Læserbrev

Økologi er et solidarisk projekt

Debat
29. oktober 2013

Göran Dahl betegner den. 27. oktober økologi og fair trade, som elitære projekter og en slags opium for folket. Det, mener jeg, vender verden på hovedet.

Da Marx gav religion betegnelsen »opium for folket« var det, groft sagt, fordi han mente, at religion giver en forståelse af verden, der gør mennesker for deres reelle verdslige interesser. Derfor accepterer de uretfærdigheder og lidelser som noget naturligt, og ser frem til næste liv.

Køb af økologiske varer er en lysvågen, aktiv stillingtagen til, hvad det er for en verden, vi ønsker os, herunder hvilke krav vi har til, hvordan fødevarer produceres.

Folk siger: »Nej, det er ikke lige meget, om produktion af fødevarer skader naturen, forurener grundvandet eller giver dyr gode forhold«. Det er en solidarisk opbakning til producenter, der sætter meget på spil for at få sprøjtegift ud af deres dagligdag, vores fælles natur, og vores børns mad.

Køb af økologiske varer er ikke noget, man gør med en stor indtagelse af opium. Det er en bevidst omsorg, solidaritet og stillingtagen, som ikke er gratis. Økologiske varer har jo en merpris. Det er ofte den merpris, der gør, at man af og til fra solide venstrefløjsfolk hører antydninger af, at økologi er et elitært projekt. Men skal mad og arbejdskraft bare være så billig som muligt?

Skal man ikke belønne den ekstra viden, indsats og håndværk, som økologen eller slagterimedarbejderen lægger i produktion af økologiske fødevarer? Er bedre ældrepleje eller børnehaver et elitært projekt, fordi det koster mere?

Ægte grøn vækst

Göran Dahl stiller samtidig et meget relevant spørgsmål »Findes der kræfter i dag, som bestræber sig på at opnå begge dele på samme tid. Altså både økologisk og socioøkonomisk fremgang?« Svaret er ja.

Det vil glæde Göran Dahl at høre, at FN’s rapporter, der så på 1,6 millioner økologiske producenter i verdens fattigste lande, viser, at agro-økologiske produktionsmetoder har givet to-tre gange højere udbytter højere husstandsindkomster for småproducenter. Det medfører en mere frugtbare jord, som bedre kan klare tørke, og dygtigere landmænd, der tilpasser sig svære klima og markedsforhold.

Det er ægte grøn vækst på et bæredygtigt grundlag, både økologisk og socioøkonomisk.

Alt i alt en positiv nyhed.

Paul Holmbeck, direktør for Økologisk Landsforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Godt svar, klar tale.

Flemming Scheel Andersen og Jens Høybye anbefalede denne kommentar
Allan Christensen

Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

Allan Christensen

Det ville være vidunderligt om det er så simpelt at drive økologisk landbrug som Paul Holmbeck og Økologisk Landsforening tror og navnlig troede.

Skulle det mod forventning vise sig at de kemiske sprøjtemidler ikke har kunnet bidrage til et økologisk mere ansvarligt landbrug så vil ikke mindst det forrige århundredes håb herom vidne om en kærlighed til naturen, menneskene og livet på denne klode så intens at den professionelle økolog vil kunne hente inspiration herfra mange år ind i det næste århundrede, forudsat – selvfølgelig – at menneskeheden ikke forinden er bukket under i et totalt økologisk ragnarok.

Det er efterhånden gået op for de fleste, at Allan christensen synes det er mere økologisk forsvaligt og bedst for folkesundheden, og den bedste måde at undgå menneskeheden bukker under for et totalt økologisk ragnarok, når man gør:

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-323#!...
Og for folkesundheden:

Eller producerer fødevare, som indebærer:

Stadig flere danskere smittes med MRSA-bakterier

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/2013_09_Danmap_MRSA.aspx

"......Også blandt slagtesvin er antallet af smittede steget, oven i købet markant fra 2011 til 2012. Det viser DANMAP-rapporten fra 2012 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut."

