Martin Krasniks systemskifte

Lars Hedegaard-interviewet på DR 2 udgør et systemskifte i dansk politik. Et systemskifte, der markerer afslutningen på dominansen af en konspiratorisk, politisk ekstremisme. For stiller man de rigtige spørgsmål, afslører konspirationen sig selv, som det tågesnak den er
4. april 2013

Der er blevet talt rigtig meget om formen, og urimeligt lidt om indholdet af Martin Krasniks historiske interview med Lars Hedegaard i DR2’s program Deadline d. 17. marts.

Heldigvis har Information rettet på det misforhold. Med stor præcision har Jakob Egholm Feldt i kronikken »Han har jo ikke noget tøj på« 27. marts peget på det tvivlsomme grundlag, islamkritikken, med Lars Hedegaard som bannerfører, har bygget sin argumentation på. Egholm påpeger indsigtsfuldt, at den såkaldte islamkritiske fløj har fået taletid, fordi den i bund og grund udfylder en journalistisk skabelon, hvor man finder de parter, der er allermest uenige. Uagtet den dokumenterede validitet af deres synspunkter. Men Egholm lader sine betragtninger og konklusioner stoppe der.

Imidlertid kan man også betragte sagen på en lidt anden måde, ved at forstå hvordan nogen har talt sig hen til det politiske ståsted, som man kalder islamkritisk. En sådan betragtning er ganske vist konkret, men afslører også nogle mere generelle forløb i offentlige politiske samtaler, som vi kan drage lære af universelt.

Den evige muslim

I 00’erne holdt man en retorisk position åben – man svinede stuen til – fordi det var demokratisk urimeligt, at man undertrykte protester mod en indvandring, der med al tydelighed havde afstedkommet voldsomme problemer. Offentligheden måtte indrømme, at den ikke havde taget det alvorligt. Det blev gjort med bl.a. Rune Lykkebergs Kampen om sandhederne. Men åbningen af dette retoriske rum efterlod en sårbar flanke, en løbebane for xenofobisk kritik, hvis fikspunkt i horisonten ikke på den tid var kendt, måske ikke engang af de debattører, der begav sig ud på den rejse, løbebanen tilbød. Fikspunktet kendes nu. Det er konspirationsteoriens luftkasteller, opstillet i tyk tåge, på et leje af udokumenterede påstande.

Krasnik afslørede Hedegaard og formåede tilmed at påpege, præcis hvor farlig Hedegaards tankegang er. Han beviste, ved at gå til kilderne, at det yderste højres politiske argumentation er endt i (men ikke opstået af!) paranoid, xenofobisk konspiration. Rollerne er byttet ud: Den evige jøde kaldes nu for den evige muslim, men fortællingen er den samme. En fjendtlig, fremmed etnicitet har konspireret, muslimske ledere på allerhøjeste politiske niveau har besluttet at invadere og overtage de vestlige lande. Det er en syg og skør fortælling – det er rablende galt. Særligt en jødisk journalist genkender naturligvis en sådan fortælling med smerte – sidste gang var de fjenden. Derfor valgte Krasnik at afsløre denne uvederhæftige og korrumperende løgn. Han afmonterede offentligt påstanden om den muslimske sammensværgelse mod Vesten, og beviste, at den blot er en intellektuel feberdrøm, vanvid.

I den offentlige debat har man hidtil ikke konfronteret Lars Hedegaard med hans tænknings løgnagtige fundament. Det har man ikke, fordi han befandt sig i 00’ernes retoriske logik, hvor han ikke kunne stoppes i at tale, fordi dem der stoppede ham, således ville fremstå som dem, der af hensyn til tonen i debatten ignorerede indvandringens negative konsekvenser på andres bekostning. De fremmedfjendske havde ordet. Men det åbnede som sagt en løbebane for tænkning, hvis fikspunkt var ukendt. Fikspunktet befandt sig derude, hvor ondsindet retorik ikke længere fremføres på baggrund af fakta, men på baggrund af udokumenteret konspirationsteori. Lige præcis dér endte det kvalmende mummespil, hvor antisemitiske fortællemønstre knyttes til muslimske indvandrergrupper. Af debattører, der påstår, at det ikke er det, de gør, selvom alle kan se det. Man har vidst det, men manglet beviset. Og således har man måttet acceptere, at de var uskyldige, indtil det modsatte var bevist. Men nu er det bevist. Den ekstreme højrefløj er skyldig. Det er ikke rigtigt, at en muslimsk magtovertagelse af de europæiske demokratier er blevet aftalt af Mellemøstens politiske ledere. Det er løgn.

