Læserbrev

Bent Jensen er hævet over loven

Debat
22. november 2013

Det er hylende morsomt, når Bent Jensen i sit indlæg den 19. november beklager sig over, at Information i en artikel har bragt nogle »udpluk af et fortroligt PET-notat«.

Bent Jensen har nærmest rutinemæssigt offentliggjort store udpluk af fortrolige dokumenter. Senest har han endog i åbent retsmøde omtalt hemmelige dokumenter fra den britiske efterretningstjeneste. Så det har længe været åbenbart, at hverken retsplejeloven eller straffelovens bestemmelser angående tavshedspligt gælder for ham.

Men citaterne, som Information bringer fra dokumentet, er faktisk offentligt tilgængelige i PET-kommissionens beretning. Jeg forstår dog godt, at Bent Jensen vil sløre, at man på egen hånd kan skaffe sig større viden om dette dokument. Dets indhold tjener ikke hans sag.

Dokumentet er en vurdering af, hvorvidt jeg kan hverves af KGB. Det peger på tre forhold, som taler for: Jørgen Dragsdahl er venstreorienteret, interesserer sig for fredsbevægelserne og er kritisk over for USA. Utallige personer kunne passe ind i den logik. Men PET-medarbejderen har i sin vurdering også forhold, som taler imod – især at jeg har antipati mod hjemlige og sovjetiske kommunister.

Bent Jensen på glatis

Jensen fortier, at PET-medarbejderens vurdering af mig er, at det kan »blive meget vanskeligt at hverve ham på en sådan måde, at KGB får fuld kontrol over ham«. Han fortier også, at forsøg på pression imod mig ifølge denne medarbejder »meget vel (kan) føre til en voldsom reaktion og til hans ’sensationelle’ afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder«.

Det var, præcis hvad jeg truede med, da jeg lagde pres på de sovjetiske myndigheder, så en kvinde kunne få udrejse.

Bent Jensen hævder endvidere, at dokumentet er fra, »før PET havde dannet sig en sikker opfattelse af Dragsdahls rolle«. Hvornår gjorde PET det? Da ledelsen besluttede, at der ikke var beviser for, at jeg havde gjort noget ulovligt? Eller da menige medarbejdere påstod det modsatte i efteråret 1985?

Uanset hvad svaret er, er Bent Jensen på glatis, idet agent-påstanden huserede før ovenfor omtalte dokument blev skrevet i oktober 1983. Måske bør professoren trods sin sejrsrus huske på, at han ifølge Østre Landsret ikke har ført sandhedsbevis for sin agentpåstand.

Jørgen Dragsdahl, journalist

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Lindegaard

@Jørgen Dragsdahl

Det er rart at høre fra dig i Information igen.

Jeg læste i sin tid dine sikkerhedspolitiske artikler med stor interesse.
Så vidt jeg husker var jeg stort set enig; men jeg var helt uenig med det såkaldt alternative sikkerhedspolitiske flertal i Folketinget. Det var i mine øjne helt urimeligt at pålægge den daværende regering at føre en anden politik, end den selv gik ind for.

Man kunne have væltet regeringen, hvis det var så vigtigt.

Men jeg var som nævnt oftest enig i de synspunkter, du fremførte, (og jeg havde selvfølgelig ingen anelse om, at du støbte kuglerne for det alternative flertal).
Mon det kaldes forvirring på et ikke al for højt plan?

Anyway - når engang alle retssagerne er overstået ville det være rigtig godt, hvis du kunne og ville forholde dig til teorien om, at du i Moskva blev udsat for en klassisk KGB-honey trap i forbindelse dit forhold til din senere russiske hustru.

Jørgen Dragsdahl

@Torben Lindegaard
Jeg kan da allerede nu ud fra den formulering, som du giver dit "honey-trap" spørgsmål, totalt afvise, at det er andet end fantasi hos Nemeth I hans afsluttende procedure. Der er mig bekendt ikke skygge af påstand I noget dokument om, at jeg blev lokket ind I et bekendtskab/ægteskab med den pågældende kvinde af KGB.

