Læserbrev

Læserbreve

Debat
23. maj 2013

Intet menneske uden pas

Ulla Jessing, Virum

Det er i dag 74 år siden, jeg måtte sige farvel til mine forældre i Berlin og rejse mod frihed i London ved hjælp af en børnetransport, der reddede jødiske børn ud af Tyskland. Vi måtte rejse som statsløse til England, fordi Hitler tog vores statsborgerskab fra os. Jeg var derfor statsløs indtil 1955, hvor jeg efter tre år i Danmark fik et dansk pas, og var lykkelig over det. Nu var jeg dansker ligesom min mand og mine børn, som var født i Danmark

Jeg tænker på det i disse dage, hvor det er kommet frem, at mange palæstinensere, som er født i Danmark, er blevet nægtet anerkendelse som danske statsborgere, på trods af, at de havde ret til det. I bogen Flygtningesamtaler af digteren Bertolt Brecht, siger en flygtning som bor som statsløs i Paris »Uden pas er man ikke et menneske«.

Arbejder S for vækststop?

Peter Nielsen,lektor i økonomi, Roskilde

Socialdemokraterne taler konstant om vækst og lancerer det ene initiativ efter det andet, der tilsyneladende skal skabe mere vækst. Senest har vi set det i en storstilet vækstplan. Alligevel er det kun gået nedad med væksten, siden S overtog statsministerposten.

Har Socialdemokraterne en fordækt antivækstplan? Fører S politik fra 1970’erne i det skjulte? Meget kunne tyde på det. I Socialdemokraternes principprogram fra 1977 handler det faktisk om at stoppe væksten. De erkender, at »der er grænser for vækst i kvantitet«. Derfor skal den økonomiske vækst begrænses og effektiv økonomisk styring er en forudsætning for, at en opbremsning skal kunne lykkes. S gennemfører aktuelt offentlige nedskæringer, selvom alle ved, at det bremser væksten.

De omfordeler fra fattige til rige, selv om det er en kendt sag, at fattige forbruger, og rige sparer op. De giver erhvervslivet gaver, selvom virksomhederne ikke har brug for flere penge, og skaber usikkerhed om fremtiden, ved konsekvent at agere klodset og forvirrende. Det ligner simpelthen et effektivt vækststop.

Det private slår jobcentrene

Jørgen Borre Larsen, direktør, Jobrådgivernes Brancheforening, Frederiksberg

AC har gennemført en undersøgelse, der omfatter mere end 1.200 akademikere, som enten har mistet deres dagpengeret eller er i risiko for at gøre det. Akademikernes generelle vurdering af akutpakkerne er, at de har været en utilstrækkelig hjælp.

Akademikerne er blevet bedt om at vurdere den hjælp, de har fået fra a-kasserne, jobcentrene og de private aktører. Set fra undertegnedes synspunkt, der repræsenterer de private aktører, er det naturligvis særlig interessant at se, hvordan akademikerne vurdere aktørernes indsats.

Det fremgår af undersøgelsen, at de jobcentre, som udliciterer jobberedskabet til en privat aktør, opnår højere udbytte sammenlignet med de jobcentre, som selv forestår jobberedskabet. Knap 40 procent af akademikerne mener, at dialogen med aktøren har forbedret deres jobsøgning. Det tilsvarende tal for jobcentret er ca. 21 procent. Det fremgår også, at anden aktør har væsentlig større fokus på at hjælpe med finde ordinære job, akutjob og løntilskudsjob, end jobcentrene har haft.

Selvom akademikerne overordnet set er utilfredse med akutpakkerne, så vurderer de på en række parametre, at indsatsen hos de private aktører har været bedre end hos jobcentrene. Dette understreger, at der er al mulig grund til at inddrage de private aktører i opgaveløsningen på beskæftigelsesområdet.

Fastholdaktivitetstimer

Tillidsrepræsentanterne for skolepædagogerne i Vejle Kommune

Det lader til at oppositionen får medhold i deres kritik af aktivitetstimerne, hvilket er et centralt element i regeringens reformudspil til en ny, anderledes og mere udfordrende folkeskole. Det synes vi er ærgerligt. I Vejle Kommune har vi set, hvor stor og gavnlig effekt, det har på børnene, når den pædagogiske praksis er en del af skolen, og når læringsmål kombineres med aktiviteter med fokus på trivsel og udvikling. Særligt børn med specielle behov eller sociale udfordringer profiterer.

Et konkret eksempel fra Vejle er Supermand-projektet, hvor en række børn fra. 1. klasse deltog, som ikke følte sig til rette i den traditionelle undervisning. Målet var at give børnene succesoplevelser, styrke deres bevidsthed omkring egne styrker og give dem lyst til læring. Evalueringerne viser, at børnene blev bedre til at koncentreresig i skolen, og de udviser samtidig større glæde ved det faglige arbejde.

En mor beskriver, at hendes søn nu har fundet lysten til at komme i skole. Derfor vil det være et alvorligt tilbageskridt, hvis det lykkes for de borgerlige partier at fjerne muligheden for en afvekslende skoledag. Vi ser nemlig hver dag med egne øjne, hvor meget afvekslingen gavner børnene.

EU er gift for den danske velfærd

Hans Hansen, Esbjerg

Næsten hver dag bliver Danmark ramt af et EU-direktiv eller en EU-dom, der udfordrer den danske velfærdsmodel og forholdene på det danske arbejdsmarked.

Hvornår lærer vi at sige fra over for EU, når det handler om direktiver, som direkte skader vores land?

Strategi rimer på bureaukrati

Julie Noack Skærbæk, Frederiksberg

Strategier skal forenkle virkeligheden og samtidig kunne favne dens kompleksitet. Det er en disciplin, som kræver kompetence og respekt for det komplekse. Aktuelt er disciplinen truet. Komplekse forhold forenkles til forvanskninger, fordi man ikke kan overskue, hvordan man når opsatte mål, hvis sammenhængene ikke er enkle.

Retningslinjer indføres for at undgå, at der skal ske fejl. Imens sker fejlene, når medarbejdere skal navigere i retningslinjer, der er udviklet af for mange forvaltningsstrateger, der vil bestemme for langt ud i praksis. Velmenende strategier forvandles til bureaukratiske arbejdsgange, der kvæler langt mere, end de sikrer. Der er brug for strategier, men aktuelt er der tale om et oversvømmet marked, hvor medarbejdere drukner, mens lokale ledere slår ud med armene, fordi de efterlades ringe plads til lokal ledelse. Aktuelt bruges mange skattekroner på at dokumentere, at skattekronerne bruges bedst muligt. Mens det sker, sker det modsatte. Strategi rimer på bureaukrati.

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her