En ny oplysning

Det var det konkrete forløb. Men læren vi kan drage er universel. Vi skal ikke fryde os over, at usmagelige konspirationsteoretikere er blevet afsløret. Det er heller ikke, hvad Krasnik ville: Han fremstod ikke som Hedegaards modstander (modsat Egholm Feldt) inden det famøse interview.

Den universelle pointe er, at der er sket et systemskifte i dansk politik. Et systemskifte, der markerer afslutningen på dominansen af en konspiratorisk, politisk ekstremisme. En ekstremisme, hvor indignationen over ikke at være blevet taget alvorligt, har fået debattører til at tale sig alt, alt for langt væk fra saglige synspunkter. Debattører, hvis ræsonnementer er foretaget i internettets ekkokamre, om natten, i svagt oplyste køkkener og åbenlyst ekskluderende fællesskaber.

Martin Krasnik har begået et oplysningens systemskifte. Danmarks politiske samtale vil i de kommende år bygge på dokumenterbare fakta, ikke udokumenteret, skrupskørt galimatias. Når den politiske ekstremisme igen pibler frem, og udvikler sig til regulær konspiration, kan vi lade den komme til orde – alt det, den vil. Stiller man de rigtige spørgsmål, vil konspirationen afsløre sig selv, som det tågesnak den er.

 

Ole Olesen-Bagneux er Ph.d.-stipendiat på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Københavns Universitet

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Curt Sørensen

Fremragende artikel der afdækker den ideologi som den ekstreme danske højrefløj har overtaget fra den øvrige europæiske højreradikalisme. Det skal dog tilføjes, at V og K har et stort medansvar for promoveringen af DF og at tilsvarende holdninger og opfattelser (omend dog i modificeret form) sneg sig ind i også disse partier. Endelig har medierne, med TV kanalerne i spidsen, siden DF's af Fogh blev ophøjet til støtteparti for VK regeringen, nærmest serviceret dette parti, i perioder grænsende til slesk benovelse over magten. Og i de trykte medier førte Jyllandsposten, den gamle fascismesympatiserende avis fra mellemkrigsårene, igen an i propageringen af en 'forståelse' for højreradikalistiske holdninger og opfattelser. Selv Breikvik massakren i Norge kunne ikke herhjemme afgørende rokke ved den trefoldige opbakning eller benovelse , alternativt , tavshed omkring den højreradikale ideologi, som i disse år kommer til udfoldelse over hele Europa

Brugerbillede for jan henrik wegener

Er dette ikke et eksempel på lemfældig brug af ordet "bevis" af en akademiker?
Hvad helt præcist har været sagt eller skrevet af Hedegaard eller andre som beviseligt er forkert? dermed ikke sagt at han var overbevisende, men det er hurtig gjort, selv i et interview, at synspunkter bliver misrepræsenteret.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kaspar Olsen

Nu må Lars Hedegaard bestemt inviteres til at give modsvar i Information på de seneste 2 artiklers beskyldninger om at han som mistænkt for Islamofobi må anklages for at være konspirations-teoretiker.
Derved kan Lars Hedegaard få chancen for at blive renset for at være en af de "væmmelige; åh så væmmelige" konspirations-teoretikere (Og det vil han sikkert sætte pris på) og vi konspirations-teoretikere kan samtidigt blive fri for at blive sat i bås med Islamofober.

To fluer med et smæk.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Curt Sørensen

Til Kaspar Olesen,

Åh ja, Lars Hedegaard har så sandelig haft svært ved at komme til orde. Det er også Søren Krarup's argument. Det er utroligt som de der gennem den sidste halve snes år har været forkælede af medierne og som iøvrigt selv evigt og altid praler med deres indflydelse, samtidig klynker og jamrer over - at de ikke kan komme til orde!

Brugerbillede for Kaspar Olsen

Ole Olesen-Bagneux: "Martin Krasnik har begået et oplysningens systemskifte. Danmarks politiske samtale vil i de kommende år bygge på dokumenterbare fakta, ikke udokumenteret, skrupskørt galimatias."

