Har Danmark et romaproblem?

EU har for længst opfordret medlemslandene til at løse Europas romaproblem. Men i Danmark lader vi stadig som om, problemet ikke er vores
Romaer ved en flaskeautomat på Nørrebro. Antallet af romaer i Danmark er med al sandsynlighed større end oplsyt i den danske strategi.

Jonas Vandall Ørtvig

Debat
5. november 2013

Med EU-udvidelserne i henholdsvis 2004 og 2007 fulgte ikke kun 12 nye medlemslande – den europæiske familieforøgelse førte også nye udfordringer med sig. Især er én befolkningsgruppe kommet i søgelyset og er blevet den europæiske storfamilies problembarn eller sorte får, om man vil: Nemlig romaerne – EU’s grænseoverskridende tabergruppe, som ingen vil kendes ved.

Til trods for fine erklæringer om respekt af menneskerettigheder og bekæmpelse af diskrimination, gælder der tilsyneladende andre spilleregler, når det kommer til romaerne. Faktum er, at romaerne stadig er et uønsket folk, som regeringer og civilsamfund vil gøre alt for at slippe af med såvel i nye som i gamle medlemslande.

Det har fået EU til at skride til handlig. I 2005 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om romaernes situation i Den Europæiske Union, hvori man anerkender romaerne som en særligt udsat befolkningsgruppe og opfordrer Kommissionen og specielt medlemsstaterne og kandidatlandene til på forskellig vis at forbedre deres situation.

Slap dansk strategi

Der skulle dog gå seks år, før Europa-Kommissionen i 2011 fremlagde en romastrategi som en del af EU’s 2020-mål. Strategien tilskynder alle medlemslande til at udvikle såkaldte nationale romastrategier for bedre integration af romaerne på fire centrale områder: Uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og bolig. Kommissionen vil så løbende overvåge og evaluere medlemslandenes indsats og på baggrund heraf fremsætte anbefalinger og henstillinger. Med andre ord er strategien ikke juridisk bindende og dermed ikke forbundet med sanktioner.

Det begrænser i høj grad EU’s spillerum og lader det i sidste ende være op til medlemslandene selv at afgøre, hvor meget de vil arbejde for at forbedre romaernes forhold. I en tid med økonomisk krise, er det ikke ligefrem en forbedring af romaernes levevilkår, der står øverst på den politiske dagsorden i de forskellige EU-lande, og samtidig vil flere lande (heriblandt Danmark) slet ikke anerkende, at der er et problem på deres jord.

Danmark har dog vanen tro vist sig som et pragteksemplar over for Kommissionen og fremlagt en national strategi på området – en strategi på hele 14 sider! Men her hører dukseriet også op. I strategien fremgår det nemlig, at man fra dansk side ikke har tænkt sig at gøre nogen særlige tiltag for at forbedre romaernes integration. Begrundelsen er, at man ikke anser problemet for at være stort nok.

Både Institut for Menneskerettigheder og Dokumentations- og Rådgivningscentret har i den forbindelse påpeget, at den danske ’strategi’ ikke forholder sig til specifikke romaproblemstillinger. Den er snarere en statusopgørelse end en målrettet handlingsplan, og begge aktører understreger, at der er behov for en nærmere undersøgelse af romaernes situation i forhold til racediskrimination og forskelsbehandling. Desuden er antallet af romaer i Danmark med al sandsynlighed større end oplyst i strategien. Man har nemlig valgt at basere antallet af romaer på tal fra Dansk Flygtningehjælp, hvilket på ingen måde kan give et retvisende billede af virkeligheden. Med andre ord har Danmark altså disket op med en særdeles uambitiøs strategi – at der er tale om signalpolitik, er vist åbenlyst.

Svensk alvor

Til sammenligning har Sverige udarbejdet og fremlagt en strategi for en 20-årig periode. Og her er der tale om en reel strategi. Svenskerne tager således deres hjemmearbejde lidt mere seriøst end Danmark. Den svenske strategi er baseret på principperne om menneskerettigheder og ikke-diskrimination, og det overordnede mål er, at romaer, der fylder 20 år i år 2032, skal have de samme muligheder som ikke-romaer.

Der er med andre ord et særligt fokus på romabørn i den svenske strategi, ligesom strategien også har et særligt fokus på romakvinder – to grupper, som vurderes at være særligt udsatte. Der er afsat 46 millioner svenske kroner til tiltag, som bl.a. skal gennemføres af myndigheder og kommuner. Desuden har man udvalgt fem kommuner til såkaldte pilot-kommuner, der skal udvikle metoder til, hvordan man kan forbedre indsatsen i forhold til romaernes integration. Tanken er, at de forbedrede tiltag, som udvikles i pilot-kommunerne, skal fungere som gode eksempler og udbredes til andre kommuner.