Og han har endda dedikeret sin uddannelse som kemiingeniør til arbejdet på og udviklingen af en metode igennem i hele 40 år, til hvordan man bevarer regnskoven og øger folkesundheden. Man skal jo bare omformulere terminologien for økologisk fødevareproduktion, så den omfatter brugen af de stoffer der ingår i de 2 link ovenfor, så er alle nuværende og fremtidige miljø- og naturproblemer løst, især hvis man samtidig også beklikker forskere og myndigheder.

Allan Christensen

Nej Jens. Terminologien er ligegyldig. Fødevareproduktion går ikke hen og bliver mindre uansvarlig bare af at blive kaldt økologisk. Og der findes heller ikke nogen lette løsninger som f.eks. at tro man kan inddele verden i en naturlig og en unaturlig del og så bare fravælge den unaturlige del.

Det synes som om at 'økologer' nu om dage fuldstændigt har glemt at bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus man viser de vilde planter og dyr samtidig med at man bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til undren og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

Med baggrund i alle dine selvkonstruerede ordflomsfyldte citater, og i tilgift især dine mange negationsrige indlæg i samtlige tråde, endda brugt af dig selv som bevis til og for dine egne citater, som derfor naturligt bliver modsatrettede, vil jeg gerne snart have et konkret svar på, hvem af de 2 fødevareproduktionsmetoder der i termonologien bliver beskrevne som henholdsvis dansk konventionelt landbrug, og så dansk økologiske landbrug, der med størst sansynlighed bærer skylden og ansvaret for fældning af regnskovene i Sydamerika. Altså det du i dine mange indlæg beskriver og belærer os andre om, som værende ægte økologisk.

Jeg kan jo hjælpe dig lidt ved at oplyse dig om, at det konventionelle landbrug importerer 1.500.000 tons forder dyrket ved hjælp af i Europa forbudte pesticider, og doseret 4 - 6 gange højere end tilladt for godkendte stoffer i Danmark.

Og de økologiske landbrug må slet ikke bruge nogen af dem, ligesom jeg og andre konventionelle heller ikke anvender dem.

Jeg ved godt at du bruger Ernst Haeckel (1866) som udgangspunkt for din betragtning af videnskaben økologi, hvilket jo så til din oplysning førte til, hvordan nogen i mellemkrigstiden definerede, som Ernst Haeckel havde udledt af sine studier til værende en ren stamme = ren økologi.

Jeg vil for anskuelighedens skyld indsætte Ernst Haeckels fortolkning af dit citat:

Det synes som om at 'økologer' nu om dage fuldstændigt har glemt at bekæmpelse af urene stammer af planter og dyr primært er en gestus man viser de ægte planter og dyr samtidig med at man bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte ægte planter, dyr og naturen (natur sb. -en, -er, -erne:den del af den omgivende virkelighed der ikke er skabt af mennesker, fx planter, dyr, jord, klipper, klima o.l. som ikke er kunstigt fremstillet el. som ikke er bearbejdet.Fx naturfarvet; naturprodukt; natursilke.) som en uudtømmelig kilde til undren og dyb fascination frem for at se denne (naturen) som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

Og forvente nogen form for erkendelse eller solidarisk interesse kan man nok ikke regne med, (udover dine sædvanlige floskler om at du kæmper for at bevare naturen) af en person, der i den grad bekæmper begrebet økologisk landbrug.

Så igen, hvilke af de 2 produktionsmetoder (konventionelt og økologisk) i Danmark gør størst indhug i den natur f. eks i Sydamerika, du hævder bør være en kilde til uudtømmelig undren og fascination, og ikke være et middel til rescourcemæssig udnyttelse til personligt profit eller interesser?

Og da du jo også hævder, at du i 40 år har kæmpet for regnskovens bevarelse, kan så ikke også svare på, hvad jeg tidligere har spurgt dig om, hvordan man på din økologiske måde implementerer 1.300.000 ha. i Danmarks allerede 2.300.000 ha. landbrugsjord, uden det går udover Danmarks resterende "natur" og uden yderligere skade for miljøet, dyrelivet og danske farvande, søer og vandløb.
Husk at tage i betragtning, at det konventionelle allerede har problemer med gylden (overgødskning) fra de 1.500.000 importerede fra fældet regnskovene pesticid og GMO-foder.