Uha Uha - nu lægges der da sandelig "kugler i kanonen" og man ser at den rettes præcist ind mod politikernes spindoktorer.
Men de er da sandelig også faste leverandører af udokumenteret skupskørt galimatias.
(Eksempler på det burde være overflødige at nævne)

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for jan henrik wegener

Ingen, heller ikke Hedegaard, behøver forsvare sig mod "anklager" om "islamofobi".
Indtil videre er det nemlig for det første ikke godtgjort at der findes "islamofobi", at ordet giver mening. Det er dem der hævder at det gør, der skal forklare hvad de mener ordet betyder.Ordet "kritik" er noget andet, for man kan vel have et kritisk blik på snart sagt hvad som helst, uden derfor at lide af en "fobi". Der er vel ikke mange her der mener at kritikere af f.eks. USA nødvendigvis lide af "USA-fobi", eller at "Marxitis" eller "liberalitis" er sygdomme.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Curt Sørensen

Til Steen Sohn:

Ja, Jyllandsposten er altid med i forreste linje når højreradikale opfattelser og holdninger skal promoveres. Det var tilfældet i mellemkrigs-årene, og det er tilfældet igen i dag.

Til Kaspar Olsen:
Lars Hedegaard kommer rigeligt til orde alle mulige steder, lige som Søren Krarup; Langballe, Marie Krarup m.fl.. Højrefløjens ideologer har i den grad været forkælede i medierne og er det stadig.

Brugerbillede for Kaspar Olsen

Curt Sørensen

Rigtigt, Lars Hedegaard kan sagtens komme til orde - men han burde have lov til her i bladet at dementere at han skulle være konspirations-teoretiker som jo desuden ser ud til at være et ellers gennemsolidt begreb under angreb i disse dage via netop beskyldningerne mod bl.a Lars Hedegaard.
Så enkelt er det.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Engelsted

De fleste kan blive enige om, at Lars Hedegaard er en kugleskør højreekstremist og konspirationsteoretiker, der uagtet at der er punkter at forbinde tegner et forvrænget billede af katten, hvis ikke et helt forkert dyr.

Men da stort set ingen i Danmark (til Hedegårds tydelige frustration) tror på denne konspirationsteori forekommer det ubegrundet og overdrevent at henrette manden for åben skærm. I BBC's roste program Hard Talk ved ofrene i det mindste, hvad de går ind til, men Hedegaard var tydeligt inviteret ind på en skjult dagsorden. Jeg syntes, at det var meget ubehageligt at overvære Martin Krasnik optræde i rollen som storinkvisitator og bøddel.

Artiklens næsegruse beundring for Martin Krasniks 'systemskifte' er hysterisk. Det er nemt at slå på landsbytosserne og dem, der ligger ned. Lad os vente og se, når han--eller om han--retter skytset mod de virkelige magtfulde i samfundet og deres sandhedsfordrejninger.

Brugerbillede for Peder Kruse

@ Niels Engelsted

Klart set og vel forklaret. I gamle dage kunne en offentlig hængning også samle begejstrede tilskuere, selv om skurken var lille og ubetydelig, men det var vel dengang ?.

Det kunne f.eks. være langt mere interessant at se Krasnik afsløre de reelle magtstrukturer i vores europæiske union og vise seerne, hvor initiativerne til vore politikeres igangværende afvikling af det danske velfærdssystem i virkeligheden har sin oprindelse. Vis seerne hvorfor regeringens farve i disse år er komplet ligegyldig.

Brugerbillede for Nic Pedersen

Hedegaard er da givet konspirationsteoretiker og muligvis kugleskør, men at kalde trotskister højreekstremister er vel lidt tvivlsomt?

Det er da forresten vanskeligt at komme på noget mere højreekstremt end lige islamisme.

Der er ganske rigtigt nemt at komme til at tegne et helt forkert dyr, når man forbinder punkter i dette på mange måder forskruede debatkompleks.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Curt Sørensen

Til Niels Engelstedt:

Du har for så vidt en god pointe, men du underdriver højreradikalismens appel i Danmark og Europa i det hele taget. Krasnik angreb faktisk en i vores samfund dominerende ideologi. Det er utroligt sjældent forekommende i vore dages medier.

Til Nic Pedersen:

Højreekstremismen har desværre hjemme her i Europa. Gennem den sidste snes år har den vokset sig stærk i både Syd-, Øst-Vest- og Nordeuropa. Opfattelser og holdninger som vi troede var udryddede i og med udgangen af 2. verdenskrig er igen i dag stærke overalt i Europa.