Sverige er da også et af de lande, der af Europa-Kommissionen fremhæves som et best-practice-eksempel på baggrund af det konkrete integrationstiltag ’Roma help Roma start businesses’ – et succesfuldt projekt, støttet af Den Europæiske Socialfond, hvor romaer hjælper andre romaer med at komme ind på arbejdsmarkedet.

Anerkendelse

Den offensive svenske indsats bunder i en lang tradition for at tage integrationen af romaer alvorligt. Man har i modsætning til Danmark for længst erkendt, at der er et integrationsproblem. Faktisk har Sverige siden 1960’erne arbejdet aktivt for at forbedre romaernes forhold, og i 1999 anerkendte den svenske rigsdag romaerne som en af Sveriges officielle etniske minoriteter. Romaernes sprog, romani, anerkendtes ligeledes som et minoritetssprog i Sverige. Ved at anerkende en befolkningsgruppe som en (etnisk) minoritet, anerkender man, at minoritetsgruppen i særlig grad har behov for den beskyttelse, der er forankret i principperne om ikke-diskrimination og lighed. At anerkende romaerne som en etnisk minoritet sikrer dem nogle rettigheder, der har til hensigt at bevare og udvikle deres identitet. Det virker som et rigtig godt sted for nationalstaterne at begynde, hvis de vil opnå en succesfuld integration af romaerne.

Det betyder dog ikke, at de svenske roser ikke har torne. Afsløringen af et særligt roma-register, som svensk politi står bag, har vist, at det ikke er alle svenske myndigheder, der har købt integrationstanken og kravet om øget tolerance. Dertil kommer, at en stor del af romaerne ikke er bekendt med deres rettigheder. Et stort oplysningsarbejde venter.

Man skal dog huske på, at det kun er ca. 14 år siden, romaerne blev anerkendt som etnisk minoritet i Sverige, og at integration er en langvarig proces. Samtidig har mange af de hidtidige projekter vist sig at være for kortsigtede. Men det synes der nu at være lavet om på i den svenske romastrategi, der indeholder en lang række elementer, som indikerer, at man er parat til at gøre en ambitiøs indsats på området.

Løs problemet

Jeg vil give Trine Bramsen (S) ret i, at vi skal kunne tale om problemerne, som hun argumenterede for i sit indlæg i Information i slutningen af august. Men hvad med også at gøre noget konkret ved dem? Ja, der er muligvis nogle udfordringer forbundet med at integrere romaerne i vores samfund – ikke mindst fordi der er tale om en meget heterogen befolkningsgruppe. Men er det ikke på tide, at Danmark (og for den sags skyld også de øvrige EU-lande) lever op til sit fælleseuropæiske ansvar og giver denne udsatte befolkningsgruppe en håndsrækning i stedet for fortsat at fordømme den og skubbe den frem og tilbage over grænserne?

At blive ved med at se gruppen som Europas sorte får er i hvert fald ikke en holdbar løsning i et EU, der ynder at iscenesætte sig selv som tolerancens højborg.

Louise Lehmann Egvang er cand.ling.merc. i tysk og europæiske studier

Romaerne kommer

Seneste artikler

 • Selvfølgelig stjæler romaer hvide folks børn

  7. november 2013
  Historien om den formodede kidnapning af pigen Maria har rykket fordommene om romaer. Nu stjæler de ikke længere bare ølkasser på festivaler – de snupper også sovende børn fra klapvogne. At Maria slet ikke var kidnappet, bider de færreste mærke i
 • Kommunismen fejlede, men for romaer er kapitalismen værre

  22. oktober 2013
  ’Sigøjnerproblemet’ i Danmark og resten af Europa er langt hen ad vejen en konsekvens af en alt for brat overgang fra kommunismen til markedsøkonomi. Romaerne forsøger blot at overleve på kapitalismens vilkår, og vi møder dem med vrede og straf
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Europas 'Enfant Terrible' har de altid været.

De er omtrent lige så lette at integrere som det er at normalisere en rocker eller en Christianit - og sammenligningen er ikke helt ved siden af. Man er oppe imod et andet - og helt fremmed værdisystem.

Det er ikke primært et socialt, men et kulturelt problem. Og af samme art som f.eks. integration af muslimer: Hvordan integrerer og harmoniserer man vidt forskellige befolkningsgrupper med inkongruente værdisystemer i et flerkulturelt samfund?

Det er knageme ikke nemt.

