Kronik

En termit i statens skrog

I en tid, hvor politikere skifter farve som kamæleoner, savner man Mogens Glistrup
Mogens Glistrup, skatte-advokaten, der stiftede Fremskridtspartiet. I februar 1978 blev Glistrup frifundet for bedrageri og skattesvig af særlig grov karakter. Han blev dog dømt for skattesvig og fik  en bøde på 5,5 millioner kr. Han havde en pose bolcher med til folkemængden. 
 Arkiv

Jørgen Jessen

Debat
7. august 2013

Her i sommervarmen vil Liberal Alliance igen sænke skatten med så og så mange milliarder, men hvis Samuelsen & co. hemmeligt skulle føle sig inspireret af skattens og formynderstatens fjende nr. ét, tager de sig ud som en flok konfirmander på blå mandag i sammenligning med Satan selv.

Mogens Glistrup ville ikke sænke skatten. Han ville helt afskaffe den indkomstskat, han konsekvent kaldte for »den uhumske olding«. Og han opfordrede i 1970 ungdomsoprørerne til at brænde Christiansborg af.

Hans Fremskridtsparti var i udgangspunktet så anarkistisk, at klassiske anarkister som Proudhon, Bakunin, Emma Goldman m.fl. ville have nikket og måbet. Glistrup ville have stalinist-advokaten Carl Madsen som justitsminister. Forsvarsministeriet skulle erstattes med en telefonsvarer, der på russisk sagde, at vi overgiver os. Og Statsministeriet? Det skulle nedlægges.

Angreb på staten

Den slags var der selvsagt ikke stemmer i, og det nyfødte Fremskridtspartis eventuelle entré i Folketinget interesserede også Glistrup så lidt, at han i 1972 rejste til De Olympiske Lege i München frem for at samle underskrifter til sin politiske baby.

Men han havde den vælgermagnet i ærmet, at også indkomstskatten skulle udryddes, og i 1971 tirrede han det politiske system med sin afsløring af, at han ikke selv betalte skat. Hans trækprocent var nul!

Og ikke nok med det. I 1972 havde hans advokatfirma ca. 20.000 klienter, som han skaffede en årlig skattebesparelse svarende til grundvederlaget for ikke mindre end 8.000 folketingsmedlemmer! Altså et svimlende beløb og et veritabelt iglesamfund anført af en termit i statens skrog.

Det var det militante angreb på statens økonomi og institutioner og ikke Fremskridtspartiet, som var det centrale i Glistrups anarkistiske projekt. Og grunden til, at Justitsministeriet i 1972 meldte ham til politiet. For hvad nu hvis de 20.000 sugende klienter blev til 100.000 eller 1.000.000?

Ingen forestillede sig dengang, at slagsmålet med den genstridige advokat skulle vare indtil hans død i 2008 – altså i 36 år!

Fængsel forandrede

Men var retssagen et justitsmord på Mogens Glistrup? I fald den var, så er det også forklaringen på, at den muntre, systemknusende og ekstremt begavede advokat i 1985 blev løsladt fra fængslet i Horserød som en totalt forandret personlighed. Væk var hans anarkistiske livsmod og hans lystige provokationer.

De blev erstattet af en ond og indædt kamp imod sagesløse flygtninge og indvandrere – alt det, som er blevet hans uhyggelige eftermæle. Men det er værd at bemærke, at før fængselsdommen sagde Glistrup aldrig ét ondsindet ord om flygtninge. Ganske vist skulle Socialministeriets flygtningekonto beskæres med 17 pct., men på børnetilskud, tilskud til hjemløse, daginstitutioner og plejehjem var der anderledes dramatiske spareforslag, henholdsvis 62, 61, 61 og 21 pct.

Ved første instans i Københavns Byret blev Mogens Glistrup i 1978 ikke idømt nogen fængselsstraf, men en bøde på halvanden million; desuden en skattemæssig efterbetaling på 1.986.712,65 kroner samt betaling af sagsomkostninger. Og byretten understregede i sin domsafsigelse: »Selvangivelsesmaterialet var lagt frem – det fulde materiale. Intet dokumentmateriale blev holdt skjult.«

Men staten ankede omgående denne trekvarte frifindelse af ’sværdfisken’ Glistrup, og i 1981 lød Østre Landsrets dom over Mogens Glistrup på fire års fængsel og en bøde på fire millioner samt betaling af sagsomkostninger. Landsretten tog ikke stilling til kravet om efterbetaling af skat.

I Højesteret fik Mogens Glistrup i 1983 en fængselsdom på tre år og en bøde på én million. Desuden skulle han efterbetale 941.029 kroner i skat.

Men dommen i Højesteret var ikke enstemmig. To af de syv dommere har nogle forbløffende bemærkninger om Glistrups »særprægede tankegang«:

»Selv om udgangspunktet er, at tiltalte har haft forsæt og derfor er strafskyldig, finder vi dog ved strafudmålingen at måtte tage hensyn til, at han med sin særprægede tankegang kan have haft den forestilling, at han kunne overbevise myndighederne om, at hans sindrigt opbyggede system alligevel burde godkendes.«

En heksejagt fra statens side

De to højesteretsdommere stemte for at idømme Glistrup en fængselsstraf på kun ét år med en tillægsbøde på den samme million, som flertallet ønskede. De ville kun fratage ham retten til at udøve advokatvirksomhed »indtil videre«, og i modsætning til flertallet ville de ikke dømme ham til »under denne straffesag« at efterbetale skat.

