Kronik

Et forsvar for forhuden

Vi gør, hvad vi kan for at afhjælpe det, hvis en ulykke eller en sygdom reducerer et barns kropslige funktionsevne. Hvorfor så selv påføre børnene en sådan funktionsnedsættelse?
Det bør ikke være tilladt at bortoperere funktionsdygtigt væv på et barn uden medicinsk grund, mener dagens kronikør, og opfordrer til, at man forbyder omskæring af drengebørn.

Kennet Havgaard

Debat
10. juli 2013

Den 27. juni var en sort dag for danske drengebørn. Her afviste sundhedsminister Astrid Krag (SF) på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsen at lovgive imod drengeomskæring. Men rapporten og Krags argumenter for afvisningen forholder sig kun til et snævert helbredsaspekt – ikke til de mindst ligeså væsentlige rettighedsmæssige aspekter.

Jeg er medlem af en forening – Intact Denmark, forening mod børneomskæring – der mener, at omskæring kun skal være tilladt for mennesker, der udtrykkeligt selv ønsker det og først, når de har nået den alder, hvor de selv kan give samtykke. Argumenterne for dette i foreningen er forskellige, men mit er helt enkelt: Det bør ikke være tilladt at bortoperere rask funktionsdygtigt væv på et barn uden medicinsk grund og dét uanset hvor på kroppen. Menneskekroppen er udviklet gennem millioner af års evolution. Der er grund til at have tillid til, at denne udvikling har skabt væv og organer, der udfylder en berettiget funktion.

Vi gør, hvad vi kan for at afhjælpe det, hvis en ulykke eller en sygdom reducerer et barns kropslige funktionsevne. Hvorfor så selv påføre børnene en sådan funktionsnedsættelse? Faktisk forstår jeg slet ikke, hvordan nogen far eller mor med sig selv kan overvinde denne ræsonnementsbarriere på bekostning af deres eget barn.

Uerstattelig funktion

At forhuden udfylder en unik funktion, fremgår af dens anatomi. Mængden og arten af de følenerver, der gennemstrømmer indersiden af forhuden, er specielle for dette organ og findes ikke i almindelig overfladehud. Der er omskårne mænd, der forsøger at danne ny forhud igennem forskellige teknikker, der strækker den hud, der måtte være tilbage. Men den hud, der så dannes – hud forøges, når den strækkes – har ikke den oprindelige forhuds følsomhed, så lige meget hvor meget de prøver, får disse mænd aldrig forhudens følsomhed tilbage.

Idet forhuden har en uerstattelig funktion, kan man heller ikke, som det ellers ofte gøres, sammenligne omskæring med tilretning af stritører, hul i øreflippen eller klipning af hår og negle. Fælles for disse og lignende kropsændringer er, at de ikke fjerner et organ og dets funktion, men blot tilretter det. Hvis man endelig skal sammenligne med noget, så er kupering af hundehaler faktisk det nærmeste. Og kupering af hundehaler er forbudt ifølge dyreværnsloven (helt forbudt i de øvrige nordiske lande, men i Danmark med undtagelser for enkelte hunderacer, der ved jagt kan skade deres hale).

Garanteret nedsat følsomhed

Fortalere for drengeomskæring mener ikke, at forhudens unikke funktion er nødvendig. Her må man spørge: nødvendig for hvad? Ud fra en snæver forplantningsmæssig synsvinkel har de ret. Mennesker formerer sig også fint uden forhud.

Men i dag, hvor vi bliver ældre end i oldtiden, da omskæringsritualerne opstod, og hvor vi har adgang til prævention, er hensynet til forplantningen en alt for snæver synsvinkel. Seksualitet er kilde til lystfuld menneskelig udfoldelse – en udfoldelse, som voksne mennesker kan have berettigede forventninger til i moderne samfund.

En del omskårne mænd har klaget over gradvist nedsat følsomhed med alderen og over, at de dermed oplever vanskeligheder med at få udløsning. I Sundhedsstyrelsens rapport til sundhedsministeren nævnes det, at denne gradvist nedsatte følsomhed ikke er undersøgt tilstrækkeligt til, at der kan konkluderes på den. Men for flere af de mænd i foreningen Intact Denmark, der selv er omskårne fra barn, er oplevelsen af nedsat følsomhed reel og årsagen til, at de går ind for et forbud mod drengeomskæring.

