Kronik

Søren Krarups vrangforestilling

Udlændingeloven af 1983 nedlagde ikke Danmark som nation, ej heller åbnede den grænserne for alverdens flygtninge, som Søren Krarup hævder. Derimod gjorde den op med den retsløshed, der prægede området – på ønske fra et flertal i Folketinget
Det overvældende flertal af dem, som fik asyl  de år, hvor jeg var medlem af Flygtningenævnet, ville også have fået det under den tidligere lovgivning – i hvert fald hvis man overholdt de traktater, Danmark havde forpligtet sig på. Her kigger tre børn ud af vinduet i Dansk Røde Kors’ flygtningecenter i København i 1989.

Peter Mark

Debat
11. juli 2013

For jeg ved ikke hvilken gang, får Søren Krarup den 5. juli spalteplads til at lufte sin dæmonisering af udlændingeloven af 1983 og den senere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens rolle i denne lovs tilblivelse. At gøre det til en »national katastrofe« på linje med den tyske besættelse og det postheroiske syn på samarbejdspolitikken er tilstrækkeligt vidnesbyrd om det krarupske argumentationsniveau. Af hensyn til yngre læsere er der dog alligevel grund til at korrigere Krarups fremstilling.

Jeg var ordfører på sagen for Venstresocialisterne fra før udlændingekommissionen blev nedsat i 1977 og til efter lovens vedtagelse i 1983. Baggrunden for folketingsflertallets krav om en ny udlændingelovgivning var den retsløshed, der herskede på området. Hundredvis af familier blev splittet op og halvdelen af familien tvangshjemsendt til hjemlandet på administrative afgørelser fra Fremmedpolitiet, som frit og fantasifuldt fortolkede nogle diffuse boligkrav udformet i Justitsministeriet uden Folketingets indblanding. Selv store og familieegnede boliger blev underkendt, hvis politiet skønnede, at skillevæggene stod forkert. Afgørelserne bar præg af vilkårlighed, men kunne ikke ankes.

Den sag, der fik bægeret til at flyde over, var imidlertid tvangsudsendelsen af en ung, mexicansk pædagog, som blev stemplet som terrorist uden skygge af mulighed for at svare på politiets ’indicier’. En sag som – i hvert fald efter hvad han selv og offentligheden fik kendskab til – bestod af misforståelser. Offentligt at blive stemplet som terrorist og registreret som sådan i alle andre landes efterretningstjenester kan selvsagt være direkte livsfarligt. Sagen blev en illustration af retsløsheden.

Ninn-Hansen overtrumfet

Efter seks års arbejde, hvorunder de vilkårlige familieopsplitninger og tvangsudsendelser fortsatte, kom kommissionen omsider med sin betænkning. Der var ikke opnået enighed. Den indeholdt ganske rigtigt et lovudkast fra flertallet, som passede godt med justitsminister Erik Ninn-Hansens (K) restriktive linje, og som han da også fremsatte som lovforslag. Men der var også et mindretalsforslag fra repræsentanterne for Dansk Flygtningehjælp (Gammeltoft), Advokatrådet og Socialministeriet. Den afgørende forskel var, at mindretallet havde indbygget de retskrav, som Danmark havde forpligtet sig på ved sin tilslutning til de relevante traktater og til FN’s Menneskerettighedserklæring.

Der skete så det usædvanlige, at flertallet i Folketinget straks besluttede at lægge mindretalsforslaget til grund for lovgivningen, fordi det bedst harmonerede med dét, Folketinget havde bedt om. Ninn-Hansen var selvfølgelig rasende.

Ren spekulation

Det er en kendt sag, at Søren Krarup er en indædt modstander af menneskerettigheder, jf. hans bog Dansen om menneskerettighederne, og at han og hans parti anbefaler traktatbrud, når det passer dem. Det er en ærlig sag. Men det berettiger ikke til at mistænkeliggøre det mindretal i kommissionen, som opfyldte Folketingets hensigt. Det må vel tværtimod betragtes som en demokratisk dyd, at nogen i kommissionen har søgt at formulere det, Folketinget har ønsket.

Og Krarups påstand om, at »Gammeltoft-Hansen har været rundt til venstrefløjspartierne i Folketinget og vundet dem for sit overnationale eller kulturradikale udkast«, er ren spekulation. Jeg var som nævnt ordfører for et af disse partier i hele perioden og fik aldrig nogen henvendelse fra Gammeltoft-Hansen i den anledning.

Det nærmeste, man kommer en sådan påvirkning, var en konference på Christiansborg, arrangeret af Justitsministeriet. Her var Gammeltoft ene mand sat i panel med fem deltagere, som alle var på ministerens linje. Lige meget hjalp det. På sin sædvanlige saglige og rolige, men også humoristiske måde vandt Gammeltoft klart den debat i kraft af sine argumenter.

I årene efter lovens vedtagelse var der en kraftig stigning i antallet af asylansøgninger og -bevillinger. Det havde bare meget lidt med lovændringen at gøre. Det samme skete i vore nabolande, som ikke havde ændret deres lovgivning. Det skyldtes en voldsom stigning i antallet af flygtninge i det hele taget, ikke mindst på grund af borgerkrigen i Libanon. Krarup nævner selv, at Sverige, England og Frankrig har gennemgået samme udvikling. Han kunne også have nævnt otte-ti andre lande. Jeg har ved adskillige lejligheder dokumenteret, at stigningen i antallet af asylansøgninger efter 1983 højst har været minimalt højere i Danmark end i disse lande (de internationale statistikker kan findes på nettet). Ingen af disse lande havde ændret deres udlændingelovgivning. Ikke desto mindre hævder han, at udviklingen lige præcis i Danmark skyldtes den »landsskadelige« lov fra 1983. Krarup er fuldstændig resistent over for kendsgerninger, der modsiger hans vrangforestillinger.

Ingen åben ladeport

Jeg var som medlem af Flygtningenævnet 1987-92 med til at behandle cirka 2.000 asylansøgninger. Omkring 40 procent blev bevilget. Også her kunne jeg konstatere, at den voldsomme stigning i disse år havde meget lidt med 1983-loven at gøre. Det overvældende flertal af dem, som fik asyl i disse år, skulle også have haft det under den tidligere lovgivning – i hvert fald hvis man overholdt de traktater, Danmark havde forpligtet sig på. Den vigtigste effekt af den nye lov var simpelthen at mindske vilkårligheden.