Sjældent har der været en så dramatisk afvigelse mellem tre retsinstansers domme, og eksperter i skatteret har siden sammenlignet sagen med Middelalderens hekseforfølgelser: Glistrup var en heks, der ville lægge staten øde.

Men den juridiske debat i fagtidsskrifter har hverken interesseret politikere eller vælgere, for Glistrup var bedst placeret som offentlig dæmon. I sin substans er problemet ellers enkelt nok. Vi har alle en opfattelse af skattesnydere som folk, der lusker sig til at stikke en indkomst ubeskattet i baglommen, men Glistrup lagde jo det hele frem som et Mount Everest af papir. Hvis skattevæsnet derfor havde underkendt hans og klienternes selvangivelser og opfordret dem til at klage, hvis de var utilfredse, ja, så var der aldrig blevet en Glistrup-sag.

Eller med professor i skatteret Jan Pedersens formulering:

»Ved en helhedsbedømmelse af sagen, dennes opkomst og gennemførelse er det vanskeligt at frigøre sig for dens politiske undertoner ... Det er påfaldende, at Glistrup-sagen skulle køres som straffesag, med hvad deraf følger af menneskelig tragedie og ikke som almindelig skattesag. Det var første gang, det skete.«

Fra frisind til forbud

Staten hindrede sin egen bankerot ved at idømme den anarkistiske oprører tre års fængsel. Gad vide, om den også havde gjort det, hvis de ansvarlige havde kunnet forudse om synderen Mogens Glistrups politiske arv: selv partier, der engang opfattede sig selv som liberale, ser nu med paranoid mistro på folk i afvigende påklædning og med en anden religion, på ikkekristne højtider og på kærlighed over landegrænser.

Glistrups oprindelige frisind blev til forbud, kontrol, chikane, udvisning og splittelse af familier. Eksemplerne er mangfoldige, og de drypper som en utæt vandhane.

Hvis det politiske system ikke havde meldt Glistrup til politiet som skattebedrager, havde der formentlig stadig været et Fremskridts-/Skattenægterparti i Folketinget, og dets stifter var blevet æret og beundret, hyldet og respekteret.

I stedet fik vi et kuldsejlet frigørelsesprojekt, der stivnede i sin modsætning, men også erindringen om en mand, som engang var storslået og generøs, men blev ædt op af sin fængselsdom og trods det aftvinger sælsom respekt.

Ikke for sin alderdoms holdninger, men for den konsekvens, hvormed han til fallit og død fastholdt sin integritet. Mogens Glistrup var aldrig til salg. Han tilpassede sig aldrig sine omgivelser, så han i lighed med kamæleoner og politikere gik i ét med tapetet og antog den i situationen forventede adfærd og farve – den politiske enstonighed, som kaldes for mimicry. Om Glistrup derfor er savnet i dag? Ja, i den grad og som en brandbombe kastet ind i en verden af politiske søvngængere, hvis værste mareridt er blot forestillingen om, at nogen ville hviske en skændig tanke og stikke et sværd i Folketingets hellige skanseklædning.

Flemming Chr. Nielsen er journalist, forfatter. Hans seneste bog ’Glistrup – en biografi om en anarkist’ udkommer i dag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Interessant vinkel på Mogens Glistrup, der nok var en af de skarpeste juridiske hjerner på skatteområdet.
At hans skattetænkning så i dag har medført at 2/3 af alle danske virksomheder ikke betaler selskabsskat, fordi de ikke ønsker at bidrage til den fælles kasse som samfundets sammenhængskraft er afhængig af, men gerne nyder samfundet fordele som infrastruktur, relativ lav kriminalitet, uddannelse af arbejdskraften etc. er så en anden side af sagen.

Per Jongberg, Henning Pedersen, Nicolai Nygaard Petersen, morten Hansen, Filo Butcher, Lars B. Jensen, Anders Reinholdt og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Nej! Uanset det skræmmende niveau af prostitution, inkompetence eller åndssvaghed der beskriver de fleste danske politikere, er der trods alt endnu et stykke til at vi savner Glistrup.

Glistrup blev kendt som en intelligent person. Men det er en ekstremt tvivlsom konklusion.
Det er ikke umuligt at Glistrup havde flere aktive neuroner en de fleste, men han brugte dem nærmest aldrig til noget klogt.

I gennem et (alt for)langt aktivt liv lykkedes det kun Glistrup at gøre sig bemærket med én eneste begavet udtalelse. ÉN!
1973: "Luk forsvaret og erstat med telefonsvarer der på Russisk siger - Vi overgiver os!"
At det så er noget af det klogeste nogensinde ytret af et dansk folketingsmedlem, siger kun dårlige ting om det generelle niveau på tinge, men ændrer ikke ved at det stadig er den eneste kloge ting manden har udtalt. .