Andre omskårne mænd mener ikke at have oplevet disse problemer. Undersøgelser, der sammenligner følsomhed hos omskårne i forhold til uomskårne mænd i flere aldersgrupper, er derfor ønskelige. Men min pointe er alligevel, at selve forhudens specielle anatomi burde være tilstrækkelig dokumentation; med fjernelsen af forhuden vil følsomheden være nedsat, uanset om omskårne mænd kan få udløsning eller ej.

Hvis religionsfrihed?

Som bekendt er det i Danmark altovervejende muslimer og jøder, der lader deres drenge omskære. Sundhedsargumenter er i realiteten uden betydning i Danmark for den reelle praksis. Derfor er det hyppigste argument for retten til omskæring også det, at et forbud vil krænke religionsfriheden.

Men her må vi spørge: hvis religionsfrihed, forældrenes eller barnets? Ifølge FN’s Børnekonventions artikel 14 har også børn religionsfrihed, og selv om deres forældre naturligvis har ret til at opdrage deres børn i overensstemmelse med deres religion, skal de sikre, at det sker på en sådan måde, at barnets religionsfrihed alligevel respekteres. Dette indebærer, at barnet potentielt skal kunne træffe sit eget valg uafhængigt af forældrenes religion.

Det er i den forbindelse, at netop omskæring i modsætning til mange andre identitetsskabende ritualer er problematisk, fordi der her er tale om et kropsligt mærke, der ikke senere kan fjernes. Så længe et barn er et barn og ikke selv kan give samtykke, bør den slags fysiske mærker derfor ikke tillades.

Diskrimination af drengene

En anden bestemmelse i Børnekonventionen, artikel 24.3, kræver, at deltagerlandene tager effektive skridt til afskaffelse af »traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed«. Mon ikke de fleste er enige om, at sundhed ikke kun skal forstås som fravær af sygdom, men også indebærer fuld kropslig funktionsdygtighed?

Dermed må drengeomskæring som en selvfølge være omfattet af denne bestemmelse – i øvrigt ligesom pigeomskæring, der netop blev forbudt i Danmark med henvisning til denne bestemmelse i Børnekonventionen. Det blev det, selv om det danske forbud mod pigeomskæring også omfatter den mindre omskæring, den såkaldte sunna-omskæring. Og når denne udføres under de samme lægelige betingelser, som dem, der er fastsat for drengeomskæring, er det faktisk et mindre indgreb end drengeomskæringen. I den forstand er det en omgåelse af Børnekonventionen, når dens artikel 24.3, der umisforståeligt drejer sig om »børn« og ikke kun om piger, udelukkende anvendes i forhold til pigeomskæring. Det er også et brud på samme konventions artikel 2, der præciserer, at konventionens rettigheder gælder for alle børn uanset køn, race, etnicitet, religion osv.

Danmark som foregangsland

Endelig er der det samfundsmæssige aspekt. Man hævder, at drengeomskæring er så vigtigt et ritual for danske jøder og muslimer, at de med et forbud i realiteten vil være udstødt af det danske samfund. Men hvad er det for et samfund, vi ønsker? Er det ikke et samfund baseret på ideen om individets ret til beskyttelse mod fysiske overgreb, som enhver af os i princippet kunne blive udsat for? Så i hvor høj grad skal man tillade enkelte grupper at handle over for deres børn på måder, man ikke selv ville acceptere at være blevet udsat for som barn?

Selvfølgelig gør forældre meget ved deres børn, som flertallet ikke billiger, uden at dette skal føre til forbud – f.eks. når det drejer sig om skolevalg, aktivitetstvang osv. Men det er noget andet med omskæring, fordi det er en uafvendelig handling; ikke alene pådrager det kroppen fysisk skade, men det gør det på en måde, der ikke kan udbedres.

Er barnet et individ? Ifølge Børnekonventionen er det, selv om det også er afhængigt af sine forældre og skal beskyttes. Argumentet om at et forbud mod drengeomskæring er samfundsmæssigt uladsiggørligt, er et bagstræberisk argument, fordi det sætter den religiøse gruppe over individet i modstrid med hele den tankegang, vores moderne samfund bygger på – en tankegang, hvis realisering skridt for skridt har givet borgerne ret til at foretage egne valg uafhængigt af familiens eller religionens traditionsbestemte forventninger til sine medlemmer. Og mon ikke den udvikling fortsætter? I så fald kan man forvente, at et forbud mod børneomskæring – af drenge såvel som af piger – før eller senere bliver en realitet. Danmark kan ligeså godt gå foran og kun tillade omskæring for individer, der selv ønsker det og selv kan give deres samtykke.

