Læserbrev

Læserbreve

Debat
24. oktober 2013

Vi udnytter også reglerne

Knud Held-Hansen, Aalborg

Lars Løkke Rasmussens overforbrug har ikke været i strid med de gældende rejseregler i GGGI, hvor han er formand. Alle himler op, som om manden har gjort noget kriminelt. Det er lidt pinligt, for hvad gør vi selv?

Vi benytter os af gældende regler. Og når vi gør det, behøver ingen at have en sort samvittighed eller blive mistænkt for at være umoralsk. I et anliggende som eksempelvis fri abort, som jo er tilladt, kan man komme i konflikt med sin overbevisning og ikke benytte sig af den tilladelse, man er givet. At have samvittighed er stadig ikke forbudt.

Alligevel skal der peges fingre af Lars Løkkes moralske habitus, når han kan rejse så dyrt. Men hvad gør hr. og fru Danmark selv? De kører på 1. klasse og udnytter reglerne.

Ved Løkke nok om klimaet?

Niels Roe, København

For tiden skrives der dansk pressehistorie. Aldrig har så mange journalister kastet sig over en sag af så ringe beskaffenhed. Der er naturligvis tale om den spegede sag om frås og overforbrug, som den ellers altid retskafne Lars Løkke Rasmussen er blevet rodet ind i.

Henover flere uger har man kunnet følge sagens dramatiske udvikling i dagspressen og på tv. Samtidig bliver der minsandten indkaldt til intet mindre end et fire timers storstilet pressemøde, hvor Lars Løkke kan fremføre sin apologi.

Spørgsmålet er, om Lars Løkke tilsvarende kunne have præsteret et fire timer langt oplæg om verdens sande tilstand. Hvilke miljøfaglige kvalifikationer besidder Lars Løkke i forhold til at indtage stillingen i GGGI? Måske var det miljølovgivningen, der var hans spidskompetence under jurastudierne, eller måske var det Lars Løkkes herostratisk berømte lederskab under FN’s klimakonference i december 2009, der gjorde udfaldet?

Når man overværer hele menageriet, er det svært ikke at tænke på kunsthistorikeren Mieke Bal, der har beskrevet den moderne kunstverden med begrebet ’rejsende koncepter‘. Der dannes nemlig et indtryk af en lille elite af politikere og fagfolk, der rejser verden tyndt for miljøets skyld, samtidig med at de udleder enorme mængder CO2.

Fælles for de helt store miljøforkæmpere er erkendelsen af, at det er i det nære og lokale, at de virkelige forandringer finder sted.

Fællesskabet forsvandt

Carsten Kofoed, København

I Danmarks største 3F-afdeling, 3F København, har en tredjedel af medlemmerne nu anden etnisk baggrund end dansk. På 3F’s kongres i september hyldede 3F Københavns formand udviklingen. Men er der grund til det med faldende medlemstal?

I min tid som 3F’er på Københavns Postcenter i perioden 2001-2012 oplevede jeg tilstrømningen af medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Fagligt bevidste medarbejdere forsvandt, mens koncentrationen af indvandrere uden faglige traditioner steg. Morakkeri erstattede solidaritet. Ansvaret for dette lå hos en degenereret, socialdemokratisk fællesklub, som slet ikke udviklede en faglig forståelse hos nye medarbejdere.

For 3F var udviklingen nemlig en fordel. Indvandrerne var generelt mindre kritiske over for arbejdsforholdene og truede hverken de langt overvejende etnisk danske tillidsfolks privilegier eller 3F’s samarbejde med Post Danmark. Dette bidrog til, at arbejdsmiljøet forværredes som Ugebrevet A4’s undersøgelse af Post Danmark for nylig har vist.

Cityringen løser ikke al trængsel

Troels Kardel, Holte

Den måske største fejl i byplanlægningen indtraf, da København 1972 afskaffede sporvognene. Linje 9 kørte på de spor, hvor Cityringen nu borer sig frem.

Men der bliver ingen station ved Rigshospitalet på Cityringen, selv om det var planen fra begyndelsen, det selv om netop Rigshospitalet og genboen Panum Instituttet udbygges for milliarder af kroner. Uden en metrostation kræver det en trafiksanering af vejene for 130 millioner kroner.

En kommende nordhavnsforbindelse slår et sving ind under Østerbro, men får ikke station på Trianglen. 40.000 beboere, som vil i Parken eller i retning mod Rigshospitalet, må køre i bus eller bil oven over den kommende Cityring.

Status quoi militæret

Leif Mentzel, København

Den ellers yderst fornuftige sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet forsvandt tilsyneladende som dug for solen sammen med tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Statsministeren udnævnte sin egen mand Nicolai Wammen (S) til ny forsvarsminister, sandsynligvis med det formål at forbedre forholdet mellem de tunge militærdrenge, den krigsgale del af oppositionen og regeringen. Så nu er vi tilbage i den gamle gænge, hvor det meste af militærapparatet forbliver status quo.

Regeringens atomhykleri

Anne Albinus, Herning

Slutdepotplanen for atomaffald bør bryde sammen, for det er en discountløsning. Det fornuftige vil være at bygge et nyt mellemlager, hvor man kan pakke affaldet om og kategorisere det ordentligt. Herefter kan man indlede et internationalt samarbejde, med eksempelvis Sverige med hensyn til 233 kg højaktivt brændsel og det langlivede mellemaktive affald, der stråler i titusinder af år.

På SF’s hjemmeside står: »Der er aldrig fundet en forsvarlig løsning på atomaffaldsproblemet« Alligevel har Astrid Krag under en høring den 22. oktober 2012 udtalt: »Ved at deponere det rigtigt nu, kan man i princippet glemme alt om det, og det vil ikke kunne skade mennesker eller miljø i den periode, det tager, indtil det er helt uskadeligt.«

Statsministeren sagde til mig personligt på Folkemødet, at »Det radioaktive affald ikke er farligt, hvis det opbevares rigtigt.« Men affaldet bliver ikke opbevaret rigtigt, når planen er at blande kortlivet og langlivet affald i et 300-årigt depot 30 meter under terræn sammen med evigt giftigt bly, cadmium og beryllium. Rapporter fortæller, at det på et tidspunkt vil sive fra slutdepotet. Derfor placeres slutdepotet højt, så det vil sive ud i Kerteminde Fjord eller i Østersøen.

Det er tydeligt, at der skal skjules noget, når internationale uafhængige eksperter ikke som lovet er blevet inddraget i beslutningsgrundlaget.

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her