Moh Abu Khassin , Peter Andersen, Filo Butcher og Bjarne Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg har ikke læst bogen og ved derfor ikke, hvad den indeholder.
Dog er jeg så gammel, at jeg husker det meste.
I bund og grund var de etablerede og pæne Christiansborg politikere skræmt fra vid og sans. Det siges, at Glistrup havde søgt optagelse hos de konservative, men at Poul Møller absolut ikke ville vide af det. Derefter rullede lavinen. Hvis der var nogen, der gad grave dybt i den sag, er jeg overbevist om, det ville pege i retning af justitsmord.

Det kan være der er andre, der ved noget om den side af sagen.

Jørn Rasmussen, Daniel Hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Toke Andersen

Jeg er ikke sikker på at de studerende på Jura på Københavns Universitet er enige med dig - Glistrup underviste på det studie og var anerkendt som en juridisk kapacitet på netop skatteområdet.
Jeg er netop også så gammel at jeg husker det meste - og Poul Møller hos de Konservative, var ganske rigtigt ved at få en blodprop, da Glistrup gik på skærmen, med et rundt nul.
Så Flemming Chr. Nielsens opfattelse af en Glistrup før og efter dommen kan muligvis vise sig at være rigtig - uanset hvad man ellers synes om manden.

Daniel Hansen, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen og Nic Pedersen anbefalede denne kommentar

Ja, jeg er også lige gammel nok til at kunne huske det.
Bogen skal klart læses.
Det har jeg jo ikke gjort endnu. Men noget siger mig, at Preben Wilhjelm er mellem de væsentlige kilder. Der er f.eks. meget i ovenstående, som minder mig om den nekrolog, som PW skrev om Glistrup ved hans død.

Rasmus Kongshøj

Glistrup var uden tvivl en højt begavet mand, med en god sans for at promovere sine synspunkter. Han opfandt trods alt det, som må være enhver skatteadvokats hellige gral - en nulskatte-fidus. Den slags gør man ikke uden et stort overblik over systemet og en skarp analytisk sans. Samtidig var han i besiddelse af et beundringsværdigt mod til at tale de etablerede sandheder imod, og til at turde chokere.

Samtidig var han skingrende sindssyg, og havde liberalistiske holdninger, grænsende til det sociopatiske. Glistrup er et glimrende eksempel på at et strålende talent sagtens kan anvendes i en ond sags tjeneste.

Hvad vi kan lære af dette er, at det vigtigste ikke er at det er de klogeste og de dygtigste, der bestemmer. Alle deres talenter er ingen forsikringer mod vanvittige holdninger. Skal vi have ledere, må det første krav være at de har hjertet på rette sted, og vil trække samfundet i den rigtige retning. Først derefter kan vi begynde at se på intelligens, talent, leder-egenskaber osv.

morten Hansen, Niels Mosbak, Vivi Rindom, Bob Jensen, randi christiansen, Kjeld Hansen, Tom Paamand, Lise Lotte Rahbek og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Det er i hvert fald et sygdomstegn i samfundet, at man efterlyser nogen, der bare vil have en holdning til et eller andet.

Daniel Hansen, Jeanne Kruse, Mikkel Jannick Andersen, Rasmus Kongshøj, Levi Jahnsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Andersen

0-skat kan venligst betegnes som et gigantisk hul i hovedet.

Lennart Kampmann

@ Peter Andersen

Hvorfor egentlig? Hvilke argumenter kræver at man betaler indkomstskat. Kan forbrugsafgift og en simpel grundskyld ikke være rigeligt i et dog anderledes samfund end det vi kender?

Glistrups pointe var vel også at din vetoret er pist væk i det sekund du afleverer dine penge til staten.

Med venlig hilsen
Lennart

Jørn Rasmussen, Daniel Hansen, Bob Jensen, randi christiansen, Christian Harder og Nic Pedersen anbefalede denne kommentar

Lennart,

ja, i disse orwellske tider er vi generelt blevet meget dårlige til at stille spørgsmålstegn ved det etablerede system.

Daniel Hansen, Jeanne Kruse, Rasmus Kongshøj, Levi Jahnsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Andersen

afgift eller skat - kald det hvad du vil
;-)

Om man er den ene farve eller den anden, så er Mogens Glistrup en af de mest betydningsfulde personligheder i nyere Danmarks historie. Politisk er der meget jeg ikke er enig i med MG, men man kan ikke sætte mundkurv på en løve.

- Meget kan man sige om Mogens Glistrup, men han er et ærligt og anstændigt menneske.

Eller rettere var... Det smutter sgu.

Emil Erik Pula Bellamy Begtrup-Bright

"som en brandbombe kastet ind i en verden af politiske søvngængere, hvis værste mareridt er blot forestillingen om, at nogen ville hviske en skændig tanke og stikke et sværd i Folketingets hellige skanseklædning."

det er jo ren poesi.