/O

Anders Jensen, René Pedersen, Hugo Pieterse, Kim Houmøller, Markus Hornum-Stenz, Brian Pietersen, Henrik Nielsen, Viktor Knudsen, Jakob Østergaard, Aksel Jensen, Per Torbensen og Martin Lund anbefalede denne kommentar

De er heller ikke kommet længere med socialt udsatte, så mon ikke det hænger sammen. Roma victor!

Jeg syntes faktisk, det er en meget underlig og meget ubehagelig påstand som Olivier Goulin her fremfører. Og det tyder faktisk på, at han ikke kender til romaer, og heller ikke evner at sætte sig ind i det mere end antydede problem.

For Olivier Goulin og andre med så svag viden på området kan oplyses, at romaer ikke er en homogen gruppe, men består af flere forskellige kulturer og sprog. Nogle stammer omtrent fra samme sted som danskerne udvandrede fra, medens andre menes at være efterkommere af udstødte tyske og russiske soldater. Og denne udviklinng fortsætter tilsyneladende, for netop nu har man en ret stor gruppe irere og englændere, der driver rund i Europa i store lejede biler og campingvogne, og ernærer sig i grupper ved useriøs handel.

Og omkring integrering af romaer kan det oplyses, at rigtigt mange er faktisk fuldstændig integrede i samfundene i Europa og USA. Og mange var det også i Østeuropa før useriøse og populistiske politikere med samme opfattelse som Olivier Goulin, brugte dem rent politisk, og fik dem jaget ud af samfundene.

Men mange romaer er faktisk ansete kunstnere, skuespillere og videnskabsmænd, medens andre blot i al stilhed passer helt ordinære jobs. Som eksempel på integrerede romaer i Danmark kan nævnes cirkusfamilien Benneweis, men de er måske også et problem for Olivier Goulin og kompagni. Og på mine faste 2-2½ månedlige rejser og ophold rundt op på Balkan, møder jeg faktisk mange dejlige mennesker blandt romaer

Men det da nok rigtigt, at ud af en stor gruppe romaer, for det var jo ikke alle, der blev udryddet af nazisterne, er der også nogle, der ikke helt passer ind i samfundet, - men det gælder jo også visse danskere. Men man kan da også forholde sig lidt seriøst til de vilkår, man har givet dem gennem århundrede.

Jeg bor da heldigvis ikke mere i bananrepublikken, men hvis det land som modtager mine skattepenge har romaer, der er uden uddannelse og måske er lidt småkriminelle, så syntes jeg faktisk, at det er ualmindelig useriøst af regeringen, at den ikke udarbejder en realistisk handlingsplan for disse mennesker. Ikke sådan at skal gøres til gennemsnitsdanskere, men så de får uddannelse og rimelig mulighed for at forsørge sig selv.

- Har jeg udtrykt mig klart nok?

Elisabeth Andersen, Peter Andersen, David Zennaro, Poul Genefke-Thye, Robert Ørsted-Jensen, Simone Bærentzen, Maria Jensen, Hanne Ribens, Brian Pietersen, Poul Eriksen, Rasmus Kongshøj, Hans Larsen, Steffen Gliese, Andreas Prætorius, Christel Gruner-Olesen, Britta Hansen, John Victor Lorck og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

@Gert

Med al respekt: Jeg er bange for at du vrøvler lidt

Romaerne er ikke efterkommere af udstødte russiske eller tyske soldater; de er efterkommere af emmigrerede Indere for over 1000 år siden. Romaerne har deres rødder i NordvestIndien, Rajasthan og omegn. De er slet ikke et Europæisk folk, set i nyere historisk sammenhæng. Naturligvis er alle Europæiske folk indvandrede engang langt tilbage, men Romaernes indtog tilhører en relativt ny tid i den sammenhæng, og har de bevaret mange af deres oprindelige kulturtræk fra Indien, selv genetiske.

I modsætning til, hvad du tror, så kender jeg dette folk ganske godt, da jeg rejser i både Indien og i Rumænien (med Europas største Romabefolkning) mindst en gang om året.

Og i modsætning til din opfattelse, så nærer jeg faktisk stor sympati for dette folk - men jeg konstaterer blot, at det er et ufatteligt svært folk at integrere - netop pga. som jeg siger, en afgrundsdyb kuturkløft mellem deres værdisæt og vores. Naturligvis vil der altid være undtagelser fra normen, men det er ikke uden grund, at dette folk har været paria i Europa i over 1000 år, og stadig giver alle Europæiske lande grå hår i hovedet.

/O

Anders Jensen, René Pedersen, Hugo Pieterse, Per Torbensen, Kim Houmøller, Brian Pietersen, jasper bertrand, Henrik Nielsen, Viktor Knudsen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar

HMMM.