Jeg tror ikke, at der er andre journalister i Danmark end Jørgen Dragsdahl, som det er nemmere at kikke i kortene. Han har selv lagt voldsomme mængder af sin egen journalistik gennem årtier ud på nettet til fri beskuelse. I modsætning til dette står hans modpart i denne sag professor Bent Jensen, hvis skriverier mod Dragsdahl står i mere utilgængelige bøger og småskrifter, samt bag avisernes betalingsmure - lige som det tilsvarende angreb trykt i JP: "Afgørende formulering blev fortiet".

Morten Kjeldgaard, Per Jongberg, Niels-Holger Nielsen og Jens Høybye anbefalede denne kommentar
Niels-Holger Nielsen

Sådan Jørgen Dragsdahl, kort, klart og effektivt!

Jeg forstår ikke, at uanset Landsrettens dom, og Bent Jensen kan sansynligøre sine injurierende udtalelser nok så meget, at han så jfr. persondataloven overhovedet må referere med navns nævnelse, hvad der står om en navngiven person i et register omfattet af lovgivning om hemmeligholdelse og beskyttelse at persondat, i det hele taget må offentliggøre navnet på personen.

Bliver persondataloven virkelig gjort ugyldig, hvis en injurie kan berettiges? Altså, så må man oplyse navnet til offentligheden, på den person der står i et register omfattet af Persondataloven?

Hvad med Menneskerettighedskonventionens Artikler 6 & 7 i forhold til at blive hængt ud i offentligheden, uden at være dømt for noget ulovligt?

Har Bent Jensen af Folketinget fået en særlig udøvende ret eller beføjelse i forhold til, hvad der er gældende for resten af befolkningen, PET og diverse myndigheder, til disse love, der jo endda skal være i overensstemmelse med Grundloven og dens bestemmelse om, at alle er lige for loven?

Håber inderligt Jørgen Dragsdahl, at din ansøgning hos Procesbevillingsnævnet bærer frugt, også og især af hensyn til alle andre der ellers herefter, kan blive berørt eller domfældes af Landsrettens afgørelse ved dens præcedensdannelse.

Lars Jorgensen, arne poulsen, Flemming Scheel Andersen og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Holger Nielsen

Hofhistoriker

Ja, det er de kolde konsekvenser, Jens Høybye. Uanset, at Preben Wilhjelm næsten håner Jørgen Dragsdahl for at lægge så så meget vægt på at rense sit navn (Radio 24/7, 'Det gode gamle folketing' v/Huxi Bach) i forhold til en intrigant insider som Bent Jensen.

Pet's nådesløse kritik af Dragsdahls takket være Bent Jensen velkendte dezinformatsija-aktivitet i Information og andre medier synes også at have undgået professorens historiske falkeøje:

"(Dragsdahls) skribentvirksomhed i flere medier i ind- og udland (som regel afbalancerede, velskrevne og af andre flere gange betegnet som meningsdannende)"

Afbalancerede, velskrevne artikler var, som enhver god historieprofessor kan bekræfte, KGB's særkende.

Niels Christensen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar

Jørgen Dragsdahl

Jensen fortier, at PET-medarbejderens vurdering af mig er, at det kan »blive meget vanskeligt at hverve ham på en sådan måde, at KGB får fuld kontrol over ham«. Han fortier også, at forsøg på pression imod mig ifølge denne medarbejder »meget vel (kan) føre til en voldsom reaktion og til hans ’sensationelle’ afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder«.

Det er taget lidt ud af kontekst. PET-medarbejderens vurdering er balancen mellem "overbevist agent" og "agent of influence". Og hans fulde opfattelse er som følger:

"PET-medarbejderen noterede, at på baggrund af punkt a, b, og c kunne en dygtig sovjetisk officer hverve Dragsdahl som ”overbevist agent” eller bruge ham som en mere eller mindre bevidst ”agent of influence”. Det vurderedes videre:

”Hvis JD [Jørgen Dragsdahl] ikke allerede er hvervet og hvis hans antipati mod kommunister, både herhjemme og i de socialistiske lande, er ægte, vil det blive meget vanskeligt at hverve ham på en sådan måde, at KGB får fuld kontrol over ham.”[446]

