Kronik

Børnehavebørn fører an i digitalisering

It og digitale medier har kæmpe pædagogisk potentiale i daginstitutioner. Men det kræver pædagogisk udvikling og efteruddannelse for ikke at ende i et scenarie domineret af voksenkontrol og ikkekropslige aktiviteter
Tablets, digitalkameraer og andet digtitalt grej kan få stor betydning i pædagogikken - hvis det vel at mærke gribes rigtigt an, mener dagens kronikører.

Ditte Valente

Debat
21. juni 2013

Nyrup Børnehave foreslår, at vi skal lave fælder. De har lagt tegninger ud på Facebook.« Prompte begynder diskussionen på Humlebistuen i daginstitutionen Mejsen i Aarhus. Er det en god idé at lave fælder for at fange den drillenisse, som har gemt både madpakker og pebernødder?

Ja, bliver børnene enige om, og dagen efter går de på Skype og viser deres venner i Nyrup Børnehave i Helsingør, hvordan de har lavet nissefælder med brædder, snor, søm og net. Børnene fra Nyrup demonstrerer også deres fælder.

Scenariet ovenfor er hentet fra virkelighedens verden i to kommunale daginstitutioner. Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune er venner med Mejsen, en daginstitution i Aarhus, nærmere betegnet Gellerup. Børnene fra de to institutioner har aldrig mødt hinanden fysisk. Alligevel indgår de i relationer med hinanden på tværs af Kattegat. Det sker gennem samarbejde og videndeling med tjenester som Facebook og Skype.

Læringsrevolution

Multimedieproduktioner og selvopfundne lege med digitalkameraer, tablets og andet digitalt grej indgår i dagligdagen på lige fod med modellervoks og sanglege. Gennem en målrettet pædagogisk indsats har børnene fået videreudviklet deres i forvejen intuitive og aktive tilgang til it og medier.

Brugt bevidst som pædagogisk redskab er it og medier på den måde blevet til langt mere end pacificerende digitale perleplader, hvor den voksne er overladt til rollen som kontrollant med manglende pædagogiske beføjelser. Griber vi således it og medier på daginstitutionsområdet pædagogisk fagligt an på samme måde, som vi altid har gjort det med papir og farver, spand og skovl, står vi foran en dannelses- og læringsrevolution med kæmpe pædagogisk potentiale.

I scenariet ovenfor med drillenissen er rammen for samarbejdet mellem børnene en klassisk ’røverhistorie’. På det konkrete plan videndeler børnene om, hvordan man konstruerer fælder. Men både rammen og projektet kunne være alt muligt andet, som ligger inden for daginstitutionens læreplanstemaer og, ikke mindst, parternes fantasi.

Medieleg og ligeværdighed

Med digitale medier i hånden kan børn og pædagoger sammen undersøge den verden, de alle er en del af. Kernen i den pædagogiske strategi er, at børn og voksne selv udvikler og opfinder brugen af både teknologi og fortællinger i det, vi kalder eksperimenterende fællesskaber.

Eksperimenterende fællesskaber tager her afsæt i begrebet medieleg. Med medieleg forstår vi aktiviteter og lege, hvor både teknologier og fortællinger indgår som bærende præmisser. Udgangspunktet er, at børn og voksne deltager ligeværdigt. I en pædagogisk relation er dette helt unikt. I medieleg indgår digitale redskaber, som børnene meget hurtigt mestrer bedre end den voksne, teknisk set. Sådan kan barnet meget tydeligt spille ind med sine kompetencer i den pædagogiske relation med den voksne. Begreber som inklusion, kompetente børn og magtfri relationer bliver her revitaliseret i skøn forening med det 21. århundredes kompetencer som innovation, omstillingsparathed og samarbejdsevner. Heri består det revolutionerende: At barnets første møde med en af samfundets dannelsesinstitutioner, det kommunale pasningstilbud, tager reelt udgangspunkt i barnets kunnen, samtidig med at det afspejler de kompetencer og behov, som efterspørges af det omkringliggende samfund.

Mere end en ’som om’-situation

Børns hverdag er i forvejen præget af et stort tilbud om kreativ udfoldelse via digitalt grej. Spiller vi som voksne med og ikke imod, møder vi børnene i deres egen uformelle måde at lære og være sammen på.

Internettet og ’del’-knappen har gjort det muligt at bringe sig selv i spil som virkelig person og gruppe over for andre et andet sted i verden. Den pædagogiske aktivitet bliver løftet til ikke kun at være en ’som-om’-situation eller træning til voksenlivet. Vennerne på den anden side af Kattegat venter jo på gode idéer til, hvordan man bygger en fælde!

Men risikoen for, at it blot bliver en pædagogisk hvilepude med den voksne i rollen som tidtager på børnenes ’spilletid’, består. Derfor er det afgørende, hvordan digitale medier pædagogisk gribes an, og at de bruges aktiverende og eksperimenterende – som i kameratagfat:

Et barn i midten af børneflokken udstyres med et digitalt kamera og skal fange de andre ved at tage billeder af deres ansigter. Flokken af børn løber i en cirkel udenom. Legen er eksemplarisk, fordi den så tydeligt aktiverer børns forhåndsviden og -kunnen om fangelege og gemmelege, men med inddragelse af nye medier.

Afsættet for legen har det samme værdigrundlag som de klassiske velafprøvede lege. Det nye består i muligheden for, at børnene lynhurtigt kan komme med forslag til, hvordan legen skal fortsætte. Hvad nu hvis vi bruger to kameraer? Hvad nu hvis man tager billeder af øret? Hvad nu hvis man også må gemme sig?

