Kommentar

Venstrefløjen burde gå til kamp mod selskabsskatten

Det er en misforståelse, at man går kapitalismens ærinde, hvis man kræver selskabsskatten sænket. Det vil faktisk være god arbejderpolitik at fjerne den helt
Debat
19. august 2013

For venstrefløjen er spørgsmålet om selskabsskatten tilsyneladende et af de primære våben mod kapitalismen. Hvis den sænkes, opfattes det som en direkte støtte til multinationale selskaber og kapitalismen. Det er et næsten tragiskkomisk synspunkt, da venstrefløjen dermed er kommet til at løbe de store og multinationale selskaber ærinder igennem de seneste 20 år, hvor globalisering, liberalisering af kapitalmarkeder og teknologisk udvikling har ændret samfundet og verden.

Synspunktet er på alle måder skadeligt for små og mellemstore virksomheder og for almindelige borgere i Danmark. Også for de offentligt ansatte, for kontanthjælpsmodtageren, for førtidspensionisten, pensionisten og især for den almindelige arbejder.

I dag belønner det danske skattesystem ejere af virksomheder, der flytter aktiviteter til lande med lav eller ingen selskabsskat. Samtidig skal de virksomheder, der stadig er i Danmark, konkurrere mod danske eller udenlandske virksomheder, der år efter år belønnes af skattesystemet, fordi de har overført aktivitet til eller opererer fra et land, hvor selskaber ikke betaler skat eller meget lav skat.

Rammer de små

Ofte hører man økonomer udtale, at selskabsskatten kun har betydning for de større selskaber i Danmark, men det er forkert. Som selskab eller privatejet virksomhed i Danmark, skal du opspare kapital og forrente kapital efter selskabsskat. Og da der bliver taget 25 procent (snart 23 procent) af overskud i selskabsskat, er det svært at opspare kapital og låne. Dermed er det vanskeligere for små virksomheder at lave de nødvendige investeringer, mens store og multinationale selskaber har en konkurrencefordel, når det drejer sig om at skaffe kapital. Og kapital er helt nødvendigt for at drive en virksomhed. Et selskabs eller et privatejet firmas opbygning af kapital er ikke et onde, men en nødvendighed for, at virksomheder kan investere og ikke mindst for at skabe nye arbejdspladser.

Skatten skal betales, når man modtager udbytte eller får en gevinst ved at sælge sin aktier. Ved at afskaffe selskabsskatten og sørge for, at gevinst ved salg af aktier og udbytte bliver beskattet som anden indkomst hos modtageren, vil man rent faktisk ligestille virksomheder i Danmark med store selskaber og multinationale selskaber.

Der vil ikke være en konkurrencemæssig fordel for store virksomheder i at føre midler til skattely, da der jo ikke vil være en beskatningsmæssig forskel.

Modellen vil heller ikke koste skattekassen dyrt. For den skat, der isoleret set tilkommer den danske stat fra selskaber, vil næsten være den samme. Forskellen er blot, at vores kontrol med personbeskatningen – altså den, der betales af personer, der modtager aktiegevinsten og udbytte fra selskaberne – er betydelig bedre end vores muligheder for at kontrollere selskaber. Og mens det måske er muligt at flytte et selskab i skattely, er det trods alt de færreste, som ønsker at bo i et skattely.

Revolutionært

Hvis man laver den foreslåede skatteomlægning, skal man samtidig afskaffe kapitalfradraget for aktieindkomst. I dag er det sådan, at de første 42.000 kroner beskattes særlig lavt. Afskaffer man fradraget, øger man beskatningen af kapital, men laver også en mere retfærdig beskatning og fjernelsen af selskabsskatten skaber dynamiske effekter via forbedret konkurrenceevne for virksomheder i Danmark. Det vil i sidste ende øge investeringerne og skabe arbejdspladser.

Derudover kan man fastholde beskatningen af Nordsøolien samt lade banker og forsikringsselskaber betale ekstra ved at fastholde lønsumsafgiften. Hvis man herefter stadig skulle mangle provenu efter omlægningen, kan det dækkes ind ved at øge topskatten.

En fjernelse af selskabsskatten er derfor svaret på at komme international skattespekulation til livs – ikke det modsatte. Venstrefløjens hårdnakkede modstand mod en fjernelse af selskabsskatten er kun til gavn for de store og multinationale selskaber. Og den modstand betyder, at vores samfund bliver fattigere, hvilket ikke gavner hverken offentligt ansatte, kontanthjælpsmodtageren, førtidspensionisten, pensionisten og ej heller den almindelige arbejder, da der vil være færre arbejdspladser og ringere vilkår for den almindelige arbejder.

Så om nogen burde venstrefløjen tale om at fjerne selskabsskatten og samtidig fjerne kapitalfradraget i kapitalindkomst og beskatte al kapitalindkomst fuldstændig som lønindkomst. Det ville være revolutionært. Det ville være at kæmpe den danske arbejders sag.

Rolf Eriksen er MBA og selvstændig

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Det påstås, at der jo "i forvejen betales 25% i moms", men det er jo ikke rigtigt. Der overvæltes 25% i moms på slutkøberen, indkradset på statens vegne i detailleddet; men de professionelle led forud kan jo netop trække evt. moms fra.
Det er svært at se, hvor dan en afløsning af beskatningen med en omsætningsafgift i produktionsleddet skulle være gevaldig en belastning. Den vil give billigere arbejdskraft, og på ingen måde vil omsætningsafgiften være forskellig fra andre omkostninger ved at drive virksomhed. Den kan oven i købet siges at imødekomme erhvervslivets ønske om ikke at blive straffet for at tjene mange penge.

Torben Nielsen, Bill Atkins, Niels Mosbak og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Det skal ikke være tilladt at privatprofitere på fællesskabets værdier > naturgrundlaget. De enkelte habitaters bruttoprodukt beregnes, og en overlevelsesramme pr individ fastsættes. Evt. overskud fordeles og investeres efter demokratisk beslutningsproces og fagligt funderede bæredygtighedsprincipper. Ingen hekseri kun behændighed. Naivt? At undlade er bare dumt.

Randi - Tilføjelse :
Forudsat, at du taler om Danmark isoleret (måske Grønland??), har vi magten over olie, gruset o.a og jordens overflade. Men det naturgrundlag, der befinder sig uden for vore grænser, må vi inddrive Naturskatten for ved grænsen (min betegnelse). Det lader sig ikke gøre uden aftaler med eller udtræden af EU.
Hvis du taler globalt set, så kun den bemærkning, at det tager en hulens tid, noget vi i den forbindelse ikke har nok af.