Det hører med til billedet, at de afviste ansøgninger ikke var grundløse. Af de cirka 2.000, jeg fik kendskab til, var der kun én, man med nogen ret kunne kalde bekvemmelighedsflygtning. De øvrige var velbegrundede, men opfyldte ikke det stramme asylkrav om, at man skulle være personligt forfulgt og ikke ’bare’ offer for mere generelle omstændigheder, de være sig nok så forfærdelige.

Eksempelvis var jeg med til at afvise en libanesisk familie, der to gange havde været udsat for, at det hus, de boede i, var blevet bombet sønder og sammen, hvorved to af deres fire børn var blevet dræbt. Mandens bror var blevet skudt af Amal-militsen. Familien var tydeligvis nervenedbrudt, havde solgt alle smykker og øvrige ejendele for at komme ud af landet og var havnet i Danmark. Men ingen af dem var, modsat broderen, personligt forfulgt – ’kun’ tilfældige ofre for borgerkrigen, hvilket ikke berettiger til asyl. Blot for at illustrere, at Krarups og andres forestilling om en åben ladeport er og hele tiden har været det rene nonsens.

Pyrrhussejr

Den nye udlændingelov af 1983 blev, som anført af Krarup, vedtaget med 155 stemmer mod 12. Det må siges at være et meget solidt flertal. Jeg kan for så vidt være enig med Krarup i, at det havde været mere regulært af V og især K at stemme imod, især når de siden har benyttet enhver mulighed for at amputere den.

Hvordan gik det da til, at specielt de konservative og deres justitsminister, som havde fået sit lovforslag underkendt, kunne stemme for loven? Såre simpelt. Der var i Folketinget flertal for, som foreslået i lovudkastet, at nedlægge Fremmedpolitiet og overføre hele udlændingeadministrationen fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet. Det var en prestigesag for Ninn-Hansen at undgå dette, og flertallet bøjede sig (ikke med min gode vilje) for at få et stort flertal for loven. Det er skæbnens ironi, at dette ultimative krav fra Ninn-Hansen blev hans Pyrrhussejr. Var udlændingeadministrationen blevet flyttet, som der var flertal for, havde han undgået Tamil-sagen.

 

Preben Wilhjelm er lic.jur. og var udlændingeordfører for Venstresocialisterne i perioden op til og efter udlændingelovens vedtagelse i juni 1983

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Må vi så få en forklaring Søren Krarup.

Niels Bent Johansen, Henning Pedersen, Søren Bro og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese
Simone Bærentzen, Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Stig Bøg
Søren Krarup er som nævnt resistent, det er snarere en form for politisk spindoktori fra hans side

Fraus Dolus, Elisabeth Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Stig Bøgh - du skal nok få en "forklaring" fra Søren Krarup. Jeg vil vædde på, at vi kommer til at se adskillige kommentarer og kronikker fra den herre den kommende tid.

For nogle år siden trykte Information i en længere periode hans udgydelser med få ugers mellemrum - da var jeg nødt til at opsige abonnementet.

Johannes Jepsen, Moh Abu Khassin , Peter Andersen, Karsten Aaen og Pia Qu anbefalede denne kommentar
Colin Bradley

'nuf said. Stor tak til Preben Wilhjelm at han gider bruge tid på at give et så fremragende og oplysende svar på Krarups middelmådige, ensformige og gennemgribende gentagelsespræget ævl. Det bliver selvfølgelig ignoreret af Krarup men vi andre må nu have nok viden på området at vi roligt kan spring Krarups næste indlæg over og ikke spilde mere tid på det.

morten hvam, Henning Pedersen, Lars Dahl, Elisabeth Andersen, Per Møller, Mette Hansen, Moh Abu Khassin , Rasmus Kongshøj, Robert Ørsted-Jensen, Karsten Aaen, Dana Hansen, Pia Qu, Olav Bo Hessellund og Jens Falkesgaard anbefalede denne kommentar
Markus Hornum-Stenz

Det er en hel del mere end lidt ærgerligt, at spørgsmålet om indvandrerpolitik i så høj grad er følelsesmæssigt betændt og personfikseret.
Søren Krarup, Pia Kærsgaard, en sag om en familie fra Libanon osv...please....

For mig at se er det de mere overordnede strukturelle udfordringer som der bør fokuseres på, det er det statsmagt og lovgivning går ud på, fx.:

- At forlade sig på at der kan skelnes juridisk meningsfuldt mellem personligt forfulgte og tilfældige ofre i (borger)krigsramte lande, er i bedste fald håbefuldt.
At ville hjælpe denne verdens forfulgte er en god og smuk ambition, men at fokusere på de "mest trængende" - her de personligt forfulgte - er ikke et godt kriterie, men antyder et mindre smukt motiv, nemlig at kunne se og markedsføre sig som asyl for denne verdens systemkritikere og dissidenter.
Det ville formentlig i sidste ende gøre mere gavn, hvis man udover nogle generelle adgangskrav som skærmer for rene "bekvemmelighedsflygtninge" (ordet er problematisk) slet og ret trak lod.

- At nedlægge Integrationsministeriet og fordele dets forskellige funktioner blandt et antal andre ministerier, gør ikke sagsbehandlingen af asylsager bedre, men ringere. Det betyder i sidste ende en omkanalisering af penge fra asylansøgere til advokater...

- Verden er stor (og befolkningen vokser), Danmark er lille (og befolkningen skrumper). Det er en overvejelse værd, om man mener at man som "indfødt" noget sted i verden har nogen særret i det pågældende område, eller de kulturer som "vil leve" (kan reproducere sig selv) bør have fortrin frem for dem som tilsyneladende ikke vil og døjer med individualismens svøbe....

Simone Bærentzen, Nis Jørgensen, Rasmus Kongshøj og Peter Pirker anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Ignorer Søren Krarup!

Simon Olmo Larsen og Børge Rahbech Jensen anbefalede denne kommentar
Peter Pirker

I Danmark er jeg født, her har jeg hjemme... det er da designet til at bringe de store følelser frem - og sådan skal det vel også være?

Den anden del af sætningen kan jeg også skrive under på - selv om jeg kom hertil som indvandrer.
Ganske vist fra et land hvor man spiser svinekød og drikker øl, så forskellen var til at overskue, og i en tid hvor man af de indfødte - nærmest benovet - blev spurgt om hvorfor i guds navn man dog havde valgt at bosætte sig netop her?

Siden er der kommet mange - nogle vil mene for mange - flygtninge, såvel som indvandrere, mange af dem fra kulturer hvis værdier ligger endog meget langt fra de danske grundnormer, og man kan vel roligt sige at benovelsen idag er til at overskue.