PET-medarbejderen vurderede, at KGB skulle have ”mere på ham”, før en egentlig hvervning ville kunne finde sted. Samtidig kunne et forsøg fra KGB’s side på at tvinge Dragsdahl ”meget vel føre til en voldsom reaktion og til hans [Dragsdahls] ’sensationelle’ afsløringer i pressen af, hvordan KGB arbejder.”[447] Hvis KGB ikke havde mere på ham, måtte det mest sandsynlige være, at den sovjetiske tjeneste, ”baseret på tidligere erfaringer med ham, må tvivle på, at han kan styres”. PET-medarbejderen vurderede derfor, at det var mest sandsynligt, at KGB ville forsøge at forsyne Dragsdahl med materiale til hans skribentvirksomhed og dermed gøre ham til en mere eller mindre bevidst ”Agent of Influence”.[448]"

Thomas Krogh:

Og din pointe er...?

Claus

At JD's citat fra den refererede PET medarbejder i kontekst omhandlede JD som egentlig "overbevist agent", men det er jo ikke det BJ har sagt. Hans udtalelser - ihvertfald dem der har været kilde til sagen - har været om JD som AOI.

Nå, definitionen på en AOL er altså, en ikke-overbevist agent? Vi lærer stadig mere om denne kategori.

Det var Bent Jensens 2007 artikel i Ekstrabladet, der startede det hele, Thomas Krogh kunne du ikkel lige at vre god og finde de skriftsteder frem, hvor Bent Jensen forklarer os den om ikke-overbeviste agenter?

Claus

Nå, definitionen på en AOL er altså, en ikke-overbevist agent? Vi lærer stadig mere om denne kategori.

Der synes ihverfald at være en klar skelnen fra PET's side.

Det var Bent Jensens 2007 artikel i Ekstrabladet, der startede det hele, Thomas Krogh kunne du ikkel lige at vre god og finde de skriftsteder frem, hvor Bent Jensen forklarer os den om ikke-overbeviste agenter?

I de udtalelser der er lagt frem i retten - altså dem JD og advokater valgte at anvende i søgsmålet - er der tale om "agent" i betydningen "indflydelsesagent" uden nogen påstand om overtrædelse af straffeloven. Det forekommer at være af en kategori der tilhører den anvendelse af begrebet der svarer til PET-medarbejderens AOI definition.

Denne tvist kan efterhånden kun løses ved en duel. Churchillparken ved morgengry, med flæseærmer og sekundanter. Ryg mod ryg. Ti skridt, vend og Bang!

May the best man win.

Peter Olesen

Fleuret! Det er så langt den mest elegante vis at aflive modparter på.

Thomas Krogh:

Selvfølgelig kunne du ikke finde noget i Bent Jensens artikel, som betoner, hvor udvandet agentbegrebet er, for når han ikke lige står og vrider sig foran en dommer, så er hans ærinde det stik modsatte, at blæse betydningen så meget op som muligt.

Det er også tilfældet med de citater, vi nu diskuterer.

eller du kan måske forklare os, hvordan vi kommer fra en PET-medarbejders vurdering af, at KGB, hvis de forsøger at hverve Dragsdahl sandsynligvis vil prøve at bruge ham "ubevidst", til at det rent faktisk var lykkedes eller var meget sandsynligt, at det ville lykkes, for KGB at opnå dette i samme medarbejders vurdering?

Medarbejderens samlede vurdering af KGB's mulighed for at bruge Dragsdahl som agent er, at det vil være så svært, at KGB sandsynligvis kun vil forsøge at opnå noget på den mest indirekte, forsigtige og listige vis.

Det er også kernen i det Dragsdahl fremhæver.. Det er derimod meget langt fra den den udlægning af konklusion, Bent Jensen gerne vil videreformidle i medierne, nu da der ikke lige pt. står en dommer og stirrer strengt på ham.

Det forhold, Bent Jensen finder betydningsfuldt ,er at PET vurderer, at KGB må forventes at forsøge at hverve en mand i Dragsdahls position.

Big News eller åbenlys selvfølge? PET/KGB ville sikkert også mene, at Bent Jensen kunne være en "genstand for hvervning", ikke som subtil Agen of Influence måske, men så i hvert fald som et blunt instrument.