Jeg ved godt opgaven hele tiden har været sværere at besvare, end dit manglende svar på, hvordan du selv efter at have stillet Michael spørgsmålet om dyrkning af 100.000 tons korn. Der svarede du omkring dine 100.000 tons korn jo bare: Jens, jeg sammeligner ikke konventionelt landbrug.

Du har sandelig opnået noget for naturen og miljøet og regnskoven ved dine 40 år som uddannet kemiingeniør, der aldrig har været ansat i den kemiske industri, og så dit arbejde på en folkeskole. Især i betragtning af:

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-323#!...

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/2013_09_Danmap_MRSA.aspx

Stadig flere danskere smittes med MRSA-bakterier.

Måske du hellere skulle tage denne tråds overskrift til efterretning, eller i det mindste lade være med at bekæmpe andres, (forbrugereres og landbrugeres) solidaritet over for naturen og miljøet. Husk det er hverken myndighederne, de økologiske eller os landbrugere, omend vi er få, og som heller ikke bruger GMO, hormoner og pesticider, der på nogen som har kunnet forhindre det øvrige konventionelle agrokemiske misbrug af regnskove, dyrevelfærd og det danske miljø, farvande, søer, åer og vandløb, samt forgifte vandboringerne i det åbne land.

Så i stedet for at du indædt bekæmper 6-7% af et helt erhverv, for at få de resterende 94% til at vågne op, var det måske en idé, at du rettede din påtagede indignation over naturens tilstand på de steder der forårsager problemet, og som det eneste der fører til dit total økologiske ragnarok hvis det fortsætter. Eller alternativt bruger de gifte og kunstgødninger du eller andre endnu ikke har opfundet. Se bare på miljøet, bierne, faldet i antal af vilde dyr regnskoven og fiskebestandende i de kystnære områder.

Eller er din reelle mission, netop beskrevet i sig selv ved dine mange disinformationer, og dine jubelidiotiske selvmodsigende citater, at lade og især få tingenes tilstand til at fortsætte eller forøges i det skjulte, bare forbrugerne og menneskeheden forinden tror, det hele sker i en god mening, og slet ikke og alene af profithensyn.

Rettelse:

Jeg vil for anskuelighedens skyld indsætte Ernst Haeckels fortolkning af dit citat:

Det synes som om at 'økologer' nu om dage fuldstændigt har glemt at bekæmpelse af urene stammer af planter og dyr primært er en gestus man viser de ægte stammer af planter og dyr samtidig med at man bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte ægte stammer planter, dyr og naturen (natur sb. -en, -er, -erne:den del af den omgivende virkelighed der ikke er skabt af mennesker, fx planter, dyr, jord, klipper, klima o.l. som ikke er kunstigt fremstillet el. som ikke er bearbejdet.Fx naturfarvet; naturprodukt; natursilke.) som en uudtømmelig kilde til undren og dyb fascination frem for at se denne (naturen) som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

Allan Christensen

Jens, jeg forstår ikke hvad du mener med Haeckels fortolkning. Har du referencer til andre der uafhængigt af mig og på et tidligere tidspunkt har benyttet samme formulering. I så fald vil jeg være dig dybt taknemmelig om du vil give mig denne reference.

Jeg synes at du og andre fortjener stor anerkendelse for at rejse tvivl om kemiens bidrag til et økologisk mindre uansvarligt landbrug. Jeg er overbevist om at du og mange andre handler i overensstemmelse med jeres bedste overbevisning og mener det godt. Jeg forstår og deler også jeres harme over selviskhed og interessegruppers hensynsløse virke i modstrid med det øvrige samfunds interesser. Jeg er dog skuffet over at du finder det så svært at acceptere at der findes mennesker hvis interesse for kemisk industri udspringer af et dybt ønske om at bevare naturens vilde planter og dyr for vore efterkommere.