Udlændingedebatten i Danmark er fortsat præget af Hr. Krarup og fællers xenofobi på den ene, og en ukritisk omfavnelse af alt hvad der er fremmed som spændende og eksotisk, på den anden side.

Det kan godt være at Hr. Krarup personlig er uden for pædagogisk rækkevidde men at lade hans indlæg stå ubesvaret eller opsige avisen i vrede over at de bliver trykt er ikke den rigtige vej frem.

Selv er jeg af den opfattelse at man som indfødt har ret til at forlange, at tilflytterne tilpasser sig de herskende normer. When in Rome... i al fald når man færdes i det offentlige rum.
At man hjemme i privaten så render rundt i lederhosen og synger sit hjemlands vemodige sange, må være ens egen sag.

Så tag debatten med Hr. Krarup og hans ligesindede - gang på gang - og om og om igen.
Og - for nu at citere Henry Kissinger - så er der jo endelig den kendgerning, at bare fordi man er paranoid, er det ikke ensbetydende med at der ikke er nogen der er efter en.

Troels Ingvartsen, Fraus Dolus, Henning Pedersen, Vivi Rindom, Jette Abildgaard og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Den tyske besættelse i 1940 nedlagde heller ikke Danmark som nation. Formelt blev den danske regering aldrig afsat, selvom den politiske ledelse trådte tilbage i 1943. Sammenligningen med besættelsestiden antyder, Danmark slap særdeles nådigt fra 2. verdenskrig. Ikke mindst har Danmark ingen minder om sønderbombede byer, som andre lande har. Både Köln og Manchester har et svedent kirketårn som minde. Danmark har kun mindesten og minder af størrelser, der kan være på museer.

Yderligere hører Søren Krarup til et kristent parallelsamfund, som næppe har særlig meget forståelse for det omgivne samfund.

Søren Bro, Rasmus Kongshøj og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Peter Pirker:

"Udlændingedebatten i Danmark er fortsat præget af Hr. Krarup og fællers xenofobi på den ene, og en ukritisk omfavnelse af alt hvad der er fremmed som spændende og eksotisk, på den anden side. "

Det kan skyldes, at andre synspunkter ikke lægger op til debat, primært fordi de har for mange nuancer og et mere individuelt udgangspunkt. Hvis indvandrere sidestilles med indfødte danskere som individer, er der ikke grundlag for en udlændingedebat.

jens sørensen

Søren Krarup havde helt ret.
Har set danskere blive udsat for det ene skammelige overfald efter det andet; - danskere som passerede optrinnene blandede sig ikke i uoverensstemmelserne, men lod hånt om den, det gik ud over. Alle er åbenbart så skræmte af den type 'episoder', at de ikke engang vil hjælpe de mennesker, det går ud over. Pføj for satan!

Ole Brockdorff

Preben Wilhjelm kan stigmatisere og dehumanisere Søren Krarup nok så meget i denne klumme, men den tidligere VS-politiker kan trods alt ikke ændre ved den ubestridelige historiske kendsgerning, at Udlændingeloven af 1983 skabte en helt ny situation derhen, at 20 millioner flygtninge i hele verden pludselig fik ret til at få deres sag asylbehandlet i Danmark, hvis bare de selv fandt vej til vores land gennem et netværk af hårdkogte internationale professionelle menneskesmuglere, også selvom de undervejs havde passeret andre landes grænser, og altså derfor ligeså godt kunne have søgt asyl i et land nærmere på hjemlandet.

Indtil vi fik Udlændingeloven af 1983 var definitionen på en FN-flygtning en person, der søgte til det nærmeste land i forhold til hjemlandet, og her fik asyl eller opholdstilladelse eller ly i en officiel FN-flygtningelejr, hvorefter den pågældende så kunne håbe på, at blive èn af de årlige kvoteflygtninge til FN-medlemslandene, som vi for eksempel så det praktiseret med kinesere og vietnamesere, der flygtede væk fra kommunismens åg og sad i den store FN-flygtningelejr i Hongkong, inden de var heldige at få asyl i de frie vestlige demokratier.

Preben Wilhjelms påstand om, at Udlændingeloven af 1983 ikke har haft den mindste betydning for tilstrømningen af såkaldte flygtninge gennem de sidste 30 år, må siges at være en sandhed med kraftige modifikationer, når man tænker på, at det op gennem 1980`erne og 1990`erne strømmede ind med titusinder af bekvemmelighedsflygtninge fra både Pakistan, Afghanistan, Libanon og Afrika i øvrigt, for slet ikke at nævne de tamilske flygtninge, der fløj velklædte direkte til København fra Sri Lanka med Singapore Airways på business class, hvorefter de stod ude i Kastrup Lufthavn og skreg ”asyl” til myndighederne.

Udlændingeloven af 1983 åbnede beviseligt op for en ladeport af økonomiske fattigdomsflygtninge, der søgte frem til en lille nation som vores i det nordlige Europa, blandt andet fordi humanitære organisationer som Dansk Røde Kors opfordrede dem til det i avisannoncer, så de kunne få en bedre social og økonomisk tilværelse, naturligvis mod at betale 2.500 dollars i transport for hver person til de kriminelle menneskesmuglere, der så kunne tilbagebetales i rater til dem efter modtagelsen af asyl og opholdstilladelse, og sådan foregår det stadig i stor udstrækning anno 2013.

Jeg har aldrig opfattet Søren Krarup som en mand, der er indædt modstander af menneskerettigheder til alle sjæle på denne klode, men blot et kristent menneske der fastholder, at Danmark først og fremmest er danskernes land gennem mere end 1000 år, og hvor en grundlæggende del af vores menneskerettigheder som etniske danskere med førstefødselsret til vores fædrene jord selvsagt er, at vi naturligvis skal have lov til selv at bestemme, hvem og hvor mange flygtninge vi skal tage imod fra hele verden, nøjagtig som Preben Wilhjelm selv afgør, hvor mange der må komme ind i hans private hjem og blive livsforsørget af ham.

Men under alle omstændigheder er det en iskold realitet, at udlændingepolitikken anno 2013 er løbet fuldstændig løbsk med fremtidige uoverskuelige sociale og økonomiske samt demografiske konsekvenser til følge, takket være de omfattende lempelser under SRSF-regeringen med støtte fra Enhedslisten, også selvom 80% af vælgerbefolkningen før valget i 2011 var på linje med VKO-flertallet om den stramme udlændingelov, og selvom statsminister Helle Thorning-Schmidt højt og tydeligt lovede vælgerne i valgkampen, at fastholde stramningerne under den nye regering.