Jeanne Kruse, Niels Mosbak, Rasmus Kongshøj, Bob Jensen og Kjeld Hansen anbefalede denne kommentar
Thomas H. Pedersen

Jeg syntes at Glistrup var en farverig politikere godt nok med nogle mærkelige holdninger men han udfordrede det gamle politikere system og det tror jeg faktisk vi har brug for igen.. Som person kunne jeg godt lide Glistrup men hans politik var jeg nu ikke enig i. Det ville være idiotisk ikke at have et forsvar medmindre vi er blevet en nation af underkastere for stor nationerne rundt omkring i verden.
Jeg mener ikke at vi har en dygtige politikere i dagens Danmark.. Der er ikke nogen politikere som jeg gider stemme på og mht. partier så ligner de hinanden så meget at det næsten ikke giver mening at stemme på dem.
De to eneste partier som skele sig ud er EL og DF men dem nægter jeg at stemme på da hvis de nogensinde kom til magten ville ødelægge det danske samfund i løbet af en uge..

Flemming Scheel Andersen

I historien om Glistrup glemmer man ofte at hans skatte cirkus stod til optrevling og at det var baggrunden for at han stiftede FP, så det var muligt for ham at opnå politisk immunitet i en periode.
Det var også grunden til de mere groteske forslag, som kun Jacob Haugaard har præsteret bedre.

I mine øjne var Glistrups tragedie hans høje intelligens med manglende visdom. Det gjorde at han anså andre for småt begavede, fordi de ikke matchede hans intellekt.
Han røg direkte i Churchills fælde.
Man kan snyde nogen altid, og alle nogen tid, men man kan ikke snyde alle altid.

Men selvom han så blev indhentet er jeg heller ikke i tvivl om at systemet, staten tog en overdreven hævn og tildelte en uretfærdig dom.

Hans politik var ikke beregnet til andet end at provokere og hang derfor ikke sammen, men han lærte os ikke at tro for meget på de beregninger der præsenteres, fordi der også er andre måde at regne på.
Og nogle af mandens spådomme lever vi så med som sandheder idag.

Jeanne Kruse, Niels Mosbak, Per Torbensen, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Mogens Glistrup på et valgpressemøde i december 1981: "Fremskridtspartiet er det eneste parti, der siger sandheden. Fremskridtspartiet siger altid sandheden. Vi siger altid sandheden, som fx når dyrlæge Riemann siger, at fremmedarbejderne formerer sig som rotter."

Glistrups galskab mod indvandrere startede ikke først efter fængselsopholdet i 1985, selv om det da er en flot bortforklaring. Flemming Chr. Nielsen gør sig ellers generelt interessante tanker, der ikke er hæmmet af hans placering på højrefløjen, men her er der for meget ønsketænkning indblandet.

Kasper Hviid, Niels Mosbak, Sune Olsen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar

"I mine øjne var Glistrups tragedie hans høje intelligens med manglende visdom. Det gjorde at han anså andre for småt begavede, fordi de ikke matchede hans intellekt.
Han røg direkte i Churchills fælde."

Ja, det er nok meget rigtigt. Jeg kan i hvert fald godt følge Flemming Andersens tanke der.
Vi har dog måske mere nærværende eksempler i vores samtid end Churchill.

Glistrup skjulte jo netop ikke noget på sit oprindelige kerneområde, nemlig skat.
Han gik tværtimod på åben skærm og udstillede systemets bagside og defekter.
(hvilket jo næsten tog livet af bl.a. Poul Møller, som andre også husker)
Faktisk skræmmende parallelt til Manning og Snowden i vore dage på andre områder.
Og systemets reaktion på truslen var da også den samme.

Jeanne Kruse, Niels Mosbak, Per Torbensen, Karsten Aaen, Jesper Wendt og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Torben Madsen

Nu skal man ikke glemme at i 1950'erne havde Danmark en lavere indkomst skat end USA.

Og i løbet af 15 år steg indkomstskatten dramatisk i DK.

Det samme er sket med flygtninge fra Mellemøsten.
I løbet af 30 - 40 år har DK fået en stor muslimsk befolkning.

Det er klart at så store forandringer skaber muligheder for protest partier.
Det viste Mogens Glistrup.

Og hvis man forstår komme i kontakt med de utilfreds vælgere, så kan man score store politiske gevinster.

i 1973 virkede den anarkistiske metode. Hvis folk i 1960'eren beklagede sig over at skattetrykket steg, blev de mødt med modspørgsmålet, hvor kan der sparres ?.

Glistrup svarede "fyr alle papirnusserne." Afskaf forsvaret, hvad skal vi med det?

På flygtninge området virkede den anarkistiske metode ikke rigtigt. Selvom de hårde udfald skabte en hvis applaus, så virkede det ikke rigtigt.

Der var først da DF blev skabt at man virkelig formåede at komme i kontakt med de vælgere som var utilfredse med indvandringen fra Mellemøsten.

Så Glistrups problem var at den anarkistiske metode virkede når det drejede sig om skattetrykket, men den virkede ikke rigtig når det drejede sig om flygtninge. Det gjorde Pia Kjærsgaards metode

Torben Madsen

Det sjove ved det hele er at Liberal Alliance, kopiere Pia Kjærsgaards metode.
Og ikke Glistrups.

Flemming Scheel Andersen

LA kopierer et sponsoreret cykelholds metode, fordi resultatet ikke er de rigtige meninger. Resultatet er at tvinge andre borgerlige i ønsket retning, ved hjælp at pengemagtens indflydelse.
LA har intet med meninger og politik at gøre.

Anders Kristensen, Thomas Borghus og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar

Nej, naturligvis ikke.
Både DF, LA og de andre partier er jo ikke andet end platforme for levebrødspolitikere.
Det var Glistrup dog aldrig, hvad man så ellers kan sige om ham.