Jeg bad ikke om et spørgsmål, og især ikke et som du ved jeg har citeret og linket til i en anden tråd.

Jeg har bedt dig utallige gange om at besvare:

Så igen, hvilke af de 2 produktionsmetoder (konventionelt og økologisk) i Danmark gør størst indhug i den natur f. eks i Sydamerika, du hævder bør være en kilde til uudtømmelig undren og fascination, og ikke være et middel til rescourcemæssig udnyttelse til personligt profit eller interesser?

Og da du jo også hævder, at du i 40 år har kæmpet for regnskovens bevarelse, kan du så ikke også svare på, hvad jeg tidligere har spurgt dig om, hvordan man på din økologiske måde implementerer 1.300.000 ha. i Danmarks allerede 2.300.000 ha. landbrugsjord, uden det går udover Danmarks resterende "natur" og uden yderligere skade for miljøet, dyrelivet og danske farvande, søer og vandløb.
Husk at tage i betragtning, at det konventionelle allerede har problemer med gylden (overgødskning) fra de 1.500.000 tons importerede fra fældede regnskovsarealer, erstattet med pesticid og GMO-foder.

Allan Christensen

Jens, jeg sammenligner ikke med konventionelt landbrug. Jeg forholder mig til dem som hævder at drive økologisk landbrug i respekt for natur og folkesundhed og som afviser at benytte 'kemi' i deres produktion.

Og hvem af dem ødelægger mest regnskov og opbygger MRSA-resistens?.

Det konventionelle eller det økologiske?

Allan Christensen

Jens, jeg forholder mig til dem der hævder at drive økologisk landbrug men som ikke vil anvende 'kemi' i deres produktion.

Og er det dem der forårsager problemerne med regnskovene, pesticider i miljøet, stråforkortere, og overgødskning via foder fra fældet regnskov?

Allan Christensen

Dem du taler om kalder ikke deres produkter økologiske og hævder ikke at de driver økologisk landbrug. Har du nogen sinde overvejet om ikke der også kunne tænkes at ligge andre intentioner bag deres brug af 'kemi' end at udvise hensyn over for naturen og vore efterkommere?

Jeg forholder mig til dem der ikke vil anvende 'kemi' på trods af at de hævder at drive økologisk landbrug i respekt for naturen og folkesundheden.

Og er det så dem der ikke vil bruge kemi, med mindre det anvendes til redning af en dyrket afgrøde, der er årsag til problemerne med regnskovene, pesticider i miljøet, stråforkortere, og overgødskning via foder fra fældet regnskov?

Eller endda skaber forudsætningerne for dit: .....at menneskeheden ikke forinden er bukket under i et totalt økologisk (derfor nedenfor begrundet kemisk) ragnarok.?

Husk det er dig der påstår, dit bevidst for din hensigt helt kontrafatiske retoriske, at ægte økologisk landbrug forudsætter brugen af kemi, og at den officielle retorik, terminologi og forståelse af økologisk jordbrug endda skal forbydes ved lov.

Allan Christensen

Hvis jeg skulle have påstået at økologisk landbrug, ægte eller uægte, forudsætter brugen af kemi har jeg ikke fået udtrykt mig præcist. Det jeg mener er at for at være økologisk skal man have muligheden af at kunne anvende 'kemi' når det bidrager til at bevare naturen og folkesundheden. Det er således ikke godt nok at man kan sælge en afgrøde som konventionel hvis man har anvendt 'kemi'.

Vedr. dit:

"Hvis jeg skulle have påstået at økologisk landbrug, ægte eller uægte, forudsætter brugen af kemi har jeg ikke fået udtrykt mig præcist...."