Er disse fakta også vrangforestillinger, Preben Wilhjelm?

Thomas Krogh, Troels Ingvartsen, Hugo Pieterse, Preben Haagensen, Morten Olesen, Per Torbensen, Kim Houmøller, Rene Sørensen og jens sørensen anbefalede denne kommentar
Niels Mosbak

Ole Brockdorff

"Indtil vi fik Udlændingeloven af 1983 var definitionen på en FN-flygtning en person, der søgte til det nærmeste land i forhold til hjemlandet"

Det er vist en hjemmestrikket definition du der leverer.

Simone Bærentzen, Jette Abildgaard, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Peer Aagaard

Det er velkendt, at der i enhver DF'er findes let aktiverbare klynke-kar, som forvandler personen til et flæbende, forfulgt barn - uden grund. Lidelsen er næsten umulig at behandle, da personen samtidig er argument-resistent.

Må jeg i den anledning stille følgende forslag til motiveret dagsorden:

Under henvisning til almenvellets trivsel, landets renomme, den korte tid som er os alle beskåret på jord samt Søren Krarups selvværd i hans livs vinter foreslås følgende regel iagttaget fra i dag:

Krarup klynker - og resten af landet griner sin røv i laser.

Pia Qu, Jette Abildgaard, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Søren Jørgensen

@Ole Brockdorff

Din kommentar er ikke fakta, men en lang perlerække af subjektive, tvivlsomme og helt sikkert ikke beviselige betragtninger.

Men fed historie..

Simone Bærentzen, Thomas Borghus, Olav Bo Hessellund, Thomas Aniss, Karsten Aaen og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Morten Olesen

Søren Krarup er for viderekomne, det medgiver jeg. Men han vil gå over i historien som en redningsmand for vor kære nation. Er der blandt deltagerne i denne tråd en total mangel på viden om det selvmord, flere europæiske nationer er i fare for at begå ? Det er væltet ind med kvindeforagtende æreskulturer i en grad, så hele byer forvandlet til noget der minder om Irak snarere end Europa. Stopper denne sociale dumpning ikke snart, vil Europa ryge ud i borgerkrigslignende tilstande i løbet af et årti. Den muslimske verden er så langt bagud i forhold til os og deres fødselsrater er så høje, at presset på Europa vil stige i årene fremover. Derfor er der brug for indvandrerstop, og det har Krarup gudskelov kæmpet for. Jeg takker ham.

Troels Ingvartsen, Hugo Pieterse, Preben Haagensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Troels Ken Pedersen

Godt brølt, Preben!

@Ole Brockdorff: Som Preben Vilhjelm skriver, har immigrationsudviklingen været parallel til den danske i i øvrigt sammenlignelige lande, der IKKE har haft en tilsvarende lov-lempelse. Prøv evt. med realitetsbaserede argumenter.

Peter Olesen

Han skal bare klappe kaje, ham Krarup!

Udlændingeloven af 1983 har spredt et tryllestøv af harmoni, livskvalitet og næstekærlighed over det ganske land. Inden 1983, var danskerne barbariske racister der, med mere held end forstand, havde fået stablet et velfærdssamfund på benene. Godt at konventionerne, Gammeltoft Hansen og folketinget fik sat en stopper for den den pinlige, uholdbare tilstand.

Jeg kan næsten ikke komme i tanke om en eneste afkrog af samfundet, som ikke er blevet bedre og mere velfungerende siden 1983. Havde det ikke været for VK-regeringens indædte ondskab i 00´erne, ville Nirvana have indfundet sig for længst, men vi må nok lige vente et par år mere.

Troels Ingvartsen, Per Torbensen, Hugo Pieterse og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Olesen -

ret mig hvis jeg tar fejl - men som jeg læser dit indlæg så mener jeg at fatte din temmelig fejlplacerede ironi - og lad mig så svare på følgende måde:

Hvis du og Krarup absolut insisterer på at der skal sættes en dato på hvornår 'udlændinge' begyndte at blive et 'problem' så var det fra 1967-68, hvor det lykkedes Arbejdsgiverforeningen i samdrægtighed med de borgerlige partier at vride armen om på Socialdemokratiet med et krav om at der grænserne skulle åbnes for de havde brug for noget deres geniale spindoktorer kaldte for - 'gæstearbejdere'

En samlet venstrefløj til venstrefløj støttede fagbevægelsen og stemte imod - idet man mente at kunne gennemskue at der bag dette geniale spin-begreb gemte sig en løntrykkerbevægelse.

Men man skal stadig kunne modtage flygningne ordentligt (sådanne tilhører en anden kategori), og når først man har åbnet døren for de der 'gæstearbejdere' så skal disse selvsagt også behandles ordentligt (hvad de desværre ikke altid blev).

Men - omvendt - at behandle fremmede ordentligt er ikke det samme som at der ikke må stilles krav til deres integration hvis de af den ene eller andet grund ikke ønsker eller kan tage tilbage til det land de kom fra.

Det betyder at man skal lade være med at opføre sig som fulfede lallende hallalhippier for hvem alle indvandrere er symboler på stakkels ofre for imperialisme og anden ondskab.

Integration betyder simpelthen at de har lov at medbringe deres kultur men at de og den skal finde en plads inden for enkle rammer (og krav om respekt for den sekulære stat) som vi på forhånd burde have udstukket (men desvære ikke evnede at gøre på ordentlig vis).

Fraus Dolus, Henning Pedersen, Karsten Aaen og Peter Pirker anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

den var også til Ole Brockdorff og andre som ikke synes at kende historien

Peter Pirker

Nu er det at debattere udlændinge i Information lidt som at prædikke for de omvendte, men jeg kan kun være enig med Børge Rahbech Jensen: forholder man sig til mennesker som individer, bliver det vanskeligt at fastholde forestillingen om de fremmede udelukkende som en trussel.
Medmindre altså, at man kun kender seriøst dumme svin.

Et interessant, og indtil videre ubesvaret spørgsmål i udlændingedebatten har for mig altid været betragningen om første G'er, anden G'er og så videre - og det deraf følgende hvornår bliver man egentlig til første I'er?