Jørn Rasmussen, Rasmus Kongshøj, Jesper Wendt og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

@ Torben Madsen:

Når du påpeger at skattetrykket i Danmark var lavere i 50'erne end i USA, så skylder du også at fortælle at marginalskatten i USA lå omkring 95% i den periode - i øvrigt en af landets bedste hvad angår forbedringer af almindelige menneskers livsvilkår.

Per Torbensen, Karsten Aaen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Glistrup var sammen med Simon Spies de største danske Fluxus kunstnere i det 20'ende århundrede. De har dog aldrig nogen kredit for det af det kunstneriske parnas, men de var de selv fuldstændig ligeglade med.
Måske skulle de hædres posthumt for deres mange fine auktioner og happenings.

Jeanne Kruse, Per Torbensen og Henrik Darlie anbefalede denne kommentar
Henrik Darlie

Glistrup-sagen var ikke køn, men det var historien om Bøje Nielsen nu heller ikke.

Jeanne Kruse, Niels Mosbak, Per Torbensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Henrik Darlie

Der kan såmænd nævnes en hel række uskønne eksempler, hvor dommene er besynderlige:
Glistrup
Bøje Nielsen
Bonde Nielsen
Brixtofte,
Thorsen i to omgange
Riskær

Der er en vished om at dommen bliver ikke mildnet, hvis din forbrydelse kan svække systemet eller systemets ledere

Torben Madsen

I 1950 var skattetrykket i DK på 20 %, i 1960 på 26% og i 1973 på 43 %.

Så skattetrykket i DK var næsten for dobbelt i løbet af i de sidste 15 år op til 1973.
Så det er på den baggrund man skal se Glistrups succes og gennemslags kraft.

Grunden til at Glistrup overhoved var interessant var at han fik 28 mandater i folketinget.
Og ikke hans personlige skattesag eller hans intelligens.

Var Glistrups så en succes ?. Skattetrykket i 1986 var ny vokset til over 50%.

Var Pia Kjærgaards en succes ?.

I 80'erne blev der gjort grin med sorte Søren fra Seem og hans fætter Jesper Langballe.
I 2002 sad Jesper Langballe sammen med Bertel Harder og skrev Europas strammeste udlændinge lov. Hvorefter de gennemførte den.

Drømmen om at Glistrup skal komme tilbage er drømmen om at protestpartier ikke har indflydelse på den førte politik. Men er det demokratisk ?.

Carsten Mortensen

I min optik kan man selvfølgelig ikke vinde en kamp mod staten uden våben.....og slet ikke hvis man siger sandheden, endsige råber den ud.
Såe....genial.....jo, men at tro man kan betvinge staten.....det er indbildsk.
Grænsen mellem geni og tosset er hårfin, og krydses tydeligvis i fald man befinder sig der.

Lars Hareskov

Mogens Glistrup forsøgte ganske rigtigt at blive folketingskandidat i Lyngby kredsen. Af forskellige årsager blev han afvist og stiftede derfor Fremskridtspartiet.
Mogens Glistrups manglende evne til at kommunikere baggrunden for sine holdninger ud til vælgerne var hans største svaghed. Hans retorik var overskrifter. Men han kunne se skriften på væggen på samme måde som professor Jørgen S. Dich beskrev.
Da Fremskridtspartiet kom i Folketinget første gang, blev han spurgt om han skulle være statsminister, hvortil han svarede ” Nej, jeg skal være minister for afvikling af al offentlig produktion”.
Det værste er, at han fik ret. De fleste af hans scenarier er gået i opfyldelse. I 1973 var der ingen andre der kunne se den udvikling som var i gang.

olivier goulin

Jo, man kan sgu godt savne ham lidt i dagens politiske landskab.

Glistrup var alt andet end en tilpasset og konform DJØF-politiker, selvom han formelt set var en DJØF'er. Han havde sine aparte meninger, som dog nok i vid udstrækning var populisitiske kneb, men først og sidst havde han, som ingen anden, forstået, at den danske velfærdsstat havde udviklet sig til et DJØF-orkestreret systemkup, som på genial vis havde placeret sig selv i et stadigt (vildt) voksende embedsapparat, som voksede ved, hvad man kunne kalde 'faglig nepotisme': DJØF'erne beskyttede deres egen klasse og hægtede flere og flere af deres egne højt betalte snyltere med på vognen - altsammen finansieret af et ublu skattetryk, som blev fordoblet på 20 år.

De fik effektivt knust Glistrups oprør, og siden da, har ingen for alvor haft modet eller troen på, at der kan gøres noget ved systemet. Det er op til den enkelte at mele sin egen kage, og evt. gøre som Glistrup selv: finde alle hullerne og udnytte dem. Men i modsætning til Glistrup gøres det nu af ren økonomisk fortjeneste.

Glistrups fandeivoldske anarkisme var så ærkedansk (den slags ville have været helt utænkeigt i Sverige) - men som det atid er gået, fik systemets folk den lille oprører ned med nakken i sidste ende.

Han endte som en tragisk og bitter skygge af sig selv, men da han var på sit højdepunkt, var han sandelig en karismatisk og interessant person.