Hvis de ikke er blevet integreret i løbet af 1000 år, er det nok fordi de ikke vil integreres.

Et godt gæt er at de generelt helst vil passe sig selv, men når de hverken har tradition for håndværk og uddannelse eller mulighed for landbrug, grundet deres nomadelivsform, giver det naturligvis lidt gnidninger i forhold til de omgivende samfund som skaber værdierne.

Hugo Pieterse, Henrik Nielsen, Martin Lund, Claus E. Petersen og ellen nielsen anbefalede denne kommentar

Kan de ikke få lykkepiller som resten?

Peter Andersen, Per Torbensen, Brian Pietersen, Rasmus Kongshøj, Henrik Nielsen og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

@Olivier Goulin

Jeg kan blot konstatere, at vi ikke er enige. Ophavet fra Nordvestindien er vi ikke uenige om. Men hvis du undersøger det nærmere, vil du se, at der præcis som med de nuværende irere og englændere jeg anførte, er kommet udstødte russiske eller tyske soldater soldaterfamilier til, hvis efterkommere også anses som romaer. I øvrigt tæller gruppen faktisk ca. 5 forskellige sprog og kulturer, og er altså ikke homogen.

Jeg har faktisk også godt kendskab til Rumænien, der tidligere også var "mit" område. Og i Rumænien var en stor del af romaerne faktisk tidligere integrerede i samfundet. Men i øvrigt var romerne, i området under Østrig-Ungarn og delvis daværende Bessarabien, gemene slaver, man kunne gøre med, hvad man ville. Dette blev officielt afskaffet i midten af 1800-tallet, men fungerede stadig ganske godt frem til efter I. verdenskrig. Således havde de rumænske statsbaner en hel del roma-slaver i 1900-tallet, der vedligeholdte banestrækninger.

Robert Ørsted-Jensen, Rasmus Kongshøj og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

olivier goulin

Din romantiske forestilling om de nuværende romaers oprindelse, er ikke korrekt.

Du kan læse mere om romaerne her...

http://www.grreporter.info/en/roma_are_social_rather_ethnic_category/10184

For det første vil jeg gerne takke Gert Romme for sin kommentar og uddybelse.

Tvangsfjernelse af børn, uuuh, næsten som muslimer - alle sammen kan ikke integreres. Ja, og så den diskriminerende betegnelse 'Zigøjnerne'. Hører slet ikke til! Ud med dem.

Jeg ved ikke meget om Romaernes oprindelse og herkomst. Men jeg ved at denne (uhomogene) folkegruppe diskrimineres alle vegne. Og ikke mindst i Danmark, der ikke en gang på forlangende kan fremvise en plan, som jeg lige har lært.

(I øvrigt tyder nogle af navnene i dette forum på, at disse personer har alt andet end dansk oprindelse. Om de så er tilkommet til dette land for 1000, 500 eller 50 år siden kan ikke vides. Forhåbentligt oplever de ingen diskrimination pga. navnet!)

For dem, der endnu er i tvivl, så har mennesker det, vi kalder 'menneskerettigheder'. Det gælder alle mennesker, uanset, hvor de kom fra og hvornår. Og når mennesker er kommet til vores land, er det vores opgave, at de behandles i overensstemmelse med disse menneskerettigheder og de rettigheder, de i øvrigt måtte have pga. deres status som europæere.

Gid, jeg også for længst havde forladt bananrepublikken...

Peter Andersen, Poul Eriksen, Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Schweiz er i øvrigt et land, hvor romaer er velintegrerede:
http://www.srf.ch/player/radio/rendez-vous/audio/gut-integrierte-roma-in...

Peter Andersen, Poul Eriksen, Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Rannveig

"Jeg finder dit henkastede forslag om tvangsfjerning af romabørn for derigennem at udslette romaernes kultur, dybt chokerende og upassende både fra et demokratisk såvel som fra et menneskerettigheds-synspunkt. Det lugter af etnisk udrensning og eugenik."

Nu tror jeg nok vi har forskellig syn på kultur og værdien disse. I en kultur hvor misrøgt er så udbredt som tilfældet i de mest dysfunktionelle roma familier, hvor børnene er usoigneret og lever under kummerligt forhold, hvor helt ned til 3 årlige børn bliver oplært i narrestreger, og hvor der forgår systematisk pjæk fra skolen mener jeg det mest humane er at fjerne børnene. Modsat dig mener jeg alle børn skal have en chance for et godt liv underordnet hvilken kultur de udspringer fra. Jeg mener ikke vi som samfund moralsk såvel som økonomisk skal støtte misrøgt af børn.

