Kommentar

Venstrefløjen burde gå til kamp mod selskabsskatten

Det er en misforståelse, at man går kapitalismens ærinde, hvis man kræver selskabsskatten sænket. Det vil faktisk være god arbejderpolitik at fjerne den helt
Debat
19. august 2013

For venstrefløjen er spørgsmålet om selskabsskatten tilsyneladende et af de primære våben mod kapitalismen. Hvis den sænkes, opfattes det som en direkte støtte til multinationale selskaber og kapitalismen. Det er et næsten tragiskkomisk synspunkt, da venstrefløjen dermed er kommet til at løbe de store og multinationale selskaber ærinder igennem de seneste 20 år, hvor globalisering, liberalisering af kapitalmarkeder og teknologisk udvikling har ændret samfundet og verden.

Synspunktet er på alle måder skadeligt for små og mellemstore virksomheder og for almindelige borgere i Danmark. Også for de offentligt ansatte, for kontanthjælpsmodtageren, for førtidspensionisten, pensionisten og især for den almindelige arbejder.

I dag belønner det danske skattesystem ejere af virksomheder, der flytter aktiviteter til lande med lav eller ingen selskabsskat. Samtidig skal de virksomheder, der stadig er i Danmark, konkurrere mod danske eller udenlandske virksomheder, der år efter år belønnes af skattesystemet, fordi de har overført aktivitet til eller opererer fra et land, hvor selskaber ikke betaler skat eller meget lav skat.

Rammer de små

Ofte hører man økonomer udtale, at selskabsskatten kun har betydning for de større selskaber i Danmark, men det er forkert. Som selskab eller privatejet virksomhed i Danmark, skal du opspare kapital og forrente kapital efter selskabsskat. Og da der bliver taget 25 procent (snart 23 procent) af overskud i selskabsskat, er det svært at opspare kapital og låne. Dermed er det vanskeligere for små virksomheder at lave de nødvendige investeringer, mens store og multinationale selskaber har en konkurrencefordel, når det drejer sig om at skaffe kapital. Og kapital er helt nødvendigt for at drive en virksomhed. Et selskabs eller et privatejet firmas opbygning af kapital er ikke et onde, men en nødvendighed for, at virksomheder kan investere og ikke mindst for at skabe nye arbejdspladser.

Skatten skal betales, når man modtager udbytte eller får en gevinst ved at sælge sin aktier. Ved at afskaffe selskabsskatten og sørge for, at gevinst ved salg af aktier og udbytte bliver beskattet som anden indkomst hos modtageren, vil man rent faktisk ligestille virksomheder i Danmark med store selskaber og multinationale selskaber.

Der vil ikke være en konkurrencemæssig fordel for store virksomheder i at føre midler til skattely, da der jo ikke vil være en beskatningsmæssig forskel.

Modellen vil heller ikke koste skattekassen dyrt. For den skat, der isoleret set tilkommer den danske stat fra selskaber, vil næsten være den samme. Forskellen er blot, at vores kontrol med personbeskatningen – altså den, der betales af personer, der modtager aktiegevinsten og udbytte fra selskaberne – er betydelig bedre end vores muligheder for at kontrollere selskaber. Og mens det måske er muligt at flytte et selskab i skattely, er det trods alt de færreste, som ønsker at bo i et skattely.

Revolutionært

Hvis man laver den foreslåede skatteomlægning, skal man samtidig afskaffe kapitalfradraget for aktieindkomst. I dag er det sådan, at de første 42.000 kroner beskattes særlig lavt. Afskaffer man fradraget, øger man beskatningen af kapital, men laver også en mere retfærdig beskatning og fjernelsen af selskabsskatten skaber dynamiske effekter via forbedret konkurrenceevne for virksomheder i Danmark. Det vil i sidste ende øge investeringerne og skabe arbejdspladser.

Derudover kan man fastholde beskatningen af Nordsøolien samt lade banker og forsikringsselskaber betale ekstra ved at fastholde lønsumsafgiften. Hvis man herefter stadig skulle mangle provenu efter omlægningen, kan det dækkes ind ved at øge topskatten.