Brugerbillede for Curt Sørensen

Til Nic Pedersen,

Du rejser et interessant spørgsmål. Det kan imidlertid i høj grad diskuteres i hvilken udstrækning begreber som er hentet fra Europas udviklingshistorie med hertil knyttede konnotationer overhovedet kan anvendes på verden uden for Europa. Skal vi måske ikke snarere her søge frem mod andre begreber og betegnelser?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nic Pedersen

Curt Sørensen

"Skal vi måske ikke snarere her søge frem mod andre begreber og betegnelser?"

Ja, det mener jeg faktisk nok vi bliver nødt til, hvis vi skal få mening i galskaben.

F.eks kan der jo næppe være tvivl om, at den islamisme som breder sig bl.a med udgangspunkt i Saudiarabiens wahabisme er udtryk for dybsort ultrareaktion.
Men på den anden side giver det ikke rigtig mening per rygmarv at kaste den i samme kasse som ekstremismerne af europæisk oprindelse, selvom der er fællestræk.

Det er et af de områder, hvor vi vil have gavn af et intellektuelt opgør med vores indgroede eurocentrisme.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese

Krasnik begrænser sig ikke til Hedegaard, Niels Engelsted - i går klædte han formanden for kommunernes landsforening fuldstændig af, så denne endte med at indrømme, at det handler om ønsket om fuldkommen hals- og håndsret over lærerne - hvor man kan sige, at en socialdemokrat, som denne formand påstår, at han er, burde arbejde for, at de glimrende rettigheder, lærerne har opnået, blev udbredt til hele det offentlige område.

Brugerbillede for Steen Sohn

Man kan frygte, @Peter Hansen, at det operative ord i din kommentar er "nok" - for ud over seertallene er der vel et politisk element. Altså, støder han for mange? Bliver de bestemmende opfordret til at tage ham af?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese

Ja, selvfølgelig forsvarer han en 5.000 år helt uproblematisk religiøs praksis, Carsten Hansen. Personligt finder jeg det både besværligt og kompliceret at dyrke sex med uomskårne mænd. :-)

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Jensen

Styrken i Krasniks interview var, at han fokuserede på alt det, der ikke handlede om islamkritik. Eurabia sammensværgelses teorierne, sammenligningerne med modstandskampen og retsopgøret etc. Det kan vi godt være enige om, er noget fis.Men at påstå (og juble over) at ISLAMKRITIKKEN er død pga et interview er da en gang endnu værre fis. Der er alt mulig grund til at kritisere islam. Hvorfor svigter folk fra venstrefløjen gang på gang kritikken af religion, mandschauvanisme, homofobi, konservative og reaktionære kulturmønstre, når det gælder islam. Hvorfor denne berøringsangst. Der er folk der mener det er vigtigere at vise deres "antiracisme", tolerance og politiske korrekthed over for den "muslimske minoritet". Dette er en total misforståelse. Det er ikke racisme, det handler om, det handler om en religiøs IDEOLOGI.
Hr. Olesen-Bagneux skulle komme ud af IVA (biblioteksskolen, jeg kender den) og ud i en biblioteksfilial i ghettoen.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Curt Sørensen

Til Thomas Jensen:

Det har ikke spor at gøre med 'berøringsangst' eller 'politisk korrekthed' . Det drejer sig derimod om korrekt at identificere en af de allerstørste farer i nutiden mod den demokratiske orden i Europa, nemlig højreradikalismen/neo-fascismen ( de andre farer er ultra-liberalismens undergravelse af den sociale orden , hvortil naturligvis kommer de globale problemer med økologi, klima, ressourcefordeling o.s.v.). Al den tale om den 'islamiske trussel' er simpelthen en mytedannelse a la 20'ernes lige så grundløse mytedannelse om den jødiske verdenssammensværgelse. I begge tilfælde tjente/tjener myten til at gejle folk op mod de anderledes værende og med velkendte konsekvenser.

PS: Din brug af udtrykket 'politisk korrekthed' er også fejl dirigeret. 'Den politiske korrekthed' , hvis man endelig skal bruge det udtryk, ligger i dag langt, langt til højre: den er højrenational og ultraliberalistisk

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Carsten Hansen

Kære med-venstreorienterede.
At kritisere islamisme er ikke det samme som at "nære had til en anden religion.