Havde det været etniske danske børn der levede under de forhold som børnene i roma klanerne på Nørrebro og Helsingør lever under så havde kommunen straks skredet til handling, men fordi det er romaer så er der komplet berøringsangst.

Hugo Pieterse, Brian Pietersen og Henrik Nielsen anbefalede denne kommentar

Folks vage forestillinger om noget grundlæggende står i vejen for mange realbaserede løsninger. Det gælder forestillingerne om folks manglende ønske om arbejde (jeg henviser ikke her til fordomme om romaer, blot arbejdsløse i samfundet) er ét eksempel, kategoriseringen efter kultur og etnicitet er en anden.
Der skal ikke så meget til at skabe et mere regulært og bredspektret syn på den faktisk eksisterende virkelighed, f.eks. kan jeg anbefale DR1s "Sporløs" fra i går, hvor en 20 årig roma-kvinde fra Bulgarien blev genforenet med sin familie. Det gav et fint billede af ikke alene nogle helt almindelige romaer, men også det ofte mytologiserede bulgarske samfund.

@Niels & Gert

Det er klart, at Romaerne i løbet af 1000-1400 år er blevet blandet op med andre etniske grupper. Det er nærmest uundgåeligt, trods deres principielle uvilje mod at 'blande blod' med Gajoer (ikke-Romaer). Præcis det samme kan siges om det andet store etniske fremmedelement i Europa, Jøderne (og denne betegnelse er ikke ment nedsættende på nogen måde, men blot konstaterende). Disse to folk deler på forunderlig vis en parallel skæbne, og samtidig så diametralt modsat. Lige så uvillige Romaerne har været til at lade sig indordne, med dertil følgende socialt bundfald - ligeså dygtige har Jøderne været til at integrere sig, med deraf følgende social opstigning og success.

Begge folk har dog gennem hele deres eksistens i Europa imidlertid været udsat for jævnlig forfølgelse og diskrimination, og igen, både af identiske og helt forskellige grunde.

Men een ting er sikkert: Dette er et folk, der trods sin uundgåelige etniske udvanding gennem 1000-1500 år, er umiskendeligt Indisk i sin oprindelse, og stadig den dag i dag har fastholdt en lang række af de kulturtræk, traditioner, håndværk etc. som de havde, og stadig har den dag i dag, i Indien. Man ser ganske ofte Romaer i Rumænien, hvor jeg kender dem bedst, som etnisk nærmest ikke er til at skelne fra Indere; så velbevaret er deres gener. Og de Romaer, jeg har set i Rajasthan er, omend lidt vanskeligere at skelne fra den øvrige befolkning, som de jo deler etnicitet med, stadigvæk ganske karakteristiske i deres fremtoning - som de fuldstændigt deler med deres efterkommere i Europa. Jeg kan bare nævne i flæng: Deres forkærlighed for guld og andre metaller (herunder kobberledere i elektriske kabler), metalarbejde, klunsning, hestehandel, betleri, tyver - og ikke mindst deres fantastiske musik.

Den artikel, du henviser til, Niels, lægger blot en ekstra social dimension til Romabegrebet, som man alt efter interesse og hensigt kan gøre brug af. Men den rokker ikke ved det faktum, at Romaerne er umiskendeligt Indiske i deres oprindelse, og at en lang række af deres kulturtræk, som i øvrigt går på tværs af nationale grænser i Europa, også kan føres tilbage til denne oprindelse - plus, ikke mindst, at en del af problematikkerne omkring integration af Romaerne, også med lidt god vilje, kan føres tilbage til en særlig mentalitet, som stadig er meget udbredt i Indien.

/O

jasper bertrand

@Niels Mosbak
Så hvis ham forskeren du påkalder som sandhedsvidne kommer til at gå på gaden vil han lære romanisproget og også få skiftet sin DNA? Der er for mange af den slags forskere, de er faktisk superbistandsklienter, så lad os håbe han faktisk kommer til at gå på bommen.

Nu er inderne jo altså samme stamme som europæerne.

Rasmus Kongshøj

Bondefolkenes indgroede had til nomadefolk får vist rigeligt frit udtryk i disse spalter.

Jeg forstår egentlig godt, hvis man som roma ikke har den vilde lyst til at integrere sig blandt folk, der så åbentlyst foragter ens kultur, og anser én som en tegneserieagtig kleptoman, der kun tænker på at mishandle sine egne børn og snyde bistandssystemet.

