige til den private sektor, især for at redde den private finansielle sektor med det resultat, at statens underskud på driftsbudgettet og statsgælden er vokset meget i løbet af få år.

Og derfor er regeringen, anført af socialdemokraterne, for tiden ude i nogle vilde spareøvelser, der betyder, at almindelige danskere uden ansvar for den fejlagtige økonomiske politik, der blev ført frem til finansmarkedernes sammenbrud, nu skal betale gennem nedskæringer i velfærden.

Betalingsbalancen og handelsbalancen har aldrig haft det bedre end nu – ligesom landets store virksomheder har haft meget store overskud i 2012. Kast fx et blik på børsindekset for landets 20 største virksomheder, som nu er tilbage, ja endda højere, end det var før krisen begyndte i efteråret 2007.

Som kandidater til offentligt valgte hverv kunne man nok forvente lidt større indsigt i de overordnede økonomiske sammenhænge end kandidaterne her demonstrerer med deres fejlagtige konklusion.

Må jeg foreslå forfatterne at kigge på denne video på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Katrine Visby, Mads Kjærgård, Niels Mosbak, Gry Wagner, Rasmus Knus, Per Torbensen, Karsten Aaen, Pia Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Det er beklageligt som det taler til de laveste instinkter i folk.
Et system af mistro og smålighed - hvor vi opfordres til at angive hinanden.
og hvor mennesket reduceres til en nytteværdi /arbejdskraft.
Man skimter omridset af et inhumant, ondskabsfuldt og modbydeligt samfund

Søren 2 Jensen, Heidi Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Foruden finanssektoren er skyldig i finanskrisen, eller hvad man nu ønsker at kalde den og grådige, er der også desværre tale om en udpeget ukvalificeret branche, uden erfaring med at drive egentlig virksomhed, foruden finansvirksomhed, hvilket i stor udstrækning er hasard spil eller svindel, der skal ryddes op i finanssektoren det er på høje tid.

Det er noget svineri, at sende regningen til dem der har mindst!

@Olav B. Hessellund

Super link: http://www.youtube.com/watch?v=7FfwFsejX44

Jens Overgaard Bjerre

Jeg begynder at tro, at der ikke er krise. Alt det pis med, at når krybben er tom...Bankerne har rekordoverskud. Erhverslivets store har også rekord overskud. Det der er galt, er, at reeringen fedter for disse gruppe og tæsker løs på de fattige. Istedet for at sikre at de store arbejdspladser bliver i Danmark. Under alle omstændigheder skulle de ikke kalde sig sociale og socialister. En højreorienteret socialist. Det er jo knald i låget.
Men hvis Lykketoft bliver FNs formand kan han jo starte med at tage de retsløse forhold for bistandsmodtagerne og de arbejdsløse med andre, i Danmark op i FN.

Søren 2 Jensen, Katrine Visby og Gry Wagner anbefalede denne kommentar

Nåe,det var derfor at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet og vente på at blive salatfabrikken engang i 2020 --- for at kunne æde deres børn.
I see :-) nammenam for masselinjen.
Demokrati er sørme også så forvirrende hvis folk er for forskellige.
Rettidig omhu, Marley :)

Georg Christensen

Nu skal så de forskellige "kommuner", klare oprydningen, fordi vores folkevalgte "POLITIKERE", ikke har viden om!: Noget som helst, andet som at stå og snakke om det samme, og intet siger, og i fællesskab, mere eller mindre bedrage os.

NB: En politiker lede, som jeg håber tilkendegives i "November", når "kommunerne", vælger deres repræsentanter. Folket glæmmer ikke!, det er kun småtbegavede pollitikere, som kun med "ingenting" og håbet om og ønsker om, at miraklet sker.som bliver "taberen".

Georg Christensen

Når "krybben" er tom, og først bunden skrabes, er der noget galt i vores system.

Når alle, som har råd til "vinger", bare flyver udenom, er galskaben gået "amok". og bør standses, eller i det mindste begrændses.

Katrine Visby

Det er en uhyggelig tendens at der bliver gjort klapjagt på de fattigste grupper i landet. Det er nærmest en form for moderne jøde-forfølgelse. De fattige og arbejdsløse skal straffes hårdt, de har det for godt.
Selvom man glemmer at det er det selvsamme kapitalistiske system, der har skabt dette hieraki. De fattige har ingen indflydelse haft på dette system, de er bare små brikker.

Hvis befolkning ikke for en gangs skyld finder sammen nu og finder styrken og magten sammen til at ændre på dette, kan det måske blive endnu vanskeligere, da man måske som det næste trin, vil gribe ind på nternettets ytringsfrihed, det eneste sted befolkningen har for nu at mødes og videns-udveksle.

Danmark er stadigvæk i en økonomisk krise. Det er jo tydeligt for enhver. At påstå andet er kun et udsagn for naivitet og blindhed.

Søren 2 Jensen

Lise Lotte Rahbek
12. marts, 2013 - 13:27 #

Hvornår ser vi en udsendelsesrække på DR om de rettigheder,
som borgerne har ifølge lovene,
men som de enten bliver nægtet ulovligt eller bare ikke bliver oplyst om.

Hvornår kommer borgernes rettigheder i forhold til myndighederne i fokus?

Søren 2 Jensen

kom til at trykke på send kommentar knappen i utide
men det jeg ville sige var at det er det bedste forslag jeg har hørt længe

Søren 2 Jensen

En borger møder op på det lokale jobcenter anklaget for socialt bedrageri.
Det første manden gør er at slå sagsbehandleren hårdt i hovedet, med det resultat at han 4måneder senere sidder i byretten anklaget for vold.
Dommeren spørger manden hvorfor han slog sagsbehandleren, hvortil borgeren svarer: "nu er jeg jo sigtet for vold og har ret til en forsvarer"

PS.
Det er ikke min hensigt at opfordre til vold (det er jo også snot dumt det borgeren i min lille historie gør og så er det synd for sagsbehandleren ), men blot for at illustrere hvor langt ude det hele er.