 

Mikael Aktor er lektor i religionshistorie ved Institut for Historie, SDU, og medlem af ‘Intact Denmark, forening mod børneomskæring’

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Thaarup Nyberg

Interessant og overbevisende, også forsåvidt som der afslutningsvis antydes mere omfattende prospekter:
"...Argumentet om at et forbud mod drengeomskæring er samfundsmæssigt uladsiggørligt, er et bagstræberisk argument, fordi det sætter den religiøse gruppe over individet i modstrid med hele den tankegang, vores moderne samfund bygger på – en tankegang, hvis realisering skridt for skridt har givet borgerne ret til at foretage egne valg uafhængigt af familiens eller religionens traditionsbestemte forventninger til sine medlemmer. Og mon ikke den udvikling fortsætter?..."

Vi sætter individet over gruppen med "ret til at foretage egne valg uafhængigt af ... forventninger ...", der er åbent for social mobilitet, men kun, hvis vi ikke religiøst sætter individet over gruppen.

Robert Kroll

Glimrende artikel.

M h t den "religiøse side" , så blot den bemærkning , at trosfrihed er RETTEN TIL AT TRO ,hvad man vil -men IKKE til at GØRE HVAD SOM HELST under dække af trosfriheden.

En banal eksemplifikation : det er forbudt at dræbe andre, og gør man det , så ryger man i fængsel OGSÅ selv om drabet er led i en tro og dennes ritualer ( altså i dette tilfælde menneskeofring).

Det er derfor ikke i strid med trosfriheden at forbyde omskæring af børn - lige så lidt som det er i strid med trosfriheden at straffe menneskeofringer. Hvis nogen føler sig stødte over, at de af religiøse årsager ikke må slå ihjel eller skære i andre - så er det bare at sige "sådan er det bare".

Jeg er også dybt skuffet over vores sundhedsministers manglende vilje til at beskytte børn.

( Hvis man skulle være 18 år og myndig for at blive omskåret, så ville formentlig næsten alle religiøse omskæringer forsvinde - hvem ved sin fornufts fulde brug ville lade nogen klippe i sin penis for at opfylde et gammelt ulækkert ritual ???)

Søren 2 Jensen, Lilli Wendt, Helge Rasmussen, Asbjørn Birch, Robert Ørsted-Jensen, Jan Pedersen, Janus Agerbo, ellen nielsen, Mihail Larsen, Nic Pedersen, Carsten Hansen, Rasmus Kongshøj, John Victor Lorck, Toke Andersen og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
John Victor Lorck

Ja, Robert Kroll, ingen med deres fornufts fulde brug ville kunne klippe i en sund og dejlig drengs penis. Men religion har som bekendt intet med fornuft at gøre, og det gælder åbenbart også for politik. Hvor mange små dejlige drengebørn i DK skal lemlæstes før politikerne kommer til fornuft ? 10.000 ? 50.000 ? 100.000 ?
Voltaire: If we believe absurdities, we shall commit atrocities.

Jan Pedersen, Jens Kofoed og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Danskerne er hæmningslyse i deres opgør med al dybere symbolsk betydning end den, der kan læses i Billedbladet.

Per Torbensen, Thomas Aniss og Michael Bruus anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

-løse.

Michael Bruus

Omskæringerne, for såvel piger som drenge, er ugamle overgangs ritualer.
Og falder i 3-7 og 13 års alderen afhæng af tradition, jøderne er lidt anderledes idet deres overgang er til Gud umiddelbart efter fødslen.
Men de øvrige markere barnets udviklingsfaser og bliver udført på kønsorganerne, idet der er det tætteste på den fødsel eller genfødsel som man kan komme af kroppens vej, de er voldsomme og blodige fordi det var fødselen og fordi det for den menneskelige psyke er ufattelig svært at give slip på en selvopfattelse og den voldsomme oplevelse hjælper psyken med overgangen.
I vores del af verden, har vi nogenlunde de samme overgange, børnehave som 3, skole som 7 og konfirmation som 13 åring, men ingen af vores overgangs ritualer har nosse nok til at have den effekt som psyken har brug for og derfor hænger de fleste også fast et eller andet sted.