Romaerne har været i Europa siden middelalderen, og de har lige så meget ret til at være her som bulgarere, rumænere og danskere. Skal vi ikke droppe alt det racistiske pis, og behandle hinanden som medmennesker i stedet?

Elisabeth Andersen, Peter Andersen, David Zennaro, Per Torbensen, Britta Hansen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Danske zigeunere er velintegrerede...eller rettere: Velassimilerede. De har opgivet deres traditionelle levevis, de bor og lever som alle andre danskere. Det er de INDVANDREREDE zigeunere der er problemet. Af samme årsag skjuler danske zigeunere deres etniske ophav: De er flove over de invandrerede fæller. Jeg mener, at dem der ikke kan tilpasse sig, skal ud. Hellere i dag end i morgen. Vi skal ikke have zigeunere på dansk grund, der ernærer sig vil tyveri, plat og svindel og offentlig forsørgelse. Zigeuner er en meget gammel betegnelse, hvis etymologi er omstridt: Nogle påstår det kommer fra tysk, ziegende gauen (omrejsende tyveknægte). Det er, desværre, ikke langt fra sandheden. Hold om med at opfinde politisk korrekte betegnelser, når de oprindelige bliver belastede.

jasper bertrand

Han er jo en kilde blandt mange - det han har fat i er jo, at ud af Grækenlands 250-300.000 romaer - ingen ved nøjagtigt hvor mange der er, er det altså en antal i størrelsesordenen 50.000 der bor i lejre og det er dem der har de største sociale problemer, der i denne henseende også giver konflikter i forholdet til det omgivende samfund, bl.a. med hensyn til tyveri, narkotikahandel, ulovlige børneadoptioner, samt børnetiggeri.
Og den del af romabørnenes liv, er der altså ikke megen romantik ved.

Det virker som om de særligt gode mennesker finder, at Danmark har et særligt ansvar for alverdens folkeslag.

Er det ikke udtryk for en overherrementalitet.

Vi bedre end alle andre, og vi er de gode i forhold til alle de grimme ude i Verden.

Danmark kan ikke løse alverdens problemer, selv om vi giver 300 millioner til Atommagten Pakistan, så de bedre får råd til nye bomber.

Tænk om vi i stedet brugte lidt penge på at afskaffe bleerne på landets plejehjem?

Daniel Mikkelsen

Ligegyldigt hvor humanistiske og overskudsagtige vi har lyst til at være i spørgsmålet om romaer, så oplever jeg at diskussionen om dem og de faktiske forhold i virkeligheden er to vidt forskellige ting.
På christianshavn har der over sommeren været massive problemer med romaer også omkring christiania og jeg er ked af at ødelægge det fine humanistiske billide af dem som de forfulgte, for det jeg har set over sommeren ønsker jeg ikke for noget kvarter eller land i europa.

De brugte christianias volde til at tømme tyvegods og tasker de havde stjålet på staden eller i byen, de prøvede at lave rulle forretninger også på voldene og rundt omkring på området. Indtil deres dumme opførsel (selvfølgelig) førte til et voldeligt overfald på en varmestue på christianshavn, og derefter har der været MEGET færre problemer med tyveri og ulovlige overnatninger med afføring,skrald og efterladte tyvekoster som desværre er den ubehagelige sandhed der følger med romaer.

Kun så snart at man er villig til at se tingenes virkelige tilstand kan man gøre noget effektivt ved det, men at påstå at det ikke sker eller at det er et lille problem, det er at stikke folk blår i øjnene. Måske skulle man sse lidt på hvilken attitude romaer kommer med, for hvis jeg kom til hvilket som helst land med en indstilling der siger; jeg vil skide jer alle sammen et stykke, jeg kender ikke forskellen på dit og mit, jeg skider hvor jeg vil og sover hvor jeg vil og din gård og dine ting er ligeså meget mine som dine, så ku det godt være at folk fik det lidt problemarisk med det.

Brian Pietersen

Da jeg var dreng kom der altid en stor flok sigøjnere og bosatte sig på en nærliggende halvø.

Der var mange der prøvede at tage godt imod dem, men der var for mange af dem der plattede og direkte stjal når de gik rundt fra hus til hus, det hjælper ikke på deres situation eller andre mennesker til at ville hjælpe dem.

Der var ikke nogen der tvang dem til noget, der var ingen der tog over i deres lejr og ødelagde eller slog dem, de kunne have haft et fint forhold til det område de havde slået lejr for sommeren....... men det får man ikke når man stjæler og platter folk.

Brian Pietersen

Rasmus Kongshøj...

problemmet er at der så måske faktisk er for mange af dem der lige nøjagtig stjæler for meget af folk der tager imod dem...ellers er jeg enig med dig.