Og nu et citat fra et af dine indlæg om ægte økologi:

"03. oktober, 2013 - 22:24 #
"XXXXX, jeg ved godt at der er mange, rigtig mange, der deler din opfattelse og lægger det samme i begrebet økologi som du gør. Jeg er ikke en af dem og det har jeg aldrig været. Jeg anerkender ikke, og har aldrig anerkendt brugen af begrebet økologi i forbindelse med landbrug drevet uden brug af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Længe før der var noget der hed "statskontrolleret økologisk" betragtede jeg økologi som en videnskab der kunne og burde bringes i anvendelse til udvikling af et økologisk mere ansvarligt landbrug. Jeg betragtede dengang fra de tidlige 1970er kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og anden kemi som redskaber der skulle udvikles til brug for det jeg dengang og fortsat i dag betragter som "ægte" økologisk landbrug. Jeg anerkender således ikke "økologisk landbrug" af i dag som værende økologisk, og jeg mener at et samfund som oprigtigt interesserer sig for økologi i stedet ville have importeret betegnelsen organisk fra engelsk til brug for denne landbrugsform."

Hvor upræcist er det så lige omkring det du mener om ægte økologisk landbrug?

Uanset hvor meget du i din idiosynkrasi omkring begrebet "økologisk landbrug" og nu også dit beskrevne forhold til det "konventionelle landbrug", burde du som såkaldt kemiingeniør med 40 års erfaring og iagttaelser let kunne besvare hvilke af de 2 produktionstyper der forårsager den største påvirkning af økologien i naturen og folkesundheden i de Sydamerikanske regnskove.

Der er dit idiotiske:...Det er således ikke godt nok at man kan sælge en afgrøde som konventionel hvis man har anvendt 'kemi'. vel næppe fyldestgørende for?

Og når nu har erkendt, det konventionelle landbrug heller ikke vil kaldes økologisk landbrug, hvorfor skal de så påduttes det af hensyn alene af hensyn til dig?

Men vigtigst er det, at du besvarer konkret, hvilke af de 2 produktionsmåder der udføres her i Danmark, der økologisk påvirker og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder.

Så må du jo leve med, at dine mange selvopfundne citater forbliver det rene nonsens og sølle påstulater uden baggrund i virkeligheden, også for dit bagland.

Og for at du ikke skal misforstå, at jeg spørger dig om noget du endnu ikke har besvaret, gentager jeg:

Hvad enten du i din idiosynkrasi omkring begrebet "økologisk landbrug" og nu også "konventionelt landbrug", nu også oplyser, hvad du ikke synes er godt nok for at sælge et givent produkt, burde det være nemt for en såkaldt kemiingeniør med 40 års erfaring, at kunne besvare hvilke af de to typer produktionsmetoder "økologisk landbrug" og "konventionelt landbrug" der forårsager og har forårsaget den største påvirkning af økologien i de Sydamerikanske regnskove, når der produceres fødevarer i Danmark.

Allan Christensen

Og når nu har erkendt, det konventionelle landbrug heller ikke vil kaldes økologisk landbrug, hvorfor skal de så påduttes det af hensyn alene af hensyn til dig?

Jens jeg forstår dig ikke. Hvorfra har du at jeg skulle pådutte det konventionelle landbrug at kalde sig økologisk? Jeg mener bestemt ikke at det er økologisk og det kalder de sig heller ikke. Det er derfor jeg ikke sammenligner med det konventionelle landbrug.

Jens, jeg sammenligner ikke de to produktionsmetoder. Hvorfor skulle jeg pådutte

Det fremgår tydeligt i og med, at du konstant i dine indlæg forudsætter at økologisk landbrug forudsætter brugen af kemi ligesom i det konventionelle, endda hvis det især jfr. dig skal være ægte økologisk.

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Jens, det er dig og en lang række andre der hævder at være i stand til at drive økologisk landbrug uden brug af 'kemi'. Hvad jeg og andre mener om konventionel landbrug er i den henseende irrelevant. Jeg udtaler mig ikke i øjeblikket om hvad jeg mener om konventionelt landbrug netop fordi der er irrelevant i denne debat. Du kan ikke ved at sammenligne med en landbrugsform der ikke har til hensigt at drive økologisk landbrug konkludere at det er muligt at drive mere økologisk landbrug uden brug af 'kemi' end med brug af 'kemi'.