Men hvis man ikke vil se på det fra en psykologisk udviklings vinkel, men kun som krop, religion og lov er det selvfølgelig et helt andet billede.

Ole Falstoft

Ja hvor er DF henne i denne sag?
Et sådant 'udanskt' fænomen må da kunne få dem op af stolen?
Eller vil de ikke generer deres Israelske venner?

Helge Rasmussen, Morten Melbye, randi christiansen, Jan Pedersen, Thomas Aniss, John Victor Lorck, Paul D. Jensen, Mihail Larsen, Niels Mosbak og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

For kvindelig kønslemlæstelse

Ifølge denne kommentar i Kristeligt Dagblad er Dansk Folkeparti skam ikke afvisende overfor, at også småpiger omskæres:

http://www.etik.dk/artikel/498183:Religion-og-etik--Overlaege--Politiker...

I den efterfølgende debat blev Marie Krarup spurgt om, hvorfor nogle herboende mindretal skal have lov til at skære i drenges kønsorganer, når andre grupper med lige så legitime kulturelle begrundelser risikerer flere års fængsel, hvis de kønslemlæster deres piger.

Marie Krarup foreslog, at vi afskaffer denne sexistiske skævhed ved at åbne for en ”mild” form for kønslemlæstelse af piger, hvis bare man kan finde en god og smertefri måde at gøre det på. Lighed for loven, så at sige

Carsten Hansen

Religiøst vanvid, uanset hvilken religion det bunder i, må aldrig stå uimodsagt.

Omskæring af sunde og raske drenge som piger hører ingen steder hjemme i moderne samfund.

Hvorfor dette knæfald for anakronistisk vanvid ?
Forbyd omskæringer af rituel karakter af mindreårige, pr. omgående.

Søren 2 Jensen, Morten Melbye, Lilli Wendt, Robert Ørsted-Jensen, Jan Pedersen, Robert Kroll, Toke Andersen, John Victor Lorck, Paul D. Jensen og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
Andy Gausemel

Eftersom jeg blev født i USA i slutning af 60'erne, blev jeg omskåret som standard, ligesom stort set alle andre mænd født før 90'erne. I USA havde det intet med religion at gøre, det var bare noget der blev gjort. Har aldrig spekuleret over det førend jeg mødte min dansk kæreste som ikke kunne forstå hvor min forhud var blevet af. Har aldrig savnet forhud som sådan og kan ikke forstille mig at blive mere følsomme end jeg allerede er.

Vil bare sige at når der er ikke noget grund til at gøre det, så skal man lade være. Unødvendig operationer kan skabe problemer, især hvis udført af folk som ikke er læger (rabbiner, imamer, whatever).

Helge Rasmussen, Karsten Aaen, Søren List, Jan Pedersen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Paul D. Jensen

"Sundhedsargumenter er i realiteten uden betydning i Danmark"
I modsætning til i ... ???

Andy Gausemel skriver :
11. juli, 2013 - 15:41 #
Eftersom jeg blev født i USA i slutning af 60'erne, blev jeg omskåret som standard, ligesom stort set alle andre mænd født før 90'erne. I USA havde det intet med religion at gøre, det var bare noget der blev gjort.

Har du nogen set statistikken over hvor stor en andel af USAnske børnelæger der var Jøder på det tidspunkt ?
Du tager fejl, det havde ALT at gøre med religion !

Paul D. Jensen

"Jews, who are currently about 2.5 percent of the U.S. population, made up 60 percent of the medical school application pool in 1934 and only 9 percent in 1988. Currently, about 14 percent of American physicians are Jewish."
http://jewishcurrents.org/march-30-jewish-doctors-1352

Paul D. Jensen

Marie Krarup skulle tage og læse noget Alice Miller !

ellen nielsen

Hvilke politiske partier og/eller politikere
tør så stå frem i offentligheden - her i agurketiden,
tage debatten i samtlige medier (de/det kunne jo "opildne til had" mod muslimer)
og senere fremlægge et lovforslag?
Jeg spørg' bare!

Paul D. Jensen

Søren Bro skriver "...til personen har læst og forstået biblen "
Så har det godtnok lange udsigter, ikke blot er det en temmelig lang røver-historie,
den er også mere eller mindre uforståelig, medmindre altså man opfinder sin egen mening med den .