Ingen mennesker behøver at leve som dyr i Europa. Der findes masser af ganske fattige mennesker i sydeuropa, som stadig lever et betydeligt mere 'værdigt' liv end disse forhutlede Romaer.

Romaernes sociale problemer er, som sociale problemer så ofte er - Roma eller ej - et afledt problem, som underliggende bunder i et kultur/mentalitetsproblem. En grundlæggende mangel på respekt og hensyn overfor det omgivende samfund, formentlig fordi man slet ikke føler noget tilhørsforhold til resten af menneskeheden. De er der bare, som en del af omgivelserne, ligesom naturen, til fri udnyttelse. Internt i klanen er der formentlig stor hensyn og loyalitet.

Romaerne kunne ligeså godt ernære sig ved hæderlige erhverv (hvilket mange af de fastboende og mere integrerede faktisk gør) og være velsoignerede i det hele taget leve et nogenlunde anstændigt liv - selv indenfor rammerne af deres frihedsidealer. Men de er fastholdt af nogle nedarvede kuturmønstre, som har vist sig overordentligt svære at bryde - en form for historisk arv.

Det er fuldstændigt rigtigt, at de Romaer, der udgør problemer rundt omkring, stadig kun udgør en del af den samlede Romabefolkning i Europa; hvor stor, ved jeg ikke. Men over tid er ganske mange Romaer blevet blandet op med lokalbefolkningerne rundt omkring, og har slået sig ned som lønmodtagere eller selvstændige, og lever mere eller mindre som alle andre. Lokalbefolkningen kan stadig spotte dem på subtile træk, men for fremmede, er de nærmest ikke til at skelne fra den øvrige befolkning,

Men pointet er, at denne langsomme udsivning af Romaer til det omgivende samfund sker ganske af sig selv, hos de af dem, der føler sig tiltalt af den livsstil og de privilegier et 'normalt' liv tilbyder. For den resterende del, tror jeg desværre ikke, der er meget håb. Her er sociale indsatser spildte.

/O

ellen nielsen, Levi Jahnsen og Martin Lund anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

Jeg synes nomadefolk er fint, de skal så finde en måde at overleve på så de ikke frastøder de mennesker de møder på deres vej....

Det hele starter allerede med benævnelsen af en folkegruppe. Brugen af begreber som 'sigøjner', 'zigøjner' m.v. er ukorrekt og nedværdigende. I kalder heller ikke tyskere for 'krauts' el.lign.

jfr. https://da.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%B8jner

Romaerne kaldte sig selv dom i Palestina omkring 1300tallet. I Armenien kaldte de sig lom. Da de ankom til Grækenland nogle årtier senere, kaldte de sig rom og gør det stadig på alle fem kontinenter. Der er fortsat en lille gruppe nomader i Indien, der kalder sig dom. Rom betyder "menneske" eller "mand" hvilket er blevet tolket som ikke-tyrker, forstået som en afledning af "romer". Udover at betegne hele folket er roma også navnet på den største stamme indenfor roma-folket. De to øvrige er lovari og kalderari.

I Palæstina omkring 1300 blev romaerne kaldt "nawar" i Spanien kalder romaerne sig "kalo". Betegnelsen på germanske sprog sigøjner stammer muligvis roden gauner der kan være afledt af det bibelske navn, Kain, der på semitiske sprog betyder smed eller metalarbejder, håndværk som roma-folket har bestridt gennem mange hundrede år. Alternativt fra det græske atsingani, som kan føres tilbage til det gamle Indien. Ifølge tysk folkeetymologi skulle betegnelsen sigøjner stamme fra ziehende Gauner, der betyder rejsende tyv.

På ældre dansk benyttedes "zigeunere"[1] der i Ordbog over det danske Sprog fra 1954 omtales som et folk der: "ernærer sig ved let, tilfældigt arbejde, spaadomskunst olgn., og staar i ry for tyvagtighed og uordentlighed i livsførelse".

Betegnelsen "sigøjner" accepteres således ikke af romaerne. (!!!)

I Bulgarien, fik man før i tiden tildelt land, hvis man giftede sig med en roma. Dette var et forsøg på at integrere dem i landet. Forsøget var vist ikke nogen stor succes.

I Frankrig gav man le Gitans hele landsbyer, hvor mange af dem stadig stadig bor. Dette fungere mange steder fint, jeg husker byer, hvor folk lever side om side i fordragelighed.

Men romaerne fra øst er man ikke glade for.

Debatten i Frankrig er interessant, man har indtil videre smidt tusindvis af rumænske romaer ud, alene da de ikke har taget et arbejde efter 3 måneders reglen indenfor EU, eller de har begået kriminalitet.

http://www.courrierinternational.com/article/2013/09/30/dehors-les-gitans

Danmark bør indføre grænsekontrol, og sende alle ulovlige immigranter hjem, uanset etnicitet, eller nationalitet. Der simpelthen er en grænse for hvor mange immigranter man kan presse ned i under danmark, uden at dette bryder socialt sammen.

Alternativt,,, man tilbyder dem kost og logi i Margrete Vestager's have.

Bulgarien adskiller sig netop,landet nægtede at udlevere sin jødiske befolkning til nazisterne,og det foregik ikke kun i statslig regi,civil befolkningen i landsbyerne satte sig simpelhen på togsvellerne og åbnede de kreatur vogne hvor indfangne jøder befandt sig-godt gået-Danmark adskilte sig også og det skal vi fortsætte med.

I Ungarn spiller klaveret anderledes hvor mange romaer myrdes og deres huse brændes ned,Tjekkiet og Slovakiet har der også været slemme beretninger fra.

Om Danmark har et Roma problem,med tilrejsende romaer ubetinget ja-men hvor der er en vilje er der også et håb.

EU bør simpelhen lave en Roma-pakke,en Roma hjælpe pakke på niveau og med lige så stor politisk opbakning som med diverse bank pakker,vi kan ikke være andet bekendt.

Vinteren står snart for døren og mange vil fryse og mange vil sikkert dø eller få forkryblet deres sind endnu mere-helt ærligt kan vi være andet bekendt.

Der bliver brugt milliarder af kroner fra EU og ud til fjerne egne i verdenen,det må være på tide,at rydde op i europas egen baggård.

Robert Ørsted-Jensen, David Zennaro, Steffen Gliese og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

Jeg henviser til den Konservative politiker Nikolaj Bangs geniale video; Romaer

http://www.youtube.com/watch?v=f2brRVrhb4M

anker fjeld simonsen

Gibt es eine Judenfrage ? Eine Muslimenfrage ? Eine Romenfrage ?
Himmler ville himle op og råbe: JA ! At läse "INformations" udsendte medarbejders udflugt til nazistiske lovbogsoverskrifter fra 30erne og 40erne tyder i alt fald på et önske om at tilfredsstille de bredest mulige masser, og det er sikkert i det nazistiske perspektiv at dan-ske embedsmänd svarer nej. Hvorimod vi svenskere kan prale af en decideret integra.tionspolitik. Men hvor meget drejer romapolitik sig også om bevarelse af national eller etnisk kultur, som de nordiske samer svenske ,myndigheder også har besvär med at honorere, i större kampperspektiv end dansk frigörelse af eskimoer og färinger, de le-ver jo alligevel så langt väk og har eget sprog og skal bare have nogle penge og ret til at studere i Köbenhavn og blie danskere resten af livet, om de vil det.
Danmark gör dig åbenlyst, og Informations udsendte overskriftland store bekymringer med, sikkert i anledning af nationalisternes store indflydelse, store anstrengelser med at dementere, at Danmark er inspireret af Himmler og Eichmann, Sikkert nödvendigt,
Men det er jo også et spörgsmål, et meget vanskeligt, hvor meget romaer gennem såkaldt integration skal göres til ydmyg reservearbejdskraft på arbejdsmarkedet, eller om en integration også betyder en animation til at bevare og udvikle romatraditioner. Det tvivler jeg på, at Danmark tar stilling til, svenslkerne måske ikke heller. Samernes óg grönländernes kultuir synes mere uafhängig end den romske.

Mads Kjærgård

Et Romaproblem???? Tror jeg skal til at øve musklerne i højre overarm og mit stemmebånd, for det er vist snart hen ad de tider igen. For satan det er langt ude at udnævne en befolkningsgruppe til et problem! Hvad er det lige der sker?

Pudsigt at det negative som fremføres om denne forfulgte fattige gruppe,
også passer så perfekt på samfundet top.

Martin Olafssen

Hvad der mon der stod af kommentarer, når nu de der står, står?

http://modkraft.dk/kalenderopslag/aldrig-mere-en-krystalnat-2013

Jeg ser det som dybt problematisk at give særettigheder til visse befolkningsgrupper. Der er masser af illegale i Danmark, har faktisk selv bekendte som bor her illegalt(som jeg blandt andet skaffer medicin til). Men hele venstrefløjens holdning er gernerelt dybt hyklerisk, når de som sædvanlig for fordeler visse fokeslag frem for andre.

Hvorfor skulle romaerne eller afrikanere have særligt lov til at opholde sig her, hvis andre ikke må??.