Jeg har dog aldrig opfattet Glistrup som nogen stor tænker, snarere som lidt af en nørd med excentriske anlæg. Han var givetvis en forbandet dygtig advokat og skatteekspert, men udenfor det område, har jeg aldrig hørt ham sige noget dybsindigt.

/O

Per Torbensen, Christian Harder og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Fint at fokusere på personen Mogens Glistrup - men endnu mere interessant er det, at så mange vælgere gik hen og stemte på hans parti.

Glistrup var vel en markant "legemliggørelse" af de følelser , fobier, idiosynkrasier, idealer , fordomme o s v, som hans vælgere gik rundt og brændte inde med i det daglige - og disse vælgere kom vel fra stort set alle de andre partiers sædvanlige tilhængere ???.

Det væsentlige spørgsmål er, hvorfor så relativt mange "normale vælgere" ligesom var blevet så ekstremt sure på "systemet", at Fremskridtspartiet kunne opstå ?

Kan sådan noget ske 1 gang - så kan det også ske 2 , 3 eller endnu flere gange, hvis der igen opbygges en latent "irritation" over "situationen" på et eller flere områder i en større del af vælgerkorpset.

Jesper Bærentsen

Glistrups oprindelige skattenægter -og andre anarkistiske ideer var måske på tidspunktet han kom frem med dem, om ikke originale, men dog i tiden relativt uopdyrkede. Det var i en periode i Danmarks historien hvor skatterne var steget meget på grund af indførslen af mangeartede velfærdstiltag: folkepensionen, børnetilskud, hjemmehjælp til ældre, almindelig udbygning af infrastrukturen osv. Dette havde resulteret i maget høje trækprocenter, langt højere end i dag (skatteopkrævningerne var ikke højere end i dag, men der var langt flere fradrag med større skatteværdi). En så væsentlig forandring i økonomien, som var indtruffet siden slutningen af 2. Verdenskrig måtte kalde på oprør. Glistrup var så den der bliv talerøret for skattemodstanden.I dag taler alle politikere om lavere skal: Fra det yderste venstre til højre, lige med undtagelse af Enhedslisten. Indkomstskatten er siden 1990 adskillige gange blevet sænket.
Den sene Mogens Glistrup var på ingen måde nyskabende, men højtrådende. Fremmedfjendskheden er et træk der ligger i hele det politiske spektrum i dag. Glistrup var bare et offer for strukturerene.

Torben Madsen

Både søren Mørch og Preben Wilhelm mener at magten er flyttet udad folketinget.

Det seneste eksempler er den europæiske bank lov, stabilitetes pagten og nu er der snak om at det danske SU system skal laves om pga. den fri bevægelighed.

Børnene skal lære engelsk i 1 klasse og engelsk er koncernsprog i flere danske virksomheder

Så hvordan vil en ny Glistrup se ud

I kronikken stod der: »det er værd at bemærke, at før fængselsdommen sagde Glistrup aldrig ét ondsindet ord om flygtninge.«

Jeg gik som noget naturligt ud fra, at kronikøren havde sin research i orden - han havde trods alt lige skrevet en biografi om manden. Derfor 'likede' jeg kronikken, for det var da interessant.

Men i kommentarfeltet bliver Glistrup citeret for i 1981 at have sagt følgende: »Fremskridtspartiet er det eneste parti, der siger sandheden. Fremskridtspartiet siger altid sandheden. Vi siger altid sandheden, som fx når dyrlæge Riemann siger, at fremmedarbejderne formerer sig som rotter.«

Den omtalte dyrelæge var medlem af Fremskridtspartiet, suppleant til Folketinget, amtsrådsmedlem i Nordjyllands Amt og kandidat til Europaparlamentet. Her er to af personens udtalelser, fundet på humanisme.dk

»De kommer anstigende - mange illegalt - i deres laksko og jakkesæt med hash, narkotika og prostitution i kølvandet. De nasser på vort sociale system og er i færd med at køre landet i sænk. Muselmændene står på spring til at overtage magten. Man gider ikke lære dansk, og de er ikke ordholdende.« (6.7.1979).

»Vi har ca. 50.000 fremmedarbejdere i Danmark bosat i store kolonier. Hovedparten tager kun lidt - eller slet ikke - del i arbejdet. De vegeterer som arbejdsløse på flittige og dygtige danskere, mens de gennem indvandring og børneavl formerer sig som rotter.« (16.5.1979).

Dermed er mit grundlag for at 'like' kronikken forsvundet. Tak til Tom Paamand for hans relevante kommetar!

Flygtninge = fremmedarbejdere = muslimer = østeuropæere = alle mulige udlændinge osv....osv.... er vist lidt tvivlsom OG anakronistisk logik og kritik!?