En fjernelse af selskabsskatten er derfor svaret på at komme international skattespekulation til livs – ikke det modsatte. Venstrefløjens hårdnakkede modstand mod en fjernelse af selskabsskatten er kun til gavn for de store og multinationale selskaber. Og den modstand betyder, at vores samfund bliver fattigere, hvilket ikke gavner hverken offentligt ansatte, kontanthjælpsmodtageren, førtidspensionisten, pensionisten og ej heller den almindelige arbejder, da der vil være færre arbejdspladser og ringere vilkår for den almindelige arbejder.

Så om nogen burde venstrefløjen tale om at fjerne selskabsskatten og samtidig fjerne kapitalfradraget i kapitalindkomst og beskatte al kapitalindkomst fuldstændig som lønindkomst. Det ville være revolutionært. Det ville være at kæmpe den danske arbejders sag.

Rolf Eriksen er MBA og selvstændig

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kristoffer Larsen

Udover dit pladder, har du så een eneste seriøs grund til at vi skal tillade vor kapital at tjene penge i andre lande, frem for her.

Kollektivisme + nationalisme = ?

Kristoffer Larsen

Fuldstændigt samme resultat ville man nå frem til hvis alle EU-lande harmoniserede deres selskabsskat til 25%...

Men nu er der hverken ens selskabsskattesatser eller personskattesatser. Den højeste danske marginalsskat ligger f.eks. ikke på ca. 25 - 30 % som i Schweiz og starter heller ved en mio. i indkomst som i Tyskland.

Mosbak - 18.45
Den skat, du nævner først, er selskabsskat - ikke alle andre skatter - Men det vil jeg henvise dig til artiklen om.

Din øvrige reaktion har ikke meget med mit indlæg at gøre.
Det drejede sig om regelforenkling og frihed fra formynderstatens side, med henblik på bekæmpelse af de forhold, jeg nævner.
Men det fatter du måske ikke. Du kommenterer det i hvert fald ikke.

Forståeligt, da I socialister jo elsker bureaukrati, lighedsregler, formynderi og big mother stat - eller hvad ?

Flemming Scheel Andersen

Kristoffer Larsen

Kan du ikke forholde dig til andre på en ordentlig måde , eller vil du ikke??

Flemming Scheel Andersen

Den eneste grund til at nogle kunne få den syge ide at undlade at beskatte det sted hvor værdierne skabes, virksomhederne, er frygten for at de så bare vælger andre lande at være virksomhed i.
Denne mulighed for pression er alene mulig p.g.a. den fri kapiltaloverførsel, og er et ganske utilstedeligt forsøg på indblanding fra erhvervslivets side imod det demokratiske styre vi nu engang har.
Dette beviser til fulde at denne ordning skævvrider vort samfund og dets muligheder for at indrette sig, som befolkningen ønsker.
At undlade at forholde sig til denne virkelighed, må anses som en positiv tilkendegivelse til at samfundet bevæger sig væk fra et demokratisk fundament og vedkender sig anarki, hvor den stærkeste til enhver tid gør sin magt gældende

Claus Jensen, Lise Lotte Rahbek, Niels Mosbak og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Niels Mosbak

"Hvis der ingen hastighedsgrænser var på motorvejene, var der ingen "fartsyndere"?"

Det argument må være en slags arbejdsskade!? ;-)

Nu er jeg tilfældigvis bekendt med, at politiet nu i dagevis har "knipset" "fartsyndere"?" på en strækning af E39, hvor der absolut ingen trafikmæssig grund er til det - udover penge i "kassen" og opfyldelse af kvoter.

Samtidig negligeres både daglige og mere faretruende ting ved en nærliggende skole, for slet ikke at tale om politiets "traditionelle" arbejdsområder som tyveri, indbrud m.m. i det område. Selv de medvirkende betjente er trætte af det!