Rasmus Kongshøj

@odd bjertnes:

".... men hvorfor skal folk der har hele døgnet til rådighed aflevere deres børn i en børnehave, med mindre børnene er inputsmæssigt forsømte ...
Men det er de jo måske pr.definition ?"

- Fordi børn har godt af at være sammen med andre børn, og sådan som vi har indrettet vores samfund, så er de andre børn i institutionerne.
Derudover er det naturligvis ganske praktisk udfra systemets synsvinkel, at forældrene er fri til at koncentrere sig om at hoppe og danse efter systemets forgodtbefindende, ligesom det er nyttigt (for væksten og konkurrenceevnen og sådan) at børnene får den rigtige, statsautoriserede, opdragelse til at blive gode borgere i konkurrencestaten.

Jette Abildgaard

Blot lige en lille ekstra kommentar her til denne artikel...skrevet af Modkraft for kort tid siden:

http://modkraft.dk/blogindl%C3%A6g/tolv-gode-regler-n%C3%A5r-man-vil-beg...

I dag er der en artikel i Information der fortaeller at 300.000 mennesker bliver snydt for deres pension...i Danmark

Hvert aar faar 500.000 Europaere deres liv oedelagt - paa baggrund af ''opskrift'' fra Danmark paa, hvordan man snyder folk

Der VAR et yndigt land....

Allerede i Oktober 2010 var foelgende artikel i Politiken:

Borgere kan dømmes uden beviser
Kommuner skal ikke føre bevis i sager om socialt bedrageri. Dybt problematisk, mener eksperter.

AF Jakob Sheikh
Uskyldige borgere risikerer at blive straffet for socialt bedrageri, de aldrig har begået.

Det sker, fordi kommunen ikke behøver håndfaste beviser, men blot skal have tilstrækkeligt med formodninger om, at borgeren har snydt.

Regeringen har den seneste tid har bedt kommunerne om at øge indsatsen mod sociale bedragere.

Det har blandt andet ført til, at godt hver tredje kommune har etableret anonyme tjenester på deres hjemmeside, hvor borgere kan melde naboer for at snyde systemet.

LÆS ARTIKEL Kommuner opfordrer: Stik din nabo på nettet

Uskyldige kan rammes
Men måden, sagerne siden afgøres på, er et alvorligt problem, mener flere eksperter.

»Det lave krav til bevisførelsen er et retssikkerhedsmæssigt problem. Borgeren er fuldstændig afhængig af sagsbehandlingen i den enkelte kommune, og det kan ikke udelukkes, at uskyldige derved rammes«, siger lektor i socialret ved Professionshøjskolen Metropol, Simon Thorbek.

Han anslår, at kommunerne anmelder »væsentligt over 1.000 borgere om året« for socialt bedrageri. Samtidig siger han, at mindre end hver tiende sag bliver anket, dermed bliver kommunens afgørelse endelig.

Springer over hvor gærdet er lavest
En principiel afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse fastslår, at en kommune kan kræve, at en enlig forsørger betaler sociale ydelser tilbage, hvis den kan sandsynliggøre, at modtageren ikke er enlig.

Afgørelsen slår samtidig fast, at det ikke er nødvendigt, at kommunen fører bevis.

[ciat]

»Kommunerne må ikke længere tage på uanmeldte hjemmebesøg eller udspionere borgerne, men der skal penge i kassen. Derfor vil kommunerne ofte være tilbøjelige til at springe over, hvor gærdet er lavest«, siger Simon Thorbek.

Kun få anker afgørelserne
Lektor i sociale forhold og offentlig forvaltning på Aalborg Universitet, Nina von Hielmcrone, kalder fremgangsmåden i sagerne »dybt problematisk«.

»Kommunerne læsser det ene indicium oven på det andet, men når sagen når til domstolene, har kommunerne oftest ikke skyggen af beviser«, siger Nina von Hielmcrone og påpeger, at borgerne ofte vinder sagerne ved domstolene.

Borgeren kan anke kommunens afgørelse og som sidste udvej betale for at få sagen for byretten. Men det er ikke alle, der magter det, forklarer advokat Søren Kjær Jensen, der fører sager om socialt bedrageri.

»Problemet er, at de mennesker, der havner i disse sager, oftest er ressourcesvage og økonomisk udfordrede. De har hverken overskud eller råd til at gå videre med deres sager«, siger han.

KL erkender de principielle spørgsmål
I Kommunernes Landsforening (KL) erkender chefkonsulent Charlotte Munksgaard, at »der er nogle principielle spørgsmål, man godt kunne diskutere«.

»Men der er en grund til, at der er et ankesystem. Hvis der skulle føres bevis som i straffesager, skulle vi jo ud og løfte dyner«, siger Charlotte Munksgaard.

SF vil have reglerne lavet om
På Christiansborg vil SF nu have lavet reglerne om, så en ekstern myndighed afgør sagerne.

»Kommunen bør ikke både finde sociale bedragere og føre sagerne samtidig«, siger socialordfører Özlem Cekic.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), men Venstres socialordfører, Ellen Trane Nørby, siger:

»Der er en tendens til at tro, at borgeren ikke kan finde ud af noget selv. Der må man anke dommen og have tillid til det danske retssystem«.
-----------------------------

Et land, der draeber og/eller oedelaegger sine egne - er et land uden vaerdi som boer administreres af udefrakommende...for dette har intet - absolut INTET med demokrati at goere Danmark!!