Eksemplet viser også, hvordan digitale medier kan understøtte bevægelsesglæde med krop, bevægelse og fællesskab som omdrejningspunkt.

Ingen grund til at vente

Hvis vi tør sætte vores børnehavebørn i det digitale førersæde, har strategien global rækkevidde. Samarbejdet mellem Nyrup Børnehus og Mejsen indgår således som en del af et forskningsprojekt med internationale forgreninger, men med samlingspunkt på VIA University College: Verdensborgere – Medieleg, digitale kompetencer og kommunikation i fremtidens daginstitutioner.

De første erfaringer peger på, at kulturel udveksling mellem børn og pædagoger i to børnehaver over nettet er muligt på en måde, som alle er optagede af. Kommunikation over nettet i en børnehave er således ikke bare en træningsbane til den fremtid, som børnene i øvrigt også skal rustes til. Kommunikationen skal lykkes her og nu.

Børn kan sagtens forholde sig til digitale medier igennem leg og eksperimenter og på den måde opnå kompetencer til at kommunikere, producere og forholde sig aktivt til den omliggende verden og tage selv store spørgsmål op. Medieleg handler om at iscenesætte undersøgelsesprocesser og finde på med krop, leg, fortælling og digitale medier samtidig. Deri består potentialet for en dannelses- og læringsrevolution. Idealet om det undersøgende barn, som forholder sig til sin omverden, kan dermed med relativt enkle greb udleves inden for daginstitutionens rammer.

Digitalisering i dagtilbuddene står for tiden højt på Børne- og Undervisningsministeriets dagsorden. Det lover godt. Men indsatsen skal udvikles og forankres ude i institutionerne. Og der er ingen grund til at vente. Grejet behøver ikke at være dyrt eller fancy. Det er måden, det bliver brugt på, som er afgørende.

Pædagoger, kommunale ledere og forældre må gerne læse denne kronik som en opsang. Fælles for eksperimenterne med medieleg er, at de opstod, fordi pædagogerne turde kaste sig ud på dybt vand. Med Kierkegaards ord – »at vove er at miste fodfæstet for en stund – ikke at vove er at miste sig selv« – som rygstød blev de stillet over for opgaven og løftede den!

Vi håber som skribenter at inspirere og sætte gang i en it-pædagogisk bevægelse, som på lidt længere sigt sætter ikke bare børnene, men hele det danske samfund i det digitale førersæde. Som lille, men teknologitung nation, skal vi vove at satse på innovation og kreativitet – fra ble til ph.d.

 

Eva Meyer er leder af Børnehuset Nyrup i Helsingør Kommune. Klaus Thestrup er ph.d. i medieleg, Videncenter for Børn og Unges Kultur, VIA University College, Aarhus. David Garde-Tschertok er pædagogisk uddannelseschef i Microsoft Danmark, og Morten Ovesen er redaktør og projektleder for udviklingen af digitale læremidler på Dansklærerforeningens Forlag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Struwe Mørch

Hvis udgangspunktet for at ovenstående revolution skal lykkes, er de voksnes manglende tekniske evner over for børnenes hurtigere tilegnelsesfærdighed, er dette udgangspunkt forsvundet om et øjeblik. En blanding mellem generationernes skifte og den generelle teknologifærdigheds styrkelse vil udviske dette forhold totalt.

Omend indlæggets ideer kan syntes yderst sympatiske, er der næppe tale om en revolution. Der er tale om en normalisering, hvor der slet ikke tænkes over de digitale apparaters særlige positioner over for de analoge, men at disse indgår i et pædagogisk samspil. Et sådan samspil kan sagtens styrkes, men hellere gennem almindelig inddragelse på institutionerne og på pædagoguddannelsen, end igennem forkromede tiltag.

Digitalisering, ja. Den er her for at blive.
Men en advarsel fra en ældre "machinenstürmer" : Pas på de asociale medier. Med velkendte begrundelser må der advares mod Gates-mafiaens pådutning af en strøm af nye produkter til en hungrende befolkning, der har mere og mere fravælger menneskeligt socialt samvær fremfor "samvær" pr distance.
Med en fantasifuld fremskrivning af udvikling i denne retning, blir` det fan`me uhyggeligt, du.

Richard Sørensen, lars abildgaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Richard Sørensen

Fine ord og sniksnak samt misforståelse af indholdet i børnehaven.
Børn er analoge og har brug for alle de analoge færdigheder de kan opnå. Kun gennem kropslig læring og direkte socialicering bliver de helstøbte.
Det er vist at analog skrivning stimulerer læring bedre end digital. Kroppen lærer og finmotoriken forfines.

Alt for mange børn svigtes af forældre, der lader dem sidde foran pc'en i timevis. Nu skal pædagoger til at passe på, inden de kommer ud på samme sidespor.

Der er givetvis store kapitalinteresser på spil her, bla. Microsoft som jo lever af lige præcist dette. Vågn op!

@ Richard Sørensen,

Kort, udfra fra hvilken empirisk viden, kan du afgøre, at børn sidder foran pc'en i timevis?
Og ville "problematikken", være synliggjort, hvis de samme børn, legede med LEGO eller Batbier? Nej vel. Det handler om et produkt, der for rigtig mange (især voksne), bliver en vist berøringsangst overfor, da man ikke har formået at se mulighederne/perspektiverne i de digitale produkter (red. IPad, pc, smartphones).
Vi er gået fra at være et industrisamfund > videnssamfund > digitalsamfund