Tak for svaret, Bill Uldimund Atkins

Ok Leo, så siger jeg det : Jeg synes virksomhederne skal betale 100% af nettooverskuddet i selskabsskat.

Jeg er bare lidt blød med hensyn til overskydende kapital skabt af kreative miljøer - hvis ikke staten har presserende behov - som jeg beskrev det med hensyn til "antibiotika og residens" o.m.a. - så synes jeg pengene skal blive i virksomhederne, og ikke som i Kina hvor nogle få, i forhold til de mange, får for meget, som jeg også skrev.

Flemming - De to "stråmænd" er ikke stråmænd, men spørgsmål, som ingen vil svare på.

Så stiller du 4 spørgsmål, der sætter mig i arbejde ! Men ok, jeg prøver.
Præmissen er samfundet, som det ser ud nu og ikke en vision om hvordan det burde være.

1 - ".......... hvad vil du bruge dette ubrugelige udsagn til??"
Der er her tale om selskabsskatter. Rigeligt beskrevet i artiklen og i flere indlæg, inkl. mine egne, herunder det du selv nævner, snyderiet.
Den korte, generelle version er, at pengene ligger bedst i selskabernes lommer, hvor de gavner selskabet, alle de ansatte og dermed samfundet. Læs artiklen igen.

2 - Omfordeling. Jeg vil bruge ordet udligning af lønforskelle : Nej, ikke imod, men ikke kun gennem skatten. Se nedenfor
Forklaring - skattesystemet har medvirket til større lønforskelle og det er udgangspunktet. Og de bredeste skuldre.............
Omfordeling, forstået således, at staten tager med den en hånd bruger penge på processen til en horde af kontornussere og giver for størstedelen pengene tilbage til de samme borgere med den anden hånd.
Jeg betragter dette som en samfundssygdom.

3 - Er allerede besvaret.

4 - Hvordan lønudligning ? Flad indkomst skat, revision af fradrag som giver de velstående størst fordel og mulighed for snyd, indkomst- og formue regulering af kontante ydelser og brugerbetalinger. Indkomst regulering kendes allerede i form af folkepensionisters mulighed for diverse tilskud (via tillægsprocenten) og i beregningen af pensionstillægget

Det var vist det.

Og så ikke et ord om grundskylden, naturskatten og basisindkomsten, som tilsammen beskriver et meget anderledes samfund.

Peter Hansen beskriver faktisk NATURSKATTEN oven for - noget af den.

Flemming Scheel Andersen

Flemming

"Den korte, generelle version er, at pengene ligger bedst i selskabernes lommer, hvor de gavner selskabet, alle de ansatte og dermed samfundet. Læs artiklen igen.

Hvis vi to helt alene begiver os derhen , hvor dette samfunds værdier skabes, i de firmaer der skaber en merværdi ved dyrkning, service, eller produktion, så er al anden skat end lige der indført af helt andre grunde end selve skatteindkomsten, fordi der nu egentlig ikke er andre indkomstkilder for en stat.
Synes du så ikke helt ærligt, at en fritagelse af beskatning af den eneste værdikilde, garanterer for overflødigt bureaukrati??

Og jo der kan være ret mange andre gode grunde til at beskatte andre steder på andre måder, indirekte eller direkte, men det kan først ske efter en omfordeling har fundet sted, enten gennem løn eller videregivelse af skat.
Derfor er dit udsagn er falsum, fordi skat ikke kan opkræves, hvis ikke midlerne er fordelt.

Flad indkomst lyder forjættende simpelt , men er så et endeligt farvel til "de bredeste skuldre bærer de største byrder" og dermed solidariteten, eller enigheden om du vil i alle samfundslag om at et forholds lige samfund med lige muligheder forlades.
Jeg ser ikke at de bedst stilledes vilkår på nogen måde er ringe, eller at de mangler mulighed for forbrug eller investeringer.

Jeg mener at en vis progressivitet i skatten er både rimelig og ønskelig, men gerne med en total fjernelse af fradragsmuligheder af enhver grad og art, bortset fra kørselsfradraget, hvor mobilitet jo er grundlaget for et industrialiseret samfund.
Jeg ser ingen grund til en tilbagevenden til feudalsamfundet, hvor vi alle skal producere og leve af egen produktion.
Når disse fradrag fjernes vil trækprocenterne kunne nedsættes betragteligt, eller rettere gerne blive på det nuværende og i stedet nedsætte de asocialt skæve afgifter og momsen.

Personligt har jeg intet i mod mange offentligt ansatte, da det er bedre at få en arbejdsindsats end skulle understøtte passiv forsørgelse.
At de så bedre kunne udnyttes i fornuftigere beskæftigelse end at til stadighed være hittepåsomme inden for kontrol og overvågning af borgerne. I så fald vil meget længere tvungne ferier for disse være at foretrække.

Flemming Scheel Andersen

Leo

Jeg har forstået det sådan at en stråmand er at tillægge andre en holdning de ikke har givet udtryk for?? på den ene eller anden måde? Det inkluderer vel også intimiderende spørgsmål, som ikke kan besvares positivt, som:
Tæver du stadig konen??

Nej, Flemming - Hvilken holdning. Det ved ingen før de har svaret. Jeg kunne da godt besvar de spørgsmål, men jeg regnede med at socialister ville få svært ved det.
Eksempelvis Bills svar, der endelig kom herover, 20.14
Han svarede også på om socialister elsker bureaukrati. Nej, vi kan ikke fordrage det. Se selv det nøjagtige svar.

Flemming Scheel Andersen

Leo

Hvad er grunden til du ikke svarede på mit spørgsmål??

Han svarede også på om socialister elsker bureaukrati. Nej, vi kan ikke fordrage det. Se selv det nøjagtige svar.

Leo, det er ikke mig der svarer på spørgsmålet om bureaukratiet.

Bureaukratiet er i mine øjne sikkerheden for at demokratiet kan fungere. Mit udgangspunkt er meget mere konkret end eksempelvis din minimalstat krydret med noget georgisme.

Jeg er ikke drømmer. Jeg ved at hvis vi skal modarbejde den liberalisering der spreder sig overalt i samfundet, så må vi have en intakt stat, der kan håndterer de sociale tiltag, der er nødvendige for at alle kan have et værdigt og liv og økonomi.