Paul D. Jensen

Til Ellen Nielsen :
Nu er det vist ikke opildning af had mod muslimer de bekymrer sig om, vel ?

randi christiansen

Hvis man studerer oprindelsen til omskæring, vil man se, at denne har til hensigt at nedsætte den seksuelle følsomhed hos munke, der ønsker at leve i seksuel afholdenhed. I denne sammenhæng giver det mening, men jo kun fordi det er voksne mennesker, der selv bestemmer over deres liv og legeme. At det har udviklet sig til lemlæstelse af babyer, er en helt uacceptabel perversion, som ikke bør være tilladt i et moderne retssamfund.

ellen nielsen

@Paul D. Jensen
Jeg vil så glæde mig til,
at der meget hurtigt i det kommende folketingsår
vil blive fremsat et lov-forslag om forbydelse af omskæring af drengebørn i DK,
og at en sådan lov vil blive vedtaget med et stort flertal i Folketinget!

Jeg er helt enig i Karstens kommentar:
"Forbyd omskæringer af rituel karakter af mindreårige, pr. omgående."

Søren 2 Jensen, Robert Ørsted-Jensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
ellen nielsen

...og da det allerede er forbudt, så vidt jeg ved, over for pigebørn,
så behøver lovforskalget kun at omhandle drengebørn!

ellen nielsen

...lov-forslaget

Er vi enige?

Paul D. Jensen

Ellen Nielsen, jeg kan ikke sige det tydeligere end jeg gjorde,
skal sgu' ikke nyde noget af at få ørerne i den hysteriske 'anti-semit'-maskine ..

Carsten Hansen

Ja; Det er forbudt at omskære piger.

ellen nielsen

"Ja; Det er forbudt at omskære piger."

Tak, Carsten!

ellen nielsen

@ Paul D. Jensen
men, du er dog tilhænger af en lov, som forbyder omskæring af drenge-børn i Danmark,
eller har jeg misforstået dig?

randi christiansen

Paul D - hvad har omskæring med antisemitisme at gøre ?

Jacob Svendsen

Der findes ingen gud, og at hæfte kuperingen og/eller sammensyningen af småbørns kønsorganer op på noget så tyndt som religiøse årsager, beviser blot over for alle selvstændigt tænkende mennesker, at man er overtroisk sadist, der - i mine gudløse øjne - har misforstået et eller helt fundamentalt omkring dét religion burde have stået for. Men igen, religionsopfattelse har medvirket til eller dikteret - og gør stadig - vold, drab, voldtægter, masseudryddelser, forfølgelse, diskrimination, tortur, krige, handelsboykot, undertrykkelse, forurening, osv. Hvad med at bruge den del af menneskekroppen, der adskiller os radikalt fra dyrene? Nånej, måske er vi i virkeligheden det eneste tilbageværende dyr, styret helt og holdent af instinkter og reflekser? Det er da i hvert fald ikke fornuft, der styrer det her cirkus, hold da op. Omskæring - jeg kan anbefale bogen Ære og Skam af Ayaan Hirsi Ali.

Paul D. Jensen, Søren List og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
ellen nielsen

@ randi christiansen
Der er - meget højt sat - ca. 5-7000 jøder i DK
og ca. 226.000 muslimer i 2010!
Begrebet "Antisemisme" i Europa går alene på jøder!

Mit postulat er (ingen beviser), at hvis der indføres en lov mod 'omskæring' af små drengebørn i DK,
er det ikke jøder, det danske samfund vil få problemer med, men muslimer!
De ortodokse jøder vil flytte til England eller affinde sig med situationen.
Men, hvad vil de rabiate muslimer gøre?
De "almindelige" muslimer tør jo ikke engang sige de rabiate imod!
Naser Khader har livvagt på døgnet rundt af dén ene grund!

ellen nielsen

@ Jacob Svendsen
Naser Khader har skrevet bogen 'Ære og skam'!

ellen nielsen

Ayaan Hirsi Ali
har så vidt jeg kan google skrevet bøgerne: 'Nomaden', 'Jeg anklager' og 'Opbrud og opgør'

Grunden til, at jeg selv foretrækker at læse Khader er,
at han forstår både det danske demokrati ret godt, men også Islam og de rabiate sharia-afarter deraf - mere generelt

Ayaan Hirsi Ali går mere alene på det kvindeundertrykkende(ret forståeligt), som er meget grelt i flere lande!

randi christiansen

Pyha Ellen dog, nu havde Påmand og andre på Støjberg-tråden ellers lige næsten fået mig til at tro på, at rabiate muslimer er begyndt at slappe lidt af, og nu antyder du, at en helvedes masse muslimer måske flipper helt ud, hvis de forbydes at lemlæste deres drengebørn?