Hvis beskatning skulle være social, så burde den lægges på FORBRUG af ressourcer og ikke på produktion og (ærlig) indkomst.
Det er en ret god regel at hæmme det uønskværdige og lade det ønskværdige frit!
(OG spare det unødvendige!)

Hvis der er nogle der ikke har set: "Frank ser rødt" - Hvorfor betaler de multinationale selskaber ikke skat i Danmark? ...så er det måske sidste chance nu:

http://www.dr.dk/tv/se/frank-ser-roedt/frank-ser-roedt-1-10

Anders Kristensen, Britta Hansen, Lise Lotte Rahbek, Niels Mosbak, Pia Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Nic

"hvor der absolut ingen trafikmæssig grund er til det - udover penge i "kassen""

Det må da være din spøg i et samfund , hvor alt skal gøres op i penge......og kun penge.

Med hensyn til skat, så er det nok svært at undgå at beskatte der hvor værdier skabes, i stedet for alle mulige kunstige forsøg på andet.
Det bliver kun hårplukkeri på skaldede hoveder.

Flemming Scheel Andersen

Bill Atkins

Desværre er den problematik mindst 50 år gammel, og nu har man så næsten helt opgivet kampen og fyret de der måske kunne ligne de selskaber i skat........hvis de fik tid og muligheden.

Britta Hansen, Niels Mosbak og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Flemming,

det er desværre ingen spøg.

Men bortset fra det, så kan "værdier" jo rent logisk lige så nemt beskattes, når de forbruges, som når de skabes!
Onkel Joachim, der har sine penge i en tank for at bade i dem, er trods alt fiktion.
Men det vil medgivet kræve en omtænkning af systemet, hvilket det så på mange måder kan trænge til.

Flemming Scheel Andersen

Nic

Jeg er helt enig i dig om at nytænkning er påkrævet.
Måske kunne en smule logisk sans og konsekvens også være nyttige krydderier.

Men allerede nu er det sådan at hovedkilden til statens indtægter er moms og andre afgifter.
Denne konstruktion er uheldig af flere grunde.
For det første fordi omsætningsafgifter er socialt skæve, alt den stund at en spegepølse incl. afgifter koster det samme for alle indkomster, men de heldige som uheldige kun har behov for en, og man dermed endegyldigt forlader forsøget på at lade de bedst stillede bære mest.

Men også fordi når man beskatter alt mistes eller svækkes den styrkelse af det ønskelige forbrug kontra det uønskede.

Samtidig forvanskes varer og ydelses virkelige pris, så ingen har det ringeste begreb om, hvilke tiltag der er sunde og fornuftige eller hvilke der er urentable, fordi alle regner i priser incl. skat. Det kan medføre alvorlige fejlinvesteringer.
Ingen kan pt. regne prisen på EL ud og miskmasket af afgifter og tilskudsjunglens resultat ses tydeligt omkring solcellepaneler.

Endeligt har det vist sig, at netop omsætningafgifter igennem tiden, har vist sig at være oplagte svindelmål, og i visse tilfælde i et sådant omfang at de er blevet forladt af hensyn til befolkningens retsfølelse og lovlydighed.
Dertil vil man indvende at man ved hjælp af kontrol og overvågning idag kan overvinde tidligere tiders problemer hermed, men det er ikke den vej jeg ønsker samfundet skal udvikle sig.

Så jeg er ikke den store tilhænger af omsætningsafgifter, men er da villig til at gøre en undtagelse for multinationale, der igennem årtier ikke har bidraget på anden vis, og blot påligne dem en sådan, så de enten flytter eller betaler normal selskabsskat.

Nu, da emnet her er selskabsskat, vil jeg modstå fristelsen til at udbrede det til totalteater, og bare konstatere følgende :
Alle I selskabsskattetilhængere må, som konsekvens af ønsket om øget skat, være tilhængere af at staten konfiskerer hele overskuddet !
Eller bare de 50 % den var engang.
Så ved vi lissom, hvor vi har hinanden.