Der er ingen belæg for at du og dine kan få medhold til at nationaliserer al jord og derigennem opkræve en jordskat der dækker alle socialstatens behov, og derfor nævner du heller aldrig nationaliseringen af jord med et ord - du presser derimod på med den anden side af din georgistiske plan: Dekonstruktionen af den sociale stat. Leo du er liberalist. Indtægterne må sikres først, hvis du vil lyde som troværdig georgist og ikke blot som en af Lars Sejrs proselytter.

Nu må du vælge. Er du georgist eller neoliberalist i en dårlig forklædning.

Georg Christensen

Til kamp mod selskabsskattelettelser: Så vil jeg gerne hendvise til en udsendelse på tyskernes ARD den 19.08.2013 med teksten: Steuerfrei-wie konzerne Europas kassen plündern. Oversat: Hvordan europas koncerne plyndre samfunds kassen.

En udsendelse som burde købes og vises på DR2. En udsendelse som på let forståelig måde viser koncernstrukturene som med et snuptag fjerner overskud i bla. danmark til skattely, med selskabs procenter på 0-5%, så det næsten er ligegyltigt hvad selskabsprocenten i danmark er, hvilket oplyste politikere burde have viden om.
En udsendelse som også bygger på internale ekspert udsagn.

Rolf Eriksen, randi christiansen, Torben Nielsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Jeg skulle se Deadline om SKAT :-) Meget a´propos.

Det første, du nævner, er lidt svært at forstå, når du bruge ordene skat og beskatning. Hvis du mene selskabsskat, er svaret, at alle ansatte, herunder ejere der får udbytte, betaler skat af løn og udbytte.

Anden afsnit forstår jeg ikke ?? Omfordeler man ikke så meget, skal der ikke inddrive så meget skat. Eksempler : Jeg får i runde tal 9000 kr men betaler 3000 tilbage i skat.
Den velhavende får børneydelse tilbage. Pensionister af forskellig art betaler skat.

Tredje afsnit, flad skat - Du glemmer de andre måder at lønudligne på, som jeg nævner.

Fjerde afsnit, progressivitet - Husk at 25 % af 1000 er 250 - 25% af 2000 er 500
Fradrag, enig, men hvorfor friholde kørselsfradraget, som for nylig er debattere i en anden tråd om Lidegaards "store" miljøplan. Du kan læse mine argumenter dèr.

Femte afsnit - Rigtigt. Det er ikke antallet af offentlig ansatte, der er interessant, men derimod hvad de laver. Det kunne jeg skrive meget om. Og ikke overraskende ender det med Individuel, betingelsesløs og frihedsskabende basisindkomst - parret med en indsats for at dele arbejdet for de lediges skyld.

Bill - beklager jeg huskede forkert. Men nu fik du så svaret på det også :-)
Men så kan jeg spørge dybere : Findes der ikke masser af overflødig bureaukrati i Danmark

Hvad jeg er, står i min profil. Modsat de fleste andre helt anonyme.
Basis og grundskyld hænger ikke nødvendigvis sammen.
Jeg vil ikke nationalisere jorden, men overtage den mod erstatning jf grundloven.
Men at også dette er svært, har du ret i.
Neoliberalist aner jeg ikke hvad er. Disse udtryk er ret udvandede. Er det en tilhænger af LA ? Jeg meldte mig ud for 3 år siden.

Fejl : Basisindkomst

Flemming Scheel Andersen

Leo Nygaard

Ja der var ikke meget nyt i dead-line?

Det er ligegyldigt hvilke benævnelser du ønsker brugt om det er skat, beskatning, selskabsskat, produktionsafgift what ever.
Det er og bliver produktion, tjenester og dyrkning der er kilden til indkost af alle former og derfor den der skal fordeles ved enten løn eller beskatning.

Bliver den ikke det, kan alt andet ikke lade sig gøre uanset ønskernes retning.

Bagefter kan du indrette dig på forskellige måder, som er mere eller mindre underordnet, men som del benyttes til yderligere fordeling, men i lige så høj grad tilbageførsel af for stor købekraft, men ikke mindst tilsløring af hvor den økonomiske magt til en hver tid er siddende.
Hvis det kun var værdiskabende enheder der blev beskattet, kan man virkelig sige at magten var koncentreret i helt uønsket grad, men det er den virkelighed vi nærmer os mere og mere konsekvensen af ved den pengefiksering tiden har bragt.

Og denne magtens koncentration er også det der gør det muligt at stille så tåbeligt forslag, som at friholde dem der skaber vore værdier fra at betale skat.
Hvilket fuldstændig svarer til vrøvle-tesen om at bevare velfærdsstaten ved at skære samme velfærd væk.
Hvis ikke firmaerne og selskaberne bidrog direkte med skat eller indirekte med lønninger til beskatning, så var der intet at fordele, nul.

Du kan som sagt bagefter mene at det er vrøvl at bevare en ilusion om at en pensionist er skatteyder, men det har alene andre fordele.
Først og fremmest vel en ønske om ligebehandling, at kunne tildele samme behandling f.eks. fradrag, solidaritetfølelse o.s.v. og så selvfølgelig at føre for mange udbetalte penge tilbage til statskassen så ilusionen om høje ydelser pension eller SU , bevares.

Flemming Scheel Andersen

Leo
Progressivitet har været et anerkendt princip i stort set alle skattesystemer og du gør selv det samme , hvis du går ind for at eks. pensionister ikke skal betale skat.
De højeste indkomster skal selvfølgeligt betale mest og har til eks. i USA i efterkrigstiden været på 90%, fandt jeg ud af ved lidt googling af postulater om det her på siden.

Problemerne i skattesystemet har aldrig været denne progressivitet men afskrivningsjunglen, der har gjort det muligt for de bedste indkomster at undvige denne, uden af deres levefod blev berørt af manøvren.

Når fradragene forsvinder, forsvinder svindelnumrene med dem og trækprocenterne går ned og bliver spiselige og alle ved hvilken skat de skal erlægge af deres indtjening, som iøvrigt gerne må være den samme for personer og de forskellige selskabstyper, igen for at fjerne incitament til at flytte indkomster rundt.

Jeg indrømmer jeg drillede dig urimeligt med kørselsfradraget, jeg undskylder.
Men uden mobilitet for varer og mennesker, er indtjeningsgrundlaget og dermed beskatningsmuligheden uendeligt meget mindre...også til din basisindkomst.