Hvad gjorde dansk landbrug i sin storhedstid inden indførelsen af det agrokemiske?

Det der direkte kan sammenlignes med: http://1.naturerhverv.fvm.dk/vejledning_om_oekologisk_jordbrugsproduktio... og klik på Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion – Juli 2012 i pdf - format.

Kunne det lade sig gøre uden kemi, selv om du pådutter det modsatte. Og var Danmark selvforsynende med fødevarer, bortset fra dem der ikke kunne dyrkes på grund af klimaet i Danmark?.

Brugte denne type konventionelle landbrug som et nødvendigt middel for at kunne dække sit behov for foder denne produktionsform:

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-323#!...

Eller opstod det først efter det agrokemiske landbrugs indførelse?

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Jeg vil lige huske dig på følgende citerede indlæg fra din side, inden du igen kommer med dit udenomssnak.

06. september, 2013 - 23:45 #
Jens, jeg tænker skam på rydningen af regnskov rundt om i verden hele tiden. Det er derfor jeg begyndte at interessere mig for økologi og metoder til at drive landbrug på en økologisk mere forsvarlig måde. Det er min interesse for økologi afledt af min interesse for at bevare regnskovene der fik mig til at interessere mig for kunstgødning, kemiske sprøjtemidler, syntetiske alternativer til naturprodukter og kemisk industri i det hele taget. Det er derfor jeg begyndte at studere på DTH for at uddanne mig til kemiingeniør. For mig udgør økologi og hensynet til naturen hele fundamentet hvorpå den agrokemiske industris eksistensberettigelse ligger.

Allan Christensen

Jens, du sammenligner stadig de to driftsformer. Det gør jeg ikke. Jeg interesserer mig for hvordan man kan tilfredsstille folks ønsker med så få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommere som muligt. Det er derfor jeg i 40 år har interessereret mig for økologi, kemi og traditionel teknologiudvikling.

Og hvad har de 40 år bibragt dig af viden, siden du angriber artiklen, og de der ikke bruger GMO, hormoner, pesticider m.m.?

31. oktober, 2013 - 07:02 #
Nej Jens. Terminologien er ligegyldig. Fødevareproduktion går ikke hen og bliver mindre uansvarlig bare af at blive kaldt økologisk. Og der findes heller ikke nogen lette løsninger som f.eks. at tro man kan inddele verden i en naturlig og en unaturlig del og så bare fravælge den unaturlige del.

Læg iøvrigt mærke til, at du synes termonologien er ligegyldig. Hovsa var det ikke meget beskrivendende for din idiosynkrasi og anvendelse af negationer overfor den officielle termonologi for økologisk landbrug, økologer, samfundet og myndigheder bruger?

Men du må godt fravælge den naturlige del, altså og nemlig det helt natrlige, studiet af virkningen på økologien for et område (økosystem) ved de 2 metoders økologiske konsekvenser, siden du ikke vil besvare:

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Jens, du bliver ved med det konventionelle landbrug. Jeg taler om hvordan man kan drive økologisk landbrug i respekt for natur og folkesundhed. Hvis du vil diskutere konventionelt landbrug bør du finde nogen der støtter det og så diskutere med dem.

Det er ikke en diskusion at spørge dig om:

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Nej, men hvorfor spørger du så om det når det alligevel er irrelevant for diskussionen. Uanset hvad svaret måtte blive kan det da ikke gå hen og blive et argument for at man ikke skal tilstræbe at drive økologisk landbrug i respekt for naturen, dyrene, forbrugerne og for vore efterkommere.

Hvor ligger din respekt for forbrugerne og samfundet, når du retorisk ved din termonologi omking, at økologisk er anvendelse af pesticider, GMO, hormoner, dårligere dyrevelfærd og kunstgødning, sælger dem produkter produceret ved hjælp af de stoffer og dyrevelfærd som øklogimærket fortæller forbrugeren ikke er i produktet?

Eller accepterer du nu omsider begrebet økologisk jordbrug, dyrehold og aqua produktion jfr.:
http://1.naturerhverv.fvm.dk/vejledning_om_oekologisk_jordbrugsproduktio... og klik på Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion – Juli 2012 i pdf - format.