Flemming,

nej, systemet ER løbet fuldstændig løbsk!
(uanset skattemodel)
Og det MÅ omskabes fra bunden!

Jeg kunne dog ønske, at mange af de, der som jeg selv er hyppige og berettigede kritikere af systemet, ville være lidt mere kritiske, når det gælder fodring af selv samme defekte system!
(hvem "foderleverandøren" så måtte være)

Torben Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Nic

En fuldstændig ny skattemodel fra bunden, forekommer også mig at være helt fornuftigt.
Ved samme lejlighed, kunne resten af vore love også gerne få et hovedeftersyn

randi christiansen, Britta Hansen, Torben Nielsen og Nic Pedersen anbefalede denne kommentar

Ja, og gerne måden vi får "vore" love på, ikke mindst!

Torben Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Desværre er den problematik mindst 50 år gammel ...Flemming, socialisme er et sisyfosarbejde - mens liberalisterne og anarkisterne svælger i uklare metaforer, bortforklaringer, løfter og vildledninger, så er socialismen bundet til sandheden og logikken og derfor kan tingene kun gentages og gentages.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Flemming Scheel Andersen

Du mener måske der var noget galt med ligningen?

Kristoffer Larsen

Har man glemt ideen i artiklen? At der ikke sker beskatning i selskabet (eller virksomhedsordningen) så længe overskuddet ikke hæves.

Kunne man indføre det over hele Europa eller OECD ville der blive mange ledige indenfor revisorbranchen og man ville kunne spare store summer i kontrol og andet der ikke giver nogen værdi for borgerne.

Fik set "Frank ser rødt". En af løsningerne var i stedet at lægge skatten på omsætningen. Frank forfølger gennem programmet Nestle som på trods af en kæmpe omsætning ikke betaler skat. Det blev særlig tydeligt da selskabet overtog Hjem-is som tidligere havde betalt skat

Kristoffer Larsen ønsker sig tilbage til feudalsamfundet - det er vist tydeligt.
At have en indkomst at leve af er en menneskeret. Vi går endnu ikke ind for at folk ligger på gaden og dør af sult. Men det ser desværre ud til at et stigende antal mennesker her i landet mener det ville være OK. Eller de forestiller sig måske at deres medmennesker skal arbejde for dem som slaver med bolig i udskuret og en skålfuld suppe. Velbekomme.

Britta Hansen, Bill Atkins, Lise Lotte Rahbek, Simon Olmo Larsen, Flemming Scheel Andersen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Da kapitalbeskatning er et resultat af positiv og negativ kapitalindkomst, blev kapitalbeskatningen ændret for at sikre at negativ kapitalindkomst ikke gav fradrag i topskatten, svarende til hvad man havde i '70erne. Det viste sig at en kapitalbeskatning i marginalskatteområdet havde som effekt at en langt større del af forbruget blev lånefinansieret.

Der er dog sket en reduktion af marginalskattegrænsen siden '70erne, så skaden vil ikke være tilsvarende stor, men dog stadigvæk noget der skal tages med i betragtning.

Så en beskatning af kapitalindkomster svarende til lønindkomster vil være en opfordring til alle med en eller anden form for kapitalindkomst om at låne alt hvad remmer og tøj kan holde til. Er det det vi vil? Jeg tvivler.

Nic Pedersen

Jeg er helt enig med dig i at politiets prioriteringer ikke altid står mål med hvad man som borger med rimelighed kan forvente. Det har naturligvis noget med politiets lederuddannelse at gøre - kun de færreste chefer i politiet har nogen selvstændig mening om noget som helst. Som en af mine afdelingsledere engang råbte ned ad gangen til kriminalinspektøren: "Hvis I nu lagde navnene ned i en hat og trak lod, så havde de dygtige også en chance."
Så på det område er vi ikke uenige.