Millioner og atter millioner af muslimer kritiserer også islamismen !

At Hedegaard ikke magter at skelne mellem islamister og muslimer generelt, bør ikke afholde vi andre fra at rakke den højre-fascistiske islamisme ned .

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum

For alle - der ligesom Niels Engelsted mener - at denne joede/araber snak nu maa hoere op, kan det oplyses, at de mange nye oliefund rundt om iverden, snart vil goere det muligt at bygge en Berlinmur BigTime rundt om hele Mellemoesten - og dermed lade problemet loese sig selv.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ulf Timmermann

Naturligvis indvarsler Krasniks optræden ikke noget systemskifte og langt fra kun fordi de danske journalister/medier ikke har format til det. Deres agenda forbliver uændret.

Engelsted er på sporet af sandheden i sine opfølgende kommentarer til artiklen her. Min egen umiddelbare reaktion på Hedegaard-interview-postyret var en blogkommentar i Berlingeren den 25. marts som lød sådan:

”Det var helt ude af proportioner det her, hvor en dansk journalist, altså Martin Krasnik, i sit første forsøg ud i ”Hard Talk”-genren, valgte Lars Hedegaard/Trykkefrihedsselskabet som “offer”. Helt ude af proportioner.

Og, i modsætning til eksempelvis en Søren Krarup, bekræftede interviewet blot det indtryk, jeg i forvejen havde dannet mig af Martin Krasnik”.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Steffen Gliese

Peter Olesen, fordi nogle mener, at Vilhelmsen er "klasseforræder" eller "neoliberal", betyder det ikke, at en samlet venstrefløj gø, nogle havde håbet at se andre boller på suppen, især i kraft af børnebandens flugt over palisaderne.
Der er mange holdninger i denne verden, og det er den dygtige journalists opgave at hjælpe folk til at kunne skille skæg fra snot.
Hedegaard gav ikke et andet indtryk i radioen torsdag, hvor han var sat overfor Jakob Skovgaard-Petersen, og Christian Skou måtte undervejs sige til Hedegaard, at der ikke var så mange, der ringede ind med støtte til hans synspunkt.
Mht. religionskritik, der ikke skal være pjat, så kan den kun med stor vanskelig forøves udefra, fordi de komplekse indre sammenhænge og historiske årsager kræver erfaring. Det er også derfor, at børn skal oplæres i religionen, fordi de så har et informeret grundlag at vælge den fra på - mens det er meget svært for den voksne konvertit at gribe troen i sin hele udstrækning.
Vi er nogle, der godt kan blive en lille smule trætte af danskernes vægren sig ved det, der har konsekvens i livet, men i stedet drive om som et viljeløst offer for andre kræfters handlen og vandlen, hvad ubestandigheden i job og parforhold afslører.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for steen nielsen

Bedre sent end aldrig, vi har jo været vidne til katastrofer rundt omkring, netop af samme årsag, fordi den saglige kritik og modspillet aldrig kom.

Gode eksempler eks Jugoslavien, 2 verdenskrig. 3 verdenskrig, (krigen mod terror).

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Kaspar Olsen

Peter Olesen skriver "Helgenkåringen af Krasnik på Information.dk ophører nok brat, når han river en venstreorienteret konspirations-loonie ("aktivist"), eller en "dialogsøgende" imam, rundt i studiet."

Min beskedne håb - efter Krasniks demonstration af sit konfrontations-talent er blot dette at Krasnik en dag hiver Joakim B Olsen ind i studiet og giver ham "eksamen" så "Kuglestøderen" bliver stødt helt ud af politik.

Derfra kan Krasnik roligt begynde at sætte hakker i "pistolskæftet".

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Engelsted

Peter Hansen, nu har jeg også set interviewet med KL-formanden, som du var så venlig at linke til. Mener du virkelig seriøst, at Krasnik fik skovlen under ham? Jeg mener, at han holdt skansen, mens Krasnik kom til at fremstå som trættekær og urimelig, fordi han i manglen af andet var nødt til igen og igen at gentage sine to pointer (de 12 timer der ikke var lektioner, og aftalen fra 1922 der faktisk var blevet genforhandlet siden) også længe efter, at KL-formanden havde tilstået ham dem. Hvis Krasnik virkelig skulle ønske at få skovlen under sine ofre, ville han med fordel kunne lære en lidt mere Sokratisk metode, måske af Clements når han er bedst.

Sider