Niels Mosbak, Fraus Dolus, Karsten Aaen og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Per Torbensen

Robert har både ret og uret,i tresserne kom der omkring 6000 gæste arbejdere herop og de blev ikke behandlet ordentlig,nærmest som udskud hvilket var forfærdelig på foranledning af dansk arbejdsgiver og partiet venstre som helt sikkert ville bruge dem som løntrykkere.

I 80-erne ændrede billedet sig og især efter olie krisen i midt 70-erne,den fremmede arbejdskraft var ikke mere så efterspurgt.

Det er her det begynder med en glidebane hvor gæstearbejder afløses af begreberne flygtninge og indvandrere og hvor antallet virkelig markant ændrede sig.

Arbejderne flygtede fra socialdemokratiet og Anker har selv indrømmet,at man så dem som nye potentielle vælgere og det var et bedrag af dimensioner.

Der er kommet rigtig mange herop,der har været en periode i oo-erne med stop,men med den nye regering som vi har idag er vi snart tilbage til 80-erne og 90-erne.

Danmark kan bare ikke absorbere antallet længere,hverken økonomisk eller socialt så enkelt er det bare,men venstrefløjen lukker bare øjnene og vi kører i afgrunden på tredje klasse,det er et forrædderi mod den danske befolkning hvor kun socialrådgivere og sagsbehandlere er sikret fast arbejde og indkomst,mens arbejdspladserne fosser ud af landet-det kræver ikke den store ledvogter eksamen for at se konjukturerne af en økonomisk og social katastrofe.

Den bedre vidende akademiske elite begår forræderi og aner åbenbart ikke hvor de bærer hen og de er helt sikkert også ligeglad for de har deres på det tørre.

Det går galt.

Troels Ingvartsen, Morten Olesen, Hugo Pieterse og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar

Markus Hornum-Stenz:

Blot en bemærkning til "- At nedlægge Integrationsministeriet og fordele dets forskellige funktioner blandt et antal andre ministerier, gør ikke sagsbehandlingen af asylsager bedre, men ringere. Det betyder i sidste ende en omkanalisering af penge fra asylansøgere til advokater..."

Mig bekendt, så blev asylsager ikke behandlet i det daværende integrationsministerium. De blev behandlet i Udlændingeservice i 1. instans og Flygtningenævnte i 2. I dag behandles de i Udlændingestyrelsen i 1. instans, mens Flygtningenævnet stadig er 2. instans. Udlændingestyrelsen udgør en del af det tidligere Udlændingeservice (hvis sagsområder blev splittet op og overført til andre styrelser og ministerier, men asylsagerne blev, hvor de var). Asylansøgere bliver i øvrigt først tildelt en advokat, hvis sagen skal behandles i Flygtningenævnet.

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylansoegning/oversigt_over_...

Nic Pedersen

Det ER gået galt (på adskillige felter)!

I diskuterer jo som man burde have gjort i ca. 1965- senest 85. (gid Fanden flå den generation!)

Det er bare for sent!!!
Vi sidder i det, som det er og desværre ikke, som det kunne have været. Så hvordan får vi det til at fungere bedst muligt under de givne vilkår?
(en gammel mand som Krarup har næppe meget at tilføje nu)

Jesper Wendt

Det kan da næsten kun blive bedre.

Jesper Wendt

Det minder mere om én sanktion, end integration.

Ulf Timmermann

Et par stykker har været inde på, at vi ikke behandlede de første 6.000 fremmedarbejdere godt.

Hvad er modbilledet, at danskerne behandlede hinanden godt, måske ligefrem som ligeværdige i Klassernes Rige, Danmark, dengang og nu?

Som kineserne siger: Når man har sagt ét, har man også sagt det modsatte, men her altså: Det modsatte af hvad?

Preben Wilhjelm’s udlægning her af forløbet: Den har jeg absolut ingen grund til at betvivle. Herunder, at Danmark ikke på nogen måde er unik, hvad indvandringen – dette Vestlige propaganda/paradenummer - angår.

Man kan være for eller imod, men: Jeg mener ikke at der lovgivningsmæssigt skal gives nogen som helst ”multikulturel” indrømmelse til indvandrerne eller vises særhensyn i nogen som helst anden form. Men heller ikke, at der skal lovgives direkte imod dem, f.eks. hvad hovedbeklædning angår, given håndtryk eller ej o.s.v.

Til gengæld skal de så slippe for, i integrationens navn, at få tvunget disse ”danske værdier” ned i halsen og op i røven. I al fald er jeg selv resistent over for, at andres festsange over, hvad de består af, skal definere dem for mig – opfattende mig selv som en dybt rodfæstet dansker, men ikke en dybt ”integreret” af slagsen. Og slet ikke integreret i det Virkeliggjorte Danmark, som har cementeret sig, i Kongeriget, hen over de seneste fire årtier. Med eller uden indvandring.

Robert Ørsted-Jensen

Nic og Per - jeg er som bekendt ofte vildt uenige (ofte med hvad jeg ser som jeres besynderlige socialisme fra oven af dyrkelse. Jeg menre at der kun er en sociualisme og det er den der kommer fra neden og ikke har behov for en ’big brotrther’ eller et ’elite parti’ i spidsen eller et ’étparti system’ med censur).

Men det her er en anden snak og uenighed er ikke for mig det samme som mangel på respekt.

Jeg er som bekendt ikke i Danmark og må derfor bare lytte - når jeg hører sådan noget som detteher og ikke mindst bemærker, at der er en vis splittelse på vanstrefløjen på dette punkt. Sidst jeg var hjemme bemærkede også jeg at der var flere 'fremmede' end da jeg forlod jer. Men det var ikke mit indtryk at man havde overskredet smertegrænsen.

Jeg forsker i dette område og det interesserer mig derfor dybt. Jeg er ikke i tvivl om at der sådan noget som en 'smertegrænse' for hvor mange ’fremmede’ noget land kan tage over en kortere periode.

Dog tror jeg at den slags overkommes efter en vis periode. Det er, forudsat at man evner at stille krav til de nyankomne og det har det i mine øjne knebet gevaldigt med. Nogen mennesker synes at være af den opfattelse at hvis to kulturer skal leve inden for samme grænser så skal det være synd for den ene /det var en omskriving af en bemærkning på en anden streng om sex - nemlig at nogen mener at hvis to menneker har sex - så skal det være synd for den ene)

De fremmede skal da have lov til deres kultur og være med til at påvirke det sted de bor, men de skal også yde noget og det de skal yde er et vidst mål af tilpasninmg til nogle krav vi skal evne at stille til dem. De krav skal handle om at religion er en privatsag at det er et sekulært samfund og at man skal respektere ytringsfriheden – selv når den anvendes til at kritisere ens religion og kultur.