Claus Jensen

Selvfølgelig kunne du ikke finde noget i Bent Jensens artikel, som betoner, hvor udvandet agentbegrebet er, for når han ikke lige står og vrider sig foran en dommer, så er hans ærinde det stik modsatte, at blæse betydningen så meget op som muligt.

Så burde det have været en smal sag for JD at finde noget langt mere indkriminerende på BJ end de udsagn han og hans fine juridiske bistand kunne skrabe sammen.

eller du kan måske forklare os, hvordan vi kommer fra en PET-medarbejders vurdering af, at KGB, hvis de forsøger at hverve Dragsdahl sandsynligvis vil prøve at bruge ham "ubevidst", til at det rent faktisk var lykkedes eller var meget sandsynligt, at det ville lykkes, for KGB at opnå dette i samme medarbejders vurdering?

Vurderingen er fra 1983. PET har ment at det har været relevant og realistisk nok til i årene efter - 83-87 - at holde JD under overvågning, herunder at dele dette med FE og udenlandske tjenester undervejs. Hvad man end kom frem til internt i 1983 har det altså været nok til fortsat mistanke.

Medarbejderens samlede vurdering af KGB's mulighed for at bruge Dragsdahl som agent er, at det vil være så svært, at KGB sandsynligvis kun vil forsøge at opnå noget på den mest indirekte, forsigtige og listige vis.

Vel heller ikke en urimelig konklusion med KGB's manglede succes med at hverve egentlige overbeviste agenter, jvf Gordievskij.

Det forhold, Bent Jensen finder betydningsfuldt ,er at PET vurderer, at KGB må forventes at forsøge at hverve en mand i Dragsdahls position.
Big News eller åbenlys selvfølge? PET/KGB ville sikkert også mene, at Bent Jensen kunne være en "genstand for hvervning", ikke som subtil Agen of Influence måske, men så i hvert fald som et blunt instrument.
¨

Meget muligt, men i modsætning til BJ var JD opfattet som "agent", ihvertfald af Gordievskij og Mitrokhin. Endda som en ud af kun 5 i Mitrokhin's arkiv der var benævnt "objekt
rasrabotki".

"Meget muligt, men i modsætning til BJ var JD opfattet som "agent", ihvertfald af Gordievskij og Mitrokhin".

Og din pointe er...?

Vi ser nådigt bort fra alle de ting, du ikke svarede på, fordi du ikke kunne.

Ved du hvad, Thomas Krogh, det er ikke fair over for dig, at jeg styrer diskussionen.

Jeg synes i stedet, du skal give os dit stærkeste argument for, hvorfor Bent Jensen for til Jyllandsposten endnu engang i anledning af Dragsdahls seneste "desinformation" omkring det aktuelle dokument.

Bed endelig om hjælp fra Bent Jensen-foreningen, hvis du ikke synes, du kan magte opgaven selv.

Claus Jensen

Og din pointe er...?

At din trods din stråmand om BJ som ligegod mulig "genstand for hvervning" som JD netop ikke er andet end en stråmand, eftersom JD stadigt var een ud af en ganske lille håndfuld som rent faktisk blev registreret som sådan af KGB.

Vi ser nådigt bort fra alle de ting, du ikke svarede på, fordi du ikke kunne.

Sig trygt frem.

Ved du hvad, Thomas Krogh, det er ikke fair over for dig, at jeg styrer diskussionen.

Du tror vel ikke selv at dine forfjamskede stråmænd er "at styre" så er du en anelse mere desperat end godt er.

Var det alt du havde i posen?

Jeg noterer, at du heller ikke kunne svare på mit seneste spørgsmål om, hvorfor Bent Jensen syntes det var så epokegørende, at en PET-medarbjeder har vurderet, at KGB gerne ville hverve Dragsdahl, at han med det samme måtte have det ud i aviserne til eksklusion af medarbejderens samlede vurdering, og går nådigt videre til en af dine gode gamle ligegyldigheder, du nu atter har trukket frem. (håbet om at du kan forny dig er forlægst udslukt):

"JD stadigt var een ud af en ganske lille håndfuld som rent faktisk blev registreret som sådan af KGB."