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Jens, jeg siger ikke at økologi er anvendelse af pesticider, GMO, hormoner eller kunstgødning. Jeg siger at man er nødt til at betragte disse midler som potentielle redskaber i det økologiske landbrug hvis man oprigtigt ønsker at bevare naturen og vise hensyn over for forbrugere og dyrehold.

Du bliver ved med at omtale og sammenligne med konventionelt landbrug. Uanset hvad du måtte mene om det konventionelle landbrug så anerkender jeg det ikke som en argumentation for at man ikke skal tilstræbe at drive økologisk landbrug i respekt for natur og folkesundhed. Derfor er det irrelevant at diskutere konventionelt landbrug.

Jammen så lad dog vær med at diskuterer konventionelt landbrug, og svar på:

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Og svar samtidig på om du accepterer den officielle anerkendte definition på økologisk landbrug.

Allan Christensen

Jens, jeg sammenligner ikke de to typer landbrugsdrift du taler om fordi det er irrelevant. Jeg går ud fra at du mener man bør drive økologisk landbrug af hensyn til natur og folkesundhed. Det gør jeg også og det har jeg gjort i op mod 40 år. Jeg har tidligere svaret at jeg ikke anerkender den officielle definition på økologisk landbrug fordi jeg mener den lægger hindringer i vejen for udvikling af et økologisk ansvarligt landbrug der respekterer naturen og folkesundheden.

Så lad da vær med at sammenlign de 2 metoder, jeg beder jo bare om dit svar på:

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Jens, jeg sammenligner ikke de to metoder og jeg svarer ikke på dit spørgsmål fordi det er irrelevant i en diskussion af hvordan man bedst driver økologisk landbrug i respekt for natur og folkesundhed.

Husk det er dig der har skrevet og påstår:

Allan Christensen
29. oktober, 2013 - 22:30 #
Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

Hvori ligger den manglende interesse for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt?

Samfundet har da ikke forbudt det agrokemiske landbrug.

Samfundet inkl. økologiske jordbrugere forsker i alle former for økologier også økologien i ved det agrokemiske, i forhold til f. eks. miljøet i "naturen"/kulturlandskabet og vandmiljøet, fordi samfundet og enhver normalt opfattende menneske netop interesserer sig for økologien i det udforskede og de derved konstaterede økologiske konsekvenser.

Men "økologisk jordbrug" er bare en officiel definition på overfor producenten og forbrugerne, at produktionen foregår og har foregået uden kemi og kunstgødning m. m., og udgør iøvrigt kun 6 - 7% af den samlede fødevareproduktion.

At du så ikke anerkender den definition, giver dig så et overordentligt dokumentationsmæssigt problem, når du skal konstruere idiotiske citater og påstande for at du kan freture rundt omkring i trådene.

Men kan du dokumentere samfundets, mine, de øvrige konventionelle landbrugeres og myndighedernes manglende interesse og forståelse for begrebet økologi, bare fordi vi accepterer: økologisk jordbrug = som har med økologi at gøre,
og som ikke anvender, el. som er dyrket uden brug af fx kunstgødning og kemisk fremstillede sprøjtegifte, el. som er fremstillet af råvarer der er dyrket sådan.

Allan Christensen
31. oktober, 2013 - 07:02 #
Nej Jens. Terminologien er ligegyldig. Fødevareproduktion går ikke hen og bliver mindre uansvarlig bare af at blive kaldt økologisk. Og der findes heller ikke nogen lette løsninger som f.eks. at tro man kan inddele verden i en naturlig og en unaturlig del og så bare fravælge den unaturlige del.

Det synes som om at 'økologer' nu om dage fuldstændigt har glemt at bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus man viser de vilde planter og dyr samtidig med at man bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til undren og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

Og her er så konsekvenserne af Allan Christensens gestus:

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-323#!...

Som så munder ud i:

Hvilke af de 2 typer landbrugsbedrifter, økologiske og argrokemiskgiske, du Allan Hansen hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine mange indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Allan Christensen

Samfundet har da ikke forbudt det agrokemiske landbrug.