Flemming Chr. Nielsen

Til Tom Paamand og Kasper Hviid

Det nævnte citat af Glistrup er selvsagt med i bogen, men i en kronik på 7.500 anslag må man begrænse sig, og Glistrups helt sporadiske bemærkning modsiger på ingen måde min argumentation, som bl. a. er samlet i dette afsnit:
"Glistrup blandede sig aldrig i de skænderier [om flygtninge]. Han pendulerede mellem byretten og Folketinget med jakkelommen flagrende og hælen løs på den ene sko. Han var stadig kampagneleder for 24 mandater, der i februar samme år havde fjernet Poul Hartlings regering fra brættet og givet plads til Anker Jørgensens, men i Glistrups politik indgik hverken de 204 vietnambørn eller de hundrede bådflygtninge. Dengang havde Fremskridtspartiet ikke sparekniven specielt rettet mod flygtninge, og når Glistrup siden og med vanlig ihærdighed hævdede, at de fremmede i landet var et vigtigt emne i partiets oprindelige program, er det usandt.
Det fremgår af en artikel i Fyens Stiftstidende den 9. juli 2008, for her skriver journalisten Erik Haaest, at han på et partimøde i 1977 ”advarede Glistrup mod fremmedindvandringen og spåede, at hvis ikke den politik blev standset, ville vi ende i et blodbad,” men han tilføjer, at Glistrup fra talerstolen afviste hans advarsel. Erik Haaests oplysning kan selvsagt være baseret på erindringens eller ønsketænkningens mosedynd, men at den ikke er det, kan man blandt andet se af partiets mange ændringsforslag til finansloven for 1975-1976 (de ændringsforslag Erling Olsen og Robert Pedersen gennemgik i deres bog om partiet). Socialministeriets flygtningekonto skulle ganske vist beskæres med ca. 17 pct., men på børnetilskud, tilskud til hjemløse, daginstitutioner og plejehjem var der anderledes dramatiske spareforslag, henholdsvis 62, 61, 61 og 21 pct.

Så meget om det. I øvrigt tilføjer Paamand om undertegnede, at jeg er placeret på højrefløjen. Det har jeg godt nok aldrig før hørt!!!

Flemming Chr. Nielsen

Når jeg logger ind, kan jeg se min kommentar til Tom Paamand og Kasper Hviid - ellers ikke! Mystisk, er den der eller ej!?!?

Det er den!

Mogens Glistrup, en af de skarpeste juridiske hjerner i Danmark endte sine dage med, at sidde frådende og spyttende, og hvæse: "disse papirnussere" om skattefolk der havde den frækhed at kigge hans skattecirkus for de rigeste efter i bardunerne ...når han altså ikke hvæsede: "de formerer sig som rotter" ...Manden har intet at sige i dagens Danmark.

Jeg blev på et tidspunkt undervist af Mia Fryland og Flemming Lyngse og blev der præsenteret for deres store interaktive netdokumentar "Forestillinger" om Mogens Glistrup - den kan vist stadig ses på nettet - http://filmwork.dk/index.php - og er efter min mening en måde at trænge ind i personen - Glistrup - selvom det tager lidt tid.

Tak for kommentaren, Flemming Chr. Nielsen. Uanset hvilke holdninger Mogens Glistrup i øvrigt måtte have haft, kræver det svinagtighed i svær grad at postulere, at "fremmedarbejderne formerer sig som rotter". Glistrups egen produktion af børn var i øvrigt større end en gennemsnitlig fremmedarbejders, så Glistrup formerede sig selv i udpræget grad som en rotte. Han blev berettiget nok idømt bøde som racist for den udtalelse. Mange af hans øvrige udfald var tilsvarende klamme, så jeg skrev allerede som 14-årig et læserbrev mod dem.

Men Glistrups liv kan da nok bære både en film og din nye bog, blot argumentationen generelt er tungere end dit nævnte eksempel. Forskellen i procentvise nedskæringer vil kræve lidt studier af budget og tiden, før jeg køber dit forsøg på undskyldende perspektivering. Fremskridtspartiet var som mange andre borgerlige en varm fortaler for udelukkende at støtte flygtninge fra kommunistiske lande, og en sådan strategisk humanisme kan have spillet ind her.

Jeg har som nævnt med glæde læst dine artikler i adskillige årtier - hvilken fløj du befinder dig på i dit eget hovede, er fortsat helt din egen sag.

Michael Kongstad Nielsen

Undskyld - men en termit er et insekt, der lever af dødt træ, og danner samfund ligesom myrer, men de spiser ikke skrog, der normalt forbindes med fjerkræ eller æbler. Skulle der have stået "En orm i..."?

Det kan være skribenten har tænkt på denne tegning om gnaverier i magtens fundament...

Jeg kan huske at jeg i 1977 eller 1979 skrev et harmdirrende brev til DR (dengang kunne man ikke kommentere som man kan i dag) fordi Glistrup i en debat om netop flygtninge havde sagt noget ufordelaggtigt om vietnamesere eller andre (båd)flygtninge. Han mente ikke at de var eller kunne blive danskere - nogensinde. Glistrup medgav så i en senere debat, at vietnamesere som var samlet op af danske både befandt sig på dansk grund. Og jeg kan også godt huske udtalelsen fra Riemann's side om at "De vegeterer som arbejdsløse på flittige og dygtige danskere, mens de gennem indvandring og børneavl formerer sig som rotter.« (16.5.1979)." ( kilde: http://www.humanisme.dk/hate-speech/anders_riemann.php )

Vi kan ikke diskutere dette uden at nævne dette også: "NOTE: A. Th. Riemann var den første, som blev idømt frihedsstraf efter racismeparagraffen, da han den 13. november 1981 blev idømt 14 dages hæfte for ovenstående udtalelse."
(kilde: samme sted som ovenfor)

Læg mærke til at Riemann blev dømt for racisme.........i dag kan man jo straffrit sige at de (fremmedarbejderne) formerer sig som kaniner/rotter jvf. den ballade der blev om Pia Kjærsgaards holdning til samme gruppe af mennesker. [I kan godt huske det: Kjeld Koplev tror jeg det var som blev interviewet i DR P1 og han sagde så dette om Pia Kjærsgaard og om rotterne, det var dog kaniner, hun havde sagt, men meningen var den samme som Riemanns 1) de får mange børn og 2) muselmændene har en farlig seksualitet som gør at de liderlige hele tiden.]

Og nu hvor vi her, så lad mig lige tage denne her med:
"Sætter man sig virkelig ind i problemstillingen, indser man let det aldeles tåbelige og naive i de andre folketingspartiers gelasne opvartning af de asiater, som nu oversvømmer Danmark. Hvis ikke vælgerne styrker Fremskridtspartiet, kan det meget let være fortroppen for Koranens forlangende om, at muhammedanerne gennem hellig krig skal undertvinge de vantro. Selv om Riemann af domstolene blev straffet herfor, er det jo bl.a. en statistisk kendsgerning, at Asienfolkeslagene formerer sig langt stærkere end danskerne. Justitsmordet på Riemann var lige så uanstændigt som dommen af 22 juni 1633 over Gallilei for at påstå, at jorden er rund og ikke pandekageflad."
(kilde: samme sted som ovenfor)

Og ud af dette springer Dansk Folkeparti så 10 år senere....... og hvad er DF's mærkesag? den vigtigste? er det netop ikke at forhindre "Koranens forlangende om, at muhammedanerne gennem hellig krig skal undertvinge de vantro." som Glistrup her skriver. Ikke, at jeg er enig i hverken det som Glistrup skriver eller i det som DF eller Pia Kjærsgaard står for. Blot finder jeg det er interessant at Glistrup her synes at støtte Riemanns udlægning fra 1979 af år senere (i 1985).

Jeg skal ikke gøre mig klog på Glistrups såkaldte skattecirkus, blot konstatere at Glistrup sikkert udmærket godt vidste, hvad han gjorde - idet han sådan set dygtigt udnyttede de skattehuller som var dengang i 1960erne og i 1970erne. Og at han sikkert var lynende intelligent.
Det ændrer dog ikke ved fakta: Glistrup blev i 1983 idømt fængsel og løsladt i 1985.

Og jeg kan godt huske Glistrups udtalelser efter løsladelsen: 1) han sang en lille sang --- forfærdeligt og 2) han gav udtryk for at muhammedanerne (muslimerne) var danskernes største problem. Og jeg er ganske overbevist om at han har mødt nogle typer i fængslet (gode, danske typer) som har haft held til at overbevise ham at muslimerne/muhammedanerne var eller blev DK's største problem. Og det satte han sig så for at bevise. ps: dengang i 1985 kaldte alle folk (vist også mig selv?) muslimer for muhammedanere, indtil min mor belærte mig om noget andet. (hun havde været i Mellemøsten som ung...)

Wikipedia har dette at sige om Glistrup:
http://da.wikipedia.org/wiki/Mogens_Glistrup

"Glistrup søgte at blive opstillet i de etablerede partier med sine allerede i 1960'erne udtænkte politiske ideer om afskaffelse af personbeskatningen og en kraftig reducering af offentlige sektor. Allerede i 1965 havde han støttet Peter Rindal i dennes protest mod kunststøtte og opfordret Rindal til at danne et politisk parti. Glistrup blev i 1971 vraget som folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, herefter stiftede han Fremskridtspartiet den 22. august 1972 og ledede det som kampagneleder 1973-1983 og 1999-2001."

Allerede i 1960erne havde han altså ideer om en kraftig reduktion af den offentlige sektor.....og dengang var byrokratiet ikke engang så stort som det er nu. Indkomstbeskatningen/personbeskatning ville have han også afskaffe - er det ikke noget vi kender fra DF også, måske i mindre grad?

Mht. overskriften så tror jeg at enten redaktionen eller Flemming Chr. Nielsen har tænkt på de træskibe som var helt almindelige før. Termitter i skibsplankerne var - og er - meget farlige....

Flemming Chr. Nielsen

Tak til Paamand og Aaen for de tilføjede kommentarer. Jeg bortforklarer på ingen måde Glistrups racistiske udtalelser, men pointerer igen, at de først blev en fast bestanddel af hans offentlige optræden EFTER domfældelsen. Og ingen af jeres henvisninger ændrer jo på den sag.

Ang. termitterne: det er Informations overskrift. Jeg havde kaldt kronikken for En sværdfisk i statens skrog (men den rubrik var nok for lang, dog er der en rest tilbage af den i ordet 'sværdfisk', som optræder et sted. Det gør ordet 'termit' også, kan jeg se, men der stod altså oprindeligt sværdfisk. Ellers skal jeg ikke gøre mig klog på termitters adfærd. Men sværdfisk ved jeg, hvad er.