Og Khader må have livvagt i døgndrift - fuck, noget shit sir jeg bare

Toke Andersen

Astrid Krag er, som de fleste medlemmer af folketinget, ikke super skarp eller særligt godt informeret.
Giv hende et par uger til at indse hvor ufatteligt stupid og reaktionær hendes seneste beslutning i denne sag er, og lad så os se frem til det uundgåelige forbud mod omskæring af drengebørn.
De stakkels jøder og muslimer har allerede fået rigeligt med tæsk. Lad os nu hjælpe dem, og evt andre, ind i den moderne tidsalder ved at tage denne perverse mulighed fra dem.

Paul D. Jensen, Søren List, randi christiansen og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

3.000 års praksis må til hver en tid gå forud for et lille lands hysteriske fejlbedømmelse af vigtigt og uvigtigt.
Da jeg var ung i 80erne, var inspirationen fra USA i bøssemiljøet ret stor - det var før alvoren af AIDS for alvor var kendt - så ønsket om det lille snit var stor. Og jeg har aldrig hørt om nogen, der ikke opnåede betydelige fordele i deres omfattende seksuelle praksis.

Steffen Gliese

Men det, som jeg selvføgelig er mest optaget af, er, hvordan det er lykkedes over tre årtier at stjæle folks børn fra dem.

Toke Andersen

@Peter
Der er ingen der siger at det skal være forbudt at omskære. Vi siger bare at det skal være forbudt at omskære børn.
Personen der skal omskæres skal være informeret, indforstået og frivillig.
Det kan da umuligt være for meget at forlange!?

Hvis din påstand; at omskæring skulle medføre betydelige fordele i forbindelse med sex er sand, og der i øvrigt er saglige argumenter omkring hygiejne, æstetik mv., burde det ikke være et problem at udsætte indgrebet til personen er myndig(måske 15-16 er fint!?) og kan tage valget for sig selv.

Det er faktisk svært rystende at nogen kan mene at det skulle være et rimeligt forældre-prærogativ at påføre børn irreversible kropsændringer uden sundhedsfaglig begrundelse.

Paul D. Jensen

randi christiansen spørger :
12. juli, 2013 - 17:27 #
" Paul D - hvad har omskæring med antisemitisme at gøre ? "
ja, det ved jeg egentlig heller ikke, men du kan jo læse Anders Jerichows leder i Politiken
d. 15. jul. 2012 hvori han bla skriver :

" Hvis hele Europa gjorde det samme, ville det kaste jøder og muslimer helt ud.
Ligner det noget, Europa var ramt af for 70 år siden? "
http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1689651/omskaering-af-drenge-er-fora...

For ikke at nævne over-rabbinerens hysteriske kommentarer om at et forbud mod omskæring ville være det samme som at smide alle Jøderne ud af landet ..

Til Ellen Nielsen :
Lige som det allerede er forbudt at afstraffe sine børn ved at sætte dem på en varm koge-plade, skal det naturligvis også være forbudt at skære i dem uden medicinsk grund .
Og det gælder naturligvis både drenge- og pige-børn .

Carsten Mortensen

En spøjs verden:
Forbudt at omskære pigebørn, forbudt at kupere hundehaler, forbudt at lave smykker af afdødes aske.....men drengebørn må gerne afskæres deres forhud.
Politikere må have en rygrad lavet af gummibånd.

Søren 2 Jensen, randi christiansen, Paul D. Jensen og Lilli Wendt anbefalede denne kommentar
Paul D. Jensen

Læs i øvrigt også Kjeld Koplevs svar til AJ
hvori han bla leverer denne lille Freudianske perle :

" Den rabbiner, der førte kniven, påførte mig også en kastrationsangst,
der har fulgt mig lige siden. "
http://politiken.dk/debat/ECE1692077/omskaaret-studievaert-det-er-det-re...

Paul D. Jensen

Til Carsten Mortensens liste kan vi jo tilføje :
Forbud mod at tatovere personer under 18 år .

'Dansk Folkeparti' prøvede også at få piercing af personer under 18 år forbudt :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116307

Hvilket det egentlig allerede er, al den stund at myndigheds-alderen er 18 år .

Det der virkelig undrer mig, det er, at vi sætter forældrenes individuelle frihed højere end deres børns individuelle frihed....