Problemet er netop af vort samfund tillader at kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og anden kemi anvendes under forhold hvor naturen ødelægges og folkesundheden bringes i fare samtidig med at vort samfund forbyder at de selv samme midler bringes i anvendelse til fremme for et økologisk mindre uansvarligt landbrug.

Der er masser at mennesker i vort samfund der anerkender din fremførte definition på begrebet økologi og som efter min bedste overbevisning er dybt interesseret i økologi, natur og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

Allan Christensen

Jens, nu bringer du igen det konventionelle landbrug op. Hvordan kan du mene at det konventionelle landbrug kan gå hen og blive et argument for at man skal lægge hindringer i vejen for det økologiske landbrug, som f.eks. ved at forbyde anvendelsen af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler?

Jeg gentager fra mit indlæg d. 01. november, 2013 - 23:54.

Men kan du (Allan Christensen) dokumentere samfundets, mine, de øvrige konventionelle landbrugeres og myndighedernes manglende interesse og forståelse for begrebet økologi, bare fordi vi accepterer: økologisk jordbrug = som har med økologi at gøre, og som ikke anvender, el. som er dyrket uden brug af fx kunstgødning og kemisk fremstillede sprøjtegifte, el. som er fremstillet af råvarer der er dyrket sådan.

Og hvad med dine manglende besvarelse på:

Hvilke af de 2 typer landbrugsdrift, du hævder ikke at sammenligne, men som begge udføres i Danmark også jfr. dine indlæg, påvirker økologien og skader miljøet, folkesundheden og naturen mest i de Sydamerikanske fældede skovområder og deres økosystemer?

Det burde da være nemt for en der ved hjælp af sine egne konstruerede citater som indsparkes ved enhver lejlighed, tillader sig at beklikke andres og myndighedernes forståelse af økologi, udfra hans helt egen definition om, at økologisk landbrug indbefatter brugen af kemi m. m. ellers er den ikke ægte.

Allan Christensen

Problemet er at vort samfund tillader at kunstgødning, kemiske sprøjtemidler og anden kemi anvendes under forhold hvor naturen ødelægges og folkesundheden bringes i fare samtidig med at vort samfund forbyder at de selv samme midler bringes i anvendelse til fremme for et økologisk mindre uansvarligt landbrug.

Der er masser at mennesker i vort samfund der anerkender din fremførte definition på begrebet økologi og som efter min bedste overbevisning er dybt interesseret i økologi, natur og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

Hvorfor vil du så forbyde den officielle termonologi, og vejledning til økologisk jordbrug, når du synes den er mindre skadelig for natur og miljø?

Og kan du dokumentere jfr. 29. oktober, 2013 - 22:30, at folk, myndigheder, landbrugere og forskere der anerkender begrebet økologi, ikke har forståelse for økologi?

Kan du dokumentere at din fortolkning af begrebet økologisk jordbrug ved hjælp af kemi er den officielle og samfundsmæssige fortolkning?

Ville problemet med de Sydamerikanske regnskove være opstået, hvis reglerne for økologisk landbrug inkl. de i reglerne tilladte kemier blev anvendt, så være opstået?

Kan du dokumentere, at jeg har fremført en anden definition på økologisk jordbrug end den officielle anerkendte?

Allan Christensen

Jeg ser gode grunde til at ændre terminologien og vejledningen til økologisk jordbrug så man kan benytte 'kemi' af hensyn til naturen, folkesundheden og vore efterkommeres fremtid.

Jeg repræsenterer ikke nogen og de tanker jeg fremfører er mine egne, ikke andres.

Altså det hele du har skrevet og skriver bygger alene på dit eget tankespind og ikke til virkeligheden.

Eller rettere, du er den person, der nu via denne debat dokumenteret snyder, om nødvendigt heller ikke vil kommentere på fremlagt dokumentation, for derved at skaffe dig selv en fordel for dit tankespind, altså en rigtig platugle.