Din indsigt i hvem og hvor mange, der blev registreret hvordan af KGB, imponerer som altid, men spørsmålet er stadig, hvad er din pointe...?

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke tror, nogen ville have anset Bent Jensen for en ligegod mulig genstand for hvervning", han var jo en nobody, og ville stadig være en nobody, hvis ikke de usofistikerede neoliberalister under Fogh havde fundet på at bruge ham som agent of influence og desinformattør i deres højreekstremistiske korstog. En beslutning de få intelligente af dem uden tvivl fortryder allerede.

Claus Jensen

Jeg noterer, at du heller ikke kunne svare på mit seneste spørgsmål om, hvorfor Bent Jensen syntes det var så epokegørende, at en PET-medarbjeder har vurderet, at KGB gerne ville hverve Dragsdahl, at han med det samme måtte have det ud i aviserne til eksklusion af medarbejderens samlede vurdering, og går nådigt videre til en af dine gode gamle ligegyldigheder, du nu atter har trukket frem. (håbet om at du kan forny dig er forlægst udslukt):

Du spørger altså mig om hvad BJ synes? Ved du hvad - det kan jeg lige så lidt svare på som du kan svare på hvad JD synes. Hvad er årsagen til et så tåbeligt spørgsmål fra din side?

Vi kan vende den om. Hvad synes JD du skal mene i dag?

Din indsigt i hvem og hvor mange, der blev registreret hvordan af KGB, imponerer som altid, men spørsmålet er stadig, hvad er din pointe...?

Du finder det underligt at jeg henholder mig til de KGB kilder BJ og ØL refererer? Vil det sige at du selv har lukket øjnene for dem? Det forklarer nok det meste - inklusive at du desparat gentager at du ikke forstår hvad pointen er.

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke tror, nogen ville have anset Bent Jensen for en ligegod mulig genstand for hvervning", han var jo en nobody, og ville stadig være en nobody, hvis ikke de usofistikerede neoliberalister under Fogh havde fundet på at bruge ham som agent of influence og desinformattør i deres højreekstremistiske korstog. En beslutning de få intelligente af dem uden tvivl fortryder allerede.

Hvorfor? Han har da formået af fremprovokere en eklatant nedsmeltning i had, hykleri, dobbeltmoral og skrigeri fra JD-klakørernes side. Alene det er bedrift af ikke ubetydelig underholdningsværdi. :-)

"Du spørger altså mig om hvad BJ synes? Ved du hvad - det kan jeg lige så lidt svare på som du kan svare på hvad JD synes."

Med andre ord, du ved godt, at logikken bag Bent Jensens argument ikke holder, og beder dig derfor fritaget for at udlægge den. Vi noterer det og går nådigt videre.

Du finder det underligt at jeg henholder mig til de KGB kilder BJ og ØL refererer? Vil det sige at du selv har lukket øjnene for dem?

Det må jeg jo have gjort, så kan du ikke give mig en komplet liste over, hvem der står optegnet i KGB's arkiver som danske agenter? Det er kun en lille håndfuld, så det er vel ikke for meget.

"Hvorfor? Han har da formået af fremprovokere en eklatant nedsmeltning i had, hykleri, dobbeltmoral og skrigeri fra JD-klakørernes side. Alene det er bedrift af ikke ubetydelig underholdningsværdi. :-)"

Det var en lang smøre, jeg formoder, gisten er, at "det kan du selv være"?

Claus Jensen

Med andre ord, du ved godt, at logikken bag Bent Jensens argument ikke holder, og beder dig derfor fritaget for at udlægge den. Vi noterer det og går nådigt videre.

Vi noterer at jeg i modsætning til dig ikke begiver mig ind i tankelæserbranchen.

Det må jeg jo have gjort, så kan du ikke give mig en komplet liste over, hvem der står optegnet i KGB's arkiver som danske agenter? Det er kun en lille håndfuld, så det er vel ikke for meget.