Men mit svar til Leo Nygaard skal ses som et pædagogisk forsøg på at bringe sludderet med "hvis der ingen skat er, er der ingen fradragsfusk" ind i et perspektiv.
Jeg ved ikke hvor pengene til Leo Nygaards borgerløn skal komme fra, eller rettere Leo Nygaards drøm om borgerløn vil blive noget udhulet, hvis der ingen skat er.

Og du må endelig ikke tale om forbrug i denne sammenhæng, enhver tale om at virksomheder skal betale afgift for deres el-forbrug, vil bringe Kristoffer Larsen op i det røde felt - virksomheder skal simpelthen "nurses" helt uden nogen form for samfundsmæssige restriktioner. Fordi de i deres uendelige godhed giver forbrugerne mulighed for at vælge imellem 20 forskellige udgaver af vaskepulver, der i bund og grund er det samme - blot i forskellig indpakning.

Jeg har i min tid været med til at starte 3 virksomheder op - og jeg ved at de to af dem i det mindste betaler skat, idet man takket være SKAT's ny åbenhed jo har mulighed for at gå ind og se den slags.
Men hulheden i argumentationen for ikke at betale skat når man er en virksomhed, afsløres jo af en af de store danske spillere på verdensmarkedet, min yndlingsaversion Carlsberg A/S, hvis direktør altså hæver 17 mio. kr. om året inkl. aktieoptioner, hvor imod virksomheden som helhed kan afse sølle 13 mio. kr. i selskabsskat til det danske samfund.
Man skulle nærmest ikke tro at der blev drukket øl - eller CocaCola, som Carlsberg A/S jo er tapperi for i Danmark, når resultatet er så pauvert - eller også er det fordi man mangler den så efterlyste "borgerlige anstændighed".

Nic Pedersen, randi christiansen, Britta Hansen, Flemming Scheel Andersen, Bill Atkins og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Altsammen vanskeligt gennemskueligt: multinationale selskabers skatteunddragelse, transfer pricing, kapitalflugt, statssubsidier, skat på aktieudbytte, kapitalfonde og forskellige selskabsformer: anpartsselskaber, aktieselskaber, eller kommanditselskaber, skatterådgivning gennem pricewaterhousecoopers, kreditmuligheder osv. ... men en ting er rigtig interessant - og da også Rolf Eriksens 'figenblad' - nemlig:

De mindre virksomheders og iværksætternes vilkår i Danmark!

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Tja, når man tænker på Fanden så lyser han...

http://www.information.dk/telegram/469630

Bill Atkins og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det lykkes erhvervslivet - med manipulationer, VK også slap afsted med i 00erne - at vende tingene på hovedet, så alting kommer til at handle om at tjene penge. Men pengene skal bare være tilstrækkelige, og det er de såmænd allerede i vores samfund, de er bare rigtig dårligt fordelt på de opgaver, det fælles samfund skal løse.

randi christiansen, Britta Hansen, Bill Atkins, Flemming Scheel Andersen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Min saglig fader, der var skattefuldmægtig og anset for ret dygtig og ansat i skat mere end 30 år, påstod under private former, at retfærdig ligning af store selskaber simpelt hen ikke længere lod sig gøre og det var grunden til at skattevæsnet koncentreret sin indsats på person området.
Og årstallet var først i 1970erne.

Siden er de større firmaers muligheder for at undrage sig skat kun vokset og vokset.
Ikke særligt heldigt i betragtning af at det er her samfundets værdier skabes.

randi christiansen, Britta Hansen, Bill Atkins, Steffen Gliese og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Som Christen Amby siger i 'Frank ser rødt': "Jeg har en baggrund som ligningschef i ligningsrevision, men jeg har måtte tage en MBA i boskifte - Virksomhederne kontrolleres ikke længere, mens folk jo dør hele tiden..."

Flemming Scheel Andersen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Var EU i øvrigt ikke en god idé, sådan som det blev solgt os, fordi kun landene i fællesskab ville kunne tyre det transnationale erhvervsliv? Jamen, det er da sandelig det, man skal gøre.

randi christiansen, Britta Hansen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Peter, der et problem med rigeligt med penge... I lange perioder i Sovjetunionen var der rigeligt med penge - priserne på husleje, transport og basisfødevare blev holdt på et fast prisniveau fra 1928 og faktisk frem til sammenbruddet i 1989, men det afstedkom en rationalisering af varer der var mangel på samt varer som samfundet af forskellige årsager ønskede begrænset omsætning af, og endvidere manglende markedsinformation omkring hvad forbrugerne ønskede af produktudvikling og -udskiftning.

...måske vil den slags markedsinformation kunne skabes parallelt med pengesystemet i et fremtidigt dertil udbygget elektronisk kommunikations- og netværkssamfund?

Mosbak - Først, hvorfor denne bemærkning :
" Jeg ved ikke hvor pengene til Leo Nygaards borgerløn skal komme fra, eller rettere Leo Nygaards drøm om borgerløn vil blive noget udhulet, hvis der ingen skat er."
, når jeg har gjort dig opmærksom på, 19.43, at omtalte skat kun er selskabsskatten, som er emnet her.
Jeg kunne udbrede debatten til andre arter statsindtægter og udgifter, men som nævnt 21.57, holder jeg mig til emnet.

Derimod savner jeg svar på spørgsmål i 19.43 og 21.57 til jer socialister. Men det kunne måske sætte jer i et ubehageligt dilemma :
- Forståeligt, da I socialister jo elsker bureaukrati, lighedsregler, formynderi og big mother stat - eller hvad ?
- Alle I selskabsskattetilhængere må, som konsekvens af ønsket om øget skat, være tilhængere af at staten konfiskerer hele overskuddet !

Jeg vil gentage den logiske påstand, at uden selskabsskat, var der ikke et motiv for de multinationale for de krumspring, de foretager, for at undgå skat. Så ville det reelle overskud komme til syne og pengene gavne her i landet.
Foruden de andre gavnlige virkninger, jeg nævnte tidligere.
Det vil jeg da gerne høre et kvalificeret økonomsvar på.

Steffen Gliese

Fremtiden, Bill Atkins, tilhører on-demand. Send en kode til 3D-printeren, og du kan hente din el-bil om et par dage, eller flytte ind i dit hus næste måned.

uden selskabsskat, var der ikke et motiv for de multinationale for de krumspring, de foretager, for at undgå skat. Så ville det reelle overskud komme til syne og pengene gavne her i landet.

Leo nu sludre du. Det er kun fiktivt (regnskabsmæssigt) at overskuddet skjules for skattevæsenet. Selve overskuddet (pengene) lever det liv det lever - i lommerne på kapitalisterne. Beskattet eller ikke beskattet - og ja så foretrækker jeg på samfundets vegne at der beskattes.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen, Britta Hansen, Steffen Gliese og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Leo Nygaard, det bliver ikke mere sandt af, at du gentager det: socialister afskyer bureaukrati, der står i vejen for det basisdemokrati, som er selve kernen i et socialistisk fællesskab.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

Bill - Det forstår jeg ikke. Det fiktive er en virkning af, at undgå skat. Ergo, ingen skat intet fiktivt.
Om der af andre grunde flyttes penge ud af landet, er en anden sag.

Peter - Jeg påstår ikke sandheder. Jeg spørger jer.

Og I svare ikke, tøsedrenge.

Leo Nygaard

Det er i det mindste befriende at du er klar over at der opfindes "fiktive" tiltag, for at undgå at betale skat - det viser jo netop et behov for øget kontrol og ligning af virksomheder.

Flemming Scheel Andersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Det fiktive er en virkning af, at undgå skat.

Nej Leo, nej, det er stadig noget vrøvl.

Det er sådan at 'det fiktive'(regnskabsfusk) gør at kapitalisten undgår beskatning. Profitten er hele tiden i kapitalistens varetægt og intet - intet - taler for at kapitalisten vil bruge sit overskud til gavn for det land, der ikke beskatter ham, og da slet ikke hvis alle lande ikke beskatter. Kapitalisten vil som den gode kapitalist han er gå efter næste profitgivende klassekampsslag: nemlig lavere løn.

Den uregulerede kapitalist beriger sig med arme og ben.

Ikke engang skatteunddragelseskonsulenten fra pricewaterhousecoopers (Frank ser rødt) troede på at kapitalisten frivilligt ville bidrage til det samfund han tjente sine penge i.

Niels Mosbak, randi christiansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Bill
1 - Det fiktive er en virkning af, at undgå skat.
2 - Det er sådan at 'det fiktive'(regnskabsfusk) gør at kapitalisten undgår beskatning.
Jeg læser, at disse to formuleringer er det samme !

Mit budskab er, at han undgår skat, hvis skatten ikke findes. Så behøver han ikke at fuske. Jeg synes, jeg formulerede det tydeligt nok.

Hvad han så gør med sit overskud, er en anden sag, som involverer internationale aftaler. Om vi selv kan gøre noget ved det, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Der er blot den forskel, at i 1 er 'skat' den udløsende faktor, mens i 2 er 'regnskabsfusk' den udløsende faktor...

Og fusk er fusk uanset hvad kapitalistens og du synes...

Hvad han så gør med sit overskud, er en anden sag, som involverer internationale aftaler. Om vi selv kan gøre noget ved det, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Danmark gør krav på 25%...det er artiklens udgangspunkt, Leo.

Leo, hvorfor nøjes du ikke bare med at sige at du ikke synes virksomheder skal betale skat af deres overskud, i stedet for at plædere for de multinationales ret til at omgå loven?

Du må undskylde, Bill. Det er det samme, der tales om i de to udsagn.

Med "Hvad han gør ellers med sit overskud", mente jeg i den tænkte situation, at selskabsskatten var fjernet.

I øvrigt fokusere I meget på store firmaer, der fusker. Hovedparten af selskaberne er ganske almindelige firmaer der agerer på hjemmemarkedet.

Du forsøger at undvige Leo, I dit udsagn sætter du kapitalistens økonomiske interesser over lovgivningens:

Det er fordi der opkræves skat at de multinationale snyder - ren Glistruplogik.

Niels Mosbak og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Og jeg fokuserer ikke på 'store firmaer', jeg fremhæver de multinationale firmaers mulighed for 'transfer pricing' - altså at flytte overskuddet væk fra Danmark ved at handle med sig selv over grænserne . en mulighed danske firmaer ikke har i samme omfang. Leo, det er ved at blive lidt pinligt -du må selv sætte dig ind i sagerne i stedet for blindt at citere din mester og guru: gestaltet af Mogens Glistrup, Lars Seier Christensen, Martin Ågerup og Ayn Rand.

Niels Mosbak og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg gentager lige dit eget udsagn:

Jeg vil gentage den logiske påstand, at uden selskabsskat, var der ikke et motiv for de multinationale for de krumspring

Det er sgu da ikke til at misforstå.

Ovenstående udsagn gentager du i reduceret form i 1: Det fiktive er en virkning af, at undgå skat.

...og så benægter du det oprindelige indhold - rent sofisteri Leo. Gab hvor det kedeligt. "Spielverderber" - det har jeg vist kaldt dig før Leo.

...men jeg får da trænet min Schopenhauer.

Ok Bill, så siger jeg det : Jeg synes ikke virksomhederne skal betale selskabsskat.
Af tidligere nævnte forskellige grunde.
Som sidegevinst får man så fjernet selskabernes forsøg på regnskabsfusk af den grund og at SKAT kan lave noget andet - fornuftigt.
Er du så tilfreds.

Hvem er det, der undviger ? Du undviger at svare på, om selskaber skal aflevere hele overskuddet til fælleskassen.

Leo, det synes jeg virksomhederne skal i det omfang samfundet - almenvældet - har behov for indtægten. Eksv. synes jeg den kinesiske økonomiske model er alt for ureguleret...

I udsendelsen "Frank ser rødt" var der en skattekonsulent fra Pricewaterhousecoopers, der opfordret DR2 foreslog et alternativt skattesystem baseret på selskabernes bruttoomsætning - han foreslog endvidere, at der så kunne gives fradrag for virksomhedernes økonomiske engagement i samfundet, sponsoreringer af diverse samfundsaktiviteter - men deri er jeg uenig, for det vil give virksomhederne al for stor indflydelse på hvordan vores samfund skal skrues sammen.

Det er på tide at vi erkender at det privatkapitalistiske marked har nogle fatale blinde pletter.

Eksv. har verden brug for en ny antibiotika, som er virksom overfor resident bakterier. En sådan antibiotika vil koste kassen at udvikle, og den skulle oven i købet lægges i et pengeskab til den dag en epidemi krævede, at man åbnede for pengeskabet.

En sådan udviklingsopgave er ikke mulig, at gennemføre under ledelse af det privat kapitalistiske marked. og den samme baglås i den kapitalistiske mekanisme viser sig i en lang række andre samfundsmæssige opgaver.

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2013/07/29/154557_1.htm

" Leo, det synes jeg virksomhederne skal i det omfang samfundet - almenvældet - har behov for indtægten "
Dvs , svaret er ja - Vores sløsede samfund har et permanent behov.
Tak for svaret, Bill Uldimund Atkins

Flemming Scheel Andersen

Bill

Jeg vil gøre dig opmærksom på at:

"I udsendelsen "Frank ser rødt" var der en skattekonsulent fra Pricewaterhousecoopers, der opfordret DR2 foreslog et alternativt skattesystem baseret på selskabernes bruttoomsætning.

Dette forslag skal ses dels som afmagt overfor at muligheden for at flytte selskabernes overskud udenfor skattevæsnets rækkevidde, både lovligt og måske ulovligt, indenrigs og især udenlandsk, ikke mindst som resultat af fri kapitalbevægelse over landegrænser.
Og at en omsætningsafgift åbner op for Pricewaterhousecoopers og lignende gribbefirmaers fortsatte virke i et kompliceret skattesystems krinkelkroge, fordi det vil være lige så kompliceret som det vi kender idag.
Der er meget store forskelle i de forskellige firmaers dækningsbidrag i forskellige brancher , i forhold til deres omsætning, hvis den rigtige overhovedet kan afdækkes korrekt i henhold til f.eks. 'transfer pricing, men også en masse andre forhold kan tilsløre det rigtige dækningsbidrag.
Så et nyt kredsløb vil blive etableret for at geleide overskuddet hen i de brancher der beskattes lavest fra de højeste beskattede.
I dag fra det højest beskattede land til lavest.
I morgen fra højest beskattede branche til lavest.
Med den forskel at i morgen behøver man ikke krydse landegrænse og muligheden for at opdage 'transfer pricing er minimeret.

Tænk nu længere og fald ikke for de nemme slagord.
Jo mere simpelt et skatte system måtte være, jo sværere er der at omgås.

Men en simpel omsætningsafgift vil enten ødelægge nogle brancher eller medføre prisforhøjelser i disse, eller medføre ovenstående senario.

Flemming Scheel Andersen

Leo

1. Stråmand:

"Forståeligt, da I socialister jo elsker bureaukrati, lighedsregler, formynderi og big mother stat - eller hvad ?"

2. Stråmand:

"- Alle I selskabsskattetilhængere må, som konsekvens af ønsket om øget skat, være tilhængere af at staten konfiskerer hele overskuddet !

Og du har da helt ret i at undgår staten helt at udskrive skatter, så er der ingen der snyder, men hvad vil du bruge dette ubrugelige udsagn til??

Er du imod at vi , som samfund har vedtaget at omfordele en lille del af de bedst stilledes indkomster over skatten??
Synes du ikke der skal være en form for omfordeling??
Hvis du synes det, hvordan skulle den så konstrueres efter din mening??

Sider