Her hvor jeg er er man langt langt bedre til at stille krav til nyankomne. Det er man i alle de store indvandrerlande, fordi man har sloges med dette problem i flere århundrede nu, man har en halvedes masse erfaring.

Når vi nu taler om dette og jeg siger overbefolkning er et problem, så bør vi også lige huske at vi aldrig havde noget problem med at overstige smertegrænsen når det gjaldt om at udvandre. Vi eksporterede således alene i perioden 1880 til 1914 – godt 400 000 danskere. Hovedsagelig til USA, men også til Canada, Australien, New Zeland og ensdog Sydamerika.

Vi spurgte ikke lige de indfødte befolkninger høfligt om – deres smertegrænse – vel? Og så var vores bidrag ingenting sammenlignet med Sverige og Norges ’menneskeeksport’ i samme periode som var noget med 4-5 gange højere (hvorfor alle i USA ved at Copenhagen er en forsted til Stockholm).

Jeg kan ikke gå 500 meter fra hvor jeg bor uden at møde mennesker der bære navne som Jensen, Hansen, Sorensen, Olsen, Olesen, Johansen, Jorgensen, Dahl etc etc - u name it - og her er disse alle af dansk afstamning. Ja 150 meter fra hvor jeg bor er der en Carlsen Street.

Se det er også en realitet!

Var de der godt 400 000 blevet hjemme dengang ville I idag skulle brødføde ikke 6½ million, men omrkring 10 millioner mennesker leverpostejædende danskere eller flere inden for jeres nationale grænser. I ville alle være forbandet sardiner og ville knapt kunne pisse uden at pisse på hinanden (hvad I jo er fandens ’pisse-gode’ til i alle tilfælde – ikke sandt? :-)

Bare lige en lille påmindelse.

Men det sagt så burde Danmarks folketal være vigende snarere end stigende (der burde ikke være meget over 4 millioner i et land som Danmark, der skal jo for fanden også være plads til andre dyrearter end mennesker på denne klode, for slet ikke at tale om planter og anden natur. Danmark var stærkt overbefolket da jeg forlod det, og har meget længe været det. Alene derfor er der grænser for vækst hvad befolkning angår. Men det er jo et globalt problem - og der er ikke for mig tvivl om at vi burde gøre meget mere for at sikre at der ikke var flygtninger - ved at give dem tålelige levevilkår der hvor de bor.

Men skal man gøre det sidste skal man bruge flere penge på ikke bare hjælpeaktioner, men man skal altså også være parat til at gribe militært ind i andre lande for at kunne dæmme op og undgå flygtningestrømme. Men det er der jo flere af jer der ikke vil høre - eller vide af. Lad mig exemplificere lidt: Vi vil med sikkerhed få syriske flygningestrømme i de kommende år. Det kan kun undgås hvis man finder en måde at gribe ind og stoppe udviklingen i Syrien. Denne indgriben er næppe mulig - på nærværende tidspunkt - uden militær.

Jeg ønsker ikke at starte en ny debat med den kommentar, blot påpege at flygtninge kommer et sted fra - de kommer ikke ud af ingenting - og vi kan ikke sidde hjemme og sige at hvad der sker i udlandet skal vi ikke blande os i - for det er sgu herfra flygningestrømmen kommer. Vi lever i en global landsby.

Nogen synes at det er et stort problem at modage bare 6 000 indvandrere – hvad så med de 400 000 vi eksporterede og som i dag er midt 4 doblet i antal?

For mig at se er smertegrænser vigtige – men med at evne at stille krav til nyankopmne er endnu vigtigere!

Thomas Aniss

Tak til Preben Wilhjelm for hans forsoeg paa at kaste lys over diverse myter, herunder myten om ventrefloejens ladeport, der vel bruges som "argument" nogle 1000 gange dagligt i adskillige fora.

Ogsaa en tak til Ole Brockdorff for et helt og aldeles faktafrit og realitetsforladt indlaeg. Det skal der jo ogsaa vaere plads til.

Hvor er det dejligt befriende, når tingene bliver sat i sit rette perspektiv! - En absolut nødvendighed kunne man også sige.... Alt for mange får lov til at lufte deres "forestillinger om verden" - uimodsagte!

Jeg har læst alle de forskellige indlæg, og jeg kan kun konstatere, at de fleste af jer lever i et parallelsamfund, hvor drømme erstatter realiteter.
Jeg selv bor ganske nær Vollsmosen i Odense, og har indvandringsrealiteterne inde på livet.
Jeg husker endnu Preben Wilhjelm, da jeg var i smedeforbundet i Svendborg (det var før jeg læste og blev funktionær).
I dette forbund blev Preben altid opfattet som "salonkommunist", der aldrig havde gjort en ærlig dags arbejde med sine hænder.
Efter hans artikel at dømme har han ikke ændret sig, han lever stadig i et parallelunivers, hvor forskellige "røde" bekræfter hinanden i deres livsanskuelser.
Det eneste Preben har ret i er, at alle de andre europæiske lande (EU) har fået tilsvarende indvandrerlove, men det gør jo bare problemerne større.
Må jeg spørge alle i "røde", hvorfor skal ytringsfriheden kun gælde for jer med de "rigtige" meninger ? Alle de med de "forkerte" meninger, som Søren Krarup, bør ikke ytre sig på tryk, i modsat fald opsiger man sit abonnement.

Troels Ingvartsen, Per Torbensen og Morten Simonsen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

I øvrigt var det næsten 35 000 der ankom som gæste- eller fremmedarbejdere før 1971 og Wilhjelm hørte til blandt dem der stemte imod loven - bare sådan lige for at holde fast i virkeligheden Boye, ingen skade til.

Peter Olesen

Robert O. Jensen:

De gæstearbejdere der kom til landet i 60´erne og begyndelsen af 70´erne, udgjorde knap 20.000 personer. Primært mænd, der enten var enlige eller havde ladet familien blive tilbage i hjemlandene; Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien.

Afstanden til disse lande taget i betragtning, må man antage at den onde kapitalistiske ridefoged næppe har redet rundt i landsbyerne på bl.a. den anatolske højslette med net og sporhunde, og indfanget disse personer mod deres vilje.
De må være kommet hertil frivilligt, og med et vist udbytte for dem selv.

Der blev i 1973 indført indvandringsstop (Anker Jørgensen-regeringen), men ovennævnte gruppe fik fast opholdstilladelse, og ret til familiesammenføring.
Således lå antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 1980 på lige omkring 100.000 personer.

I 2012 var antallet af denne gruppe 382.000, inklusive palæstinensere, irakere, iranere, bosniere og somaliere, som også kom til landet på baggrund af udlændingeloven af 1983 (Poul Schlüter-regeringen), samt diverse særlove (bl.a. Poul Nyrup-regeringen).

Så jeg er nu ikke helt sikker på, at man entydigt kan lægge ansvaret for nutidens udfordringer (og antal) på 1960´ernes grådige kapitalister og tankeløse politikere. Ansvaret er bredt politisk fordelt.

Det kan godt være at venstrefløjen ikke drømmer om den store multikulturelle smeltedigel, men du overser da fuldstændigt de internationalistiske strømninger i socialismen ("arbejderen uden fædreland" fx.), i den sammenhæng.

Jeg mener, også i de yderste filialer, gentagne gange at have bemærket paroler som "Asyl til Alle" og "Ingen er Illegale", og så var der vist også en ministers hus der blev forsøgt brændt ned. Nogen må have været stærkt og uforsonligt uenige med hende.

Der må, omend i udvandet form, være en vis klangbund for disse holdninger i moderpartierne. Og man må da, på et eller andet plan, også have gjort sig nogle tanker om hvad (fri) indvandring vil medføre, eller skal føre til.

Tag nu den tonstunge kliche "mangfoldighed", som for længst er blevet en fast bestanddel, når særligt politikere skal sælge den grumsede virkelighed i alskens varianter til borgerne. Eller debatten om det multikulturelle.

Der må da være en indre politisk logik og nogle mål i ovennævnte begreber, der dagligt lanceres som idealer. De kan vel ikke bare være tomme fraser, som ingen steder peger hen?

Thomas Borghus

Hvor er jeg dog træt af al den angst. Død. Træt. - Kære Søren Krarup og disciple, her kommer nogle fakta i bør tage til jer:

⚉ Danmark bliver ikke overrendt af muslimer der vil indføre udemokratiske værdier. Hverken før, nu, eller om 10, 20 eller 30 år. etc.

⚉ Hvis i tror at Danske mænd eller kvinder, eller 99,9% af de muslimer der allerede er her (226.000 muslimer i 2010. I dag udgør muslimer 4,1 procent af den samlede danske befolkning) nogensinde vil lade shariafundamentalistiske tosser bestemme over os, så har i tabt småkagerne og kan samle dem op på 2 måder:

a/ Søg de fora Anders Breivik anviser i sit manifest. - Der vil i finde paranoide ligesindede der vil bekræfte jer i jeres dekapiterede syn på næstekærlighed og forvrængede syn på virkeligheden. Jeg anderkender den trang man kan have til at blive forstået, men vil indskyde her, at hvis i med tiden får den idé at udøve vold mod eksempelvis socialdemokratiske børn - Så lad det være en impuls der tilskynder jer at vende om og vælge løsning b -

b/ Læg frygten fra jer og hold op med at stemme på DF og på andre fundamentalistiske tosser som Søren Krarup. På den måde slipper 85% af danskerne for at skamme sig over halvhjerner i folketinget, der ikke engang forstår deres egen religion.

⚉ Jeg anderkender at det er en naturlig impuls, en autonom reaktion i reptilhjernen, at stoppe op og være opmærksom når man støder på noget nyt eller fremmed - Men derefter bør man søge tilbage til bl.a. frontallapperne hvor medfølelsen bor, eller andre områder i hjernen der ikke ryger direkte i flee/fight mode, når man er præsenteret for noget der på overfladen fremstår ukendt. Med andre ord:

⚉ HOLD OP MED AT VÆRE SÅ PISSE BANGE! Danmark er stærkt. Danmark er godt. Danmark er rigt. Danmark er tolerant. Danmark er klogt. (Altsammen med et gran salt, hvis vi regner lobbyisme, krigsdeltagelse, grænsebomme og andre ulyksaligheder ind, men vores demokrati, kunst, design, kunnen, uddannelsessystem, sygehusvæsen, retsvæsen og meget andet fantastisk, kan vi kun være stolte af)

Solen skinner. Termometret siger 25 i skyggen, så læg computeren fra jer. Hussein og jeg sidder under et træ i fælledparken og venter kun på at i kommer forbi og drikker en kold øl sammen med os.

Med kærlig hilsen.

Ellen Chakir, Simone Bærentzen, Karsten Aaen og Mogens Kristensen anbefalede denne kommentar
Peter Olesen

Hold da op for en kliche-lavine, Thomas Borghus. Og angst, frygt, reptilhjerner og Breivik er også blivet mixet ind. Flot! Havde jeg været censor på RUC, ville du minimum have fået 14 med pil opad. Nu får du bare et gaaab.

Robert Ørsted-Jensen

Det var 10 000 fra turkiet og Juguslavien pr 1971

Thomas Borghus

Tak, Peter Olesen. Tror jeg. Har du noget på hjerte du vil dele med os andre? - Eller sover hjernen?

Robert Ørsted-Jensen

Olesen - er der nogen der har sagt at de tyrkiske (6000) og Yugoslaviske (4000) gæstearbejdere ikke kom frivilligt? Men du en meget stor del blev, og da de som du siger var enlige, så havde de krav på familiesamføring og da især de tyrkiske og pakistanse af dem foretrak at gifte sig med trosfæller (danskere opfører sig på præsist samme møde - til din orientering - man hentede sine brude i Danmark mange tak) så blev der flere - Now detter er rygraden i den muslimske indvandring - og den var som nævnt igangsat af Venstre/konservative og Arbejdsgiverne - ikke af venstrefløjen

Robert Ørsted-Jensen

Olesenm
Gæstearbejder var det man kunne sige nej til

men man kan ikke med samvittigheden i behold - sige nej til flygtninger

De der 100 000 i 1980 er rygraden i Danmarks muslimske befolkning - den alene voksede selvsagt betydeligt siden 1980 -ikke mindst fordi men vedblev at have familiesammenføæring - det blev familiesammføringernes familiesammenføring det her. Men det var altsammenb skabt af AF i samarbejde med VK

Den del af det som venstrefløjen har ansvaret for er den del der vedrører - rimeligbehandling af dem man nu engang har lukket ind (på foranledning af højresiden) og så flygtningene.

Man har en forpligtigelse til at tage flygtninge i et rimeligt omfang - og så mange har Danark sgu ikke taget

Ulf Timmermann

@ Robert O Jensen

Ganske rigtigt og det samme var tilfældet med EF-afstemningen, den oprindelige - der var ingen tøven, tværtimod, hos de to partier og arbejdsgiverne. Men i modsætning til EF-afstemningen faldt "venstrefløjen" ikke senere, i det EF-spørgsmål, arbejdsgiverne og de to partier om halsen med ét: "Det var os selv, der inviterede dem". Ret skal være ret. Sandt og falsk skal skilles ad.

Robert Ørsted-Jensen

Problemet er at Krarup og hans fæller her forsøger at tillægge venstrefløjen denne udvikling - hvor virkjeligheden er at langt størstedelen af de fremmede der er her ankom som føølge af VK og AF politik.

Der er sgu ikke kommet Pakistanere og Tyrkere til danmark af betydning - som flygtninge - men det er stadig denne gruppe de flrste snakker om når de vil have luft for deres ulækre muslimhad.

Det er stadig pakistanere der udgør kærnen i den mere ekstreme islamisme i Danmark og de kom hertil som følge af VK og AF politik

Peter Olesen

Robert O.Jensen:

Hvis du sammenligner DK med Sverige, så har vi taget få flygtninge. Det vil altid være arbitrært. Bare spørg japanerne og islændingene. Mig bekendt har vi taget de kvoteflygtninge der kræves + permanente opholdstilladelser til en hel del Bosniere og Somaliere i 90´erne. Det mindes jeg heller ikke at have anfægtet nogetsteds.

Jeg forsøger blot at hitte ud af sammenhængen multikulturelle jubel-kor og det politiske landskab. Jeg kan i hvert fald forstå, at du ikke mener strømningen kommer fra venstrefløjen. Man kan vist også roligt konstatere, at den heller ikke kommer fra højrefløjen. Hvor kommer denne strømning så fra? Og hvad er formålet med den?

Robert Ørsted-Jensen

jubelkoret er ikke interesandt
politisk ansbvarlighed er

og sidsnævnte er først og fremmest højrefløjens - så det er sgu lidt besynderligt at det er os andre der skal stå til ansvar som Krarup forsøger sig med her - det er sgu hans gamle samarbejdspartnere han skal se på.

Vi andre har ikke gjort andet i denne sammenhæng end at fortsvare folks ret til at være til - nu de var blevet indbudt og havde stlået sitg ned her med deres familier

At der er hallalhippier til er jeg sgu den sidste til at benægte - de plejer at falde mig over nakken med beskyldninger om at jeg skulle være racist.

Det eneste jegt siger er at - problemet som jeg ser det føærst og fremmest handler om at man skal stille krav til de folkjd er kommer hertil - ikke krav der handler om assimilisation - men krav der handler om at der er vores ikke deres love der skal følges. Vi er et i kærnen sekuulært samfund, vi skal give plad til andre men vi skal ikke som hallalhippierne vil det - opføre os som tossegode tåber

Evner man at gøre som vi gør i Australian i USA Canbada etc - så vil de blev bedrte modtaget og bedre integreret og i vil have færre problemer med frustrerede indvandreunge og ekstremisme

Robert Ørsted-Jensen

Søren Krarups fremstilling er og blive en vrangforestilling

Ulf Timmermann

@ Robert O Jensen

Selvfølgelig er den det, "Danmark til Ejderen" og alt det der. Det kan bare ikke rigtig bruges til noget.

Robert Ørsted-Jensen

Olesen - jeg er iukke i tvivl om at Danmark har taget få flygtninge - det er netop det der er min (og Wilhjelms) pointe.

Hvis det alene stod til flygtninge så var der sgu ikke mulimsk ekstremime til

Problemet er at Danmark ligesom en række amdre Europæiske lande var forbandet dårligt gearede til at håndtere den muslimske indvandring højrefløjen og arbejdsgiverne satte igang.

Dele af venstrefløjen endte som tossegode idioter medens arbejdsgivere og samfundet i alminelighed diskriminerede og ikke evnede at give bare rimeligt plads. F.eks. er det sgu fuldkommen vanvittigt at et mindretal skulle slås for at få begrvelksespladser og regiøse mødesteder, og bare almen respekt for deres kultur og religion. og de mange private skuffecirkulere som cirkulerede på arbejdspladserne om at man ikke kunne antages hvis ikke man talte dansk uden accent og lignende. Regulært svineri.

Men tilsyneladende har højefløjens spindokorer haft held med at tørre alle de problemer som de skabte af på venstrefløjen (godt hjulpet af hallalhippiadfærd - det er jeg den sidste til at benægte)

Men uanset hvordan vi vender og drejer det så er det der multikulturelle samfund ankommet - og det forsvinder ikke igen. Tværtimod Danmark er en lille del af en stor global landsby.

Opgaven er at finde en definition påmultikultur som ikke g'år på kompromis med oplysningstidens idealer og en som alle kan leve med. En model som gør at man på en gang som fremmed - føler sig velkommen og blive stillet over for rimelige krav om kulturel ind- og tilpasning og at alle bliver ordentlig beskyttet mod enhver form for diskrimination

Robert O Jensen

"danskere opfører sig på præsist samme møde - til din orientering - man hentede sine brude i Danmark "
Det er jeg nu ikke helt enig i, min kone er italiensk statsborger og katolik.
Jeg har selv arbejdet i Syditalien i over 30 år for et italiensk firma,

Robert Ørsted-Jensen

og jeg har i mange år forsket i danskudvandrerhistorie. Jo man hentede i vid udstrækning sine brude blandt sine egne - men da de fleste tog til angesaxskiske lande var det nemmere - da der jo ikker kulturforskelle på briter tyskere og danskere

Men hvis du går til Sydamerika eller andre steder der ikke er oplagt kristne eller bare protestantiske - så opfører danskere sig helt som de flestre andre kulturer - de foretrækker oftest deres egne. (men der er forskel på folks opførsel afhængig af social position, indkomst og uddannelse)

Det gjorde britterne også i Indien - altså hentede sine brude hjemme

Ulf Timmermann

"Lige børn leger bedst", det plejer at slå igennem. Sådan er det.

Hvorfor dog tildele Krarup så meget opmærksomhed?
"Tidehverv" er vel endnu ikke Danmarks største eller mest læste blad? ;)

Han er vel bare ved at blive mere "skinger" at høre på med alderen og nu, hvor han mister indflydelse i DF...

Sider