Jeg kender dem skam ikke. Men antallet er jo begrænset (ihht PET Kommissionen):

Antal KGB-kontakter og agenter blandt danske statsborgere:

kontakt, ”objekt rasrabotki”, fortrolig kontakt, agent, center-kontakt
Mitrokhin 7 5 14 20 5
Gordijevskij 195 24 7 11 3
Total 202 29 21 31 8
Gentagelser50 4 5 9 10 1
I alt 198 24 12 21 7

Antallet af kontakter er således omkring 200, men antallet i de andre kategorier er jo yderst begrænset.

Det var en lang smøre, jeg formoder, gisten er, at "det kan du selv være"?

Det vil jeg overlade til dine tankelæserevner at regne ud.... :-)

Ytringsfriheden beskyttes ved injurier, men frasiges ved karaktermord. Det er må siges at være en selektiv anordning.

Kære Dragsdahl

jeg skal ikke forholde mig til de andre kommentarer.

Jeg vil blot sige en ting: Respekt!

Og så håbe at du kan holde til al den uretfærdighed, som du bliver udsat for. Bent Jensen er forfærdelig amatør, måske tættet på at ligne Joseph Mcharty og hans forbenede ideologiske hetz i USA i sin tid. At vi så oven i købet skal høre på, at Bent Jensen er historiker... Lad os dog grine og grine over, hvor latterligt det er! Når man sammenligner ham med virkelige historikere, der fortjener den betegnelse.

Til dig kun en ting: Respekt!

Thomas ... er du sikker på, at du har det godt?

"Hvorfor? Han har da formået af fremprovokere en eklatant nedsmeltning i had, hykleri, dobbeltmoral og skrigeri fra JD-klakørernes side. Alene det er bedrift af ikke ubetydelig underholdningsværdi. :-)"

Måske skulle du bare få en hund og gå en tur. Komme lidt på afstand og finde tilbage til mere normale måder at beskrive din omverden på.

lars jørgemsem

Og så håbe at du kan holde til al den uretfærdighed, som du bliver udsat for. Bent Jensen er forfærdelig amatør, måske tættet på at ligne Joseph Mcharty og hans forbenede ideologiske hetz i USA i sin tid. At vi så oven i købet skal høre på, at Bent Jensen er historiker... Lad os dog grine og grine over, hvor latterligt det er! Når man sammenligner ham med virkelige historikere, der fortjener den betegnelse.

Komisk. JD har været part i en tabt injuriesag, og for at få afløbe for vreden så hælder den ene JD-klakør efter den anden, spande fyldt med lort over BJ. Hykleri på steroider.

Thomas Krogh:

DIne påstande understøttes ikke af empirien.

Claus Jensen

DIne påstande understøttes ikke af empirien.

Joda. :-)

Thomas Krogh
Det var godt at høre, og jo tak, jeg har det fint.

"Normal efter den almindelige verdens principper, eller "normal" efter skrigeballon'erne her i trådende der har hvis maniske tilsvining af Bent Jensen (og dennes advokat) har antaget et komplet lattervækkende omfang?"

Normal efter den almindelige verdens principper. Udtryk som ' eklatant nedsmeltning i had', 'skrigeballoner' og 'manisk tilsvining' er ikke normale udtryk at bruge om andre mennesker som gruppekarakteristik. Tag fri, kom på afstand - spørg nogen du ikke kender om de synes det er normalt at bruge den slags udtryk.

Thomas Krogh

Jeg er helt lige glad med hvem der kammer over - jeg kender ikke sagen andet end overfladisk og den interesserer mig ikke.

Du skriver:
"Det er sandelig heller ikke normalt at opleve det frådende had der hældes ud over Bent Jensen i disse tråde"

Jeg har kigget tråden igennem, og hvis man skal summere personkritikken op, så er det cirka sådan:
- Bent Jensen beskyldes for at være en intrigant insider; desinformere; blæse betydningen så meget op som muligt; samt at kunne beskrives som værende mulig genstand for hvervning som blunt instrument af PET/KGB,

Det er da ikke nogen særlig pæn vurdering af en forsker, men der er lysår mellem en mindre pæn personvurdering - og så "frådende had udhældt over Bent Jensen".

Og det er det jeg gør dig opmærksom på - din måde at udtrykke dig på ødelægger samtalen, du kammer simpelthen over.

Jens Høybye og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar