Læserbrev

Turbo-uddannelse forøger frafald

Debat
27. november 2013

Som instruktorer (undervisere, der selv er under uddannelse) var vi meget overraskede og chokerede, da det stod klart, hvordan politikernes fremdriftsreform forringer ikke alene den uddannelse, vi går på, men også vores mulighed for fremover at lave god undervisning på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Som instruktorer står vi for hovedparten af undervisningen i over halvdelen af fagene på bacheloruddannelsen.

God undervisning kræver meget forberedelsestid og dedikation. For at levere en fagligt forsvarlig undervisning vælger mange instruktorer derfor at læse mindre end fuld tid i de perioder, hvor de underviser meget.

Vi frygter, at politikernes og Københavns Universitets initiativer vil gøre det vanskeligere fremover at få kompetent instruktorundervisning, da der lægges op til, at man skal læse fuld tid hele tiden og ikke kan afmelde eksamen. Det går selvsagt ud over forberedelsestiden og følgelig kvaliteten af undervisningen.

Ud over at reformen gør det sværere at være instruktor, frygter vi også en forringelse af undervisningsmiljøet. En undervisningstime bliver nemlig ikke god, hvis ikke de studerende er motiverede og klar til at deltage aktivt.

Det samme gælder for uddannelsen, som i høj grad skabes af de studerendes interesse og engagement.

Derfor er vi både som instruktorer og studerende bekymrede for, hvad der skal ske med kvaliteten af vores uddannelser, når studerende på grund af kravet om konstant at læse på fuld tid tvinges til at tilmelde sig kurser, selvom de på forhånd ved, at de ikke kan gennemføre dem.

Et øget frafald

Sidst, men ikke mindst, er vi bekymrede for de menneskelige konsekvenser, reformen vil medføre. Når studerende fremover tvinges til at læse på turbotid på samlebåndsuddannelser med dårligere muligheder for pauser, fleksibilitet og et forringet undervisningsmiljø, er det klart, at det ikke skaber dygtigere studerende, men derimod øget frafald.

Til politikerne og universiteterne vil vi derfor sige, at det ikke er for sent! Lad være med at forringe vores muligheder for at forberede vores undervisning, lad være med at forringe vores uddannelser og lad være med at presse vores medstuderende ud af uddannelserne!

 

Mads Melin, Simon Wandel-Petersen, Sofie Lindkvist, Morten Nyegaard, Naja Löfstedt, Kanar Patruss, Sanne Bruun, Philip Larsen, Ida Hjermitslev, Cathrina Dybdahl og Tashi Dorjee Andersen, instruktorer ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Lindy Hansen

Der bør lyttes på disse undervisere af de ansvarlige.

Danske universiteter skal leve op til FN’s handicapkonvention.

Studieaktivitetsregler uden reel hensyntagen til handicap er de facto diskrimination og en overtrædelse af FN's Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret og forpligtet sig til at efterleve.

Derfor bør danske universiteter ved lov pålægges at efterleve FN's Handicapkonvention, jf. konventionens artikel 4.

Uddrag af FN's Handicapkonvention (konvention om rettigheder for personer med handicap):

"Artikel 4 (Forpligtelser):

1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer med handicap uden nogen form for diskrimination på grund af handicap. Med henblik herpå forpligter deltagerstaterne sig til:

a) at vedtage alle passende lovgivningsmæssige, administrative og andre foranstaltninger til gennemførelse af de rettigheder, der anerkendes i denne konvention,

b) at træffe alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med handicap,

c) at tage hensyn til beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for personer med handicap i alle politikker og ordninger,

d) at afstå fra at tage del i nogen handling eller praksis, som er uforenelig med denne konvention, og at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner handler i overensstemmelse med denne konvention,

e) at træffe alle passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination på grund af handicap fra enhver persons, organisations og privat virksomheds side"

FN's Handicapkonvention i sin helhed: http://handicapkonventionen.dk/konventionen-i-sin-helhed

Fremdriftsreformen og dens konsekvenser på Københavns Universitet:

http://universitetsavisen.dk/uddannelse/fremdriftsreformen-kan-presse-st...

Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet har pr. 14. august 2014 afgivet sin betænkning:

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser...

Steffen Gliese

Der er absolut ingen grund til alt dette hastværk i vores samfund, fremtiden kommer af sig selv, den behøver vi ikke at mane frem.
Ydermere er man i gang med overalt at forandre de ting, der har gjort vort land godt, stabilt, velstående og oplyst. Man fælder med andre ord træet i stedet for at hæge om det og lade det vokse større og stærkere.
Der er absolut ingen grund til, at folk skal ræse igennem universitetet, man kan få SU i en begrænset årrække, og derudover finansierer folk deres liv ved sideløbende arbejde og undertiden endog fagrelevant arbejde som disse forfattere af indlægget. Livet er det, der foregår, mens man venter på at komme i gang med det, som bekendt, og den største fejl, man kan begå, er at tro, at tilværelsen er andet end det, man laver nu og her. Man kan aldrig blive for klog, for belæst, for oplyst, og det er det, der er opgaven for ikke blot den studerende, men også den færdige kandidat.