Ethvert lægeligt ubegrundet og unødvendigt indgreb - herunder også "mærkning" af børn - uanset om det er begrundet i religiøs eller kulturel baggrund og uanset om vi taler om piercing, brændemærkning eller omskæring er et dybt krænkende indgreb i barnets individuelle frihed.

Tatoveringsloven kan udmærket udvides til at omfatte øvrige "forældre-mærkninger", og jeg mener helt klart at 18 år må være minimums alderen for dette.

Forældre ejer ikke deres børn og kan således ikke skalte og valte med deres børns religiøse og kulturelle frihed ved at "mærke dem for livet" ! Forældre har tværtimod en forpligtelse til at skærme dem mod alt ondt i denne verden og en forpligtelse til at kæmpe for at sikre deres børns frihed...!

Mihail Larsen, Søren 2 Jensen, Carsten Munk, John Victor Lorck, randi christiansen, Sabine Behrmann og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
ellen nielsen

"....skal det naturligvis også være forbudt at skære i dem uden medicinsk grund .
Og det gælder naturligvis både drenge- og pige-børn...
-----------------------------------
@ Paul D. Jensen
Så ...er vi jo enige om dét!
Men er den lovgivende forsamling, Folketinget, enig med os?
Og, vil der overhovedet komme et lovforslag?
----------------------------------
God weekend - til alle....

randi christiansen

Hvor er JP og andre ytrings-og frihedskæmpere i denne sag? Brændte de sig med M tegningen og går i flyverskjul her, hvor der er en værdig sag at følge op på? Eller JP er måske selv omskårne?

Husk : omskæring er opfundet for at gøre livet lettere for de, der ønsker at leve i seksuel afholdenhed - og fastholdt af ørkenfolk, så måske handler det også om at sand under forhuden er slemt - især i områder hvor vand er en mangelvare?

Under alle omstændigheder mangler omskærerne et validt argument - at danske lovgivere ikke er i besiddelse af den nødvendige intellektuelle og moralske styrke til at imødegå den slags barbari på dansk jord gør også dem til barbarer.

Paul D. Jensen

Hvor har du det der med at omskæring er opfundet for at gøre det lettere at leve i cølibat fra ?

I øvrigt er det ganske tankevækkende at wikipedia har 'låst' opslaget om omskæring .
Man bruger oceaner af plads på de omskårnes propaganda-historie om at omskæring skulle beskytte mod HIV, lige som man frejdigt påstår at det ikke har nogen negative seksuelle konsekvenser . Alt sammen rent vrøvl .

John Victor Lorck og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Hej Paul D. Jensen - Jeg har det fra D. Paul Jensen !! som har en omfattende viden om forhold i oldegypten og omkringliggende kulturer. Jeg kan pt ikke komme det nærmere, men jeg synes, at det giver indlysende mening til skikkens oprindelse. At udøverne tydeligvis har glemt denne oprindelige årsag og som med så mange andre religiøse riter og vrangforestillinger i stedet har indoptaget den ind i perverse magtstrukturer er jo desværre ikke nyt - tværtimod den samme gamle
historie om religiøst magtmisbrug. Hvem husker ;-) ikke kirkemødet i Nikæa ca 300 evt - et af historiens største politiske spin forklædt som nogle få udvalgtes viden om det guddommelige.

Vi må bekæmpe dumheden, som florererer og ødelægger, hvad der
kunne være smukt og livgivende for alle - det sunde menneskes kamp for fred og frihed

Carsten Hansen

Randi 12.58.

Hentyder du til politikere eller debattører ?

randi christiansen

Carsten - jeg hentyder ikke

randi christiansen

Hvorvidt man deltager i denne debat eller ej er jo tydeligt

Carsten Hansen

Men så er jeg da glad for at jeg har ytret mig klart !

;-)

Men ser derudover ingen sammenligning med Mohammedtegningerne.

randi christiansen

Carsten - så skal jeg forsøge at oplyse dig : M-tegningen, omskæring af drengebabyer mv drejer sig kort sagt om religiøst magtmisbrug

Carsten Hansen

Of topic.

Hvordan kan Mohammedtegningerne være religiøst magtmisbrug ?.

Med mindre du mener at reaktionerne på tegningerne var religiøst magtmisbrug.

randi christiansen

Carsten - naturligvis, fik lige formuleret mig forkert

Sider