Antallet af offentligt ansatte er faktisk rigtigt interessant, hvis de benyttes til gavn og ikke hindring for både personlig, men også erhvervslivets interesse, men i stedet for som service og vedligeholds funktioner .
Bill skal have sin ret i at bureaukrati er den lille mands chance for retfærd, hvis reglerne er så simple at det kan overskues og retsprincippet om to uafhængige klagemuligheder opretholdes.
Bureaukrati er et negativt ladet ord, men rummer mere.

Flemming Scheel Andersen

Leo

Jo der er masser af unødvendigt bureaukrati, men synes du ikke også der mangler noget retssikkerhed for borgerne i mange situationer??
Retssikkerhed er bureaukrati i en positiv form.

Niels Mosbak, randi christiansen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Lars Bækgaard

Skatten på værdiskabende aktivitet bør sættes ned, og skatten på forbrug af fælles ressourcer bør sættes tilsvarende op.

Ned: Indkomstskat, selskabsskat, ...

Op: Skat på beliggenhed (grundskyld), vand, olie, ...

Steffen Gliese

Baggrunden for alle disse debatter handler jo om alt andet end økonomi - det er kapitalisternes forfængelige ønske om at blive værdsat, selvom de reelt blot meler deres egen kage.
Hvad ville der ske, hvis de ikke drev deres virksomheder i samfundet? Så ville lønmodtagerne blot arbejde for sig selv eller for nogle andre.

Lars

Vi har sparet rigtig meget på vandet de sidste mange år.
Faktisk så meget, at de er et problem nogle steder grundet lavt forbrug.

Derudover så betaler vi allerede 45-50 kr/m3

På olie produkter til transport er der også allerede tårn høje afgifter.

I tilgift må nævnes at bilerne kører længere og længere. Positivt

LAs forslag på indkomstskatterne er rigtig fint og mærkværdige afgifter som NOX, PSO, sukker, chokolade, is, vin,øl alkohol bør fjernes

finansieret af offentlige beskæringer

Flemming

Når skatter og afgifter og dermed de afledte lønninger ifht til vores konkurrenter, så flytter produktion naturligvis væk fra DK.

Så er nok så mange ønsker om velfærd pisse ligegyldig.
Velfærd skal betales.

Og naturligvis er det rimeligt at mennesker på arbejdsmarkedet får skattelettelser samtidig med at 2 mio på overførselsindkomst ikke får det.

Steffen Gliese

Per Nielsen, du har bare et forfejlet forhold til det samfund, du er rundet af. Det var rimeligt, at folk fik bedre materielle forhold for 15 år siden, men siden har det grasseret og fuldstændig taget fokus fra det væsentlige i samfundet: at almene og generelle problemer i folks liv kan neutraliseres, og at folk får lejlighed til at bidrage i samfundet med det, de kan gøre godt, og som de mener, samfundet bliver bedre af at få tilført.
Det handler ikke om at rage til sig, det handler om at bidrage.

randi christiansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Georg Christensen

Selskabs tankegangen er kun en bagatel, som centralbankerne sammen med IWF ikke bør bekymre sig om.

Mit råd til verdens centralbanker vil være: sæt renten op til 2% til samfundskasserne, som alligevel er betalings yderne og begrænds samtidig finansindustriens udlånsrente til højest 10%.(incl gebyrer af alle arter),alt derover vurderes som "ågerrente",og straffes derfter, eller overtages af samfundenenes centralbanker.

Måske lidt kluntet forklaret, men en vindings forøgelse på 8% (for bare at låne videre),vil selv for den mest garvede cassino narkoman være en målsætning.

NB: Bare en tankegang, som bør optages næste gang G8 eller G20 mødes,og diskuterer på grundlag af realiteter hvor illusionerne lukkes ude. Husk på, til alle: Guldet er ikke istand til at formere sig selv uden "arbejdsydelser",ydelser som i virkeligheden danner grundlaget for finansindustriens selvillusionærrimgs formeringsprosesser, noget lignende middelalderens "guld alkymister".

Det er på tide, at vores politikere vågner op.

Lige til sidst Selskabsskat på 23% virker kun hvis selskabet også ønsker at betale 23%, se venligst tyskernes ARD udsendelse, med navnet: Steuerfrei-wie konzerne Europas kassen plündern. oversat: Hvordan "koncerner" plyndrer Europa folkets kasser. De nyder Europas strukture overalt samfundsbetalte. De nyder masserøvs spilleriet, skattebetalingen foregår i skattely, her ligger selskabsskatten oftest på et par %., indtil Eu folkene endelig vågner op og siger "NOK er NOK". Det må fremover være et problem, som vores danske politikere i Eu parlamentet kun sammen med EU i fællesskab kan finde en løsningsmodel for.

Per Nielsen du kører bare frem med dine indre blokeringer - kunne du ikke for én gangs skyld forholde dig til virkelighede, evt. opdatere din viden...

Det går glimrende for dansk produktion

Betalingsbalancen:

Løbende poster i alt
År Mio.kr.
2009 56 546
2010 103 647
2011 101 198
2012 101 606

Den danske vareeksport er tilbage på niveauet før den økonomiske krise, mens importen stadig halter. I 2011 havde Danmark et overskud på 84 mia. kr. på varehandlen. Den danske eksport til vækstmarkederne stiger hurtigere end den øvrige danske eksport. (DST)

Selskabskatten:
År Mio.kr.
2009 38 846
2010 48 870
2011 49 778
2012 55 571

Bill

Det kaster jo ingen jobs af sig af betydning og slt ikke til ufaglærte
DErudover er de storeoverskud på BB drevet meget af lille import.

Stadigvæk har vi giga underskud på statens finanser.

Stadig væk handler vi som sindsyge i Flensborg.
Stadig har vi PSO afgifter som tynger meget hos produktionsvirksomheder.

Peter Hansen
Problemet r jo at alt for mange ikke bidrager og færre og færre skal betale for flere og flere

Stadig er jeg kunde og 3kvart ligeglad med min vares produktionssted, de ansattes lønninger og den CO2, der bruges for at transporterer den.

Flemming Scheel Andersen

Per Nielsen

Har du overvejet hvor meget dine gentagne overdrivelser, forvridninger og forvanskninger vedkommer andre, når du hele tiden gentager at du er ligeglad med andre.
Og hvis du er så ligeglad, hvorfor fortæller du så at du er det??

Et eks. på dit sludder:

"Problemet r jo at alt for mange ikke bidrager og færre og færre skal betale for flere og flere"

For det første er det faktuelt forkert, hvilket flere mennesker har gidet undervise dig i igennem tidens løb.
For det andet er det altså nok med een eneste skatteyder, hvis viljen og evnen til at betale til samfundet er til stede hos vedkommende.

Og nej handelen i Flensburg er stadig ikke stigende eller væsentligt mere end andre lægger i Danmark

Du har intet indhold i dine propagandaindslag for LA, hvilket jo er fuldt forståeligt når udgangspunktet tages med i betragtningen.

Niels Mosbak, Torben Nielsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Flemming

Ville det ikke være bedre om de 10 mia sadsynligvis meget mere, som der grænseshoppes for blev brugt i DK ???. Hvorfor læne sig tilbage og sige. Jamens Nordmænd og svenskere handler også her, så til helvede med grænsehandlende danskere sydpå. Gå efter den store boks

Find mig en skatteyder som betaler mere end allerhøjest nødvendig.

Du synes ikke 2 mio på overførselsindkomst er mange ?? Antallet af pensionister kender kun 1 vej OP!!!.

Du finder ikke at vi skal lånefinaniserer velfærdsnarkoen med op til 5 mia om året er et problem ??

Ville det ikke være bedre om en tomatavler investerede i DK istedet for i Sverige ??

Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen og vedkommende er pisseligeglad med dansk velfærd, når vedkommende handler.

Eller ka du ikke forstå.

Jeg nævnte ovenfor 20.52 : "Præmissen er samfundet, som det ser ud nu og ikke en vision om hvordan det burde være."
Bare lige for at minde om forskellen , som hvis de sammenblandes forkludrer debatten.
F.eks, ikke for at være personlig, står Randi og Per på mars og venus og råber uden at kunne høre hinanden.
Emnet her er selskabsskat, men selvfølgelig bredte debatten sig hurtigt ud til alle samfundets indtægter.

Flemming - Det er for meget at kommenter på alt det, du siger. Jeg vil være selektiv og vælge det det springer mest i øjnene.
" Og denne magtens koncentration er også det der gør det muligt at stille så tåbeligt forslag, som at friholde dem der skaber vore værdier fra at betale skat.
Hvilket fuldstændig svarer til vrøvle-tesen om at bevare velfærdsstaten ved at skære samme velfærd væk."
At betegne anderledes tænkende og deres meninger som tåbelige og vrøvl er dårlig debatkultur.
Det er helt legitimt at mene, at hvad der skabes af borgeren, tilhører borgeren. Og hvad samfundet skaber og hvad der er naturlig fælles ejendom, tilhører fællesskabet.
Og så må du selv udtænke, hvad det betyder for emnet.
Velfærd - det forkætrede begreb. Velfærd er ikke noget absolut. Hvad gør et menneske stærkt og tilfreds med tilværelsen. Istedet for ar svare på det, vil jeg henvise til symptomerne, den sundhedstilstand, fysisk og psykisk, der præger danskeren, opdraget gennem 50 års "velfærdsSTAT". Tænk selv videre.

"Progressivitet har været et anerkendt princip i stort set alle skattesystemer og du gør selv det samme , hvis du går ind for at eks. pensionister ikke skal betale skat."
Hvorfor progressivitet og derefter fradrag, som de velstående udnytter bedst. Hvorfor ydelser, som folkepension og derefter skat.( Du siger det selv i 00.13).
Ud af kassen og tilbage til samme kasse. Ulogisk og bureaukratisk.
Jeg opfinder lige en forkortelse : SGST - Betyder staten giver, staten tager - underforstået fra den samme borger.
Selvfølgelig skal pensionisten betale skat af andre indtægter.

"Hvis ikke firmaerne og selskaberne bidrog direkte med skat eller indirekte med lønninger til beskatning, så var der intet at fordele, nul."
Nej, selvfølgelig. Hvis der ikke indførtes andre former for statsindtægter !!

".....at føre for mange udbetalte penge tilbage til statskassen så ilusionen om høje ydelser pension eller SU , bevares."
En højt stående venstremand blev spurgt om det principielt er rigtigt og særlig liberalt at velstående mennesker får børneydelse ? Han svarede : Ja, for at bevare forståelsen af at skulle betale skat.
Den lader vi lige stå et øjeblik !

" Bill skal have sin ret i at bureaukrati er den lille mands chance for retfærd, hvis reglerne er så simple at det kan overskues og retsprincippet om to uafhængige klagemuligheder opretholdes."
Nej, ikke udelukkende. Noget bureaukrati er alles og også den lille mands svøbe, fordi det kommer af regler, der er formynderiske, overflødige, uoverskuelige, ineffektive og selvavlende. Det fremkommer der jo beviser på ustandselig. Se bare på de lediges vilkår. Og antallet af offentlig ansatte er ligefrem proportionalt med regelmængden.
Hvem sagde SKAT.

Per er en interessant debattør.
Jeg giver ham ret i de fleste realistiske konstateringer.
Han bedømmer verden ud fra sit eget ståsted, sin egen økonomi.
Han beskæftiger sig ikke med visioner.

Kort sagt : Han er den danske vælger, som de er flest. Dem der sætter deres kryds ved den der lover dem mest. Dem der udgør demokratiet.
Og så kan vi andre minoriteter godt pakke sammen.

Per du siger:
Stadigvæk har vi giga underskud på statens finanser.
og
Antallet af pensionister kender kun 1 vej OP!!!.

....og så vil du sænke skatten???

Per, det er jo noget usammenhængende sludder du kommer med - uanset hvad du plukker ud af sin sammenhæng og blæser op til et kæmpe problem, så påstår du at en skattenedsættelse vil være løsningen.

Laffer og hans dynamiske effekter er ren fatamorganaøkonomi.

Og lige til sidst:
Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen, mere end 77% af samtlige forbrugere ønsker en mærkning af om det kød de køber er opfodret med GMO-foder…

…så Per, du er et eksempel på en uddøende race af særligt primitive forbrugere.

Bill

Ja, jeg vil vil sænke skatte og afgifter for at skabe flere jobs, som igen gnnerer flere indtægter og færre udgifter for staten.

Der bliver også lavet undersøgelser, af hvor mange som ikke købe buræg.

Når man så kigger på salgstallene, så er holder det ikke længere.

Leo.

Jeg finder faktisk din ide om basis indkomst fin.
MEN det skal da sandt for dyden ikke resulterer i at skaffedyrerne skal afleverer med uanset navnet på afgiften eller fjernelse af fradrag. Og slet ikke at passive modtagere skal have mere.

Og siger bestemt IKKE at udgangspunktet skal være at lille jeg skal have mere.

Men hvis man f.eks. forhøjer jobfradraget, så vil det jo alt andet lige betyde, at mennesker i arbejder får mere end de, som ikke er i job.

Netop derfor finder jeg LAs skatteforslag interessant.

Leo, du kan slet ikke undvære de glistrupianske angreb på Staten i din retorik:

Noget bureaukrati er alles og også den lille mands svøbe, fordi det kommer af regler, der er formynderiske, overflødige, uoverskuelige, ineffektive og selvavlende.

Det fremkommer der jo beviser på ustandselig. Se bare på de lediges vilkår.

Alt hvad du nævner ovenfor er politikområde og har intet med bureaukrati at gøre og dit angreb er dermed et angreb på demokratiet!!

Og så denne: antallet af offentlig ansatte er ligefrem proportionalt med regelmængden. Hvem sagde SKAT.

Ren propaganda uden substans:

Antallet af ansatte i skattevæsenet er siden 2001 skåret ned fra 10.200 til 7.000 og skal yderligere ned på 6.000 ansatte...

Dekonstruktion er midlet - mistillid til Staten er målet.

Flemming Scheel Andersen, Niels Mosbak, Torben Nielsen og Inger Sundsvald anbefalede denne kommentar

Per du er uforbederlig Lafferianer - skatterne er sænket konstant i USA siden Reagan og arbejdsløsheden og uligheden har aldrig været større...

...sæt dig bare lidt ind i tingene Per.

Flemming Scheel Andersen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

...og stigningen i selskabsskatterne viser jo at indtjeningen i virksomhederne går strygende.(09:07) De job der er flyttet til udlandet er flyttet fordi lønnen og arbejderundertrykkelsen er langt værre andre steder i verden ...

...jeg har ingen respekt for den slags virksomhedsdrift og ligesom forbrugerne har fået øjnene op for GMO så får de det også vedrørende produkter fra verdens kapitalistiske arbejdslejre...

Flemming Scheel Andersen, Niels Mosbak og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Bill

Jeg argumenterer IKKE for et amerikansk system.

Men der må findes en gylden middelvej mellem det og det danske.

At du finder at outsourcing er lig undertrykkelse, det er dit problem. Det ændrer blot ikke på, at outsourcing finder sted i stor stil. Ligesom danske forbrugere i stor stil køber udenlandske produkter.

Hvad du har respekt for, det er sagen uvedkommende.

Bill - Det er sandelig ikke noget man behøver at læse i Glistrups lille sorte bog.
Det er noget enhver kan konstatere ustandselig.

" Alt hvad du nævner ovenfor er politikområde og har intet med bureaukrati at gøre og dit angreb er dermed et angreb på demokratiet!!"
I det omfang, at regler virker " formynderiske, overflødige, uoverskuelige, ineffektive og selvavlende." som resulterer i stasimetoder, ringere retssikkerhed, nytttesløs aktivering, dyneløfteri, kontrol, angiveri, nyttesløs omfordeling, osv,- er de skadelige og netop angreb på demokratiet - foruden på retfærdighed og personlig frihed.
Desuden virker de ødelæggende på sammenhængningskraften og solidariteten i samfundet - og øger polariseringen.
Fjerner og forenkler man regler, overflødiggør man bureaukrati og nedsætter antallet af de ansatte, der er beskæftiget med de pågældende områder. Elementær logik.
Dette er en del af motiveringerne, blandt mange, for B.

"Dekonstruktion er midlet" , nej forbedring - "mistillid til Staten er målet." ja, ærlig talt - indtil forholdene er forbedret.

Flemming Scheel Andersen

Per Nielsen

"Ville det ikke være bedre om de 10 mia sadsynligvis meget mere, som der grænseshoppes for blev brugt i DK ???."

Jeg ville foretrække at Maerskfonden overgav sine midler til staten??

"Find mig en skatteyder som betaler mere end allerhøjest nødvendig."

Jeg kan finde mindst 4 000 000 der selv synes de gør det.

"Du synes ikke 2 mio på overførselsindkomst er mange ?? Antallet af pensionister kender kun 1 vej OP!!!."

Forbyd dog de pensionister.

"Du finder ikke at vi skal lånefinaniserer velfærdsnarkoen med op til 5 mia om året er et problem ??"

Jeg har nu valgt at det er langtidsinvesteringer i bygninger vi låner til, ligesom du gør i din bolig, blot er beløbet for staten langt mindre en den pantsætning du præsterer.

"Ville det ikke være bedre om en tomatavler investerede i DK istedet for i Sverige "

Det må han da virkelig selv bestemme. Hvis han ikke vil betale løn, har vi ikke noget at bruge ham til.

"Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen og vedkommende er pisseligeglad med dansk velfærd, når vedkommende handler."

Et forvrøvlet argument når postulatet er at mindst 2 millioner af disse forbrugere ER resultatet af velfærdssamfundet og har sin indtægt derfra. Foruden alle de der får indirekte tilskud fra samfundet, hvilket indebærer dig selv.
Aflever dog dine egne tilskud, hvis du ikke vil have dem.

"Eller ka du ikke forstå."

Jeg kan ikke forstå at vedbliver med at komme med de samme postulater du har kørt i båndsløjfe i årevis nu uden hensyn til realiteterne eller dine egne selvimodsigelser??

Flemming Scheel Andersen

Leo

"Det er helt legitimt at mene, at hvad der skabes af borgeren, tilhører borgeren. Og hvad samfundet skaber og hvad der er naturlig fælles ejendom, tilhører fællesskabet."

Jeg har blot tilladt mig at gøre opmærksom på det faktum at denne borger i sig selv intet skaber og derfor først kan beskattes, hvis hans indsat medfører en spredning eller fordeling, eller hvad du ønsker at kalde det, igennem en aflønning. Eller er der såmænd heller ikke noget at "tage" eller beholde eller beskatte.
Så uanset hvad så SKAL det værdiforøgelse der skabes fordeles for at samfundet kan fungere. Slut.

"At betegne anderledes tænkende og deres meninger som tåbelige og vrøvl er dårlig debatkultur."

Det er du velkommen til at mene, jeg vil blot være ked af at skulle lyve for at opretholde det DU synes er god debatkultur. Så jeg vil holde mig til min egen definition.

"Hvorfor progressivitet og derefter fradrag, som de velstående udnytter bedst. "

Har jeg netop ikke foreslået, hvis du har læst mit indlæg.

"Hvorfor ydelser, som folkepension og derefter skat.( Du siger det selv i 00.13).
Ud af kassen og tilbage til samme kasse. Ulogisk og bureaukratisk."

Jeg ved såmænd ikke om det er særligt ulogisk eller bureaukratisk, det hele kører efter maskinelle beregninger, der ikke kræver mange resurser, men som jeg sagde til andre formål end blot det at kræve penge op, hvilket du jo selv dokumenterer at selv Venstre folk kan have forståelse for.
Jeg siger ikke at man ikke sagtens kan indføre nettoydelser, men gør blot opmærksom på ulemperne ved dem og grunden til ikke at gøre det. Der er sikker flere grunde. For mig er det ikke et interessant problem.

Det der er interessant og som er baggrunden for hele diskussionen, er om det er en god ide og fjerne skatter på erhvervslivet, herunder selskabsskatten.

""Hvis ikke firmaerne og selskaberne bidrog direkte med skat eller indirekte med lønninger til beskatning, så var der intet at fordele, nul."
Nej, selvfølgelig. Hvis der ikke indførtes andre former for statsindtægter !! "

Hvis disse andre statsindtægter ikke må komme fra virksomhederne, hvor skulle de så komme fra mon?? Og hvorfor nu ikke betegne dem som skat??
Uanset hvilken kørerundttur du vil sende pengene ud på, så kommer de samme sted fra. Der hvor en merværdi bliver fremstillet.
Så ønsker du ikke at kræve dem op, hvor de bliver skabt, så går du selv ind for unødvendigt bureaukrati.

" Noget bureaukrati er alles og også den lille mands svøbe, fordi det kommer af regler, der er formynderiske, overflødige, uoverskuelige, ineffektive og selvavlende."

Javist, hvilket Parkintons lov udmærket beskriver og som jeg også gør opmærksom på.
Derfor skal vi også hele tiden have OBS på ikke at komplicere, men forenkle, men uden at miste muligheden for at tage hensyn til den enkeltes tarv.
Det gøres helt tydeligt ikke i det nuværende system, som har en helt anden dagsorden.
Men at fjerne bureaukratiet vil også helt fjerne den lille mands chance for at få sin ret.

Jeg vil gerne besvare Per`s spørgsmål ganske fordomsfrit.

"Ville det ikke være bedre om de 10 mia sadsynligvis meget mere, som der grænseshoppes for blev brugt i DK ???."----- Jo

"Find mig en skatteyder som betaler mere end allerhøjest nødvendig." ----- det kan jeg ikke"

Du synes ikke 2 mio på overførselsindkomst er mange ?? Antallet af pensionister kender kun 1 vej OP!!!."------ Jo, alt for mange. Men de fleste kan ikke selv gøre noget ved det."

Du finder ikke at vi skal lånefinaniserer velfærdsnarkoen med op til 5 mia om året er et problem ??"----- Jo, jeg kommer til at tænke på Anker Jørgensen og Knud Heinesen."

Ville det ikke være bedre om en tomatavler investerede i DK istedet for i Sverige "---Jo, for hans reaktion er forårsaget af grundvilkårene i Danmark.

"Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen og vedkommende er pisseligeglad med dansk velfærd, når vedkommende handler."---- Jo det vil jeg gerne. Måske ikke velfærden, som gavner ham selv, men den danske fælleskasse er han pisse ligeglad med. Men betegnelsen gennemsnitsforbruger bør udskiftes med - flertallet af forbrugerne.

"Eller ka du ikke forstå."---- Jo, jeg forstår dig Per.

Flemming - Sådan kan man opfatte tingene så forskelligt ;-)

Flemming - Der er flere ting du ikke har læst, osse andres indlæg, eller du har ikke opfattet. Men jeg gider ikke gentage.

Flemming

At du gerne så konfiskation af private midler i fonde, det forbavser ingen.

Hvorfor vil du forbyde pensionister. Forhold dig istedet hvor meget udgifterne til dem er.

Ikke 5 mia men 50 mia !!!. Bliver der bygget bygninger for 50 mia om året og er det rentabelt at låne til den løbende drift ubegrænset ??

Tomatavleren vil gerne betale løn, men der skal også være forretning til det.
Kunden er jo pisseligeglad om tomaten er svensk, spansk eller dansk. Men samfundsøkonomisk var det smartest, hvis den var dansk. Men det betyder jo intet, der er jo masser af jobs til ufaglærte ??. NOT

Uanset hvor man har sin indtægt fra, så vælger hovedparten af forbrugerne at få mest muligt for deres penge. Dvs. den billigste vare alt andet lige. Du tror vel ikke folk valfarter til discount butikker,. Fleegard, internettet etc. grundet farven på butikkerne. De gør det pga. PRIS.

Kilden til indkomsten og forbrugsmønster har INTET med hinanden at gøre ej hellere med tilskud.

Kunden og kapitalen er konger. Like it or not

Leo.

Naturligvis kan hovedparten på overførselsindkomst ikke gøre noget ved det.

Men man kunne ved fastfrysning af disse ydelser i 2-3 år gøre noget ved størrelsen af udgiften samt finde finansiering for ændringer af det nuværende system

Flemming Scheel Andersen

Per Nielsen

"At du gerne så konfiskation af private midler i fonde, det forbavser ingen."

Du hedder Per og ikke Ingen. Jeg ændrer gerne mit svar til at jeg hellere ser 1 Rundetårn vokse en meter om året.

"Hvorfor vil du forbyde pensionister. Forhold dig istedet hvor meget udgifterne til dem er."

Det er dig der ikke forholder dig til at levealderen heldigvis/desværre er stigende og det er baggrunden for at flere er på offentlig forsørgelse. Hvad vil du så gøre ved det problem og er det overhovedet er problem for andre end dig selv??

" Der bliver sikkert bygget og vedligeholdt for langt mere i det offentlige , ja. Kontroller det selv. Du ser det som et problem ikke jeg.
Det kunne jo også være vort hele militær der udgør vort bugetunderskud, eller driften af de teatre hvor honoratiores sidder og nyder rødvinen på min regning.
Jeg har sagt det til dig igen og igen, din påstand om hvad det medfører underskuddet på statens finanser er ren demagogi fra din side uden hold i andet end dine egne postulater og udgør kun et problem for dig og LA lille troende flok.

"Tomatavleren vil gerne betale løn, men der skal også være forretning til det."

Det må han så lære at drive på hæderlig vis, om han gør det her eller i Sverige er mig et fedt, jeg har ikke noget at bruge erhvervssnyltere til.

"Kilden til indkomsten og forbrugsmønster har INTET med hinanden at gøre ej hellere med tilskud. "

Næ, hvem har dog påstået det??

"Kunden og kapitalen er konger. Like it or not"

Rottekonger måske??

Flemming Scheel Andersen

Leo

"Flemming - Der er flere ting du ikke har læst, osse andres indlæg, eller du har ikke opfattet. Men jeg gider ikke gentage."

Gentagelser ændrer jo heller ikke rigtigheden af udsagnene, så pyt med det.
Men hvis du stadig ikke forstår meningen med velfærdsstaten og et fornuftigt samfund med plads til alle, så skal jeg gerne gentage nogle af de ting jeg har beskrevet en gang.

Flemming

Jeg har beskrevet at jeg gerne så samtlige overførselsindkomster fastfrosset i 2-3 år.

Og det er da bestem positivt at gns. levealder stiger. Men det er jo den ene side, den anden er den økonomiske.

Hæderlig er at overholde landets love. Når rammevilkårene er bedre i f.eks. Sverige, så skabes der jobs der. Det har INTET med snylteri at gøre, det kaldes at gøre forretning.

Det kunne sagtens være millitæret og eller teatre, som udgjorde underskudet.
Men hvorfor bedrive heksejagt på enkelteting istedet for at spare en my på millioner på overfæørselsindkomst og tilskud, mig selv inklusive. Jo flere der spares på, jo mindre skal der spares per hoved.
Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen og vedkommende er pisseligeglad med dansk velfærd, når vedkommende handler."

Flemming skriver og linker dermed imellem indtægtskilden og forbrugsmønstre
Et forvrøvlet argument når postulatet er at mindst 2 millioner af disse forbrugere ER resultatet af velfærdssamfundet og har sin indtægt derfra. Foruden alle de der får indirekte tilskud fra samfundet, hvilket indebærer dig selv.

Rotterkonger eller ej. Sådan hænger det sammen.
Kald mig bare overrotte fordi jeg udnytter mulighederne maks

Flemming Scheel Andersen

Leo

"Ville det ikke være bedre om de 10 mia sadsynligvis meget mere, som der grænseshoppes for blev brugt i DK ???."----- Jo"

Men er det et vigtigt punkt i forhold til den indsats der skal til for at fjerne denne ulempe, set i forhold til vore intægt på anden grænsehandel??.......Næ

""Find mig en skatteyder som betaler mere end allerhøjest nødvendig." ----- det kan jeg ikke"

Man kan jo hvad man vil.

"Du synes ikke 2 mio på overførselsindkomst er mange ?? Antallet af pensionister kender kun 1 vej OP!!!."------ Jo, alt for mange. Men de fleste kan ikke selv gøre noget ved det.""

Vær venlig at anvise nøjagtig definition på hvor mange og hvem der ikke skal have ydelse fra det offentlige. Det er måske den folkepension du har hånet flere gange du selv vil forsøge at undvære??

"Ville det ikke være bedre om en tomatavler investerede i DK istedet for i Sverige "---Jo, for hans reaktion er forårsaget af grundvilkårene i Danmark."

Enig idet jeg går ud fra at det er grundvilkårene for både dig selv, som også skal leve af skat på produktion og hans ansatte lønninger og skatten herpå, du mener er for ringe. Men derfor er det også nødvendigt at denne tomatavler viser evne og vilje til at bidrage eller overlader produktionen til nogen som kan.

""Vil du ikke forstå at den gennemsnitlige forbruger bestemmer med pengepungen og vedkommende er pisseligeglad med dansk velfærd, når vedkommende handler."---- Jo det vil jeg gerne. Måske ikke velfærden, som gavner ham selv, men den danske fælleskasse er han pisse ligeglad med."

Og der demonstrerer i begge en begrænsning i anskuelsen, som begrænser sig til jeres egen lille verden, mit velfærd , men ikke de andres, som jeg så skal undgå at kalde tåbelig, blot begrænset, men meget begrænset.
Man er ligeglad med fælleskasse, men ikke det man selv henter ud af den, lige efter liberalisternes lærebog.
Må jeg sige i er et par kønne planter i vor herres vingård??

"Eller ka du ikke forstå."---- Jo, jeg forstår dig Per.

Jamen jeg har skam også forstået jeg begge to.

Flemming Scheel Andersen

Per Nielsen

"Kald mig bare overrotte fordi jeg udnytter mulighederne maks"

Kun for at glæde dig og gøre dit synspunkt præcist.

Leo, ved nærlæsning af dine indlæg, (specielt det 14:28) er jeg kommet frem til at du "tror" bureaukratiet styrer sig selv...

Og når jeg sætter "tror" i citation, så er det fordi du netop indtager det synspunkt, idet hvis du angreb de politikere der er ansvarlige for hele din opremsning, så ville du komme til at angribe dine egne - nemlig hele det liberalistiske slæng i Venstre og langt ud på højrefløjen, der satte gang i hetzen mod samfundets laveste socialgrupper - og hele kontrolapparatet er ligeledes sat i værk af VKO...

Læs din førers bog "Fra socialstat til minimalstat" og du vil finde kilden til dine dybt asociale holdninger blotlagt for enhver der kan og gider læse... "nyliberalisme" som Anders Fogh Rasmussen kalder det.

Flemming - Jeg har en gammel bog - Danmarks Retsforbund af Kr. Kolding.

Citater :

- Jyske Lov indledes med ordene : "Med lov skal man land bygge. Men vil hver mand nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da var loven overflødig.......................

- I formynderstaten samles mest muligt i en fælles pulje, hvoraf der bagefter deles ud til folket, efter at administrationen har tager deres ikke ubetydelige part.
- i den folkestyrede stat medfører det en kamp klasserne imellem om at slippe billigst muligt, når det gælder om at yde til puljen, for bagefter at sikre sig mest muligt af den.
- Retsstaten giver de bedste muligheder for arbejdsglæde, velstand og samarbejde, som i høj grad afhænger af, at man selv må høste frugten af sit arbejde og selv må bestemme, hvad den skal bruges til.

Skrevet før 1958 - Det var en anden tid - Men det kunne være i dag.
Sidste citat skal forstås på baggrund af, at statens indtægter i retsstaten kommer fra "skat" på jorden og dens rigdomskilder. Dette er højaktuelt med tanke på klimaet og det globale resurseforbrug.

Flemming - Stig op i helikopteren og få det store overblik !

Sider